Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern

Page 1

skaraborg magasin

mellan Vänern och Vättern


contact

tourist info in Skaraborg

Essunga turistinformation Essunga kommun, Sturegatan 4 +46 (0)512-570 30 kommun@essunga.se vastsverige.com/essunga-nossebro

Infocenter Karlsborg Storgatan 65 +46 (0)505-17350 info@karlsborg.se www.vastsverige.com/karlsborg

Falköpings turistbyrå Stora Torget 11 +46 (0)515-88 70 50 turism@falkoping.se www.falkoping.se/turism

Mariestads turistcenter Esplanaden 5 +46 (0)501-75 58 50 turistcenter@mariestad.se www.turism.mariestad.se

Grästorps turism Oscarsgatan 25 +46 (0)514-580 00 medborgarkontoret@grastorp.se www.vastsverige.com/grastorp

Skara turistbyrå Södra kyrkogatan 2 (fr.o.m. okt 2019) +46 (0)511-325 80 turistbyran@skara.se www.skara.se/turism

Gullspångs turistinformation Storgatan 1B, Affärshuset Laxen +46 (0)506-361 00 turist@gullspang.se www.gullspang.info

Skövde turistcenter Stationsgatan 3B +46 (0)500-44 66 88 info@nextskovde.se www.nextskovde.se

Götene-Lidköping turistbyrå Nya stadens torg, Gamla rådhuset +46 (0)510- 200 20 info@lackokinnekulle.se www.lackokinnekulle.se

Tibro besökscentrum Inredia Brovägen 26 +46 (0)504-184 00 turism@tibro.se www.tibro.se/turism

Hjo turistinformation Bangatan 1 B +46 (0)503-352 55 visithjo@hjo.se www.visithjo.se

Tidaholms turistbyrå Vulcans väg 5, Vulcanön +46 (0)502-60 62 08 turistbyran@tidaholm.se www.tidaholm.se/turist Töreboda turistbyrå Kanalvägen 2 +46 (0)506-101 30 turistbyra@toreboda.se www.toreboda.se

Gullspång Töreboda Mariestad

Götene Lidköping Grästorp Vara Essunga

Skövde Skara Falköping

Karlsborg Tibro Hjo

Tidaholm

Vara turistinformation Vara folkbibliotek, Stora torget 8 +46 (0)512- 312 20 turism@vara.se www.visitvara.se


skaraborg

14 - 19

family activities

Ansvarig utgivare Charlotte Backman, Next Skövde

20 - 21

beach life

Projektledare Jessica Bergstrand, Next Skövde

24 - 25

birdlife

Produktion/Formgivning Micaela Persson, Next Skövde

26

fishing

Översättning Tove Ekblad, Next Skövde

28

boat tours

magasin

Omslagsfoto Roger Borgelid Tryck V-TAB, 2019. Upplaga 70.000 Med reservation för eventuella feltryck. About Skaraborg Magazine This magazine is a cooperation between the tourism organizations in Skaraborg. It contains a selection of activities and attractions that you can experience in the area. Find more inspiration on www.skaraborg.nu Om Magasin Skaraborg Magasinet är ett samarbete mellan turistorganisationerna i Skaraborg. Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området. Du hittar fler tips på www.skaraborg.nu

4 - 11

outdoor

30 - 37

nature experiences

40 - 43

historical sites

44 - 46

food

50 - 55

culture experiences

58 - 61

museums

62 - 63

golf

64 - 66

accommodation


Location: Billingen, Skövde Photo: Tobias Andersson

walking follow the trails

Hökensås Experience the beautiful landscape on Hökensås with its pine forests and rolling ridges. The walking trail is 11,5 km and takes you through a mystic landscape. The walk is relatively easy and varies between forest roads and narrow paths. The trail is a circuit. Upplev det vackra landskapet på Hökensås med sin tallmo och böljande, mjuka åsar. Leden är 11,5 km och tar dig genom ett trolskt landskap. Den är relativt lättvandrad och varierar mellan bredare skogsväg och smala stigar. Leden är en rundslinga.

Tranebergsleden On the west side of Kållandsö you can walk the trail Tranebergsleden. It is 11 km and goes through a varying terrain with a rich flora and fauna. The trail offers peaceful nature experiences, both lakeside and in the forest. The trail is a circuit. På västra Kållandsö finns Tranebergsleden på 11 km i varierande terräng och med ett rikt växt- och djurliv. Leden bjuder på fridfulla naturupplevelser både sjönära och i skogen. Leden är en rundslinga.

Pilgrimage trail Falköping-Hornborgasjön-Varnhem Along the 43,7 km long walking trail you can discover the rolling cultural landscape, two medieval abbey ruins and the rich birdlife around Lake Hornborga. The trail goes from Falköping to Varnhem, and is suitable as a three day hike. When you are done you can take the bus back to the starting point. Utmed den 43,7 km långa leden mellan Falköping och Varnhem kan du upptäcka det böljande kulturlandskapet, två medeltida klosterruiner och det rika fågellivet runt Hornborgasjön. Leden går från Falköping till Varnhem och vandras lämpligen på tre dagar. När du vandrat klart kan du ta bussen tillbaka till startpunkten.

Brommöleden In the archipelago of Lake Vänern you will find Brommö. On the nearly traffic free island you can walk the 8 km trail Brommöleden that will take you past sand dunes, outcrops and clear blue water. The trail is a circuit.

Trollstigen Billingen Walk on the mountain Billingen and on the slopes below. Along the trail you will pass impressive diabase pillars, the lush park Rhododendrondalen and experience a majestic view. This varied trail is 12,4 km. The trail is a circuit.

I Vänerns skärgård hittar du Brommö. På den nästan helt bilfria ön finns den 8 km långa vandringsleden Brommöleden som tar dig förbi sanddyner, berghällar och klarblått vatten. Leden är en rundslinga.

Vandra på Billingen och i de vackra slänterna strax nedanför. Utmed leden passerar du ståtliga diabaspelare, den lummiga Rhododendrondalen och upplever majestätisk utsikt. Den varierande leden är 12,4 km.

Hällekis-Trolmen Kinnekulle Experience the most beautiful trainride in Sweden and see the flowering mountain Kinnekulle. You will walk along the shores of Lake Vänern, but also through lush nature reserves and past beautiful mansions. The trail is 11 km and goes from Hällekis to Trolmen. When your hike is done, take the train Kinnekulletåget back to the starting point. Upplev Sveriges vackraste tågresa och se det blommande berget Kinnekulle. Här vandrar du längs Vänerns strand, men också genom grönskande naturreservat och förbi vackra herrgårdar. Leden är 11 km och går från Hällekis till Trolmen. När vandringen är slut tar du Kinnekulletåget tillbaka till startpunkten.


OUTDOOR

Djäknarundan This trail, rich in contrasts, takes you through beautiful pine forest and follows the rocky shores of Lake Vättern at Djäknesundet. The 11 km trail goes on a variation of forest roads and paths. The trail is a circuit. Denna kontrastrika led går genom vacker barrskog och följer Vätterns klippiga kust vid Djäknesundet. Den 11 km långa leden går på en blandning av skogsvägar och stigar. Leden är en rundslinga.

For maps and more information about hiking, contact one of the tourist informations in Skaraborg. Contact information is available on page 2 in the magazine. För kartor och fler vandringstips, kontakta någon av turistbyråerna i Skaraborg. Kontaktinfo finns på sidan 2 i magasinet.

skaraborg.nu

5


Location: Falköping Photo: Sebastian Streith

MTB-tracks Billingen Skövde Go mountainbiking on scenic forest trails on Billingen’s recreational area. You will find everything from shorter, easier MTB-tracks to more demanding challenges. From 1 kilometer to 8 kilometers.

Mösseberg Falköping On the mountain Mösseberg you will find varying MTB-tracks in a green and lush environment. There are three marked MTBtracks with different lengths and difficulties, from 0,6 to 3,5 kilometers.

Cykla MTB på natursköna stigar på Billingens fritidsområde. Här finns allt från enklare och kortare spår till mer krävande utmaningar. Från 1 kilometer till 8 kilometer.

Du hittar omväxlande MTB-spår på ett grönt och lummigt Mösseberg. Det finns tre markerade MTB-leder i olika längd och svårighetsgrad från 0,6 km till 3,5 km.

Kinnekulle Götene On the mountain Kinnekulle there are several marked tracks for MTB. The tracks start at Kinnekullegården and takes you through hilly and partially challenging terrain. Be prepared for fantastic views!

Oltorp Kvänum In Oltorp’s recreational area there are 4 different tracks for MTB. The area offers scenic and challenging forest trails for both children and adults. Easy to medium difficulty. The tracks are between 1 to 4,5 kilometers.

På Kinnekulle finns flera olika utmärkta leder för mountainbike. Turerna startar vid Kinnekullegården och går genom kuperad och tidvis utmanande terräng. Var beredd på fantastiska vyer!

På Oltorps friluftsområde finns 4 olika slingor för mountainbikecyklister. Området erbjuder natursköna och utmanande skogsslingor för både vuxna och barn, med svårhetsgrad från lätt till medel. Slingorna är mellan 1 till 4,5 kilometer.

Rankås Tibro At Rankås in Tibro you can choose from three different MTB-tracks that go through beautiful nature. There are easier tracks for the beginners, but also more advanced tracks with constructed jumps and obstacles. The longest track of 4 kilometers is approved for international competitions. Välj bland tre olika spår - här finns enklare spår för nybörjaren men också mer avancerade spår med uppbyggda hopp och hinder. Det längsta spåret på 4 kilometer är godkänt för internationella tävlingar. Spåren slingrar sig genom den fina naturen i Rankås.

Hökensås Tidaholm Lovely MTB-cycling on Hökensås in the beautiful landscape with its pine forests and flowing ridges. Easy to medium difficulty. The track partially merges with a walking trail and starts at Nordic Camping Hökensås. Approximately 20 km. Härlig MTB-cykling på Hökensås i det vackra landskapet med sin tallmo och böljande mjuka åsar. Lätt till medelsvårt spår som bitvis går ihop med vandringsled. Start vid Nordic Camping Hökensås. Ca 20 km.

Högliden Hjo At Högalidens recreational area you will find both fun and challenging MTB-tracks. The easy track is 1,6 kilometers and the difficult track is 5,3 kilometers. På Högalidens friluftsområde finns roliga och utmanande MTB-spår. Lätt spår på 1,6 kilometer och svårt på 5,3 kilometer.


OUTDOOR

cycling skaraborg on two wheels countryside tours Around Bottensjön Karlsborg A fantastic 33 km bike trip which passes through historically interesting sites such as Forsvik, Vaberget and Karlsborg’s fortress. The landscape is a varying culture- and forest landscape with closeness to water and lovely public beaches. Fantastisk cykeltur på 33 km som passerar historiskt intressanta platser som Forsvik, Vaberget och Karlsborgs fästning. Landskapet är ett omväxlande kultur- och skogslandskap med närhet till vatten och fina friluftsbad.

Göta Canal The long traffic free distances, the easy to cycle terrain, and the nice nature- and cultural environments along the Göta canal invites you to lovely biking trips. De långa bilfria sträckorna, den lättcyklade terrängen och de fina natur- och kulturmiljöerna längs Göta kanal inbjuder till härliga cykelturer.

Around Mösseberg Falköping A biking tour around the table mountain Mösseberg that will take you to Gudhem and its abbey ruins. The tour continues towards Vilske-Kleva and around the mountain. Length: 34 kilometers. En tur runt platåberget Mösseberg som först går mot Gudhem och dess klosterruin. Turen går sedan vidare mot Vilske-Kleva och runt berget Längd: 34 km.

Örlen Tibro The trail around the lake Örlen is 46 kilometers and goes through forests, open fields and cozy farms. There are several beautiful spots to stop at along the way to absorb the countryside. Slingan runt sjön Örlen är 46 kilometer som går genom skog, öppna fält och mysiga gårdar runt sjön. Det finns flera vackra platser att stanna på längs vägen för att ta in den härliga lantliga miljön.

Brommö Mariestad Pay a visit to the beautiful island Brommö in the archipelago of Mariestad. Leave your car at the ferry terminal, take the ferry across from Torsö and enjoy the peace and quiet at the almost traffic free island. There is a 16 kilometer long biking trail that takes you past the beaches along the island. Bikes for rent.

Vallevägen The beautiful Valle area is located on the west slopes of Billingen. The winding roads go through the unique nature, and the roads are lined with thousands of cherry trees and rolling green hills. Enjoy great biking with the map over Vallevägen in your hand.

Gör ett besök på vackra Brommö i Mariestads skärgård. Ställ bilen vid färjeläget, ta färjan över från Torsö och njut av lugnet och naturen på den näst intill bilfria ön. Här finns en 16 km lång cykelled som går längs stränderna runt ön. Cyklar finns att hyra.

Valleområdet med sin unika natur och miljö ligger vid Billingens västra sluttning. De slingrande landsvägarna kantas av tusentals körsbärsträd och rullande gröna kullar. Här kan du njuta av fin landsvägscykling med cykelkartan för Vallevägen i handen.


Location: Lake Vättern, Hjo

Photo: Jesper Anhede

paddling silently through the lakes

Kayak and SUP on Lake Vättern In Hjo you can rent kayaks or stand-up-paddle boards and explore Vättern. I Hjo kan du hyra kajak eller stand-up-paddle board och ge dig ut på Vättern. Paddle from lake Örlen to lake Viken Start your paddling tour on the lake Örlen in Tibro and go through the small canal Örlan to the lake Viken and the swimming spot at Beateberg. You will paddle through narrow passages of reed, duck under trees felled by beavers and see wonderful nature along the way. Starta vid sjön Örlen i Tibro och paddla genom den lilla kanalen Örlan ut till Viken och Beatebergs badplats. Här paddlar du genom trånga passager av vass, duckar under bäverfällda träd och får se underbar natur på vägen.

Kayak on Lake Vänern Rent a kayak in Mariestad and discover the grand nature in Vänern on your own or with a guide. Hyr en kajak i Mariestad och upptäck den storslagna naturen i Vänern på egen hand eller med guide.

Paddle in the Valle area Paddle canoe and explore the lakes in the Valle area between Skara and Skövde, or go paddling on the little river Flian south of Skara. Paddla kanot och utforska Vallesjöarna mellan Skara och Skövde, eller ta en tur på den lilla ån Flian söder om Skara.


OUTDOOR

riding trails Tidaholm riding trail The riding trail in Tidaholm is around 120 kilometers long, clearly marked and goes through varying nature, picturesque villages, farming landscape, forests and the beautiful Hökensås area. Along the way you will find accommodation where you also can purchase food and packed lunches. Ridleden är cirka 12 mil lång, tydligt markerad och sträcker sig genom omväxlande natur, genom byar, odlingslandskap, skogar och det härliga Hökensåsområdet. Längs vägen finns ett bra utbud med boende där du även kan köpa mat och matpaket.

Kayak in the Kållandsö archipelago On the island Kållandsö in Lake Vänern you can rent a kayak at Läckö Castle and Naven’s lighthouse and paddle in a beautiful archipelago. You will find waters that are suitable for kayakers of all levels. På Kållandsö i Vänern kan du hyra kajak vid både Läckö slott och Navens fyr och paddla i vacker Vänerskärgård. Här finns det vatten för alla slags paddlare.

Tiveden riding trails The riding trails in Tiveden national park consists of 300 kilometers of paths and gravel roads through fantastic nature in the southernmost wilderness in Sweden. Along the way you will find accommodation, food, horse accommodation and other kinds of services. Ridleder Tivedens nationalpark består av 30 mil stigar och grusvägar genom fantastisk natur i Sveriges sydligaste vildmark. På vägen finns övernattning, mat, hästlogi och andra typer av service.

Paddling and hiking in Tiveden Ösjönäs in Tiveden is surrounded by the lakes Lilla and Stora Trehörningen. At Ösjönäs you will find a paddling paradise in a mystic environment where you rent both SUP, kayaks and canoes. Why not combine the paddling with a hike on one of the beautiful walking trails in the national park? Vid Ösjönäs i Tiveden kan du paddla på sjöarna Lilla och Stora Trehörningen. Här finner du ett paddelparadis i en trolsk miljö där du kan hyra både SUP, kajaker och kanoter. Varför inte kombinera paddlingen med en vandringstur på någon av de vackra lederna i nationalparken?


Location: Billingen, Skövde Photo: Tuana

winter

enjoy the landscape on skis and skates

Downhill skiing on Mösseberg During the winter the whole family can go skiing in one of west Swedens most snow safe downhill skiing slopes Mössebergsbacken. You will find everything you need to go down the four different slopes – both ski rental and skiing school. You will also find a café and a heated cabin for breaks adjacent to the slope. På vintern åker hela familjen skidor i en av Västsveriges mest snösäkra backar Mössebergsbacken. Här finns allt du behöver för att åka i de fyra nedfarterna, både skidhyra och skidskola. Café och värmestuga ligger också i anslutning till backen.

Downhill skiing on Billingen The downhill skiing slope Billingebacken offers both lovely downhill skiing and a great view. Go down the 400 meter slope or enjoy the Fun Park with rails and jumps of different difficulties. You can rent skis at the sight. Billingebacken bjuder på både härlig skidåkning och strålande utsikt. Här finns en nedfart på 400 meter och en Fun Park med räcken och hopp i olika nivåer. Skidhyra finns på plats.

Downhill skiing at Stenkällegården At Stenkällegården in Tiveden you can go skiing on a great slope for the whole family. Choose one of the four different slopes and go skiing on your own, or participate in the skiing school. Why not have a nice lunch att the Troll grill? Skis are available for rent at the sight. Hos Stenkällegården i Tiveden finns en härlig skidbacke för hela familjen. Välj någon av de fyra olika nedfarterna och åk på egen hand, eller delta i skidskolan. Varför inte handla något gott att äta i Trollgrillen? Skidor finns att hyra på plats.

Cross country skiing on Billingen At Billingen, which is an official center where you can train for Vasaloppet, you will find no less than 10 kilometers of cross country skiing tracks with artificial snow. In addition, you will also find around 42 kilometers of nature skiing tracks where you can enjoy the nature or exercise for Vasaloppet. You can rent skis at the sight. På Billingen, som är ett officiellt Vasaloppscenter, hittar du inte mindre än 10 kilometer konstsnöspår för längdskidor. Utöver detta finns dessutom drygt 42 kilometer naturskidspår där du kan njuta av naturen eller träna inför Vasaloppet. Skidhyra finns på plats.

Cross country skiing on Mösseberg On Mösseberg you will find cross country skiing tracks where you can exercise for the winter competitions. Choose between the 3,7 kilometer track with artificial snow, or one of the nature trails that are prepared according to snow access. There is both a shower, dressing rooms, a sauna and heated cabins available at the sight. På Mösseberg finns fina skidspår där du kan träna inför vinterns tävlingar. Välj mellan konstsnöspåret som mäter upp till 3,7 kilometer, eller något av natursnöspåren som prepareras i mån av snötillgång. På anläggningen finns både dusch, omklädningsrum, bastu och värmestugor.

Distance ice skating If you are longing for stretching out your legs in long skates you are in the right place. In the area you can go distance skating on the famous birdlake Hornborgasjön, suitable for long distance ice skating, but also on the beautiful Lake Vänern where you can go skating among islets and skerries. If you are looking for smaller lakes you can go skating on the string of lakes in the Valle area. Please remember to always be careful. We recommend anyone who wants to try distance skating to join a course before their first tour. Suktar du efter att sträcka ut i långa, sköna skridskoskär har du kommit rätt. I området finns både den berömda fågelsjön Hornborgasjön, som passar för skridskoåkning, men också den vackra Vänern där du kan åka bland små kobbar och skär. Letar du efter mindre sjöar har du hela pärlbandet av sjöar i Valle att välja bland när isarna lägger sig. Tänk på att alltid vara försiktig. Vi rekommenderar alla som vill testa långfärdsskridskor att först delta i en kurs.


OUTDOOR

skaraborg.nu

11


ÄVENTYRET VÄNTAR PÅ KARLSBORGS FÄSTNING

HISTORISK ÄVENTYRSTUR

JAKTEN PÅ GULDRESERVEN

JUBILEUMSTUREN

LILLA GULDJAKTEN

GUIDAD BUSSTUR

STADSVANDRING

Boka ditt nästa äventyr på www.karlsborgsturism.se info@karlsborg.se eller ring 0505- 173 50

LADDA NER APPEN KARLSBORGS FÄSTNING!


Bo granne med parken pĂĽ vĂĽr stora camping med bĂĽde stugor och husvagnsplatser!

Sommarland.se


Location: Skara Sommarland Photo: Skara Sommarland

kids activities for the whole family

Skara Sommarland - water park Go on a breathtaking tour on the roller coaster Tranan, try the go kart-track or challenge your friends in the water slide Big Drop in the largest water park in Scandinavia. After a busy day with many laughs you can relax with a calm train ride through the park.

Balthazar Science Center Skövde Bring your family and experience Balthazar Science Center. Learn more about science, try interactive stations and experiment in a creative environment – it is fun for all ages. You can also have a “Swedish fika” with pastries, sandwiches and much more in the café Kretsloppet.

Vara badhus - indoor swimming pools If you are in a playful mood - don’t miss the 80 meter long water slide at Vara badhus, which is a public bath with a cultural touch. Why not challenge someone on the climbing wall? There are also children’s pools with varying depths of water and a small slide.

Ta en hisnande tur i Tranan, testa körglädjen på gokartbanan eller utmana kompisarna i Big Drop på Skandinaviens största vattenpark. Efter en späckad dag med många skratt och galna upptåg kan du varva ner med en rofylld tur på Sommarlandståget.

Ta med familjen och upplev teknikcentret Balthazar. Här kan du, oavsett ålder, lära dig mer om naturvetenskap, testa interaktiva stationer och experimentera i en kreativ miljö. Du kan också fika på Balthazars egna café, Kretsloppet.

Du som är på lekhumör får inte missa den 80 meter långa vattenrutschkanan på Vara badhus som är ett kulturbadhus. Varför inte utmana någon på klätterväggen? För de allra minsta finns tre barnpooler med varierande djup och en liten rutschkana.


FAMILY ACTIVITIES

Barnens Hus Tidaholm indoor playground Play, create, have fun or take it easy and rest for a while. The children’s house Barnens hus is a paradise for the kids. There are several rooms with different themes where the children can play and challenge their imagination and playfulness. Här kan du leka, skapa, busa eller bara ta det lugnt och vila en stund. Barnens Hus är Tidaholms lekparadis. Här finns massor av lekrum med olika teman som utmanar fantasin och leklusten.

Barnens minikanal Norrqvarn miniature canal This miniature of the Göta canal encourages splashing and playing. See the path of the water between Lake Vänern and Lake Vättern through the locks of the canal, bridges and communities. Rent a toy boat and explore the shallow water. Göta kanal uppbyggt i miniatyr lockar till plask och lek. Se vattnets väg mellan Vänern och Vättern via kanalens slussar, broar och samhällen. Hyr en leksaksbåt och utforska det grunda vattnet.

Arena Skövde - indoor water park With their generous opening hours 365 days a year, Arena Skövde has been named Sweden’s best indoor water park several years in a row. Try the exciting water slides or relax in the warm pools. Med generösa öppettider 365 dagar om året har Arena Skövde flera år i rad blivit utsett till Sveriges bästa äventyrsbad. Här går det undan i vattenrutschkanorna och vill du ta det lite lugnare passar de varma poolerna perfekt.

Jecko & Jessies lekland indoor playground The TV-characters Jecko & Jessie welcome the children to participate in loads of crazy activities in their playground in Lidköping. Climbing towers, slides and exciting challenges await the children. TV-figurerna Jecko & Jessie välkomnar barnen att vara med på en massa galet bus i sitt lekland i Lidköping. Klättertorn, rutschbanor och spännande utmaningar väntar på barnen här.

skaraborg.nu

15


Location: Naturum Hornborga Photo: Jesper Anhede


FAMILY ACTIVITIES

Mössebergs djurpark - mini zoo The zoo is located beside the viewing tower on the mountain Mösseberg. Meet animals such as chickens, mountain goats and pigs. The viewing tower is 35 meters high and is well worth a visit. Fun playgrounds, pedal cars and barbecue areas are also available.

Skogsmulleriket Skövde Around the lake Åsbotorpsjön on Billingen you will find Skogsmulleriket. Here you can visit the houses of Skogsmulle, who is a guardian of the forests, and his friends. Skogsmulleriket is also suitable for children with wheelchairs.

Djurparken ligger vid utsiktstornet på berget Mösseberg. Här träffar du allt från höns till bergsgetter och grisar. Utsiktstornet är 35 meter högt och är helt klart värt ett besök. Roliga lekplatser, trampbilar och grillplatser finns också.

Runt Åsbotorpsjön på Billingen hittar du Skogsmulleriket. Här kan du besöka Skogsmulle och hans vänner i deras alldeles egna hus och hyddor. Skogsmulleriket är tillgänglighetsanpassat.

Ekehagens Forntidsby archeological outdoor museum One of the largest archaeological outdoor museums in Sweden. In the village you will find reproduced prehistoric settlements and natural environments. You can also paddle log boats or try shooting with a bow and arrow.

Mini zoo Tibro An activity for the whole family where you can pet the animals all year round. Bring your kids and experience the country life among chickens, sheep, rabbits and other cute animals. Finish the day with a coffee break in the café. Free entrance.

Ett av Sveriges största arkeologiska friluftsmuseum. I forntidsbyn finns återskapade förhistoriska boplatser och naturmiljöer. Du kan också paddla stockbåt eller prova att skjuta med pilbåge.

En aktivitet för hela familjen där du kan klappa djuren året runt. Ta med barnen, upplev det lantliga livet och gå runt bland höns, får, kaniner och flera andra söta djur. Avsluta dagen med en fika i caféet. Fri entré.

Bison safari Hjo On the bison farm in Gate, the whole family can experience a real adventure together. On the safari a guide will take you on a trip among the animals and tell you more about the bison. If you are lucky you can also meet the bull Bamse. An appreciated adventure for everyone. På Bisonfarmen i Gate kan hela familjen tillsammans uppleva ett riktigt äventyr. Under en safari tar er guide med er på en tur ut bland djuren och berättar mer om bisonoxarna och deras liv. Har ni tur får ni även träffa tjuren Bamse. Ett uppskattat äventyr för både stor och liten.


Location: Hjo harbour Photo: Jesper Anhede


FAMILY ACTIVITIES Tread the draisine From Gullspång you can go on the old railway on pedal-powered rail cycles. You will go along the Gullspång river, the lake Skagern and through beautiful forests and meadows. The cycles are easy to pedal, and the whole family can ride along. Från Gullspång kan du ta dig fram på den nedlagda järnvägen med dressin längs Gullspångsälven, sjön Skagern och genom vacker skog och ängsmark. Dressinerna är lätta att trampa och hela familjen kan följa med. Dalénium Science Center Experience exciting experiments, tricky problems and magical shows at Dalénium Science Center in Stenstorp. In the experiment room you can try, feel and test drive everything you see. On weekends and holidays there are scientific shows and activities. Upplev spännande experiment, kluriga problem och magiska shower på Dalénium Science Center i Stenstorp. I experimenthallen får du testa, känna och provköra allt du ser. På helger och lov finns vetenskapliga shower och aktiviteter.

Skara-Lundsbrunn railway Go on a tour through a varying landscape on the historic railway between Skara and Lundsbrunn. The carriages and the locomotives are from the first half of the 20th century. The thumps from the rail joints and the odour from the coal smoke contributes to the nostalgic feeling. Tuffa fram genom omväxlande natur på museijärnvägen mellan Skara och Lundsbrunn. Vagnarna och loken från 1900-talets första hälft, dunken från skenskarvarna och doften från stenkolsröken bidrar till känslan av nostalgi. Treasure hunt at Forsviks bruk Discover the old industrial environment at Forsvik’s bruk with a treasure hunt. Follow the map that leads you among the old buildings. Maybe you are the one that will find the hidden treasure! Upptäck Forsviks bruk med en skattjakt. Följ kartan som leder dig runt bland bruksmiljöerna. Kanske blir det du som hittar den gömda skatten! Experimenthuset Science Center Next to the mini golf course in Hjo you will find Experimenthuset. This is a science center and a creative place that offers challenges and exciting experiments for all ages. Granne med minigolfbanan i Hjo hittar ni Experimenthuset. Detta är ett science center och en kreativ plats som erbjuder utmaningar och spännande experiment för alla åldrar.

Raiders of the lost gold reserve Come with us into the dark underground corridors of Karlsborg’s fortress. To get through the locked gates and grills you must solve the tricky challenges while the mean sergeant Stålhammar is chasing you close behind! For the younger children there is a small gold hunt. Följ med in i de mörka underjordiska gångarna på Karlsborgs fästning i Jakten på den försvunna guldreserven. För att komma vidare genom låsta grindar och galler ska du lösa kluriga utmaningar, allt medan den elake sergeant Stålhammar följer dig i hasorna. Det finns även en liten guldjakt för de mindre barnen. Spökhuset Grästorp - haunted house Welcome to the haunted house if you dare! The scary places in the house include an old attic, a forgotten cemetery, a dark labyrinth and a desolate hotel corridor where unpleasant surprises await. The haunted house is for adults and children over the age of 12. Välkommen till spökhuset om du törs! De läskiga platser som finns i huset är bland annat en gammal vind, en bortglömd kyrkogård, en mörk labyrint och en ödslig hotellkorridor där obehagliga överraskningar väntar. Spökhuset är för vuxna och barn över 12 år.


Location: Guldkroksbadet, Hjo Photo: Jesper Anhede

Flämsjön, Skara An appreciated gem with a popular sandy beach. The swimming spot has big lawns, a small jetty and a limited area in the water for our small swimmers. En uppskattad pärla med välbesökt sandstrand, stora gräsytor och brygga med en avgränsad del för våra mindre badare.

Guldkroksbadet, Hjo Guldkroksbadet in the middle of Hjo harbour is a swimming spot suitable for the whole family. Go swimming in three heated outdoor pools or take a swim in Lake Vättern. Free entrance. Guldkroksbadet mitt i Hjo hamn är ett gratisbad för hela familjen. Här finns tre uppvärmda utomhusbassänger och tillgång till sandstrand för ett dopp direkt i Vättern.

Blombergs bad, Kinnekulle At Blombergs swimming spot you can get into the water either from the cliffs or from the beach. You will also find lawns where you can spread out your blanket. The bay is shallow and sheltered, suitable for the whole family. Vid Blombergs bad kan man ta ett dopp både från klippor och sandstrand. Här finns också gräsytor att breda ut sin filt på. Viken som är långgrund och skyddad passar bra för barnfamiljer.

let´s swim

get wet or stay on the beach Viken, Töreboda At Lake Viken outisde Töreboda you will find several nice swimming spots. At Åsenviken in Halna there is both a lawn and a beach.

Djäknesundet, Karlsborg Jump straight into the unusually bright blue water from the cliffs at Djäknesundet. There is also a lovely sandy beach at the sight.

Vid sjön Viken finns flera fina badplatser. Badet i Åsenviken i Halna har både gräsyta och sandstrand.

Hoppa från klipporna rakt ner i det ovanligt klarblåa vattnet vid Djäknesundet. Här finns också en härlig sandstrand.

Örlenbadet, Tibro An oasis in the summer not far from Tibro. With its sandy beach, the small jetty, the volley-ball field and the kiosk it is a perfect place for warm summer days. En sommaroas vid Örlen. Med stor sandstrand, bryggor, volleybollplan och kiosk är Örlenbadet perfekt för varma dagar.

Otterbergets bad & Camping, Gullspång At the south end of Lake Skagern, at Otterberget, you will find a fantastic shallow sandy beach with a playground. Söder om Skagern vid Otterberget finns en fantastisk långgrund sandstrand med lekplats.


BEACH LIFE

Ekudden, Mariestad At Ekudden’s beach you can go swimming in Lake Vänern. A varying swimming spot with both a beach, cliffs and a jetty. Family friendly lawns and a playground available at the sight.

Svalnäs, Lidköping This wonderful long sandy beach, just outside of Lidköping, is often called “the Riviera of Lake Vänern”. Visitors from the whole county come here to enjoy the sun. Svalnäs med sin härligt långa sandstrand utanför Lidköping kallas ofta för ”Vänerns riviera”. Hit kommer besökare från hela Skaraborg för att njuta av sol och värme.

På Ekuddens strandbad badar du i Vänern. Varierande badplats med sandstrand, klippor och brygga. Barnvänliga gräsytor och lekplats.

Askevik, Sjötorp Large sandy beach for the whole family with endless views over the inland sea Vänern. Askevik is located north of Sjötorp and Göta Kanal. Stor barnvänlig sandstrand med oändlig utsikt över innanhavet Vänern. Askevik ligger strax norr om Sjötorp och Göta kanal.

Lilla Havssjön, Hökensås A swimming lake in the nature reserve Hökensås. Child friendly swimming spot with a small jetty and a jumping tower. Sunbathe on the lawn or the beach.

Boulognersjön, Skövde An artificial lake with water from Lake Vättern. Surrounded by the shady park Boulognerskogen you will soon forget that you actually are in the heart of Skövde.

Badsjö i Hökensås naturreservat med en barnvänlig badplats med brygga och hopptorn. Här kan du sola på gräsmatta eller sandstrand.

En konstgjord sjö med vatten från Vättern. Omgiven av lummiga Boulognerskogen glömmer man snabbt bort att man faktiskt befinner sig mitt i hjärtat av Skövde. skaraborg.nu

21


Vattenglädje för hela familjen

Upplevelsebad

Event

Egnells väg 1, 541 41 Skövde Tel 0500-49 87 50, arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde

Aqua Vitalis


Året runt Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar, och är en naturlig plats att besöka året runt. Här känner du historiens vingslag, upplever vacker natur och njuter av lokalproducerade måltider. Här finns också många annorlunda boenden. Bo i ett trädhushotell, eller varför inte i ett älghotell?

www.visithornborgasjon.se


Location: Trandansen, Lake Hornborga Photo: Tobias Andersson

birdlife experience two of Sweden´s most important birdlakes

Lake Hornborga A total of nearly 50 unusual wetland species breed in Lake Hornborga. One example is the black-necked Grebe, but you can also see the world’s largest and world’s smallest owls; the Eurasian eagle-owl and the Eurasian pygmy owl. The lake is one of the most important resting places in the country for migratory wetland birds, which makes Lake Hornborga the perfect destination for birdwatchers. You can experience magnificent birdlife all year round – from the white-tailed eagle in January to the thrush nightingale during the summer and the Eurasian crane during the spring. The lake is particularly known for the large amount of cranes that rest here during spring, and the numbers of cranes that stay here at the same time are often five-figured. Don’t miss a visit to the visitor center naturum Hornborgasjön on the east side of the lake, or Trandansen at the southernmost point of the lake during the crane season. Totalt häckar nästan 50 ovanliga arter av våtmarksfåglar i Hornborgasjön. Ett exempel är den svarthalsade doppingen, men du kan också se både världens största- och minsta ugglor; berguven och sparvugglan. Sjön är en av de viktigaste rastplatserna i landet för flyttande våtmarksfåglar, vilket gör Hornborgasjön till det självklara valet för fågelskådare. Du kan uppleva magnifikt fågelliv året om – från havsörnen i januari till näktergalen om sommaren och tranorna på våren. Sjön är mest känd för det stora antalet tranor som rastar här under våren, och antalet fåglar som stannar här samtidigt kan komma upp i femsiffrigt. Missa inte att besöka naturum Hornborgasjön på den östra sidan om sjön, eller Trandansen vid sjöns sydligaste spets under transäsong.

Lake Östen Lake Östen is a birdlake north of Skövde and is one of Sweden’s most important birdlakes. It is an important resting site that both swans, geese, mallards and waders need during their migration. You can also see both common redshanks, spotted crakes and common grasshopper warbles if you are lucky. The best time for a visit is March and April. Start at Logården, where you will find both information and a parking lot. Sjön Östen är en fågelsjö strax norr om Skövde och är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar. Den är en viktig rastlokal som både svanar, gäss, änder och vadare behöver under sin flyttning. Här kan du dessutom se både rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppsångare om du har tur. Den bästa tiden för ett besök är mars-april. Utgå från Logården, där du både har informationstavlor och parkeringsplats.


BIRDLIFE

skaraborg.nu

25


FISHING

fishing

from wild rapids to quiet lakes

Location: Baltak, Tidaholm

Vättern Fishing with handheld equipment in Lake Vättern is free, and many people travel far to go trolling for salmon, brown trout and arctic char. The lake is also suitable for fishing from the sea shore. Handredskapsfiske i Vättern är fritt och många åker långt för att komma ut på Vättern och trolla efter lax, öring och röding. Det går också fint att fiska ifrån land. Hökensås Hökensås is an area with plenty of lakes. Many of them are filled with crystal clear spring water, and some of them are forest lakes with darker water. Go fishing for planted rainbow trout, brown trout and arctic char. Hökensås består av ett område med många olika sjöar varav flera är kristallklara källsjöar, men här finns även skogstjärnar med mörkare vatten. Här erbjuds framförallt fiske av inplanterad regnbåge, öring och röding.

Viken The water in Lake Viken has a high quality, and the average depth is between 10-15 meters. Göta Canal goes straight through the lake, which makes Lake Viken the highest point of the canal with its 91,5 meters above sea level. You can fish for northern pike, common perch and zander, but also burbot and whitefish. Vattnet i sjön Viken är av hög kvalitet och medeldjupet ligger mellan 10 – 15 meter. Göta Kanal går rakt igenom sjön, och därmed är Viken kanalens högsta punkt med 91,5 meter över havet. Här finns ett bra bestånd av gädda, abborre och gös, men även lake och vitfisk. Vänern Lake Vänern is one of Sweden’s greatest lakes when it comes to fishing for northern pike. There is also a good chance to catch zander, asp, common perch and burbot. The lake is most famous for its fine salmon waters. Fishing in Lake Vänern is free of charge. Vänern har ett av Sveriges bästa gäddfisken men även fisket efter gös, asp, abborre och lake är riktigt bra. Mest känd är ändå Vänern för sitt fina laxfiske. Fiske i enskilt vatten är fritt. 26

Baltak In Baltak, three kilometers south of Tidaholm, you can go fishing for rainbow trout and brown trout in the streaming water of the river Tidan. The whole distance is almost three kilometers and offers a great variation with small rapids and calm waters, suitable for fly fishing. I Baltak, tre kilometer söder om Tidaholm, kan du fiska efter regnbåge och öring i Tidans strömmande vatten. Hela sträckan är knappt tre kilometer med varierande forsar och lugnvatten, ypperlig för flugfiske.

Unden Unden is one of our country’s finest lakes when it comes to fishing char, it has a clear cold water. The lake has an average depth of 34 meters, and the deepest part is 108 meters. Go fishing for arctic char, brown trout, European whitefish, northern pike, common perch, burbot and whitefish. Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar och har klart kallt vatten. Sjön har ett medeldjup på 34 m och största djup anges till 108 m. Här finns bland annat röding, öring, sik, gädda, abborre, lake samt vitfisk.

Tiveden Tiveden national park is one of southern Scandinavias real untouched wilderness areas. In Tiveden there is a fishing water for everyone; both fly fishing, angling, spinning and ice fishing is possible to pursue in lakes of different character and size. Game fish is planted regularly. Tiveden är ett av södra Skandinaviens riktiga vildmarksområden. I Tiveden finns vatten för alla; flugfiske, mete, spinn- och isfiske går att bedriva i sjöar av olika karaktär och storlek. Ädelfisk planteras in regelbundet. Skagern The lake Skagern is Sweden’s 18th largest lake and has a depth of 75 meters at its most. You can fish for over 20 different species of fish, and the lake offers a particularly good fishing for zander, common perch and northern perch. Till ytan är sjön Sveriges 18:e sjö och har ett djup på 75 meter som djupast. Sjön har mer än 20 olika fiskarter och erbjuder ett fantastiskt fiske på gös, abborre och gädda.

Fishing permit is required in all lakes except Lake Vänern and Vättern. Fiskekort krävs i alla sjöar utom Vänern och Vättern.


ETT KNALLBLÅTT STATIONSHUS – THE BLUE ORANGE! Konstverk skapat 2012 av Katharina Grosse (Berlin). Huset är till synes doppat i knallblå färg och fem bumlingar i regnbågens färger har landat på taket. En sjätte ligger i gräset på andra sidan spåren. Har de ramlat ner från rymden?

ETT VÄLDIGT SPECIELLT BADHUS! Badkonst, badbio eller varför inte badteater visas vår och höst. I trapphuset finns Johan Brandströms konstverk Tittskåpet med ljus- och ljudinstallationer. Badlandskap, bassänger och klättervägg ger lek och avkoppling för hela familjen.

A BRIGHT BLUE STATION – THE BLUE ORANGE! Artwork created by Berlin-based artist Katharina Grosse in 2012. The building seems to be dipped in bright blue paint and five rainbow-coloured boulders have landed on the roof. A sixth sits on the lawn on the other side of the tracks. Have they fallen out from outer space?

A VERY SPECIAL SWIM HALL! Enjoy the Swim Art, Swim Cinema and Swim Plays of the season! The staircase’s three-dimensional artwork Peep Show by Johan Brandström features soundscape and light effects. The water landscape with pools and a climbing wall is enjoyable for all ages.

SVERIGES STÖRSTA KONSERTHUS!

SWEDEN’S MOST FENOMENAL CONCERT HALL!

Kanske inte till det yttre, men väl till ambition och repertoar. De flesta genrer inom scen och salong av hög standard med artister ur den svenska och internationella eliten.

Maybe not the biggest building but certainly great in ambition and repertoire. High quality performances by artists from the Swedish and international elites.

Mitt på den bördiga slätten ligger Vara, småstaden och landskapet med kulturen i centrum. Här går tradition och nytänkande hand i hand och erbjuder musik, samtidskonst och mathantverk. Fina löprundor, en lång vandringsled, fornfynd och bad i sjöar och åar väntar på den som vill vara nära historien och naturen. At the heart of the fertile plain you will find the small town of Vara, the centre of a municipality well-known for its cultural profile. Tradition combined with innovation offers visitors music, contemporary art and a local cuisine. Nice cross-country running, a long walking trail, historical finds and swims in lakes and rivers await anyone wanting to connect with history and nature.

www.visitvara.se


BOAT TOURS

M/S Wilhelm Tham Experience the most beautiful parts of the Göta Canal on a three day cruise between Mariestad and Norsholm. The tour passes 44 locks.

Location: Göta Canal, Karlsborg Photo: Anders Nyman

boat tours

experience Skaraborg from the water

Upplev de vackraste delarna av Göta kanal på en 3-dagarskryssning mellan Mariestad och Norsholm. Turen passerar hela 44 slussar.

M/Y Modig Travel over Lake Vättern from Karlsborg to Motala with M/Y Modig and experience the freedom on the second largest lake in Sweden. Ta dig över Vättern från Karlsborg till Motala med M/Y Modig och upplev friheten på Sveriges näst största sjö.

The ferry Lina The ferry Lina is Sweden’s smallest regular ferry and operates across the Göta Canal in Töreboda. It links the eastern and western parts of Töreboda for pedestrians and cyclists. The short journey only takes 20-25 seconds. Färjan Lina är Sveriges minsta reguljära färja och trafikerar Göta kanal på tvären, inne i Töreboda. Den binder därmed ihop östra och västra delen av Töreboda för gång- och cykeltrafikanter. Den korta färden tar bara 20-25 sekunder.

S/S Trafik The steamboat Trafik is one of Sweden’s oldest steamboats. During the summer, the steamer makes day trips from Hjo to Visingsö, Hästholmen and Vadstena. It also offers jazz cruises in the evening. Ångaren Trafik är en av Sveriges äldsta ångbåtar. Sommartid gör ångaren dagsutflykter från Hjo till Visingsö, Hästholmen och Vadstena och erbjuder jazzkryssningar på kvällstid.

M/S Marianne Experience the beautiful archipelago of Lake Vänern aboard on one of the oldest passenger ships in the lake. Day trips start from Mariestad during the summer. Charter May-September. Upplev den vackra Vänerskärgården ombord på ett av Vänerns äldsta passagerarfartyg. Olika dagsturer utgår från Mariestad under sommaren. Charter maj-september.

M/S Sandön Travel between Karlsborg and Töreboda along the Göta Canal aboard the classic canal boat M/S Sandön. Res mellan Karlsborg och Töreboda längs Göta Kanal ombord på den klassiska kanalbåten M/S Sandön.

Sigrid Storråda The Viking ship Sigrid Storråda, which is a replica of a Norwegian Viking ship, will take you on a refreshing ride on Lake Vänern. Join the trips from Läckö Castle during July and August.

M/S Bellevue Travel on the Göta Canal between Sjötorp and Töreboda and experience 16 locks. M/S Bellevue also offer evening cruises with shrimp supper. Charter May-September.

Saruman You will travel quickly and comfortably on Lake Vänern with Saruman. Tours from Mariestad to Djurö, Läckö Castle and Brommö etcetera. Max. 12 passengers.

Vikingaskeppet Sigrid Storråda, som är en replika av ett norskt vikingaskepp, tar dig med på en uppfriskande tur på Vänern. Resorna går från Läckö Slott i juli och augusti.

Följ med på Göta kanal mellan Sjötorp och Töreboda och upplev 16 slussar. Även kvällskryssningar med räksupé. Charter maj-september.

Snabbt och bekvämt färdas du på Vänern med Saruman. Turer från Mariestad till Djurö, Läckö slott och Brommö med mera. Max 12 passagerare.


Sjötorps Säteri Boende, fiske och rekreation

www.sjotorpssateri.se sjotorpssateri@gmail.com 0706-11 37 85

SISTA ONSDAGEN

Upplev Sjötorps natursköna område. Här bor du året runt i vinterbonad stuga med naturen och dess djurliv som närmsta granne. Fiska, vandra och cykla i det vackra närområdet eller slappna av vid vårt vildmarksbad med badtunna, bastu och grillkåta.

KL. 08:00 - 13:00

I

SVERIGES STÖRSTA MÅNADSMARKNAD! Kom dagen innan marknaden och upplev trevliga Allsångskvällar i juni och augusti.

nossebromarknad.se

i

m

kl

aj

rs

&

.1

Fira in våren och höstens vackra årstid med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssafari. Lär känna våra engagerade och kunniga mathantverkare i en idylliskt lantlig miljö.

Läs mer på www.mathantverkssafari.se

BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK

1

ta

se

-

he

pt

lg

em

16

en

be

r


Location: Djäknesundet, Karlsborg Photo: Three Piece Media

Lake Hornborga Lake Hornborga is mostly known for the large amount of cranes that stay at the south west end of the lake each spring, on their way to their breeding grounds. The lake is one of Europe’s most important bird lakes. You will also find a nature center in the east of the lake in a building standing on pillars in the water. Lake Hornborga is an approximately 4000 hectare large nature reserve. Hornborgasjön är mest känd för den stora mängd tranor som varje vår stannar vid sjöns sydvästra sida på väg till sina häckningsplatser. Sjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar. På pelare ute i vattnet finns naturum Hornborgasjön med utställning. Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturreservat som omfattar främst sjön och dess strandängar. Högsåsen nature reserve Högsåsen is a small nature reserve as far north in west Sweden as you can come. Walk on trails of a varying length and terrain. The nature has a great variation and an enchanting vibe. Högsåsen är ett litet naturreservat så långt norrut i Västra Götaland du kan komma. Vandra på leder i varierande längd och terräng i blandad natur med trolska inslag.

nature explore forests, mountains and lakes

Hjoån’s Dalgång nature reserve The valley of the river Hjoån is a nature reserve in the middle of the town Hjo. The nature trail along the river was one of the most important transport distances in Hjo during the medieval times. Along the walking trail you can visit several beautiful spots, such as Grebbans mill and its waterfall. When the brown trout is playing during the fall you can participate in organized brown trout safaris. Hjoåns dalgång är naturreservatet mitt i staden. Naturstigen längs med ån var under medeltiden en av de viktigaste tranportsträckorna i Hjo. Idag bjuder naturstigen på flera natursköna platser. Vandra gärna hela vägen upp till Grebbans kvarn där vattenfallet är en av de mest fotograferade platserna i Hjo. Under hösten när öringen leker kan du delta i Öringssafari.

Tiveden national park The adventure awaits in the national park Tiveden! Experience enchantingly beautiful nature charachterized by mighty boulders, deep mossy valleys and steep mountain ridges. Hike, bike or ride your own way between the lakes and the sights. Guided tours available. I nationalparken Tiveden väntar äventyret på dig som söker förtrollande vacker natur präglad av väldiga klippblock, djupa mossbelupna dalar och branta bergsryggar med hällmarker. Vandra, cykla eller rid din egen väg mellan sjöarna och sevärdheterna. Guidade vandringar finns.


NATURE EXPERIENCES

skaraborg.nu

31


Location: Navens fyr, Kållandsö Photo: Niclas Silverstrand

Hindens rev nature reserve Hindens rev outside of Lidköping is a five kilometer long remain from the ice age, that goes straight out in lake Vänern. Follow the walking trail all the way out to the tip of the reef, or go for a swim at the beautiful swimming spot at the foot of the reef. Hindens rev utanför Lidköping är en fem km lång rest från istiden som sticker ut i Vänern. Här finns en vandringsled ända ut till spetsen och en vacker badplats vid foten av revet.

Gullspång’s nature reserve Follow the river Gullspångsälven on a 9 kilometer walk towards Åråsviken in lake Vänern. This is the only place in the world where the unique Gullspång salmon plays naturally. You can see different traces from wild animals such as beaver and moose along the way. The distance is easy to walk. Ta en vacker tur (ca 9 km) längs Gullspångsälven ned mot Åråsviken i Vänern. Älven är det enda stället i världen där den unika Gullspångslaxen leker naturligt. Du kan träffa på olika spår efter vilda djur som bäver och älg. Sträckan är lättvandrad.

Djurö national park Djurö national park is an archipelago of 35 islands in lake Vänern. If you have your own boat there are several nice natural harbors to anchor at. During the summer you can go on organized boat trips to the national park, some of them in combination with hiking or paddling. Accommodation with a simple standard is available for booking in two different houses on the main island. Djurö nationalpark består av 35 öar i Vänerns skärgård. För dig med egen båt finns fina naturhamnar att lägga till vid. Sommartid erbjuds båtturer, vissa i kombination med vandring eller paddling. Boende med enkel standard finns att boka i två olika hus på huvudön. Njut av avskildheten och naturskön miljö.


NATURE EXPERIENCES

Hökensås nature reserve Hökensås is a piece of well preserved wilderness with great natural values, deep forests and peacful tranquility. In some places the nature is as close to wilderness as you can come – a Swedish Lapland in miniature. The sparse pine tree forest and the large amount of lakes makes the area popular for hiking, biking and fishing. Hökensås är ett stycke bevarad vildmark med stora naturvärden, djupa skogar och rogivande stillhet. Bitvis är naturen så nära vildmark du kan komma – ett Norrland i miniatyr. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området mycket omtyckt för till exempel vandring, cykling och fiske.

Prästberget Walk through the decidious forest along the shores of lake Örlen. Prästberget is a beautiful place where the ground is covered with liverleaf, cowslip and lily of the valley during springtime. Bring your picnic basket and walk through the beautiful landscape and finish with a swim in the lake!

Rösjö mosse nature reserve At Rösjö mosse you will find yourself in an undisturbed environment. The nature reserve consists of open bogs and swamps, and is one of west Swedens largest bog complexes. In the south end at Storöjan you can visit forests that have remained untouched for over 100 years.

Gå genom lövskogen längs med sjön Örlen. Prästberget är en oerhört vacker plats, med utsikt över sjön, som på våren är täckt med blåsippor, gullvivor och liljekonvalj. Ta med dig fikakorgen och promenera genom det vackra landskapet och avsluta med ett dopp i sjön!

Här befinner du dig i en glesbefolkad trakt i ostörd miljö. Reservatet består av öppna mossar och kärr, och är ett av Västsveriges största mossekomplex. I den södra delen på Storöjan finns skogspartier som stått orörda i över 100 år.


Location: Valle, between Skara and Skövde Photo: Roger Borgelid/Turistrådet Västsverige

Valle On the west side of the table mountain Billingen you can visit a came landscape with rolling hills. During the spring the area bathes in white cherry blossoms, and you can explore no less than six different nature reserves. På västra sidan om Billingen breder ett böljande kamelandskap landskap ut sig. Om våren översköljs det av vita körsbärsblommor. Här finns inte mindre än sex naturreservat att upptäcka.

Silverfallet Karlsfors nature reserve Several beautiful waterfalls flow over the mountain edge of the table mountain Billingen at Silverfallet Karlsfors. Some are higher and more dramatic while others are lower and more peaceful. In the area there are remains of old industry, and the walking trail Billingeleden passes nearby. Vid Silverfallet kastar sig vackra vattenfall ut över bergskanten på Billingen. Några är högre och dramatiska, medan andra är lägre och mer rogivande. I området finns lämningar från gammal industri, och i närheten passerar vandringsleden Billingeleden.

Kinnekulle Large parts of the table mountain Kinnekulle consists of nature reserves with valuable nature, such as Halla and Munkängarna. Here you can see unique species of plants; wild garlic and different types of orchids such as lady’s-slipper orchid. Stora delar av platåberget Kinnekulle består av naturreservat med värdefull natur, så som Halla och Munkängarna. Här växer unika arter av olika slag; ramslök och olika orkidéer.


NATURE EXPERIENCES

Ryds grottor and Ymsingsborg nature reserve At Ryds grottor and Ymsingsborg you have a wonderful view over the town Skövde and the plains in the east. The dramatic pillars of diabase have broken free from Billingen and stand proud by the viewing point. There is also a bbq-spot with wood, and close by you can visit the hill fort Ymsingsborg.

Surö bokskog nature reserve The beech tree forest close to lake Vänern is a nature reserve where the trees are believed to have been planted around the 18th century. With its vivid flora and fauna it is a nature reserve well suited for both children and adults. Explore the walking trails in the forests and in the water, or take a swim in the small sandy swimming bay.

Här har du en fantastisk utsikt över Skövde och slätten i öster. Vid Ryds Grottor kan du förundras över de mäktiga diabaspelarna som brutit sig loss från platåberget Billingen och står stolta vid utsiktsplatsen. Här finns också grillplats med ved, och i närheten finns fornborgen Ymsingsborg.

Bokskogen vid Vänern är ett naturreservat som sägs ha planterats kring 1700-talet och har idag ett rikt växt- och djurliv. Ett besök här passar både stora och små med spännande promenadstigar i skogen och längs vattnet. En liten badvik med sandbotten finns för den som vill ta ett dopp.


Location: The limestone quarry at Kinnekulle Photo: Platåbergens Geopark

table mountains geological wonders

Travel 1700 million years back in time Geology is history. The history of the earth. By visiting different geological sights in the table mountain landscape you can travel through time – several million years! In our area there are no less than fifteen table mountains where you can se both cranes, orchids, rich fens, alvar areas, ridges, cherry blossoms and diabase steeps. The mountains have been, and still are, an important resource that humans have used to survive. Without the mountains we would not have been able to build one of the oldest stone churches of the country in Varnhem. Neither would the monks have gone underground in Lugnås to make millstones. The landcape is full of stories that can bring us far back in time. Download the app Platåbergens Geopark to go on a journey back in time. The app will guide you through the landscape and tell you about the most interesting sights in the area. Geopark, what is that? A geopark is an area where you can find geological sights and landscapes with an international significance. The nine municipalities, where the fifteen table mountains are located, ar all part of the project ”Platåbergens Geopark” and hope to become the first geopark in Sweden.


NATURE EXPERIENCES

Res 1700 miljoner år tillbaka i tiden Geologi är historia. Jordens historia. Genom att besöka olika geologiska platser i platåbergslandskapet kan du resa i tiden – flera miljoner år. I vårt område finns inte mindre än femton platåberg där du kan se både tranor, orkidéer, rikkärr, alvarmarker, rullstensåsar, körsbärsblom och diabasbranter. Bergen har varit, och är fortfarande, en viktig resurs som människor livnärt sig på. Utan bergen hade man inte kunnat bygga en av Sveriges äldsta stenkyrkor i Varnhem. Inte heller hade munkarna gått under jorden i Lugnås för att hugga ut kvarnstenar. Landskapet är fullt av berättelser som kan ta oss med långt, långt tillbaka i tiden. Ladda ner appen Platåbergens geopark för att följa med på en resa bakåt i tiden. Appen guidar dig genom landskapet och berättar om de mest intressanta platserna i området. Geopark, vad är det? En geopark är ett område där man har geologiska platser och landskap av internationell betydelse. De nio kommunerna, där de femton platåbergen ligger, deltar alla i projektet ”Platåbergens Geopark” och hoppas med detta kunna bilda Sveriges första Geopark. skaraborg.nu

37


t t o l S ö k c ä L

2019

öppet dagligen t o m 30/9

ANNA ARDELIUS

FOTO: DANIEL STENROTH, ERIK CORNELIUS, LASSE PERSSON

nstglas från 1960 till idag 25 augusti: Tankar i glas Ko i jun 8 r rand Museum nga llni stä rut ma Som • En guldkantad historia Rörst ine Irv on Sim & n rso Peh el - 3 augusti Parallella världar Karl Ax llop opera av Mozart 14 juli Brö s aro Fig • i ust aug -11 i Slottsäventyr för barn 29 jun i • Lilla Slottsträdgården Läckö Visfestival 9 -10 august

öppet dagligen t o m 15/12

t Vänerskärgården – Victoriahuse

outställning ber: Skärgård i förändring, fot Utställning 8 juni -15 decem r, båtutflykter i -11 augusti • Naturaktivitete Småkrypssafari för barn 8 jun ferens föredrag • Hotellrum och kon natur- och kulturpromenader,

mn afé Stallet •Camping & gästha Restaurang Hvita Hjorten •C ent adv i n urs •körhelg •Afto Gästabud •Spökafton •skrivark och mycket mer oslott.se Tel 0510 - 48 46 60 www.lack


LANDA PÅ LANDET I

Grästorp är en fantastisk plats för dig som vill landa i en lantlig omgivning, utan vardagens måsten och stadens puls. Här kan ni tanka energi från naturen och få tid för varandra. Det finns camping, stugor och flera andra boendealternativ att välja mellan.

Vildmark med storslagna vyer

Strax utanför tätorten hittar du pärlan Halle- och Hunneberg. Bergen, som kallas Älgens berg, erbjuder mäktig utsikt och unika skogsmiljöer. För den äventyrlige finns alltifrån älgsafari till downhill. Från utsiktsplatsen möts du av slående vyer över Grästorpsslätten och Dätterns fågelrika landskap. På Kungajaktsmuseet Älgens Berg kan du verkligen kliva in i bergens spännande värld.

Ett fågelmecka vid Vänern

Dättern i Grästorp är en vik vid Vänerns sydkust. Kuststräckan är ett mecka för fågelintresserade och andra naturälskare.

Följ ån genom vacker landsbygd

Den natursköna ån Nossan rinner genom Grästorp. Följ promenadstråken intill ån för naturupplevelser mitt i centrum. Vid Forshall övergår ån till vattenfall som förgyller Forshallspromenaden. Du kan även testa fiskelyckan i ån om du skaffar fiskekort. Upptäck allt om Grästorp på

www.grastorp.se www.vastsverige.com/grastorp

Spontana aktiviteter i alla väder

För den som vill kombindera sport och natur finns golfbanan intill Nossan och flera mountainbikespår vid rekreationsområdet Skubbet. Du kan också få upp pulsen på ortens spökhus och escape room. På Grästorps museum och Särestad landsbygdsmuseum kan du lära dig mer om Grästorp och se Västsveriges största samling av jordbruksmaskiner. Du kan också besöka de 30-tal unika butiker som finns i Grästorp och exempelvis smaka på lokalproducerade delikatesser i någon av gårdsbutikerna.

Ljussatt natur på Ljusfestival

Varje höst lyser Grästorp upp när Nossan Ljusfestival bjuder på en ljusupplevelse utöver det vanliga. Cirka 25 000 besökare kommer årligen för att ta del av 2 kilometer ljusprakt längs Nossan, spök- och trollskog, matservering och underhållning med flera av Sveriges stora artister.


Location: Amundtorp, Skara Photo: Nicklas Larsson

Amundtorp Skara - ship setting Along the cultural route Skaraborg you will find this well preserved ship setting, together with stone circles and different types of stone settings. The burial ground is located in a beautiful setting with views over Lake Hornborga. Findings at the sight are from 400-550A.D. Alldeles utmed Kulturväg Skaraborg hittar du denna välbevarade skeppssättning, domarringar och olika typer av stensättningar. Gravfältet ligger i mycket vacker natur med utsikt över Hornborgasjön. Fynd som gjorts på platsen är från 400-550 e Kr.

Levenestenen Vara - rune stone Swedens largest rune stone Levenestenen was discovered in 1927 in the west end of Stora Levene church. The rune stone was broken in two pieces, and was bricked into the inner wall of the church port, with one piece on each side of the entrance. On the back of the rune stone there is an ornament in the shape of a cross engraved. Sveriges största runsten Levenestenen upptäcktes 1927 i västgaveln till Stora Levene kyrka. Runstenen var sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, med en del på var sida om ingången. På runstenens baksida finns ett ornament i form av ett kors.

Gudhems klosterruin - abbey ruins The Cistercienser abbey for nuns, which was founded in the 12th century, is beautifully located with a view over Lake Hornborga. Inside Gudem’s abbey ruins you will find the grave of queen Catherine of Sweden from the 13th century. Today you can visit the ruins of the abbey and an abbey museum. Cistercienserklostret för nunnor som grundades på 1100-talet ligger vackert beläget med utsikt över Hornborgasjön. Inne i Gudhems klosterruin finns drottning Katarinas grav från 1200-talet. Idag kan du besöka ruinen av klostret och ett klostermuseum.

Sparlösastenen Vara - rune stone Visit Sparlösastenen, one of Sweden’s most remarkable rune stones. It probably originates from the 9th century. One of the things that make it unique is the image formations on the stone. Besök Sparlösastenen, en av Sveriges märkligaste runstenar. Troligen härstammar stenen från 800-talet. Den är unik genom bland annat sin bildframställning.

Flyhov Kinnekulle - rock carvings At Flyhovs carvings north of Husaby church you will find almost 400 pictures carved into the rocks. The carvings are from 1500-1000 BC and pictures human figures, ships, wheels, river mills and animals. The most famous one is “Yxguden”, which means “The axe God”.

Karleby gånggrift - passage grave Along the 3 km long road through Karleby you will find a total of 11 passage graves which are monumental family graves built during the Neolithic. The largest, Ragnvald’s hill, has a chamber length of 17 meters and is the largest passage grave in Sweden.

Vid Flyhovs hällristningar strax norr om Husaby kyrka finns nära 400 bilder inhuggna i hällarna. Ristningarna är från tiden 1500 – 1000 före Kristus och föreställer människofigurer, skepp, hjul, fotsulor, älvkvarnar och djur. Den mest kända är ”Yxguden”.

Utmed den 3 km långa vägen genom Karleby finns hela 11 gånggrifter, som är monumentala släktgravar uppförda under bondestenåldern. Den största, Ragnvalds kulle, har en kammarlängd på 17 meter och är därmed även Sveriges största gånggrift.


HISTORICAL SITES

ancient sites

the earth we inherited

Kungslena church Feel the wing of the history at Kungslena medieval church. The characteristic exterior with its three towers is uniqie. The towers are claimed to have been built as a memory of a visit of Birger jarl, the founder of Stockholm. Känn historiens vingslag vid Kungslena medeltida kyrka. Kyrkans karakteristiska exteriör med de tre tornen är unik. Tornen sägs ha uppförts som minne efter ett besök av Stockholms grundare Birger jarl.

Kung Ranes hög Skövde - tumulus A pre-Christian large tumulus where King Rane is said to be buried. The tumulus is approximately five meters high and is beautifully located next to Flistad church. En förkristen storhög där Kung Rane sägs vara begravd. Högen är ca fem meter hög och ligger vackert alldeles intill Flistad kyrka.

Varnhem abbey and church Wander in the different rooms from the time of the monks and learn about what life may have looked like in the abbey. Where did they do laundry? What did the herb garden look like? Read on the information signs to get the answers to your questions! The founder of Stockholm, Birger jarl, is buried in the church. Här kan du vandra i de olika rummen från munkarnas tid och lära dig om hur livet kan ha sett ut i klostret för nästan 1000 år sedan. Var tvättade man? Hur såg örtagården ut? Läs på informationsskyltarna och få svar på dina frågor! Det är i denna kyrka som Stockholms grundare, Birger jarl, ligger begravd. skaraborg.nu

41


Location: Luttra passage grave, Falköping Photo: Ann-Sofie Hjerp

Suntak old church The old church in Suntak is a deserted church which has a rarely well kept roman architechture from the later parts of the 12th century. Remains of frescos from the late medieval times decorate the walls, and in the chancel you will find a copy of the remarkable chancel chair Suntaksstolen.

Luttra gånggrift - passage grave Luttra passage grave is one of 270 in the area around Falbygden. It was built during the Stone Age, about 5000 years ago. Inside, archaeologists have found bones from about 100 individuals. The passage grave has one single roof block remaining in its original location, and it weighs about 13 tons.

S:t Nikolaus church ruin Skara Walk a hundred steps to the west from Skara cathedral and you will find yourself next to S:t Nikolaus church ruin – a parish church from the medieval times. You can see the old walls and parts of the floor plan as a beautiful contour, today beautifully overgrown with greenery.

Suntaks gamla kyrka är en ödekyrka som är en sällsynt bevarad enhet av romansk arkitektur från senare delen av 1100-talet. Rester av senmedeltida kalkmålningar pryder väggarna och i koret förvaras en kopia av den märkliga korstolen Suntaksstolen.

Luttra gånggrift är en av Falbygdens cirka 270 gånggrifter. Den uppfördes under stenåldern, för cirka 5000 år sedan. Inuti har arkeologer hittat ben från cirka 100 individer. Gånggriften har ett enda takblock kvar på ursprunglig plats, det väger omkring 13 ton.

Gå hundra steg västerut från Skara domkyrka och du står vid S:t Nikolaus kyrkoruin - en församlingskyrka från medeltiden. Här syns de gamla murarna och delar av rumsindelningen som en vacker kontur, idag klädsamt övervuxen med grönska.


HISTORICAL SITES

Skörstorp rundkyrka - round church There are eight well kept round churches in Sweden, and at least as many ruined. One of the well kept ones is Skörstorps round church outside of Falköping. It is from the middle of the 12th century.

Katarinaklostret Skara - abbey ruins Underneith the veterinary museum in central Skara you can see parts of the fransiscaner abbey Sankta Katarina from the 13th century. The museum is built on top of the old abbey. There are well preserved remains from the abbey which show the location of the walls and their appearance. Rakt under Veterinärmuseet i centrala Skara kan du beskåda delar av franciskanerklostret Sankta Katarina från 1200-talet. Museet är byggt ovanpå det gamla klostret. Här finns välbevarade rester som visar var klostrets murar låg och hur de såg ut.

Ekornavallen Falköping - burial ground On the sight there are burial grounds from the three main eras of the prehistoric times; the Stone- Bronze- and Iron ages. The oldest grave was built during the Neolithic, around 3300 B.C., while the younger graves are from the Viking Age. This means that people have used Ekornavallen as a burial ground for over 4000 years. På platsen finns gravlämningar från förhistoriens tre huvudepoker; sten-, brons- och järnålder. Den äldsta graven byggdes under bondestenålder, ca 3300 fKr, medan de yngsta uppfördes under vikingatiden. Människor har därmed använt Ekornavallen som gravplats under mer än 4000 år.

Idag finns åtta bevarade rundkyrkor i Sverige samt minst lika många raserade. En av de bevarade är Skörstorps rundkyrka utanför Falköping som är från mitten av 1100-talet.

Askeberga Skövde - ship setting Outside Tidan you will find Sweden’s second largest stone setting made out of 24 large stones. How the large rocks got there is an unsolved mystery, and is a very fascinating riddle. Utanför Tidan hittar du Sveriges näst största skeppssättning som består av 24 stora stenar. Det är ett olöst mysterium hur stenarna har kommit dit, och är en mycket fascinerande gåta.


Location: The small castle garden at Läckö Castle Photo: Faramarz

local food

from sead to crop Falbygdens Osteria In the cheese paradise at Falbygdens Osteria you will find products from both local producers and selected manufacturers from other parts of Europe. More info at www.falbygdensosteria.se. I ostparadiset Osterians butik hittar du produkter som kommer från såväl lokala producenter som utvalda tillverkare i andra delar av Europa. Mer info på www.falbygdensost.se. Falköpings Saluhall Falköpings Saluhall is a food hall located at Stora torget in Falköping. They offer a lot of locally produced products, but also coffee and lunch. More info att www.stjernegerdetgourmet.se. Saluhall som ligger på Stora torget i Falköping och som erbjuder många lokalproducerade produkter i butiken men även fika och lunch. Mer info på www.stjernegerdetgourmet.se. Mäjens Glass & Maräng Come and taste ice cream made from locally produced ingredients and seasonally based flavouring. Have a well earned coffe break in the cozy café that offers home made ice cream, meringues, pastries, cakes and bread. More info at www.majensglass.se. Kom och smaka på glass gjord på närproducerade råvaror och säsongsbaserade smaksättningar. Ta en välförtjänt fikapaus i det mysiga caféet som erbjuder gårdstillverkade glassar, maränger, bakelser, tårtor och bröd. Mer info på www.majensglass.se. Almnäs Ysteri At Almnäs gård, south of Hjo, they have been producing well aged and ecological cheese from the 1830’s until today, among them the popular Wrångebäck cheese. Buy cheese in the shop on selected weekdays and at events. More info at www.almnas.com. På Almnäs gård, strax söder om Hjo, har det producerats vällagrade och ekologiska ostar sedan 1830-talet fram till idag, bland annat den populära Wrångebäcksosten. Försäljning i gårdsbutiken vid utvalda veckodagar samt vid evenemang. Mer info på www.almnas.com. Vätternsparris Farm shop that sells self-produced white asparagus. More info at www.sparris.net. Gårdsbutik med försäljning av egenodlad vit sparris. Mer info på www.sparris.net. Hjo Sik Shop and restaurant with local food and delicacies from Lake Vättern. More info at www.hjosik.se. Butik och restaurang med Vätterns läckerheter och mat från trakten. Mer info på www.hjosik.se.


FOOD

Närebo gårdsbutik The farmshop at Närebo, just outside Lidköping, offers local delicacies and products. There is also a restaurant and a hotel. During the summer you can see theatre shows at Närebo. More info at www.narebo.se. Närebo gårdbutik strax utanför Lidköping erbjuder lokala delikatesser och produkter. Här finns också en restaurang och ett hotell. Sommartid spelas även teaterföreställningar på Närebo. Mer info på www.narebo.se. Lugnåsbergets ekogrönt At the scenic table mountain Lugnåsberget you will find the farm Ängskärret. At the farm they grow ecological vegetables that are sold in the farm shop together with other local products. More info at www.ekogront.se. På det natursköna platåberget Lugnåsberget hittar du gården Ängskärret. Här odlas KRAV-godkända grönsaker som säljs i den egna gårdsbutiken, tillsammans med andra lokalproducerade varor. Mer info på www.ekogront.se. Lilla Spännefalla Award winning meat, game meat and various animal skins straight from the family Samuelsson’s farm. Fantastic environment surrounded by pastures and fields. More info at www.lillaspannefalla.se. Prisvinnande kött, vilt och skinn direkt från familjen Samuelssons gård. Fantastisk miljö omgiven av hagar och fält. Mer info på www.lillaspannefalla.se. Sivans ost To make tasteful aged hard cheese requires craftsmanship, and that is something that they care about at Sivans Osthandel. Pay a visit at your own risk, it is easy to become addicted to Sivan’s award winning cheese, the handmade hard bread and the lovely pralines. More info at www.sivansost.se. Att tillverka smakfulla, lagrade hårdostar kräver sitt hantverk och det är något som det värnas om på Sivans Osthandel. Ditt besök är på egen risk, man blir lätt beroende av Sivans prisbelönta ostar, det handbakade knäckebrödet och de ljuvliga pralinerna. Mer info på www.sivansost.se. Adelåsens gårdsbutik When you visit the farm shop at Adelsåsen you can expect a large selection of turkey products. You will find both breast fillets, mince, smoked- and grilled meat, sausages and much more. More info at www.adelsasen.se. När du besöker Adelsåsens gårdsbutik kan du förvänta dig ett stort utbud av produkter gjorda på kalkonkött. Här finns bröstfilé, färs, röktoch grillat kött, korv och mycket mer. Mer info på www.adelsasen.se. Fårakullens gårdsbageri The only gluten free bakery in Skaraborg. In the old barn they make tasty bread and pastries, completely free from gluten. More info att www.farakullen.se. Skaraborgs enda glutenfria bageri. I den gamla ladugården bakas goda bröd och bakverk helt fria från gluten. Mer info på www.farakullen.se.

skaraborg.nu

45


Photo: Tina Stafren

white guide fine dining at great restaurants Skaraborg is a pantry of high quality local products, and the opportunities for great food and tasty home made pastry are good. In our area you can eat at several restaurants and cafés that are recommended by White Guide, that every year tries restaurants all over the country and lists the best ones. Which one is your favourite? Skaraborg är ett skafferi av högkvalitativa råvaror, och förutsättningarna är goda för riktigt bra mat och gott hembakt fika. I vårt område kan du äta på ett stort antal restauranger och caféer som rekommenderas av White Guide, som årligen testar restauranger runtom i hela landet och listar de allra bästa. Vilken blir din favorit?

White Guide restaurants Bjertorp Slott, Kvänum Den lilla krogen, Skövde Feeling Restaurant & Wine bar, Lidköping Forshems Gästgivaregård, Götene Mellbygatans ost & delikatesser, Lidköping Restaurang Hvita Hjorten, Lidköping Restaurang Sjöboden, Lidköping Sill & Dynamit, Mariestad Tivedens Mat, Karlsborg

White Guide cafés Café Bella Mi, Lidköping Café på Klostret, Källby Café Stallet, Lidköping Conditori Nordpolen, Vara Esti, Vara Henrys Bageri, Lidköping Rådhuskonditoriet, Lidköping Sivans Café och butik, St Levene Vilhelmsro gårdscafé, Falköping

FOOD


OSTBUTIK • OSTLAGER • PRESENTBUTIK RESTAURANG

Gilla oss gärna på Facebook!

EN OSTUPPLEVELSE VÄRD EN OMVÄG I vår butik finner du över 150 ostar från när och fjärran, fina presentförpackningar och osttillbehör. I vår restaurang dukar vi upp en härlig ost- och delikatessbuffé.

OSTPARADISET I FALKÖPING Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30

w w w. f a lbygd en s o ster i a.s e


Hej!

Restaurang Kronan i Vara

Vår restaurang är en gammal biograf med K-märkt tak. I det gamla projektor-rummet har vi bland annat vår stora whiskeysamling. Vår vision är att bli störst i världen på single malt. Om vi kommer dit återstår att se. Med endast 350 flaskor i från rekordet kämpar vi på!

Hotell Nu utökar vi verksamheten med hotell. 16 rum kommer att stå klara för bokning från 1 september.

Lunchbuffé: Mån-Fre 11:15-14:30 Kvarterskrog varje fredag 17:00-01:00 0512-12665 www.clubkronan.com Drottninggatan 5 534 31 Vara


ÖPPET ÅRET RUNT!

LUNCH - BRUNCH - BUFFÉER STÄLLPLATSER - HANDELSBOD - ÄT & FIKA I 1800-TALSMILJÖ - MAT PÅ LOKALA RÅVAROR - HISTORISKT VAXMUSEUM - TAR EMOT STORA GRUPPER - GODSAKER FRÅN EGET BAGERI - HANDMÅLADE EGNA PRALINER Cesarstugan, 521 94 Falköping

- KAKPÅSAR, BRÖD M.M

cesarstugan.se - facebook.com/cesarstugan

- 10 MIN FRÅN TRANDANSEN

0515-720431 - cesarstugan@gmail.com

Falkö ping pärla s !

Herrtorps Qvarn

Lugna vatten • Strömmande vatten • Levande vatten

Bo på Qvarnen eller bara njut av lantkökets läckerheter

Vid ån Flian nära Hornborgasjön ligger denna oas där du kan ägna dig åt kanotpaddling, fågelskådning, sportfiske eller följa med på bäversafari. www.herrtorpsqvarn.se • 070-611 37 85

Hos oss hittar du alltid vällagade luncher och hembakade kakor. Vi använder till stor del lokala och ekologiska råvaror. Varmt välkommen hem till oss i Falköping! vilhelmsrogard.se


Location: Vallby Sörgården, Skövde Photo: Mårten Bergkvist

Kata gård - church ruins Discover the place where archeologists have found one of Sweden’s oldest churches. Inside the beautiful superstructure rests the skeleton of the woman who named the place, together with findings that gives us a new view on Sweden’s history. Upptäck platsen där arkeologer har grävt fram en av Sveriges allra äldsta kyrkor. Här i den vackra överbyggnaden vilar, helt synligt, skelettet från kvinnan som gett namn åt platsen, tillsammans med fynd som ger en ny syn på Sveriges historia. Bjertorp Slott - jugend castle In 1911 the architect Ferdinand Boberg, who has drawn Rosenbad and NK in Stockholm, was asked if he wanted to draw an impressive private residence for Knut Henrik Littorin. Three years later the castle was finished; built by the most skilled craftsmen in Europe, and by the best materials that were to be found. It was made by Swedish marble and oak, granite from Bohuslän and limestone from Falköping. 1911 fick arkitekt Ferdinand Boberg, som ritat bland annat Rosenbad och NK i Stockholm, frågan att rita en minst sagt imponerande privatbostad åt Knut Henrik Littorin. Tre år senare stod slottet klart; byggt av Europas skickligaste hantverkare och i de bästa material som fanns att uppbringa. Det byggdes av svensk marmor och ek, granit från Bohuslän och kalksten från Falköping. Vallby Sörgården - cultural reserve Vallby Sörgården is the only cultural reserve in Skaraborg. Visit a real farm from the 19th century and take part in activities typical for that era during the summer months. You can also follow the cultural path that takes you on a tour in the landscape rich in ancient monuments. Vallby Sörgården är Skaraborgs enda kulturreservat. Besök en riktig 1800-talsgård och var med på tidstypiska aktiviteter under sommarmånaderna. Här finns också en kulturstig som tar dig runt i det ålderdomliga landskapet som är rikt på fornlämningar.

Forsviks bruk - industrial heritage There has been industrial activity in Forsvik since the Middle Ages. In the middle of the 19th century a mechanic workshop was built, and Forsvik became the region’s first engineering industry. Today you can visit the works and learn about the history, from the first steps until today. Forsvik’s lock is located just outside and was the first one that was built along the Göta Canal. Redan på medeltiden fanns industriell verksamhet i Forsvik. I mitten på 1800-talet uppfördes en mekanisk verkstad och Forsvik blev Skaraborgs första verkstadsindustri. På bruket kan du följa historien, från de första stegen till idag. Forsviks sluss finns precis utanför och är den första slussen som byggdes utmed Göta Kanal.

Läckö Slott - baroque castle Läckö Castle is a beautiful baroque castle, dramatically located on a headland in Lake Vänern. During the summer you can go on a guided tour and learn about the interesting story of the castle. You can also see opera performances or visit ghost evenings at the castle. Läckö Slott är ett vackert barockslott som ligger dramatiskt beläget på en udde i Vänern. Sommartid kan du gå på guidad tur och lära dig om slottets spännande historia. Dessutom arrangeras allt från opera till spökaftnar på slottet.


CULTURE EXPERIENCES

swedish culture

from abbey ruins to historic towns

Löfwings Ateljé - art studio At Löfwings art studio you can see nature inspired paintings by Göran Löfwing. He has also painted nature motives on both walls and floors in the restaurant and the café. Kulturkvarteret Hjo - cultural center If you are interested in design you can visit the cultural center Kulturkvarteret and the exhibition about Estrid Ericson who founded the company Firma Svenskt Tenn in Stockholm in 1924. Estrid grew up in Hjo, and at Kulturkvarteret you can visit the exhibition about her, along with other exhibitions about Hjo’s history. Är du intresserad av design kan du besöka Kulturkvarteret och utställningen om Estrid Ericson som 1924 grundade Firma Svenskt Tenn i Stockholm. Estrid växte upp i Hjo och i Kulturkvarteret kan du besöka utställningen om henne tillsammans med andra utställningar om Hjos historia. Fri entré!

På Löfwings Ateljé kan du betrakta naturinspirerade verk av Göran Löfwing. Han har också målat naturmotiv på både väggar och golv för att få en härlig känsla i restaurangen och cafét. Husaby church and bishop’s castle The church, the bishop’s castle and the spring in Husaby tell us the story about the time of Sweden’s Christianising 1000 years ago. Here you can walk around the genuine environment and enjoy the view towards the plains. Kyrkan, biskopsborgen och källan i Husaby berättar historien om tiden kring Sveriges kristnande för 1000 år sedan. Här kan du gå omkring i den genuina miljön och njuta av utsikten mot slättlandskapet.

Trästaden Hjo - historic wooden town The wooden town Hjo is one of three unique wooden towns in Sweden. Experience the well preserved award winning town in the old parts around the square and in the park Hjo Stadspark. Trästaden Hjo är en av tre unika trästäder i Sverige. Du kan uppleva den välbevarade och prisbelönta trästaden i de gamla stadsdelarna kring torget, och i Hjo Stadspark. Karlsborgs Fästning - fortress The building process of the mighty fortress at Vanes point in Vättern was started in 1819. The construction time was planned to be 10 years, but in the end it took 90. Today it is a sight that suits the whole family – the adventure awaits at Karlsborgs Fortress no matter what your age is! Det mäktiga fästningsbygget på Vanäs udde i Vättern påbörjades 1819. Byggtiden var planerad till 10 år, men blev 90 år. Idag är den ett stort besöksmål som passar perfekt för hela familjen - på Karlsborgs fästning väntar äventyret oavsett ålder! skaraborg.nu

51


Location: Qvarnstensgruvan, Lugnås Photo: Stefan Svensson

The blue orange - art piece The station building in Vara has with its art piece The Blue Orange become a sight that really lingers on your mind. The Blue Orange is made by the german artist Katharina Grosse and consists of the blue station building and the space boulders that are placed on the building and in its surroundings. Stationshuset i Vara har med konstverket The Blue Orange blivit ett besöksmål som verkligen sätter sig på minnet. The Blue Orange är skapat av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse och består av det blå stationshuset och rymdbumlingarna som finns placerade på byggnaden och en bit därifrån.

Galleri Sandström - art studio The couple Sandström work with mixed media and sculpture/raku. They show their own art, arrange exhibitions and have a showroom with work from hand picked artists in their gallery. Their art is represented in art galleries around Sweden, Europe and USA. Paret Sandström jobbar med mixed media och skulptur/raku. På galleriet visar de både sin egen konst, arrangerar utställningar och har showroom med verk av handplockade konstnärer. Deras konst finns representerad på konstgallerier runt om i Sverige, Europa och USA.

Qvarnstensgruvan Lugnås - mines Follow the guide underground and hear stories about lives and work in old mines and quarries at the table mountain Lugnåsberget. There is also a small museum and a café as well as beautiful nature to enjoy. Open daily during the summer. Följ med guiden ner under jorden och hör berättelser om liv och arbete i gruvor och dagbrott på Lugnåsberget. Här finns också ett litet museum och café samt vacker natur att njuta av. Öppet dagligen under sommaren.

Vara Konserthus - concert hall On the plains of Skaraborg, in the center of west Sweden, you will find Vara Konserthus. Seeing to content it is one of Sweden’s largest houses for concerts, cultural life and konferences. Every spring and autumn you can take part of a new program with everything from classical music, dance and jazz to theater, stand-up and musicals. Mitt ute på den skaraborgska slätten, i Västsveriges centrum, hittar du Vara Konserthus. Sett till sitt innehåll är det ett av Sveriges största hus för konserter, kulturliv och konferenser. Varje vår och höst presenteras ett nytt program med allt från klassisk musik, dans och jazz till teater, stand-up och musikal.

Turbinhusön - cultural environment Turibinhusön is a well kept idyllic cultural environment in the middle of Tidaholm by the river Tidan. Here you can have a coffee in the 19th century setting at the café, visit the smiths cottages, see the handicraft in the old warehouse or visit the art gallery in the old turbine building. Turbinhusön är en välbevarad idyllisk kulturmiljö mitt i Tidaholms centrum vid ån Tidan. Här kan du ta en fika i Kaffestugans 1800talsmiljö och besöka smedstugorna och kulturmagasinet med hantverk eller Konsthallen i det gamla turbinhuset.

The old town and church Mariestad One of Sweden’s best kept city cores with buildings from mainly the 18th and 19th centuries. The church and the wooden houses on Näset all tell a story of the older history of the town. Guided tours during the summer.

Skara cathedral The trademark of Skara, the proud double tower of the cathedral, can be seen from afar. The beautiful mosaic windows by Bo Beskow, the roman stone relief pictures from the 12th century and Soop’s maosoleum are a few of the highligts to see in the church.

Skövde Kulturhus - cultural center Skövde Kulturhus from 1964 was drawn by the architect Hans-Erland Heineman. It became the first cultural center in Sweden and gathers both art museum, library, theatre and a cinema – all under the same roof!

En av Sveriges bäst bevarade stadskärnor med bebyggelse främst från 1700- och 1800-talen. Domkyrkan och trähusen på Näset vittnar om stadens äldre historia. Guidade turer erbjuds sommartid.

Skaras signum, det ståtliga dubbeltornet på domkyrkan, syns på långt håll. De vackra mosaikfönstren av Bo Beskow, romanska stenrelieftavlor från 1100-talet och Soops mausoleum är några av guldkornen att beskåda.

Skövde Kulturhus från 1964 ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman. Det blev Sveriges första kulturhus, och här finns både konstmuseum, bibliotek, teater och biograf – allt under samma tak!


CULTURE EXPERIENCES

Tibro glasverkstad - glass workshop Try glassblowing in the old station building in Tibro. In the rustic environment you can try it yourself or buy hand blown glass art and interior design from different brands. Prova på glasblåsning i det gamla stationshuset i Tibro. I den rustika miljön kan du inte bara prova på själv utan även köpa handblåsta konstglasföremål och inredningsdetaljer från olika varumärken.

Reconstruction of Södra Råda old church In 2001 a unique Swedish cultural treasure burned down. Södra Råda old church is once again rebuilt with old techniques, and at the sight you can experience a possible medieval construction sight in full scale. During the summer you can listen to the guide that will tell you the history of the church and the techniques that are used to rebuild it. 2001 brann en unik svensk kulturskatt ner. Södra Råda gamla kyrka byggs åter upp med gamla tekniker, och här kan du uppleva en medeltida byggarbetsplats i full skala. Sommartid finns en guide som berättar om kyrkans historia och de tekniker som används för att bygga upp den.


Location: Close to Silverfallet, Skövde Photo: Mårten Bergkvist

tourist routes

beautiful winding roads A tourist route is a stretch of road that is of special interest for tourists. Along the roads you will often find beautiful nature and interesting cultural experiences. The roads are marked with a brown sign with a white marguerite, so just follow the signage of our two tourist routes in Skaraborg and we promise that you will have a delightful experience! En turistväg är en vägsträckning som har ett särskilt intresse för turister. Utmed vägarna finns ofta vacker natur och spännande kulturupplevelser. Vägarna är uppmarkerade med en brun skylt med en vit margerit, så följ bara skyltningen på våra två turistvägar i Skaraborg och vi lovar att du får en härlig upplevelse!

Kulturväg Skaraborg Feel the wing of history and enjoy grand nature when you travel along the tourist route Kulturväg Skaraborg. It stretches from Karleby outside of Falköping, past ancient monuments and abbey ruins, passing Lake Hornborga and its rich birdlife, through Varnhem and the Valle area. Furhtermore it goes through beautiful valleys and steep mountain slopes and ends in Tidan outside of Skövde where you can experience anything from fleemarkets to ancient monuments. The road is suitable for both a bikeride and a roadtrip, and is a more pleasant alternative for anyone who is travelling through the area in a north/south direction. Känn historiens vingslag och njut av storslagen natur när du åker utmed Kulturväg Skaraborg. Den sträcker sig från Karleby utanför Falköping, förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, förbi Varnhem och genom Vallebygden. Vidare åker du förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i Tidan utanför Skövde där du kan uppleva allt från loppisar till fornlämningar. Vägen passar utmärkt för såväl en cykeltur som för en roadtrip, och är ett trevligare alternativ för dig som är på väg genom landskapet i en nord/sydlig riktning.

Vänerslingan Vänerslingan is both a country road and a lakeside road along the south west shores of Lake Vänern. Along this – for many unknown – stretch of road you will find a beautiful nature with many hidden gems, sights and points of interest. Explore arts and crafts, old churches, museums, nature reserves, walking trails, swimming spots and much more. This tourist route is a good option for anyone who wants to go on a more picturesque road than the large road number 44. Vänerslingan är både en landsväg och en sjöväg längs Vänerns sydvästra strand. Längs denna – för många okända - sträcka finns en vacker natur med många gömda skatter, sevärdheter och besöksmål. Här kan du upptäcka konst & hantverk, gamla kyrkor, museum, naturreservat, vandringsleder, badplatser och mycket mer. Slingan är ett bra alternativ för den som vill byta ut den stora 44:an mot en mer naturskön väg.


CULTURE EXPERIENCES

Kulturväg Skaraborg Download the app Kulturväg Skaraborg for more sights along the route. Ladda ned appen Kulturväg Skaraborg för fler sevärdheter utmed vägen.

skaraborg.nu

55


UPPLEV F ALBYGDE MÅNG

N

S IGA HIST ORIA

TUSENÅR

Se fynden på Falbygdens museum. Följ spåren i landskapet. Stig in i de levande miljöerna på Ekehagens forntidsby. Läs mer om sommarens program på våra hemsidor.

tel 0515–88 67 60 www.ekehagen.se Åsarp – 2 mil söder om Falköping

FALBYGDENS MUSEUM tel 0515–88 50 50 www.falkoping.se/museet S:t Olofsgatan 23 Falköping

Veterinärmuseet Historiskt

Gemytligt

veterinarmuseet i skara

i Skara

Spännande

www.veterinarmuseet.se

Bad ute, bad inne, bad i hjärtat, bad i sinne. lidkoping.se/bada

Upptäck livet i, på och vid Europas största insjö Vänern

w w w. v a n e r m u s e e t . s e


Skaraborgs enda Kulturreservat

Vallby Sörgården Fönstret mot förr i tiden

Unik 1800-talsgård

Ålderdomligt jordbruk

Genuina miljöer

Gamla hantverk

Va´rolit att i velle kômma!

Stig in i stôva, gôtt folk!

Komplett bondgård

Med allt bevarat

Här levandegörs historien Arbetslivsmuseum som skildrar livet på landet för 100 år sedan. Jordbruk med självhushåll och husbehovsslöjd.

Gammaldags grödor

Levande kulturarv

Vallby Sörgården i Tidan mellan Skövde och Töreboda

Information: 0727 485555 www.vallby.org vallby.sorgarden@gmail.com

Skaraborgs only cultural reserve Swedish farmlife like a century ago


Photo and location: VästergÜtlands museum

museums

explore the past and the present


MUSEUMS

Rörstrand´s museum Rörstrand’s museum is located in Lidköping and shows an almost 300 year old history of porcelain making. Go on a guided tour or wander the museum by yourself to find your favourite dinnerware. På Rörstrands museum visas en nära 300-årig porslinshistoria i Lidköping. Följ med på en guidad visning eller strosa runt och hitta din favoritservis. Falbygden´s museum At Falbygden’s museum you can follow a unique history that starts in prehistoric times. In the exhibition you can see the skeleton of a 9000 year old dog, the young girl called Hallonflickan who was sacrificed to the Gods and a copy of the massive gold neck collar from Ålleberg among other historic objects. På museet berättas en unik historia med början i förhistorisk tid. I basutställningen visas bland annat skelettet efter en 9000 år gammal hund, den unga Hallonflickan som offrades till gudarna och en kopia av den mäktiga guldhalskragen från Ålleberg. Västergötland´s museum Over 10 000 years of the history of Västergötland is shown here, and there is always something new to discover. Among other things, you can see world unique findings of at least 14 ceremonial shields from the bronze age. The museum also offers a variety of constantly changing lectures, temporary exhibitions and workshops. Här visas över 10 000 år av Västergötlands historia, och det finns alltid något nytt att upptäcka. Du kan bland annat se världsunika fynd av minst 14 ceremonisköldar från bronsåldern. Här ordnas dessutom föreläsningar, tillfälliga utställningar och workshops utöver de permanenta utställningar som bland annat lär oss om medeltiden. Konstmuseet Skövde - art museum In the cultural center in Skövde you will find the art museum and its unique art collection with art from the 20th century until today. In addition to the permanent exhibitions, the museum also shows several temporary displays of art with different themes. I Kulturhuset i Skövde finns konstmuseet och dess unika konstsamling med konst från 1900-talet fram till idag. Förutom en basutställning visas också flera olika tillfälliga konstutställningar med olika teman.

Tidaholm´s museum Tidaholms museum is located on the small island Vulcanön in the middle of the town. Learn more about Vulcan, the world’s largest manufacturer of matches during the last turn of the century, and about Tidaholms Bruk, that made furniture and cars among other things. Tidaholms museum ligger på Vulcanön i centrala Tidaholm. Här berättas historien om Vulcan, världens största tändsticksfabrik omkring förra sekelskiftet, och om Tidaholms Bruk som tillverkade bland annat möbler och bilar.

Särestad landsbygdsmuseum Grästorp agricultural museum This rural museum has the largest collection of agricultural machinery in west Sweden. You can see over 3000 objects from the last 10 000 years. During the summer you can take part in a variety of activities with different themes. The museum is suitable for both children and functionally disabled people. Museet har Västsveriges största samling av jordbruksmaskiner. Här finns över 3000 föremål från de senaste 10 000 åren. Under sommartid anordnas ett flertal aktivitetsdagar med varierande teman. Museet är barnvänligt och handikappanpassat. Ceasarstugan - historic environment In this exhibition you will see realistic wax dolls in settings that will take you back to the old times of a farmer’s life, before they had tractors. The contemporary clothing, interior, vehicles and tools will give you a genuine experience. I utställningen ser du välgjorda vaxdockor och tidsenliga miljöer som tar dig tillbaka till den svenska bondens liv och arbete före traktorns tid. De tidsenliga kläderna, inredningen, fordonen och redskapen ger dig en genuin upplevelse.

Garnisonsmuseet Axvall military museum How did the soldiers live during military exercises and war? In this garrison museum you can follow the life of the soldiers of our area, from the battlefields of the Middle Ages to the high technology defence systems of today. You can also search for your roots among 500 000 soldiers.

Dalénmuseet - interactive museum The Dalén museum is an interactive museum dedicated to the famous Nobel prize winner Gustaf Dalén. The AGA stove and his inventions in the field of lighthouse technology are only a few of the things that made him famous all over the world.

Hur levde soldater förr under övningar och i krig? På detta museum kan du följa den västgötske soldaten från medeltidens slagfält till nutidens högteknologiska försvar. Du kan även söka dina rötter bland 500 000 soldater i soldatregistret.

Upplevelsemuseum som skildrar Gustaf Daléns levnadsöden. AGA-spisen och uppfinningar inom fyrteknikens område är bara en del av vad som gjorde uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén berömd över hela världen. skaraborg.nu

59


Location: Åsle Tå, Falköping Photo: Mårten Bergkvist

Vänermuseet - museum This museum gives you a gathered information about the big lake Vänern and the town Lidköping. Here you will find exhibitions, aquariums and activities – everything with a connection to the water and the history of the district. Vänermuseet är den stora sjön Vänerns och staden Lidköpings museum med utställningar och akvarier. Här varvas utställningar med aktiviteter – allt med koppling till vatten och bygdens historia.

Vadsbo museum In parts of the former governors residence in Mariestad you will find Vadsbo museum. See a selection of objects which show the history of the district, from prehistoric times until today. I delar av det före detta landshövdingsresidenset finns Vadsbo museum. Här visas ett axplock av bygdens historia från forntiden fram till idag.

Segelflygsmuseet Ålleberg glider museum The glider museum at Ålleberg is the only one of its kind in Sweden and shows the history of gliders. There are several planes to see, and one of them is the world’s now oldest flying Tiger Moth. The guides at the museum would love to show you around and tell you about the different objects. Museet är det enda i sitt slag i Sverige och visar segelflygets historia. Det finns många plan att beskåda, bland annat finns världens äldsta flygande Tiger Moth. Guiderna på museet visar gärna runt och berättar om de olika objekten.

Veterinärmuseet - veterinary museum This fascinating gem, beautifully located in a lush park, beholds many treasures. In 1775 the first Swedish veterinatian school opened here. Today it is the only veterinary museum in the country. In the museum you can learn how a Caesarean is done on a sow and much more.

Åsle Tå Falköping - historic environment The open air museum Åsle Tå has the largest collection of the typical Swedish “backstugor”, or hill cottages, located in their original spots. It is a unique historic environment from the 18th and 19th centuries which makes the heritage from a Sweden in poverty come alive.

Denna spännande pärla, vackert belägen i en grönskande park, sitter på många skatter. Här startade 1775 Sveriges första veterinärskola och är nu Sveriges enda veterinärmuseum. Här kan du få se hur ett kejsarsnitt på en sugga går till och mycket mer.

Upplevelsemuseet Åsle Tå har Sveriges största bevarade samling av backstugor som ligger på sina ursprungliga platser. Det är en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen som levandegör arvet från ett svunnet fattigSverige.


MUSEUMS

Gunvor Johdet bonadssamling tapestry museum This museum is located in Stenstorp and shows an interesting and thoughtful exhibition of beautifully handmade tapestry. The collection includes roughly 600 tapestries of different sizes and designs and is therefore one of the largest in the country. Museet som ligger i Stenstorp visar en intressant och tänkvärd utställning av vackra broderade bonader. Samlingen omfattar ungefär 600 bonader av olika storlekar och slag och är därmed en av de största i landet.

Lennart Magnussons mc-museum Falköping This is one of northern Europé’s finest motorcycle museums. You can see over 130 different machines - the way you remember them and the way you could never imagine them. Veteran-, standard- and racing bikes. Ett av norra Europas förnämsta motorcykelmuseum. Över 130 olika maskiner, sådana som ni minns dem och sådana som ni förmodligen aldrig sett dem. Här finns både veteran-, standard- och tävlingsmaskiner.


Location: Skövde golf course Photo: Tobias Andersson

Läckö golfklubb Läckö golf course offers delightful nature experiences on the golf course which goes between oak groves and hills. Läckö golfklubb bjuder på härliga naturupplevelser under banans sträckning mellan ekdungar och kullar.

swing it

see you at the golf course

Falköpings golfklubb 10 kilometers outside of Falköping you will find both a nice 18-hole golf course in a park setting and a 9-hole golf course with an amazing view over the surrounding landscape. Pay and play and a practicing area with a driving range and a practice green is also available. Cirka 1 mil utanför Falköping hittar du en trevlig 18-håls golfbana i parkmiljö och en 9-hålsbana med fantastisk utsikt över det omkringliggande landskapet. Pay and play och övningsområden i form av driving range och övningsgreen finns också. Hökensås GK On the 27-hole golf course on Hökensås, south of Hjo, you can wield your golf clubs and enjoy a marvelous view over lake Vättern at the same time. The golf course is a forest- and park course consisting of three 9-hole loops, of which two are combined to ”the 18-hole course of the day”. There is also a restaurant and a golf shop together with camping and cabins at the sight. På den 27-håliga golfbanan på Hökensås, strax söder om Hjo, kan du svinga klubborna och samtidigt njuta av en fantastisk utsikt över Vättern. Golfbanan är en skogs- och parkbana som består av tre stycken niohålsslingor varav två kombineras till ”dagens 18-hålsbana”. På området finns även restaurang och golfshop samt camping och övernattningsstugor. Knistad Herrgård The beautiful 18-hole golf course at Knistad Herrgård goes in a circle around the mansion area. This means that the facilities with the café, restaurant, shop, hotel and driving range is reachable within a short walking distance from the golf course. Only 10 minutes from central Skövde.

Töreboda golfklubb Töreboda golf course is beautifully located next to the lake Månsarudssjön, 7 kilometers from Töreboa. The golf course offers a varying character and is hidden from large-scale buildings, surrounded by majestic pine tree forest, close to an enchanting lake filled with water lilies.

Den vackra 18-hålsbanan på Knistad Herrgård går i en cirkel runt herrgårdsområdet. Detta gör att faciliteterna med café, restaurang, shop, hotell och driving range finns inom ett bekvämt gångavstånd från banan. Endast tio minuter utanför Skövde centrum.

Töreboda golfbana är vackert belägen vid Månsarudssjön, 7 km från Töreboda. Golfbanan bjuder på en skiftande karaktär. Undangömd från storskalig bebyggelse och inramad av majestätisk barrskog vid en förtrollande näckrosfylld insjö.

Breviken golf & hotell At Breviken Golf & Hotell you will find a complete establishment with great golf courses and a nice hotel in a scenic environment. Come for the day or book a golf package to pamper yourself. Vid Breviken Golf & Hotell hittar du en komplett anläggning med både fina banor och hotell i en naturskön miljö. Kom över dagen eller boka golfpaket och sätt extra guldkant på din vistelse.


Vara-Bjertorp golfklubb Vara-Bjertorp golf course is a very well kept and flat 18-hole course with ponds, and is located in direct connection with Bjertorp castle. No matter what handicap, all kinds of players get a real challenge here. The course has several rankings as the best golf course in west Sweden. Det är en mycket välskött, flack 18-håls bana med dammar som ligger i direkt anslutning till Bjertorp Slott. Oberoende av handikapp får alla typer av spelare en ordentlig utmaning. Banan har flera rankningar som Västergötlands bästa golfbana. Billingens golfklubb Billingens golf course is located between Skara and Skövde, close to the small village Lerdala. It is a hilly forest- and park course where people have been able to enjoy golfing since the 1940’s. The scenic 18-hole course has been updated several times throughout the years. Billingens golfbana ligger mellan Skara och Skövde nära den lilla byn Lerdala. Den är en kuperad skogs- och parkbana som man har kunnat spela golf på sedan 40-talet. Den natursköna 18-hålsbanan har uppdaterats i flera etapper.

