Page 89

NexT International Film Festival FRIDAY, MARCH 30 / VINERI, 30 MARTIE CĂRTUREŞTI VERONA LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI VERONA m 10.00 – 11.30 Seminar on Sound Design / Seminar de sound design – Artistic Evolutions in Sound Design / Evoluţii artistice în sound design Guest / Invitat: Michel Klochendler Mixing, creating soundtracks and music is seen as being a major moment, the ultimate excitement for a director, who will rediscover his movie. Year by year the sound design has evolved to fulfill the technical needs required to become a prominent part of the process that makes a film production outstanding. From an artistic perspective, through different excerpts of films, we will attempt to analyze and follow this evolution. Mixajul de sunet, conceperea unei coloane sonore şi compoziţia pieselor muzicale sunt văzute ca un moment important, în urma căruia regizorul îşi redescoperă filmul. Cu trecerea anilor, sound designul a evoluat încercând să îndeplinească cerinţele tehnice pentru a deveni o componentă vitală în cadrul unei producţii de film reuşite. Dintr-o perspectivă artistică, folosindu-ne de secvenţe din filme, vom urmări şi analiza paşii acestei evoluţii.

Michel Klochendler started his career in the late seventies under the impulse of his sister, Suzanne Schiffman, who was a close collaborator of François Truffaut. He worked as a trainee editor on The Man Who Loved Women and The Green Room. Not sure about which career to choose, he also worked as second assistant to Maurice Pialat and Jacques Rivette. He decided on editing, which was not virtual at the time. Quite young, he started as sound editor on Youssef Chahine’s historical epic Adieu Bonaparte. His career took him to several collaborations with Claude Berri, André Téchiné and eventually, in 1998, he was awarded a Cesar for Best Sound for Same Old Song by Alain Resnais. Michel Klochendler şi-a început cariera spre sfârşitul anilor ’70, la îndemnul surorii sale, Suzanne Schiffman, care lucra împreună cu François Truffaut. Astfel a avut norocul de-a lucra ca editor asistent la filmele L’Homme qui aimait les femmes şi La chambre verte. Le-a fost asistent de regie lui Maurice Pialat şi Jacques Rivette. S-a decis pentru arta montajului, care nu se realiza digital în perioada aceea. Încă tânăr, a lucrat ca editor de sunet, pentru epopeea istorică Adieu Bonaparte, de Youssef Chahine. Cariera sa condus spre colaborări cu Claude Berri şi André Téchiné, pentru ca, în cele din urmă, în1998, să i se decerneze premiul Cesar pentru Cel mai bun sunet, pentru On connaît la chanson, de Alain Resnais.

m 12.00 – 13.30 Seminar on Film Directing / Seminar de regie de film – Taking the step from short to feature as an independent filmmaker / Pasul de la scurt la lungmetraj pentru regizorii independenţi Guest / Invitat: Mike Ott Back to NexT, after his visit in 2009, when his short A. Effect played in Competition, Mike Ott will talk about independent filmmaking and making the transition from shorts to features, about the „write what you know” approach to making films – a big part of how he was able to make films. He will also show excerpts of his shorts videos and feature films. Revenind la NexT, după vizita făcută în 2009, când scurtmetrajul său A. Effect a făcut parte din programul de Competiţie, Mike Ott va vorbi despre ce înseamnă să produci un film independent, despre trecerea de la scurt la lungmetraj şi despre abordarea personală pe care o preferă când vine vorba de munca la scenariu, pe scurt: „Scrie despre ce ştii!“. Va prezenta, de asemenea, secvenţe din filmele sale.

87

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement