Page 60

Location: Åsle Tå, Falköping Photo: Mårten Bergkvist

Vänermuseet - museum This museum gives you a gathered information about the big lake Vänern and the town Lidköping. Here you will find exhibitions, aquariums and activities – everything with a connection to the water and the history of the district. Vänermuseet är den stora sjön Vänerns och staden Lidköpings museum med utställningar och akvarier. Här varvas utställningar med aktiviteter – allt med koppling till vatten och bygdens historia.

Vadsbo museum In parts of the former governors residence in Mariestad you will find Vadsbo museum. See a selection of objects which show the history of the district, from prehistoric times until today. I delar av det före detta landshövdingsresidenset finns Vadsbo museum. Här visas ett axplock av bygdens historia från forntiden fram till idag.

Segelflygsmuseet Ålleberg glider museum The glider museum at Ålleberg is the only one of its kind in Sweden and shows the history of gliders. There are several planes to see, and one of them is the world’s now oldest flying Tiger Moth. The guides at the museum would love to show you around and tell you about the different objects. Museet är det enda i sitt slag i Sverige och visar segelflygets historia. Det finns många plan att beskåda, bland annat finns världens äldsta flygande Tiger Moth. Guiderna på museet visar gärna runt och berättar om de olika objekten.

Veterinärmuseet - veterinary museum This fascinating gem, beautifully located in a lush park, beholds many treasures. In 1775 the first Swedish veterinatian school opened here. Today it is the only veterinary museum in the country. In the museum you can learn how a Caesarean is done on a sow and much more.

Åsle Tå Falköping - historic environment The open air museum Åsle Tå has the largest collection of the typical Swedish “backstugor”, or hill cottages, located in their original spots. It is a unique historic environment from the 18th and 19th centuries which makes the heritage from a Sweden in poverty come alive.

Denna spännande pärla, vackert belägen i en grönskande park, sitter på många skatter. Här startade 1775 Sveriges första veterinärskola och är nu Sveriges enda veterinärmuseum. Här kan du få se hur ett kejsarsnitt på en sugga går till och mycket mer.

Upplevelsemuseet Åsle Tå har Sveriges största bevarade samling av backstugor som ligger på sina ursprungliga platser. Det är en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen som levandegör arvet från ett svunnet fattigSverige.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement