Nordiskt Forum Malmö 2014 Programtidning

Page 1

Sveriges Kvinnolobby, Sverige | Kvinderådet, ­Danmark |

Krisesenter­sekretariatet, Norge | Naisjärjestöt Yhteistyössä – ­Kvinno-

organisationer i Samarbete NYTKIS ry, Finland | Kvenfélagasamband Islands, Island  | ­Kvenréttindafélag Islands, Island | Ålands fredsinstitut, Åland I SAMARB ETE MED: MED STÖD AV:

Malmö stad | Svenska PostkodLotteriet | Skånetrafiken

Sveriges Regering | Nordiska Ministerrådet | Social- och

NORDISKT FORUM I MALMÖ 12–15/6 2014

.......... . ............

ARR ANGÖRER:

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge | ­

hälsovårdsministeriet, Finland | Köpenhamns kommun | Region Skåne |  MEDIAPARTNERS:  Sydsvenskan | City

AVSLUTNINGSC EREMONI MED STÖD AV:   Danmarks ambassad | Eslövs kommun

n

n y t k i s

Kvenfélagasamband Íslands

Kvenréttindafélag Íslands

New Actions on Women's Rights

Barne-, Ligestillings – og Inkluderingsdepartementet, Norge

...

NORDISKT FORUM MALMÖ 12–15/6 2014

New Actions on Women's Rights


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.