Page 1

:

15: 00 -2 0:0 0

: a n

iE

d tR

:O

i d š

:

a 15:00 - 20:0 n 0 e

e r t

17:0 19:30  A 0  Angļu  valod a ngļu  va lodas  g  ar  Forest.     ramatik a  12.kla   sei  

15:00 - 20:00

na

:

a ci  -­‐   as  dien lasei.  (ar  An n a š ī r ī t ./11.k nta  &   Remo ramatika  10  g     alodas v   mani) u ļ g n A     19:00

et

:

a 3     ta  dien  plānošana   Remon tnes u  nome r d e i v Z   18:00  

e i d

:S

t s e

na

:

0 - 20:0

:pi ekt die na

Remonta diena  2    

17:00 15:00 -

Facebook.com/nextyouth draugiem.lv/nextyouth nextyouth.org

15:00

9 :

5-­‐

s

:c

i l ī Ap

ur

td

ie

16:00 Angļu   Jauniešu  apm valoda aiņas  t s  e ik 19:00   ksāmenu  pil šanās   Garāža dīšana  12.kla s  tikša nās     sei      

17:00

Projekts IDEA House tiek īstenots ar Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā ir atbildīgs projekta īstenotājs biedrība NEXT un tas neatspoguļo Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija viedokli.

IDEA House Schedule  

Aprilis 5 - 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you