Page 1

2017

Årsredovisning NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB

En del av Skövde kommun

1

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

3

Översikt 2017

3

Marknadsföring och kommunikation

4-5

Destinationsutveckling

6-7

Evenemang och möten

8-10

Årets resultat

10

Ekonomisk översikt Resultat -och balansräkning

11-12

Noter

13-16

Underskrifter styrelsen

17

Revisionsberättelse

18-19

Granskningsrapport

20

Höst på Blängsmossen


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nya ägardirektiv

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget ägs till 100% av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB.

Under våren 2017 beslutade Skövde kommunfullmäktige om nya ägardirektiv för Next Skövde Destinationsutveckling AB. Bolaget pekas ut som kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Next Skövde ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska också verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.

Vår mission

Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes attraktionskraft och unika destinationer.

Vår vision

Det är positivt för bolaget att ägaren stärker vår position gällande marknadsföring av Skövde som destination. Vi får också ett tydligare uppdrag att attrahera och utveckla evenemang och möten samt att utveckla aktiviteter i staden som stärker Skövdes varumärke.

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision 2025 överträffas.

Vår affärsidé

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

ÖVERSIKT 2017 2017 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang. Satsningarna under året har gjorts med utgångspunkt i den treåriga affärsplan som styrelsen beslutat.

Styrelse och revisorer

Kommunfullmäktige i Skövde kommun utser styrelsen som består av sju ledamöter. Tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fyra ledamöter är politiker. Carl Henrik Ohlsson Jörgen Frödelius Katarina Jonsson Elisabet Fläring Emma Andersson Lennart Richardsson Kristian Sandahl

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året samlats till sex stycken ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet.

Ordförande, N Vice ordförande, P P P P N N

Ekonomisk ställning

Next Skövde erhåller från Skövde Kommun en uppdragsersättning som 2017 var 12,3 miljoner kronor. Bolaget har en strategi att arbeta för att skapa extern medfinansiering kring de projekt och de marknadskampanjer som man bedriver. 2017 omsatte bolaget 23,4 miljoner kronor, till detta skall tilläggas att bolaget hanterar bokningar och biljettförsäljning som i år omsatte ytterligare 8,2 miljoner kronor. Årets resultat är 2 079 kr.

N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker

Verkställande direktör Mats Olsson

Revisorer

Björn Andersson PwC, auktoriserad revisor Ingrid Bäfman av kommunen utsedd lekmannarevisor

"2017 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang. "

Organisationstillhörighet

PACTA, Visita - Svensk Besöksnäring.

3

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION Magasin Skövde

Vi fortsätter vår utgivning av Skövdemagasin i en sommar- och en vinteredition. Magasinen trycks i 55 000 ex och delas ut till hushåll i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Mariestad. Det finns tillgängligt på Skövde Turistbyrå och i utvalda verksamheter i Skövde. Vår ambition är att visa den bredd som Skövde har med gott om naturupplevelser, evenemang, shopping, gastronomiska upplevelser och massor av aktiviteter.

Din Framtid

”Din framtid finns i Skövde” är marknadskampanjen där sju aktörer gått samman med Skövde kommun för att tillsammans lyfta fram Skövde som en stark kommun att bo, leva och verka i. Samarbetet är inne på sitt tredje år och fokus har skiftat från annonsering i tryckt media till digital marknadsföring. I små kortfilmer får resenären möta Skövdevänner. Filmerna kan ses på kampanjsajten skovde.com. För att driva trafik till sajten och få folk att se filmerna har kampanjen bland annat exponerats på brickborden på X2000 som går mellan Stockholm och Göteborg.

Digitala infartstavlor

Sedan hösten 2015 ansvarar Next Skövde för driften av stadens fem digitala infartstavlor. Genom dessa har Skövde ett kraftfullt redskap för att marknadsföra aktuella evenemang och visa en positiv bild av destinationen för att stärka Skövde som varumärke.

Skövde turistbyrå

Arbetet med turismen utgår från vår välfungerande turistbyrå. Där ger vi service till besökare och Skövdebor sex dagar i veckan med fokus på information och bokning. Skövde turistbyrå är ombud för flera olika biljettsystem och förmedlar en betydande mängd biljetter till evenemang och konserter.

Gemensam digital verktygslåda för marknadsföring av Skövde

Förutom informationen som finns att hämta på Skövde turistbyrå och Next Skövdes egna hemsida arbetar vi också med att uppdatera aktuell information i nätverket Arrival Guides.

Under hösten initierades ett projekt för att arbeta fram en digital verktygslåda. Tanken är att den ska kunna användas av alla som vill hjälpa till att marknadsföra platsen Skövde. Det kommer att bli en öppen webbplats med bilder, filmer, texter, statistik och fakta som man kan använda sig av i sin egen marknadsföring av Skövde. Projektet har getts namnet ”Vårt Skövde”. ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

Vi har ett etablerat samarbete med Karlsborgs Turism och stödjer dem på uppdrag med service inom webb och sociala medier med mera. 4


Vinterkampanj

För tredje året i rad deltar Skövde i Visit Swedens vinterkampanj riktad mot Danmark. Sverige är ett populärt skidresmål bland framförallt danska barnfamiljer. Tillsammans med 15 svenska skiddestinationer från norr till söder, samt transportörer, danska resebyråer och Turistrådet Västsverige genomför Visit Sweden en Sverigekampanj för skidsäsongen.

Västgötaturen

Västgötaturen är ett marknadsföringssamarbete mellan Läckö Slott, Skara Sommarland, Arena Skövde, Karlsborgs Fästning och Göta Kanal samt kommunernas respektive turistorganisationer och Turistrådet Västsverige. Genom att göra gemensam sak över kommun- och företagsgränser vill vi kunna locka ännu fler svenska och norska barnfamiljer till Skaraborg sommartid. Kampanjen genomfördes för andra gången.

5

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


DESTINATIONSUTVECKLING

Affärsplan Destination Billingen

Next Skövde har fått kommundirektörens uppdrag att leda processen med att utveckla en affärsplan för destination Billingen. Arbetet har startat upp under hösten och kommer bedrivas i olika faser under kommande år.

Spelstaden Skövde

Vad menar man egentligen när man pratar om Spelstaden Skövde? I Skövde är det totalt 1000 personer som arbetar med spel. Inte mindre än 500 studenter studerar dataspelsrelaterade utbildningar på högskolan och det startas mer än 10 nya företag inom branschen, varje år. Next Skövde vill framåt lyfta Spelstaden Skövde som en anledning att resa till Skövde. Sweden Game Festival är ett led i att utveckla aktiviteter kopplat till spelstaden och det finns stora möjligheter. Spelstaden Skövde kan stärka Skövdes varumärke och ge underlag för nya unika upplevelser som lockar nya typer av besökare till oss.

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

6


Kulturväg Skaraborg

Genom Skövde, Skara och Falköpings kommuner ringlar sig sju mil väg förbi en mängd sevärdheter och platser med unik kulturhistoria. Detta kan nu upplevas när du åker utmed Kulturväg Skaraborg som är namnet på den brun/vita turistväg som har skyltats upp och invigts under 2017.

Visit Hornborgasjön

Skövde samverkar med Skara och Falköpings kommuner i ett gemensamt projekt för att utveckla Hornborgasjön som destination. Det är ett treårigt projekt som delvis finansieras med Leaderstöd för att ytterligare förstärka den gemensamma satsningen.

Turistvägen sträcker sig ifrån Karleby, förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, vidare förbi Varnhem och upp genom Vallebygden, förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i Tidan där du kan uppleva allt ifrån loppisar till fornlämningar.

Billingeleden

Ett arbete har genomförts med att tydliggöra märkningen av den utökade Billingeleden. Tillsammans med Skövde och Skara kommuner tar Next Skövde fram en ny uppdaterad karta för leden. Utöver detta så har vi tagit fram en ny skyltning som sätts upp utmed hela leden för att särskilja just Billingeleden från de andra lederna i området. Den tidigare orange markeringen har nu kompletterats med ett ”B”.

Ställplatser

Under juli och början av augusti fanns det tillfälliga ställplatser för husbilar på Helenaskolans parkering. Det har varit gratis att stå där och därför har vi ingen statistik på hur många besökarna varit, men vi har noterat att den har använts flitigt. Det finns behov av fasta ställplatser i centrala Skövde, och Next Skövde jobbar vidare med att hitta en permanent lösning.

Leaderprojekt i Askeberga

Syftet med Leaderprojektet i Askeberga är att lyfta fram, tillgängliggöra och underlätta för turism och lokalt entreprenörskap att frodas i Tidan. Vi vill utveckla Askeberga och de historiska besöksmål som finns i Tidan till självklara utflyktsmål utmed Kulturväg Skaraborg. Projektet har pågått hela 2017 och kommer att avslutas våren 2018. Det är ett samarbete mellan Next Skövde, Tidanbygdens hembygdsförening, Askebergagruppen och Högskolan i Skövde. 7

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


EVENEMANG & MÖTEN

Junikalaset

Junikalaset gick av stapeln den 2-3 juni på Hertig Johans torg i Skövde och blev en succé med god tillströmning av besökare under två dagar. Antalet besökare uppskattas totalt till 3500 personer och restaurangerna serverade ett par tusen portioner mat. Båda kvällarna dukade sex av stadens krögare upp med streetfood-tema i mattält på torget. Alla deltagande restauranger var mycket nöjda med arrangemanget. På fredagskvällen bjöds besökarna på en scenshow och på lördagen var det familjetema på torget och allsång.

Matfestivalen 28 år

Matfestivalen genomfördes traditionsenligt under sista helgen i augusti. Den lummiga Kyrkparken var fylld med besökare som alla var nyfikna på restaurangtältens utbud. I Saluhallen kunde besökarna botanisera bland lokala producenter som erbjöd allt från honung till bröd, korv, grönsaker och andra mathantverk. Cityföreningens besöksräknare indikerar ca 70 000 besökare under festivalens öppettider, vilket gör Matfestivalen i Skövde till Skaraborgs största årligt återkommande evenemang.

Sweden Game Festival

Sweden Game Festival arrangerades för tredje gången och besökarna köade för att få uppleva Spelstaden Skövde live. Festivalen blev den största hittills. Lördagens festival och kvällens konsert lockade totalt 3250 besökare. Motsvarande siffra förra året var 3000 personer för två dagar. Sweden Game Festival arrangerades av Next Skövde och Sweden Game Arena. Ett trettiotal företag från sex länder förutom Sverige visade upp sig och det fanns möjlighet att testa ett 40-tal olika spel, även sådana som ännu inte var lanserade.

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

8


Sweden Outdoor Festival

Publiken strömmade till Billingen när andra upplagan av Sweden Outdoor Festival gick av stapeln den 16-17 september. Vi uppskattar antalet besökare under helgen till 9 000 jämfört med 5 000 året innan. Besökarna vimlade runt och provade på ett 20-tal olika friluftsaktiviteter, åt lokal mat i mathänget, testade parasport, tittade på SM i utomhusmatlagning eller tog det lugnt i friluftshänget. Det var totalt ett 50-tal aktörer involverade under helgen.

Jul i Skövde – fullmatade helger med många besökare

Tomten delade ut 450 julklappar, barnen tog över 100 000 stavtag under skidåkningen på torget och det tog 123 timmar att tillverka isskulpturerna till Stad i ljus. Det var full aktivitet i Skövde centrum under de totalt fyra helger som Jul i Skövde pågick. Under de tider som aktiviteter har arrangerats har drygt 50 000 besök räknats in på besöksräknarna till Skövde centrum. Räknar man samman det totala antalet passager för samtliga fyra julhelgerna har en bit över 100 000 besök gjorts.

9

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


Möten

ÅRETS RESULTAT

”Bli en lokal värd. Agera lokalt, värva nationellt!” Så lyder vår strategi för arbetet med möten. Vi arbetar för att etablera ett nära samarbete med nyckelpersoner inom näringslivet, Försvarsmakten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Högskolan i Skövde, Skövde kommun och andra verksamheter. Strategin är att identifiera och få dessa engagerade personer som sitter i nationella organisationer, företag eller föreningar att, med stöd av Next Skövde, verka för att få möten förlagda till Skövde.

Förändring av eget kapital 2017

2016

Belopp vid årets ingång

200 000

200 000

Belopp vid årets utgång

200 000

200 000

Belopp vid årets ingång

40 000

40 000

Belopp vid årets utgång

40 000

40 000

Summa bundet eget kapital vid årets utgång

240 000

240 000

3 295 057

3 294 451

2 079

606

3 297 136

3 295 057

Bundet eget kapital Aktiekapital

Reservfond

”Bli en lokal värd. Agera lokalt, värva nationellt!”

Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat

Lista på möten som vi värvat, stöttat eller budat på under 2017

Summa fritt eget kapital vid årets utgång

• Naturskyddsföreningens Rikskongress • Barnallergisektionens höstmöte • Föreningen Skogens Höstexkursion • Hjärtebarn • Seniormässan – arrangör News55 • Skateboard SM • Kommunernas Benchmarkingprogram • Företagsevent Volvo • Presidiekonferens • Yeos årskongress • Förvaltare i Väst årsmöte • SM i Trolleri • Boule SM • DVUS årsmöte • Ur och Skur • CDIO Fall Meeting • Släktforskardagarna • Antikrundan • RFSL årsmöte • SM i dans • Barnlek • Familjerättsdagarna ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat

3 295 057 2 079

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras

3 297 136

Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per 2017-12-31 framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med noter.

10


EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Ekonomisk översikt Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Nettoinvesteringar

2017

2016

2015

-2 257

97 365

241 212

11 469 949

10 066 646

9 271 597

10 556 896

9 954 087

3 537 137

3 535 057

3 534 451

3 531 750

3 516 380

144 800

0

3 243 850

126 812

145 798

Medelantalet anställda

2014

2013

- 676 351 -1 069 491

12

11

10

9

9

Soliditet

35%

40%

42%

35%

37%

Avkastning på totalt kapital

neg

1,5%

neg

neg

neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Resultaträkning Not

2017

2016

2

9 210 609

10 399 475

Övriga rörelseintäkter

14 195 369

13 861 096

Summa intäkter m.m.

23 405 978

24 260 571

Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning

Rörelsens kostnader: -12 257 185

-14 550 077

Övriga externa kostnader

Råvaror och förnödenheter 3

-2 833 847

-2 811 072

Personalkostnader

4

-7 998 234

-6 313 267

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5

-557 649

-555 839

-23 646 914

-24 230 255

-240 937

30 316

274 423

118 168

Räntekostnader

-35 743

-51 118

Summa resultat från finansiella investeringar

238 680

67 050

-2 257

97 365

Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och övriga fordringar som är anläggningstillgångar

6

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

7

15 000

-96 000

Skatt på årets resultat

8

-10 664

-759

2 079

606

Årets vinst 11

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


Balansräkning Not

2017

2016

5

2 352 113

2 764 962

9

4 506 841

232 419

6 858 954

2 997 380

3 091 032

3 678 912

18 750

28 080

130 569

180 308

1 130 695

2 964 090

207 096

193 673

4 578 143

7 045 063

32 853

24 203

4 610 995

7 069 266

11 469 949

10 066 646

200 000

200 000

40 000

40 000

240 000

240 000

3 295 057

3 294 451

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond

Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver

10

2 079

606

3 297 137

3 295 057

3 537 137

3 535 057

574 388

589 388

2 255 576

1 636 871

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

12

5 518

240

4 659 021

3 866 285

438 309

438 805

7 358 424

5 942 201

11 469 949

10 066 646


NOTER Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Intäkter

Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15%

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Övrigt

Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post.

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på total kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.

13

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


Not 2. Transaktion med närstående Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 23,0 tkr (243,0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 184,0 tkr (209,0 tkr).

Not 3. Operationella Leasingavtal Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter:

2017

2016

407 553

309 303

2 852 000

0

475 333

0

3 734 886

309 303

I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

Not 4. Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: 2017

2016

Kvinnor

8

7

Män

4

4

Totalt

12

11

Löner och andra ersättningar varav ersättning till styrelse och VD 1 001 052 (969 722)

5 766 748

4 653 194

Sociala kostnader och pensionskostnader varav pensionskostnader 155 601 (260 601)

2 173 900

1 715 071

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

7 940 648

6 368 265

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer 2017

2016

4 861 837

4 861 837

144 800

0

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

5 006 638

4 861 837

Ingående avskrivningar

-2 096 876

-1 541 037

-557 649

-555 839

-2 654 525

-2 096 876

2 352 113

2 764 962

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp

Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat restvärde ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

14


Not 6. Övriga ränteintäkter 2017

2016

274 422

117 296

1

872

274 423

118 168

2017

2016

-100 000

0

85 000

96 000

0

0

-15 000

96 000

2017

2016

0

0

Aktuell skatt

10 644

759

Skatt på årets resultat

10 644

759

Redovisat resultat före skatt

12 743

1 365

Skatt beräknat enligt gällande skattesats (22%)

2 803

301

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

7 722

70

0

0

139

181

Resultat vid avyttring av värdepapper Ränteintäkter Summa

Not 7. Bokslutsdispositioner

Återföring periodiseringsfond Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Mottagna koncernbidrag Summa

Not 8. Skatt på årets resultat

Skatt på grund av ändrad beskattning

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Schablonintäkt fondandelar

207

Redovisad skattekostnad

10 664

759

2017

2016

Not 9. Andra långfristiga värdepappersinnehav

11 000

11 000

Ränteintäkter

Svensk Turism AB

4 495 841

221 419

Summa

4 506 841

232 419

Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till 4 554 576 kr (234 543 kr)

15

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


Not 10. Obeskattade reserver 2017

2016

499 388

414 388

Periodiseringsfond tax 2012

0

100 000

Periodiseringsfond tax 2013

75 000

75 000

574 388

589 388

Ackumulerad skillnad mellan bokfรถrda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

Summa

ร…RSREDOVISNING 2017 Next Skรถvde Destinationsutveckling AB

16


UNDERSKRIFTER

17

ร…RSREDOVISNING 2017 Next Skรถvde Destinationsutveckling AB


REVISIONSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

18


REVISIONSBERÄTTELSE

19

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB


REVISIONSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

20


GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR

21

ร…RSREDOVISNING 2017 Next Skรถvde Destinationsutveckling AB


En del av Skövde kommun

NEXTSKOVDE.SE - 0500 - 44 66 88 - INFO@NEXTSKOVDE.SE BESÖKSADRESS: LÅNGGATAN 20 / SKÖVDE TURISTBYRÅ -STAKETGATAN 12 POSTADRESS: BOX 323, 541 27 SKÖVDE - ORGANISATIONSNUMMER: 556321-1647 ÅRSREDOVISNING 2017 Next Skövde Destinationsutveckling AB

22

Årsredovisning 2017  

2017 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang.

Årsredovisning 2017  

2017 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang.

Advertisement