Page 1

DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE PRI NAGRADNIH IGRAH IN NATE»AJIH, PISMIH BRALCEV, RAZLI»NIH VPRAŠANJIH IN RUBRIKAH V REVIJI NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR Dovoljenje izrežite in nalepite na dopisnico. Pošljite jo na naslov National Geographic Junior, Stegne 9b, 1000 Ljubljana. Spodaj podpisani _________________________________________________________________________, (ime in priimek)

_______________________________________________________________________________________ (naslov in pošta)

dovoljujem, da otrok ______________________________________________________________________ (ime, priimek in starost otroka)

sodeluje pri nagradnih igrah, nagradnih vprašanjih, pismih bralcev in drugih nagradnih natečajih, razpisanih v reviji National Geographic Junior. Hkrati dovoljujem, da se v reviji ali na spletnih straneh založnika revije objavijo otrokov izdelek, njegovo ime, starost in kraj bivanja oziroma šolanja. Datum ________________________________

Podpis staršev/skrbnika _________________________

S podpisom dovoljujete, da založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d.o.o., z namenom izvedbe nagradnega natečaja (in/ali nagradnih iger) in objave podatkov o nagrajencih vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco z vašimi osebnimi podatki in podatki vašega otroka za časovno obdobje 5 let. Sodelujočim pri nagradnih igrah in na natečajih zagotavljamo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

/dovoljenje_%28pravo%29  

http://junior.si/images/uploads/dovoljenje_%28pravo%29.pdf