Page 1

Otrdie

na

1 5: 00 – 2 0: 0 0 C hi ll ou t di 1 9: 00 e na AN GĻ G R A M U V A L O D A S A T IK A 1 0. /1 1 .k l as e i

a dien Treš 2 0 : 0 0

1 5:

Sestdiena

Cetu

diena

Piekt

: 00 – 22 s : 00 5 ak a r 1 v lm u i F 0 1 8: 0

Projekts IDEA House tiek īstenots ar Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā ir atbildīgs projekta īstenotājs biedrība NEXT un tas neatspoguļo Aizputes novada domes un Sorosa fonda-Latvija viedokli.

ar DA AL O V U A N GĻ . IDE 0 A 0 es t : e ši 17 i F or n au s j i ņa b o S se , Gr O DA H ou 00 V AL 1 7: i U e Ļ s la AN G 2. k 30 1 : 8 1 IK A MA T G RA

22.02 26.02

15:00 - 20:00 nedarīšanas / Nekā viskautkā darīšanas

00

r

tdie 1 5: n 1 9 : 0 0 0 - 2 0 : a 00 0 BA N M ad KET ar i S + ņa s d zi d ie m ša na s na s b al l īt e

Nāc un piedalies!

IDEA House Schedule  

Feb. 22-26