Page 1

ÅRSREDOVISNING 2016 NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB


INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.................................................... 3 EKONOMISK ÖVERSIKT......................................................... 15 RESULTAT OCH BALANSRÄKNING........................................... 15 NOTER................................................................................. 17 UNDERSKRIFTER STYRELSEN................................................ 20 GRANSKNINGSRAPPORT....................................................... 21 REVISIONSBERÄTTELSE........................................................ 22

På upptäcktsfärd i Rhododendrondalen ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

2


1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB

VÅR AFFÄRSIDÉ

Bolaget ägs till 100% av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Tre av styrelsens ledamöter utses av organisationen Näringslivsforum och företräder näringslivet.   Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”.   Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer verka för att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka.

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

VÅR MISSION Next Skövde skall hållbart driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring.

VÅR VISION Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision överträffas.

STYRELSE OCH REVISORER Kommunfullmäktige Skövde Kommun utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fyra ledamöter är politiker.

Carl-Henrik Ohlsson

Ordförande, N

Jörgen Frödelius

Vice ordförande, P

Katarina Jonsson

P

Elisabet Fläring

P

Emma Andersson

P

Lennart Richardsson

N

Kristian Sandahl

N

N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LÅNGSIKTIGA INRIKTNINGSMÅL: Kundperspektivet: Vi skall hållbart driva på och utveckla besöksnäringen i Skövde så att den ökar mer än riket.

Mats Olsson

REVISORER Björn Andersson

PwC, auktoriserad revisor

Ingrid Bäfman

av kommunen utsedd lekmannarevisor

Ekonomiperspektivet: Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans. Processperspektivet: Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg. Medarbetarperspektivet: Vi skall stärka var och ens affärsmannaskap så att vi blir ett av Sveriges bästa destinationsbolag.

STYRELSEARBETET Styrelsen har under året samlats till sex stycken ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Ett av mötena var ett styrelseinternat.

ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET PACTA, Visita - Svensk Besöksnäring.

3

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


”2016 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang.”

TREÅRIG AFFÄRSPLAN Styrelsen har antagit en strategisk treårig affärsplan för perioden 2017-2019. Denna plan ligger till grund för den årliga operativa verksamhetsplanen.

ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver insatser och aktiviteter som skall genomföras under verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast i den treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis till styrelsen.

BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande inom fyra verksamhetsområden. • Evenemang • Besöksnäring • Möten • Handel Utöver dessa finns dessutom följande funktioner: • Turistbyrå med fullservice och generösa öppettider. • Ekonomifunktion • Inhousebyrå (webbansvar, redaktör samt grafisk produktion och marknadskoordinator)

PERSONALSTRATEGI Bolaget verkar inom en konkurrensutsatt marknad och måste säkerställa att kunskap och spetskompetens finns inom de områden som Next Skövde verkar.

EKONOMISK STÄLLNING Next Skövde erhåller från Skövde Kommun en uppdragsersättning som 2016 var 11,25 miljoner kronor. Bolaget har en strategi att arbeta för att skapa extern medfinansiering kring de projekt och de marknadskampanjer som man bedriver. 2016 omsatte bolaget 24 miljoner kronor. Till detta skall tilläggas att bolaget hanterar bokningar och biljettförsäljning som i år omsatte ytterligare 12,3 miljoner kronor.

2016 har varit ett intensivt år, både vad gäller stora marknadsföringsinsatser och genomförande av olika evenemang. Satsningarna under året har gjorts med utgångspunkt i den treåriga affärsplan som styrelsen beslutat.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION ”Din framtid finns i Skövde” är en marknadskampanj där sju av Skövdes framgångsrika företag har gått samman med Skövde kommun för att tillsammans lyfta fram Skövde som en stark kommun att bo, leva och verka i. Kampanjen är ett unikt samarbete mellan offentliga och privata aktörer och har till syfte att skapa nationell kännedom om företag och organisationer som finns i staden och stärka varumärket Skövde. Samarbetet är inne på sitt andra år och Skövde har synts i stora medier som Dagens Industri, GP, Kupé och på brickbord ombord X2000. Under sommaren koordinerade vi för tredje året i rad den sommarkampanj där Skara Sommarland, Arena Skövde, Läckö Slott och Karlsborgs Fästning gått ihop för att locka svenska och norska barnfamiljer till Skaraborg. Detta år har vi utökat gruppen då Göta Kanal valde att kliva på samarbetet. Kampanjen har bytt namn till Västgötaturen och har kraftfullt marknadsförts genom digitala kanaler i Sverige och i Norge. Kampanjen genomförs i gott samarbete med Turistrådet Västsverige. Under våren lanserade vi en ny besökswebb på www.nextskovde.se. Vi finns nu med på samma digitala plattform som Turistrådet Västsverige vilket underlättar samarbete och möjliggör för Skövdes besöksmål att synas i ett västsvenskt sammanhang. Den uppdaterade webben ger oss bättre möjligheter att lyfta nyheter och aktuella evenemang och vi har som strategi att i högre utsträckning framåt arbeta med rörlig bild.

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

4


Skaraborg M A G A S I N

HÄR VILL VI SEMESTRA!

Kända skaraborgare berättar om sina egna smultronställen

i Magasin Skaraborg trycktes des 150 000 exemplar och dela

tters bland annat ut på Landve . och Jönköpings flygplatser

RETROVÄGEN

SKÖVDE

En tidsresa mellan 2016/2017 sar bensinmackar och loppi

MATGLÄDJE FRÅN LOK ALA GÅRDAR Från jord till bord

Med cykel längs

GÖTA KANAL PLASK, LEK OCH ÄVENTYR

för hela familjen

llan Härliga upplevelser me rn tte Vä Vänern och 1

ANTON STRÅLM

G MAGA SIN SK AR ABOR

AN

RYMDFOTO

Helsida ur kampanjen ”Din framtid finns i Skövde”.

Skövdemagas in

et utkommer sommar och vinter.

LÅNGFÄRDSSKR IDSKOR POLISHUNDEN QUAX NEXT

SKÖVDE 1

Next Skövde projektledde framtagandet av ett Skaraborgsmagasin som färdigställdes lagom till sommaren. Samtliga 15 kommuner i Skaraborg deltog i projektet och magasinet trycktes i 150 000 exemplar. Under säsong fanns det även på Landvetters och Jönköpings flygplatser där det var så pass populärt att det tog slut och fler pallar fick skickas ner för påfyllning. Syftet med magasinet är att få besökarna att upptäcka hur mycket vi har att erbjuda i området och få dem att resa runt i hela Skaraborg och stanna lite längre. På ett inspirerande sätt lyfter magasinet att Skaraborg är en bygd som är väl värd att besöka oavsett om det gäller historia, kultur, natur eller unika smakupplevelser. Vi fortsätter vår utgivning av Skövdemagasin i en sommar- och en vinteredition. Magasinen trycks i 55 000 ex och delas ut till hushåll i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Mariestad. De finns tillgängliga på Skövde Turistbyrå och hos utvalda verksamheter i Skövde. Vår ambition är vidare att visa den bredd som Skövde har med gott om naturupplevelser, evenemang, shopping, gastronomiska upplevelser och massor av aktiviteter. Sedan hösten 2015 ansvarar Next Skövde för driften av stadens fem digitala infartstavlor. Genom dessa

5

har Skövde ett kraftfullt redskap för att marknadsföra aktuella evenemang och visa en positiv bild av destinationen för att stärka Skövde som varumärke. Next Skövde har tillsammans med Högskolan, Studentkåren och Skaraborg Invest tagit ett initiativ som syftar till att få våra studenter att trivas än mer under sin studietid och med mål att fler skall stanna kvar i området efteråt. I all enkelhet handlar det om att göra som Västgöta-Bengtsson en gång gjorde då han reste runt med nya rekryter och berättade om Skaraborg. När de nya studenterna anländer så erbjuder vi dem möjlighet att åka med på arrangerade bussturer höst som vår. De får upptäcka och bekanta sig med olika smultronställen i vårt område som de därefter kan återbesöka på egen hand. Som ett komplement till resan ”Upplev Skaraborg” arrangeras även bussresan ”Stanna i Skaraborg”. Denna riktar sig till elever som är inne på utbildningens näst sista termin. På denna resa besöks några av regionens största arbetsgivare. Det blir ett tillfälle att knyta kontakter och fånga upp potentiella ämnen för examensjobb med mera.

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


Hertig Johans Torg under Matfestivalen ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

6


EVENEMANG STCC Den första maj var det återigen dukat för motorfest på Skövde Flygplats. För andra året i rad genomfördes säsongspremiären av STCC i Skövde. Totalt följdes tävlingarna av nästan 9 000 besökare. Evenemanget genomfördes av STCC med Next Skövde som lokal arrangör. Huvudsponsorer för STCC Volvo Race var Volvobolagen i Skövde (Volvo Cars, Volvo Group Trucks Operation, Bilia) och Skövde Kommun.

STCC på Skövde Flygplats

Matfestivalen i Kyrkparken

DIGGILOO Det populära evenemanget Diggiloo besökte Skövde för andra året i följd. Boulognerskogen fylldes med musik och glädje när Diggiloogänget gästade staden. Next Skövde bistod arrangören med stöttning i planering och genomförande. Över 7 000 besökare hade samlats för att njuta av showen.

MATFESTIVALEN Matfestivalen genomfördes traditionsenligt under sista helgen i augusti. Den lummiga Kyrkparken var fylld med besökare som alla var nyfikna på restaurangtältens utbud. I Saluhallen kunde besökarna botanisera bland lokala producenter som erbjuder allt från honung till bröd, korv, grönsaker och andra mathantverk. Med kunskap och passion för sina produkter bidrar de med det lilla extra till den matintresserade besökaren. I Saluhallen ligger fokus på kärleken till maten och det stora utbudet av lokalproducerade varor vi har i vårt närområde. Det omtyckta konceptet Saluhallen utvecklas och växer för varje år som går och så också kvalitén på festivalen, vilket har återspeglats i antal sålda portioner. Under Matfestivalen 2016 serverades totalt 65 000 portioner. Next Skövdes satsning på att stimulera krögarna att använda mer närproducerade produkter har fallit väl ut. Av totalt 21 st utställare valde 10 st krögare att servera en rätt där huvudråvaran var närproducerad.

Sweden Outdoor Festival

SM i utomhusmatlagning under Sweden Outdoor Festival

SWEDEN OUDOOR FESTIVAL I mitten av september genomförde vi i samverkan med Billingens Fritidsområde ekonomisk förening och Skövde kommun för första gången Sweden Outdoor Festival. Tanken bakom evenemanget är att sätta Billingen på kartan. Festivalen vilade på tre ben. Dels arrangerades SM i utomhusmatlagning och

7

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


Stad i Ljus

Stad i Ljus

Stad i Ljus

dels erbjöds besökarna över tjugo stycken ”provapå-aktiviteter”. Vid sidan av detta så arrangerades dessutom ett antal föreläsningar. Totalt besöktes festivalen av 5 000 besökare och var ett väldigt lyckat evenemang.

”Den 10 december var det premiär för Stämningsfull Jul – Skövdes stora julmarknad.”

NORDIC CUP FUTSAL I början av december arrangerades det nordiska mästerskapet i Futsal. Skövde och Jönköping var värdar för arrangemanget.

STAD I LJUS Stad i Ljus återupplivades och blev startskottet för Jul i Skövde. Den 25-26 november tändes julbelysningen och centrala Skövde fylldes av spektakulära belysta isskulpturer. Stad i Ljus är ett samverkansprojekt mellan Skövde kommun, Next Skövde, Skövde Cityförening, Svenska kyrkan och fastighetsägare.

JULMYS I CENTRUM

STÄMNINGSFULL JUL Nyhet för i år! Den 10 december var det premiär för Stämningsfull Jul – Skövdes stora julmarknad. En traditionell julmarknad av hög kvalitet. Här deltog 45 producenter, utställare och hantverkare. Marknaden blev en publiksuccé och besöktes av 5 000 personer.

SKÖVDES GALOR Next Skövde har varit medarrangör till Kulturgalan och Näringslivsgalan samt har på uppdrag av Kulturoch Fritidsnämnden arrangerat Skövde Idrottsgala.

Den första adventshelgen i Skövde bär på många traditioner. Här korades både Snövit och Lucia. Tomten kom på besök och vi kunde njuta av stämningsfull julmusik medan vi strosade runt på den mysiga julmarknaden.

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

8


Julmys i centrum 9

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


DECEMBER-FEBRUARI

GLÖM RULLSKIDORNA BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

10


BESÖKSNÄRING Arbetet med turismen utgår från vår välfungerande turistbyrå. Där ger vi service till besökare och Skövdebor sex dagar i veckan med fokus på information och bokning. Skövde turistbyrå är Ticketmasterombud och förmedlar en betydande mängd biljetter (omsättning ca 12,3 miljoner kronor) till evenemang och konserter. Under en normal vecka tar Skövde turistbyrå emot ca 375 unika kundärenden. Förutom informationen som finns att hämta på Skövde turistbyrå och Next Skövdes egna hemsida arbetar vi också med att uppdatera aktuell information i ett nätverk som heter Arrival Guides. Det är världens största nätverk av destinationsinformation och distribuerar uppdaterad information världen över i olika kanaler, allt ifrån nedladdningsbar PDF till hemsida och appar. Tanken är att resenären själv ska finna materialet tillgängligt i den kanal den använder mest. Billingens fritidsområde

För tredje året i följd så deltar Skövde i Visit Swedens vinterkampanj riktat mot Danmark. Sverige är ett populärt skidresmål bland framförallt danska barnfamiljer. Tillsammans med 15 svenska skiddestinationer från norr till söder, samt transportörer, danska resebyråer och Turistrådet Västsverige genomför VisitSweden en Sverigekampanj för skidsäsongen. Kampanjen har som mål att stärka Sveriges image som skiddestination och öka antalet danska gästnätter under vintersäsongen. Vi har startat upp ett samarbete med Karlsborgs Turism och stödjer dem på uppdrag med service inom webb, sociala medier, telefonservice med mera.

”Kampanjen har som mål att stärka Sveriges image som skiddestination” Skövde samverkar med Skara och Falköpings kommuner i ett gemensamt projekt för att utveckla Hornborgasjön som destination. Det är ett treårigt projekt där vi under året dessutom beviljades Leaderstöd för att ytterligare förstärka den gemensamma satsningen. Kulturväg Skaraborg är ett samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde. Den sträcker sig från Karleby genom Vallebygden till Tidan – förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar den Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, vidare genom Vallebygden, förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i Tidan där besökaren kan uppleva allt från loppisar till fornlämningar. Den innehåller i dagsläget hela 44 intressepunkter och 12 stycken olika leder. Hela utbudet finns samlat på www.kulturvag.nu. Trafikverket har officiellt godkänt sträckan som turistväg och den har nu fått brunvit skyltning.

Silverfallet

11 

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


HANDEL Handeln i Skövde har genomgått och genomgår fortfarande en utveckling och förändring, både vad gäller den befintliga handeln och nyetableringar. Under 2015 omsatte den cirka 4,7 miljarder kronor. Skövdes handelsindex har stigit med en procent och ligger nu på 134, vilket är långt över genomsnittet för större städer. Handeln växte under 2015 med 6 % vilket är en procent bättre än för riket. Under året har marknadssamarbetet mellan stadens handelsområden fortsatt och man har tillsammans tagit fram nya rörliga annonsprodukter som visats både i TV och på webb. Detta har gjorts med syfte att gemensamt marknadsföra Skövde som handelsstad. På så vis hjälps vi åt att skapa ett ökat handelsflöde till och i Skövde.

öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Det är ett bra projekt för att stärka samverkan mellan stadens privata och kommunala aktörer samt för stadens tillväxt. En väl utvecklad handelsstad uppmuntrar till fler besök, fler etableringar och till att fler väljer Skövde som sin hemstad.

SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH HANDEL Next Skövde samverkar på olika sätt med handelsprogrammen på gymnasiet och har deltagit i projekt med syfte att förbättra kommunikation mellan näringsliv och skola. Projektet ”Scrutiny” är ett av dem och något som uppskattas av både elever och lärare. Next Skövde delar i år för andra gången ut ett handelsstipendium till elever som utmärkt sig under utbildningen.

Arbetet med att öka tryggheten inom handeln fortsätter. Next Skövdes Affärsområdeschef för handel representerar handeln i Skövdes brottsförebyggande råd (BRÅ). Next Skövde har tagit initiativ till utvecklandet av den brottsförebyggande appen ”Stoppa tjuven”, ett arbete som fortsatt utvecklas under 2016. Syftet med appen är att stärka tryggheten för Skövdes besökare, kunder och näringsidkare men även att stärka kommunikationen mellan handel, polis och kommun. I samverkan med Skövde kommuns näringslivsenhet och Skövde Cityförening bedrivs utvecklingsarbete under paraplyprojektet ”Årets stadskärna”. Årets stadskärna är en nationell tävling som koordineras av föreningen Svenska Stadskärnor och syftar till att

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

12


Vi har budat på ett antal möten och bistått vid genomförandet av ett antal möten under året: • • • • • • • • •

Framtidsforum om Matinnovationer 2016 (samarrangemang med Hushållningssällskapet) Swedish Game Awards Sweden Game Conference samt festival 2016 (marknadsföring samt logi) SKL:s kulturkonferens 2016 (Samarrangemang med kultur- och fritidsavdelningen) Dunrossdagen 2016 Skaraborgsdagen 2017 RFSL:s höstmöte 2018 Landsbygdsriksdagen 2018 Rotarys Världskongress 2023, 2024, 2025

SKL:s Kulturkonferens

MÖTEN ”Bli en lokal värd. Agera lokalt, värva nationellt!” Så lyder vår strategi för arbetet med möten. Vi arbetar för att etablera ett nära samarbete med nyckelpersoner inom näringslivet, Försvarsmakten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Högskolan i Skövde, Skövde kommun och andra verksamheter där det finns drivna personer som brinner för sitt Skövde. Strategin är att identifiera och få dessa engagerade personer som sitter i nationella organisationer, företag eller föreningar att, med stöd av Next Skövde, verka för att få möten förlagda till Skövde. Vi har under året genomfört olika utbildningsinsatser för vårt nätverk av lokala värdar som nu består av över 40 personer.

Idol i Skövde

I början av 2016 lyckades vi värva TV4:s stora underhållningsprogram Idol till Skövde. Detta ledde dels till ett häftigt evenemang för staden och dels till bra marknadsföring nationellt. Next Skövde har fått uppdrag av Skaraborgs Kommunalförbund att utveckla och utföra konferensen Skaraborgsdagen som för första gången skall arrangeras i januari 2017.

13 

Sweden Game Conference

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

2016 2015

Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång

200 000 200 000

200 000 200 000

Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång

40 000 40 000

40 000 40 000

240 000

240 000

3 294 451

3 291 750

606

2 701

3 295 057

3 294 451

Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst

3 294 451

Årets resultat

606

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras 

ÅRETS RESULTAT Next Skövde redovisar före bokslutsdispositioner och skatt ett resultat för året på 97 000 kronor.

3 295 057

Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per 2016-12-31 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

FRAMTID Styrelsen i Next Skövde har fattat beslut om att bolaget skall samlokalisera sig i det Regionens Hus som nu byggs vid Modeparkeringen och beräknas stå färdigt för inflyttning hösten 2018. Lokalerna är i två plan, där den publika Turistbyrån / Visitor Center kommer att ligga på plan ett och ordinarie kontorslokaler på andra våning.

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

14


EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

2. EKONOMISK ÖVERSIKT

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Nettoinvesteringar Medelantalet anställda

2016 2015 2014 2013 97 365

241 212

- 676 351

- 1 069 491

10 066 646

9 271 597

10 556 896

9 954 087

3 535 057

3 534 451

3 531 750

3 516 380

0

3 243 850

126 812

145 798

11

10

9

9

Soliditet

40%

42%

35%

37%

Avkastning på totalt kapital

1,5%

neg

neg

neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

3. RESULTATRÄKNING

Not 2016 2015 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 2 10 399 475 8 992 079 Aktiverat arbete för egen räkning 91 150 Övriga rörelseintäkter 13 861 096 12 548 995

Summa intäkter mm 24 260 571 21 632 224

Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter -14 550 077 -12 549 408 Övriga externa kostnader 3 -2 811 072 -3 169 867 Personalkostnader 4 -6 313 267 -5 601 664 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -555 839 -270 007 Summa rörelsens kostnader -24 230 255 -21 590 946 Rörelseresultat

30 316

41 278

Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter 7 Räntekostnader

118 168 -51 118

255 762 -55 788

Summa resultat från finansiella investeringar

67 050

199 974

Resultat efter finansiella poster

97 365

241 212

8 9

-96 000 -759

-230 000 -8 511

Årets vinst

606

2 701

Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat

15 

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


4. BALANSRÄKNING Tillgångar

Not 2016

2015

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

5

2 764 962

3 320 801

Pågående nya anläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

6

0

0

Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav

10

232 419

2 515 123

Summa anläggningstillgångar 2 997 380 5 835 924 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 678 912 1 627 791 Fodringar koncernföretag 28 080 0 Aktuella skattefordringar 180 308 109 902 Övriga fordringar 2 964 090 18 843 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 193 673 518 164

7 045 063 2 274 700 Kassa och bank 24 203 1 160 973 Summa omsättningstillgångar

7 069 266

3 435 673

Summa tillgångar

10 066 646

9 271 597

200 000 40 000

200 000 40 000

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond

240 000 240 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 3 294 451 3 291 750 Årets resultat 606 2 701

3 295 057

3 294 451

Summa eget kapital

3 535 057

3 534 451

Obeskattade reserver 11 589 388 493 388 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 636 871 2 172 362 Skuld till koncernföretag 240 18 251 Övriga skulder 3 866 285 2 666 201 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 438 805 386 944 Summa kortfristiga skulder

5 942 201

5 243 758

Summa eget kapital och skulder 10 066 646 9 271 597

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

16


5. NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15%

Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

17 

Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på total kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


NOT 2 TRANSAKTION MED NÄRSTÅENDE Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 243,0 tkr (205,0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 209,0 tkr (172,0 tkr).

NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 2016 2015 Förfaller till betalning inom ett år 309 303 332 477 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 0 0 Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 309 303 332 477 Under perioden kostnadsförda leasingsavgifter: I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

309 303

332 477

NOT 4 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till 2016 2015 Kvinnor 7 6 Män 4 4 Totalt 11 10 Löner och andra ersättningar Varav ersättning till styrelse och VD: 969 722 (936 195) 4 653 194 4 100 575 Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader 260 601 (268 670) 1 715 071 1 563 129 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 6 368 265 5 663 704

NOT 5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2016 2015 Ingående anskaffningsvärden 4 861 837 1 617 987 Årets förändringar – Inköp 0 3 243 850 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 861 837 4 861 837 Ingående avskrivningar -1 541 037 -1 271 030 Årets förändringar – Försäljningar och utrangeringar – Avskrivningar -555 839 -270 007 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 096 876 -1 541 037 Utgående redovisat restvärde

2 764 962

3 320 800

NOT 6 PÅGÅENDE NYA ANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT Avseende materiella anläggningstillgångar

2016 2015

Ingående nedlagda kostnader Under årets nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar

0 0 0

Utgående nedlagda kostnader

0

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

1 191 400 0 -1 191 400 0 18


NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER 

2016 2015 Resultat vid avyttring av värdepapper 117 296 255 079 Ränteintäkter 872 683 Summa 118 168 255 762

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2016 2015 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 96 000 230 000 Mottagna koncernbidrag 0 0 Summa

96 000

230 000

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016 Skatt på grund av ändrad beskattning 0 Aktuell skatt 759 Skatt på årets resultat 759

2015 4 611 3 900 8 511

Redovisat resultat före skatt

1 365

11 212

Skatt beräknat enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Schablonintäkt fondandelar Redovisad skattekostnad

301 70 0 181 207 759

2 467 1 183 4 611 250 8 511

NOT 10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2016 2015 Svensk Turism AB 11 000 11 000 Robur Bas Mix 221 419 2 504 123 Summa

232 419

2 515 123

Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till 234 543 kr (2 476 499 kr).

NOT 11 OBESKATTADE RESERVER

2016 2015 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 414 388 318 388 Periodiseringsfond tax 2012 100 000 100 000 Periodiseringsfond tax 2013 75 000 75 000 Summa 589 388 493 388

19 

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


6. UNDERSKRIFTER

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

20


7. GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR

21 

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


8. REVISIONSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647

22


8. REVISIONSBERÄTTELSE

23 

ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2016 • Organisationsnummer 556321-1647


www.nextskovde.se

”Vi biudrar till att Skövderegionen är utvecklande och attraktiv att besöka, leva och verka i.”

stafett.se 2017 • Foto: Tuana, Jesper Anhede, Mårten Bergkvist m fl • Tryck: Skaraborgs Offset

0500 – 44 66 88 info@nextskovde.se Postadress: Box 323, 541 27 Skövde | Besöksadress: Långgatan 20 / Staketgatan 12 Turistbyrån

Årsredovisning 2016  
Årsredovisning 2016  

Bolagets verksamhet växer och har utvecklats i positiv riktning. Next Skövde gör för 2016 ett positivt resultat på cirka 0,1miljoner kronor...

Advertisement