Page 1

35-lecie działalności Klubu HDK Cementowni War ta - s. 10-11 Kwartalnik bezpłatny ZIMA nr 4(12)/2012

swiat

dawcy

Działalność szkół

ICZMP: Krwi używamy

cały czas

Temat numeru:

Przeziębienie

Świat Dawcy nr 12  

Magazyn dla krwiodawców z woj. łódzkiego, numer 12 (zima 2012). Temat numeru: jak zdrowo przetrwać zimę

Advertisement