Page 1

 Suçluların yurt dışına kaçışının serbest bırakılmasına HAYIR! [Madde: 23] Toplu sözleşme hakkı adı altında memurların yaptırım gücünün elinden alınmasına HAYIR! [Madde: 53] Toplumsal uzlaşma sağlanmadan yapılacak düzenlemelere HAYIR! Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası haline gelen referandumun yapılacağı 12 Eylül 2010 tarihi yaklaşmasına karşın, hâlâ nelerin nasıl değiştirilmek istendiği topluma yeterince aktarılamamıştır. Birbiri ile ilgisi olmayan 26 soruya verilmesi istenen tek bir cevap türlü yöntemlerle halkımıza ezberletilmeye çalışılmaktadır. Bu referandum bir siyasi partinin seçimi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ile ilgilidir. Bu referandumun önemini vurgulayabilmek, “neye, niye HAYIR denmesinin daha hayırlı olacağını” sanal ve gerçek dünyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla paylaşabilmek için, basında yer alan açıklamalar ve görüşler özetlenmeye çalışılmıştır. [24.08.2010/SY]

Anayasa Değişikliklerinin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değişikliklere ihtiyacı olabilir ve bu değişiklikler, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, toplumun tüm kesimlerinin temsili ve uzlaşması ile yapılabilir. Bugünlerde, ülkemizde, her kesimden görüş alınmadan belirlenmiş birçok maddenin tek kalemde onaylatılması için yoğun bir faaliyet yürütülmektedir. Gerçek amaç, Türk milletinin ihtiyacı olan bir anayasaya kavuşturulması mıdır, yoksa hakkında suç duyurusu bulunan kişilerin kendilerini aklaması mıdır? En çok değişikliğe uğrayan maddelerin başlıklarını alt alta sıraladığımızda asıl tablo belirginleşmektedir:   

Siyasî partilerin uyacakları esaslar (Madde 69) Milletvekilliğinin düşmesi (Madde 84) Hâkim ve savcıların denetimi (Madde 144) Askerî yargı (Madde 145) Anayasa Mahkemesi / 1. Kuruluşu (Madde 146), 2. Üyeliğin sona ermesi (Madde 147), 3. Görev ve yetkileri (Madde 148) 4. Çalışma ve yargılama usulü (Madde 149) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (Madde 159)

Neye HAYIR?

 Oy uğruna toplumun duyarlılıklarının istismarına HAYIR! [Madde: 10, 41] Birden fazla soruya tek cevap uygulamasına HAYIR!

Niye HAYIR? Değişiklerle demokrasi hedeflenmediği için HAYIR! 12 Eylül ile hesaplaşma görüntüsü altında, 12 Eylül’cüler ve suç dosyası kabarık kişiler aklanacağı, sözde değişikliklerle 12 Eylül anayasası korunacağı için HAYIR! 12 Eylül’den kalma dokunulmazlıklar, cumhurbaşkanının aşırı yetkileri, YÖK ve %10 seçim barajı gibi anti-demokratik birçok unsur değişmeyeceği için HAYIR! Her siyasi iktidarın yargıya doğrudan müdahalesine imkân tanınacağı, toplumun adalete güveni kalmayacağı için HAYIR! Türk hukuk düzenine dayatmacı anayasa anlayışı getirildiği için HAYIR! Milletvekillerinin hiçbir koşulda milletvekillikleri düşmeyeceği, bölücülere sınırsız milletvekilliği hakkı tanınacağı için HAYIR! Adı bir suça karıştığı mahkemece tescil edilmemiş suçlulara yurt dışına kaçış kapıları açılacağı, suç işlemeye teşvik edileceği için HAYIR! Memurlara göstermelik toplu sözleşme hakkı verildiği, hükümetin atayacağı bir kurula mahkum olunacağı için HAYIR! Toplumsal uzlaşma sağlanmadığı, Türk milletinin önceliklerine ve taleplerine cevap verilmediği için HAYIR!

fikrine

danışılmadığı,

 Demokrasi adı altında, suçluları aklamayı amaçlayan, birbirinden bağımsız maddelerle süslü anayasa değişikliklerine HAYIR! [Madde: 69, 84, 144~149, 159]

 Toplumun duyarlılıklarını ve acılarını istismar eden maddelerle oy avcılığı yapıldığı, birçok kanunda zaten mevcut olan maddelerle halkın gözü boyandığı için HAYIR!

 12 Eylül ile hesaplaşma adı altında, 12 Eylül’cüleri aklama operasyonuna HAYIR! [Madde: 125, 129]

 Birbiri ile ilgisiz 26 adet soru için tek bir cevap talep edilmesi demokrasi ile bağdaşmadığı için HAYIR!

 Yandaş yargı oluşturularak adalete güvenin yok edilmesine HAYIR! [Madde: 125~159, geçici maddeler]

 Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının artırılmasına HAYIR! [Madde: 84]

Neye Niye HAYIR  

Neye Niye HAYIR

Neye Niye HAYIR  

Neye Niye HAYIR

Advertisement