Page 63

OFF COMPETITION

THE UNLIVING

THE GREAT RACE

Sweden, 2010, 28’, EFA Nominee Berlin 2011 Director / Regizor: Hugo Lilja

Spain, 2010, 7’, EFA Nominee Grimstad 2011 Director / Regizor: Kote Camacho

ÅTERFÖDELSEN NEMORŢII

LA GRAN CARRERA MAREA CURSĂ

Thirty years after a zombie outbreak, people have started taming and using the zombies as cheap workforce. Le treizeci de ani după o epidemie de zombie, oamenii au început să-i îmblânzească şi să se folosească de ei ca mână de lucru ieftină.

The year is 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a neverbefore-seen prize for the winning horse. Anul este 1914. Pe pista de la Lasarte se anunţă o cursă cu un premiu nemaiauzit pentru calul câştigător.

SUNDAYS

SILENT RIVER APELE TAC

DIMANCHES DUMINICILE

Germany/Romania, 2011, 30’, EFA Nominee Tampere 2011 Director / Regizor: Anca Miruna Lăzărescu

Belgium, 2011, 16’, EFA Nominee Vila do Conde 2011 Director / Regizor: Valéry Rosier

1985. Along the iron curtain, crossing the Danube River between Ceauşescu’s Romania and Yugoslavia was the most promising way to escape to the West. This is one of the stories that happened there everyday. 1985. De-a lungul cortinei de fier, trecerea Dunării între România lui Ceauşescu şi Iugoslavia era cea mai promiţătoare modalitate de a evada către vest. Aceasta este una dintre întâmplările care aveau loc acolo în fiecare zi.

Sundays or how Mankind faces the passage of time. That free time we are trying to fill at all costs. That same time we look at passing by, with laughter or boredom. Duminicile sau cum face Omenirea faţă trecerii timpului. Timpul liber pe care încercăm să-l umplem cu orice preţ. Acelaşi timp pe care îl urmărim cum trece pe lângă noi, râzând sau plictisindu-ne.

61

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement