Page 24

Location: Trandansen, Lake Hornborga Photo: Tobias Andersson

birdlife experience two of Sweden´s most important birdlakes

Lake Hornborga A total of nearly 50 unusual wetland species breed in Lake Hornborga. One example is the black-necked Grebe, but you can also see the world’s largest and world’s smallest owls; the Eurasian eagle-owl and the Eurasian pygmy owl. The lake is one of the most important resting places in the country for migratory wetland birds, which makes Lake Hornborga the perfect destination for birdwatchers. You can experience magnificent birdlife all year round – from the white-tailed eagle in January to the thrush nightingale during the summer and the Eurasian crane during the spring. The lake is particularly known for the large amount of cranes that rest here during spring, and the numbers of cranes that stay here at the same time are often five-figured. Don’t miss a visit to the visitor center naturum Hornborgasjön on the east side of the lake, or Trandansen at the southernmost point of the lake during the crane season. Totalt häckar nästan 50 ovanliga arter av våtmarksfåglar i Hornborgasjön. Ett exempel är den svarthalsade doppingen, men du kan också se både världens största- och minsta ugglor; berguven och sparvugglan. Sjön är en av de viktigaste rastplatserna i landet för flyttande våtmarksfåglar, vilket gör Hornborgasjön till det självklara valet för fågelskådare. Du kan uppleva magnifikt fågelliv året om – från havsörnen i januari till näktergalen om sommaren och tranorna på våren. Sjön är mest känd för det stora antalet tranor som rastar här under våren, och antalet fåglar som stannar här samtidigt kan komma upp i femsiffrigt. Missa inte att besöka naturum Hornborgasjön på den östra sidan om sjön, eller Trandansen vid sjöns sydligaste spets under transäsong.

Lake Östen Lake Östen is a birdlake north of Skövde and is one of Sweden’s most important birdlakes. It is an important resting site that both swans, geese, mallards and waders need during their migration. You can also see both common redshanks, spotted crakes and common grasshopper warbles if you are lucky. The best time for a visit is March and April. Start at Logården, where you will find both information and a parking lot. Sjön Östen är en fågelsjö strax norr om Skövde och är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar. Den är en viktig rastlokal som både svanar, gäss, änder och vadare behöver under sin flyttning. Här kan du dessutom se både rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppsångare om du har tur. Den bästa tiden för ett besök är mars-april. Utgå från Logården, där du både har informationstavlor och parkeringsplats.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement