Page 1

fotografija: Arne Hodalič

CENIK OGLASNEGA PROSTORA REVIJ NATIONAL GEOGRAPHIC

Založbe Rokus Klett DN100404 cenik NG.indd 1

11.1.11 8:03


WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.SI | SEPTEMBER 2010 | ŠT. 9 | 5,49 EUR

Povprečna tiskana naklada:

17.000 izvodov

SLOVENIJA

Št. naročnikov:

Tutankamon

9.000 Ciljna skupina bralcev:

od 14 let naprej Pogostost izhajanja:

mesečnik, 12 številk na leto Izidi v 2011:

26. januar, 28. februar, 26. marec, 29. april, 26. maj, 28. junij, 27. julij, 26. avgust, 27. september, 26. oktober, 26. november, 27. december

ČAROBNI FRASERJEV OTOK KRVAVEČE SRCE MADAGASKARJA BARVITA ŽUŽELČJA JAJČECA JEGULJE, NEUTRUDNE POPOTNICE

9

Format:

771854 485008

175 mm x 254 mm 09-10 COVER.indd 1

8/4/10 8:54 AM

Povprečno 171.000 bralk in bralcev v starosti od 10 do 75 let, ki so v primerjavi s slovenskim povprečjem za:

• 72 % mlajši (v skupini od 10 do 35 let) • 67 % bolj izobraženi (višja in visoka izobrazba) • 103 % bogatejši (več kot 2.900 € družinskih prihodkov) Vir: NRB I/2010

DN100404 cenik NG.indd 2

Izid revije

Rok za rezervacijo oglasov

Rok za oddajo oglasov

konec meseca za naslednji mesec

do 10. v mesecu za naslednji mesec

do 15. v mesecu za naslednji mesec

11.1.11 8:04


w w w . n g m . s i

N AT I O N A L

1/1

2/1

1/2

Enostranski oglas format: 175 x 254 mm notranja stran 2.650,00 € ovitek 2 3.550,00 € ovitek 3 3.150,00 € ovitek 4 4.450,00 €

Polstranski oglas • ležeč format: 175 x 127 mm • pokončen format: 84 x 254 mm 1.550,00 €

Dvostranski oglas format: 350 x 254 mm notranje strani 4.850,00 € ovitek 2 + 1. notranja stran 6.250,00 € 2. + 3. notranja stran 5.750,00 €

Ó

Ó

Ó

Ó 169 mm

170 mm

151 mm

veznik

veznik

G E O G R A P H I C

veznik

1/2

Dvostranski oglas z dvojnim obojestranskim zavihkom format: 640 x 254 mm + 2 x 151 x 254 mm 10.390,00 €

90 mm

85 mm

Celostranski oglas z dvema dvojnima polovičnima zavihkoma (French doors) format*: 345 x 254 mm + 90 x 254 mm + 85 x 254 mm 6.430,00 € * Levi zavihek prekriva desnega za 5 mm.

Ó

Ó 169 mm

151 mm

169 mm

Celostranski oglas z obojestranskim zavihkom format: 164 x 254 mm + 2 x 151 x 254 mm 6.430,00 €

DN100404 cenik NG.indd 3

veznik

veznik

145 mm 151 mm

Zgibanka (vpeta) format: 465 x 254 mm + 151 x 254 mm + 145 x 254 mm 8.930,00 €

Cene ne vključujejo 20 % DDV-ja. Za vse oglase v živ rob velja porezava 5 mm na vsaki strani.

11.1.11 8:04


r® l {l |y kh u{ kv k}l êh un

C7H;9(&&/šJ$/š."+&;KH

C[^_aW

z ws|ˆ™Œ‡ê

 ˆ

prl tlo»»»

–•ˆ…•’±êŠ„–…„ꌑꗈŽŒ„ –• •

¢¦êŽ’—Œ:Ž’™ê ¢¦ Ž

l–—’‘Œ„ê

h–—ˆ•‡„„

ˆ‡ê“•Œ‹’‡‘’–—’ê Œ‘ê“•ˆ—ˆŽ’–—’ Œ‘ê“ Œ‘ê“• ‘ “••

{„™„‘ê {„™„‘ {„™„

“•ˆ–ˆ‘ˆ:ˆ‘ˆê„ê “•ˆ– ˆ–ˆ‘ˆ: –ˆ ˆ‘ˆ: ‘ˆ: ‘ˆ ‘ ˆ: ˆ :ˆ ˆ‘ˆ ˆ‘ ˆ‘ ‘ˆ ˆ „ „ê „ ˜…Œ—ˆˆê‘„•„™ˆê ˜…  ˜… ˜ ˜…Œ— ˜… ˜…Œ ˜ …ŒŒ— Œ—ˆ Œ—ˆ —ˆ ——ˆ ˆ ˆˆê‘ ˆ ˆ ‘„•„™ „•„™™ˆ ™ˆ ˆê Œ‘ꎘ—˜•ˆ Œ‘êŽ ŒŒ‘ ‘êŽ ‘ Ž˜ ˜—˜•ˆ ˜— ˜—˜ —˜••ˆ ˆ

zhu

unêhk}lu{|yl®ê

¢¥êuv}po

hu{hyr{prh

¡ª­ªªª

–„‘–ŽŒ‹ê „™„‘—˜•

“’–—„„êê ™•’:„

ŽŒ’ˆ—•’™ê zŒ…Œ•Œˆ

qhq{

l­êu

hy

{|q

¢¥ê

novih Œ‹ê ‘––Ž • êêꖖ„ê„™„‘—˜ êêêê

’ê ‘’™ê‡ êO „ ˆ–—„ êO„ ™ˆ• •ŒOŽŒ‹ —­êl êt—­ ’‡ê„‰ W„ ’W„êt ‘’ ™™‘

„ „ • —ŒŽ •Ž h‘—„ „„ꙕ’: “’–—

ˆêê ‡ê ŽŒêˆ ±ê™’„Ž –ꎄ„ ’™„†ˆ Œ–Ž ‘ˆ •„Œ– “ Š™Œ Œ‘ê“Œ‘

wvq {l­ê

kp{l

Povprečna tiskana naklada:

7.000 izvodov Ciljna skupina bralcev:

od 18 let naprej Pogostost izhajanja:

4-krat na leto

­

Izidi v 2010: ªª ¡ª­ª •’™ê ˆ— ŽŒ’ zŒ…Œ•ŒˆêŒêê

—’O—’“ ™’ ‘„ê„™ êt’–Ž „ê™ ’–—’Ž }„‡Œ™

15. marec, 15. maj, 15. september, 15. november Format:

205 mm x 266 mm Vsebina revije:

nasveti za potovanja in počitnice, reportaže opisi krajev, hotelov, znamenitosti Dodatki:

vsaki reviji je priložen odličen zemljevid v vsako številko je vpeta priloga Adventure na 32 straneh

DN100404 cenik NG.indd 4

Izidi revije

Rok za rezervacijo oglasov

Rok za oddajo oglasov

marca, maja, septembra in novembra

do 20. v mesecu pred izidom revije

do zadnjega v mesecu pred izidom revije

11.1.11 8:04


w w w . n g - p o p o t n i k . s i

Dvostranski oglas 410 mm x 266 mm 3.300,00 €

1/1

Enostranski oglas 205 mm x 266 mm Notranja stran 2.050,00 € Ovitek 2 2.470,00 € Ovitek 3 2.250,00 € Ovitek 4 2.880,00 € 1/3

NATIONAL GEOGRAPHIC POPOTNIK

2/1

1/2

Polstranski oglas 205 mm x 133 mm (ležeč) 1.210,00 €

Tretjinski oglas 70 mm x 266 mm (pokončen) 1.000,00 €

1/4 1/8

Četrtinski oglas 205 mm x 65 mm (ležeč) 800,00 €

DN100404 cenik NG.indd 5

Osminski oglas 205 mm x 35 mm (ležeč) 460,00 €

Cene ne vključujejo 20 % DDV-ja. Za vse oglase v živ rob velja porezava 5 mm na vsaki strani.

11.1.11 8:04


Povprečna tiskana naklada:

10.000 izvodov Št. naročnikov:

9.000 Ciljna skupina bralcev:

otroci med 8. in 14. letom starosti Pogostost izhajanja:

mesečnik, 10 številk na leto Format:

MEHIKA

205 mm x 266 mm

Izgubljena Skrivnost adna MAJEVSKA GLINENIH Nagr IGRA in mesta bojevnikov kuha rski eksperimenti

Vsebina:

neverjetne zgodbe o živalih in rastlinah, potovanja okoli sveta, naravne lepote Slovenije, križanke, uganke ... Vsaka številka vsebuje:

poster živali ISSN 1581-6869

9

Dodatki:

771581 686013

Juniorjev koledar, shranjevalnik naslovka 57.indd 1

2/17/09 9:50:22 AM

76.000 bralcev po podatkih NRB I/2010. Revijo berejo osnovnošolci ter njihovi starši in drugi odrasli. Nadpovprečno je brana: • med osnovnošolci v 2. triadi (4., 5., 6. razred) • med odraslimi od 26 do 49 let • med odraslimi z višjo in visoko izobrazbo • med tistimi, ki imajo nadpovprečni dohodek

Izid revije

Rok za rezervacijo oglasov

Rok za oddajo oglasov

1. v mesecu

do 10. v mesecu za naslednji mesec

do 15. v mesecu za naslednji mesec

*Za septembrsko številko je rok za oddajo oglasov 10.8.

DN100404 cenik NG.indd 6

11.1.11 8:04


w w w . j u n i o r . s i

200 mm

190 mm

veznik

205 mm

Tristranski oglas 200 mm x 266 mm + 390 mm x 266 mm ovitek 2 (A+B+C) 4.350,00 €

1/1

Dvostranski oglas 410 mm x 266 mm Dvostranski oglas (notranja stran) 2.700,00 €

1/3

1/2

1/2

Enostranski oglas 205 mm x 266 mm Notranja stran (1/1) 1.400,00 € Ovitek 2 1.590,00 € Ovitek 3 1.590,00 € Ovitek 4 1.850,00 €

Polstranski oglas 102 mm x 266 mm 850,00 €

Polstranski oglas 205 mm x 133 mm 850,00 €

NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR

2/1

3/1

Tretjinski oglas 70 mm x 266 mm 585,00 €

1/4 1/3 1/4

Tretjinski oglas 205 mm x 88 mm 585,00 €

Četrtinski oglas 88 mm x 120 mm 480,00 €

Četrtinski oglas 205 mm x 51 mm 480,00 €

1/8

Osminski oglas 66 mm x 80 mm 290,00 €

Cene ne vključujejo 20 % DDV-ja. Za vse oglase v živ rob velja porezava 5 mm na vsaki strani.

*Za septembrsko številko cene ne veljajo. Informacije na 01 513 46 11

DN100404 cenik NG.indd 7

11.1.11 8:04


N A

S P L E T N I H

S T R A N E H

Spletna stran www.ngm.si Pasica 520 x 80 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 1.100,00 €/mesec cena za podstran 600,00 €/mesec Pasica 120 x 600 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 1.200,00 €/mesec cena za podstran 650,00 €/mesec povprečno število obiskov na mesec: 20.000 povprečno število ogledov na mesec: 50.000

Spletna stran www.ng-popotnik.si Pasica 520 x 80 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 600,00 €/mesec Pasica 120 x 600 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 650,00 €/mesec povprečno število obiskov na mesec: 4.000 povprečno število ogledov na mesec: 25.000

Spletna stran www.junior.si Pasica 160 x 600 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 365,00 €/mesec Pasica 160 x 300 pix (največja možna velikost 30kb) cena za naslovno stran 190,00 €/mesec povprečno število obiskov na mesec: 13.000 povprečno število ogledov na mesec: 290.000

Cene ne vključujejo 20 % DDV-ja.

DN100404 cenik NG.indd 8

11.1.11 8:04


D R U G E

O B L I K E

O G L A Š E V A N J A

National Geographic, National Geographic Popotnik, National Geographic Junior vlaganje* do 10 g od 10 g do 20 g od 20 g do 30 g od 30 g do 40 g od 40 g do 50 g lepljenje*

0,13 €/izvod 0,14 €/izvod 0,15 €/izvod 0,16 €/izvod 0,17 €/izvod celostranski oglas + 0,08 EUR/enoto lepljenja

*pozicija vlaganja in lepljenja po dogovoru, za dokončno potrditev potrebujemo vzorec

Pokroviteljstvo dodatkov v reviji National Geographic Junior • barvni poster živali • živalske kartice • zemljevid Svet živali • škatlice za živalske kartice • Juniorjeve računalniške igrice

540,00 € 540,00 € 790,00 € 300,00 € 1.100,00 €

Cene ne vključujejo 20 % DDV-ja.

DN100404 cenik NG.indd 9

11.1.11 8:04


T E H N I » N I

P O D A T K I

I N

P O P U S T I

Tehnični podatki

Popusti

Sprejemamo že izdelane oglase v formatu PDF: • slike v datoteki pdf morajo imeti ločljivost 300 dpi • datoteka mora biti v barvnem prostoru CMYK • datoteka mora imeti samo oznake za porezavo (5 mm od porezave) • datoteka mora imeti 5 mm dodatka za porezavo • datoteka mora biti kompozitna (neseparirana) • datoteka ne sme vsebovati barvnih profilov oziroma prenosnih krivulj • tekst mora biti odmaknjen od roba strani vsaj 7 mm • skupna pokritost barve (CMYK) ne sme presegati 340 %.

National Geographic agencijski: 12 % količinski (velja za istega končnega naročnika): 6 oglasov — 6 % 12 oglasov — 16,7 %

Sprejemanje oglasov: e-naslov: oglasi@nationalgeographic.si

National Geographic Junior agencijski: 12 % količinski (velja za istega končnega naročnika): 3-5 oglasov — 5 % 6-10 oglasov — 8 % 11-15 oglasov — 15 %

National Geographic Popotnik agencijski: 12 % količinski (velja za istega končnega naročnika): 2 oglasa — 10 % 3 oglasi — 15 % 4 oglasi — 25 %

Pošiljatelje oglasov prosimo,

DN110012

da v mejlu pod “Zadeva” vedno napišejo ime revije, za katero pošiljajo oglas.

DN100404 cenik NG.indd 10

11.1.11 8:04


K O N T A K T I

National Geographic, National Geographic Popotnik Lučka Magister Fabjan Mobilni telefon: 041 713 199 Telefon v uredništvu: 01 513 46 07 (Marija Javornik) Telefaks: 01 513 46 59 E-naslov: lucka@ngm.si

National Geographic Junior Mira Kne Telefon: 01 513 46 11 Mobilni telefon: 040 351 631 Telefaks: 01 513 46 79 E-naslov: mira.kne@rokus-klett.si

Naročilo oglasov: marketing@ngm.si

DN110012

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 79

DN100404 cenik NG.indd 11

11.1.11 8:04

http://junior.si/images/uploads/DN110012_cenik_NG_mail  
http://junior.si/images/uploads/DN110012_cenik_NG_mail  

http://junior.si/images/uploads/DN110012_cenik_NG_mail.pdf

Advertisement