Page 10

NexT International Film Festival

I tried to find out more about the inner workings of why people want to see a Movie, why they choose to go to the Cinema. I noticed that psychologists and sociologists have only managed to identify the factors contributing to the decision of watching a film, but they were unable to describe the algorithm of “persuading” the spectator. I have, however, found out that this Film product is of a most unusual kind – instead of having the need for it reduced with its consumption, it is fueled by it, so the more films we see, the more we want to go on seeing others. NexT has a big plan for this year: to stimulate the public’s “hunger” for Film, to fuel the need for Cinema for a larger public – whether they are faithful cinema goers or curious beginners – and to maintain the public’s interest for quality cinema. If we manage to make the NexT spectators buy three more cinema tickets during the rest of the year as a result of a desire we have triggered – we consider our task fulfilled.

Am încercat să aflu mai multe despre care sunt resorturile pentru care oamenii vor să vadă un Film, de ce aleg să meargă la Cinema. Am constatat că psihologii şi sociologii n-au reuşit să identifice decât factorii care contribuie la decizia de-a vedea un film şi nu un algoritm al „convingerii“ spectatorului. În schimb, am aflat că produsul Film este cel mai atipic produs – în loc ca nevoia de produs să se reducă pe măsura consumului, ea este alimentată de consum, respectiv cu cât vedem mai multe filme, cu atât ne dorim să vedem şi mai multe. NexT îşi propune şi în acest an să stârnească „foamea“ publicului pentru Film, să alimenteze nevoia de Cinema pentru un public cât mai larg – fie el deja fidel sau curios-începător şi să menţină interesul acestuia pentru tot ce înseamnă cinema de calitate. Dacă vom reuşi să facem spectatorii NexT să cumpere încă trei bilete la cinema în cursul anului datorită poftei stimulate de noi – considerăm că obiectivul nostru a fost atins.

Ada Solomon Festival Director / Director Festival

8

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement