Page 1

info

Styczeń 2013 (1/11) Newsletter wydawany przez: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA Redakcja: Marcin Krwintkiewicz kontakt e-mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

czytaj newsletter


Spis treści: strona 1 - „Strefa Dzieciom” strona 2 - Nowe inwestycje w Strefie strona 3 - Konsultacje LORIS2030 strona 4 - Podsumowanie 2012 roku strona 5 - Kończymy rewitalizację

aktualności

„Strefa Dzieciom” – uśmiech dzieci jest najważniejszy

"

Już od 14 lat Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej organizują należącą do największych w Województwie Łódzkim akcję charytatywną „Strefa Dzieciom” Nasze przedsięwzięcie, z roku na rok cieszące się coraz większym zainteresowaniem oraz wsparciem, na stałe dołączyło do kalendarza najważniejszych imprez świątecznych w Łodzi. Wspólnie z Inwestorami i Partnerami ŁSSE S.A. – staramy się przywracać radość dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin oraz małym pacjentom szpitali i hospicjów naszego regionu.

Przez lata naszych akcji dotarliśmy do kilkudziesięciu tysięcy dzieci, które w ramach wydarzenia „Strefa Dzieciom” obejrzały specjalnie dla nich przygotowane przedstawienia teatralne i otrzymały świąteczne paczki z prezentami. Ponadto, w ramach naszej akcji wspieramy finansowo działania na rzecz dzieci prowadzone przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Zarząd i pracownicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. bardzo dziękują wszystkim darczyńcom

Lista sponsorów dostępna na: www.sse.lodz.pl


Spis treści:

aktualności

strona 1 - „Strefa Dzieciom” strona 2 - Nowe inwestycje w Strefie strona 3 - Konsultacje LORIS2030 strona 4 - Podsumowanie 2012 roku strona 5 - Kończymy rewitalizację

Kolejne inwestycje w Łodzi, Ksawerowie i Turku Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., MP Production Sp. z o.o. oraz S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Spółka Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. utworzy w Łodzi nowoczesne centrum logistyczne oraz centrum IT wraz z serwerownią. Działalność Spółki będzie polegać na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących m.in. magazynowanie oraz przeładowywanie i transport towarów, a także świadczenie usług informatycznych i usług typu call center. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 200 pracowników. Z kolei na terenie Podstrefy Turek ŁSSE zainwestuje  MP Production Sp. z o.o. Firma należy do grupy Messer Polska - producenta i dostawcy gazów technicznych (ciekłych i sprężonych), spożywczych, medycznych oraz gazów specjalnych. Oprócz sprzedaży gazów Messer Polska oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów.

Inwestycja, która zostanie zrealizowana przez MP Production zakłada budowę i uruchomienie Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego rozkładu powietrza. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej10 nowych pracowników. Spółka S. i A. Pietrucha  to jeden z największych producentów parapetów z PVC w Europie. Spółka w Podstrefie Ksawerów ŁSSE chce zrealizować nową inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkującego wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Umożliwi to spółce poszerzenie aktualnej oferty o nowe typy grodzic winylowych stosowanych w sektorze inżynierii wodnej i lądowej. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,2 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 6 nowych pracowników oraz utrzymać etaty 36 dotychczasowych pracowników.

więcej na: www.sse.lodz.pl


Spis treści: strona 1 - „Strefa Dzieciom” strona 2 - Nowe inwestycje w Strefie strona 3 - Konsultacje LORIS2030 strona 4 - Podsumowanie 2012 roku strona 5 - Kończymy rewitalizację

aktualności Regionalna Strategia

dla Województwa Projekt RegionalnejInnowacji Strategii Innowacji ŁódzkiegoLORIS LORIS 2030 dla Województwa Łódzkiego 2030 Zachęcamy do zapoznania się z projektem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym Rozwój Województwa Łódzkiego będzie harmonijny i zrównoważony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, organizacje samorządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Potrzeba wsparcia innowacyjności była impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030.

matycznego rozwoju potencjału innowacyjnego. Jest to także analiza potencjału badawczo-rozwojowego regionu i poziomu technologicznego przedsiębiorstw, ich skłonności do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzania współpracy i wymiany doświadczeń. Wszelkie uwagi oraz sugestie prosimy przesyłać na adres lukasz.siekiera@lodzkie.pl lub  agata.strzala@lodzkie.pl

Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 jest strategicznym dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. To również ciągły proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz świadomości syste-

więcej na: www.sse.lodz.pl Łódź, 31.12.2012 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”


Spis treści:

aktualności

strona 1 - „Strefa Dzieciom” strona 2 - Nowe inwestycje w Strefie strona 3 - Konsultacje LORIS2030 strona 4 - Podsumowanie 2012 roku strona 5 - Kończymy rewitalizację

Podsumowanie roku 2012 10 stycznia 2013 r. w budynku Hydroforni miała miejsce konferencja prasowa, w której udział wziął Tomasz Sadzyński - Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Stanisław Witaszczyk - Wiceprezes ŁSSE S.A. Podczas spotkania podsumowano działalność Strefy w 2012 r. Po pierwsze, tworzymy miejsca pracy. W 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 682,9 mln zł oraz utworzenie 715 nowych i utrzymanie dotychczasowych 572 miejsc pracy (w sumie oznacza to 1287 osób).

tów. Pierwszy – „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” realizowaliśmy w tym roku. Dwa pozostałe – w 2013. Po czwarte, rozwijamy naszą ofertę. ŁSSE regularnie zaczęła wydawać newsletter oraz odnowiła stronę główną www oraz uruchomiła dwa nowe serwisy internetowe: www. posrednictwo.sse.lodz.pl (obrót nieruchomościami pozastrefowymi) oraz http://mapa. sse.lodz.pl (interaktywna mapa terenów inwestycyjnych).

Po drugie, bierzemy udział w prestiżowych rankingach. Od czterech lat ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Po piąte, tradycja jest naszą inspiracją... Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miej- Po szóste, wspieramy szkolnictwo zawodowe sce wśród stref ekonomicznych na świecie. i wyższe... Po trzecie, pozyskujemy środki unijne. Po Po siódme, ratujemy zabytki i tworzymy raz pierwszy w historii ŁSSE zdobyliśmy dofi- w nich nowe przestrzenie biurowe... nansowanie unijne i to aż dla trzech projek-

całość na: www.sse.lodz.pl


Spis treści:

aktualności

strona 1 - „Strefa Dzieciom” strona 2 - Nowe inwestycje w Strefie strona 3 - Konsultacje LORIS2030 strona 4 - Podsumowanie 2012 roku strona 5 - Kończymy rewitalizację

W pierwszej połowie 2013 roku będziemy mogli uroczyście otworzyć zrewitalizowaną fabrykę L. Grohmana

galeria zdjęć na www.sse.lodz.pl realizacja: www.Next Step.net.pl

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, styczeń 2013, numer 1/11

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, styczeń 2013, numer 1/11

Advertisement