Page 71

OFF COMPETITION

BALDGUY

THE DOOR

SKALLAMANN UN TIP CHEL

UŞA

Australia, 2011, 9’ Director / Regizor: Anya McKee

Norway, 2011, 12’ Director / Regizor: Maria Bock

How many times have you opened, closed, passed by or through a doorway today? How many times have you stood in its arches, this fickle pocket of space that stands between the room you’re leaving and the one that you’re going towards, yet refuses to belong to either. De câte ori ai deschis sau închis, ai trecut pe lângă sau dincolo de pragul unei uşi astăzi? De câte ori ai stat sub tocul uşii, acest mic spaţiu nestatornic, care se află între camera pe care o părăseşti şi cea către care te îndrepţi, refuzând totuşi să-i aparţină vreuneia dintre ele.

A story about a young man’s quest for love and acceptance, all in a lively musical film about being yourself and loving whoever you want. O poveste despre încercările unui tânăr de-a obţine dragostea şi de-a fi acceptat, într-un musical plin de viaţă despre ce înseamnă să fii tu însuţi şi să iubeşti pe cine vrei.

MIRRORING SPIEGELINGEN OGLINDIRI

The Netherlands, 2011, 11’ Director / Regizor: Marinus Groothof A man flees from the clamour of a nameless, hectic street. He sneaks into what appears to be an empty building, a deserted space where he is increasingly confronted with himself. Un bărbat fuge de gălăgia unei străzi agitate, fără nume. Se strecoară într-o clădire aparent pustie, un loc părăsit în care are ocazia să se confrunte cu sine însuşi.

MANHATTAN MELODY MELODIE DIN MANHATTAN

USA, 2011,19’ Director / Regizor: Sasha Gordon The thrilling and bittersweet musical story of Holly Knolls: a lonely young manicurist who finds unexpected adventure with a charismatic thief. Un musical emoţionant, povestea înduioşătoare a lui Holly Knolls: o manichiuristă tânără şi singură care intră într-o aventură neaşteptată cu un hoţ charismatic.

69

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement