Page 1

a ien : 0 0 d r t 0

ie s d a n O 2 ik a īša 0 – u č i n r a ma t 0 : g p 15 l am o da s . & l s ei va as a n l u a .k gļ īš t īr 00 An 0. /1 1 u 1 : g 19 Lo

na. 1 8:

30

Tre

šdi 1 5: 00 ena 00 A n An g gļ u – 2 ļu 0: 0 v al v al 0 o da o da ar s g Fo ram a t i r es t . ka 12 . kl a s

1 7:

22.03 - 26.03

ei

Sestdiena

00 1 5: 00 - 2 0: t i kš an ā s, as ņ ai i eš u a pm un Ja īš a na 00 6: 1 ām e na p il d al o da s ek s v u gļ An 1 7: 00 1 2. kl a se i . ās ž as t i kš an 1 9: 00 Ga rā

Ceturtdien

0: 00 1 5: 00 - 2 do m i a ie t u z p u r ā ž as g a nā s š k 1 4: 00 Ga r i tn e s t e d ru n o me i v Z 0 0 : 9 1

Piektdiena 18:00 Piena vakars

Projekts IDEA House tiek īstenots ar Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā ir atbildīgs projekta īstenotājs biedrība NEXT un tas neatspoguļo Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija viedokli.

a

IDEA House Schedule  

Marts 22-26

Advertisement