Page 52

Location: Qvarnstensgruvan, Lugnås Photo: Stefan Svensson

The blue orange - art piece The station building in Vara has with its art piece The Blue Orange become a sight that really lingers on your mind. The Blue Orange is made by the german artist Katharina Grosse and consists of the blue station building and the space boulders that are placed on the building and in its surroundings. Stationshuset i Vara har med konstverket The Blue Orange blivit ett besöksmål som verkligen sätter sig på minnet. The Blue Orange är skapat av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse och består av det blå stationshuset och rymdbumlingarna som finns placerade på byggnaden och en bit därifrån.

Galleri Sandström - art studio The couple Sandström work with mixed media and sculpture/raku. They show their own art, arrange exhibitions and have a showroom with work from hand picked artists in their gallery. Their art is represented in art galleries around Sweden, Europe and USA. Paret Sandström jobbar med mixed media och skulptur/raku. På galleriet visar de både sin egen konst, arrangerar utställningar och har showroom med verk av handplockade konstnärer. Deras konst finns representerad på konstgallerier runt om i Sverige, Europa och USA.

Qvarnstensgruvan Lugnås - mines Follow the guide underground and hear stories about lives and work in old mines and quarries at the table mountain Lugnåsberget. There is also a small museum and a café as well as beautiful nature to enjoy. Open daily during the summer. Följ med guiden ner under jorden och hör berättelser om liv och arbete i gruvor och dagbrott på Lugnåsberget. Här finns också ett litet museum och café samt vacker natur att njuta av. Öppet dagligen under sommaren.

Vara Konserthus - concert hall On the plains of Skaraborg, in the center of west Sweden, you will find Vara Konserthus. Seeing to content it is one of Sweden’s largest houses for concerts, cultural life and konferences. Every spring and autumn you can take part of a new program with everything from classical music, dance and jazz to theater, stand-up and musicals. Mitt ute på den skaraborgska slätten, i Västsveriges centrum, hittar du Vara Konserthus. Sett till sitt innehåll är det ett av Sveriges största hus för konserter, kulturliv och konferenser. Varje vår och höst presenteras ett nytt program med allt från klassisk musik, dans och jazz till teater, stand-up och musikal.

Turbinhusön - cultural environment Turibinhusön is a well kept idyllic cultural environment in the middle of Tidaholm by the river Tidan. Here you can have a coffee in the 19th century setting at the café, visit the smiths cottages, see the handicraft in the old warehouse or visit the art gallery in the old turbine building. Turbinhusön är en välbevarad idyllisk kulturmiljö mitt i Tidaholms centrum vid ån Tidan. Här kan du ta en fika i Kaffestugans 1800talsmiljö och besöka smedstugorna och kulturmagasinet med hantverk eller Konsthallen i det gamla turbinhuset.

The old town and church Mariestad One of Sweden’s best kept city cores with buildings from mainly the 18th and 19th centuries. The church and the wooden houses on Näset all tell a story of the older history of the town. Guided tours during the summer.

Skara cathedral The trademark of Skara, the proud double tower of the cathedral, can be seen from afar. The beautiful mosaic windows by Bo Beskow, the roman stone relief pictures from the 12th century and Soop’s maosoleum are a few of the highligts to see in the church.

Skövde Kulturhus - cultural center Skövde Kulturhus from 1964 was drawn by the architect Hans-Erland Heineman. It became the first cultural center in Sweden and gathers both art museum, library, theatre and a cinema – all under the same roof!

En av Sveriges bäst bevarade stadskärnor med bebyggelse främst från 1700- och 1800-talen. Domkyrkan och trähusen på Näset vittnar om stadens äldre historia. Guidade turer erbjuds sommartid.

Skaras signum, det ståtliga dubbeltornet på domkyrkan, syns på långt håll. De vackra mosaikfönstren av Bo Beskow, romanska stenrelieftavlor från 1100-talet och Soops mausoleum är några av guldkornen att beskåda.

Skövde Kulturhus från 1964 ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman. Det blev Sveriges första kulturhus, och här finns både konstmuseum, bibliotek, teater och biograf – allt under samma tak!

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement