Page 1

PROGRAM PREDAVANJ,  IZLETOV  DOPPS   FEBRUAR  2014       Za  dodatne  informacije  o  dogodkih  lahko  pokličete  v  pisarno  društva  na  telefon  01/426  58  75  ali  vodjo  izleta   oziroma  delavnice.  Morebitne  spremembe  bodo  objavljene  na  spletni  strani  društva  www.ptice.si  in  na  FB   strani  www.facebook.com/pticeDOPPS  najkasneje  na  dan  dogodka.      

PREDAVANJA  

CERKNICA Knjižnica  Jožeta  Udoviča,  Partizanska  cesta  22,  Cerknica   ob  19:00     18.  februar  2014  (torek):  Ptičja  peresa  (predava  Jurij  Hanžel)   Pero  je  struktura,  ki  ptice  ločuje  od  vseh  drugih  skupin  živali.  Kljub  temu  da  so  ptičja  peresa  postavljena  vsem   na  ogled,  pa  se  mnogokrat  ne  zavedamo,  kaj  vse  nam  natančno  opazovanje  peres  lahko  pove  o  določeni  ptici.   Na  predavanju  boste  izvedeli,  kako  so  se  peresa  sploh  razvila  in  kako  so  zgrajena,  dobili  pa  boste  tudi  kakšen   uporaben  napotek,  kako  teoretično  znanje  o  peresih  koristno  uporabiti  na  terenu.      

KOPER Osrednja  knjižnica  Srečka  Vilharja  Koper,  Čevljarska  ulica  22,  Koper     25.  februar  2014  (torek),  ob  19.00  uri:  Velika  uharica  v  sobivanju  s  človekom  (predava  Tomaž  Mihelič)   Sobivanje  s  človekom  prinaša  živalim  priložnosti  in  grožnje.  Kako  se  na  njih  odziva  velika  uharica  in  kaj  lahko   naredimo,  da  bo  sobivanje  te  vrste  z  nami  trajno,  bomo  izvedeli  na  predavanju,  kjer  bo  tudi  priložnost  za   informacije,  kako  se  lahko  aktivno  udeležite  popisov  velike  uharice,  ki  potekajo  v  marcu,  in  se  priključite  akciji   Varuhi  velike  uharice.      

LJUBLJANA Prostori  DOPPS,  Tržaška  cesta  2,  Ljubljana   ob  19.  uri     6.  februar  2014  (četrtek):  Lunj  -­‐  skrivnostna  ujeda  (predava  Dejan  Bordjan)   V  Sloveniji  se  pojavljajo  štiri  vrste  lunjev  in  nekatere  med  njimi  so  si  precej  podobne.  Lunji  so  ene  redkih  ujed,  ki   jim  lahko  z  daljnogledom  dokaj  enostavno  določimo  tudi  starost  in  spol.  Predavatelj  se  bo  ob  napotkih  za   ločevanje  vrst,  spola  in  starosti  dotaknil  tudi  statusa  posameznih  lunjev  v  Sloveniji  ter  kje  in  kdaj  jih  bomo   najlaže  opazovali.  Na  predavanju  se  bomo  dogovorili  tudi  za  opazovanje  lunjev  na  terenu.      

MARIBOR Fakulteta  za  naravoslovje  in  matematiko,  Koroška  cesta  160,  Maribor   ob  18.  uri     5.  februar  2014  (sreda):  Lunj  -­‐  skrivnostna  ujeda  (predava  Dejan  Bordjan)   V  Sloveniji  se  pojavljajo  štiri  vrste  lunjev  in  nekatere  med  njimi  so  si  precej  podobne.  Lunji  so  ene  redkih  ujed,  ki   jim  lahko  z  daljnogledom  dokaj  enostavno  določimo  tudi  starost  in  spol.  Predavatelj  se  bo  ob  napotkih  za   ločevanje  vrst,  spola  in  starosti  dotaknil  tudi  statusa  posameznih  lunjev  v  Sloveniji  ter  kje  in  kdaj  jih  bomo   najlažje  opazovali.      


MURSKA SOBOTA   Pokrajinska  in  študijska  knjižnica  Murska  Sobota,  Zvezna  ulica  10,  Murska  Sobota   predavalnica  v  pritličju   ob  18.  uri     20.  februar  2014  (četrtek):  Zlatovranka  v  Ledavski  dolini  in  predstavitev  dela  Pomurske  sekcije  DOPPS   (predavata  Robi  Gjergjek  in  Gregor  Domanjko)     Potem  ko  je  večina  ornitologov  že  mislila,  da  bo  zlatovranka,  ki  je  v  Sloveniji  nazadnje  gnezdila  leta  2005,  iz   naših  krajev  izginila  za  vedno  in  jo  bo  moč  videti  le  še  v  času  selitve,  nas  je  letos  presenetila  na  Goričkem  in  tam   ostala  kar  vso  gnezditveno  sezono.  Več  o  tem  nam  bo  povedal  in  pokazal  Robi  Gjergjek.  Gregor  Domanjko  pa   nam  bo  predstavil  delo  najmlajše  sekcije  DOPPS.      

RADOVLJICA Knjižnica  Antona  Tomaža  Linharta,  Gorenjska  cesta  27,  Radovljica   ob  19:30     11.  februar  2014  (torek):  Velika  uharica  (predava  Rok  Rozman)   Velika  uharica  je  naša  največja  sova.  Je  precej  redka  vrsta,  nekaj  pa  jih  prebiva  tudi  na  Gorenjskem.  Na   predavanju  bomo  spoznali  zanimivosti  iz  njenega  življenja,  zakaj  je  ogrožena  ter  kako  jo  raziskujemo,   popisujemo  in  varujemo.        

IZLETI   1.  februar  2014  (sobota):  Mariborski  otok  (vodi  Matjaž  Premzl)   Na  tradicionalnem  izletu  na  Mariborski  otok  bomo  opazovali  ptice,  ki  so  pri  nas  na  prezimovanju.  Na  izletu   lahko  vidimo  vse  pogostejše  obiskovalce  z  daljnega  severa,  ki  preživijo  zimo  na  reki  Dravi.  Ogledali  si  bomo  tudi   zanimivosti  otoka  in  tam  živeče  gozdne  ptice.  Izlet  posebej  priporočamo  začetnikom,  otrokom  in  njihovim   staršem.  Zborno  mesto  je  pred  gostilno  v  Koblarjevem  zalivu  ob  9.  uri.  Prosimo  vas,  da  se  za  izlet  prijavite  vodji   izleta  (tel.  št.  bo  objavljena  na  spletni  strani  društva).     1.  februar  2014  (sobota):  Spoznavanje  vodnih  ptic  na  Bakovski  gramoznici  (vodi  Gregor  Domanjko)   Vsako  prvo  soboto  v  mesecu  od  novembra  do  aprila  bomo  spoznavali  vodne  ptice  na  Bakovski  gramoznici  za   megamarketom  Tuš  v  Murski  Soboti.  Izleti  so  namenjeni  predvsem  mladim  ornitologom  iz  Pomurja  in  drugim   začetnikom.  Dobimo  se  ob  9.  uri  na  parkirišču  pri  gramoznici.  Več  informacij  dobite  pri  vodji  izleta  (tel.  št.  bo   objavljena  na  spletni  strani  društva).  Za  izlet  se  obvezno  prijavite  na  e-­‐naslov  gregor.domanjko@gmail.com.     2.  februar  2014  (nedelja):  Spoznavanje  ptic  v  parku  Tivoli  (vodi  Dare  Fekonja)   Ptičje  čebljanje  nas  že  spremlja  na  vsakem  koraku,  mi  pa  bomo  na  tokratnem  sprehodu  po  mestnem  parku   opazovali  in  spoznavali  ptice,  ki  so  tu  ostale  čez  zimo  in  prve  pričenjajo  z  označevanjem  svojih  območij.  Ker  teh   vrst  ni  veliko,  se  bomo  lažje  naučili  prepoznavati  njihovo  petje  in  oglašanje.  Dobimo  se  ob  9.  uri  na  parkirnem   prostoru  pred  kopališčem  v  Tivoliju.  Prosimo  vas,  da  se  za  izlet  prijavite  vodji  izleta  na  številko  041-­‐513-­‐440.   Izlet  je  še  posebej  primeren  za  družine  z  otroki  in  začetnike.     2.  februar  2014  (nedelja):  Pohod  ob  Muri  ob  Svetovnem  dnevu  mokrišč,  Kotoriba,  Hrvaška   Prvi  pohod  ob  Muri  je  leta  2000  organizirala  nevladna  organizacije  Tabrih  iz  Razkrižja.  Pozneje  se  je  oblikoval   mednarodni  komite  Naša  Mura,  ki  ga  sestavljajo  vladne  in  nevladne  organizacije  iz  Slovenije,  Avstrije  in   Hrvaške,  med  njimi  tudi  DOPPS.  Namen  pohodov  ob  Muri  je  opozoriti  domačine  in  širšo  javnost  na  pomen   mokrišč  ob  Muri  ter  na  njihovo  varstvo.  Tokrat  bomo  obiskali  reko  Muro  v  okolici  Kotoribe  ob  meji  z   Madžarsko.  Podrobnejše  informacije  dobite  pri  Gregorju  Domanjku  (tel.  št.  bo  objavljena  na  spletni  strani   društva).     15.  februar  2014  (sobota):  Spoznavanje  ptic  v  Arboretumu  Volčji  Potok  (vodi  Vojko  Havliček)   Zima  še  vedno  kaže  zobe,  vendar  se  nekatere  ptice  ne  posvečajo  samo  iskanju  prepotrebne  hrane.  Približuje  se   pomlad,  to  je  čas,  ko  ptice  svatujejo.  Nekatere  vrste  si  že  ogledujejo  primerna  mesta  za  gnezdenje.  Zanimivo  jih  


bo opazovati,  kaj  vse  odloča  pri  njihovi  izbiri  prostora.  Zbirno  mesto  je  pri  vhodu  v  park  ob  10.  uri.  Za  izlet  se   prijavite  na  e-­‐naslov  prireditve@arboretum.si.  

Dopps  

http://junior.si/images/uploads/aktualno/DOPPS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you