Page 1

jesień 2010

świat dawcy

Pismo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Kwartalnik bezpłatny nr 3/2010

Jak dbać o siebie jesienią Aktywni w województwie

Szczepionki

Oddawanie płytek krwi


w numerze Kwartalnik bezpłatny nr 3/2010

14-17

SŁOWEM WSTĘPU Nadeszła jesień, a wraz z nią wrócili do naszych Punktów Pobierania krwiodawcy. W tym numerze Świata Dawcy można przeczytać, co kluby Honorowych Dawców Krwi organizowały przez wakacje, jakie akcje czekają nas jesienią, a także jak zadbać o siebie w nadchodzących miesiącach. Z powodu zwiększonego zainteresowania oddawaniem szpiku, przypominamy, że wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W tym numerze zachęcamy dodatkowo do bliższego zapoznania z Działem Pobierania, a także do zostania dawcą płytek krwi. Życzę miłej lektury i zachęcam do rozwiązania jesiennej krzyżówki.

Aneta Świątczak

Ruch to zdrowie

wydarzenia

03 Działamy na 5 03 Taniej autobusem 04 Braterstwo Krwi w Moszczenicy 04 Bonusy dla krwiodawców 04 Więcej szpiku 04 Nadchodzi jesienna Wampiriada 04 Młoda Krew ratuje życie 04 MPK dla RCKiK 05 Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 06 Spartakiada w Babach

świat dawcy

ludzie

Wydawca: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 91-433 Łódź

Kontakt z redakcją: ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź tel. 42 61 61 407 , e-mail: propagowanie@krwiodawstwo.pl

Redaktor naczelny: Aneta Świątczak

Zespół Redakcyjny: Jan Kaźmierczak, Katarzyna Mikołajczyk, Maria Śniecikowska, Joanna Trojanowska, Michał Zamolski,

Realizacja: Next Step, www.nextstep.net.pl

2

07 Z sercem do serca 08 Lubimy aktywność 10 Dział Pobierania dawca

14 W zdrowym ciele zdrowy duch 18 Co to są szczepionki 19 Szczepionka przeciw grypie 20 Nie bądź trąba 21 Rozrywka z nagrodami 22 Pytania z forum 22 Dlaczego 450 ml 23 O czym pamiętać przed oddaniem krwi 24 Planowany harmonogram ekip 24 Wykaz Punktów Pobierania w województwie łódzkim

świat dawcy


wydarzenia

Działamy na 5

Zdecydowana większość dawców krwi z województwa łódzkiego ocenia pracę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bardzo dobrze – wynika z ankiet, które przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu Tuż przed wakacjami przeprowadziliśmy badania poziomu satysfakcji krwiodawców w województwie łódzkim. Ankiety wypełniło prawie 100 krwiodawców, głównie mężczyźni, regularnie odwiedzający punkty pobierania.

łu pobierania – ponad 80% wskazań „bardzo dobrych”. W ocenie promocji honorowego krwiodawstwa ankietowani podzieli się na dwie grupy. Połowa badanych dawców zaznaczyła, że promocje honorowego krwiodawstwa oceniają pozytywnie. Natomiast pozostała część badanych respondentów wskazała na potrzebę poprawienia jakości propagowania tej idei. Badani dawcy podkreślili, że wiedzę o planowanych akcjach poboru krwi czerpią głównie ze szkoły, Internetu oraz pracy. Wskazali także kilka rozwiązań dotyczących promocji honorowego krwiodawstwa: • promocja w lokalnych mediach; • spoty reklamowe w TV; • audycje radiowe; • bannery, bilbordy; • akcje promocyjne przy okazji festynów, imprez lokalnych dla społeczeństwa.

Podczas badania opinii dawców z Łodzi, a także z całego województwa, najczęściej wskazywano szansę pomocy innym oraz możliwość kontroli stanu zdrowia jako powody oddawania krwi. Analizie poddano poziom obsługi dawcy na poszczególnych etapach wizyty w punkcie pobierania. Najwyżej (ponad 70% ocen bardzo dobrych) oceniono kulturę pracowników, zarówno podczas rejestracji, pobierania próbek, jak i badania lekarskiego. Bardzo dobrze (prawie 70% wskazań) dawcy ocenili jakość informacji udzielanych przez poszczególnych pracowników. Najwyższe oceny w zakresie czasu realizacji oraz kultury pracowników otrzymali pracownicy dzia-

Joanna Trojanowska

DOBRZE WIEDZIEĆ

foto: mzkpabiabinice.pl

Taniej autobusem

Czy wiesz, że będąc honorowym dawcą krwi przysługują ci ulgi podczas przejazdów komunikacją miejską? Sprawdź, w którym mieście ile możesz zaoszczędzić Bełchatów

sługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską (na terenie funkcjonowania MZK Pabianice) – na podstawie wpisu do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi dokonanego przez Polski Czerwony Krzyż.

Darmowe przejazdy MZK Bełchatów na terenie miasta przyznano krwiodawcom legitymującym się odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (przysługującą: kobietom po oddaniu 5 litrów krwi i mężczyznom po oddaniu 6 litrów krwi).

Radomsko

Kutno

Zgierz

Na terenie miasta Kutna i okolic obsługiwanych przez linie autobusowe MZK krwiodawcom przysługują następujące ulgi: • ZHDK III i II stopnia – zniżka 50% na bilety autobusowe • ZHDK I stopnia – darmowe przejazdy.

Łódź Darmowe przejazdy MPK przysługują mieszkańcom Łodzi, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy bezpłatnie oddali nie mniej niż 22 litry krwi.

Darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i okolic przysługują krwiodawcom, którzy oddali nie mniej niż 18 litrów krwi. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują osobom wyróżnionym Tytułem Honorowym „Zgierski Dawca Krwi”. Uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi – mieszkańcom Zgierza, posiadającym odznakę I stopnia na podstawie imiennej legitymacji.

Żychlin Honorowi Dawcy Krwi są upoważnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską - dla ZHDK I stopnia, ulgowych 50% - dla ZHDK II i III stopnia.

Pabianice Pabianickim krwiodawcom, którzy oddali nie mniej niż 20 litrów krwi, przy-

świat dawcy

Źródło: Polski Czerwony Krzyż www.pck.lodz.pl

3


wydarzenia

Braterstwo Krwi w Moszczenicy

Bonusy dla krwiodawców

Od sześciu lat w okresie wakacji krwiodawcy w Moszczenicy organizują festyn pod nazwą „Braterstwo Krwi”, podczas którego odbywa się akcja krwiodawstwa, turniej piłki nożnej drużyn amatorskich o mistrzostwo Gminy Moszczenica oraz konkurencje rekreacyjne

Przez całe wakacje, w czwartki, podczas akcji pobierania krwi w Łodzi przy pasażu Schillera (ul. Piotrkowska 112), pierwsi dawcy otrzymywali karnety na jogę, pilates lub aerobic (jeden karnet na 4 wejścia). Zachęcamy dawców do śledzenia naszej strony internetowej www.krwiodawstwo.pl

WiĘCEJ szpiku

Po licznych apelach o zostanie dawcą szpiku kostnego, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi podczas akcji 25.09.2010 zgłosiło się 30 chętnych i każdego dnia zgłaszają się nowi. Przypominamy, że badania kandydatów na dawców szpiku wykonujemy tylko w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25, szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 61 61 457, oraz w poprzednim numerze Świata Dawcy (dostępny na stronie www.krwiodawsto.pl)

Nadchodzi jesienna Wampiriada

Zespół z Kosowa z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Romanem Kaźmierczakiem, prezesem GKLS Włókniarz Markiem Wojciechowskim i prezesem Klubu Krwiodawców Stanisławem Wilińskim W tegorocznej, VI już edycji „Braterstwa Krwi”, akcja pobierania odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury. 8 sierpnia 2010 roku do oddania krwi zgłosiły się 64 osoby, z czego 57 dawców oddało 25 litrów i 650 ml krwi. Tradycyjnie krew oddał Roman Kaźmierczak, wiceprezes Klubu. Każdego roku w Moszczenicy organizowanych jest 5-6 takich akcji, w których od 1996 roku pan Roman bierze regularny udział, nie opuszczając ani jednej okazji do oddania krwi. Do turnieju piłki nożnej zgłosiło się 8 drużyn: Gajkowice, Gazomia Stara, Jarosty, Kosów, Moszczenica, Moszczenica Osiedle, Rękoraj i Rękoraj Dobra. W wyniku rozgrywek

grupowych do finału weszły zespoły: Kosów - obrońca tytułu z 2009 r., Moszczenica, Moszczenica-Osiedle i Rękoraj. W finale drużyna z Kosowa obroniła tytuł mistrza Gminy Moszczenica na 2010 rok, wygrywając z Moszczenicą 3:2. W meczu o trzecie miejsce pomiędzy zespołami Moszczenicą-Osiedlem a Rękorajem, górą była Moszczenica-Osiedle wygrywając 4:1. Dla zwycięskiej drużyny puchar i nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica Marceli Piekarek, dla drugiej – Klub GLKS Włókniarz, trzecią i czwartą zaś Klub HDK-PCK. Jan Kaźmierczak

Jak zwykle, na przełomie października i listopada, pracowników RCKiK będzie można spotkać na łódzkich uczelniach. Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronach internetowych oraz na plakatach.

Młoda krew ratuje życie

We wrześniu ruszyła kolejna, VIII edycja konkursu „Młoda krew ratuje życie”, skierowana do uczniów i studentów. W ogólnopolskim turnieju mogą wziąć udział pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci. Więcej informacji na www.oddajkrew.pl

MPK dla RCKiK

Na zdjęciu: dzieci przy jednej z konkurencji w rzucie lotką

4

Na zdjęciu: Roman Kaźmierczak

świat dawcy

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy MPK w Łodzi, w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zorganizował akcję pobierania krwi. Udało się zebrać ponad 15 litrów.


wydarzenia

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Po raz trzeci Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Grupą Muszkieterów organizuje ogólnopolską akcję „Zbieramy Krew dla Polski”

Przed sklepami Intermarche i Brikomarche w całej Polsce, w różnych terminach w okresie od maja do października, odbywają się akcje poboru krwi połączone z promocją honorowego krwiodawstwa. Promujemy je na różne sposoby poprzez: miniwystawy, stoiska promocyjne, rozdawanie ulotek, rozmowy z klientami sklepu, komunikaty przez radiowęzeł na terenie sklepu. Dodatkowo w czasie trwania akcji przygotowujemy stanowisko „Zostań Krwiodawcą - Ratownikiem” z pokazami i instruktażem udzielania pierwszej pomocy z zaproszeniem do udziału przechodniów i klientów sklepu, a także kącik dla dzieci z konkursami plastycznymi na temat honorowego krwiodawstwa (nagrody, słodycze dla uczestników). W województwie łódzkim w tym roku odbyły się już akcje: w Łodzi, Kutnie, Zduńskiej Woli, Brzezinach, Aleksandrowie Łódzkim i w Wieluniu.

świat dawcy

5


wydarzenia

Spartakiada w Babach Zasada corocznej organizacji Rejonowej Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi-PCK (HDK-PCK) brzmi: co roku zajmuje się tym inny Klub. W tym roku obowiązek ten przejął Klub HDK-PCK przy OSP w Babach Tegoroczna spartakiada odbyła się 20 czerwca 2010 r. na stadionie LKS „Pionier” w Babach. Jak zwykle cele spartakiady to popularyzacja honorowego krwiodawstwa, integracja środowisk krwiodawców, wymiana doświadczeń w rozwoju ruchu krwiodawstwa oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. W tym roku dodatkowo obchodziliśmy jubileusz 10-lecia Klubu HDK-PCK przy OSP w Babach. W spartakiadzie uczestniczyło 12 drużyn z Klubów HDK-PCK: Strażacki z Gorzkowic, dwa zespoły z Bab, z Idzikowic koło Opoczna, MPK w Łodzi, Łęczycy, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Moszczenicy, Parafialny Klub z Ręczna i dwie drużyny z Woli Krzysztoporskiej. Wyrównanej rywalizacji i wspaniałej zabawie dzielnie kibicowała publiczność. Dla uczestników przygotowano 5 konkurencji zespołowych: rzut piłką lekarską, przenoszenie rannego na noszach, skok z miejsca, wyścig w workach oraz

Na zdjęciu: zespół z Ręczna

strzał na bramkę. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: - rzut piłką lekarską i skok z miejsca - zawodnicy z Bab; - przenoszenie rannego na noszach krwiodawcy z Gorzkowic; - wyścig w workach i strzał na bramkę zespół II z Woli Krzysztoporskiej. W końcowej klasyfikacji krwiodawcy z Woli Krzysztoporskiej I okazali się najlepsi, na drugim miejscu uplasował się zespół z Bab, trzecią zaś pozycję wywalczyli krwiodawcy z MPK w Łodzi. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach i klasyfikacji ogólnej uhonorowano pucharami, zaś wszystkie drużyny otrzymały okazjonalne dyplomy.

Na zdjęciu: zwycięzcy konkurencji skok z miejsca. Od lewej zawodnicy Bab, Woli Krzysztoporskiej i Moszczenicy

Organizatorzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników. Pogodne nastroje i sympatyczna atmosfera panowały podczas całej imprezy. Jan Kaźmierczak

Na zdjęciu: przedstawiciele zwycięskich drużyn. Od lewej: kapitan zespołu z Bab (II miejsce), kapitan z MPK Łódź (III miejsce)

Na zdjęciu: zwycięska drużyna z Woli Krzysztoporskiej w pełnym składzie

6

świat dawcy

Pomocni w organizacji spartakiady byli: Artur Ostrowski - poseł na Sejm RP, Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Piotr Wojtysiak - Sekretarz Powiatu, Marceli Piekarek - Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica, Teresa Kucharczyk - Prezes ZR PCK w Piotrkowie Trybunalskim, a także Elżbieta Radziszewska - poseł na Sejm RP, Stanisław Cubala - Starosta Piotrkowski, Andrzej Jaros - Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Włodarczyk - dyrektor RCKiK w Łodzi, Bogusław Lech - wójt Gminy Moszczenica oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Babach. Podziękowania składamy przedsiębiorcom-sponsorom  z Piotrkowa Tryb., Bab i Moszczenicy za wydatną pomoc w organizacji spotkania krwiodawców. 


Z sercem do serca

ludzie

- Sporadycznie zdarza się, abyśmy odwoływali operacje z powodu braku krwi. Znajomi i rodziny naszych pacjentów bardzo szybko potrafią się zmobilizować, aby oddać krew – opowiada kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego prof. Ryszard Jaszewski. Kto najczęściej odwiedza Pana w Klinice? Kim są pacjenci trafiający na oddział kardiochirurgiczny? Najczęściej przychodzą do nas pacjenci z chorobą wieńcową oraz tzw. chorzy zastawkowi – z wadami zastawkowymi i tętniakami aorty piersiowej, dlatego krew jest nam niezbędna do ratowania ich życia. Zazwyczaj do każdej operacji kardiochirurgicznej zamawiamy min. 2 jednostki KKCz (koncentrat krwinek czerwonych), chociaż są także operacje, przy których przewidujemy możliwość wystąpienia krwawienia (np. u chorych przyjmujących leki antyagregacyjne), gdzie prócz KKCz zamawiamy dodatkowo koncentrat krwinek płytkowych. Czy pacjenci mają świadomość, że to właśnie oddana przez kogoś krew często ratuje im życie? Mamy to szczęście, że zarówno nasi pacjenci, ja i ich rodziny, zdają sobie sprawę, że krew jest cennym lekiem. Dlatego zawsze namawiamy rodziny czy znajomych, aby oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Franciszkańskiej lub dowolnym punkcie pobierania w województwie łódzkim lub w Polsce. Staramy się organizować rodzinne dawstwo krwi, aby po zamówieniu przez nas krwi, w RCKiK zostały uzupełnione jej zapasy. W zdecydowanej większości rodzina i znajomi mobilizują się bardzo szybko i część z nich zostaje regularnymi dawcami. Należy jednak podkreślić, że wyjątkowo zdarza się, abyśmy odwoływali operacje z powodu braku krwi – jest to zasługa zarówno rodzin pacjentów, jak

i Regionalnego Centrum. Dzięki takiej współpracy możemy bez problemów wykonywać planowe operacje. W jaki sposób możemy zapobiegać chorobom serca? W chorobie wieńcowej decydującym czynnikiem są geny, a drugim w kolejności, oczywiście tryb życia. Jeśli człowiek nie zwraca uwagi na to co je, na używki, na tytoń, to choroba wieńcowa rozwija się zdecydowanie szybciej. Decydującą rolę mają jednak geny, dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zacząć o siebie dbać, zwłaszcza jeśli ktoś w rodzinie chorował na chorobę wieńcową lub miażdżycę. Na oddział trafiają głównie osoby w wieku 50-60 lat, ale czasami także i 30 latek wymaga operacji. Obecnie operujemy także tych pacjentów, u których nie da się poszerzyć tętnicy metodą nieoperacyjną za pomocą stentu. Są to chorzy nawet w wieku 80 lat, o ile tylko są w stanie ogólnym zadowalającym. Co zdrowy człowiek powinien robić, aby nie trafić na oddział kardiochirurgii? Zadbać o odpowiedni tryb życia – jest to tak zwana prewencja pierwotna tj. odpowiednie odżywianie, dbanie o prawidłową wagę, unikanie używek. Z drugiej strony warto zadbać o ruch. Młodzi ludzie, poza codzienną trasą dompraca-dom powinni mieć dodatkowe zajęcia fizyczne – rekreacyjnie na basenie czy w jakiejkolwiek innej formie. Ja sam, mimo iż nie mam za dużo wolnego czasu, staram się dużo spacerować, a w sezonie zimowym chętnie

świat dawcy

uprawiam sporty. Chodzę także na basen, ale niestety nieregularnie. Warto zainteresować się także poziomem lipidów we krwi. Jeśli rodzice chorowali na chorobę wieńcową, to odpowiednio wcześniej należałoby rozpocząć prawidłową gospodarkę lipidową, może nawet zacząć przyjmować leki obniżające poziom lipidów we krwi.

koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) owstaje przez odwirowanie z przeciśnięcie osocza oraz kożuszka leukocytarno płytkowego do sąsiednich pojemników. Preparatyka odbywa się w układzie zamkniętym, co znaczy, że składniki krwi zostają oddzielone od siebie w sposób nie zagrażający ich zakażeniem. KKCz to podstawowy składnik krwi stosowany w polskich szpitalach. Jest głównym lekiem ratującym życie ofiar wypadków i katastrof, oraz podstawowym lekiem dla osób z chorobami onkologicznymi poddawanych intensywnej chemioterapii, stanowi zabezpieczenie podczas operacji chirurgicznych. Są różne odmiany tego składnika krwi w zależności od sposobu przygotowania i użytego płynu konserwującego. Zwykły KKCz zawiera wszystkie krwinki czerwone, krwinki płytkowe i leukocyty. na podstawie „Przetaczanie krwi” autorstwa Elżbiety Wiszniewskiej-Gauer)

7


ludzie Prezentacja Klubu HDK z Piotrkowa Trybunalskiego

Lubimy aktywność Zrzeszają w swoich szeregach 150 członków, współpracuje z nimi około 50 wolontariuszy. Organizują rajdy, ogniska z konkursami i wiele innych atrakcji. Nigdy jednak nie zapominają, po co tak naprawdę się spotykają – aby oddawać krew potrzebującym

Historia Klubu Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim powstał 34 lata temu. W roku 1998 został na nowo reaktywowany i istnieje do teraz. W tamtym czasie wybrano nowy Zarząd, który z niewielkimi zmianami w składzie, funkcjonuje obecnie. Prezesem klubu jest od 1998 roku Halina Antoszewska. Członkowie Zarzą-

8

du to Andrzej Adamski – Hein, Maria Milena Mielczarek, Sebastian Prus, Mieczysław Rózga. Wczoraj i dziś Obecnie zrzeszamy 150 czynnych członków (w tym 15 kobiet) oddających krew systematycznie od 2 do 6 razy w roku. Dodatkowo z Klubem współpracuje około 50 wolontariuszy. Krwiodawcy są


ludzie nie tylko mieszkańcami Piotrkowa, ale to przede wszystkim przedstawiciele całego powiatu piotrkowskiego. Głównie oddają oni krew w punkcie pobrań w Piotrkowie Tryb. oraz na akcjach, które klub organizuje od 5 lat. Cztery razy w roku krwiodawców można spotkać w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie, dzięki uprzejmości proboszcza ks. Jerzego Grockiego i ks. Arkadiusza Lechowskiego. Klub aktywnie działa we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w rejonie, organizując prelekcje na temat krwiodawstwa i zachęcając młodzież do oddawania krwi. Dodatkowo cyklicznie organizuje spartakiady sportowe dla krwiodawców. W tym roku po raz pierwszy Klub zaprezentował się na VII pszowskim rajdzie samochodowym honorowych dawców krwi – reprezentantami byli Maria Milena Mielczarek i Mieczysław Rózga. Wielu członków Klubu uczestniczyło także w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę pod hasłem „Ofiarując krew jesteśmy świadkami miłości”. Integrujemy się 12 września 2010 roku Klub we współpracy z ZR PCK w Piotrkowie zorganizował ognisko integracyjne dla krwiodawców i ich rodzin. Wśród atrakcji były konkursy z nagrodami: plastyczny oraz konkurs łuczniczy dla dzieci i dorosłych. Celem imprezy był czynny wypoczynek na łonie natury, integra-

Klub może pochwalić się grupą Zasłużonych – osób, które oddały ponad 50 litrów: 1. Lesiak Ryszard 67 litrów 2. Rózga Mieczysław 65 litrów 3. Błaszczyk Andrzej 64 litry 4. Golanowski Marek 64 litry 5. Mycka Ryszard 58 litrów 6. Kukułka Sławomir 57 litry 7. Dymecki Janusz 56 litrów 8. Kowalski Stanisław 53 litry 9. Jakubik Bogdan 53 litry 10. Pęchra Mirosław 53 litry 11. Kowal Stefan 51 litrów 12. Głowacki Mirosław 51 litrów

cja środowiska krwiodawców oraz propagowanie idei oddawania krwi. Przy okazji wręczono odznaczenia ZHDK, które otrzymali: III st. – Paweł Kieraś, II st. – Szkarłat Andrzej, I st. – Sebastian Prus, Adam Wroniszewski. Ognisko odbyło się w pięknej scenerii piotrkowskich lasów, na terenie strzelnicy, którą gościnnie udostępnił nam Polski Związek Łowiecki. Smakowite wyroby Masarni Bieniek i Piekarni Marcina Dudka oraz napoje firmy Sulimar, zapewniły miłą ucztę dla podniebienia. Wszystkie nagrody konkursowe zostały zasponsorowane przez Centrum Filmowe HELIOS. Komandorem imprezy była Maria Milena Mielczarek, zaś zastępcami Halina Ałaszewska i Teresa Kucharczyk. Organizatorzy: Robert Szulc, Antoni Sroczyński, Marzena i Jacek Kocięba, Ania Krakowiak, Ola, Karolina, Mieczysław Rózga również przyczynili się do udanej zabawy wielu krwiodawców. Na ognisko przybył m.in. Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. Krzysztof Chojniak, kandydat na prezydenta Jan Dziemdziora, Poseł na Sejm Artur Ostrowski, delegacje klubów z Bab, Moszczenicy, Piotrkowa oraz przedstawiciele RCKiK w Łodzi. W sumie w zabawie uczestniczyło ok. 75 osób. W następnych latach Klub zamierza uczestniczyć w ogólnopolskich rajdach samochodowych oraz samodzielnie zorganizować taki rajd w Piotrkowie Tryb. Najbliższe spotkanie z krwiodawcami to połączenie dni honorowych dawców krwi z opłatkiem świątecznym.

Jeśli chcesz zaprezentować swój klub na łamach Świata Dawcy – pisz: propagowanie@ krwiodawstwo.pl 9


ludzie

Dział Pobierania To z nimi nawiązujemy najlepszy kontakt. Zapamiętujemy „swoje ulubione” pielęgniarki i do nich chcemy wracać, kiedy czeka nas oddawanie krwi. O kim mowa? Przedstawiamy Wam pielęgniarki z Działu Pobierania RCKiK Dział Pobierania składa się z Sekcji Pobierania, którą tworzą pracownicy z Łodzi oraz trzynaście Punktów Pobrań zlokalizowanych w całym województwie. Pielęgniarki z Sekcji Pobierania (jest ich 16) razem mają ponad 250 lat doświadczenia w zawodzie! Część z nich pamięta, podobnie jak niektórzy dawcy, zmiany zachodzące w samym dziale. Pod koniec lat 80. dawcę widziało się tylko przez szybę. Fotele były poza „akwarium”, a dawca podawał rękę do ukłucia przez małe okienko. Przez te lata wiele się zmieniło. Dawcy mogą na sali obejrzeć wiadomości, porozmawiać nie tylko z pielęgniarkami, ale także ze sobą nawzajem. Czym zajmują się pielęgniarki z Działu Pobierania? Do ich głównych zadań należy pobie-

ranie krwi pełnej od dawców oraz składników krwi (np. osocza czy płytek – więcej o pobieraniu płytek krwi na stronie 20). Na początku donacji pielęgniarki pobierają także próbki do badań na nosicielstwo chorób zakaźnych oraz, w przypadku dawców pierwszorazowych, próbki do badań serologicznych. Dodatkowo prowadzą pełną dokumentację pobranej krwi i jej składników, umieszczają wszystkie dane w systemie komputerowym „Banku krwi”, czuwają nad bezpieczeństwem dawcy w trakcie i po oddaniu krwi oraz podejmują właściwe działania w przypadku niekorzystnej reakcji organizmu. Ponadto są odpowiedzialne za wydawanie posiłków regeneracyjnych oraz przekazywanie pobranych próbek krwi do Działu Preparatyki (dział

ten będziemy opisywać w następnym numerze Świata Dawcy). Niejednokrotnie panie z Działu Pobierania można spotkać na akcjach wyjazdowych w województwie, gdzie nie tylko pobierają krew, ale także rejestrują dawców, pobierają próbki krwi i aktywnie zachęcają do jej oddawania.

SŁOWNICZEK Donacja to dar, darowizna, nadanie, zapis uczyniony przez donatora, fundatora, ofiarodawcę na rzecz donatariusza. Tu: oddanie krwi (dosłownie: dar krwi).

Wchodzę i co dalej? ...czyli jak poruszać się po punkcie pobrań – tłumaczy Katarzyna Mikołajczyk – pielęgniarka koordynująca. Stali dawcy doskonale wiedzą, jak poruszać się po sali pobierania, chociaż im także zdarza się wyjść z sali bez plecaka czy torby. Ale od początku... Dawca wchodzi na salę pobierania, sprawdzamy jego tożsamość oraz to, z której ręki była pobierana krew do badań laboratoryjnych (staramy się bowiem pobierać krew z drugiej ręki, ale nie jest to regułą). Interesują nas żyły dobrze wypełnione, czyli takie, które my czujemy pod palcem. Żyły, z której pobieramy krew, nie musi być wi-

10

dać, ważne abyśmy my potrafiły ją wyczuć. Aby nam to ułatwić, dawca powinien pamiętać o wypiciu większej ilości płynów niż zazwyczaj. Nawet czekając w Dziale Dawców (przed badaniem lekarskim) można wypić jakiś dodatkowy sok czy wodę. Dzięki temu sam proces pobierania krwi u nas jest szybszy i mniej stresujący – krew po prostu leci szybciej. Dawcy oddający krew po raz pierwszy często są zestresowani, dlatego staramy się odwrócić ich uwagę. Zachęcamy do obejrzenia programu w TV, rozmawiamy, a po kilku minutach często słyszymy od dawcy zdziwione: „już?”. Po zakończonym procesie pobierania dawca zostaje pod naszą opieką jeszcze kilka-

świat dawcy

naście minut. Pozwalamy mu wyjść dopiero, gdy upewnimy upewnimy się, że czuje się dobrze. Kiedy jest po wszystkim, wydajemy ekwiwalent kaloryczny czyli zestaw czekolad, wafelek i napój, których wartość kaloryczna odpowiada wartości kalorycznej pobranej krwi. Dziennie przez nasz dział przechodzi od 70 do nawet 100 osób. Coraz częściej jest to młodzież, która bardzo chętnie oddaje bezinteresownie krew i regularnie do nas wraca. Zespół, który dawcy spotykają w Łodzi, to zespół sprawdzony i dobrze zorganizowany, który bez problemów przechodzi wszystkie kontrole i audyty firm certyfikujących.


ludzie Maria Śniecikowska (kierownik Działu Pobierania) odpowiadam za procedury i organizację pracy całego działu. Zazwyczaj to na moje odpowiedzi można trafić na forum na stronie www.krwiodawstwo.pl

Kasia Mikołajczyk O pracy: Pracuję tutaj długo, wcześniej miałam okazję być w szpitalu w Łasku, ale pracy tutaj nie zamieniłabym na nic innego. Przeszłam przez wszystkie remonty i zmiany w tym dziale. Ta praca może wydawać się monotonna, ale jest to złudzenie. Tutaj cały czas pracujemy z ludźmi... nowe twarze, nowe doświadczenia, nowi ludzie, coraz młodsi... oddają już osoby urodzone w latach 90! Po pracy: moim nowym hobby jest rower. Jeżdżę zarówno do pracy, jak i po pracy, i do sklepów, zwłaszcza takich z biżuterią. Ostatnio liczyłam, że mam około 90 sznurów korali, w szafce w pracy zawsze leży kilka, bo nie zawsze te, w których przychodzę do pracy, pasują do stroju służbowego. Na rowerze „obstawiam” też przejazdy Łódzkiej Masy Krytycznej – tak, ten ratownik medyczny na rowerze, to ja.

Izabela Rosół O pracy: w tej pracy spotykamy ludzi zdrowych, którzy przychodzą tutaj z władnej woli. To zupełnie inna praca niż w szpitalu. Po pracy: moim ulubionym zajęciem jest leżenie z kotem. Chodzę też na basen i gotuję, jak każda kobitka. Najważniejsze, aby danie było szybkie i mało bałaganu.

Halina Matejas O pracy: jako dziecko kilkakrotnie leżałam w szpitalu i podglądałam pracę pielęgniarek, wtedy też stwierdziłam, że pójdę w tym kierunku. Najpierw pracowałam w Matce Polce, a potem tutaj, w Centrum. Dawca, który tu wchodzi po raz pierwszy, nie wie, jak to się odbywa, więc to nasz obowiązek, żeby jego stres rozgonić. Najczęściej dawcy pierwszorazowi to dawcy rodzinni – nie dość, że to ich „pierwszy raz”, to jeszcze dodatkowo czują ciężar, jaki spoczywa na ich barkach. Po pracy: jak jest ciepło, jadę na działkę. Mam 3 córki i 2 wnuków, więc po pracy zdecydowanie mam co robić.

świat dawcy

Kasia Macioł O pracy: wcześniej pracowałam w Punkcie Krwiodawstwa w szpitalu Kopernika. W zasadzie mój staż pracy zawsze bardziej związany był z propagowaniem krwiodawstwa, dopiero od roku bezpośrednio jestem związana z pobieraniem krwi. Bardzo chciałam być pielęgniarką i czuję się spełniona w tym zawodzie. Po pracy: czas zajmuje mi 6 letnia Amelka i 17 letni syn. Gdy stąd wychodzę, biegnę do domu, pogadam z synem, ugotuję, posprzątam i dzień się już kończy.

11


ludzie

Kasia SaSs O pracy: w tym dziale pracuję od niedawna. Tak mi się życie ułożyło, że szukałam swojego miejsca na ziemi pracowałam w hospicjum dla dzieci, w szpitalu wojskowym, w przychodni, we Włoszech. Z każdej takiej zmiany coś wyniosłam wartościowego dla siebie. Praca tutaj jest psychicznie zdecydowanie lżejsza, przyjemniejsza. Tutaj nie wysłuchujemy cierpień. Zagadujemy, mówimy coś wesołego, odwracamy uwagę od oddawania krwi. Po pracy: zajmuję się domem i dziećmi. Mam swoje marzenia, które trzymają mnie przy życiu. Dzięki temu, że spełniają się, jedne szybciej, inne wolniej... ale udaje mi się osiągać te moje wymarzone cele.

Asia Moździrska O pracy: miałam możłiwość pracować w WAM, a następnie w Matce Polce, jednak to tutaj mogę nawiązywać kontakt słowny z dawcami. Po pracy: biegnę do domu, robię zakupy, pomagam wychowywać wnuka (3,5 roku), bawię się z dwiema wnuczkami (3 i 6 lat). Gdy mam chwilę dla siebie, staram się jechać nad morze.

12

Kasia Marciniak O pracy: najfajniejszy tutaj jest kontakt z ludźmi, ja się lepiej czuję pracując z młodymi ludźmi. I nie ma znaczenia czy pracuję tutaj, w stacji czy na ekipach wyjazdowych – praca, zwłaszcza z młodzieżą, jest rewelacyjna. Po pracy: słucham muzyki z lat 80. W zależności od nastroju – częściej muzyka żywiołowa. Kiedy już mam wolny czas, chodzę na spacery i do kina... oczywiście głównie na komedie romantyczne.

Jadwiga Kopka O pracy: wcześniej pracowałam w szpitalu, a po urodzeniu dziecka przyszłam tutaj, gdzie nie ma konieczności pracy na zmiany. Po pracy: poświęcam czas swoim wnukom, pomagam córce, która wróciła do pracy. Wolne chwile spędzam na działce, gdzie wszyscy pracujemy na równych zasadach.

świat dawcy

Janina Śpiewak O pracy: zaczęłam pracować w szpitalu im. Korczaka, na oddziałach, potem w punkcie krwiodawstwa, a następnie tutaj. W szpitalu zawsze wolałam zabiegi i pewnie dlatego później poszłam do punktu. Po pracy: uczę się, dokształcam – ponieważ jestem chora na cukrzycę, muszę być na bieżąco z nowinkami medycyny. Mam działkę i jeszcze prowadzę Koło Diabetyków na Widzewie – jestem dumna z tego, co udało nam się tam osiągnąć; chodzę na różne spotkania, na których dzielę się swoją wiedzą. Organizuję dla członków mojego koła zajęcia na basenie, aby chorzy na cukrzycę mogli trochę poćwiczyć.

Jolanta Korbicka O pracy: przez długi czas byłam związana z Propagowaniem Krwiodawstwa i na propagowaniu spędziłam większość czasu. Zależy mi, aby jak najwięcej osób wiedziało, jak oddawać krew.


ludzie

Ewa Karolczak O pracy: wcześniej pracowałam w szpitalu, ale po urodzeniu dzieci przeszłam tutaj, gdzie nie pracuje się na zmiany. Kiedy poszłam do szpitala byłam zielona. Po przejściu tutaj było troszkę lepiej, ale w zasadzie kłucia nauczyłam się dopiero tutaj. Po pracy: robię różne rzeczy. W zależności od dnia i sytuacji.

Róża Niedzielska O pracy: pracuję od zawsze w krwiodawstwie, ale jak wybierałam zawód miałam 14 lat. Mój wybór był troszkę przypadkowy, ale wiedziałam, że chcę pomagać ludziom. Po pracy: mieszkam na peryferiach Łodzi w domku – nie mam zatem problemów z zagospodarowaniem czasu. Dodatkowo mam 3 psy i kota, wszystkie po prostu do mnie przyszły i zostały. Nie potrafię przejść obojętnie koło potrzebującego zwierzęcia.

Eliza Sypniewska O pracy: miło się pracuje tutaj. Najpierw pracowałam 4 lata na oddziale dziecięcym, po którym przeszłam tu do działu pobierania. Jest to naprawdę ciekawa praca. Wykonywałam zabiegi pobierania i płytek, i komórek macierzystych, i plazmaferezy lecznicze. Takie zabiegi ratują ludzkie życie.

Krystyna Marat O pracy: wcześniej pracowałam w szpitalu na Spornej, a potem tutaj. Ta praca się nie nudzi. Najważniejszy jest kontakt z ludźmi i postęp. Były butelki, są pojemniki i separatory. Rozwijamy się, co chwila jest wprowadzane coś nowego. Rozmawiam z dawcą o wszystkim i o niczym. Wyjątkiem są dawcy, którzy nas znają - ci opowiadają o swoim życiu, są bardziej otwarci. Jesteśmy z nimi zżyte. Są dawcy, którzy na separatorach oddają co miesiąc, więc widujemy ich regularnie, co miesiąc, siedzą u nas nawet godzinę. Po pracy: w wolne weekendy jadę na działkę, gdzie odpoczywam.

świat dawcy

Elżbieta Lacek O pracy: wcześniej pracowałam w szpitalu, gdzie miałam kontakt głównie z chorymi ludźmi, którzy wymagali kompleksowej opieki. Tutaj jest to opieka nad dawcą, człowiekiem zdrowym, tylko tu i teraz. Po pracy: mam mało czasu dla siebie, w zasadzie mam go teraz coraz mniej. Kiedyś robiłam robótki. Coraz częściej jednak chciałabym wyjechać za miasto, zrelaksować się, wyciszyć – u mnie przyszło to z wiekiem. Mogę po całym tygodniu pracy wsiąść w samochód i jechać kilkanaście kilometrów tylko po to, żeby na działce chwilę posiedzieć i pobyć na łonie natury.

13


dla dawcy TEMAT NUMERU

14

świat dawcy


TEMAT dla NUMERU dawcy

W zdrowym ciele

duch zdrowy

„A mnie jest szkoda lata [...] Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło, zieleń, słońce...” śpiewał Jerzy Połomski. O pomysłach na zabicie jesiennej nudy rozmawiamy z Malwiną Kozakiewicz, instruktorem tańca Nadchodzi jesień, pogoda nie nastraja do optymizmu. Deszczowe dni sprawiają, że nie mamy ochoty nawet się uśmiechać. W jaki sposób możemy poprawiać sobie humor? Tabliczka czekolady lub pyszna kolacja zawsze skutecznie mogą poprawić nastrój. Te jednak potem trzeba ciężko odpracować. Dlatego dla mnie najlepszym lekarstwem na podły nastrój jest ruch. Nie jestem z resztą jedynym przypadkiem. Często kiedy prowadzę zajęcia (szczególnie, kiedy nadchodzi jesień) panie przychodzą pozbawione energii i bez uśmiechu. Po zajęciach to zupełnie inne osoby! Uśmiechnięte i pomimo zmęczenia tryskające energią. Chyba najgorszym czasem na to, żeby zmotywować się do jakiegokolwiek wysiłku, jest początek jesieni. Coraz mniejsza dawka słońca robi bowiem swoje. Ale osoby, które jednak zbiorą się w sobie i „coś” zrobią, nie żałują. Specjalnie użyłam słowa „coś”, ponieważ nie musi to być taniec czy fitness. Wystarczy intensywny spacer wokół domu czy przejażdżka na rowerze.

Latem jest nam dużo łatwiej wyjść z domu i coś „zrobić ze sobą”. Muszę jednak przyznać, że okres wakacyjny zdecydowanie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Zajęcia zorganizowane preferowane jesienią i zimą idą wtedy w kąt, ale z przyjemnością do nich wracamy, jak tylko kończą się wakacje. Poza tym zimą i jesienią są nam one jeszcze bardziej potrzebne dlatego warto się zmobilizować.

A co będzie, kiedy nadejdzie zima? Wówczas już nikogo nie da się wyciągnąć z domowego ciepełka... Mogłoby się wydawać, że zimą jest jeszcze gorzej z aktywnością, jednak nie do końca tak jest. Najgorszy jest ten okres przejściowy. Kiedy jednak już się przyzwyczaimy do kiepskiej pogody, wyrywając się z domu coraz częściej decydujemy się na to, żeby spróbować nowych aktywności. Często najlepszym motywatorem są znajomi. W grupie w końcu raźniej.

Jakie ćwiczenia są najbardziej odpowiednie, dla tych, którzy postanowią utrzymać wakacyjną sylwetkę? Wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań. Jedni wybiorą ściankę wspinaczkową, a inni będą szukać aktywności w klubach fitness lub szkołach tańca. Naprawdę mamy w czym wybierać. Musimy brać pod uwagę również swoje możliwości, tak żeby aktywność, którą sobie wybierzemy, naprawdę

świat dawcy

W jaki sposób znaleźć w sobie tę motywację? Od czego zacząć? Nie namawiam do udziału w biegu maratońskim, ale raczej do spaceru po parku czy weekendowej wycieczki. Podstawowa aktywność fizyczna wcale nie musi być intensywnym treningiem na sali trzy razy w tygodniu. Wystarczy codziennie wysiąść do pracy przystanek wcześniej, zrezygnować z windy na rzecz schodów czy na kawę umówić się w miejscu, gdzie nie można dojechać samochodem. Warto wykorzystać powakacyjny zapał i postanowienia.

15


dla dawcy TEMAT NUMERU wyszła nam na zdrowie. Panie od pewnego czasu bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia z salsy, latin workout, sexy moves i tańca brzucha. Tam nie tylko mogą zadbać o swoją sylwetkę, ale również poprawić samopoczucie. Panowie natomiast wybierają raczej techniki parowe. Często za namową pań przychodzą na salsę, tango czy kizombę. I co dziwne są w nich bardziej wytrwali od kobiet! Coraz więcej młodych mężczyzn, być może za sprawą popularnych programów tanecznych, decyduje się także na bardziej współczesne formy tańca, takie jak: jazz, hip hop, a nawet afro. Jak należy się przygotować do takich zajęć? Kiedy wybieramy się na dane zajęcia, zawsze warto zapytać lub przeczytać opis danej techniki. Tam z reguły znajdują się wskazówki, w czym się będzie ćwiczyło, tańczyło najwygodniej. Afro tańczymy obowiązkowo boso, taniec brzucha zachęca do odsłaniania brzuszków, a w salsie ma być wygodnie i kobieco! Specjalne przygotowanie nie jest potrzebne, jednak jak już wcześniej mówiłam, trzeba liczyć się za swoimi możliwościami i stanem zdrowia. Bo taniec ma być przede wszystkim dobrą zabawą, która wyjdzie nam na zdrowie.

Na zdjęciu: Malwina Kozakiewicz

SŁOWNICZEK Joga - polega na osiągnięciu harmonii między duchem, ciałem i umysłem, jest wiele odmian, większość charakteryzuje się dużą statecznością ruchu. Bachata - tańczona w parach, gorąca, zmysłowa polegająca na ciągłej interakcji między partnerami i charakterystycznych ruchach bioder. Tango argentino - To bardzo zmy-

słowy taniec w parach, bazuje na wyczuciu wzajemnym partnerów.

TBC - (total body condition) zajęcia aero16

Czy są jakieś ćwiczenia/zajęcia, które można polecić osobom zabieganym? A co z osobami starszymi? Osobom zabieganym proponuję przede wszystkim zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie się, jak ważni jesteśmy dla nas samych. Czy to, że siedzimy cały dzień za kierownicą lub za biurkiem na pewno jest dla nas najlepsze? Jak już to zrobimy, z pewnością uda nam się wygospodarować trochę czasu, by zadbać o siebie. Schody dla bardzo zabieganych, rower dla odważnych (w końcu idzie zima), i zajęcia taneczne lub fitness dla zdeterminowanych. Poza tym musimy pamiętać, że to nasze zabieganie mogłoby się ograniczyć do dni roboczych, zaś w weekend paleta możliwości jest niemal nieograniczona! Wystarczą chęci. Osoby starsze to pojęcie względne. Mamy osoby po pięćdziesiątce, które świetnie odnajdują się na parkiecie i tańczą salsę! Jednak osobom, które dopiero niedawno postanowiły spróbować swoich sił, proponuję zacząć od zajęć bardziej statycznych jak joga, pilates, taniec brzucha czy po prostu zajęcia +50. Jak się rozruszamy, nasze pole możliwości zdecydowanie się powiększy.

bowe polegające na rzeźbieniu poszczególnych partii ciała

partnerami i prowadzeniu przypominającym nieco tango.

Pilates - łączy jogę i ćwiczenia izometryczne, ma na celu rozciągniecie i wzmocnienie mięśni ciała bez ich nadmiernej rozbudowy, ze względu na specyfikę wskazane przy schorzeniach stawów.

Hip hop - istotnym elementem tej formy tańca jest freestyle, polegający na improwizacji ruchowej do czarnej muzyki.

Stretching - polega na rozciągnięciu mięśni oraz zmniejszeniu napięcia mięśniowego. Kizomba - jako taniec jest niezwykle zmy-

słowa, opiera się na bliskim kontakcie między

świat dawcy

Jazz - zapewnia bardzo wszechstronny rozwój taneczny, charakteryzuje się izolacjami, poprawia motorykę ciała, rozciąga zastałe ścięgna i wzmaga krążenie krwi. Sexy moves - zajęcia o charakterze typowo stylingowym, na których uczy się podkreślać piękno i wdzięk kobiecego ciała.


TEMAT dla NUMERU dawcy Salsa solo (dla kobiet)

Intensywne zajęcia pozwalające poznać technikę, jaką jest salsa liniowa w stylu LA. Rozwija kobiece ruchy, poczucie rytmu, koordynację i pamięć ruchową. Jest to bardzo dobry trening kondycyjny. Zawiera elementy stylingu damskiego. Na wyższych stopniach salsa mieszana jest z jazzem, afro, hip hopem i sambą brasil, tworząc z tych technik wybuchową i unikalną mieszankę taneczną. Uczestniczki tych kursów nabierają pewności siebie i większej otwartości na siebie i innych, ich ruchy stają się bardziej kobiece, a one same bardziej zadowolone. Korzyści: Poprawienie koordynacji ruchowej, nabranie gracji i pewności siebie. Dzięki tym zajęciom nie tylko szalejemy na parkiecie, ale pozbywamy się oporów, by z zadowoleniem patrzeć na siebie w lustro bez względu na kilogramy i wiek. Tak właśnie można zwiększyć swą atrakcyjność, poprzez taniec.

Taniec Brzucha

Taniec brzucha jest to rodzaj tańca solowego, wykonywanego głównie, ale nie wyłącznie, przez kobiety, popularnego na terenach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jego najważniejsze cechy to ruchy bioder, brzucha, biustu i ekspresyjne gesty rąk. Nie posiada żadnych spisanych reguł, jest sztuką żywą, która ciągle się rozwija i zmienia. Taniec wykonywany w poszczególnych krajach różni się nieznacznie między sobą, są to jednak różnice trudno zauważalne. Niewątpliwą atrakcją są stroje, w których panie ćwiczą i występują. Bogato zdobione, kolorowe z mnóstwem elementów, które przy każdym ruchu wydają dźwięk. Korzyści: Oprócz rozwinięcia koordynacji i zwiększenia świadomości ciała, dzięki fascynującej muzyce, strojom i dodatkom niczym z „Baśni 1001 Nocy”, zajęcia te pozwalają oderwać się od codzienności, zrelaksować ciało i umysł oraz nabrać nowych sił witalnych.

Latin Workout

Zajęcia taneczne połączone z ćwiczeniami rzeźbiącymi i wzmacniającymi kłopotliwe partie ciała (brzuch, uda, pośladki). Charakteryzujące się małymi obciążeniami i dużą ilością powtórzeń, co sprawia, że mięśnie stają się mocniejsze i pięknie wyrzeźbione. Zamiast powtarzać cały czas te same kroki w choreografiach na zajęciach fitness, można połączyć przyjemne z pożytecznym – wzmacnianie i rzeźbienie ciała oraz nauka kroków gorących latynoskich tańców. Korzyści: Spalamy kalorie, zmniejszamy tkankę tłuszczową, rzeźbimy ciało! Przyjemne połączenie tańca i ćwiczeń dla wszystkich zarówno tych już znudzonych aerobikiem, jak i tych, którzy chcącą czegoś więcej od zajęć ruchowych…

Na zdjęciu: Malwina Kozakiewicz, foto: Joan Wider

Afro

Zajęcia te charakteryzują się duża intensywnością dzięki szalenie energetycznej mieszance tańców afrykańskich, czerpiącej także inspiracje z rumby afro-kubańskiej ze szczyptą tańca jazzowego. Zajęcia poprzedzone są długą i intensywną rozgrzewką, mają również za zadanie nadać ciału płynności ruchu i jednocześnie izolacji. Lekcja prowadzona jest do muzyki afrykańskiej, wykonywanej głównie na bębnach - najstarszym, oprócz ludzkiego głosu - instrumencie znanym ludzkości. Korzyści: Dzięki tym zajęciom usprawnisz swe ciało, powiększysz zakres ruchów i możliwości taneczne swego ciała, a przede wszystkim - odkryjesz czystą radość płynącą z energetycznego i rytmicznego tańca.

świat dawcy

17


dla dawcy

Co to są szczepionki? Czym jest szczepionka i w jakim celu się ją stosuje? Nie wiesz? Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł Już od starożytności ludzie poszukiwali ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepienie jest właśnie taką ochroną, która polega na podaniu człowiekowi preparatu zawierającego antygen patogennego drobnoustroju. Antygen wywołuje reakcję układu odpornościowego, dzięki temu w sposób sztuczny wytwarzają się w organizmie przeciwciała oraz pamięć immunologiczna, która w kontakcie z żywym drobnoustrojem chorobotwórczym uruchamia przygotowane

18

wcześniej na taki atak mechanizmy obronne.

HISTORIA SZCZEPIONEK

Pionierem szczepień był brytyjski lekarz Edward Jenner, który pod koniec XVIII wieku po raz pierwszy zastosował u człowieka szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. Koniec XIX i cały wiek XX to okres rozwoju nauki o szczepieniach i rozpoczęcie masowych szczepień.

Z czasem na całym świecie wprowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne dla dzieci – w Polsce nastąpiło to w 1959 roku, kiedy to wprowadzono po raz pierwszy szczepienia przeciwko gruźlicy, poliomyelitis, a w 1960 roku przeciwko DTP (błonicy, tężcowi i krztuścowi). Dzięki szczepieniom udało się po 1980 r. całkowicie wyeliminować zachorowania na ospę prawdziwą, a także ograniczyć rozprzestrzenianie się wielu groźnych chorób. W naszym regionie


dla dawcy świata nikt już nie pamięta np. o tragicznych epidemiach polio, błonicy, krztuśca, tężca, choć są kraje, gdzie nadal te choroby zbierają śmiertelne żniwo.

ROZWÓJ MEDYCYNY

Ciągle trwają poszukiwania broni przeciw kolejnym chorobom, nowym zagrożeniom. Tylko w ostatniej dekadzie udało się opracować nowoczesne szczepionki, przeciwko pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, a także najnowszą – przeciw onkogennym typom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie tym wirusem może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Szczepionka idealna to taka, która raz podana, w jednej dawce, dawałaby odporność na całe życie, a jednocześnie podanie jej nie wywoływałoby jakichkolwiek niepożądanych odczynów poszczepiennych. Takiej szczepionki jeszcze nie ma, lecz wiedza o stymulowaniu odporności jest coraz większa, a postęp biotechnologii jest ogromny, więc szczepionki są coraz doskonalsze, spełniają coraz więcej wymogów tej idealnej. Aktualnie coraz częściej stosuje się szczepionki, które uodparniają przed kilkoma chorobami – są to tzw. szczepionki skojarzone (wieloważne). Przykładem takiej szczepionki jest Di-Per-Te przeciw błonicy, tężcowi  i krztuścowi. Ponadto takie szczepionki dają wyższą odporność niż antygeny podane osobno.

Szczepionki poliwalentne zaś zawierają kilka serotypów (podtypów) tego samego gatunku drobnoustrojów (np. szczepionka przeciwko grypie) lub zawierają jeden gatunek drobnoustroju, ale kilka serotypów (np. szczepionka przeciwko brodawczakowi ludzkiemu), może być dwu- lub czterowalentna. Szczepionki poliwalentne uodparniają przeciwko jednej chorobie. Szczepionki monowalentne - zawierają jeden gatunek drobnoustroju lub antygeny z drobnoustroju jednego rodzaju. Szczepionki te uodparniają przeciwko jednej chorobie. Np. szczepionka przeciwko teżcowi.

Po szczepieniach ochronnych wymienionych poniżej nie można czasowo oddawać krwi:

ODPORNOŚĆ

4 tygodnie - BCG, choroba Heine’go-Medi-

Odporność poszczepienna jest odpornością czynną, tzn. po immunizacji antygenem w organizmie biorcy powstają przeciwciała; inaczej niż w przypadku podania gotowych przeciwciał w postaci surowicy (odporność bierna). Odporność poszczepienna utrzymuje się od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od rodzaju szczepionki, ilości przebytych szczepień, stanu ogólnego biorcy w chwili szczepienia (zarobaczenie, infekcje, kondycja), itp. Większość szczepionek podawana jest w postaci zastrzyku, lecz są także takie, które aplikuje się doustnie (przeciw poliomyelitis). Można szczepić drogą wziewną

– rozpylając szczepionkę do nosa (przeciw grypie). Przeciwko ospie prawdziwej szczepiono (do 1980 roku, aktualnie nie są prowadzone powszechne szczepienia) przy pomocy skaryfikatora, czyli przyrządu do zadraśnięcia naskórka (skaryfikacji) lub cienkiej igły, którą uciskano wielokrotnie powierzchnię skóry.

na (szczepionka doustna), odra, różyczka, żółta febra, świnka, szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami duru brzusznego i cholery

1 tydzień - WZW typu  B (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą) 48 godzin - szczepionki z zabitymi zarazkami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru plamistego (Ricketsje), grypy, świnki (szczepionka parenteralna). WZW typu A (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą), wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu (jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, w razie kontaktu okres dyskwalifikacji wynosi 12 miesięcy). Po podaniu anatoksyny (błonica, tężec), 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi.

Szczepionka przeciw grypie Szczepionka zawierająca antygeny powierzchniowe i elementy struktury wewnętrznej wirusa grypy typu A i B powodująca czynne uodpornienie przeciwko grypie. Aktualne szczepy do produkcji szczepionek są co rok polecane przez Światową Organizację Zdrowia Wskazania Szczepienia przeciwko grypie są zalecane: • ze wskazań klinicznych i indywidualnych następującym osobom: przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek) w stanach obniżonej odporności w podeszłym wieku; • ze wskazań epidemiologicznych: pracownikom służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa oraz osobom narażonym na kontakty

z dużą liczbą ludzi bądź pracującym na otwartej przestrzeni. Przeciwwskazania Szczepionka przeciw grypie nie powinna być stosowana w przebiegu: • chorób zakaźnych, • chorób przebiegających z gorączką, • nadwrażliwość na składnik szczepionki, w tym uczulenie na białko jajka kurzego, • nadmierne odczyny poszczepienne po poprzednich szczepieniach, Szczepionka może być podawana kobietom w ciąży tylko w razie konieczności – o szczepieniu decyduje lekarz. Nie zaleca się szczepień w czasie epidemii grypy. Działania niepożądane Po zastosowaniu szczepionki mogą wystąpić objawy niepożądane:

- miejscowe: zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania, gorączka, bóle mięśniowe, osłabienie, powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca wstrzyknięcia. - ogólne: ból głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się, drżenie i bóle mięśniowe, wzrost temperatury, bóle stawów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Dawkowanie U dzieci szczepionkę podaje się w przednio-boczną część uda, a u dorosłych i starszych dzieci w mięsień naramienny. Szczepienia wykonuje się w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę. Swoista odporność rozwija się w ciągu 7-10 dni od podania szczepionki i utrzymuje się zazwyczaj przez 6-12 mies.

19


dla dawcy

Nie bądź trąba! Trombocyty, czyli płytki krwi, może oddać każdy z nas. Ale jak to zrobić? Jak wygląda proces pobierania płytek z naszego organizmu? Opowiada lek. med. Maria Śniecikowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi

Co to są płytki krwi? Płytki krwi są małymi krwinkami obecnymi we krwi każdego człowieka. Są one potrzebne do prawidłowego krzepnięcia krwi. Osoby, które nie mają wystarczającej ilości płytek krwi w swoim organizmie, są narażone na krwotok nawet z niewielkich ran, na nadmierne krwawienie podczas operacji lub na groźne dla życia krwotoki mózgowe. Co trzeba zrobić, by zostać dawcą płytek? Czy każdy dawca krwi może być dawcą płytek? Aby zostać dawcą trombocytów, należy zgłosić w rejestracji Regionalnego Centrum (RC) lub u lekarza chęć zostania dawcą płytek. Istotne jest to, że oddawać płytki krwi można tylko w RC w Łodzi – wiąże się to ze specjalnym sprzętem, który służy do pobierania tego składnika krwi. Niestety nie każdy dawca krwi może zostać dawcą płytek krwi. Dawca płytek, prócz spełnienia wymogów „podstawowych” tj. pełnoletniość, odpowiednia masa ciała i zdrowie, musi posiadać odpowiednio dużo płytek we własnej krwi. Dlatego warto, aby osoba, która chciałaby oddać płytki, choć raz zgłosiła się do oddania krwi pełnej. Możemy wtedy sprawdzić czy w przyszłości nie będzie problemów z oddaniem płytek. Zdrowy człowiek ma około 200–400 tys. płytek w mm³ krwi i tylko takich dawców możemy zakwalifikować do ich oddawania. Czy oddawanie płytek jest skomplikowane? W zasadzie procedura oddawania płytek jest taka sama jak przy oddawaniu krwi. Dawca przychodzi, rejestruje się, jest badany przez lekarza, wchodzi na salę i... spędza tu trochę więcej czasu. Wykonujemy bowiem zabieg tromboaferezy,

INNE METODY ODDAWANIA KRWI PLAZMAFEREZA - zabieg polegający na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi zwanej osoczem. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90%), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić białka konieczne dla prawidłowego krzepnięcia krwi, a więc leczenia chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne. 

20

który polega na tym, żw pobrana krew, przepływając przez aparat do separacji (twz. separtor), ulega rozdzieleniu na krwinki płytkowe (trombocycty), które są gromadzone w oddzielnym jałowym pojemniku. Krwinki czerwone i osocze oddawane są dawcy. Zabieg trwa do 1,5 godziny. Poza czasem spędzonym na fotelu, wszystko wygląda podobnie. Po wyjściu z RCKiK można przystąpić do normalnej aktywności z wyłączeniem ćwiczeń gimnastycznych na siłowni i dźwigania ciężarów. Tak jak przy oddawaniu krwi otrzymuje się na ten dzień usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Jak często można oddawać płytki krwi? Dawca płytek może zgłaszać się co miesiąc, także jeśli do tej pory oddawał krew pełną. Organizm zdrowego człowieka w ciągu jednego, dwóch dni normalizuje poziom płytek do poziomu sprzed zabiegu. Czasami zdarza się, że od jednego dawcy pobieramy płytki częściej – odbywa się to wtedy, gdy organizm pacjenta toleruje transfuzję tylko od konkretnego dawcy. Kto wymaga transfuzji płytek? Transfuzji trombocytów potrzebują osoby, także dzieci, poddawani intensywnej chemio- i radioterapii z powodu nowotworów złośliwych i chorób krwi (np. białaczki). U tych ludzi terapia uszkadza komórki szpiku kostnego, które odpowiadają za tworzenie płytek krwi. Transfuzje płytek są również potrzebne ludziom operowanym z powodu chorób serca w krążeniu pozaustrojowym i w przebiegu intensywnej terapii po wypadkach komunikacyjnych w urazach wielonarządowych.

LEUKAFEREZA – polega na pobraniu od dawcy krwi pełnej do separatora, oddzieleniu krwinek białych, a następnie cyklicznie zwracane są krwinki czerwone, płytki krwi oraz osocze. Podobnie jak zabieg tromboaferezy krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie. Zabieg trwa ok. 2 godz. ERYTRAFEREZA - zabieg polegający na pobraniu od dawcy krwinek czerwonych przy użyciu separatora. Zabieg trwa ok. 1,5 godz. Jednorazowo pobiera się ok. 600 ml krwinek czerwonych. Krwinki czerwone można oddawać tą metodą co 6 miesięcy.

świat dawcy


dla dawcy

ROZRYWKA z nagrodami!

Twoje zadanie specjalne

Zgłoszenie do udziału w konkursie Imię:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. kontaktowy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi w krzyżówce z poprzedniego numeru Świata Dawcy wygrały Alina Pruszczak oraz Jadwiga Matyjaszyk. Gratulujemy. Jeśli i Ty chcesz wziąć udział w losowaniu nagród - rozwiąż poniższą krzyżówkę (odpowiedzi znajdziesz w tym numerze Świata Dawcy), podaj dane kontaktowe do siebie i zostaw tę stronę w Punkcie Pobierania (do 15 grudnia 2010).

2 3 4

5

6

9 8 7

10

11 12

POZIOMO 1 - zmysłowy taniec towarzyski 3 - tam odbywają się coroczne pikniki dla dawców 4 - taniec zbliżony do tanga 5 - po szczepieniu przeciwko tej chorobie, należy odczekać 48 godzin z oddawaniem krwi 7 - choroba „różana” 9 - nazwa pikniku organizowanego w Moszczenicy „... Krwi” 10 - jeden ze składników szczepionek 12 - nie jest dokumentem tożsamości

PIONOWO: 1 - ratuje życie chorym na białaczkę 2 - nazwa akcji zbierania krwi wśród studentów 3 - rodzaj komórek krwi, które mają zdolność dostosowania się 6 - in. płytki krwi 8 - in. dar krwi

świat dawcy

21


dla dawcy Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na naszym forum internetowym Odpowiada lek. med. Maria Śniecikowska

PYTANIA Z FORUM

Czy po szczepieniach ochronnych można oddawać krew?

Przez pewien czas po szczepieniach ochronnych nie można oddawać krwi: Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.krwiodawstwo.pl oraz na stronie 19 bieżącego numeru Świata Dawcy.

Czy można oddać krew po przyjęciu jednej tabletki polopiryny i paracetamolu? Do oddania krwi można zgłosić się 5 dni po zażyciu leku, w skład którego wchodzi aspiryna.

Czy będąc przeziębionym można oddać krew?

Gorączka, katar (nawet lekki) czy bóle w mięśniach świadczą o infekcji organizmu. Osoba w takim stanie nie powinna oddawać krwi, ze względu na zdrowie swoje, jak i pacjenta, któremu krew może zostać przetoczona. Oddać krew można około tydzień po ustaniu objawów.

Czy mając opryszczkę wargową można zgłosić się do oddania krwi? W czasie, gdy opryszczka jest na wargach, nie należy oddawać krwi; po ustąpieniu objawów infekcji, można zgłosić się do oddania.

www.krwiodawstwo.pl

Dlaczego 450 ml Nie mniej, nie więcej. Równo 450 ml. Dlaczego dokładnie tyle krwi oddajemy? Ze względu na zdrowie dawcy Dobrze byłoby pobrać od jednego dawcy jak najwięcej krwi, ale aby uniknąć następstw jednorazowego pobierania, ilość krwi powinna być ograniczona. Wieloletnie badania pokazały, że zarówno jednorazowe, jak i systematyczne, oddawanie nie więcej niż 10% objętości krwi krążącej, nie powoduje szkodliwych następstw w organizmie człowieka. 450 ml to 8-9% ogólnej objętości krwi w organizmie dorosłego człowieka.

22

?

Ze względu na racjonalne wykorzystanie pobranej krwi Od jednego dawcy można uzyskać trzy składniki krwi – krwinki czerwone, krwinki płytkowe i osocze. Dzięki ich wyodrębnieniu możliwe jest racjonalne leczenie chorych poprzez podawanie im tylko tych składników krwi, które są im potrzebne. Ze względu na dobro biorcy Przetoczenie krwi jest rodzajem przeszczepienia obcej tkanki. Przetaczana krew musi być zgodna z grupą krwi i Rh biorcy, ale istnieje jeszcze wiele indywidualnych cech różniących krwinki dawcy i biorcy. Im większa ilość krwi od róż-

świat dawcy

nych dawców, tym większe ryzyko powikłań. Dlatego, jeśli biorca potrzebuje 4,5 litra krwi, to obecnie otrzyma ją od 10 osób, zaś w czasach, gdy pobierano tylko 250 ml, potrzeba było 18 dawców. Ryzyko było większe. Niesłuszny jest pogląd, że dawcy oddający krew po raz pierwszy źle znoszą ten zabieg i mdleją Omdlenia zdarzają się u 5-8% dawców i występują zazwyczaj chwilę po oddaniu pierwszych 50-100 ml. Choć czasami dawca mdleje już podczas wkłuwania igły. Takie omdlenia mają podłoże emocjonalne, psychiczne i w żaden sposób nie są związane z ilością oddawanej krwi. Aby oswoić pierwszorazowych dawców z całym procesem oddawania krwi, na stronie www.krwiodawstwo.pl znajduje się opisana wizyta od momentu rejestracji, aż do wyjścia z punktu pobierania krwi. Opracowano na postawie oryginalnego tekstu autorstwa doc. J. Sablińkiego


dla dawcy

O czym pamiętać przed oddaniem krwi? Zjedz śniadanie

Nie przychodź na czczo. Twój organizm potrzebuje energii, dlatego zjedz śniadanie (drugie śniadanie). Najlepiej, aby było ono lekkostrawne i słodkie. Lepsza będzie bułka z dżemem zamiast kawałka pizzy z kolacji. Jeśli jednak dzień przed oddaniem krwi jadłeś/jadłaś tłuste potrawy (tłuste mięso, zapiekanka, golonka) lub piłeś alkohol - odczekaj trzy-cztery dni z oddaniem krwi.

Pij

Oddając krew pozbywasz się około pół litra płynów – uzupełnij je zawczasu. Zarówno dzień przed, jak i w dniu oddania. Przed wizytą w punkcie pobierania wypij pełen kubek herbaty, dodatkowy sok, wodę mineralną itp.

Nie pal

Zawarte w papierosach substancje smoliste niepotrzebnie zagęszczają Twoją krew, co może wydłużyć czas oddawania krwi lub nawet spowodować, że nie będziesz w stanie jej oddać.

Wyśpij się

Oddając krew powinieneś czuć się dobrze. Jeśli więc nie jesteś rannym ptaszkiem – nie musisz oddawać krwi o 7.30. Pamiętaj tylko sprawdzić, w jakich godzinach czynny jest Punkt Pobierania Krwi w twojej miejscowości.

Weź dokument tożsamości

Nawet najedzony, napojony, wyspany i gotowy do oddania krwi nie możesz się zarejestrować jako dawca, jeśli nie masz ze sobą dokumentu tożsamości. Dokument tożsamości to: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. (Dokumentem potwierdzającym tożsamość NIE SĄ: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja krwiodawcy, migawka).

Odpocznij

Oddanie krwi nie wiąże się z wysiłkiem fizycznym, ale jeśli po wyjściu z Punktu Pobierania chcesz wziąć udział w zajęciach WF (np. bieg do autobusu, wspinaczka po schodach na 7 piętro), może zakręcić ci się w głowie. W takiej sytuacji usiądź tam, gdzie jesteś, pochyl się do przodu (głowa między kolana) i głęboko oddychaj. Nic złego się nie dzieje, po prostu masz we krwi trochę mniej czerwonych krwinek, które transportują tlen.

świat dawcy

23


Planowany harmonogram ekip na miesiące jesienne (październik – listopad – grudzień) powiat bełchatowski Bełchatów – Elektrownia Bełchatów – ZSP nr 1 Bełchatów – ZSP nr 2 Bełchatów – ZSP nr 3 powiat brzeziński Dmosin – Parafia Brzeziny – Urząd Miasta powiat kutnowski Dąbrowice – Urząd Gminy Żychlin – Dom Kultury Ostrowy – Cukrownia Krośniewice – Urząd Gminy powiat łaski Kwiatkowice – Park Gminny Widawa – Ośrodek Zdrowia powiat łęczycki Witonia - Ośrodek Zdrowia Leśmierz – Ośrodek Zdrowia Piątek – ZSP Daszyna – Urząd Gminy Grabów – OSP Świnice Warckie – OSP

Łęczyca – ZSP, ZSP nr 1, LO powiat łowicki Łowicz - (każdy poniedziałek) Przychodnia Zdrowia ul. Powstańców 37 Domaniewice – GOK ul. Główna 4 Łyszkowice – OSP Łowicz – ZSP nr 4 ul. Kaliska 5 Łowicz – ZSP nr 3 ul. Powstańców 1863 r. Łowicz – ZSP nr 2 ul. Blich 10 Łowicz – I LO ul. Bonifraterska 3 powiat łódzki wschodni Koluszki – UM ul. Brzezińska 32 Koluszki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Słowackiego 28 powiat opoczyński Drzewica - pl. Wolności Żarnów – NZOZ Paradyż – Ośrodek Zdrowia

Drzewica - OSP Sławno – GOK powiat pabianicki Konstantynów Łódzki – Zgoda HDK ul. 8-go Marca powiat piotrkowski Baby – Szkoła Podstawowa Wola Krzysztoporska – Dom Kultury Przygłów – Kościół Piotrków - Kościół powiat poddębicki Poddębice - Stadion Miejski Uniejów – Rynek Miasta Zygry – Zespół Szkół powiat radomszczański Radomsko – Targowica Przedbórz – Miejski Dom Kultury Borzykowa - Parafia powiat rawski Rawa Mazowiecka – Rejono-

wa Przychodnia ul. Niepodległości 8 Biała – ul. Kościelna 4 powiat sieradzki Sieradz – ZSP nr 1 Sieradz - OSP Klonowa – Urząd Gminy Biskupice – OSP Brzeźno – salka katechetyczna Burzenin – Urząd Gminy Złoczew - LO powiat skierniewicki Lipce Reymontowskie – OSP Bolimów – Zespół Szkół Skierniewice – LO ul. Sienkiewicza Skierniewice – ZS nr 1, ul. Pomologiczna 6 Skierniewice – ZS nr 2, ul. Pomologiczna 33 Skierniewice – ZS nr 3, ul. Działkowa 10 Skierniewice – ZS nr 4, ul. Podkładowa

powiat tomaszowski Tomaszów Maz. – PSP Tomaszów Maz. – III LO Tomaszów Maz. – ZSP nr 2 Lubochnia – OSP powiat wieluński Pajęczno – Intermarche Świątkowie - OSP powiat zgierski Ozorków – OSP ul. Kościuszki 1 Aleksandrów Łódzki – Przychodnia ul. Dmowskiego Miasto Łódź ZSP, ul. Strykowska 10/18 Uniwersytet Medyczny, (pl. Hallera) PGE, Dystrybucja, (ul. Tuwima 56) XXXII LO, ul. Czajkowskiego XXIV LO, ul. Marysińska Bursa Szkolna, (ul. Podgórna 9/11) TP SA, ul. Wólczańska 22/26

Pełen wykaz ekip, wraz z adresami oraz godzinami znajduje się na stronie: www.krwiodawstwo.pl Punkt Pobierania

Adres

Dni i godziny działania punktu

Bełchatów

ul. Czapliniecka 93/94, przychodnia „MegaMed”, tel.: 667 953 962

poniedziałek - środa: 8:30 - 11:30, czwartek: 8:00 - 10:00, piątek: 8:00 - 11:00

Kutno

ul. Kościuszki 52, Szp. Miejski, tel.: 667 953 965

poniedziałek - piątek: 8:00 - 11:00

Łask

ul. Warszawska 62, SPZOZ Szpit., tel.: 43 675 55 55

poniedziałek: 8:00 - 11:00

Łęczyca

ul. Zachodnia 6 SPZOZ, tel.: 24 721 51 69

poniedziałek - środa: 8:00 - 10:00, piątek 8:00 - 10:00

Łódź

ul. Franciszkańska 17/25, RCKiK tel.: 42 61 61 400

poniedziałek: 7:30 - 14:30, wtorek: 7:30 - 17:30 środa: 7:30 - 14:30, czwartek: 7:30 - 17:30 piątek: 7:30 - 14:30, sobota: 7:30 - 13:30

Opoczno

ul. Partyzantów, Szp. Rej., tel.: 667 953 968

poniedziałek: 8:00 - 10:30

Pabianice

ul. Jana Pawła 68, Szp. Miejski, tel.: 42 21 49 41

poniedziałek - środa: 8:30 - 11:30, czwartek: 8:00 - 9:30, piątek: 8:00 - 11:00

Piotrków Trybunalski

ul. Wojska Polskiego 77, Przychodnia, tel.: 44 647 30 30

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 11:30 środa - czwartek: 8:00 - 11:00, piątek: 8:00 - 11:30

Radomsko

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, Szpital telefon: 692 901 307

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 10:30 środa - czwartek: 8:00 - 10:00, piątek: 8:00 - 10:30

Sieradz

ul. Armii Krajowej 7, Szp. Woj., tel. 43 822 25 79

wtorek: 8:00 - 11:00, czwartek - piątek: 8:00 - 11:00

Skierniewice

ul. Nowobielańska 61, O. Widok tel.: 46 832 53 72

poniedziałek - środa: 9:00 - 12:00, piątek: 9:00 - 12:00

Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła 35, Szp. Rejonowy, tel.: 667 953 966

poniedziałek - piątek: 8:30 - 11:00

Wieluń

ul. Sieradzka 56, SPZOZ Przych., tel.: 665 856 500

poniedziałek - środa: 8:00 -10:00

Zduńska Wola

ul. Krolewska 29, SPZOZ, tel.: 43 824 41 23

poniedziałek: 8:00 - 11:00, środa: 8:00 - 11:00, piątek: 8:00 - 11:30

Wieruszów

ul. Sportowa 4, KS PROSNA, tel.: 665 856 500

piątek: 8:00 - 11:00

Numer powstał przy finansowej pomocy firmy: PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź

Świat Dawcy (nr 3)  

Gazeta dla krwiodawców z woj. łódzkiego

Świat Dawcy (nr 3)  

Gazeta dla krwiodawców z woj. łódzkiego

Advertisement