Lundsbrunns golfklubb The beautiful park course in Lundsbrunn gives you an exciting and challenging golf experience. Combine it with a visit to Lundsbrunn’s Kurort which has a hotel, a restaurant and a SPA. Lundsbrunns golfklubbs vackra parkbana ger en spännande och utmanande golfupplevelse. Kombinera med ett besök på Lundsbrunns kurort med hotell, restaurang och SPA.

GOLF

Skövde golfklubb At Skövde golf course you will find the latest 18-course track in Sweden. The courses are located in a beautiful environment on the slopes of the table mountain Billingen. There is also a highly reputed restaurant at the sight. Hos Skövde GK hittar du bland annat Sveriges nyaste 18-hålsbana. Banorna ligger i vacker miljö på platåberget Billingens sluttningar. Här finns också en välrenommerad restaurang. Ekarnas golfklubb The golf course Ekarnas Golfklubb is beautifully located west of Grästorp. The river Nossan goes through the course on its way to Lake Vänern. Welcome to this nice and well kept park course. Banan ligger vackert belägen strax väster om Grästorps tätort. Genom banan rinner ån Nossan på sin väg mot Vänern. Välkommen till denna trevliga och välskötta parkbana! Lidköpings golfklubb Lidköping’s golf course offers a well kept and walking friendly course. There are also caravan sites adjacent to the golf course. Lidköpings golfklubb erbjuder en välskött och gåvänlig bana. Det finns även husvagnsplatser i anslutning till banan.

Ribbingsfors golf & kultur Among beautiful oak pastures in a magnificent mansion environment, close to the lake Skagern, you will find Ribbingsfors golf course. Play on a park- and pasture golf course with 9 holes that suits all types of golfers. Lunch service available. Mitt bland vackra ekhagar i en magnifik herrgårdsmiljö, intill sjön Skagern, ligger Ribbingsfors golfbana. Här möts du av en park- och hagmarksbana med 9 golfhål som passar alla typer av golfare. Här finns även lunchservering.

Mariestads golfklubb Next to Lake Vänern, only 4 kilometers from central Mariestad, you will find a well kept park course. The 18-hole course offers a long season with open summer-greens in the beginning of March a ”drive” from Sandvikens swimming spot. There is also a nice restaurant with lunch buffet and coffee. They also arrange different theme nights. Här möts du av en välskött parkbana belägen 4 km från centrala Mariestad vid Vänerns strand. 18-hålsbanan erbjuder lång säsong med öppna sommar-greener redan i början av mars en ”drive” från Sandvikens badplats. Här finns också en trevlig restaurang med lunchbuffé och fika. De ordnar också olika temakvällar. skaraborg.nu

63


Skara Stadshotell Close to Skara cathedral you will find Skara Stadshotell with 73 individually decorated

accommodation

rooms. Overnight, conference or dinner - at Skara Stadshotell you are warmly welcome!

let your accommodation become a part of the experience

Ett stenkast från Skara Domkyrka hittar du Skara stadshotell med 73 individuellt inredda rum. Övernattning, konferens eller middag hos oss är ni varmt välkomna!

Are you here on business, vacation or just for fun? Whatever the reason we promise you that you will find an accommodation that will suit you. Stay in a hotel with closeness to nightlife and shopping, or out on the countryside on a cozy B&B. Of course there are more alternatives, such as camping, cottages, hostels, mansions or staying at a farm – the alternatives are plenty. Welcome to our region!

+46(0)511-240 50 www.rosers.se

Höryda gård Stay in B&B accommodation or a self-catering cottage outside Skara. Organic breakfast based on locally sourced or homegrown ingredients. Wood-fired sauna and hot tub. Hos oss bor du i B&B eller i stuga med självhusåll utan-

Är du på affärsresa, semester eller här för nöjets skull? Vad det än må vara kan vi lova att det finns ett boende som passar just dig. Här bor du på hotell med närhet till nöjen och shopping eller en bit ut på landet på ett mysigt B&B. Självklart finns det fler alternativ, så som camping, stugby, vandrarhem, herrgård eller lantgård - ja alternativen är många. Välkommen hit!

för Skara. Totalt 13 bäddar. Servering av ekologisk frukost från egna och närproducerade produkter. Vi erbjuder också sköna bad i vedeldad bastu och badtunna. +46 (0)511-372267, +46(0)70-5593255 www.horydagard.se

Medelplanagården Medelpanagården is beautifully situated on the west of the mountain Kinnekulle, with a view over Sweden’s biggest lake. Stay comfortably in apartments with the

Kurorten Mösseberg The only Svanen-certified hotel in Falköping. Restaurant serving locally sourced food, spa with pool, sauna, relax and gym.

Puttekulans B&B At Puttekulans B&B you stay in beautifully decorated rooms. In the mornings you will be served a big breakfast buffet that you can enjoy in the big garden. Welcome! Hos Puttekulans bed & break-

Välkommen till Falköpings enda Svanen-märkta hotell. Vi värnar om det lokala i restaurang och miljö. På vårt spa finns pool, jacuzzi, utomhuskällor, ång-

sights of Kinnekulle just around the corner. Medelplanagården ligger vackert beläget på Kinnekulles västra sluttning, utanför Lidköping, med underbar utsikt över landets största insjö. Här bor du bekvämt i lägenheter med närhet till Kinnekulles alla sevärdheter. +46(0)70-537 69 13 www.medelplanagarden.se

och torrbastu, fotbad och relaxavdelning. Här finns också konferensmöjligheter. +46(0)515-432 00 www.kurortenmosseberg.se

fast bor du i vackert inredda rum i lugn miljö. Här serveras en stor frukostbuffé och du har nära till bland annat idrottsanläggningar. Du kan också njuta av en stor

Hallebergs B&B

trädgård. Varmt välkommen!

B&B near Skara, close to Lake Hornborgasjön. Beautiful location, comfortable newly renovated

+46(0)70-4492440

rooms, wi-fi and TV. High standard, private WC and

Bellevue Hotell & Konferens It is easy to fall in love with the Bellevue Hotel in Hjo. The beautiful location in the town park and the view over lake Vättern, the harboour and the lighthouse are a few things you will never forget. Det är lätt att förälska sig i Bellevue i Hjo. Det vackra läget i stadsparken och utsikten över Vättern, hamnen och fyren är några av de saker som du aldrig kommer glömma. +46 (0)503-120 00 www.hotellbellevue.se

shower. Strax söder om Skara vid riksväg 184 nära Hornborgasjön och vackra Vallebygden. Natursköna områden nära boendet. Trivsamt boende i nyrenoverade rum, tillgång till wi-fi och TV. Rum med hög standard, egen toalett och dusch. +46(0)709-657332 www.hallebergs.se


AD PAGE Karstorp Säteri - hotell & konferens Welcome to our beautiful manor where it is easy to feel at home with wonderful seating areas and renovated rooms. Välkommen till vårt vackra säteri, som du hittar precis intill Karstorpssjön i utkanten av Skövde. Det är lätt att trivas här med alla underbara sällskapsytor och våra fina nyrenoverade rum.

Berglunda vandrarhem

+46(0)500-472800 www.karstorp.se

At he beginning of Culture Road Skaraborg you’ll find

Pensionat Klåvasten

Berglunda hostel, 25 kilometers north of Skövde. Here you’ll also

Guesthouse in a countryside setting. Enjoy the natural

find a camparea for your caravan.

surroundings of this building. The guest house also has a menu and good wines, beers and spirits.

I vacker och rik kulturbygd, vid ”början” av kulturväg

Drygt en mil norr om Skövde finner ni Pensionat Klåvasten som erbjuder prisvärt boende i lugn lantlig miljö. Här kan ni

Skaraborg, ligger Berglunda

koppla av med naturen runt knuten. Pensionatet har meny och

vandrarhem 25 km norr om

fullständiga rättigheter.

Skövde. 7 rum med plats för 1-4

+46(0)733-340123 www.klavasten.se

pers/rum eller hyr hela röda gårdshuset. Här finns även ställplats för husbil/husvagn.

Clarion Collection Hotel Majoren Comfortable hotel in the town centre of Skövde. Close to shopping, culture, restaurants

+46(0)708-595943 www.vandrarhemberglunda.se

and entertainment. The hotel gym is available to guests. Bekvämt boende i Skövde centrum. Hotellet

Quality Hotel Prisma Comfortable town centre hotel in a quiet location. Close to the bus station, shops and entertainment. Sauna and conference facilities.

är centralt beläget, delvis i en gammal socitetsvilla. Nära till shopping, kultur, restauranger och nöjen. Passa på att träna i vårt Compact Gym. +46(0)500-410610 www.choice.se

Ett bekvämt boende. Hotellet är centralt men lugnt beläget intill en park. Gångavstånd till Resecentrum, shopping och nöjen. Hotellet har förstklassig restaurang, bastu och konferensmöjligheter.

Räddningsskolans lägenhetshotell Good value apartment accommodation

+46(0)500-488000 www.choice.se

outside of Skövde. 1-4 rooms with TV and internet per apartment. All apartments have fully equipped kithen. Ett prisvärt boende bestående av lägenheter med 1-4 rum ca 6,5 km från Skövde centrum.

Scandic Billingen Scandic Billingen is centrally located in the heart of Skövde 100 meters from station. Hotel, restaurant and large function- and conference facilities. Welcome!

Torpa Gård & Ängar Stay comfortably in a newly renovated wing building.

Skövde 100 meter från Resecentrum. Hotell,

back to the 15th century. The accomondation offers 8

restaurang, stor festvånings- och konferen-

beds in 3 rooms.

skapacitet. Välkomna!

Bo bekvämt i nyrenoverad flygelbyggnad med ute-

TVoch internet i varje rum. Hotellet har nära till mataffärer och kollektivtrafik. +46(0)500-464000 www.raddningsskolanskovde.se

Scandic Billingen är centralt beläget mitt i

Scenic mansion environment with ancestry all the way

plats. Naturskön herrgårdsmiljö med anor tillbaka till

Alla lägenheter har kök för självhushåll samt

+46(0)500-745000 www.scandichotels.se/billingen

1400-talet. Bostaden har 3 sovrum och totalt 8 bäddar. Fler bäddar för uthyrning under 2019. +46(0) 70-6762742 www.torpaangar.se

Mössebergs camping & stugby med vandrarhem Amazing views and a lots of activities, including skiing, mini golf, swimming and mini-zoo. Open all year round. Fantastisk utsikt med belysta motionsspår, discgolf, badsjö, minidjurpark, skidbacke, belysta skidspår, konstsnöspår. Öppet året om. +46(0)515-885588 www.mossebergscamping.se


AD PAGE Skövde vandrarhem This youth hostel is located five minutes from the centre of the town in a calm, relaxing setting. Shower and toilet in every room. Endast fem minuters gångväg från centrum men ändå i lugn och rofylld miljö ligger detta smakfulla vandrarhem. Dusch och toalett finns på samtliga rum.

Best Western Plus Edward Hotel

+46(0)500-481718 www.skovdevandrarhem.se

The Best Western Edward Hotel is a comfortable and charming hotel located in central Lidköping. It has a pleasant, homey atmosphere in the city center. Welcome to us, we will

Billingens stugby & camping

take care of you!

In the heart of the Billingen outdoor recreation area you will find fully equipped four- and six bed cottages for self

Centralt beläget fyrstjärnigt

catering. There is also a Youth Hostel. Just 3 km from the

hotell med omtanke och hem-

centre of town.

känsla. Charmig atmosfär för affärsresenären, familjen,

Mitt i Billingens fritidsområde ligger stugbyns stugor

golfaren och turisten. Restaurang,

med självhushåll, samt enklare alternativ. Dessutom finns

vinbar och gym. Varmt välkom-

vandrarhem. 3 km till centrum.

men, vi skall ta väl hand om dig!

+46(0)500-471633 www.billingensstugby.se

Kronocamping Lidköping

+46(0)510-790000 www.edwardhotel.se

Five star Kronocamping Lidköping offers modern cabins with possibilities for both relaxation and a wide range of activities. Unique location by the beach of lake Vänern. 15 minutes walk to the cozy city center. Femstjärnig camping med unikt läge vid Vänerns strand, 15 min promenad till stadens mysiga centrum. Moderna stugor och möjlighet till avkoppling och brett utbud av aktiviteter.

Bäverli Hills B&B Live close to the nature in beautiful huts with fireplaces and comfortable beds. Walking track to Lake Vänern, with golfing and motor tracks

+46(0)510-26804 www.kronocamping.com

around the corner. Free internet and parking. Sauna hut and BBQ-wok place. Evening snack

Läckö Strand At Läckö Strand you can rent a room or

and breakfast is included.

bring your motorhome. Our facility is located Bo nära naturen i vackra kåtor med kaminer

just a few kilometres from Läckö castle.

och sköna sängar. Promenadväg till Vänern, med närhet till golf och motorbanor. Fri internet och

Du hittar Läckö Strand några kilometer

parkering. Bastukåta och grill-wok plats.

i från Läckö Slott på Kållandsö. Vi har B&B,

Kvällsfika och frukost är inkluderat.

vandrarhem och några mysiga platser för husbil och husvagn, cafét och livsstilsbutiken har

+46 (0) 705466265 www.baverlihills.se

öppet alla dagar under högsommaren. +46(0)510-100 47 www.lackostrand.se

Närebo gårdshotell Beautifully situated on the countryside close to forest, recreation area and lake. 6 rooms with hotel standard built 2012. Free wi-fi and parking. Restaurant and farm shop with delicacies. Vackert beläget på landsbygden nära skog, friluftsområde och bad. 4 km från Lidköpings centrum, 6 rum med hotellstandard, byggt 2012. Gratis wi-fi, parkering. Gårdsbutik med delikatesser, restaurang och odlingar. +46(0)510-22306 www.narebo.se 66

skaraborg.nu

Hotell St Olof Small breakfast hotel in the centre of Falköping. The hotel has its own parking area and a small garden. Welcome! Litet frukosthotell beläget mitt i Falköping, på gångavstånd till det mesta. Hotellet har egen parkering, samt en liten trädgård. Välkomna! +46(0)515-10728 www.hotellstolof.com


UPPLEV

BILLINGEN SKÖVDE

LÄNGDSKIDÅKNING

TRAILRUNNING

MTBCYKLING

billingenskovde.se

VANDRING


VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN! VÄSTGÖTATUREN!

Ett fantastiskt familjeäventyr i fem delar! VÄSTGÖTATUREN!

Under sommaren förvandlas Skaraborg till en fantastisk lekplats för både stora och små. VÄSTGÖTATUREN!

Längs Västgötaturen hittar du Skandinaviens största vattenpark, ett sagoslott från 1200-talet, en superspännande fästning, en vindlande kanal och Sveriges bästa äventyrsbad. Och en massa andra skojigheter däremellan. Det är bara att boka boende och ta en tur.

Turistrådet finns VARMT VÄLKOMMEN I SOMMAR!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

Läs mer på västgötaturen.se

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTAVÄSTGÖTA TUREN TUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTA VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTATUREN!