__MAIN_TEXT__

Page 1

URBAN DYNAMICS DIGITAL AUTOMOBILITY Výstup z konference obr. reference: Škoda Vision E, zdroj: Škoda Auto


URBAN DYNAMICS - DIGITAL AUTOMOBILITY pořadatelé NEXT Institute nextinstitute.eu what@nextinstitute.eu Město Brno www.brno.cz partneři konference The Distillery - Social Reactor socialreactor.eu hosté Hana Kašpaříková - město Brno Ondřej Krátký - Liftago Pavel Vrba - eParkomat Tomáš Žídek - Škoda Auto Digi Lab

2


INDEX

5

Konference Urban Dynamics - Digital Automobility

7

NEXT Institute

9

NEXT Institute - Urban Dynamics

11 Liftago 13 15 17

eParkomat Ĺ koda Auto Digi Lab HodnocenĂ­ konference

3


URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - prezentace NEXT Institute

4 URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - veřejná přednáška v The Distillery - Social Reactor


URBAN DYNAMICS - DIGITAL AUTOMOBILITY

KONFERENCE Konference se konala 21. září v prostorách The Distillery - Social Reactor. Pořadatelem byl NEXT Institute společně s vedením města Brna a byla zařazena do programu Evropského týdne mobility. Hlavním tématem byla efektifizace automobilové dopravy pomocí nástrojů digitální ekonomiky. Svoje projekty přestavila platforma NEXT Institute, která sídlí v Brně, dále přední české start-upy a technologické platformy. STRUKTURA Konference byla složena z krátkých prezentací a následné panelové diskuze, která se soustředila na aplikaci zmíněných technologií do prostředí města Brna. Tyto části byly přístupné široké veřejnosti, po jejich skončení následoval networking, kde spolu měli možnost mluvit zástupci města Brna, akademického, neziskového a soukromého sektoru. Ten reprezentovaly zejména technologické platformy. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Vojtěch Lekeš , NEXT Institute Za platformu NEXT Institute vystoupil Vojtěch Lekeš. Představil její vznik, způsob práce a strukturu. Podrobněji prezentoval výzkumnou laboratoř Urban Dynamics. Hana Kašpaříková, Brno Zastupitelka města Brna představila tzv. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) Plán udržitelné mobility je strategický dokument, který představuje vize města Brna pro rozvoj dopravy a mobility ve městě a jeho okolí. Více na www.mobilitabrno.cz Ondřej Krátký, Liftago Spoluzakladatel jednoho z nejúspěšnějších českých start-upů prezentoval vizi Liftaga o budoucí organizaci dopravy a návaznost služby na další dopravní systémy. Pavel Vrba, eParkomat Pavel je CEO společnosti, která vyvinula unikátní systém predikce obsazenosti parkovacích míst za použití velkých dat od operátorů. Tomáš Žídek, Škoda Auto Digi Lab Digi Lab se zaměřuje na spolupráci s předními start‑upy, inovativními společnostmi, univerzitami i talentovanými jedinci. Tomáš představil několik témat, kterým se Digi Lab v současnosti věnuje. DISKUZE Všichni přednášející diskutovali po konci prezentací s publikem v rámci panelové diskuze, která dále přiblížila možnosti digitální ekonomiky. Do diskuze se také zapojili zástupci vedení města Brna i místní technologické firmy.

5


6


NEXT INSTITUTE

AGENDA NEXT Institute je nezávislou platformou aplikovaného výzkumu v architektuře a urbanismu. Naše aktivity vznikají jako reakce na současné socio-urbánní fenomény. Prostřednictvím dialogu chceme vytvořit síť profesionálů, která propojí lokální prostředí s mezinárodní scénou. Naše výzkumné aktivity vedou cíleně k přímé aplikaci, a to přes fázi tzv. funkčních prototypů. STRUKTURA Náš tým vznikl kolem mladých profesionálů, kteří mají zkušenosti ze zahraničních projektů. Kolektiv se snažíme rozšířit o síť spolupracovníků a institucí, které nám pomáhají obsáhnout komplexní problematiku a témata. Mezi spolupracující instituce patří: Czech Globe - Ústav výzkumu globální změny Akademie Věd ČR AdMaS - výzkumný institut VUT v Brně VÝZKUM Je rozdělen do 4 laboratoří: 1. Adaptive Re-Use Laboratoř zkoumá propojení architektonických a ekonomických modelů, které by pomohly transformovat hibernující budovy v městském prostředí v nové elementy urbánního rozvoje. 2. Climate Architecture Výzkum je zaměřen na dopady budoucí změny klimatu na urbánní oblasti. Součástí výzkumu je klasifikace rizik a zranitelnosti specifických oblastí za použití klimatických scénářů a dat z reálných měření. 3. Urban Dynamics Urban Dynamics je laboratoř zabývající se strategiemi a mechanismy městské mobility. Hlavním specifikem výstupů vycházejících z tohoto projektu je interdisciplinární spolupráce na několika úrovních. 4. Timbertecture V rámci laboratoře je zkoumáno využití nových kompozitních materiálů na bázi dřeva a jejich dopad na stavebnictví v ČR. Více o našem výzkumu na nextinstitute.eu issuu.com/nextinstitute

7


8 NEXT Institute - cyklistika 2.0


URBAN DYNAMICS

LABORATOŘ V rámci výzkumu se snažíme kombinovat specialisty z různých profesí dotýkajících se městského plánování, a to ze škály obsahující městskou samosprávu, akademický, neziskový i privátní sektor. Cílem výzkumu je představit, aplikovat a integrovat nové mechanismy navrhování městské mobility, jak do společenského vnímaní měst, tak do samotné legislativy. Laboratoř zahrnuje konference, workshopy, výstavy a konkrétní výzkumné projekty. KONFERENCE V roce 2017 byly v rámci laboratoře plánovány konference s významnými domácími i zahraničními řečníky. Konference byly postupně zaměřeny na různé druhy mobility. květen 2017 URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence Udržitelné městské plánování a cyklomobilita září 2017 URBAN DYNAMICS - Digital Automobility Automobilita a způsoby její efektivizace pomocí digitálních nástojů listopad 2017 URBAN DYNAMICS - Dutch Influence Pěší mobilita, pedestrifikace jako nástroj reaktivace nefunkčních městských oblastí PROJEKTY V současné době jsou vedeny 2 aktivní projekty: Cyklistika 2.0 Hlavním cílem projektu je definice mechanismů, které by pomohly přetvořit stávající trend hobby cyklistiky ve městech na pravidelné dojíždění obyvatel. Věříme, že rychlost této transformace je stěžejní pro využití současných trendů ve společnosti. Proto je v rámci projektu uvedeno několik specifických městských zásahů a způsobů recyklace stávající infrastruktury. Pedestrifikace Starého Brna Projekt rozvíjí závěry prací studentů z urbanistického atelieru FA VUT v Brně. Infrastruktura pro pěší je použita jako nástroj transformace stávající oblasti brownfieldu v městské části Staré Brno. WORKSHOPY Urban Dynamics zahrnoval několik workshopů. Výstupem jednoho z nich byl prototyp, který umožňuje přejezd přes starou železniční vlečku a zásadně ovlivňuje dynamiku cyklodopravy v širším okolí (projekt Cyklistika 2.0). VÝSTAVA Projekt Cyklistika 2.0 je možné vidět na výstavě iniciativy Městské zásahy v Domě pánů z Kunštátu v Brně mezi 27. 9. - 29. 10. 2017. Kompletní projekt je dostupný na webu nextinstitute.eu

9


10 URBAN DYNAMICS Kjellander Sjöberg --příklady Digital Automobility projektů - Ondřej Krátký, Liftago


LIFTAGO

O SPOLEČNOSTI Úspěšná technologická platforma zabývající se optimalizací dopravy. Liftago funguje od roku 2013 a v roce 2014 bylo zvoleno start-upem roku. V současnosti provozuje jednu z nejúspěšnějších mobilních aplikací ve střední Evropě. Liftago nabízí službu, která zásadně mění situaci v organizaci taxi jízd. Řidiče i zákazníky propojuje mobilní aplikace, co dává oběma stranám větší flexibilitu při výběru a v důsledku tak odpadají zbytečné jízdy k vyzvednutí zákazníka. Aplikace kromě toho umožňuje řidiči přizpůsobit cenu vzdálenosti a nabízeným službám, zákazníkovi pak přináší přehled o hodnocení řidičů. Navíc jako první platforma usiluje o zahrnutí všech dostupných vozů, což výrazně ovlivňuje dobu čekání zákazníků i vytíženost taxi služeb. ONDŘEJ KRÁTKÝ Ondřej je spoluzakladatelem společnosti, během konference prezentoval zkušenosti s provozem Liftaga a budoucí vize společnosti o budoucí organizaci dopravy: „Digitalizace přepravy umožní využít osobní přepravní prostředky, které jsou dnes z 95 % času nevyužity. V některých městech ale platformy již způsobují spíše dopravní kolaps. Jak se postarat o to, aby budoucnost byla opravdu pozitivní? Jak spolu souvisí MHD, taxi a spolujízda?” PROPOJENÝ SYSTÉM Studie efektivity automobilové dopravy poukazují na situaci, kdy by se automobilita ve městech dala řešit pouze za užití 1/8 celkového počtu automobilů. Při tomto způsobu uvažování se nejeví jako zásadní problém existence IAD (individuální automobilové dopravy), ale spíše její efektivita a modely užívání (vlastnictví) automobilů. Jednotlivé dopravní systémy ve městě by na sebe měly co nejvíce navazovat a cestující by měl využít pro něj nejefektivnější model (spolujízda, cyklo, taxi, MHD). Tímto způsobem by mohla být vytvořena altrenativa pro cesty, které jsou dnes soustředěny pouze na IAD.

Více o platformě na: www.liftago.com

11


12 URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - Pavel Vrba, eParkomat


ePARKOMAT

O SPOLEČNOSTI eParkomat vyvinul unikátní systém predikce obsazenosti parkovacích míst. Společnost uspěla v rámci soutěže Challenge-UP a je mezi 12 nejlepšími start-upy v Evropě. V současné době pracuje na využití platformy v Písku a dalších českých městech. PAVEL VRBA Pavel je CEO společnosti a během konference představil možnosti mobilní aplikace eParkomat. Ta používá unikátní algoritmus, který vyhodnocuje obsazenost parkovacích míst v reálném čase na základě pohybu automobilů. Data jsou sbírána z GSM signálu mobilních telefonů a dále vyhodnocena s velmi vysokou přesností. Řidiči se tak mohou rozhodnout, zda je pravděpodobné, že najdou v předpokládané destinaci parkovací místo. „Platformy chytrého parkování mohou být vhodnou variantou k restriktivním opatřením jako jsou parkovací zóny, které vedou v důsledku ke zvýšení provozu až o 30 % a ztrátě času. Tušili jste, že Brno či Praha již systém chytrého parkování má a že se jeho zavedení obešlo bez jediné kamery, senzoru nebo rozkopané ulice? To vše díky umělé inteligenci a velkým datům z telekomunikační sítě. Jak tato data mohou pomoci najít nejen parkovací místo, ale také efektivně plánovat rozvoj infrastruktury pro parkování, které pokryje reálné potřeby populace?“ DISKUZE Technologie eParkomatu zaznamenala při konferenci značný úspěch, debata směřovala na vývoj aplikace a možnosti dalšího rozšíření. Mapové podklady vycházející z jejího využívání jsou velmi užitečným nástrojem pro městské plánování. Dokáží odhalit přetížené plochy i oblasti s nevyužitým potenciálem.

13


14 URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - Tomáš Žídek, Škoda Auto Digi Lab


ŠKODA AUTO DIGI LAB

O SPOLEČNOSTI Škoda Auto Digi Lab je nově vzniklou digitální a výzkumnu platformou mateřské společnosti Škoda Auto. Zaměřuje na spolupráci se start‑upy, inovativními společnostmi, univerzitami a talentovanými jedinci. TOMÁŠ ŽÍDEK Pracuje jako potrfolio manager a během konference prezentoval několik témat, kterým se Digi Lab v současnosti věnuje. Jaké jsou požadavky zákazníků přicházejících generací – konec vlastnictví auta, elektromobilita, autonomní budoucnost?” „Předpoklady pro rozvoj nových mobilitních konceptů - státní regulace, snížení ceny elektromobilů, stimulace poptávky po elektromobilitě státem, pozitivní průběh vývoje autonomních systémů.” ELEKTROMOBILITA Podstatná část diskuze byla věnována elektromobilitě a vizi společnosti Škoda Auto. Automobilka počítá s uvedením nového elektromobilu, čímž zahájí postupné nahrazování části flotily aut se spalovacími motory těmi s elektrickými. Touto problematikou se Digi Lab intenzivně zabývá. Tomáš mluvil podrobněji o výzvách implementace technologie v širším měřítku, jako jsou dobíjecí stanice nebo legislativní podpora. Dalším tématem diskuze bylo propojení různých mobilitních konceptů a technologí v integrovaný systém, který zvýší kvality cestování osobním automobilem.

15


URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - panelová diskuze

16 URBAN DYNAMICS - Digital Automobility - veřejná přednáška v The Distillery - Social Reactor


HODNOCENÍ KONFERENCE

SHRNUTÍ Konference byla pořádána jako součást laboratoře Urban Dynamics. Programově byla začleněna do Evropského týdne mobility, který se konal pod záštitou města Brna 16. až 22. září 2017. Hlavním tématem celého týdne byly sdílené platformy a jejich dopad na mobilitu. Během konference se diskutovala následující témata: SDÍLENÉ SYSTÉMY Sdílené systémy dokáží výrazně zefektivnit dopravu v rámci měst, je ovšem nutné nastavit jasná pravidla a návaznost na další dopravní systémy (cyklo, MHD). Při nekontrolovaném rozvoji může naopak prudký nárůst poskytovatelů způsobit přetížení dopravní infrastruktury. ORGANIZACE PARKOVÁNÍ Elektronický systém predikce obsazenosti parkovacích stání umožňuje řidičům efektivní rozhodování a omezuje tím zbytečné jízdy za účelem hledání volného místa, které může tvořit až 30 % autodopravy ve městech. ELEKTROAUTOMOBILY Postupné snižování emisních norem nutí výrobce k produkci “čistších“ automobilů. Pozornost je soustředěna na hybridní pohony a elektromobily. Těm ovšem zatím brání ve větším rozvoji nedostatečná infrastruktura, ekonomické parametry a technologická řešení. Během konference byly prezentovány výzkumné iniciativy NEXT Institute a inovativní projekty společností Liftago, eParkomat a Škoda Auto Digi Lab. Struktura příspěvků byla záměrně organizována tak, aby co nejvíce pokryla rozsah problematiky automobilové dopravy. Závěry a výstupy konference budou přímo reflektovány v další fázi výzkumu laboratoře Urban Dynamics. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás prosím na: what@nextinstitute.eu

17


Výstup z konference

URBAN DYNAMICS DIGITAL AUTOMOBILITY

Profile for NEXT Institute

Výstup z konference Urban Dynamics - Digital Automobility  

Shrnutí konference pořádané NEXT Institute.

Výstup z konference Urban Dynamics - Digital Automobility  

Shrnutí konference pořádané NEXT Institute.

Advertisement