Page 1

December 7, 2008

Í‹ÒÅ×Á!!

ÇѹÍҷԵ˹ŒÒ 21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

àµÃÕÂÁ¢Í§¢ÇÑÞ¤¹ÅЪÔé¹ ÁͺãËŒà¾×è͹ãËÁ‹ áÅйŒÍ§æ ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ

·Õè ÊâÁÊÃÃ¶ä¿ 10.00-12.00 áÅÐ 13.00-15.00 ¹.

¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ËÃ×Í NEXUS CHRISTIAN FELLOWSHIP (NCF)

¤×Í ¡ÅØ‹Á·Õè¨Ñ´µÑ駢Öé¹â´Â¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÍÒªÕ¾ ËÅÒ¡ËÅÒÂʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÕ¹ÔÁÔµ·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹µÒÁ¾ÃÐÁËÒºÑުҢͧ¾ÃÐà«٤ÃÔʵ ·Õèä´ŒãËŒäÇŒ¡Ñº¼ÙŒàª×èÍ·Ø¡¤¹ ¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð¹Ó¡Òÿ„œ¹¿ÙªÕÇÔµáÅШԵÇÔÞÞÒ³ ÁÒÊÙ‹¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ¼‹Ò¹¡ÒùÁÑÊ¡ÒÃáÅСÒÃà·È¹ÒµÒÁËÅÑ¡¡Òà ¾ÃФÃÔʵ¸ÃÃÁ¤ÑÁÀÕÏ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨ÐÊÌҧÊѹµÔ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õè´Õ ãËŒà¡Ô´¢Öé¹·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·ÂáÅзÑèÇâÅ¡ µÔ´µ‹Í : ¤Ø³»ÇÃҏ â·Ã. 08-9171-4457 ËÃ×Í ¤Ø³¾ªÃ¾Å â·Ã. 08-6345-3887 www.NexusFellowship.com

B ä»ÁÒºØÞ¤Ãͧ ÍÒ¤ÒÃ

H ÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ

·Ò§´‹Ç¹¾ÃÐÃÒÁ 4

¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ ö ¢Öé¹´‹Ç¹¢Ñé¹·ÕèÊͧ

ä»âºàº á¡¡ÉѵÃԏÈÖ¡ BUS ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã H

Êоҹ¹¾Ç§È

[ ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃÃ¶ä¿ ]

âçáÃÁ à«ç¹àµÍÏ

M ºÒ§¡Í¡

ËÑÇÅÓ⾧

¤Åͧ¼´Ø§¡Ãاà¡ÉÁ

ä»Ç§àÇÕ¹ 22

仺ҧÃÑ¡ ä»àÂÒÇÃÒª

·ÕèµÑé§ : ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃöä¿

(µÃ§¢ŒÒÁâçàÃÕ¹෾ÈÔÃÔ¹·Ã) â·Ã. 0 2220 4497

Lat., Long. : 13.747639, 100.516984

* ·Õè¨Í´Ã¶¤ÃºÁ×Í ¤Ãº¤Ñ¹ ¤Ãº¤Ãѹ * ¨Í´ Î.ä´Œ·ÕèÍÒ¤ÒÃÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ áÅРþ.ËÑÇà©ÕÂÇ * àª×èÍÁµ‹Í·Ò§´‹Ç¹ ö俿‡Ò·Ñé§ M áÅÐ B áÅÐöä¿ä·Â * ö»ÃШӷҧ : 15, 47, 48, 53, 204


áÁŒ¢ŒÒËŧÅ×Á ¾ÃÐ਌ҼٌÃÑ¡áÅÐàÁµµÒ ·Ã§ÃÑ¡·ÕèµÑǢͧ¢ŒÒ áÅÐࢌÒ㨷ءÍ‹ҧ àÁ×èÍÇѹ·ÕèËŧÅ×Á¾ÃФس áÅÐà´Ô¹µÒÁ㨢ŒÒàͧ ¾ÃÐͧ¤ÂѧàÁµµÒ * ºÑ´¹Õé ¢ŒÒ¢Í¹ÁÑÊ¡Òà ¡ŒÁŧ·Õèàº×éͧ¾Ãкҷ ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡ÊÔé¹Êش㨠ÍÀÑ áÅЪÓÃÐ㨢ŒÒãËÁ‹ ¢ÍÁÕ¾ÃÐͧ¤¢ŒÒ§¡Ò äÁ‹¢Íã¤ÃÍ×è¹ à¾Õ§¾ÃÐͧ¤ ¾ÃÐͧ¤¼ÙŒà»š¹¾ÃÐºÔ´Ò ·Ã§ÃÑ¡ÅÖ¡«Öé§ ·Ø¡¤ÃÒ Ãѡ͋͹â¹ ÅéÓ¤‹Ò ã¹Çѹ·Õ袌Òà´Ô¹Ëŧ·Ò§ ·Ã§¹ÓãËŒ¡ÅѺËѹÁÒ ã¹ÍŒÍÁᢹÍØ‹¹ã¨ * ºÑ´¹Õé ¢ŒÒ¢Í¹ÁÑÊ¡Òà ¡ŒÁŧ·Õèàº×éͧ¾Ãкҷ ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡ÊÔé¹Êش㨠ÍÀÑ áÅзçÃÑ¡ÉÒ ¢ŒÒãËÁ‹ ¿„œ¹¿Ùãˌ㨹Ñé¹ àµçÁ´ŒÇ¤ÇÒÁËÇѧ ª×蹪Á¤ÇÒÁÃÑ¡ ¾ÃÐͧ¤ ¿„œ¹¿Ù¢ŒÒºÑ´¹Õé ãËŒàµçÁ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¾ÃÐͧ¤

ARTICLE

ค.ศ 1880 การรองเพลงแครอลิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ค.ศ.1866 โธมัส แนช ชาวอเมริกัน สรางสรรครูปการตูนซานตาครอสชุดแดง ค.ศ.1818 เพลง Silent Night ถูกแตงขึ้นในประเทศออสเตรีย ค.ศ.1647 งานคริสตมาสถูกหามจัดในประเทศอังกฤษ สมัยกษัตริยชาลสที่ 1 ค.ศ.1540 เริ่มมีการประดับตนคริสตมาสในประเทศเยอรมัน ค.ศ.1038 คนพบเอกสารอางอิง วาในภาษาอังกฤษโบราณใช Christes Maesse หมายถึง บูชามิสซาของพระคริสต กอนจะมาเปน Christmas อยางทุกวันนี้ ค.ศ. 1021 คนพบวามีการใช Xmas เปนคำยอของ Christmas X มาจากคำวา Christos ในภาษากรีก เขียนดวยอักษรโรมันไดวา ΧΡΙΣΤΟΣ มีความหมายถึงพระคริสต ค.ศ. 330 ชาวโรมันเฉลิมฉลองคริสตมาสอยางเปนทางการ ประวัติศาสตรใด ก็ไมสำคัญเทา เหตุการณในปแรกของคริสตศักราช คือ การประสูติของพระเยซู คืนนั้นทูตสวรรครองเพลงสรรเสริญพระเจาวา "รัศมีภาพจงมีแดพระเจาในที่สูงสุด และบนแผนดินโลกจงมีสันติสุข และสันถวไมตรีจงมีแกมนุษยทั้งปวง" (ลูกา 2:14) ความเปรมปรีดิ์ที่หาไมไดจากที่ไหน จะมีขึ้นในจิตใจของทุกคนที่เขาใจ ความมหัศจรรยของการประสูติขององคพระเยซู พระคริสตผูไถชีวิตของเรา และ... ค.ศ. 2008 งาน Christmas Surprise! จัดโดย NEXUS

14 ธันวาคม 1998 GOLDEN GOAL

·ÕÁªÒµÔä·Â (9 ¤¹) ª¹Ð ·ÕÁªÒµÔà¡ÒËÅÕ㵌 (11 ¤¹) 2 : 1 㹪‹Ç§µ‹ÍàÇÅÒ ¨Ò¡ÅÙ¡¿ÃÕ¤Ô¡¢Í§ ¸ÇѪªÑ ´Óç͋ͧµÃСÙŠ㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒàÍàªÕ¹à¡Áʏ ¤ÃÑ駷Õè 13 ·Õè¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã

Œ¹

àÁ×èͤÃÔʵÁÒÊã¡ÅŒà¢ŒÒÁÒ

º·¤ÇÒÁ

ÔèÁµ

WORSHIP SONG

¤‹Ò ÂÊ Ôé¹» ‚áË ‹§¡ Òà àÃ

à¾Å§¹ÁÑÊ¡ÒÃ

¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¤ÃÑé§áá¢Í§ Nexus

ÇÒÃÐ-àÇÅÒ

ÇѹÍҷԵ·Õè 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2008

6 7 8

27-28 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2008

³ ÈÃÕ»·ØÁÅͧÊàµÂÃÕÊÍÏ· »·ØÁ¸Ò¹Õ ¡ÅØ‹ÁʶҺѹ 600 ºÒ· ¡ÅØ‹Á¤¹·Ó§Ò¹ 750 ºÒ· (äÁ‹ÃÇÁ¤‹Òà´Ô¹·Ò§) ¡ÅØ‹Á¤¹·Ó§Ò¹ 850 ºÒ· (ÃÇÁ¤‹Òà´Ô¹·Ò§) ¡ÅØ‹Á¤Ãͺ¤ÃÑÇ 1000 ºÒ·

9 30 ͸ÔÉ°Ò¹ 10 11 Ãͺ¹ÁÑÊ¡Òà 12 13 ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ 30 1430 ÈÖ¡ÉÒ¾ÃÐǨ¹Ð »ÃЪØÁ¡ÅØ‹Á‹Í 15

ªÁÃÁ

16

ແ´âµÐÃѺÊÁѤÃÇѹ¹Õé!! àªÔÞÁÒËÇÁÃѺ㪌¾ÃÐ਌ҴŒÇ¡ѹ

Worship §Ò¹¹ÁÑÊ¡Òà Ministry

Shiyr ªÁÃÁ¹Ñ¡ÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕ§

Media Ministry

§Ò¹Ê×èÍáÅÐâ»Ã´Ñ¡ªÑè¹Ê

17 18

ªÑàÇÅÒé¹ÈÖ13.30 ¡ÉÒ¾ÃÐǨ¹Ð – 14.30 ¹. * à¾×è͹ãËÁ‹

¾ÔàÈÉ ÊÓËÃѺà¾×è͹·ÕèÁÒ¤ÃÑé§áá (ªÑé¹ 3)

* New Life

ÊÓËÃѺ¼ÙŒàª×èÍãËÁ‹ 3 à´×͹áá

* ¾ÃСԵµÔ¤Ø³¢Í§¾ÃÐà«٠ÊÓËÃѺ¼ÙŒàª×èÍ 1 »‚áá

* ¤ÇÒÁÃÑ¡µ‹Í¾ÃÐà¨ŒÒ Love For God ÊÓËÃѺ¼ÙŒàª×èÍ 1 »‚¢Öé¹ä» (ˌͧ»ÃЪØÁ ªÑé¹ 2)

Ê´Ø´Õ 119:93 “à¾ÃÒоÃÐͧ¤·Ã§Ê§Ç¹ªÕÇÔµ ¢Í§¢ŒÒ¾ÃÐͧ¤ â´Â¢ŒÍºÑ§¤Ñº¹Ñé¹”

NEXUS CHRISTIAN FELLOWSHIP Brochure : December 14, 2008  

God's Hands

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you