Page 81

OFF COMPETITION

THE ITCH

DIRKJAN RULES!

SCĂRPINICI

The Netherlands, 2011, 7’ Director / Regizor: Patrick Schoenmaker A promising young love turns into a dragging marriage, unbearable for everyone involved, including the dog. He is bored to death in the squeaky-clean house of his neat freak mistress. But an uninvited guest might bring some welcome playtime around the house. O dragoste plină de elan se transformă într-o căsnicie sâcâitoare, insuportabilă pentru toţi cei implicaţi, inclusiv câinele familiei. E plictisit de moarte în casa curată lună a scrupuloasei sale stăpâne. Dar odată cu sosirea unui oaspete neinvitat, se iveşte un prilej nou de distracţie.

ON THE WATER PE APĂ

The Netherlands, 2010, 8’ Director / Regizor: Yi Zhao Life is a long journey in a rowing boat: sometimes in quiet drift, sometimes in perilous storm. Viaţa este o călătorie lungă într-o barcă cu vâsle: uneori plutind pe ape liniştite, alteori traversând furtuni periculoase.

DIRKJAN HEERST! DIRKJAN RULZ!

The Netherlands, 2010, 3’ Director / Regizor: Wilfred Ottenheijm, Remco Polman Dirkjan, a nerdy guy, turns Leader of the World. Where does his sudden hunger for power come from? And what is the Big Plan? Dirkjan, un tocilar, devine Conducătorul Lumii. Dar oare de unde îi vine lui foamea asta de putere? Şi care este Marele Plan?

ANGELINHO ANGELINO

Germany, 2011, 4’ Director / Regizor: Maryna Shchipak Angelinho is a cautious Guardian Angel... a bit too cautious. His best efforts only make the thrill-happy cyclist, for whom he is responsible, more and more adventurous. Angelino este un înger păzitor precaut... puţin prea precaut. Eforturile lui neobosite îl fac, însă, pe ciclistul entuziast de care este răspunzător să devină din ce în ce mai îndrăzneţ.

79

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement