Page 42

Location: Luttra passage grave, Falköping Photo: Ann-Sofie Hjerp

Suntak old church The old church in Suntak is a deserted church which has a rarely well kept roman architechture from the later parts of the 12th century. Remains of frescos from the late medieval times decorate the walls, and in the chancel you will find a copy of the remarkable chancel chair Suntaksstolen.

Luttra gånggrift - passage grave Luttra passage grave is one of 270 in the area around Falbygden. It was built during the Stone Age, about 5000 years ago. Inside, archaeologists have found bones from about 100 individuals. The passage grave has one single roof block remaining in its original location, and it weighs about 13 tons.

S:t Nikolaus church ruin Skara Walk a hundred steps to the west from Skara cathedral and you will find yourself next to S:t Nikolaus church ruin – a parish church from the medieval times. You can see the old walls and parts of the floor plan as a beautiful contour, today beautifully overgrown with greenery.

Suntaks gamla kyrka är en ödekyrka som är en sällsynt bevarad enhet av romansk arkitektur från senare delen av 1100-talet. Rester av senmedeltida kalkmålningar pryder väggarna och i koret förvaras en kopia av den märkliga korstolen Suntaksstolen.

Luttra gånggrift är en av Falbygdens cirka 270 gånggrifter. Den uppfördes under stenåldern, för cirka 5000 år sedan. Inuti har arkeologer hittat ben från cirka 100 individer. Gånggriften har ett enda takblock kvar på ursprunglig plats, det väger omkring 13 ton.

Gå hundra steg västerut från Skara domkyrka och du står vid S:t Nikolaus kyrkoruin - en församlingskyrka från medeltiden. Här syns de gamla murarna och delar av rumsindelningen som en vacker kontur, idag klädsamt övervuxen med grönska.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement