Page 50

Location: Vallby Sörgården, Skövde Photo: Mårten Bergkvist

Kata gård - church ruins Discover the place where archeologists have found one of Sweden’s oldest churches. Inside the beautiful superstructure rests the skeleton of the woman who named the place, together with findings that gives us a new view on Sweden’s history. Upptäck platsen där arkeologer har grävt fram en av Sveriges allra äldsta kyrkor. Här i den vackra överbyggnaden vilar, helt synligt, skelettet från kvinnan som gett namn åt platsen, tillsammans med fynd som ger en ny syn på Sveriges historia. Bjertorp Slott - jugend castle In 1911 the architect Ferdinand Boberg, who has drawn Rosenbad and NK in Stockholm, was asked if he wanted to draw an impressive private residence for Knut Henrik Littorin. Three years later the castle was finished; built by the most skilled craftsmen in Europe, and by the best materials that were to be found. It was made by Swedish marble and oak, granite from Bohuslän and limestone from Falköping. 1911 fick arkitekt Ferdinand Boberg, som ritat bland annat Rosenbad och NK i Stockholm, frågan att rita en minst sagt imponerande privatbostad åt Knut Henrik Littorin. Tre år senare stod slottet klart; byggt av Europas skickligaste hantverkare och i de bästa material som fanns att uppbringa. Det byggdes av svensk marmor och ek, granit från Bohuslän och kalksten från Falköping. Vallby Sörgården - cultural reserve Vallby Sörgården is the only cultural reserve in Skaraborg. Visit a real farm from the 19th century and take part in activities typical for that era during the summer months. You can also follow the cultural path that takes you on a tour in the landscape rich in ancient monuments. Vallby Sörgården är Skaraborgs enda kulturreservat. Besök en riktig 1800-talsgård och var med på tidstypiska aktiviteter under sommarmånaderna. Här finns också en kulturstig som tar dig runt i det ålderdomliga landskapet som är rikt på fornlämningar.

Forsviks bruk - industrial heritage There has been industrial activity in Forsvik since the Middle Ages. In the middle of the 19th century a mechanic workshop was built, and Forsvik became the region’s first engineering industry. Today you can visit the works and learn about the history, from the first steps until today. Forsvik’s lock is located just outside and was the first one that was built along the Göta Canal. Redan på medeltiden fanns industriell verksamhet i Forsvik. I mitten på 1800-talet uppfördes en mekanisk verkstad och Forsvik blev Skaraborgs första verkstadsindustri. På bruket kan du följa historien, från de första stegen till idag. Forsviks sluss finns precis utanför och är den första slussen som byggdes utmed Göta Kanal.

Läckö Slott - baroque castle Läckö Castle is a beautiful baroque castle, dramatically located on a headland in Lake Vänern. During the summer you can go on a guided tour and learn about the interesting story of the castle. You can also see opera performances or visit ghost evenings at the castle. Läckö Slott är ett vackert barockslott som ligger dramatiskt beläget på en udde i Vänern. Sommartid kan du gå på guidad tur och lära dig om slottets spännande historia. Dessutom arrangeras allt från opera till spökaftnar på slottet.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement