Page 1

vB_BroDiar_A5_fin.indd 7

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 8

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 9

20.2.14 16:38


Motto:

„gnóthi seauton“ (poznej sám sebe) 

vB_BroDiar_A5_fin.indd 10

Thalés Milétský

20.2.14 16:38


Obsah 8

příběh opcí

16

filozofie alternativy

17

umění možného

18

způsob řešení

20

umění přizpůsobit se

21

umění volby

32

způsob řemesla

33

rozumná volba

34

umění tázat se

5

vB_BroDiar_A5_fin.indd 11

20.2.14 16:38


e

i g e at

r t s ční

ti

e

... j

vB_BroDiar_A5_fin.indd 12

es inv

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 13

20.2.14 16:38


Příběh opcí Thalés z Milétu (624 – 548 př. n. l.)

Traduje se, že poprvé opce využil řecký mudrc Thalés z Milétu, aby dokázal, že přemýšlení o nadpozemských věcech dokáže přinést hmotný zisk. Thalés se narodil v tehdy řeckém městě Milétos v Malé Asii fénickým rodičům, kteří ho podporovali v jeho touze po poznání a cestování. Rodné město opustil jako mladík a vrátil se jako zkušený muž se spoustou vědomostí, které načerpal u nejrůznějších národů žijících od Egypta po Babylon.

zatmění slunce 28. května roku 585 př.n.l. Kromě toho dokázal také stanovit přesné datum rovnodennosti a vypočítat dráhu Slunce od jednoho slunovratu k druhému. Díky tomu mohl stanovit čtyři roční období a rozdělit rok na 365 dní. Thalés byl také vynikající matematik. Uměl vypočítat velikost pyramid podle jejich stínu, určovat vzdálenosti na moři a zavedl mnoho matematických a geometrických objevů, podle kterých se řídíme dodnes, ačkoliv jeho jméno nese pouze Thaletova věta.

Živil se obchodem a mořeplavectvím, dovedl dobře navigovat lodě podle hvězd. V astronomii skutečně vynikal, předpověděl například

8

vB_BroDiar_A5_fin.indd 14

20.2.14 16:38


Aristotelés vypráví, jak Thalés předpověděl, že nadcházející rok bude mimořádně teplý. Thalés měl pověst roztržitého mudrce. Hvězdy pozoroval i ve dne, když je nikdo jiný neviděl, někteří lidé ho považovali za blázna. Rozhodl se proto, že pochybovačným Miléťanům dokáže, k čemu je takové hloubání o hvězdách dobré. „Podle postavení hvězd soudím, že příští úroda oliv bude mimořádná. A těm, kdo vidí dál než ostatní, je přáno.“ řekl si Thalés.

9

vB_BroDiar_A5_fin.indd 15

20.2.14 16:38


Thalés obešel všechny majitele lisu v Milétu a na přilehlém ostrově Chios. A všem učinil stejnou nabídku: „Dám ti 10 drachem za právo vylisovat celou příští úrodu za 100 drachem.“ Obchodníci s olivami a pěstitelé si klepali na čelo: „Platíš mu, abys mu mohl zaplatit obvyklou cenu? Jsi blázen!“

10

vB_BroDiar_A5_fin.indd 16

20.2.14 16:38


O rok později se urodilo tolik oliv, že se lisovny skoro nezastavily, a tak majitelé lisů mohli několikanásobně podražit. Obchodník, který se vloni Thalétovi vysmíval, byl cenou za použití lisu zaskočen. „Vždycky jsem platil 100 drachem za fůru, tak proč nyní o tolik více?“ Odpověď majitele lisu zavedla zoufalého obchodníka zpátky za Thalétem: „Letos je fůra za 1000. Přednostní právo na užití lisu za cenu jako vloni má pouze Thalés.“

11

vB_BroDiar_A5_fin.indd 17

20.2.14 16:38


Obchodník licituje u Thaléta: „Prodej mi právo vylisovat za 100 drachem… dám ti 200... 300... 500 drachem!“

12

vB_BroDiar_A5_fin.indd 18

20.2.14 16:38


Thalés tak díky své předvídavosti zhodnotil svůj kapitál dvacetkrát až padesátkrát. O peníze ale Thalétovi nešlo — chtěl dokázat, že jeho vědění může přinést praktický užitek. Peníze rozdal chudým a dál hloubal v olivovém háji o přírodních zákonech. „Největší bohatství je poznání. Opravdové štěstí se skrývá uvnitř každého člověka a cesta k němu vede skrz poznání sebe sama,“ pravil filozof s úsměvem těch, kteří už vědí.

13

vB_BroDiar_A5_fin.indd 19

20.2.14 16:38


yu ... v

e c p áo

, za

jiš

é těn

st

tu ruk

ry

of as

isti

an kov

éa

ri lgo

tmy

žív

vB_BroDiar_A5_fin.indd 20

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 21

20.2.14 16:38


Art of Options

... filozofie alternativy Většina lidí si myslí, že bohatství přináší splnění životních snů a štěstí. Ti, kteří jsou opravdu bohatí, vědí, že luxus jsou zdánlivě obyčejné věci. Strategie Von Baumann spojuje lidi, kteří pro investování žijí, s těmi, kteří chtějí, aby jim jejich peníze dále vydělávaly. Společné mají to, že vědí, co potřebují a co pro to udělat.

16

vB_BroDiar_A5_fin.indd 22

20.2.14 16:38


Art of Options

… umění možného Von Baumann je investiční strategie, která díky kvalitnímu řízení rizik nabízí dobrý poměr mezi dosažitelným výnosem a rizikem.

Tradiční obchodní postup na ochranu plánovaných investic se používá od starověku dodnes. Osvědčil se zejména v době krizí, jako byla ta nejznámější v roce 1929. A svoje nesporné opodstatnění má i v dnešní době.

V našem příběhu z první části je vypisovatelem opce majitel lisu, který se rozhodne stanovit cenu, za niž nabídne přednostní právo na užití lisu v daném období. Tuto částku inkasuje ihned při výpisu opce jako tzv. premium. Výměnou za tuto platbu poskytuje závazek prodat či nakoupit určitou komoditu nebo službu za přesně stanovenou cenu v konkrétním čase, pokud o to majitel opce v příslušném období projeví zájem.

Praxe je taková, že přibližně 80 % opcí expiruje jako bezcenných. Majiteli opce se nevyplatí právo uplatnit. Pokud vypisovatel vidí, že se u některé z jeho opcí blíží hranice tzv. strike ceny (tedy hodnoty, při níž má vypisovatel povinnost vůči držiteli opce poskytnout plnění), nakoupí opci zase zpět a tím zabrání ztrátě.

Opce je vlastně pojistka — právo, kterým je možné pojistit si cenu zvolené komodity na přesně stanovenou dobu.

17

vB_BroDiar_A5_fin.indd 23

20.2.14 16:38


Option of Art

... způsob řešení Von Baumann staví klientovi investiční strategii na míru. Klient si zvolí vstupní kapitál, který vloží na svůj obchodní účet. Svoje peníze má neustále pod kontrolou a může je mít v rozmezí několika dnů k  dispozici. Chceme, aby nakládání s  prostředky bylo maximálně transparentní. Klient si může kdykoliv prohlédnout, kde má své finance investovány, a sledovat vývoj hodnoty svojí investice.

Klademe vysoké nároky na kontrolu rizika. Z našich zkušeností vyplývá, že to je to hlavní, co jde efektivně na finančních trzích ovlivňovat. Von Baumann vždy přesně kontroluje riziko obchodu a je jištěn proti velkým propadům trhu. Jedině tak můžeme investorům nabídnout zajímavý výnos bez závislosti na pohybu cen podkladového aktiva. Von Baumann je investiční strategie, která efektivně vyhledává vhodné příležitosti napříč všemi odvětvími na finančních trzích.

Strategie Von Baumann fungují na podobném principu jako pojišťovny. Obchodní strategií pojišťoven je mít vždy výhodu na své straně. Pojišťovny znají míru rizika pravděpodobnosti pojistného plnění. Investiční strategie Von Baumann převádí tento princip do světa finančních trhů. 18

vB_BroDiar_A5_fin.indd 24

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 25

20.2.14 16:38


Art of Option

... umění přizpůsobit se Von Baumann je komplexní strategie, která se snaží maximálně předcházet propadům trhu. To znamená umět se včas přizpůsobit. Nahlížíme na trhy zevnitř, nikoli pouze povrchově. Plnohodnotně využíváme technickou i fundamentální analýzu trhů. Pro nejkvalitnější rozhodování využíváme genetické algoritmy, pokročilé matematické modely, do kterých aplikujeme naše zkušenosti a cit — modely podstoupily náročnou optimalizaci s dlouholetou historií. Portfolia neustále upravujeme podle aktuální situace na trzích, čímž jsme schopni zajišťovat vysokou stabilitu a eliminovat vysoké výkyvy na obchodních účtech. Strategie stavíme pomocí mnoha instrumentů, jako jsou opce, akcie, futures, dluhopisy a certifikáty. Využíváme specifické spreadové pozice a jejich pojišťování, trh nám umožňuje sestavit takové struktury, které za každé situace umožňují mít riziko pod kontrolou. Von Baumann klientovi nikdy neotevře pozice, které by nebyly zajištěny proti vysokým pohybům trhu. 20

vB_BroDiar_A5_fin.indd 26

20.2.14 16:38


Art of Option

... umění volby Sofistikované opční strategie Opce nám umožňují sestavit robustní obchodní strategie, které se vyznačují velmi vysokou pravděpodobností dosažení zisku při omezeném stupni rizika. Jednou z těchto strategií je Neutral Channel, která těží z  dlouhodobé tendence hlavních světových akciových indexů setrvávat ve vymezeném cenovém pásmu ve střednědobém horizontu. Strategie je pojištěna mechanismem, který zaručuje, že ani v případě výrazných tržních pohybů nebude investor vystaven nepřiměřenému riziku. Strategie velmi úspěšně odolala i velmi výrazným propadům akciových trhů v roce 2008 či 2011.

21

vB_BroDiar_A5_fin.indd 27

20.2.14 16:38


... e

fek

tivn ě za

stn

áV

aše

pen

íze

vB_BroDiar_A5_fin.indd 28

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 29

20.2.14 16:38


Index S&P 500 (SPX) a volená pásma strategie (3/2012 - 4/2013)

1400

1300

12

3

4

5

6

7

8

Splatnosti opčních kontraktů jsou v grafu naznačeny číslovkami představujícími jednotlivé měsíce v daném roce. Dále jsou zobrazeny šedou barvou pásma cenového rozpětí, ve kterém očekáváme, že se akciový index bude pohybovat v rám-

9

10

11

12

2013

2

3

4

ci měsíčního vývoje. V případě, že dojde k pohybu mimo toto zvolené rozmezí, strategie je v  rámci flexibilního zajišťovacího mechanismu upravena a dojde k přenastavení cenového koridoru (žlutá barva nového pásma). Graf je ilustrativní.

24

vB_BroDiar_A5_fin.indd 30

20.2.14 16:38


1600

1500

1400

4

Při obchodování jsou využívány primárně opce navázané na velmi likvidní americké akciové indexy (S&P 500 a Russell 2000), typickým investičním horizontem pro jednotlivé obchody je 1 měsíc. Hranice pásma, ve kterém se trh musí udržet, aby bylo dosaženo maximálního zisku, jsou pečlivě analyzovány s využitím pokročilých modelů, zejména s ohledem na aktuální míru očekávané volatility (kolísavosti, výrazného pohybu) na trhu. Čím vyšší je tento parametr volatility, tím širší bude výsledné cenové pásmo, aby bylo dosaženo vysoké pravděpodobnosti úspěchu celého obchodu.

Statistické arbitráže a spreadové obchody Statistická arbitráž je další z pokročilých obchodních strategií, kterou naše společnost při správě portfolií využívá. Tato technika spočívá v  nákupu aktuálně často neprávem podhodnoceného akciového či komoditního titulu, kde však očekáváme perspektivní vývoj ve  středně až dlouhodobém horizontu. Naproti tomu druhou – z našeho pohledu nadhodnocenou, aktuálně překoupenou – akcii či komoditu ve stejném objemu prodáváme.

Pokud se náš předpoklad potvrdí, realizujeme zisk na obou frontách. Potenciální kandidáty pro investice prostřednictvím statistických arbitráží hledáme s využitím velmi sofistikovaných algoritmů a neuronových sítí, výsledek však následně prověřujeme ještě z pohledu fundamentální analýzy.

25

vB_BroDiar_A5_fin.indd 31

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 32 20.2.14 16:38

... je strategie vytvořená pro dosahování

stabilních zhodnocení


vB_BroDiar_A5_fin.indd 33

20.2.14 16:38


Graf vývoje akcií Apple (žlutá křivka) a Samsung (černá křivka) v období 8/2012 — 4/2013

15 10 5 0% -5 -10 -15 -20 -25 -30

12

9

vB_BroDiar_A5_fin.indd 34

10

11

12

2013

2

3

4

20.2.14 16:38


ností Apple. Tato událost ale dle našich analýz nesehrává pro budoucí vývoj společnosti významnou roli. Pro Samsung hovoří fakt, že přináší na trh stále více oblíbená mobilní zařízení a škála jeho produktů je velmi vysoká, zejména s ohledem na finanční možnosti a potřeby koncového zákazníka. Naproti tomu Applu, který je sice mezi uživateli velice

15 % 10 % 5% 0% -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 %

4

Jedním z velkých témat poslední doby je bezpochyby neutuchající konkurenční boj v telekomunikačním sektoru, zejména na poli výrobců mobilních telefonů a komunikátorů. Jako příklad zajímavé investiční příležitosti z minulosti můžeme uvést situaci ze září 2012, kdy jedním z  kandidátů na investici dle algoritmického vyhodnocení byla statistická arbitráž Samsung (nákup) vs. Apple (prodej). Z  fundamentálního pohledu na tuto situaci sehrál při nákupu Samsungu pozitivní roli zejména faktor nepřiměřené reakce investorů na prohraný soudní spor o několik mobilních patentů právě se společ-

ceněn pro vysoce kvalitní výrobky s perfektně navrženým a uživatelsky příjemným ovládáním, je často vytýkána malá produktová řada (a z ní vyplývající nedostatečné pokrytí všech uživatelských segmentů na trhu) či nepřiměřeně vysoká cena s ohledem na stále se zlepšující a významně levnější konkurenční produkci, v neposlední řadě také stále méně „revolučních“ inovativních řešení a nápadů, která přinášel společnosti Steve Jobs.

29

vB_BroDiar_A5_fin.indd 35

20.2.14 16:38


... využívá principu pojišťoven vB_BroDiar_A5_fin.indd 36

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 37

20.2.14 16:38


Option of Arts

... způsob řemesla Navazujeme na tradici rodu jednoho ze zakladatelů společnosti. Váže nás odkaz k poctivému řemeslu, které umožnilo našim předkům dostat se až ke šlechtickému erbu. Stavíme investiční strategie založené na důkladných znalostech trhu a jeho historického vývoje. Čestným a odpovědným přístupem přináší Von Baumann do klientova života komfort bezkonkurenčního poměru únosného rizika a lukrativních výnosů volných prostředků. Finanční trhy jsou naší vášní a životním stylem. Vždy známe riziko konkrétního obchodu a umíme ho ošetřit. Naši klienti si tak mohou s námi vychutnat potěšení z investování a zároveň si ponechat luxus klidného spánku.

32

vB_BroDiar_A5_fin.indd 38

20.2.14 16:38


Optimal Option

... rozumná volba Standardní účet od 1 000 000 Kč

Poplatky: 20 % ze zisku formou high-water mark

High-water mark: Jedná se o podmínku, kdy se poplatky účtují pouze v případě, že hodnota kapitálu ke stanovenému datu vzroste na nové historické maximum.

33

vB_BroDiar_A5_fin.indd 39

20.2.14 16:38


Art of Options

... umění tázat se

Proč právě investiční strategie Von Baumann? Cílený výnos 12 % p.a.* Peníze jsou na Vašem účtu a veškeré operace jsou pod Vaším dohledem. Vždy Vám navrhovanou strategii podrobně a srozumitelně vysvětlíme. Naši klienti vědí, jakým způsobem jejich peníze vydělávají, a proto k nám mají důvěru.

Von Baumann je investiční strategie, která je vytvořena pro dosahování stabilního zhodnocení.

Dáme Vám

tolik prostoru,

kolik b

*M  usíme Vás ovšem upozornit, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

vB_BroDiar_A5_fin.indd 40

20.2.14 16:38


Máte další otázky?

u,

k budete potřebovat. vB_BroDiar_A5_fin.indd 41

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 42

20.2.14 16:38


Zájemce o naše investiční služby tímto výslovně upozorňujeme, že:

- hodnota investic může stoupat i klesat, výnos ani návratnost investic nejsou zaručeny - očekávaná výkonnost nebo jakékoliv odhady budoucí výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti

- výkonnost v minulosti rovněž není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů - tento materiál je propagačním sdělením, obsahuje jen obecné informace, před rozhodnutím o investici je proto nutné se seznámit se všemi relevantními materiály, zejména upozorněním na rizika

MIMO INFORMACE, JEJICHŽ ZDROJEM JE PŘÍMO NAŠE SPOLEČNOST, JSOU INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ZISKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERE JSOU POVAŽOVÁNY ZA SPOLEHLIVÉ, ALE NAŠE SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽADNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO NEPŘÍMOU, ŽE TYTO ÚDAJE NEBO JAKÉKOLI NÁZORY ZALOŽENÉ NA TĚCHTO ZDROJÍCH A UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU JSOU PŘESNÉ A ÚPLNÉ. JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE NEBO OSOBY MOHOU MÍT JINÉ NÁZORY NEBO MOHOU Z FAKTŮ NEBO ÚVAH ANALYZOVANÝCH V TOMTO DOKUMENTU ZAUJÍMAT JINÉ ZÁVĚRY. Strategie Von Baumann je strategie investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (individuální správa portfolia), kterou zákazníkům poskytuje obchodník s cennými papíry společnost Colosseum, a.s., se sídlem Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ 251 33 454, a která byla vyvinuta pro nabídku společností von Baumann a.s. Společnost von Baumann a.s., se sídlem Londýnská 57, 120 00 Praha 2, IČ 287 92 793 je vázaným zástupcem společnosti Colosseum, a.s.

vB_BroDiar_A5_fin.indd 43

20.2.14 16:38


© von Baumann, 2013 Texty, kresby, grafická úprava a sazba agentura 2oom s.r.o. v roce 2013.

vB_BroDiar_A5_fin.indd 44

20.2.14 16:38


poznรกmky

vB_BroDiar_A5_fin.indd 45

20.2.14 16:38


vB_BroDiar_A5_fin.indd 46

20.2.14 16:38

Vb brodiar a5 brozura press 2  
Vb brodiar a5 brozura press 2  
Advertisement