Page 34

Location: Valle, between Skara and Skövde Photo: Roger Borgelid/Turistrådet Västsverige

Valle On the west side of the table mountain Billingen you can visit a came landscape with rolling hills. During the spring the area bathes in white cherry blossoms, and you can explore no less than six different nature reserves. På västra sidan om Billingen breder ett böljande kamelandskap landskap ut sig. Om våren översköljs det av vita körsbärsblommor. Här finns inte mindre än sex naturreservat att upptäcka.

Silverfallet Karlsfors nature reserve Several beautiful waterfalls flow over the mountain edge of the table mountain Billingen at Silverfallet Karlsfors. Some are higher and more dramatic while others are lower and more peaceful. In the area there are remains of old industry, and the walking trail Billingeleden passes nearby. Vid Silverfallet kastar sig vackra vattenfall ut över bergskanten på Billingen. Några är högre och dramatiska, medan andra är lägre och mer rogivande. I området finns lämningar från gammal industri, och i närheten passerar vandringsleden Billingeleden.

Kinnekulle Large parts of the table mountain Kinnekulle consists of nature reserves with valuable nature, such as Halla and Munkängarna. Here you can see unique species of plants; wild garlic and different types of orchids such as lady’s-slipper orchid. Stora delar av platåberget Kinnekulle består av naturreservat med värdefull natur, så som Halla och Munkängarna. Här växer unika arter av olika slag; ramslök och olika orkidéer.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement