Page 67

OFF COMPETITION

THE INVIOLABILITY OF THE DOMICILE IS BASED ON THE MAN WHO APPEARS WIELDING AN AXE AT THE DOOR OF HIS HOUSE

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SE BASA EN EL HOMBRE QUE APARECE EMPUÑANDO UN HACHA EN LA PUERTA DE SU CASA INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI SE BAZEAZĂ PE OMUL CARE APARE MÂNUIND TOPORUL ÎN PRAGUL CASEI SALE

PERMANENCES PERMANÊNCIAS PERMANENŢE

Brazil, 2011, 34’ Director / Regizor: Ricardo Alves Júnior From the inside the air is heavier. Din interior aerul pare mai greu.

Uruguay-Argentina, 2011, 7’ Director / Regizor: Alex Piperno In the garden of a provincial summer house, a series of operations is carried out, involving a man, a woman and a group of individuals with certain convictions. Pe veranda unei case de vară au loc o serie de operaţiuni, care implică un bărbat, o femeie şi un grup de indivizi cu anumite convingeri.

65

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement