Page 1

Recommended by

Festivalul Internaţional de Film NexT EDIȚIA A ȘASEA 28 MARTIE – 1 APRILIE, BUCUREȘTI


NexT International Film Festival Festivalul InternaĹŁional de film NexT


NexT International Film Festival

© Adam Gyula Photography

Why NexT? Because Romania has had and will always have an amazing core group of creators, sadly, with limited financial resources. At the same time, the international – artistic, and, why not?, social – context has led to the occurrence of “niche markets”, if we can call them that. Short and medium length films are, by their very nature, more responsive to the sensitivities of the moment, more versatile, and also less financially demanding. This is why I believe this category of films can be a great chance for Romanian cinema. NexT sounds like a signal, a calling... It brings about the curiosity of exploring and, at the same time, reaches the depth of great existential questions, while helping a new generation of cineastes to have the opportunity of proving themselves. NexT, in a nutshell, is a path towards the future!

De ce NexT? Pentru că în România a existat şi continuă să existe un nucleu formidabil de creatori, dar având, din păcate, resurse financiare limitate. În acelaşi timp, contextul – artistic şi, de ce nu?, social – internaţional a dus la apariţia unor „nişe de piaţă“, dacă putem spune aşa. Filmul de scurt şi mediu metraj este, prin natura lucrurilor, mai pliat pe sensibilităţile momentului, mai versatil şi, nu în ultimul rând, are necesităţi financiare mai mici. Tocmai de aceea cred că această categorie de filme poate să fie o mare şansă pentru cinematografia românească. NexT sună ca un semnal, ca o chemare… Cuprinde, în acelaşi timp, şi curiozitatea explorării, şi profunzimea marilor întrebări existenţiale, dar şi dorinţa de afirmare a unor noi generaţii de cineaşti. Pe scurt, NexT este un drum către viitor!

Kelemen Hunor Minister of Culture and National Heritage / Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional

4


NexT International Film Festival

We are, once more, witnesses to a first-rate artistic event: NexT, at its 6th edition. A short film festival which takes into consideration works that do not yet benefit from wide commercial circulation, thus helping to celebrate directors whose short films promise great success. We wish the festival audience an experience full of magical moments and excitement in front of the cinema screen bursting with “dreams and fairytales”, and we wish the festival team the same enthusiasm and commitment with which they have transformed the festival’s name into fame.

Suntem, şi în acest an, martorii unui act artistic de calitate: NexT, ediţia a VI-a. Un festival de film de scurt metraj care se apleacă cu grijă asupra unor opere ce nu beneficiază de largă deschidere a circuitului comercial, celebrând regizorii ale căror filme mici pot promite mari succese. Urăm publicului experienţe magice şi impresii puternice în faţa ecranului plin de „vise şi basme“, iar echipei îi dorim acelaşi entuziasm şi aceeaşi dăruire care au transformat numele festivalului în renume.

Eugen Şerbănescu General Director / Director General National Film Center / Centrul Naţional al Cinematografiei

5


NexT International Film Festival

Leaving all modesty aside, NexT International Film Festival can easily be compared to the big cinematic events of its type. There is something that makes it even more touching – the two names that cannot be forgotten: Cristian Nemescu and Andrei Toncu. It is for this reason that the film selection always reminds us with a subtle ingenuity of the Cristi & Otto brand. As part of the audience at NexT you will always be amazed, whether you are watching a long awaited Romanian short, or you are excitedly discovering the unexpected turn a film has just taken. Whatever the perspective you may hold, this truly European festival will incite your passion for cinema. Starting from the very first edition, the Romanian Cultural Institute gave three important awards. And each award for NexT coincided, naturally, with the recognition of certain young talents.

Festivalul Internaţional de Film NexT se poate compara fără modestie cu marile evenimente cinematografice de gen. Ceea ce îl face şi mai emoţionant sunt cele doua nume care nu vor putea fi uitate: Cristian Nemescu şi Andrei Toncu. Şi din acest motiv, selecţia filmelor aminteşte cu discretă candoare de marca Cristi & Otto. Ca spectator, NexT te surprinde mereu, fie că urmăreşti un scurtmetraj românesc de mult aşteptat, fie că descoperi cu emoţie întorsătura neaşteptată pe care o poate lua un film scurt. Din orice ipostază ai privi acest festival cu adevărat european vei simţi pasiunea pentru cinema. Chiar de la prima ediţie, Institutul Cultural Român a acordat trei premii importante. Fiecare premiu către NexT a coincis, în mod firesc, cu confirmarea unor tinere talente.

ROXANA CĂLINESCU Romanian Cultural Institute / Institutul Cultural Român

6


NexT International Film Festival

© Antoinette Eugster Photography

It is with great pleasure that I accept to give my Patronage to the NexT International Film Festival organized by the NexT Cultural Society. This project promotes Romanian cinema internationally and encourages young talents. Congratulations for obtaining the support of the Cannes Film Festival, via the International Critic’s Week (Semaine de la Critique) programme, and for constantly attracting renowned partners willing to support short film production. I hope that the NexT International Film Festival will become one of the most prestigious film festivals in Central and South-Eastern Europe and that this year, on it’s sixth edition, it will be rewarded by an ever-increasing audience. The projects of the NexT Cultural Society fit well within the framework of “Romania. A 30 years vision” written by the Royal House of Romania.

Accept cu plăcere ca Festivalul Internaţional de Film NexT, organizat de Societatea Culturală NexT, să se desfăşoare sub Înaltul meu Patronaj. Acest proiect promovează cinematografia românească în plan internaţional şi sprijină tinerele talente. Vă felicit pentru că aţi obţinut sprijinul Festivalului de Film de la Cannes prin programul Semaine de la Critique şi că reuşiţi să câştigaţi, de la an la an, parteneri de renume, dornici să susţină producţia filmelor de scurt metraj. Sper ca Festivalul Internaţional de Film NexT să devină unul dintre cele mai prestigioase din Europa Centrală şi de Sud-Est şi să se bucure şi anul acesta, la a şasea ediţie, de o prezenţă din ce în ce mai mare din partea publicului. Activităţile Societăţii Culturale NexT se încadrează în „Viziunea pe 30 de ani pentru România” a Casei Regale.

HRH Crown Princess Margarita of Romania Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare a României

7


NexT International Film Festival

I tried to find out more about the inner workings of why people want to see a Movie, why they choose to go to the Cinema. I noticed that psychologists and sociologists have only managed to identify the factors contributing to the decision of watching a film, but they were unable to describe the algorithm of “persuading” the spectator. I have, however, found out that this Film product is of a most unusual kind – instead of having the need for it reduced with its consumption, it is fueled by it, so the more films we see, the more we want to go on seeing others. NexT has a big plan for this year: to stimulate the public’s “hunger” for Film, to fuel the need for Cinema for a larger public – whether they are faithful cinema goers or curious beginners – and to maintain the public’s interest for quality cinema. If we manage to make the NexT spectators buy three more cinema tickets during the rest of the year as a result of a desire we have triggered – we consider our task fulfilled.

Am încercat să aflu mai multe despre care sunt resorturile pentru care oamenii vor să vadă un Film, de ce aleg să meargă la Cinema. Am constatat că psihologii şi sociologii n-au reuşit să identifice decât factorii care contribuie la decizia de-a vedea un film şi nu un algoritm al „convingerii“ spectatorului. În schimb, am aflat că produsul Film este cel mai atipic produs – în loc ca nevoia de produs să se reducă pe măsura consumului, ea este alimentată de consum, respectiv cu cât vedem mai multe filme, cu atât ne dorim să vedem şi mai multe. NexT îşi propune şi în acest an să stârnească „foamea“ publicului pentru Film, să alimenteze nevoia de Cinema pentru un public cât mai larg – fie el deja fidel sau curios-începător şi să menţină interesul acestuia pentru tot ce înseamnă cinema de calitate. Dacă vom reuşi să facem spectatorii NexT să cumpere încă trei bilete la cinema în cursul anului datorită poftei stimulate de noi – considerăm că obiectivul nostru a fost atins.

Ada Solomon Festival Director / Director Festival

8


NexT International Film Festival

© Adi Marineci Photography

The Duties of NexT When preparing a new edition of NexT, all of us who work for the festival try never to lose sight of a few simple duties. The first of these is a duty towards the cinema of Cristian Nemescu and Andrei Toncu. The spirit of their filmmaking – resourceful, ebullient, edgy, predicated on a youthful urge to provoke and amaze – should somehow inform the choice of filmmaking that we showcase. Then (and also inspired by the examples of Nemescu and Toncu) there’s our commitment to the (local, but not only local) advancement of what I would call film culture, meaning a way of life based on the making and the appreciation of cinema. NexT is about the joyous idea of old or new friends spontaneously banding together to make a movie, it’s about the celebration and the creation of such communities. Quality matters a lot, too – that’s why we see many hundreds of short films in order to select, for our competition, just two dozens or so: we want to be able to boast, in a few years, about each and everyone of our guest filmmakers, that (to borrow the name of one of our programmes) „they were NexT, too”. Finally, what matters to us, what guides us in the conception of each out-of-competition programme and each special event (such as this year’s new sections „NexT Imaginaria“ and „NexT Dance“), is putting on the best show that we possibly can. How well have we done this year? Well, let the festival start.

Îndatoririle NexT Indiferent câte îndatoriri presupune realizarea unui festival, noi, cei de la NexT, avem în primul rând o datorie față de cinemaul pe care-l făceau Cristian Nemescu și Andrei Toncu: spiritul acelui cinema – amestecul de incisivitate și foc continuu de idei, ambiția tinerească de a provoca și de a uimi – ar trebui să se regăsească, mai direct sau mai indirect, în selecțiile noastre. Tot legat de exemplul celor doi (și al colaboratorilor lor), avem datoria de a fi promotorii unui concept mai larg de cultură cinematografică, înțeleasă ca un mod de viață bazat pe bucuria tinerească – încă necontaminată de alte interese – a asocierii întru crearea și/sau aprecierea unor filme bune. Calitatea filmelor contează foarte mult, desigur – de-aceea ne simțim datori să construim secțiunea competițională a festivalului în jurul a nu mai mult de 25-30 de scurtmetraje, din multele sute pe care le vedem; ambiția noastră e ca peste ani să putem spune, cu mândrie perfect justificată, despre absolut toți concurenții noștri, că (după cum sună, de altfel, titlul uneia dintre secțiunile festivalului) „și ei au fost NexT”. Și bineînțeles că avem datoria de a pune cap la cap toate cele – filmele dintr-un program sau altul, evenimentele speciale, secțiunile cu tradiție și cele nou-create (cum sunt, în această ediție, „NexT Imaginaria“ și „NexT Dance“) – astfel încât să iasă cel mai bun spectacol cu putință. Așadar, să înceapă festivalul și să vedem cât de bine ne-am îndeplinit îndatoririle anul acesta.

Andrei Gorzo Creative Director / Director Artistic

9


NexT International Film Festival

Cristian Nemescu

March 31, 1979 – August 25, 2006 31 martie 1979 – 25 august 2006

10

As a student of Bucharest’s National University of Drama and Film “I.L. Caragiale”, Cristian Nemescu directed a series of short films, which were funny, sexy, brazenly lyrical, technically audacious and visually alive in a way that signalled the presence of a major talent. Mihai and Cristina (2001) won Best International Debut at the International Film Festival Message-to-Man in Saint Petersburg, as well as audience awards at the Milano Film Festival and at the Young European Cinema Festival in Torun, Poland. C Block Story (2002) was nominated for Best Short at the European Academy Awards; it also won the Grand Prize at New York University’s International Student Film Festival and it went on collecting awards and invitations at more than 20 film festivals from all over the world. Nemescu’s first independently-made film, the ambitious, 45-minute long Marilena from P7, had its premiere at the Cannes Film Festival; its festival itinerary included Edinburgh, Telluride and Cottbus. An accomplished technician by the age of 25, Nemescu also won recognition as a director of commercials and music videos. By the time of his death (27), he had just finished shooting his first feature film, the superbly capacious and vital California Dreamin’ (2007), selected Best Film in the section Un Certain Regard, at the Cannes Film Festival.

Ca student al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, Cristian Nemescu a realizat o serie de scurtmetraje care erau în acelaşi timp comice, sexy, insolent-lirice, îndrăzneţe din punct de vedere tehnic şi încărcate de o vitalitate vizuală care semnala prezenţa unui talent prodigios. Mihai şi Cristina (2001) a câştigat premiul pentru Cel mai bun debut internaţional la Festivalul de Film Message-to-Man din Sankt-Petersburg, precum şi premii ale publicului la Festivalul de Film de la Milano şi la Festivalul Tânărului Cinema European de la Torun, Polonia. Poveste de la Scara C (2002) a fost nominalizat pentru Cel mai bun scurtmetraj la Premiile Academiei Europene de Film şi a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film Studenţesc organizat de New York University. Primul film independent al lui Nemescu, ambiţiosul mediumetraj Marilena de la P7, şi-a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la Cannes; itinerarul său festivalier a inclus apoi Edinburgh, Telluride şi Cottbus. Nemescu a devenit un tehnician desăvârşit până la vârsta de 25 de ani, câştigându-şi un renume şi ca regizor de videoclipuri şi reclame. În momentul morţii sale (la 27 de ani), terminase de curând filmările la lungmetrajul său de debut, California Dreamin’ (2007), un film de o anvergură şi de o vitalitate spectaculoase, câştigător al premiului secţiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes.


NexT International Film Festival

Andrei Toncu

April 8, 1978 – August 25, 2006 8 aprilie 1978 – 25 august 2006

Upon his graduation from the National University of Drama and Film “I.L. Caragiale” (2000), Andrei Toncu worked extensively as a sound designer and sound editor in Romania and in the US, in film, television and advertising. As a perfectionist and fervent believer in the creative use of sound, he was depressed by the predominant shabbiness and lifelessness of the soundscape of Romanian cinema, and was determined to change it. His goal, in his own words, was to establish a standard for sound design in the Romanian film community. He had found a good and receptive ear in director Cristian Nemescu, and his contribution as a sound designer is one of the reasons why the films Mihai and Cristina (2001) and Marilena from P7 (2006) are so strikingly vital and technically daring. He worked on Nemescu’s debut feature California Dreamin’ (2007), up to the night of the car crash which killed them both. His last finished film was Radu Jude’s The Tube with a Hat which went on to win (among many other prizes) the award for Best Short at the 2007 Sundance Film Festival. A few days before his death, he had been contacted by Francis Ford Coppola with a proposition to work on the sound effects of his new film Youth Without Youth (2007).

După absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ (2000), Andrei Toncu a lucrat intens ca designer şi editor de sunet în România şi în Statele Unite, în film, televiziune şi publicitate. Andrei credea cu tărie în forţa nelimitată a sunetului cinematografic folosit în mod creativ şi era hotărât să schimbe cu totul peisajul sonor – derizoriu, lipsit de viață – al filmului românesc; ţelul lui, după cum spunea el însuşi, era să impună comunităţii cinematografice româneşti un nou standard în designul de sunet. Îşi găsise un colaborator ideal de receptiv în regizorul Cristian Nemescu şi contribuţia lui, ca designer de sunet, e unul dintre motivele pentru care filmele Mihai şi Cristina (2001) şi Marilena de la P7 (2006) frapează prin îndrăzneala lor tehnică şi prin vitalitatea lor. A lucrat la lungmetrajul de debut al lui Nemescu, California Dreamin’ (2007), până în noaptea accidentului de maşină care i-a ucis pe amândoi. Ultimul său film terminat a fost Lampa cu căciulă al lui Radu Jude, cel mai premiat scurtmetraj românesc din toate timpurile. Cu câteva zile înainte de moartea sa, Andrei Toncu fusese contactat de Francis Ford Coppola cu o propunere de a realiza efecte sonore pentru filmul său, Tinereţe fără tinereţe (2007).

11


NexT International Film Festival

NexT Jury 2012 JuriuL NexT 2012

12

HANNA SOHLBERG Hanna Sohlberg is a Commissioning editor of Short and Documentary film at Film i Skåne, the Southern Sweden regional fund. Since starting there in 2004, she has managed numerous film projects and programs and she initiated and developed the talent department of Film i Skåne. She has served as a jury member in several international film festivals and is also the festival director of Pixel, the largest short film festival of Southern Sweden. Hanna is a former short film director and studied Literature and Media and Communication Science at the University of Lund. Hanna Sohlberg este director de achiziţii în cadrul departamentului de Film Documentar şi de Scurt Metraj al fondului regional Film i Skåne din partea de sud a Suediei. Începând din 2004, s-a ocupat de dezvoltarea a numeroase programe şi proiecte de film şi a

înfiinţat departamentul pentru descoperirea şi cultivarea talentelor la Film i Skåne. A fost membră a juriului pentru mai multe festivaluri internaţionale şi este directorul festivalului Pixel, cel mai mare festival de scurtmetraje din sudul Suediei. Hanna este regizor de film, a realizat câteva scurtmetraje şi a studiat Literatură şi Ştiinţele Comunicării la Universitatea din Lund.

ANDREW LEGGE Andrew Legge is an award winning short film director. He worked on a variety of documentaries, feature films and TV programs, he lives in Dublin and he has made a number of short films, such as The Unusual Inventions of Henry Cavendish (2005) or 1902 (2001). At present he is working on a feature script entitled Clovis Teazle which he developed through the Cannes Film Festival Cinéfondation. Andrew won the Audience Award at NexT 2011 with his short film The Chronoscope. He is currently in postproduction with his last short film, The Lactating Automaton. Andrew Legge este un regizor multipremiat pentru scurtmetrajele sale. Trăieşte la Dublin, a lucrat la mai multe producţii de documentare, filme de lung metraj şi programe TV şi, de asemenea, a realizat câteva scurtmetraje, printre care The

Unusual Inventions of Henry Cavendish (2005) sau 1902 (2001). În prezent lucrează la proiectul unui lungmetraj intitulat Clovis Teazle, care va fi dezvoltat prin intermediul programului Cinéfondation al Festivalului de Film de la Cannes. Andrew a câştigat Premiul Publicului la NexT IFF 2011 cu scurtmetrajul său Cronoscopul, iar acum se află în stadiul de postproducţie cu cel mai recent scurtmetraj al său, The Lactating Automaton.


NexT International Film Festival

MATTHIJS WOUTER KNOL Matthijs Wouter Knol is the program manager of the Berlinale Talent Campus since 2008. In 2001 he joined the renowned Pieter van Huystee Film in Amsterdam, becoming Head of Development in 2004. In 2007, he started working for the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), spreading his activity between the coproduction and sales markets and the IDFAcademy training program. As producer for Foundation Arts&Ex (20012007), he organized several photography exhibitions, lectures, video-installations, and retrospectives – all closely related to cinema and in collaboration with the Netherlands Film Museum, Stedelijk Museum and FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Wexner Center for the Arts (Columbus, Ohio), Colette (Paris) and the Museum of Modern Art (New York).

Matthijs Wouter Knol este coordonatorul programului Berlinale Talent Campus din 2008. În 2001 s-a alăturat renumitei companii Pieter van Huystee Film din Amsterdam, devenind directorul Departamentului de Dezvoltare în 2004. În 2007, a început să lucreze pentru Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Amsterdam (IDFA), împărţindu-şi timpul între coproducţii, târgurile de selecţii şi programul de training IDFAcademy. Ca producător pentru Foundation Arts&Ex (2001-2007), a organizat mai multe expoziţii de fotografie, cursuri, instalaţii video şi retrospective – toate în strânsă legătură cu cinemaul, în colaborare cu Muzeul Olandez de Film, Muzeul Stedelijk şi FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Centrul de Arte Wexner (Ohio), Colette (Paris) şi Muzeul de Artă Modernă (New York).

MIHAI CHIRILOV Mihai Chirilov is a well-known film critic, he works as a curator for the Romanian Film Festival organized by The Romanian Cultural Institute in New York, and is the Artistic Director of Transilvania International Film Festival (TIFF). He has a monthly column on HBO Club, was the editoren-chief of the Re:publik and conceived the special edition of the AperiTIFF, dedicated to the Romanian film productions from 2010, and he is also a co-author of the book Lars von Trier: The Films, The Women, The Ghosts. He has served as jury member at several important international film festivals (Hong Kong, Berlin, Karlovy Vary, Palm Springs, Gothenburg, Chicago, San Francisco, Moscow). Mihai Chirilov este critic de film, director artistic al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) şi

curator al Festivalului de Film Românesc de la New York, organizat de Institutul Cultural Român. A fost redactor-şef al revistei Re:publik şi are o rubrică lunară pe HBO Club. A conceput ediţia specială a revistei AperiTIFF, dedicată actualităţii cinematografice româneşti din 2010, şi este coautor al cărţii Lars von Trier: The Films, the Women, the Ghosts. A fost membru al juriilor unor importante festivaluri de film (Hong Kong, Berlin, Karlovy Vary, Palm Springs, Göteborg, Chicago, San Francisco, Moscova).

13


NexT International Film Festival

14

GABRIEL SPAHIU Gabriel Spahiu is one of the best known actors of the Romanian New Wave. In 1992 he graduated from the University of Bucharest, in Mathematics. Following his passion, he took up acting classes at the National Film School in Bucharest, where he had Olga Tudorache, one of the greatest Romanian actresses, and Adrian Pintea as his teachers. He graduated in 1996. He played in more than eighty shorts as well as feature films, some of them awarded at international festivals such as Cannes, Sundance, Berlin, Tampere, IndieLisboa: The Death of Mr Lazarescu (by Cristi Puiu, 2005), The Tube With A Hat (by Radu Jude, 2006), Marilena from P7 (by Cristian Nemescu, 2006), Home (by Paul Negoescu, 2007), California Dreamin’ (endless) (by Cristian Nemescu, 2007), A Film for Friends (by Radu

Jude, 2011), Adalbert’s Dream (by Gabriel Achim, 2011), Everybody in Our Family (by Radu Jude, 2011). Gabriel Spahiu este unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai noului cinema românesc. A absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti în 1992 şi Facultatea de Teatru, la clasa Olgăi Tudorache şi a lui Adrian Pintea, în 1996. A jucat în peste optzeci de filme, de lung sau scurt metraj, dintre care unele au fost premiate la importante festivaluri de film, precum Cannes, Sundance, Berlin, Tampere, Lisabona. Dintre filmele importante în care a jucat Gabriel Spahiu pot fi menţionate: Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu, 2005), Lampa cu căciulă (regia Radu Jude, 2006), Marilena de la P7 (regia Cristian Nemescu, 2006), Acasă (regia Paul Negoescu, 2007), California Dreamin’ (regia Cristian Nemescu, 2007), Film pentru prieteni (regia Radu Jude, 2011), Visul lui Adalbert (regia Gabriel Achim, 2011), Toata lumea din familia noastră (regia Radu Jude, 2011).


NexT International Film Festival

AWARDS PREMII We love films and our audience alike. This is why we have awards for both. Iubim filmele și ne iubim publicul, în egală măsură. De aceea avem premii și pentru unii, și pentru alții. FILMS / FILME

AUDIENCE / PUBLIC

NexT TROPHY / TROFEUL NexT 4000 Euro granted by Romanian Cultural Institute $ 2000 worth of film stock and front end lab services offered by Kodak CineLabs Romania 4000 Euro oferiți de Institutul Cultural Român $ 2000 în peliculă şi servicii de procesare oferiți de Kodak CineLabs România

LUCKY VIEWER AWARDS / PREMIILE SPECTATORILOR NOROCOȘI 10 x 5 books offered by Editura Trei 10 x 5 cărți oferite de Editura Trei

“CRISTIAN NEMESCU” BEST DIRECTING AWARD / PREMIUL “CRISTIAN NEMESCU” PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român “ANDREI TONCU” BEST SOUNDTRACK AWARD / PREMIUL “ANDREI TONCU” PENTRU CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român BEST ROMANIAN SHORT FILM / CEL MAI BUN SCURT METRAJ ROMÂNESC 3500 Euro worth of DI post-production services granted by Abis Studio 3500 Euro in servicii de post-producție DI oferiti de Abis Studio

EMILE CANTILLON YOUTH JURY AWARD / PREMIUL JURIULUI TÂNĂR EMILE CANTILLON 1 place in the Emile Cantillon Youth Jury of the 27th edition of Namur International Festival of French-Speaking Film for the winner of the film criticism contest, granted by Namur International Festival of FrenchSpeaking Film 1 loc în juriul tânăr Emile Cantillon al celei de-a 27-a ediții a Festivalului Internațional de Film Francofon de la Namur pentru câștigătorul concursului de critică de film, acordat de Festivalul Internațional al Filmului Francofon de la Namur VODAFONE IS NexT TO MEDIA CONTEST / CONCURS VODAFONE IS NexT TO MEDIA A smartphone for the best journalistic material about NexT International Film Festival 2012, offered by Vodafone Un smartphone pentru cel mai bun material jurnalistic despre Festivalul Internaţional de Film NexT 2012, oferit de Vodafone

AUDIENCE AWARD / PREMIUL PUBLICULUI 500 Euro offered by NexT Cultural Society 500 de Euro oferiţi de Societatea Culturală NexT AUDIENCE AWARD ROMANIAN SHORT FILM / PREMIUL PUBLICULUI PENTRU FILM ROMANESC 2 weeks of extensive promotion on Cocor media facade, granted by Cocor Media Channel 2 săptămâni de promovare intensivă pe fatada media Cocor, oferite de Cocor Media Channel

15


NexT International Film Festival

NexT TEAM ECHIPA NexT

Ada Solomon festival director

Andrei Gorzo creative director

Yvonne Irimescu festival coordinator

Cătălin Anchidin corporate relations manager

Irina Trocan programmer

Matei Branea art director & illustrator

Ozana Oancea international relations coordinator NexT Kids coordinator

Nora Dumitrescu PR manager

Adrian Pavelescu production manager

Letiţia Ştefănescu interns & volunteers coordinator

Dobrică Lospă technical manager

Ana-Maria Lişman translations & subtitles coordinator catalogue editor

Luiza Pârvu Alex Lungu video content coordinators

Anastasia Chiliment giftshop coordinator HR assistant

Vadim Ciocăzan DTP

Carmen Gociu catalogue designer

Daniel Nanboe IT & web coordinator

Adi Marineci festival photographer

Ioana Drăghici print traffic coordinator

Mirela Ţugui production assistant

Dana Boghean Melconian travel coordinator

Aleca Ivan after-hours events coordinator

Aura Iordache financial advisor

Cristina Ivan office manager

Adriana Răcăşan Nicu Purice set design

Ana Ilieşiu editor official video

Tudor Calnegru visual effects official video

Noper Kitră Matei Branea Titi Ciocan NexT trophies

Ioan Filip Dan-Ştefan Rucăreanu sound design official video

Raul Dumitrescu new media consultant

INTERNS / interni Cristina Răboj Ana Răducanu programming

Mădălina Cozmeanu Andreea Greavu marketing & sponsorship

Andreea Nedelescu Cristina Bîlea guest

Daniel Enache production assistant

Ana Cântăbine set design

Ioana Cozma DTP

Aniela Ariton Alexandra Popescu giftshop

Raluca Răcean Gorgos Izabela Frăţilă NexT Kids

Mara Ambrosie catalogue & press translations

Diana Rădulescu Alex Stoica Mihai Ghiţă Gabriel Copoeru-Enache video content

Sami Puşcaş Flavian Manea Ela Duca technical department

Alexandra Marin Ana Petroianu Andreea Mircioagă web

Andreea Mihalcea Raluca Bujor Valentina Nicolae PR & press Alexandra Scarlat ticketing Raluca Lungu Bogdan Căpăţână Vlad Dinişoae translations & subtitles Camelia Şirli Gilda Comârzan Otilia Doboş photo

17


NexT International Film Festival

Agenda Wednesday, March 28 / Miercuri, 28 Martie

Thursday, March 29 / Joi, 29 Martie

Friday, March 30 / Vineri, 30 Martie

Cinema Scala m 18.30 – 19.00 Opening Gala / Gala de deschidere m 19.00 – 21.30 Competition I + Q&A / Competiție I + Q&A

Cinema Scala m 17.00 – 19.30 Competition II + Q&A / Competiție II + Q&A m 20.00 – 22.30 Competition III + Q&A / Competiție III + Q&A

Cinema Scala m 17.30 – 20.00 Competition IV + Q&A / Competiție IV + Q&A m 20.30 – 22.30 Oscars Night

Cinema Studio m 18.30 – 20.30 They Were NexT Generation Too I / Și ei au fost NexT Generation I: Hesher m 21.00 – 22.50 NexT Dance

Cinema Studio m 11.00 – 13.00 Competition I (Rerun) / Competiție I (Reluare) m 15.30 – 17.30 Focus: BuSho m 18.00 – 20.00 They Were NexT Generation Too II / Și ei au fost NexT Generation II: Littlerock m 20.30 – 22.30 NexT Imaginaria

Cinema Studio m 11.00 – 13.00 Competition II (Rerun ) / Competiție II (Reluare) m 13.30 – 15.30 Competition III (Rerun ) / Competiție III (Reluare) m 16.00 – 17.45 SHORT MATTERS! European Film Academy Nominees on Tour I m 18.15 – 20.15 SHORT MATTERS! European Film Academy Nominees on Tour II m 20.30 – 22.15 SHORT MATTERS! European Film Academy Nominees on Tour III

Café Verona Cărturești m 10.00 – 11.30 Acting Masterclass by Gabriel Spahiu / Masterclass de Actorie cu Gabriel Spahiu m 11.30 – 13.00 Acting Schools: What & Why? / Școli de actorie: Ce si de ce? m 13.30 – 14.30 Berlinale Talent Campus

Café Verona Cărturești m 10.00 – 11.30 Seminar on Sound Design / Seminar de sound design m 12.00 – 13.30 Seminar on Film Directing / Seminar de regie de film Turbohalle m 20.00 – 22.00 Cristi & Otto

18

J’ai Bistrot (Tg. Mureş) m 19.00 – 20.00 Cristi & Otto


NexT International Film Festival

Saturday, March 31 / Sâmbătă, 31 Martie

Sunday, April 1 / Duminică, 1 Aprilie

Cinema Scala m 13.00 – 15.30 Festival Friends I + Q&A / Prietenii Festivalului I + Q&A m 16.00 – 18.30 Festival Friends II Q&A / Prietenii Festivalului II + Q&A m 19.30 – 20.30 Closing Gala / Gala de închidere m 20.30 – 23.00 Screening of the Awarded Films / Proiecţia filmelor premiate

Cinema Studio m 12.30 – 14.30 They Were NexT Generation Too I (Rerun) / Și ei au fost NexT Generation I (Reluare): Hesher m 15.00 – 17.00 Semaine de la critique (Festival de Cannes) m 17.30 – 19.20 NexT Dance (Rerun) / NexT Dance (Reluare) m 19.30 – 22.00 Screening of the Awarded Films / Proiecţia filmelor premiate

Cinema Studio m 11.00 – 13.30 NexT Kids m 14.30 – 16.30 Competition IV (Rerun ) / Competiție IV (Reluare) m 16.45 – 19.20 Cristi & Otto: California Dreamin’ (Endless) / California Dreamin’ (Nesfârşit) m 20.00 – 22.00 They Were NexT Generation Too II (Rerun) / Și ei au fost NexT Generation II (Reluare): Littlerock Café Verona Cărturești m 10.00 – 11.30 Seminar on Film Distribution / Seminar de distribuție de film m 12.00 – 13.30 MEDIA Programme & case study / Programul MEDIA & studiu de caz J’ai Bistrot (Tg. Mureş) m 18.00 – 19.00 Cristi & Otto

19


COMPETITION COMPETIȚIE


COMPETITION

AGLAÉE France, 2010, 19’, HD, color

RUDI ROSENBERG Director / Regizor Rudi Rosenberg (born in 1979) started his career as an actor, playing on television and cinema. After studying at the International Film and Television School (EICAR) in Paris, he undertook his career as a filmmaker. His graduation film, 13 Years Old, was selected in a score of French and international film festivals and won the first prize at the Arte Student Film Contest. In 2010, he made Aglaée, produced by Karé Productions. He is currently making TV commercials and started the work on his first full-length feature. Rudi Rosenberg (născut în 1979) şi-a început cariera ca actor, jucând în filme de televiziune şi pe marile ecrane. După începerea studiilor la Şcoala Internaţională de Film şi Televiziune (EICAR) din Paris, şi-a îndreptat atenţia către regie de film. Filmul său de absolvire,13 Years Old, a fost selectat în numeroase festivaluri din Franţa şi din lume şi a câştigat premiul întâi la Concursul de Film Studenţesc Arte. În 2010, a regizat filmul Aglaée, produs de Karé Productions. În prezent, face reclame pentru televiziuni şi lucrează la primul său lungmetraj.

RÉMI GILLE Sound designer

In the school yard, Benoit loses a bet against his friends. His dare: to ask Aglaée, a disabled student, to go out with him. În curtea şcolii, Benoit pierde un pariu cu unul dintre prietenii săi. Drept pedeapsă, trebuie să o invite pe Aglaée, o elevă cu handicap, să iasă împreună cu el.

Festivals: Clermont-Ferrand IFF – Mention Spéciale du Jury (2011), FIFF Namur (2010), Off-Courts Trouville (2010), Brest European SFF (2011), Corona Cork IFF – Best International Short Film (2011)

22

Contact: Karé Productions, 29 bd St Martin, 75003 Paris, T: 01 58 53 55 00, F: 09 71 70 40 24, kare@kareprod.fr

Rémi Gille has studied piano and guitar, is a graduate of film studies and has worked on two documentaries and more than thirty short films, as sound designer, boom operator, foley artist, sound editor and composer. He is also interested in theatre and entertainment shows, he has worked on three dramatic productions and numerous music recordings. Rémi Gille a studiat pian şi chitară, este absolvent de studii de film şi a lucrat până în prezent la două documentare şi peste treizeci de scurtmetraje, ca sound designer, boom operator, foley artist, editor de sunet şi compozitor. Interesul său se îndreaptă de asemenea către spectacole de entertainment, a realizat sunetul pentru trei piese de teatru şi a lucrat la numeroase înregistrări de muzică.


COMPETITION

ATTENTION FIRMES DREPŢI!

Mexico, 2010, 10’, 35mm, b&w

YORDI CAPÓ Director / Regizor Yordi Capó was born in Michoacan, Mexico, in 1977. He is a teacher at the Image and Sound Department of Guadalajara University, where he completed his studies in Audiovisual Arts (2003) and a master in Film Studies (2007), specializing in scriptwriting. Yordi has worked on several film projects as director, scriptwriter, editor and cinematographer. Among his works, he directed the documentary The Blues of Paganini, nominated for the Best Documentary Short Film Award (Ariel) given by the Mexican Film Academy. Yordi Capó s-a născut în Michoacan, Mexic, în 1977. Este profesor la departamentul de imagine şi sunet al Universităţii Guadalajara, unde a absolvit studiile în Arte Audiovizuale (în 2003) şi masterul în Studii de Film (în 2007) la secţia de scenaristică. Yordi a lucrat la mai multe proiecte de film, ca regizor, scenarist, editor şi director de imagine. Dintre filmele sale face parte documentarul The Blues of Paganini, nominalizat la premiul Ariel, pentru cel mai bun scurtmetraj documentar, oferit de Academia Mexicană de Film.

ODIN ACOSTA Sound designer

A private tries to stand at attention during a long official ceremony in spite of the obstacles he faces, such as the sun, sweat, tiredness and an insistent mosquito. While he listens to the official speech, the soldier becomes aware of the difference between the many who follow and the few who lead. Un soldat încearcă să stea „drepţi“ în timpul unei ceremonii oficiale de durată, în ciuda impedimentelor: soarele, transpiraţia, oboseala şi ţânţarii insistenţi. În timp ce ascultă oficialităţile vorbind, soldatul devine conştient de diferenţa dintre cei mulţi care nu fac decât să-i urmeze pe cei puţini care conduc.

Odin Acosta is a graduate in Audiovisual Arts from the University of Guadalajara. Since 2007 he has edited and sound designed more than 60 projects. He also teaches Sound Design and enjoys good tequila. Odin Acosta este absolvent al Universităţii din Guadalajara, Facultatea de Arte Audiovizuale. Din 2007, a lucrat ca editor de sunet şi sound designer la peste 60 de proiecte de film. De asemenea, este profesor de sound design şi preferă întotdeauna o tequila de calitate.

Festivals: Regard Sur le Courtmetrage, Quebec (2011); CineLatino, Germany (2011); Mexican Film Festival, Hong Kong (2011); Latin American Film Festival, Holland (2011); Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquin, Argentina (2011); Fastnet Short Film Festival, Cork (2011); Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, Chile (2011) Contact: Iván Gutiérrez Araico, difuinte@imcine.gob.mx / Mexican Film Institute, www.imcine.gob.mx

23


COMPETITION

AUDITION PROBA

Israel, 2010, 15’, video, color

ETI TSICKO Director / Regizor Eti Tsicko was born in 1982, in Israel. After traveling around the world (India, Australia, Thailand, America) and living in UK for 3 years, she came back to Israel and started her film studies at the Tel Aviv University. She is one of the lectors of Rehovot Women’s International Film Festival, her film Daswarilli (Stained) has been screened in festivals in Israel and all over the world, and Audition is her 4th year student film, as part of „The Coffee Project – Between Reality and Imagination“. Eti Tsicko s-a născut în 1982, în Israel. După ce a călătorit în jurul lumii (India, Australia, Thailanda, America) şi a locuit în Marea Britanie timp de trei ani, s-a întors în Israel pentru a urma regia de film în cadrul Universităţii Tel Aviv. A fost unul dintre lectorii seminariilor de la Women’s International Film Festival, Rehovot; scurtmetrajul ei, Daswarilli (Întinat), a fost prezentat la numeroase festivaluri în Israel şi în întreaga lume, iar scurtmetrajul Audition (Proba) este rezultatul celui de-al patrulea ei an de studii, ca parte a unei iniţiative universitare mai ample: „The Coffee Project – Between Reality and Imagination“.

AVIAD MOSHE Sound mixer A female director calls an Arab actor for an audition. What are the boundaries of an audition? And where does “reality” start and the “movie” end? O regizoare cheamă un actor arab pentru o probă. Însă care sunt limitele unei probe? Unde începe „realitatea” şi unde se termină „filmul”?

Festivals: Haifa IFF (2010); Jerusalem IFF (2010), Cinemed, Montpellier Mediterranean Film Festival, France (2010), Mostra IFF – Brazil (2010); Mediterranean Film Festival, Belgium (2010); Washington Jewish Film Festival, USA (2010), Other Israel IFF – New York (2010), Thessaloniki IFF (2010)

24

Contact: Tel-Aviv University Film & TV Department, P.O. Box 39040, Ramat-Aviv 69978, Israel, T: +972-3-6406836, sffoc@tauex.tau.ac.il

Aviad Moshe studied sound at SPIR College for four years and after graduation he worked on several movie sets and student films. He is currently studying for a degree in computers. Aviad Moshe a studiat montaj de sunet timp de patru ani în cadrul facultăţii SPIR, iar după absolvire a lucrat pe mai multe platouri de filmare şi pentru diverse filme studenţeşti. În prezent, îşi urmează studiile în domeniul IT.


COMPETITION

AURORA BOREALIS AURORA BOREALĂ

USA, 2011, 13’, RED, color

MATT H. MAYES Director / Regizor At 16, Matt Mayes was awarded a scholarship to the School of the Art Institute of Chicago. After graduating, he exhibited work in galleries in London, New York, Los Angeles and Chicago. In 2008, he began collaborating with the Los Angeles Poverty Department (LAPD), a theater group comprised of homeless people from Skid Row. After premiering at Slamdance in 2011, his recent film Aurora Borealis was awarded „Best Short“ at Big Apple Film Festival. La 16 ani, Matt Mayes a primit o bursă la Institutul de Artă din Chicago. După absolvire, şi-a expus lucrările în galerii din Londra, New York, Los Angeles şi Chicago. În 2008 a început să colaboreze cu trupa de teatru “Los Angeles Poverty Department” (LAPD), ai cărei membri sunt oameni fără adăpost din Skid Row. După premiera de la Slamdance din 2011, cel mai recent film al său, Aurora boreală, a primit premiul pentru cel mai bun scurtmetraj la Festivalul de Film Big Apple.

ANDREW TRACY Sound designer

A man visits his mother in a nursing home when a shift of light reveals the spaces between and inside them. Un bărbat îşi vizitează mama într-un azil de bătrâni, o undă de lumină dezvăluie spaţiul dintre ei şi dinăuntrul lor.

Andrew Tracy studied sound design and music at Berklee College of Music. Since 2008 he has worked as a sound designer and mixer at 740 Sound Design, an award winning commercial sound design and mix house in Los Angeles. As a freelance sound supervisor, Andrew brings his years of experience and creative talent to every project, designing sounds and creating dynamic mixes for independent features, shorts and documentaries.  Andrew’s work has been showcased at film festivals worldwide. Andrew Tracy a studiat sound design şi muzică la Berklee College of Music. Din anul 2008 lucrează ca sound designer şi mixer la 740 Sound Design, o companie de renume din Los Angeles multipremiată pentru sound design şi montaj de sunet. Ca sound supervizor liber profesionist, Andrew contribuie la producţii independente de lung metraj, scurt metraj şi documentar, folosindu-se de experienţa şi talentul său pentru a crea sunete şi mixaje dinamice. Proiectele sale au fost prezentate la festivaluri de film din toată lumea.

Festivals: Slamdance Festival (2011), Seattle IFF (2011), Galway Film Fleadh (2011), Los Angeles ISFF (2011), Coney Island Film Festival (2011), Big Apple Film Festival, New York – Best Short Film (2011) Contact: Henderson & Hussein Pictures, 1635 1/2 McCollum St, Los Angeles CA 90026, T: 1 213 407 3382, matt.h.mayes@gmail.com

25


COMPETITION

BEYOND THE RIVER L’ARROSEUR DINCOLO DE APE

Morocco, 2011, 23’, Full HD, color

MOHAMED AOUAD Director / Regizor Mohamed Aouad is currently studying Film Directing at L’Ecole Supérieure des Arts Visuels (ESAVM) in Marrakech, after obtaining his degree in Mathematics, in 2008. He has worked as 1st and 2nd assistant director for several film productions and has made three short films: H’ddi, documentary (2009), Amours Dactylos, fiction (2010) and, his most recent one, L’arroseur, winner of the short film competition at Marrakech International Film Festival (2011). Mohamed Aouad studiază regie de film la Şcoala Superioară de Arte Vizuale (ESAVM ) în Marrakech, după ce şi-a obţinut licenţa în Matematică, în 2008. A lucrat ca prim asistent şi asistent secund de regie pentru mai multe producţii de film şi a regizat trei scurtmetraje: H’ddi, documentar (2009), Amours Dactylos, ficţiune (2010) şi cel mai recent, L’arroseur, câştigător al competiţiei de scurt metraj în cadrul Festivalului de Film de la Marrakech (2011).

Location sound engineer: ANIS BERJAMY Sound editor: ABOUBAKR DOURAIDI Rachid lives in a remote home in the village. He is a worker. He goes home every day before sunset and makes sure to close the door and the windows before night. He lives a routine life before the arrival of a woman. Rachid trăieşte într-o casă la marginea satului. Munceşte. Se întoarce acasă în fiecare zi la căderea soarelui şi are grijă să închidă bine uşa şi ferestrele peste noapte. Rachid trăieşte într-o rutină solitară, până când se întoarce în viaţa lui o femeie.

Festivals: Marrakech International Film Festival – Cinécoles Short Film Prize (2011)

26

Contact: Mohamed Aouad, simoaouad@gmail.com; ESAV Marrakech, BP 4006, Amerchich 40002 Marrakech, Morocco, T: 00212524299000, F: 00212524291575, contact@esavmarrakech.com


COMPETITION

ECHO ECOU

Poland, 2011, 20’, HD, color

MARCIN FILIPOWICZ Director / Regizor Marcin Filipowicz was born in 1985. Since 2007 he has been studying Film Directing at the Radio and Television Faculty of Silesia University in Katowice. He combines film studies with his other passions – travelling and photography. He has received numerous awards at national film festivals for 7109 Km, a film about a young boy’s journey from Poland to Irkutsk (2008). Echo is his graduation short drama film. Marcin Filipowicz s-a născut în 1985. În 2007 şi-a început studiile la departamentul de regie de film al Facultăţii de Radio şi Televiziune Krzysztof Kieślowski, Universitatea din Silesia. Pe lângă film, dintre pasiunile sale fac parte călătoriile şi fotografia. A primit numeroase premii pentru filmul 7109 Km, un documentar despre călătoria unui tânăr din Polonia până în Irkutsk (2008). Ecou este un film de ficţiune, scurtmetrajul său de absolvire.

MARCIN LENARCZYK Sound designer

An eleven-year-old boy and his father go on a trip in the forest. Their trip turns into a difficult test of manhood and survival skills. Un băiat de unsprezece ani împreună cu tatăl său fac o excursie în pădure, în care amândoi au ocazia să-şi testeze puterile şi tehnicile de supravieţuire.

Contact: Marcin Filipowicz, T: +48 607 042 227; marcin.filipowicz@skrawki.com.pl; www.marcinfilipowicz.com

Marcin Lenarczyk has worked as sound mixer, sound editor and sound designer for various film productions. Marcin Lenarczyk a lucrat ca sound mixer, sound editor şi sound designer pentru numeroase producţii de film.

27


COMPETITION

FROM NOW ON DE AZI ÎNAINTE

Romania, 2011, 36’, 35mm, color

DORIAN BOGUŢĂ Director / Regizor Dorian Boguţă was born in 1971, in Chişinău. In 1993 he graduates from the acting department of the “Sota Rustaveli“ Faculty of Theater and Film from Tbilisi, Georgia. Up until the ‘80s he is an actor at the “Mihai Eminescu” National Theater from Chişinău. In 1999 he tries his chances in the Romanian capital. He stars in over 15 Romanian productions, among which Francesca, Kino Caravan, Lombarzilor 8. In 2009, he directs his first short, 10, which is later bought by HBO. Dorian Boguţă s-a născut în 1971, în Chişinău. În anul 1993 absolveşte Facultatea de Teatru și Film „Sota Rustaveli“ din Tbilisi , Georgia, la secţia de actorie. Pana la sfârşitul anilor ’90 este actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinau. În 1999 îşi încearcă şansele în capitala României. Joacă în peste 15 producţii româneşti, printre care Francesca, Caravana Cinematografică, Lombarzilor 8. În 2009, regizează primul său scurtmetraj, 10, ulterior cumpărat de HBO.

IOAN FILIP Sound designer

Ştefan turns 18, and his birthday present is a driving lesson, a bottle of vodka and a talk about women. But this “gift” also contains an unexpected surprise, which turns the boy’s entire anniversary upside down. Ştefan face 18 ani şi cadoul de aniversare este o lecţie de şofat, o sticlă de vodcă şi o discuţie libertină despre femei. Însă acest „cadou“ conţine şi o surpriză neaşteptată, care dă peste cap toată aniversarea băiatului.

Ioan Filip was born in 1988 in Piatra Neamţ. From 2007 to 2011 he is a student at the “I.L Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, the editing and sound department. He is currently doing a master degree in “The Art of Film Sound” at the same university. Ioan Filip s-a născut în 1988 la Piatra Neamţ. În perioada 2007-2011 este student la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti, secţia Montaj şi Sunet. În prezent urmează cursurile masterale în „Arta sunetului de film” în cadrul aceleiaşi universităţi.

MARIUS OBRETIN Sound designer Marius Obretin was born in 1981, in Alexandria, Romania. He studied editing and sound design at UNATC in Bucharest between 2007 and 2011, and worked on films such as Lombarzilor 8 (TV series, 2008), Tales from the Golden Age (2009), Effect 30 (TV series, 2009), Waiting for the Dawn (2011). Marius s-a născut în 1981, în Alexandria. A studiat montajul și designul de sunet la UNATC în București între 2007 și 2011. Dintre filmele la care a lucrat fac parte: Lombarzilor 8 (serial TV, 2008), Amintiri din Epoca de Aur (2009), Efect 30 (serial TV, 2009), Așteptând zorile (2011).

28

Contact: Mihaela Stoian, Bell-Film, Bucharest, Romania, sector 2, str. Agricultori, nr.93, T: +004 0726 144 491, mihaela.stoian@bellfilm.ro


COMPETITION

GIRL Sweden, 2011, 15’, HD, color

FIJONA JONUZI Director / Regizor Fijona Jonuzi was born in Sweden to Macedonian-Albanian parents. She studied literature and film history at the Universities of Lund and Stockholm, and film directing at the University of Gothenburg. Her graduation film, June, was nominated for best short in the Swedish Guldbagge Awards in 2008, and her most recent short film, Astrid / The Rabbit, will premiere in competition at Gothenburg in 2012. Fijona Jonuzi s-a născut în Suedia într-o familie de macedoneni-albanezi. A studiat literatura şi istoria filmului la Universităţile din Lund şi Stockholm și regie de film la Universitatea din Göteborg. Filmul ei de absolvire, June, a fost nominalizat pentru cel mai bun scurtmetraj la ediţia din 2008 a Swedish Guldbagge Awards. Astrid /The Rabbit, cel mai recent film al ei, va avea premiera în 2012 la Festivalul Internaţional de Film de la Göteborg.

CLAES LUNDBERG Production mixer

Hanna is invited to a party where there are only people ten years younger than her. At first, she feels uncomfortable, but she’s adjusting. Soon she feels like she’s one of them. Hanna este invitată la o petrecere unde sunt numai oameni cu zece ani mai tineri decât ea. La început nu se simte în largul ei, dar curând se adaptează.

Claes Lundberg was born in 1981 in Stockholm. He has a musical background as a percussionist. Since 2006, he has been working on films as a sound recordist, sound designer and foley artist, among which: You, The Living (2007) by Roy Andersson, The Involuntary (2008) and Play (2011) by Ruben Östlund, The World Is Waiting (2013) by Mariken Halle. Currently he is working on the second part of a trilogy based on August Strindberg’s play ”Miss Julie” called She´s Staging It by Fia-Stina Sandlund. Claes Lundberg s-a născut în 1981 la Stockholm şi are pregătire muzicală ca percuţionist. Din 2006 a lucrat ca sound designer, foley artist şi s-a ocupat de înregistrare de sunet la mai multe filme, printre care: You, The Living (2007) de Roy Andersson, The Involuntary (2008) şi Play (2011) de Ruben Östlund şi The World is Waiting (2013) de Mariken Halle. În prezent lucrează la a doua partea a trilogiei She´s Staging It de Fia-Stina Sandlund, bazată pe piesa de teatru „Domnişoara Julie“ a lui August Strindberg.

Festivals: Corona Cork Film Festival (2011), Göteborg International Film Festival (2011), Uppsala Short Film Festival (2011), Prague Short Film Festival (2012), Berlin International Film Festival (2012), Sundance Film Festival (2012) Contact: Andreas Fock,T: +46 8 665 11 36, andreas.fock@sfi.se; Magnet Film, Rheinsberger Str. 38, 104 35 Berlin, Germany, T: +49 (0)163 80 10 753, info@magnetfilm.de; Plattform Produktion AB, Vallgatan 9 D, SE-411 16 Göteborg, Sweden, T: +46 (0)31-711 66 60, mail@plattformproduktion.se

29


COMPETITION

THE GREENS FAMILIA GREEN

Canada, 2010, 17’, dvc-pro 50, color

SERGE MARCOTTE Director / Regizor After graduating from Concordia University’ Film Production program in 1998, Serge Marcotte spent many years traveling and working as a lighting technician for several TV projects. He’s been working since 2003 as a freelance translator and has developed strong knowledge and experience in creating digital effects for film. His short films The Sickroom and The Judgment were shown in festivals throughout the world. He just completed The Greens and is currently writing his first feature. După absolvirea în 1998 a cursurilor de producţie de film la Universitatea Concordia, Serge Marcotte a petrecut mulţi ani călătorind şi lucrând ca tehnician de lumini in cadrul multor proiecte de televiziune. Din 2003 lucrează ca traducător liber profesionist, în acelaşi timp acumulând experienţă în domeniul efectelor vizuale digitale pentru film. Scurtmetrajele sale The Sickroom şi The Judgment au fost prezentate la festivaluri de film din toata lumea. The Greens este cea mai recentă producţie a sa, iar în prezent lucrează la scenariul primului său lungmetraj.

MARTIN PINSONNAULT Sound designer

Clayton Green is told by his parents one morning that he is sick and must return to bed until he recovers. Clayton feels fine, but he soon learns to see things from his parent’s point of view when the invisible infection begins to spread, threatening the entire home. Într-o dimineaţă, părinţii îi spun fiului lor, Clayton Green, că este bolnav şi trebuie să se întoarcă în pat până se face bine. Clayton se simte bine, însă curând începe să vadă lucrurile din perspectiva lor, când o infecţie invizibilă ameninţă să cuprindă toată casa.

Festivals: Cinéma du Québec (2010); Festival FanTasia, Montreal – Best Film (2010), Les Rendez-vous du cinéma québécois, Montreal – Best Short Fiction Film (2011); Festival des Maudits Films, Grenoble, France (2011)

30

Contact: Christian Morissette, Vidéographe,T:1+ (514) 521-2116 poste 225, cmorissette@videographe.qc.ca; Les Films Camera Oscura, www.cameraoscurafilms.com

Martin Pinsonnault completed his BA in Film Studies at the University of Montreal, in 1991. His experience ranges from sound cataloging to sound recording, sound editing and sound design. As sound editor, he has worked on numerous films and TV series. In 2001, he founded SONOMAR, working as sound editor and sound designer on dozens of films, among them C.R.A.Z.Y., which brought him a Genie Award in 2006. In 2005, he joined Studios Marko as co-director of the Sound Department, and after three years, he joined the Technicolor Creative Services as sound designer of the Oscar Winner The Young Victoria and nine other films. Martin Pinsonnault a absolvit facultatea de film a Universităţii din Montreal în 1991. Experienţa sa acoperă un spectru larg, începând cu catalogarea şi înregistrarea de sunet şi continuând cu montaj de sunet şi sound design. A lucrat ca editor de sunet pentru foarte multe proiecte de film şi televiziune. În 2001 a fondat compania SONOMAR, unde a realizat sunetul pentru mai multe producţii, printre care si C.R.A.Z.Y., care i-a adus un Premiu Genie in 2006. În 2005 a devenit co-director al departamentului de sunet în cadrul studiourilor Marko, iar după alţi trei ani, s-a alăturat companiei Technicolor Creative Services, lucrând la The Young Victoria, film premiat cu Oscar, şi alte nouă filme.


COMPETITION

HELL O INFERNO INFERN

Portugal, 2011, 21’, HD, color

CARLOS CONCEIÇÃO Director / Regizor Carlos Conceição was born in Angola in 1979. He studied Film Directing at the Film School in Lisbon, he directed several music videos and short fiction films, while working with veteran filmmakers such as João Pedro Rodrigues and José Fonseca e Costa. He attended masterclasses with Roger Corman, Fernando Trueba, Witold Sobocinski, Michael Cimino, David Cronenberg, Stephen Frears and the “Story” seminar with Robert McKee. His short subject The Flesh was awarded the FNAC New Talent prize at IndieLisboa 2010. Carlos Conceição s-a născut în Angola, în 1979. A studiat regie de film la Facultatea de Film din Lisabona, a regizat mai multe clipuri muzicale şi câteva scurtmetraje şi a lucrat alături de regizori cunoscuţi, precum João Pedro Rodrigues şi José Fonseca e Costa. A urmat cursuri masterale sub îndrumarea unor mari nume, Roger Corman, Fernando Trueba, Witold Sobocinski, Michael Cimino, David Cronenberg, Stephen Frears, şi a luat parte la workshopul „Story“, alături de Robert McKee. Filmul său de scurtmetraj Carne a primit premiul FNAC pentru Tinere Talente, la IndieLisboa în 2010.

Sound designers: ANTÓNIO PEDRO FIGUEIREDO NUNO CARVALHO In a modern house, a young man has the job of keeping the swimming pool clean. He will eventually be involved in compromising activities. Un tânăr are slujba de-a menţine piscina curată, într-o casă modernă. În curând, însă, se va trezi implicat în nişte activităţi compromiţătoare.

Festivals: IndieLisboa (2011); International Short Film Festival Leuven, Belgium (2011); Flanders IFF Ghent, Belgium (2011); Brest European Short Film Festival, France (2011); Gijón International Film Festival for Young People, Spain (2011) Contact: Portuguese Short Film Agency, Auditorio Municipal, Pr da Republica, 4480-715 Vila do Conde, T: +351 252646683, agencia@curtas.pt; Blackmaria, Produção Audiovisual,  blackmaria@blackmaria.pt;

31


COMPETITION

HELLO KITTY Romania, 2011, 24’, 35 mm, color

MILLO SIMULOV Director /Regizor Millo Simulov is a master degree student and BA graduate of the “I.L Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, the Film Directing Department, as well as a graduate of the West University of Timișoara, the Design Department, and of the Politehnic University of Timișoara, the Multimedia Department. He has written, produced and directed a series of school films, and also several independent films. His films include: Kiddo, The Tri-Colored Dwarf and the Magic Mushroom, Smoking Can kill, Pijama Party, Penalty, Love Me, May Cherry Tree, Luminița, Five O’Clock, Thank You, And if...   Millo Simulov este masterand și absolvent al UNATC, Bucureşti, secţia Regie de Film, absolvent al Universităţii de Vest, Timișoara, secţia Design şi al Universității Politehnice, Timişoara, secţia Multimedia. A scris, produs şi regizat o serie de filme de şcoală, dar şi câteva filme independente. Dintre acestea, fac parte: Kiddo, Piticul tricolor și ciuperca fermecată, Fumatul poate să ucidă, Pijama Party, Penalty, Iubește-mă, Cireșul de mai, Luminița, Five O’Clock, Mulțumesc, Şi dacă...  

TUDOR D. POPESCU Sound designer

An unforgettable summer at the seaside, with the best of friends. Nothing stands in their way. O vară de neuitat la malul mării, alături de cei mai buni prieteni. Nimic nu le poate sta în cale.

32

Contact: UNATC, Strada Matei Voievod 75-77, Sector 2, Bucharest, Romania, T: +004 021 252 81 93; SpiderFilm Productions

Master degree student and BA graduate of the “I.L Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, Tudor D. Popescu has worked on numerous school productions and independent films, as well, throughout the last five years, as sound designer, sound editor and boom operator. He is also a film editor and a drummer. His films include: Tennis (by Vladimir Dembinski, 2011), The Anniversary (by Luiza Pârvu, 2010), Second effects (by Vladimir Dembinski, 2010). Masterand şi absolvent al UNATC, Bucureşti, Tudor D. Popescu a realizat sound designul, montajul de sunet, precum şi priză directă pentru câteva zeci de scurtmetraje, producţii de şcoală, dar şi filme independente, pe parcursul ultimilor cinci ani. De asemenea, este monteur de film şi baterist. Dintre filmele la care a lucrat fac parte: Tenis (r. Vladimir Dembinski, 2011), Aniversarea (r. Luiza Pârvu, 2010), Efecte secundare (r. Vladimir Dembinski, 2010).


COMPETITION

HOUSE PARTY CHEFU’

Romania, 2011, 18’, RED, color

Neli (55) goes to Bucharest for a few days, while Dan, her 17 year old son is left home alone. On her return, her neighbor friends rush into welcoming her and unfolding all the spicy aspects of the party that Dan organized in her absence. Neli (55 de ani) e plecată la București. Fiul ei, Dan (17 ani), e singur acasă. La întoarcere, vecinele din bloc se grăbesc să îi ureze bun venit și să-i povestească până în cele mai mici detalii aspecte picante ale chefului organizat de Dan în lipsa ei.

Festivals: Rotterdam International Film Festival (2012) – Spectrum Shorts; Oberhausen ISFF (2012); Contact: Adrian Sitaru, asitaru@4prooffilm.ro, www.4prooffilm.ro

ADRIAN SITARU Director / Regizor After studying Film Directing in Bucharest, Adrian made the short film Waves (2007), which won the Golden Leopard at the Locarno Film Festival and was selected in the Official Competition of Sundance 2008. Adrian Sitaru finished his first feature film, Hooked, in 2008, selected in Venice Days at the Venice International Film Festival and numerous film festivals all over the world. His second feature film, Best Intentions (2011), won Best Director and Best Actor in Locarno Film Festival 2012. He is currently in post-production of his latest feature film, Domestic. După terminarea studiilor de regie de film la Bucureşti, Adrian a scris şi a regizat scurtmetrajul Valuri (2007), câştigător al premiului Leopardul de Aur la Locarno şi selectat în competiţia oficială de la Sundance. Adrian Sitaru şi-a terminat lungmetrajul de debut, Pescuit sportiv, în 2008, prezentat la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia şi numeroase alte festivaluri internaţionale. Din dragoste cu cele mai bune intenţii, următorul său film (2011), a fost câştigător al premiului pentru Cea mai bună regie şi Cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Locarno în 2012. În prezent, se află în stadiul de post-producţie cu cel mai recent lungmetraj al său, Domestic.

FLORIN TĂBĂCARU Sound designer He has worked in Romanian Television for the production of over 100 theatre plays, over 100 documentary movies, some series and hundreds of TV-shows. His filmography includes: Gruber’s Journey (2009, by Radu Gabrea), Tache (2007, by Igor Cobileanski), The Rage (2002, by Radu Muntean),The Rest Is Silence (2008, by Nae Caranfil), for which he won the Romanian Film Award for Best Sound, If I Want to Whistle, I Whistle (2010, by Florin Şerban). A lucrat pentru TVR la producţia a peste 100 de piese de teatru, peste 100 de filme documentare, câteva seriale şi sute de emisiuni TV. Filmografia sa cuprinde: Călătoria lui Gruber (2009, r. Radu Gabrea), Tache (2007, r. Igor Cobileanski), Furia (2002, r. Radu Muntean), Restul e tăcere (2008, r. Nae Caranfil), care i-a adus Premiul Gopo pentru Cel mai bun sunet, Eu când vreau să fluier, fluier (2010, r. Florin Şerban).

33


COMPETITION

IN LOVING MEMORY IN MEMORIAM

France, 2011, 9’, Super 8, color

JACKY GOLDBERG Director / Regizor Jacky Goldberg, 31 years old, is a French director, producer and movie critic. He writes in the French cultural weekly Les Inrockuptibles. He has directed four short movies and has produced a documentary about the golden age of Cambodian cinema in the 60’s, Golden Slumbers, with his own company, Vycky Films. He also created a cine club dedicated to the American contemporary comedies, Thursday Night Live. Jacky Goldberg, în vârstă de 31 de ani, este regizor de origine franceză, producător şi critic de film. Scrie pentru revista culturală săptămânală Les Inrockuptibles. A regizat trei scurtmetraje şi a produs un documentar despre cinemaul cambodgian, Golden Slumbers, în cadrul companiei sale, Vycky Films. A creat de asemenea un cine club, Thursday Night Live, dedicat comediei contemporane americane.

VINCENT VILLA Sound designer

A love letter from the limbo of memory, where vintage Super 8 mixes with futuristic flashes. O scrisoare de dragoste din limbul memoriei, în care imagini vintage filmate pe Super 8 se combină cu instantanee futuriste.

Festivals: Geneva International Film Festival (2011), Clermont-Ferrand International Film Festival (2012)

34

Contact: Vicky Films; GREC - Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques,14 rue Alexandre Parodi, 75010  Paris, France, T: +33 1.44.89.99.99, F: +33 1.44.89.99.94,info@grec-info.com, www.grec-info.com

Born in 1979 in Paris, Vincent Villa became a sound designer in 2004, combining his experience as an architect ( his former job ) and his passion for sound. Since then, he has worked on several movie soundtracks with his company Soundies (founded in 2008 with two partners) and classical music recordings. He also teaches sound design at Paris 8 University. Născut în 1979 la Paris, Vincent Villa a devenit sound designer din 2004, genul de muncă care îi permitea să combine experienţa ca arhitect (specializarea sa anterioară) cu pasiunea pentru sunet. De atunci, a lucrat la mai multe coloane sonore pentru filme, în cadrul companiei sale Soundies (fondată în 2008 împreună cu alţi doi parteneri) şi la înregistrări de muzică clasică. De asemenea, predă sound design la Université Paris 8.


COMPETITION

IN PRIVATE A SOLAS ÎN INTIMITATE

Spain, 2010, 15’, 35 mm, color

FRANCISCO JAVIER RUBIO RODRIGO Director / Regizor Francisco Javier Rubio harnessed his passion for filming at the C.E.V filming school in Madrid, Spain. He continued to enhance his skills in directing as he gained more insight and experience in filming for both cinema and television. His previous short film, Relájese, which was favorably received in several film festivals, motivated him to establish his own production company, Easy Cure Ltd. A solas is the first project developed by Easy Cure and it is a remarkable example of the stories that Easy Cure wants to tell. Francisco Javier Rubio a urmat studiile şcolii de film C.E.V. din Madrid şi a continuat să-şi dezvolte aptitudinile ca regizor şi să acumuleze experienţă filmând pentru televiziune şi pentru diverse producţii de film. Scurtmetrajul său anterior, Relájese, care s-a bucurat de succes la mai multe festivaluri de film, l-a motivat să îşi înfiinţeze propria casă de producţie, Easy Cure Ltd. În intimitate este primul proiect dezvoltat de Easy Cure şi un remarcabil exemplu al poveştilor pe care doreşte să le spună publicului compania sa de producţie.

SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ Sound designer

A young author, a new home, a new life... A celebration dinner for his recent success... What could possibly go wrong? Un tânăr scriitor, o casă nouă, o viaţă nouă... O cină pentru sărbătorirea succesului... Ce-ar putea să meargă rău?

Since 2007, Sergio García González has worked as boom operator for several well-known TV series at Diagonal TV, and also as sound designer for numerous short films productions. Începând din 2007, Sergio García González a lucrat la înregistrările de sunet pentru câteva seriale cunoscute ale televiziunii Diagonal şi, de asemenea, ca sound designer pentru numeroase producţii de scurt metraj.

Festivals: Festival Internacional de Soria; Festival de Cine de Pamplon Zinemaldia; Premio Arte Joven Castilla y León (2011); La Boca del Lobo (2010); Fiesticurts Figueres (2010); Curtopía International Film Festival (2010); Stuttgard 25 Film Festival; Festival Internacional de Cine de Huesca. Contact: Agencia Audiovisual Freak, Gil Cordero, 17, entreplanta, 10001 Cáceres, T: +34927248248, F: +34927770067, internacional@agenciafreak.com, www.agenciafreak.com

35


COMPETITION

INFERNAL NUNS CĂLUGĂRIŢELE IADULUI

Germany, 2011, 3’, RED, color

ROLAND PETRIZZA Director / Regizor Roland Petrizza was born in 1983, in Bad Friedrichshall. He has worked on numerous film and TV productions, creating film music and soundtracks for several major post-production companies. He has studied Visual Effects at the Baden-Württemberg Film Academy. Infernal nuns is his graduation film, in 2011. Roland Petrizza s-a născut în 1983, la Bad Friedrichshall. A lucrat pentru numeroase producţii de film şi TV şi colaborează frecvent cu câteva companii mari de post-producţie, compunând muzică de film. A studiat Efecte Vizuale la Academia de Film din Baden-Württemberg. Călugăriţele Iadului este filmul său de absolvire, din 2011.

ALEX ESLAM Director / Regizor

When Pope Innocentius VIII is doomed to die, Marie Claire, an innocent nun, is ready to sacrifice everything. But her undying love for the Holy Father will be her downfall. Raped and left for dead, she decides to take REVENGE! Când Papa Inocenţiu al VIII-lea este pe patul de moarte, Marie Claire, o călugăriţă inocentă, este pregătită să sacrifice totul. Dar iubirea ei nemuritoare pentru sfântul părinte o va duce la pierzanie. Violată şi lăsată să moară, decide să se răzbune!

Alex was born in 1983 in Mainz, Germany. Being inspired by early gangster movies as a child, he enrolled at the Baden-Württemberg Film Academy to study film directing. After winning various awards nationally and internationally for his works, he has recently finished shooting his first feature film: a thriller made in cooperation with the major German TV channel Pro7/Sat 1 and the Oscar-winning production company „Wiedemann & Berg“. Alex s-a născut în 1983, în Mainz, Germania. Fiind pasionat de mic de filmele vechi cu mafioţi, Alex s-a înscris la Academia de Film din BadenWürttemberg pentru a studia regie. După ce filmele sale au câştigat premii naţionale şi internaţionale, a reuşit recent să termine filmările pentru primul său lungmetraj: un thriller făcut în colaborare cu Pro7/Sat 1 şi cu „Wiedemann & Berg“, companie de producţie laureată cu premiul Oscar.

JÜRGEN GLADITSCH Sound designer

Festivals: Filmschau Baden-Württemberg (2011), Fantastic Fest, Austin Texas (2011), Telluride Horror Show (2011), Fantasia Film Festival, Montreal (2011), Paris International Fantastic Film Festival (2011)

36

Contact: Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg, T: +49 7141 969 0, F: +49 7141 969 299, www.filmakademie.de; www.infernalnuns.com

In 2007, Jürgen Gladitsch graduated as sound engineer from SAE-Institute in Stuttgart. He works as a freelance event sound engineer for R&P Productions GmbH, Neumann & Mueller GmbH & Co.KG and Music & Light Design GmbH and also as a freelance sound mixer, sound designer and sound re-recording mixer. În 2007 Jürgen Gladitsch a absolvit Institutul SAE din Stuttgart ca inginer de sunet. Lucrează ca inginer de sunet pentru evenimente, în colaborare cu R&P Productions GmbH, Neumann & Mueller GmbH & Co.KG şi Music & Light Design GmbH şi, de asemenea, ca sound mixer, sound designer şi sound re-recording mixer.


COMPETITION

INSIDE ADENTRO ÎNĂUNTRU

Spain, 2011, 12’, Red, 12’, color

PAU CAMARASA Director / Regizor Pau Camarasa was born in Barcelona. He graduated from University Ramon Llull, Audiovisual Communication, and extended his film studies at the CECC and the International Film School of San Antonio de los Baños-Cuba. In 2009 he filmed Ona, his first short film, selected in more than 100 festivals, among which Clermont-Ferrand or Cannes Film Festival. Pau Camarasa s-a născut la Barcelona. A absolvit Facultatea de Comunicare Audiovizuală, în cadrul Universităţii Ramon Llull, şi şi-a continuat studiile de film la CECC şi Şcoala Internaţională de Film San Antonio de los Baños-Cuba. În 2009, a realizat filmul Ona, primul său scurtmetraj, prezent încă în circuitul festivalier şi selectat la peste 100 de festivaluri, printre care Clermont-Ferrand sau Festivalul de Film de la Cannes.

ALVARO LÓPEZ Sound designer

II World War. Paris. Midnight. Soldiers chase someone who hides in your building in search of help. He knocks on doors. You don’t know who it is. You want to open the door and help him. You are scared. You are alone. Al Doilea Război Mondial. Paris. Miezul nopţii. Soldaţii urmăresc un om care se ascunde în clădirea în care locuieşti, căutând ajutor. Bate la uşi. Nu ştii cine este. Ai vrea să-i deschizi şi să-l ajuţi. Ţi-e teamă. Eşti singur.

Contact: Agencia Audiovisual Freak, Gil Cordero, 17, entreplanta, 10001 Cáceres, T: +34927248248, F: +34927770067, internacional@agenciafreak.com, www.agenciafreak.com; www.paucamarasa.com

Alvaro López was born in 1975. Ever since he was a child, he loved sound and films. In 2002 he began his studies at ECAM Film School in Madrid, learning the tools and knowledge of sound design from his mentors: Pepe Nieto (six Goya’s awards winner) and the Vinader Brothers. During school he gathered a group of friends with the same passion and together they founded Sounders C.S., where they work in sound postproduction and location recording for a lot of films, documentaries and TV programs. Alvaro López s-a născut în 1975. Încă din copilărie, a avut două pasiuni: sunetul şi filmele. Şi-a început studiile la Şcoala de Film ECAM, în Madrid, învăţând instrumentele şi limbajul sound designului de la mentorii săi: Pepe Nieto (câştigător al şase premii Goya) şi fraţii Vinader. În timpul şcolii a adunat în jurul său un grup de prieteni cu aceeaşi pasiune şi împreună au fondat compania Sounders C.S., unde lucrează în postproducţie de sunet şi se ocupă de înregistrări în locaţie pentru multe filme, documentare şi programe de televiziune.

37


COMPETITION

JUNIOR France, 2011, 21’, HD, color

JULIA DUCOURNAU Director / Regizor Julia Ducournau was born in 1983, in Paris. She joins, in 2004, the scriptwriting department of La Fémis. Since graduation, she directed her first short film, Junior, rewarded with Rail d’Or for best short film at Cannes International Film Festival 2011. Currently, she is writing a comedy for Canal+ and she has also started the work on her first project for a feature film. Julia Ducournau s-a născut în 1983, la Paris. Din 2004, se alătură departamentului de scenaristică al universităţii La Fémis. După absolvire, a regizat primul ei scurtmetraj, Junior, premiat cu Rail d’Or pentru cel mai bun scurtmetraj la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în 2011. În prezent, scrie o comedie pentru Canal+ şi a început lucrul la primul ei proiect de lungmetraj.

ANTOINE CORBIN Sound designer

Justine, a.k.a. Junior, is a 13-year-old tomboy with pimples and her own brand of humor. She’s just a tad misogynous. After being diagnosed with stomach flu, Junior’s body undergoes a bizarre metamorphosis… Justine, a.k.a. Junior, este o ştrengăriţă cu coşuri şi un umor aparte. Este doar un pic misogină. După ce este diagnosticată cu un virus stomacal, corpul ei trece printr-o metamorfoză bizară...

Festivals: Cannes IFF – Rail d’Or for Best Short Film (2011), Festival Cinéma Etc., Haute Provence – Best Screenplay (2011), Garance Marillier Festival Premiers, Plans d’Angers – Audience Award (2012); Janela Internacional de Cinema do Recife ISFF, Brazil (2011); Leuven ISFF, Belgium (2011), Whistler Film Festival, Canada (2011); Reggio Film Festival, Italiy (2011); IndieLisboa (2011)

38

Contact: Kazak Productions, 9 rue réaumur 75003 Paris, T: +33 (0)1 48 24 30 57, contact@kazakproductions.fr

Antoine Corbin is a production sound mixer graduated from La Fémis. Since 2004 he has worked on numerous films, television shows, commercials and documentaries in France, and also in many countries like Indonesia, Mexico, Columbia, Brazil or India. He’s job means traveling, recording and coming back home! Antoine Corbin este sound designer, absolvent al celebrei La Fémis. Din 2004, a lucrat la numeroase filme, showuri de televiziune, reclame şi documentare în Franța și în multe alte țări, precum Indonezia, Mexic, Columbia, Brazilia și India. Pentru el munca înseamnă călătorii şi înregistrări, apoi se întoarce acasă!


COMPETITION

MEDITERRANEANS MÉDITERRANÉES PE MALURILE MEDITERANEI France, 2011, 32’, 8 mm, color

OLIVIER PY Director / Regizor Olivier Py was born in 1965. He is a French stage director, actor and writer. In 1997, Py became director of the Centre Dramatique National d’Orléans. In 2007, he became director of the Théâtre de l’Odéon. Since the early 2000s, he has increasingly devoted himself to the opera. His productions of La Damnation de Faust, Tannhäuser and Tristan und Isolde, all in Geneva, have been well received. In March 2008, he made his debut at the Paris Opéra. His works as a film director include: Les yeux fermés (TV) (2000), La Jeune Fille, le Diable et le Moulin (2002), Méditerranées (2011). Olivier Py s-a născut în 1965. Este regizor, actor și scenarist francez. În 1997, Py a devenit regizor al Centrului Național Dramatic din Orléans, iar în 2007, activitatea sa regizorală s-a regăsit și în cadrul Teatrului Odéon. Încă de la începutul anilor 2000, s-a dedicat din ce în ce mai mult operei. Producții ale sale precum Damnațiunea lui Faust, Tannhäuser și Tristan și Isolda, toate în Geneva, au fost foarte bine primite. În martie 2008, și-a făcut debutul la Opera din Paris. Dintre filmele regizate de el, fac parte: Les yeux fermés (TV) (2000), La Jeune Fille, le Diable et le Moulin (2002), Méditerranées (2011).

JEAN-NOËL YVEN Sound designer Rescued from oblivion after 25 years, these 8 mm films are food for thought about the destiny of a family and a generation. Salvate de la uitare, după 25 de ani, aceste filme de 8 mm pun într-o nouă perspectivă destinul unei familii şi al unei generaţii.

Jean-Noël Yven was born in 1962 in the South of France. He studied music and harmony at the American School Of Music in Paris. Since 1990, he works for cinema, TV and theater as composer, sound designer and sound editor. His works mix natural sounds, classical music, electro-acoustic and experimental sound material. Since 2004, he is a teacher at the sound department of Ecole Nationnale Supérieure des Beaux Arts in Paris. Jean-Noël Yven s-a născut în 1962, în sudul Franței. A studiat muzica și armonia la American School of Music din Paris. Din 1990, lucrează pentru producții cinematografice, televiziune sau teatru ca sound designer, editor de sunet sau compozitor. Lucrările sale îmbină sunetele naturale, muzica clasică, precum și material audio electro-acustic sau experimental. Din 2004, este profesor în cadrul departamentului de sunet al Școlii Naționale Superioare de Arte Frumoase din Paris.

Festivals: Clermont-Ferrand International Film Festival (2012); Mediterranean Film IF, Montpellier (2011); Traverse Video, Toulouse (2012) Contact: Sombrero Films, 103, bd Richard Lenoir - 75011 Paris, T: 01 55 28 00 00, Fax : 01 55 28 07 60 infos.films@sombrero.fr

39


COMPETITION

THE MILLIONAIRES OS MILIONÁRIOS MILIONARII

Portugal, 2011, 15’, color

MÁRIO GAJO DE CARVALHO Director, sound designer, composer Mário Gajo de Carvalho was born in 1978 in Portugal. He has a bachelor’s degree in Fine Arts, a diploma in Visual Arts from ESAP and a diploma in Filmmaking from Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), in Lisbon. He worked on more than 30 short films of Animation, Fiction and Documentary and 3 feature films. The Millionaires is his second short animation, a project that took six years to achieve. Currently he lives and works in Lisbon. Mário Gajo de Carvalho s-a născut în 1978 în Portugalia. Este licențiat în Arte frumoase, deține o diplomă în Arte vizuale, precum și o diplomă în Producție de Film de la Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), în Lisabona. A lucrat la peste 30 de scurt metraje de animație, ficțiune sau documentare precum și 3 lung metraje. Os Milionários este cel de-al doilea scurtmetraj animat al său, un proiect căruia i-a dedicat șase ani. În prezent, locuiește și lucrează în Lisabona.

LUÍS BICUDO Sound designer

Five characters and the deadly sin of greed. A vicious cycle. If anyone tells you that money brings happiness, distrust. Cinci personaje şi păcatul mortal al lăcomiei. Un cerc vicios. Dacă cineva îţi spune că banii aduc fericirea, nu crede.

Luís Bicudo was born in 1984 in Azores. He graduated from ESTC, he made his first film in 2006, and he continues to work on movies as director, sound designer and music producer. Luís Bicudo s-a născut în 1984 în Insulele Azore. A absolvit ESTC, a realizat primul său film în 2006 și continuă să lucreze ca regizor, sound designer sau ca producător de muzică.

PAULO CURADO Sound designer

Festivals: Lille International Short Film Festival, France (2011); Lisbon International Horror Film Festival, Portugal (2011); IndieLisboa (2011); Shnit International Short Film Festival, Switzerland (2011); Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Mexico (2012)

40

Contact: Portuguese Short Film Agency, Auditorio Municipal, Pr da Republica, 4480-715 Vila do Conde, Portugal, T: +351 252646683, agencia@curtas.pt; Zeppelin Filmes, Lda

Paulo Curado was born in 1960. With classical and jazz training at the National Conservatory and the School of Jazz Hot Club in Portugal, he enjoys playing live and improvising, and he signed the music for 5 TV series and 14 short films, and the sound design for over 20 short films. Paulo Curado s-a născut în 1960. Cu pregătire în domeniul muzicii clasice și de jazz, în cadrul Conservatorului Național și la Jazz Hot Club din Portugalia, Paulo ţine frecvent concerte live. De asemenea, a semnat muzica pentru 5 seriale de televiziune și 14 scurtmetraje şi a lucrat ca sound designer la peste 20 de scurtmetraje.


COMPETITION

OUT OF ERASERS SUDD RADIERE

Sweden/Denmark, 2011, 15’, RED, color

ERIK ROSENLUND Director / Regizor Erik Rosenlund has written, directed, produced and animated six short films that have all garnered widespread international acclaim and distribution. He has been picked twice for competition at the Cannes Film Festival, with Spegelbarn, nominated for a Golden Palm in the official short film section in 2007, and Måste, one of seven competing short films in The Critics’ Week in 2003. In 2009 he started the work on his first live action film, Out of Erasers, which took one year of post-production work, with animation, sound and effects, to be completed. Erik Rosenlund a scris, regizat, produs şi animat şase scurtmetraje de succes, distribuite la nivel internaţional. A fost selectat de două ori pentru competiţia Festivalului Cannes, cu Spegelbarn, nominalizat pentru Golden Palm în secţiunea oficială de scurtmetraje din 2007, şi cu Måste, care a fost unul din cele 7 scurtmetraje în competiţia Semaine de la Critique din 2003. În 2009 a început să lucreze la filmul Radiere, care a avut nevoie de un an de post-producţie, cu animaţie, sunet şi efecte speciale, pentru a fi terminat.

SÉAMUS DEIVERT Sound designer A woman on her way home becomes a victim of a strange infection. She soon realizes that an epidemic is spreading and there are larger forces at work. While struggling to find a cure she also discovers that desperate times require hard choices. O femeie în drum spre casă cade victimă unei infecţii misterioase. Îşi dă seama curând că e pe cale să izbucnească o epidemie. Luptânduse să descopere o metodă de vindecare, află că vremurile disperate cer măsuri disperate.

Séamus Deivert, sound designer and music producer, born and bred in Sweden, has studied Music and Sound Production at Dalarna University, with an exchange term at the University of Technology in Sydney. The Soundtrack course there was the turning point that inspired him to become a sound designer for film. With dedication and attention to detail in each project, he is always striving towards developing innovative ways to tell the story through sounds. Séamus Deivert, sound designer şi producător de muzică, născut şi crescut în Suedia, a studiat muzică şi producţie de sunet la Universitea Dalarna, făcând un semestru de schimb în cadrul Universităţii de Tehnologie din Sydney. Cursurile despre sunet l-au inspirat să devină sound designer pentru filme. Cu dedicaţie şi atenţie la detalii în cadrul fiecărui proiect, încearcă să dezvolte moduri inovative prin care să spună povestea prin sunet.

Festivals: Peter Price Stars Budding Young Author, Brno 16 ISFF (Czech Republic); Best Film, Eco Festival Pesio (Italy); Best Film LAB Section, Novara Cine (Italy); Special Jury Prize, Santiago ISFF (Chile); Best Sound Design, Santiago ISFF (Chile); BAFTA/LA certificate of excellence, Mill Valley IFF (USA); Best Short Film, Salento IFF (Italy); Best Long Form, Born Shorts (Denmark); Student Jury Special Prize, Busho ISFF (Hungary); Premio della Critica, Isola del Cinema (Italy) Contact: Olivier Heitz, Premium Films, 130 rue de Turenne, 75003 Paris, France; T: +33 1 42 77 06 39, olivier.heitz@premium-films.com, www.premium-films.com, www.outoferasers.com

41


COMPETITION

POWER! Germany, 2010, 28’, DigiBeta, color         

CHRISTINA EBELT Director / Regizor Christina Ebelt was born in 1979 near Stuttgart, Germany. After a year of traveling in New Zealand she studied directing and screenwriting at the Vancouver Film School in Canada. Returning to Germany she worked as 1st AD and script continuity supervisor for several film productions. From 2004 to 2009 she studied at the Academy of Media Arts, Cologne. During this time she met Jan Bonny, with whom she developed the screenplay for the feature film Counterparts. Christina Ebelt s-a născut în 1979 în apropiere de Stuttgart. După un an de călătorii în Noua Zeelandă, şi-a început studiile în regie de film şi scenaristică la Vancouver Film School în Canada. Revenind în Germania, a lucrat ca asistent de regie şi script-supervisor pentru mai multe producţii de film. Între 2004 şi 2009 şi-a continuat studiile la Academy of Media Arts, în Köln. În această perioadă l-a cunoscut pe Jan Bonny, împreună cu care a scris scenariul pentru lungmetrajul Counterparts.

MISCHA LEINKAUF Director / Regizor

Five start-up entrepreneurs, the participants of the annual business seminar “Europitch” are confronted with these existential questions. Searching for investors, the self-proclaimed elite of the German economy is trying to optimize their selling skills with all their POWER! Cinci tineri antreprenori, participanţi la seminarul de afaceri Europitch, se confruntă cu întrebări existenţiale. În căutare de investitori, auto-proclamata elită a economiei germane încearcă să-şi optimizeze strategiile de vânzare făcând uz de PUTERE!

Mischa Leinkauf was born in 1977 in East Berlin, GDR. He has studied at the Academy of Media Arts (KHM) in Cologne and has worked on numerous film productions since 1998. His works in the public urban space, resulting in experimental videos and installations are internationally shown at festivals, exhibitions and museums. Mischa Leinkauf s-a născut în 1977, în Berlinul de Est. Şi-a urmat studiile la Academy of Media Arts, în Köln, şi a lucrat la numeroase producţii de film încă din 1998. Lucrările sale de instalaţie artistică, în care abordează spaţii publice urbane, sunt prezentate la festivaluri internaţionale, precum şi în cadrul unor expoziţii şi muzee.

ANDREAS TURNWALD Sound designer

Festivals: Internationale Hofer Filmtage (2010); Internationales Frauenfilmfestival Dortmund /Köln (2011);

42

Independent Vienna Shorts (2011); Uppsala ISFF (2011); Glasgow ISFF (2012) Contact: Academy of Media Arts Cologne, T: +49 (0) 2 21/2 0189-330, www.khm.de, dilger@khm.de

Andreas Turnwald, born in 1975 in Heidelberg, Germany, has studied sound and video engineering at Düsseldorf University. He is working as a freelance production sound mixer for feature films and documentaries since 2003.  Andreas Turnwald, născut în 1975 la Heidelberg, a studiat sound design şi montaj video la Universitatea Düsseldorf. Din 2003 lucrează pe cont propriu ca sound mixer pentru filme de lung metraj şi documentare.


COMPETITION

ROOM CAMERA

Spain, 2011, 18’, 35mm, color

FERNANDO FRANCO Director / Regizor Ten years ago, Fernando Franco started working as editor. Since 2007 he has written, directed and edited his own film projects, among them the short films Voice Messages and Tu(a)amor and two experimental works, The End and The Dielman Variations. All of them have had a successful career in festivals all over the world. He is currently working on La espera, his first feature film. He is head of the editing department at ECAM Film School in Madrid and frequently works with the EIC TV, Cuba. Fernando Franco a început să lucreze ca editor de film cu zece ani în urmă. Din 2007, şi-a montat, scris şi regizat propriile proiecte. Dintre ele fac parte scurtmetrajele Voice Messages şi Tu(a)mor şi filmele experimentale The End şiThe Dielman Variations. Toate au avut succes la festivaluri internaţionale. În prezent lucrează la lungmetrajul său de debut, La espera. Este de asemenea şeful catedrei de montaj al facultăţii ECAM din Madrid şi colaborează cu televiziunea cubaneză EIC TV.

NACHO ARENAS Sound designer

Ana is in the room. Ana e în cameră.

Nacho R. Arenas was born in Sevilla, Spain, he is 36 years old and his passion for capturing and creating the world of sounds that lives inside each story has enabled him to work on many feature films, documentaries, TV series and short films, for which he has received many awards. He has worked as sound editing assistant, getting the needed background and experience to take the leap and create his own studio, Sound Cuts, where he cotinues to work as a sound mixer and sound editor for films, TV and commercials. Nacho R. Arenas s-a născut în Sevilla, are 36 de ani şi pasiunea sa pentru lumea sunetelor care trăieşte în fiecare poveste l-a ajutat să lucreze la multe filme de lung metraj, documentare, seriale TV şi scurtmetraje, pentru care a primit numeroase premii. A lucrat ca editor de sunet, căpătând experienţa necesară ca să-şi creeze propriul studio, Sound Cuts, unde continuă să lucreze ca sound mixer şi sound editor pentru filme, televiziune şi reclame.

Festivals: Tübingen Film Festival – Cine Latino (2011); Festival de Cine L´Alfás del Pi (2011), Cortogenia (2011), Semana del Cortometraje de Madrid (2011) Contact: Madrid en corto, Juan de Orduña nº 3 - Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, T: +34 91 512 10 60, F:+34 91 512 10 70, www.madridencorto.es, mail@madridencorto.es

43


COMPETITION

SLIDES SECVENŢE

Spain, 2011, 17’, 35 mm, color

A teenager recites a poem to his girlfriend. A boy plays with his toys. Someone unexpected says a message full of lucidity. Upon arriving home, a young man discovers his father asleep watching TV. A man sends a message to the world. A woman feeds someone. A married couple having sex. A teenager dressing up before going out. Un tânăr îi recită o poeziei iubitei sale. Un băiat se joacă. Cineva de la care nu te-ai aştepta transmite un mesaj perfect lucid. Venind acasă, un tânăr dă peste tatăl său adormit în timp ce se uita la televizor. Un bărbat transmite un mesaj lumii. O femeie hrăneşte pe cineva. Doi tineri căsătoriţi fac sex. Un adolescent se îmbracă pregătindu-se să iasă în oraş.

Festivals: Tübingen Film Festival – Cine Latino (2011); Festival Internacional de Cine Independente de Elche (2011); Certamen de Cortometrajes CineMálaga (2011); Semana del Cortometraje de Madrid (2011)

44

Contact: Madrid en corto, Juan de Orduña nº 3 - Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, T: +34 91 512 10 60, F:+34 91 512 10 70, www.madridencorto.es, mail@madridencorto.es

DAVID ILLUNDAIN, EUGENIA POSECK, LUIS ARRIBAS, PAUL SEVERN, CÉSAR URRUTIA, JAVIER SAN ROMÁN, JESÚS LIEDO, PACO ORTEGA Directors / Regizori Among the eight directors are a group of acclaimed short filmmakers, with several Goya nominations and a multitude of festival prizes to their names, such as Luis Arribas, Javier San Román and David Ilundain. Documentary filmmaker Eugenia Poseck. photographer César Urrutia. Publicist Paul Severn. Music producer Paco Ortega and the short film producer Jesús Liedo. Printre cei opt regizori se regăsesc numele unor realizatori de filme bine-cunoscuţi, cu câteva nominalizări Goya la activ şi nenumărate premii în festivaluri de pretutindeni: Luis Arribas, Javier San Román şi David Ilundain. De asemenea, Eugenia Poseck, regizor de filme documentare, César Urrutia, director de imagine, Paul Severn, director de publicitate, Paco Ortega, producător de muzică şi Jesús Liedo, producător de filme de scurt metraj.

Sound designers: ALBERTO PAVÓN JOSE LUIS ALCAINE BARTOLOMÉ JOSÉ MANUEL VERA JAVIER TERUEL


COMPETITION

STARRY DAY DIA ESTRELADO ZI ÎNSTELATĂ

Brazil, 2011, 17’, 35mm, color

NARA NORMANDE Director / Regizor Nara Normande was born in 1986. She has been working with animation since 2005, and she spent four years in the hard process of her first stop motion short Starry Day. She is now in preproduction with her first live-action film, Heartless. Nara Normande s-a născut în 1986. Din 2005, a lucrat la mai multe producţii de filme de animaţie. Procesul dificil de creaţie al primului ei film de animaţie, Dia Estrelado, a durat patru ani. În prezent se află în stadiul de preproducţie cu primul film de ficţiune pe care îl va regiza, intitulat Heartless.

PABLO LAMAR Sound designer

In an inhospitable place, a boy and his family struggle for survival. Un băiat şi familia lui se chinuie să supravieţuiască într-un loc neprimitor.

Pablo Lamar studied at Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina, where he directed the short films: Oigo tu Grito and Noche Adentro, both selected to Critic’s Week at Festival de Cannes (2008 and 2009). As sound designer he worked on films such as: Convite para jantar com o Camarada Stalin (Ricardo Alves Jr, 2007); Permanências (Ricardo Alves Junior, 2010); Corpo Presente (Marcelo Pedroso, 2011) and O Som ao Redor (Kléber Mendonça Filho, in postproduction). Pablo Lamar şi-a urmat studiile la Universidad del Cine, în Buenos Aires, perioadă în care a regizat două scurtmetraje: Oigo tu Grito şi Noche Adentro, amândouă selectate la Festivalul de la Cannes, în Semaine de la Critique (în 2008 şi 2009). Ca sound designer a lucrat la mai multe filme, printre care: Convite para jantar com o Camarada Stalin (r. Ricardo Alves Jr, 2007); Permanências (r. Ricardo Alves Junior, 2010); Corpo Presente (r. Marcelo Pedroso, 2011) şi O Som ao Redor (r. Kléber Mendonça Filho, în postproducţie).

Festivals: Janela Internacional de cinema do Recife, Brazil (2011) – Best Artistic Contribution Contact: Garça Torta, Trincheira Films, Rua Ferreira Lopes, 425, apt 301 – Parnamirim, 52060-200 Recife, Brazil, T: +558192340768, liviademelo@yahoo.com.br, naranormande@gmail.com

45


COMPETITION

TEARDROP LACRIMA

Germany/USA, 2011, 15’, Super 16 mm, color

DAMIAN JOHN HARPER Director / Regizor Damian John Harper was born in 1978 in Boulder Colorado, USA. After he finished his B.A. in Anthropology (Magna Cum Laude) he worked as an ethnologist and under water cave dive instructor. In 2006 he started his studies in the department of documentary film directing at the University of TV and Film in Munich Germany, where he lives with his wife and son. Damian John Harper s-a născut în 1978 în Boulder Colorado, Statele Unite. După ce şi-a obţinut licenţa (Magna Cum Laude) în domeniul antropologiei, a lucrat pentru o vreme ca etnolog şi instructor de scufundări în peşteri. În 2006 şi-a început studiile în departamentul de film documentar şi regie de clipuri publicitare la Universitatea de Film şi Televiziune din München, unde locuieşte în prezent împreună cu soţia şi fiul său.

GREGOR BONSE Sound designer

A young man is forced into a gang initiation. He must choose between life and death! Un tânăr trebuie să facă faţă unui ritual de iniţiere într-o bandă periculoasă. Ajunge în situaţia în care are de ales între viaţă şi moarte!

Festivals: Brooklyn Film Festival, USA – Audience Award, Best Short Film (2011); Yosemeti Int. Film Festival, USA – John Muir Award (2011), Festival Int. de Cine, Puebla, Mexico – Honorable Mention (2011); Raindance Independent Film Festival, England (2011); Ourense Int. Film Festival, Spain (2011); Filmets Badalona, Spain,

46

Oregon Film Awards – Short Film Gold Award (2011) Contact: www.teardrop-film.info: www.hff-potsdam.de

Born in Bielefeld, Germany, Gregor Bonse discovered film sound as his main creative medium after 12 years of big bands, jazz and rock combos, musicals and theater. In 2007 he started his sound studies at HFF “Konrad Wolf” film school and hasn’t bothered yet to decide whether he’s a production sound mixer, sound designer or rerecording mixer. He enjoys being involved from the beginning, because great soundtracks, he believes, evolve from great screenplays. Născut în Bielefeld, Germania, Gregor Bonse şi-a descoperit vocaţia faţă de sound design după 12 ani de big band-uri, grupuri de jazz și rock, musicaluri și teatru. În 2007 și-a început studiile în sound design la școala de film HFF „Konrad Wolf“ și încă nu s-a decis dacă îl atrage mai degrabă să fie sound mixer de producţie, sound designer sau rerecording mixer. Preferă să fie implicat în proiecte încă de la început, pentru că soundtrackurile deosebite, crede el, pornesc de la scenarii deosebite.


COMPETITION

A THOUSAND THINGS IN COMMON O MIE DE LUCRURI IN COMUN

Romania, 2011, 18’, 35 mm, color

SARRA TSORAKIDIS Director/ Regizor Sarra Tsorakidis was born in 1988, in Bucharest. She studied film directing at UNATC, Bucharest, between 2007 and 2011. She is now continuing her studies as an MA student at the same university. Sarra Tsorakidis s-a născut în 1988, în București. A studiat regia de film la UNATC, București, între 2007 și 2011. În prezent își continuă studiile ca masterand în cadrul aceleiași universități.

EMANUELA RUSIMOVA Sound designer Emanuela Rusimova was born in Sofia, Bulgaria in 1988. She studied editing and dound design at UNATC in Bucharest between 2007 and 2011. She is now an MA student at both UNATC and Sofia University “St. Kl. Ohridski”, studying sound design and music. Emanuela Rusimova s-a născut la Sofia, în 1988. A studiat editarea și designul de sunet la UNATC în București, între 2007 și 2011. Momentan este masterandă atât la UNATC, cât și la Universitatea din Sofia ”St. Kl. Ohridski”, studiind sound design și muzică.

A group of three friends falls apart when a stranger comes along and makes them question their friendship. Un grup de prieteni se destramă când apare un străin care îi face să pună la îndoială prietenia dintre ei.

Festivals: CineMAiubit – Romania (2011); Tampere Film Festival (2012) Contact: UNATC, Strada Matei Voievod 75-77, Sector 2, Bucharest, Romania, T: +004 021 252 81 93

MARIUS OBRETIN Sound designer Marius Obretin was born in 1981, in Alexandria, Romania. He studied editing and sound design at UNATC in Bucharest between 2007 and 2011, and worked on films such as Lombarzilor 8 (TV series, 2008), Tales from the Golden Age (2009), Effect 30 (TV series, 2009), Waiting for the Dawn (2011). Marius s-a născut în 1981, în Alexandria. A studiat editarea și designul de sunet la UNATC București între 2007 și 2011. Dintre filmele la care a lucrat fac parte: Lombarzilor 8 (serial TV, 2008), Amintiri din Epoca de Aur (2009), Efect 30 (serial TV, 2009), Așteptând zorile (2011).

47


COMPETITION

WALKING GHOST PHASE CONDAMNAT

Belgium, 2011, 29’, video, color

BRUNO TRACQ Director / Regizor Born in France in 1983, Bruno Tracq studied cinema in Brussels where he graduated from INSAS. He now works as editor, producer and director. He has worked as editor on many documentaries, short fictions and features, in particular with director Jaco Van Dormael, as well as with contemporary artists. He has made a number of films, including an analysis in film of the works of Michael Haneke. Walking Ghost Phase is his first fiction project. Născut în Franţa, în 1983, Bruno Tracq a urmat studii de film la Bruxelles, unde a absolvit în cadrul INSAS. În prezent, lucrează ca scenarist, producător și regizor. A realizat montajul mai multor documentare, scurtmetraje şi lungmetraje, colaborând în special cu regizorul Jaco Van Dormael, dar și cu alți artiști contemporani. Dintre studiile sale documentaristice face parte şi o analiză a filmelor lui Michael Haneke. Scurtmetrajul Condamnat este primul său proiect de ficțiune.

FRÉDÉRIC FICHEFET Sound designer

This is the story of a violent explosion. Of a couple who are irradiated by love, of a planet that has been contaminated. An intimate and collective story. Chernobyl and HIV. Povestea unei explozii violente. A unui cuplu iradiat de iubire, a unei planete contaminate. O poveste intimă şi în acelaşi timp a tuturor. Cernobâl şi HIV.

Frédéric Fichefet works as film and sound editor. He has worked, among others, with Jacques Doillon, Caroline Strubbe, Claire Simon and Christophe Honoré. Frédéric Fichefet lucrează ca editor de sunet și monteur. Dintre cei cu care a colaborat până în prezent, fac parte: Jacques Doillon, Caroline Strubbe, Claire Simon și Christophe Honoré.

OLIVIER TOUCHE Sound designer Olivier Touche is a sound engineer and editor based in Paris. His work can be heard in recent movies by Jean-Marc Barr and Samuel Benchetrit. Olivier Touche locuieşte la Paris, unde lucrează ca inginer de sunet și monteur. Dintre proiectele sale fac parte şi ultimele filme realizate de Jean-Marc Barr sau Samuel Benchetrit.

Festivals: FIFF Namur – Special Mention of the Jury (2011)

48

Contact: Michigan Films, L’Amicale, rue d’Andenne / Andennestraat, 1 – 1060 Brussels, info@michiganfilms.be, bruno@michiganfilms.be


off COMPETITION ÎN AFARA COMPETIȚIEI CRISTI & OTTO: FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / CRISTI & OTTO: FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU FESTIVAL FRIENDS / PRIETENII FESTIVALULUI THEY WERE NexT GENERATION TOO / ŞI EI AU FOST NexT GENERATION SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM NOMINEES 2011 ON TOUR SEMAINE DE LA CRITIQUE OSCARS NIGHT NexT Dance NexT Imaginaria FOCUS: BuSho NexT KIDS


OFF COMPETITION

CRISTI & OTTO: FILMS BY CRISTIAN C BLOCK STORY POVESTE LA SCARA C NEMESCU & ANDREI TONCU / Romania, 2002, 15’, 35 mm, color / Regizor: Cristian Nemescu CRISTI & OTTO: FILME DE CRISTIAN Director Sound Recording: Andrei Toncu NEMESCU & ANDREI TONCU Elevator love stories on the outskirts of Bucharest. Povești de dragoste în lift la periferia Bucureștiului.

KITSCH WITCHES. 2 FM KITSCHITOARELE. 2 FM

Romania, 2000, 17’, Beta, color Director/Regizor: Cristian Nemescu A film dedicated to the bad taste and naivety everywhere. Un film dedicat prostului gust şi naivităţii de pretutindeni.

MARILENA FROM P7 MARILENA de la P7

Romania, 2006, 45’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu

MIHAI AND CRISTINA MIHAI ȘI CRISTINA

Romania, 2001, 15’, 35 mm, b/w Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu There’s more than one way to embark upon an initiation journey… Există multe căi de a porni într-o călătorie inițiatică…

50

Things you do for love… Lucruri pe care le faci din dragoste…


OFF COMPETITION

THE TUBE WITH A HAT

ALINUŢA

Romania, 2006, 23’, 16 mm, color Director / Regizor: Radu Jude Sound Designer: Andrei Toncu

Romania, 2006, 1’, color Director / Regizor: Matei Branea Sound Designer: Andrei Toncu

LAMPA CU CACIULĂ

A short road-movie about the importance of the small things in life. Un scurt road-movie despre importanţa lucrurilor mărunte din viaţa noastră.

THE DRAW

ALINUŢA

Alinuta, a sweet innocent little girl, is the star of the most sadistic and pointless Romanian jokes. Alinuţa, o fetiţă dulce şi inocentă, este protagonista celor mai sadice şi absurde bancuri româneşti.

CALIFORNIA DREAMIN’ (endless)

REMIZA

Romania, 2008, 2’ Director / Regizor: Valeriu Stihi Sound Designer: Andrei Toncu

CALIFORNIA DREAMIN’ (nesfârșit)

An imaginary play of an imaginary war unfolding and climaxing with the moment of the last button push. A button capable of destroying the entire planet. Un joc imaginar al unui război imaginar care se desfăşoară şi creşte până la clipa apăsării ultimului buton. Buton care este în stare să distrugă întreaga planetă.

Romania, 2007, 155’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Concept / Concept sunet: Andrei Toncu A railway chief delays a NATO train transporting military equipment during the war in Kosovo in 1999, keeping the US marines trapped in a godforsaken village. Şeful unei gări întârzie un transport NATO cu echipament militar în timpul războiului din Kosovo din 1999, ţinându-i pe militarii americani blocaţi într-un sat uitat de lume.

51


OFF COMPETITION

FESTIVAL FRIENDS / PRIETENII FESTIVALULUI

MY TIRED FATHER TATĂL MEU CEL OBOSIT

Bulgaria, 2011, 14’ Director / Regizor: Maya Vitkova

GOGU STRIKES BACK

8 year-old Daria thinks she hears a mouse in the middle of the night. But when she wakes up her father for help, bigger family problems come to light. Daria, în vârstă de opt ani, crede că a auzit un şoarece în mijlocul nopţii. Dar când îşi trezeşte tatăl ca să-i ceară ajutor, ies la iveală nişte probleme de familie mult mai mari.

GOGU CONTRAATACĂ

Romania, 2011, 1’ Director / Regizor: Luca Istodor A man talks to his associates about killing the members of a rival gang. Suddenly, a phone rings and we find out who his ‘associates’ really were. Un bărbat vorbeşte cu asociaţii săi despre distrugerea unei bande rivale. Deodată sună un telefon şi vedem cine erau de fapt „asociaţii“.

THE ECLIPSE ECLIPSA

Romania, 2011, 32’ Director / Regizor: Vladimir Dembinski

THE DREAMER Romania, 2011, 9’ Director / Regizor: Vlad-Cristian Pau

How do you tell dreams and reality apart? And what happens when reality offers you an unexpected encounter? Unde e graniţa dintre vis si realitate? Şi ce se întâmplă când realitatea îţi oferă cele mai neaşteptate întâlniri?

A group of friends get together in a forest to watch the Eclipse announced for that day. But once they are together, they realize it’s not that easy to get along with each other and risk losing the event. Câţiva prieteni se adună într-o pădure pentru a vedea eclipsa de soare din ziua aceea. Ajunși acolo, descoperă că nu se înțeleg atât de bine precum sperau și riscă să piardă evenimentul.

53


OFF COMPETITION

BEAR

I HAVE SOMETHING TO SAY

URSUL

JE VOULAIS VOUS DIRE VOIAM SĂ VĂ SPUN CEVA

Australia, 2011, 11’ Director / Regizor: Nash Edgerton

France, 2011, 15’ Director / Regizor: Romain Delange Jack means well, but sometimes good intentions have horrible consequences. Jack are intenţii bune, însă uneori acestea pot avea consecinţe oribile.

TRY NOT TO BLINK ÎNCEARCĂ SĂ NU CLIPEŞTI

Romania, 2011, 9’ Director / Regizor: Radu Dragomir

I DIDN’T WANT TO WAKE YOU UP N-AM VRUT SĂ TE TREZESC

A young man tries to pick up a girl in the hospital’s waiting room. He accidentaly finds out that she has a serious illness. She does not suspect a thing. Troubled, he follows her around the city until the evening, when they meet again in a coffee shop. Un băiat încearcă să agaţe o fată în sala de aşteptare a unui spital. Află întâmplător că ea e suspectă de o boală gravă. Ea nu ştie nimic. Tulburat, o urmăreşte prin oraş până seara, când se reîntâlnesc într-o cafenea.

54

An actress is disturbed by our glance on her. To the point that she is unable to act any more. She then confides to us. O actriţă este tulburată de faptul că o privim. Până într-atât încât de la un punct încolo nu mai poate să joace. Şi atunci ne face o mărturisire.

Romania, 2011, 25’ Director / Regizor: Paul Cioran In front of our eyes, without being seen. Beside us, without anybody being aware of him. In our life, though we do not know him. Laurenţiu. A ghost, a voyeur, a lonely man in a world of 7 billion lonely people. În fata ochilor noştri, fără să-l vedem. Lângă noi, fără să-l simţim. În viaţa noastră fără să-l cunoaştem. Laurenţiu. O fantomă, un voyeur, un om singur într-o lume de 7 miliarde oameni singuri.


OFF COMPETITION

SUPERMAN, SPIDERMAN OR BATMAN SUPERMAN, SPIDERMAN SAU BATMAN

30-40-50

Romania, 2012, 25’ Director / Regizor: Iulia Rugină, Eva Pervolovici, Stanca Radu 30: An important dinner and a shopping list. The last bottle of Tabasco in the supermarket. Which he’s got it in his shopping cart. While she needs it... 40: A woman „exorcises“ her anxiety and sexual fantasies through dance... 50: Sometimes life becomes interesting once more when you’re playing hide-and-seek. 30: O cină importantă şi o listă de cumpărături. Ultima sticluţă de Tabasco din supermarket. Pe care el o are în coşul de cumpărături. Şi de care ea are nevoie... 40: Angoasele şi fanteziile sexuale ale unei femei se „exorcizează” prin dans... 50: Uneori viaţa redevine interesantă când te joci de-a v-ați ascunselea cu monotonia...

Romania, 2011, 11’ Director / Regizor: Tudor Giurgiu Aron, a 5-year-old boy, sets together with his worried father on a journey at the end of which he wishes, like the superheroes in the comic books, to save his mother suffering from a heart condition. Aron, un băiat de 5 ani, şi tatăl său plin de griji pleacă într-o călătorie la sfârşitul căreia băieţelul îşi doreşte, la fel ca super-eroii din benzile desenate, să-şi salveze mama bolnavă de inimă.

MADAME PERRAULT’S BLUEBEARD DOAMNA PERRAULT ŞI BARBĂ ALBASTRĂ Canada-USA, 2010, 6’ Director / Regizor: A.J. Bond A classic fairytale by Charles Perrault, in which Perrault’s young wife reads herself into his dark allegory on marital mistrust. O clasică poveste a lui Charles Perraults, în care tânăra sa soţie se redescoperă într-o alegorie sumbră a neîncrederii conjugale.

SHORE PART LA MAL

Hungary, 2011, 12’ Director / Regizor: Tímea Várkonyi During a picnic on the shore of a lake, a forbidden love is fulfilled. Someone is observing the entire scene… În timpul unui picnic pe malul lacului, se împlineşte o iubire interzisă. Iar cineva observă întreaga scenă...

55


OFF COMPETITION

HOTLINE

TRANSYLVANIA GIRL

Romania, 2011, 13’ Director / Regizor: Paul Negoescu

Romania, 2011, 15’ Director / Regizor: Sabin Dorohoi

LINIA FIERBINTE

FATA DIN TRANSILVANIA

Several people are taking part in a casting session to become a Call Center operator. Mai multe persoane participă la un casting pentru postul de operator la un Call Center.

THE ROBBERY

BREAKDOWN

JAFUL

Romania, 2011, 19’ Director / Regizor: Gheorghe Preda

Romania, 2011, 13’ Director / Regizor: Dan Radu Mihai Edy and Laura decide to make their first hit. But Edy discovers that the chosen victim is the secret lover of Laura’s mother, and the two of them start a violent argument. Leaving the apartment, they run into two young Evangelists and things get out of control. Edy şi Laura se hotărăsc să comită primul lor jaf. Edy îşi dă seama, însă, că victima este amantul mamei Laurei. Cei doi se ceartă, iar în momentul în care vor să plece, se întâlnesc cu doi tineri evanghelişti, moment în care lucrurile scapă de sub control.

56

Somewhere in the heart of Transylvania, in remote villages, odd traditions are still present... Undeva în inima Transilvaniei, într-un sat îndepărtat, nişte tradiţii bizare sunt încă prezente.

An unusual story about the mental breakdown of a nurse in a psychiatric hospital. O poveste neobişnuită despre prăbuşirea mintală a unei infirmiere dintr-un spital de psihiatrie.

SKIN

Romania, 2011, 20’ Director / Regizor: Ivana Mladenović The day Alex gets out of prison after a year, he meets his girlfriend and his best friend. He finds out that things have changed while he was inside. Alex iese din închisoare după un an, se întâlneşte cu iubita lui şi cu cel mai bun prieten și află că lucrurile s-au schimbat câtă vreme a fost el închis.


OFF COMPETITION

THEY WERE NexT GENERATION TOO / ŞI EI AU FOST NexT GENERATION HESHER USA, 2010, 106’, RED, color

Hesher tells the story of a twenty-something long-haired tattooed metalhead who one day unexpectedly enters the life of a grieving family. Hesher is the most unlikely person to help 13-year-old TJ cope with the death of his mother, but he proves to be the only one who can truly free TJ from his overwhelming sadness. Hesher spune povestea unui rocker metalist, la vreo douăzeci şi ceva de ani, cu părul lung şi plin de tatuaje, care intră în viaţa unei familii îndurerate. Hesher este persoana cea mai puţin probabilă să ajute un băiat de 13 ani să-şi revină după moartea mamei sale, dar se dovedeşte a fi singurul care poate cu adevărat să-l facă pe TJ să treacă peste copleşitoarea sa tristeţe.

SPENCER SUSSER Director, Writer, Producer / Regia, scenariul, producţia Spencer Susser began his career in filmmaking at 16, making movies on his Super 8 camera and working on numerous film sets across Los Angeles. By age 22, he had firmly established himself as an accomplished film editor, working with visionary directors including David LaChapelle and Mark Romanek. He made the transition from editing to directing with a myriad of commercials, music videos and short films. Susser received much praise for his short film I Love Sarah Jane, which premiered at the Sundance Film Festival in 2008. Hesher marks his feature film debut as a director. Spencer Susser şi-a început cariera în film la vârsta de 16 ani, făcând diverse filmări cu camera sa Super 8 şi lucrând la numeroase producţii de film din Los Angeles. Până la 22 de ani, avea deja un renume ca editor de film, colaborând cu regizori vizionari, precum David LaChapelle sau Mark Romanek. A trecut de la montaj la regie de film ocupându-se de o mulţime de reclame, videoclipuri şi scurtmetraje. Scurtmetrajul său I Love Sarah Jane/ O iubesc pe Sarah Jane, a avut premiera la Sundance şi a fost deosebit de bine văzut la festivalurile internaţionale de pretutindeni. Hesher reprezintă debutul său în lungmetraj ca regizor.

Cast: JOSEPH GORDON-LEVITT DEVIN BROCHU RAINN WILSON NATALIE PORTMAN

57


OFF COMPETITION

LITTLEROCK USA, 2010, 88’, HD, color

MIKE OTT Director/ Regizor Mike Ott received an MA in Film/Video studying with Thom Andersen at CalArts. His latest film, Littlerock, screened at over 20 festivals internationally, winning multiple awards, among which the Audience award at the 2010 AFI Fest. In 2011 he won the “Someone to Watch” Spirit Award. He recently won a SFFS/ KRF filmmaking grant for his next film, Teenage Wasteland. Presently, Mike teaches film directing at the University of Southern California. Mike Ott a studiat Film/Video la CalArts, sub îndrumarea lui Thom Andersen. Ultimul său film, Littlerock, a fost prezent la peste 20 de festivaluri internaţionale, câştigând multiple premii, printre care şi Premiul Publicului la AFI Fest, 2010. În 2011 a câştigat premiul Spirit “Someone to Watch”. Recent a primit un grant SFFS/KRF pentru a-şi realiza următorul film, Teenage Wasteland. În prezent, Mike predă regie de film la Universitatea California de Sud.

Cast: ATSUKO OKATSUKA CORY ZACHARIA RINTARO SAWAMOTO ROBERTO “SANZ” SANCHEZ A sleepy exurb of LA is seen through the eyes of two young Japanese tourists, stranded there with a broken car. He wants to leave as soon as possible, but she finds the town fascinating. Despite the language barrier, she begins to bond with the local young people, finding it hard to leave. Doi tineri turişti japonezi râmân blocaţi cu maşina în vecinătatea oraşului LA, într-un orăsel adormit. El vrea să plece cât de curând, dar ea e fascinată de acel loc. În ciuda barierelor de limbă, fata începe să se împrietenească cu tinerii localnici, fiindu-i din ce în ce mai greu să plece.

58


OFF COMPETITION

SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM NOMINEES 2011 ON TOUR Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,500 European film professionals with the common aim of promoting Europe’s film culture. Every year, the various activities of the European Film Academy culminate in the ceremony of the European Film Awards. In a total of 17 categories, among them European Film, European Director, European Actress and European Actor, the European Film Awards annually honour the greatest achievements in European cinema. The Awards Ceremony takes place in Berlin every second year. In the other years, the Awards travel: London, Paris, Rome, Barcelona, Warsaw, Copenhagen, the Ruhr Metropolis / Germany, Tallinn / Estonia. In 2011, the European Film Awards returned to Berlin with the 24th edition taking place on 3 December. Fondată în 1988, Academia Europeană de Film cuprinde acum peste 2 500 de profesioniști din lumea filmului în Europa, reuniți de scopul comun de a promova cultura cinematografică europeană. În fiecare an, activitățile diverse ale Academiei Europene de Film culminează cu decernarea premiilor. Cu un total de 17 categorii, printre care Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor european, Cel mai bun actor și Cea mai bună actriță europeană, Academia Europeană de Film onorează anual cele mai importante realizări din cinematografia europeană. O dată la doi ani, ceremonia de decernare a premiilor are loc la Berlin. În ceilalți ani, călătorește în diverse orașe: Londra, Paris, Roma, Barcelona, Varșovia, Copenhaga, Metropola Ruhr / Germania, Tallinn / Estonia. În 2011, Premiile Academiei Europene de Film au revenit la Berlin pentru cea de a 24-a ediţie, care a avut loc în data de 3 decembrie.

BERIK

Denmark, 2010, 16’, EFA Nominee Ghent 2011 Director / Regizor: Daniel Joseph Borgman Berik, 33, blind and deformed due to radiation poisoning, spends his days at home alone, while his brother is at work. Berik, în vârstă de 33 de ani, orb şi desfigurat de pe urma radiaţiilor, îşi petrece zilele singur în casă, în timp ce fratele lui este plecat la muncă.

LITTLE CHILDREN, BIG WORDS SMÅ BARN, STORA ORD COPII MICI, VORBE MARI

Sweden, 2010, 12’, EFA Nominee Valladolid 2011 Director / Regizor: Lisa James-Larsson When it’s Alex’s turn to tell his seven year old class mates what he wants to be when he grows up, an uncomfortable discussion begins about the meaning of an unknown but loaded word. Când vine rândului lui Alex să le spună colegilor săi, în vârstă de 7 ani, ce îşi doreşte să să ajungă când o să fie mare, începe o discuţie inconfortabilă despre o lume necunoscută şi dificilă.

59


OFF COMPETITION

INCIDENT BY A BANK HÄNDELSE VID BANK INCIDENT LÂNGĂ O BANCĂ

JESSI

Germany, 2010, 31’, EFA Nominee Angers 2011 Director / Regizor: Mariejosephin Schneider

Sweden, 2010, 12’, EFA Nominee Cork 2011 Director / Regizor: Ruben Östlund A detailed and humorous real-time account of a failed bank robbery, an observation of how people react to the unexpected. O relatare în timp real, cu detalii şi umor, a unui jaf de bancă eşuat, un prilej de-a observa cum reacţionează oamenii la ceva neaşteptat.

11-year-old Jessi lives with a foster family, while her mother is in prison. Jessi, un copil de 11 ani, trăieşte cu o familie adoptivă, în timp ce mama ei este în închisoare.

DERBY Romania, 2010, 15’, EFA Nominee Bristol 2011 Director / Regizor: Paul Negoescu

THE WOLVES I LUPI LUPII

Mircea has a 15-year-old daughter, whose boyfriend is invited to dine with the family. Mircea are o fiică de 15 ani al cărei prieten este invitat să ia cina cu familia.

Italy / The Netherlands, 2011, 17’, EFA Nominee Rotterdam 2011 Director / Regizor: Alberto De Michele The Wolves are a group of 40 to 70 year old thieves from the north of Italy. The only time they steal is when there’s a dense fog that makes everything invisible, including them. Lupii sunt un grup de hoţi cu vechime, cu vârstele cuprinse între 40 şi 70 de ani, din nordul Italiei. Nu fură decât atunci când se lasă o ceaţă densă care face toată lumea invizibilă, inclusiv pe ei.

60

PAPARAZZI

Poland, 2011, 33’, EFA Nominee Cracow 2011 Director / Regizor: Piotr Bernas The story captures some of the most significant media incidents in Poland in 2010 from the point of view of the paparazzi. Povestea cuprinde câteva dintre cele mai notabile evenimente mediatice din 2010, surprinse de paparazzi în Polonia.


OFF COMPETITION

THE UNLIVING

THE GREAT RACE

Sweden, 2010, 28’, EFA Nominee Berlin 2011 Director / Regizor: Hugo Lilja

Spain, 2010, 7’, EFA Nominee Grimstad 2011 Director / Regizor: Kote Camacho

ÅTERFÖDELSEN NEMORŢII

LA GRAN CARRERA MAREA CURSĂ

Thirty years after a zombie outbreak, people have started taming and using the zombies as cheap workforce. Le treizeci de ani după o epidemie de zombie, oamenii au început să-i îmblânzească şi să se folosească de ei ca mână de lucru ieftină.

The year is 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a neverbefore-seen prize for the winning horse. Anul este 1914. Pe pista de la Lasarte se anunţă o cursă cu un premiu nemaiauzit pentru calul câştigător.

SUNDAYS

SILENT RIVER APELE TAC

DIMANCHES DUMINICILE

Germany/Romania, 2011, 30’, EFA Nominee Tampere 2011 Director / Regizor: Anca Miruna Lăzărescu

Belgium, 2011, 16’, EFA Nominee Vila do Conde 2011 Director / Regizor: Valéry Rosier

1985. Along the iron curtain, crossing the Danube River between Ceauşescu’s Romania and Yugoslavia was the most promising way to escape to the West. This is one of the stories that happened there everyday. 1985. De-a lungul cortinei de fier, trecerea Dunării între România lui Ceauşescu şi Iugoslavia era cea mai promiţătoare modalitate de a evada către vest. Aceasta este una dintre întâmplările care aveau loc acolo în fiecare zi.

Sundays or how Mankind faces the passage of time. That free time we are trying to fill at all costs. That same time we look at passing by, with laughter or boredom. Duminicile sau cum face Omenirea faţă trecerii timpului. Timpul liber pe care încercăm să-l umplem cu orice preţ. Acelaşi timp pe care îl urmărim cum trece pe lângă noi, râzând sau plictisindu-ne.

61


OFF COMPETITION

OUT

HYPERCRISIS

TSE AFARĂ

HIPERCRIZĂ

Israel, 2010, 35’, EFA Nominee Sarajevo 2011 Director / Regizor: Roee Rosen A BDSM session turns into a political exorcism when the submissive responds to the blows by spewing out quotes of Israel’s minister of foreign affairs, Avigdor Lieberman. O sesiune de sado-masochism se transformă într-o şedinţă de exorcism politic, când unul dintre participanţi începe să răspundă loviturilor cu citate din discursul ministrului de externe al Israelului, Avigdor Lieberman.

FROZEN STORIES OPOWIEŚCI Z CHŁODNI POVEŞTI ÎNGHEŢATE

Poland, 2011, 26’, EFA Nominee Locarno 2011 Director / Regizor: Grzegorz Jaroszuk The worst employees of a supermaket have to find goal in their life. Thay have two days to make it. Cei mai slabi angajaţi ai unui supermarket trebuie să-şi găsească un scop un viaţă. Şi au două zile la dispoziţie.

62

Austria, 2011, 17’, EFA Nominee Venice 2011 Director / Regizor: Josef Dabernig The former recreation home for Soviet cinematographers in the South Caucasus has been repurposed to accommodate writers. But that does not seem to work very well either. O fostă casă de odihnă a cineaştilor sovietici, în Transcaucazia, este destinată acum scriitorilor. Dar nici aşa nu pare să aibă prea mult succes.

THE WHOLLY FAMILY IMACULATA FAMILIE

Italy, 2011, 20’, EFA Nominee Drama 2011 Director / Regizor: Terry Gilliam A crowded street in Naples. A wealthy American couple and Jake, their 10 years-old child, try to push their way through the crowd. While husband and wife argue which street to take, the boy is unwillingly separated from them. O stradă aglomerată în centrul oraşului Napoli. Un cuplu american înstărit, împreună cu fiul lor Jake, de 10 ani, înaintează cu greu prin mulţime. În timp ce bărbatul şi femeia încearcă să-şi dea seama pe ce stradă să o ia, băiatul este din greşeală separat de ei.


OFF COMPETITION

SEMAINE DE LA CRITIQUE

ALEXIS IVANOVITCH YOU’RE MY HERO ALEXIS IVANOVITCH VOUS ÊTES MON HÉROS ALEXIS IVANOVITCH, EŞTI EROUL MEU

Parallel section of the Cannes Film Festival, la Semaine de la Critique (Critics’ Week) has steadfastly remained true to its tradition of discovering new talents. Ever since it was conceived by the French Union of Film Critics in 1962, the objective of Semaine de la Critique has been to showcase first and second feature films by directors from all over the world. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard, or even Arnaud Desplechin, all started here. Within its research of new filmmakers, la Semaine has always paid great attention to short and medium length films, first steps in the career of a director. It is by presenting their short films that la Semaine de la Critique revealed the talents of François Ozon, Gaspar Noé and Andrea Arnold. Secțiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, Semaine de la Critique și-a menținut constant tradiția de a descoperi noi talente. Încă din 1962, când a fost fondată de Uniunea Franceză a Criticilor de Film, obiectivul Semaine de la Critique a fost să prezinte primul sau al doilea lungmetraj al unor regizori provenind din toate colţurile lumii. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard și chiar Arnaud Desplechin au debutat cu toții la Semaine. În căutarea de tineri cineaști, Semaine de la Critique a acordat întotdeauna o atenție deosebită filmelor de scurt și mediu metraj, ele reprezentând primii pași în cariera unui regizor. Prezentându-le scurtmetrajele, Semaine de la Critique a descoperit talentul lui François Ozon, Gaspar Noé și Andrea Arnold.

France, 2010, 20’ Director / Regizor: Guillaume Gouix Alex and Cerise love each other tenderly. One afternoon, Alex is assaulted in front of Cerise and fear prevents him from reacting. Even though this story remains trivial in Cerise’s mind, it makes Alex feel very uncomfortable. Alex şi Cerise sunt îndrăgostiţi şi tandri unul cu altul. Într-o după-amiază, Alex este agresat în faţa lui Cerise, iar teama îl face să nu reacţioneze. Deşi povestea rămâne lipsită de importanţă în mintea lui Cerise, pe Alex îl face să se simtă foarte inconfortabil.

BLACK MOON LUNA NEAGRĂ

USA, 2010, 20’ Director / Regizor: Amie Siegel In a post-apocalyptic landscape of foreclosed housing developments, female revolutionaries traverse the bloody aftermath of war. În peisajul post-apocaliptic al unor construcţii lăsate în paragină, nişte femei revoluţionare observă consecinţele sângeroase ale războiului.

63


OFF COMPETITION

BLUE

FINIS OPERIS BUL-MYUL-UI-SA-NA-IE

New Zealand, 2011, 14’ Director / Regizor: Stephen Kang

South Korea, 2011, 7’ Director / Regizor: Moon Byoung-Gon Blue used to work as a fluffy TV mascot on a children’s program, but now he is a waiter in an Asian restaurant trying to keep his job. Blue era pe vremuri mascota pufoasă a unui program TV pentru copii, dar acum este chelner într-un restaurant asiatic, unde se chinuie să-şi păstreze slujba.

BOY

IN FRONT OF THE HOUSE JIB AP-EH-SEO ÎN FAŢA CASEI

UN BĂIAT

South Korea, 2011, 14’ Director / Regizor: Lee Tae-Ho

USA, 2011, 9’ Director / Regizor: Topaz Adizes A 10 year old spends the day with his father and experiences a rite of passage that will forever change him.  Un băiat de 10 ani îşi petrece ziua împreună cu tatăl său şi trece printr-o încercare care îl va schimba pentru totdeauna.

64

On a rainy day, an old man is sweating his guts out putting a mysterious device up the ceiling. Într-o zi ploioasă, un bătrân încearcă să monteze, trecându-l toate transpiraţiile, un dispozitiv misterios pe tavan.

Hyung-Ju has prepared a lunchbox for his girlfriend Yeon-Hee, and even bought tickets to the amusement park for a date. But Yeon-Hee treats him coldly and turns him away. Hyung-Ju i-a pregătit un pachet de prânz prietenei sale, Yeon-Hee, şi a cumpărat chiar şi bilete la un parc de distraţii, unde îşi dorea să o invite. Dar Yeon-Hee îl refuză şi îl tratează cu răceală.


OFF COMPETITION

THE INVIOLABILITY OF THE DOMICILE IS BASED ON THE MAN WHO APPEARS WIELDING AN AXE AT THE DOOR OF HIS HOUSE

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SE BASA EN EL HOMBRE QUE APARECE EMPUÑANDO UN HACHA EN LA PUERTA DE SU CASA INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI SE BAZEAZĂ PE OMUL CARE APARE MÂNUIND TOPORUL ÎN PRAGUL CASEI SALE

PERMANENCES PERMANÊNCIAS PERMANENŢE

Brazil, 2011, 34’ Director / Regizor: Ricardo Alves Júnior From the inside the air is heavier. Din interior aerul pare mai greu.

Uruguay-Argentina, 2011, 7’ Director / Regizor: Alex Piperno In the garden of a provincial summer house, a series of operations is carried out, involving a man, a woman and a group of individuals with certain convictions. Pe veranda unei case de vară au loc o serie de operaţiuni, care implică un bărbat, o femeie şi un grup de indivizi cu anumite convingeri.

65


OFF COMPETITION

OSCARS NIGHT

PENTECOST

DE RUSALII

Ireland, 2010, 11’, Oscar Nominee 2012 Director / Regizor: Peter McDonald

GOD OF LOVE

When Damian is forced to serve as an altar boy at an important mass in his local parish he faces a difficult choice: conform to the status quo or serve an extended ban from his passion in life, football. Damian este obligat să-şi facă datoria ca băiat de altar la o slujbă importantă în parohia locală şi se confruntă cu o alegere dificilă: să se conformeze situaţiei sau să fie pedepsit interzicându-i-se accesul la fotbal, pasiunea sa în viaţă.

ZEUL IUBIRII

USA, 2010, 19’, Oscar Winner 2011 Director / Regizor: Luke Matheny A lovestruck, lounge-singing darts champion finds his prayers are answered – literally – when he receives a mysterious box of love-inducing darts. Un campion de darts, amorezat, cântăreţ prin cafenele, îşi vede dorinţele împlinite – la propriu – când primeşte o cutie misterioasă cu săgeţi care te fac să te îndrăgosteşti.

RAJU

MANIA TIMPULUI

Germany, 2010, 24’, Oscar Nominee 2012 Director / Regizor: Max Zähle A German couple adopts in Kolkata an Indian orphan. Their child suddenly disappears and they realize that they are part of the problem. Un cuplu de nemţi adoptă un orfan indian din Calcutta. Când copilul lor dispare dintrodată, cei doi îşi dau seama că sunt parte din problemă.

66

TIME FREAK USA, 2011, 11’, Oscar Nominee 2012 Director / Regizor: Andrew Bowler A neurotic inventor creates a time machine, only to get caught up traveling around yesterday. Un inventator nevrotic creează o maşină a timpului şi se trezeşte că nu poate călători mai departe de ziua de ieri.


OFF COMPETITION

TUBA ATLANTIC

Norway, 2010, 25’, Oscar Nominee 2012 Director / Regizor: Hallvar Witzø When seventy-year-old Oskar is told that he has only six days left to live, he wants to put things right with his brother who lives in New Jersey. Inger, a public “death angel” is sent out to help Oskar through his remaining days. Oskar, în vârstă de şaptezeci de ani, află că mai are doar şase zile de trăit şi vrea să se împace cu fratele său care trăieşte în New Jersey. Inger, un „înger al morţii“, este trimisă din oficiu să îl ajute pe Oskar în zilele rămase.

THE SHORE MALUL

Northern Ireland, 2011, 30’, Oscar Winner 2012 Director / Regizor: Terry George An uplifting story of two boyhood best friends – Joe and Paddy – divided for 25 years by the tumult of “The Troubles”. When Joe returns home to Northern Ireland, his daughter Patricia brings the two men together for a reunion, with unexpected results. O poveste înălţătoare despre doi prieteni din copilărie, Joe şi Paddy, despărţiţi timp de 25 de ani de conflictul nordirlandez. Când Joe se întoarce acasă în Irlanda de Nord, fiica sa, Patricia, îi convoacă pe cei doi la o reuniune cu rezultate neaşteptate.

67


OFF COMPETITION

NexT Dance

COMBUSTION COMBUSTIE

Canada, 2011, 4’ Director / Regizor: Renaud Hallée Put your dancing shoes on! We’ve searched for the best shorts that set out to dazzle you with a splash of music and dance. Our goal is simple: we want to see you leaving the cinema humming and tapping your feet all the way home. Aveţi chef de distracţie? Am adunat cele mai bune scurtmetraje debordând de muzică și dans. Scopul nostru este clar: vrem să vă vedem că plecați de la cinema fredonând și bătând ritmul tot drumul până acasă.

A brisk and novel look at fire, a source of fascination for everyone everywhere since the beginning of time. O privire înviorătoare şi proaspătă asupra focului, sursă de fascinaţie pentru toată lumea de la începuturile timpului.

COLLECTIVE IDENTITY Romania, 2012, 15’ Director / Regizor: Sandra Mavhima, Radu Aldea Combining elements of classical ballet in a powerful postmodernist technique and working with emotions that generate movements, the film is a travel search into the mind of the performers and, most of all, into their feeling. Combinând elemente de dans clasic şi dans contemporan şi exploatând emoţii ce generează mişcări, filmul este o călătorie in mintea dansatorilor, în încercarea lor de a-şi recăpăta unicitatea.

68


OFF COMPETITION

BALDGUY

THE DOOR

SKALLAMANN UN TIP CHEL

UŞA

Australia, 2011, 9’ Director / Regizor: Anya McKee

Norway, 2011, 12’ Director / Regizor: Maria Bock

How many times have you opened, closed, passed by or through a doorway today? How many times have you stood in its arches, this fickle pocket of space that stands between the room you’re leaving and the one that you’re going towards, yet refuses to belong to either. De câte ori ai deschis sau închis, ai trecut pe lângă sau dincolo de pragul unei uşi astăzi? De câte ori ai stat sub tocul uşii, acest mic spaţiu nestatornic, care se află între camera pe care o părăseşti şi cea către care te îndrepţi, refuzând totuşi să-i aparţină vreuneia dintre ele.

A story about a young man’s quest for love and acceptance, all in a lively musical film about being yourself and loving whoever you want. O poveste despre încercările unui tânăr de-a obţine dragostea şi de-a fi acceptat, într-un musical plin de viaţă despre ce înseamnă să fii tu însuţi şi să iubeşti pe cine vrei.

MIRRORING SPIEGELINGEN OGLINDIRI

The Netherlands, 2011, 11’ Director / Regizor: Marinus Groothof A man flees from the clamour of a nameless, hectic street. He sneaks into what appears to be an empty building, a deserted space where he is increasingly confronted with himself. Un bărbat fuge de gălăgia unei străzi agitate, fără nume. Se strecoară într-o clădire aparent pustie, un loc părăsit în care are ocazia să se confrunte cu sine însuşi.

MANHATTAN MELODY MELODIE DIN MANHATTAN

USA, 2011,19’ Director / Regizor: Sasha Gordon The thrilling and bittersweet musical story of Holly Knolls: a lonely young manicurist who finds unexpected adventure with a charismatic thief. Un musical emoţionant, povestea înduioşătoare a lui Holly Knolls: o manichiuristă tânără şi singură care intră într-o aventură neaşteptată cu un hoţ charismatic.

69


OFF COMPETITION

SHADOW MOVIE ÁRNYÉKFILM FILM CU UMBRE

INTERIOR. MAŞINĂ

USA, 2011, 19’ Director / Regizor: Anna Mastro

Hungary, 2010, 11’ Director / Regizor: Réka Szabó This experimental dance film offers a special perspective that presents the human being as an amorphous figure with a life reduced to the two dimensions of a cartoon. Un film experimental cu dans, realizat dintr-o perspectivă specială care prezintă omul ca o siluetă amorfă redusă la cele două dimensiuni ale unui desen animat.

FEATURES OF HABIT GESTURI UZUALE

Australia, 2011, 8’ Director / Regizor: Patrick Madden An abstract exploration of our habitual movements and one woman’s attempt to control them. O explorare abstractă a mişcărilor noastre celor mai obişnuite şi încercarea unei femei de-a le controla.

70

BENCH SEAT She wants to commit, he dreams of a life of freedom – but will think twice when she tells him what happened to the last boy that left her. Ea îşi doreşte o relaţie stabilă, el visează la o viaţă liberă – însă se va gândi de două ori mai bine, când ea îi povesteşte ce s-a întâmplat cu ultimul băiat care a părăsit-o.

ON GREED DESPRE LĂCOMIE

Canada, 2011, 2’ Director / Regizor: Jamie Travis A young couple sings a musical lamentation of the unshared bagel that ended their relationship. Un cuplu de tineri se lansează într-o lamentaţie muzicală despre un covrig pe care nu l-au împărţit, ducând la sfârşitul relaţiei lor.


OFF COMPETITION

NexT IMAGINARIA

ZING

HÂRŞT!

Germany, 2011, 7’ Director / Regizor: Kyra Buschor, Cynthia Collins You are invited to step into parallel universes, fantasy worlds, alternative history, utopias and dystopias, haunting visions and dark fears, for a night to remember! An international program made up of sci-fi, fantasy, horror or simply mind-boggling short films that will push the boundaries of your imagination and dare you to dream. Vă invităm să pășiți prin universuri paralele, lumi fantastice, istorie alternativă, utopii și distopii, viziuni tulburătoare și temeri întunecate, toate într-o noapte de neuitat! Un program internaţional de scurtmetraje SF, fantasy, horror sau pur și simplu stranii, care promit să vă întreacă limitele imaginației și să vă provoace să visaţi!

Day in, day out, Mr. Grimm is busy with his job as the Reaper, harvesting people’s lives. One day, his monotonous existence is interrupted by the door bell. It’s a little girl. She wants her cat back. Zi de zi, domnul Grimm, însuşi domnul cu Coasa, este ocupat cu munca sa, recoltând vieţile oamenilor. Într-o bună zi, existenţa sa monotonă este întreruptă de soneria de la uşă. O fetiţă care îşi vrea pisica înapoi.

STONES

KAMENE CARIERA DE PIATRĂ Slovakia, 2010, 26’ Director / Regizor: Katarína Kerekesová A story about a quarry where ten men are working. They resemble the rocks which they move everyday in the mechanical rhythm of their work. One evening, this rhythm is disturbed. O poveste despre o carieră de piatră unde lucrează zece bărbaţi, care seamănă cu pietrele pe care le mută în fiecare zi în ritmul muncii lor. Într-o seară, ritmul lor mecanic este întrerupt.

71


OFF COMPETITION

ERROR 0036

BODY MEMORY

EROARE 0036

Spain, 2011, 12’ Director / Regizor: Raúl Fernández Rincón It’s the year 2057 in Madrid. Technology provides humans with a life full of comforts, supposedly without error. Jorge Arellano finds himself trapped in his house by the very same devices that guaranteed his security. Suntem în anul 2057, în Madrid. Tehnologia le oferă oamenilor o viaţă plină de confort, din câte se presupune, fără să dea greş. Însă Jorge Arellano se trezeşte captiv în casa sa, la mila dispozitivelor care ar trebui să-i garanteze siguranţa.

COMING OF ORACLE... ? PROHVETI SÜND...? VIAŢA DE APOI... ?

Estonia, 2011, 13’ Director / Regizor: Rao Heidmets Human being is the slave of his imagination. It is a long and complicated journey of finding the way out of it and it requires a good memory. Fiinţa umană este sclava imaginaţiei. Ca să-ţi găseşti drumul în afara ei, ai de întreprins o călătorie complicată, care îţi cere memorie bună. 72

KEHA MÄLU MEMORIA MATERIEI

Estonia, 2011, 10’ Director / Regizor: Ülo Pikkov Our body remembers more than we can expect and imagine. It remembers also the sorrow and pain of our predecessors. But, how far back is it possible to go in the memory of the body? Corpul nostru îşi aminteşte mai multe decât ne aşteptăm sau ne imaginăm. Îşi aminteşte de asemenea necazurile şi durerile celor de dinaintea noastră. Dar cât de mult te poţi adânci în memoria materiei?

STRANGE LOVE Austria-USA, 2010, 5’ Director / Regizor: Richard Wilhelmer

An alleged idyll, bombed by squadrons of lethal fighter pilots, pictured in stereotypes. In front of this, a young American couple exchanges intimacies. “We’ll be safe. They are aiming for strategic targets.” O aşa-zisă idilă, sub bombardamentele escadrilelor letale, descrisă în imagini stereotipice. În prim-plan, doi tineri îndrăgostiţi americani îşi fac mărturisiri: „Suntem în siguranţă. Trag doar spre ţinte strategice“.


OFF COMPETITION

MĂTĂSARI

THE DEATH OF AN INSECT ERÄÄN HYÖNTEISEN TUHO MOARTEA UNEI INSECTE

Romania, 2011, 24’ Director / Regizor: Ilija Piperkoski „I don’t belong here anymore.“ „Eu nu mai am ce căuta aici.“

THE FRIGHT EL ESPANTO SPAIMA

Finland, 2010, 7’ Director/ Regizor: Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen In a lifeless urban landscape where time itself has stopped its crawl, a mad ballet is commencing and a newly hatched butterfly is about to die. Într-un decor urban lipsit de viaţă, în care timpul însuşi şi-a oprit pasul, începe un dans dement şi un fluture care deabia a prins viaţă se pregăteşte să moară.

Spain, 2011, 15’ Director / Regizor: J. J. Marcos Alvaro Torres is a normal guy, unexpectedly troubled by nightmares and hallucinations, with appalling creatures that drive him on the verge of madness. He will have to fight, so as not to lose his mind, against something horrible and more real than it seems. Alvaro Torres, un om normal, se trezeşte bântuit de coşmaruri şi halucinaţii, cu nişte creaturi îngrozitoare care îl împing în pragul nebuniei. Va trebui să se lupte, ca să nu-şi piardă minţile, cu ceva oribil şi mult mai real decât pare a fi.

73


OFF COMPETITION

FOCUS: BuSho

ARIADNE’S THREAD ARIADNÉ FONALA FIRUL ARIADNEI

Hungary-Romania, 2009, 9’ Director / Regizor: Attila Bertóti

BuSho (Budapest Short) was established in the autumn of 2004 by a group of young Hungarian filmmakers and the first event successfully ran its course the following year. The festival became an international breakthrough in an exceptionally short period of time: from 630 individual entries from 62 countries in 2008, it almost reached the magic 1000 in 2011! The festival was born to give the more and more thriving short film-society a scene to introduce itself, and to give young titans the possibility to prove their talent in an international field. BuSho (Budapest Short) a fost fondat în toamna anului 2004 de un grup de tineri realizatori de filme din Ungaria, iar primul eveniment s-a desfăşurat cu succes în anul următor. Festivalul a căpătat deschidere internaţională într-o perioadă de timp excepţional de scurtă: de la 630 de înscrieri din 62 de ţări în 2008, aproape atingând magicul număr de 1000 în 2011! Festivalul s-a născut din dorinţa de-a oferi mediului din ce în ce mai prolific al scurtmetrajelor o scenă pe care să se poată prezenta, precum şi pentru a crea tinerilor titani oportunitatea de a-şi demonstra talentul la nivel internaţional.

74

The true story of Ariadne, Theseus and the Minotaur. Adevărata poveste a Ariadnei, a lui Tezeu şi a Minotaurului.

THE BUTCHER’S POCKET RADIO A HENTES ZSEBRÁDIÓJA RADIOUL DE BUZUNAR AL MĂCELARULUI Hungary, 2010, 7’ Director / Regizor: Gábor Ulrich „Meat is in my blood. Even as a young child I wanted to be a butcher or work in a slaughterhouse. At first I cut my hand a lot, but now I can wield the knife with my pinky finger. Not that I’m a dangerous.“ „Carnea e pasiunea mea. De mic copil am vrut să mă fac măcelar sau să lucrez într-un abator. M-am tăiat la mână de o groază de ori, dar acum pot să mânuiesc cuţitul şi cu degetul mic. Nu că aş fi periculos.“


OFF COMPETITION

THE CAUTIONARY TALE OF THE TWO WHEELED MACHINERY

FINALE FINÁLÉ

Hungary, 2010, 8’ Director / Regizor: Simonyi Balázs

AZ ÖRDÖGI KÉTKEREKŰ SZERKEZETEK HISTÓRIÁJA PILDA MAŞINĂRIEI CU DOUĂ ROŢI

Two men, one case, one evening. Doi bărbaţi, un caz, o seară.

Hungary, 2011, 5’ Director / Regizor: Bognár Éva Katinka The story of a very bright idea from the dark ages. Povestea unei idei minunate din timpuri străvechi.

FOREST ERDŐ PĂDUREA

Hungary, 2011, 12’ Director / Regizor: Kárpáti György Mór

CHANGE VÁLTOZÁS SCHIMBARE

Hungary, 2010, 9’ Director / Regizor: Kiss Virág A self-ironic monologue about finding one’s path, inner growth, and the desire to change. Un monolog autoironic despre cum să îţi găseşti calea în viaţă, despre evoluţia interioară şi despre dorinţa de schimbare.

Murder is committed in the forest. A young man becomes caught up in the events, and this experience has an increasingly unsettling effect on him. O crimă este comisă în pădure. Un tânăr este prins în mijlocul evenimentelor, iar această experienţă are un efect din ce în ce mai tulburător asupra lui.

75


OFF COMPETITION

GARLIC SOUP

Praline

FOKHAGYMALEVES SUPĂ DE USTUROI

ÜNNEP

Hungary, 2010, 16’ Director / Regizor: Mihály Schwechtje

Hungary, 2009, 7’ Director / Regizor: Ákos Badits

A woman accosts a 12-year-old boy at the tram stop asking for help to carry her bags home. Of some reason he cannot say no, although it’s inconvenient “cause Mum has told him not to speak to strangers”. O femeie acostează un băiat de 12 ani într-o staţie de tramvai cerând ajutor ca să-şi care bagajele acasă. Dintr-un oarecare motiv, băiatul nu poate refuza, deşi îi este peste mână, pentru că mama lui i-a spus să nu stea de vorbă cu străinii.

Would you like some garlic soup? N-aţi vrea o supă de usturoi?

The Last Picture Az Utolsó Kép ULTIMA IMAGINE

Hungary, 2010, 16’ Director / Regizor: Andras Gyorgy Desi, Gabor Moray The owners of two little shops – the boyish Photographer and a mature Hairdresser spend one secret hour together every day, having fun by making up weird stories. One of these stories comes true. Proprietarii a două mici magazine – un fotograf copilăros şi un frizer matur – petrec o oră pe zi împreună, inventând poveşti ciudate. Una dintre aceste poveşti devine adevărată.

76

SOMETHING BLUE VALAMI KÉK CEVA ALBASTRU

Hungary, 2011, 15’ Director / Regizor: Virág Zomborácz Alice and Mary were classmates in the county town highschool. After graduation, they’ve separated: Mary went to college, while Alice fell in love and stayed in the grange. They meet at Alice’s wedding. Alice şi Mary au fost colege de clasă la liceul comunal. După absolvire, vieţile lor s-au separat. Mary s-a dus la facultate, în timp ce Alice s-a îndrăgostit şi a rămas la ţară. Se întâlnesc din nou la nunta lui Alice.


OFF COMPETITION

TOUCH

TRACK 32

ERINTÉS ATINGERE

Hungary, 2010, 3’ Director / Regizor: Illés István

Hungary, 2010, 6’ Director / Regizor: Ferenc Cakó An artistic drive involving the depths and heights of emotions in the labyrinth of society and man-woman relationship. O incursiune artistică în adâncurile şi spre culmile emoţiilor din labirintul societăţii şi al relaţiilor dintre bărbaţi şi femei.

A man and a woman are on the opposite sides of a busy multilane highway. Their sole aim is to get to each other surmounting the obstacle of continuous and fast two-way traffic. Un bărbat şi o femeie se află în părţi opuse ale unei şosele aglomerate cu mai multe benzi. Singurul lor scop este să ajungă unul la altul trecând de obstacolul pe care îl prezintă traficul continuu, de mare viteză, din ambele sensuri.

77


OFF COMPETITION

NexT KIDS

SPACETIMEDOG RAUMZEITHUND SPAŢIUTIMPCÂINE

Austria, 2010, 6’ Director / Regizor: Nikolaus Eckhard NIKOLAUS ECKHARD SPECIAL GUEST / INVITAT SPECIAL At the age of 9, Nikolaus Eckhard made his first film, called Godzilla Goes Back to the Sausage Kiosk, about a plastic dinosaur spitting sparks over a paper-skyscraper city. Since nobody realized how dangerous were the pyrotechnical effects involved in its production, his career in film could go on (a bit later, that is, at the Academy of Fine Arts in Vienna). He has made several films so far, such as: RaumZeitHund (2010), 28xBrot (2008); Paradise Frost (Ölfilmproductions, 2008); Fruits of the Future (Ölfilmproductions, 2007). Nikolaus Eckhard a realizat, împreună cu prietenii lui, primul său filmuleţ la vârsta de 9 ani. Se numea Godzilla se întoarce la toneta de cârnaţi şi era vorba de un dinozaur din plastic care-şi făcea apariţia scuipând scântei într-un oraş de zgârie-nori de hârtie. Pentru că nimeni nu s-a prins cât de periculoase au fost efectele pirotehnice pentru realizatori şi pentru cartier, cariera lui în cinema a putut continua (un pic mai târziu, la Academia de Arte Frumoase din Viena). Dintre filmele realizate de el până în prezent fac parte: SpaţiuTimpCâine (2010), 28xPâine (2008), Paradise Frost (în colaborare cu grupul de cineaşti Ölfilmer, 2008), Fruits of the Future (Ölfilmproductions, 2007).

AN OGRE UN OGRE UN CĂPCĂUN

France, 2011, 7’ Director / Regizor: Gérard Ollivier

78

An ogre, it’s me, it’s you: the insatiable hunger devouring the child within us. That very simple question, in some drawings, what we, the people of ogres, will do. Un căpcăun, sunt eu, eşti tu: suntem foamea cea mare ce înghite copilul din noi. Întrebarea aceea foarte simplă, din unele desene, ce să ne facem noi, oamenii căpcăuni, cu noi.

A dog is filmed on a treadmill, in extreme slow motion, to a remarkable effect. Un câine este filmat cu încetinitorul pe o bandă de alergare, obţinându-se un efect uluitor.

ZERO SEFR

Iran, 2011, 10 Director / Regizor: Nazanin Sobhan Sarbandi An unscholarly teenager hides his many zeros from his family. This zero obsession leads to nightmares, until one day he finds a way of freeing himself from them. Un tânăr slab la învăţătură îşi ascunde multele lipsuri de familia sa. Obsesia zerourilor îl face să aibă coşmaruri, până într-o zi în care descoperă o cale să se elibereze de sub stăpânirea lor.


OFF COMPETITION

THE ITCH

DIRKJAN RULES!

SCĂRPINICI

The Netherlands, 2011, 7’ Director / Regizor: Patrick Schoenmaker A promising young love turns into a dragging marriage, unbearable for everyone involved, including the dog. He is bored to death in the squeaky-clean house of his neat freak mistress. But an uninvited guest might bring some welcome playtime around the house. O dragoste plină de elan se transformă într-o căsnicie sâcâitoare, insuportabilă pentru toţi cei implicaţi, inclusiv câinele familiei. E plictisit de moarte în casa curată lună a scrupuloasei sale stăpâne. Dar odată cu sosirea unui oaspete neinvitat, se iveşte un prilej nou de distracţie.

ON THE WATER PE APĂ

The Netherlands, 2010, 8’ Director / Regizor: Yi Zhao Life is a long journey in a rowing boat: sometimes in quiet drift, sometimes in perilous storm. Viaţa este o călătorie lungă într-o barcă cu vâsle: uneori plutind pe ape liniştite, alteori traversând furtuni periculoase.

DIRKJAN HEERST! DIRKJAN RULZ!

The Netherlands, 2010, 3’ Director / Regizor: Wilfred Ottenheijm, Remco Polman Dirkjan, a nerdy guy, turns Leader of the World. Where does his sudden hunger for power come from? And what is the Big Plan? Dirkjan, un tocilar, devine Conducătorul Lumii. Dar oare de unde îi vine lui foamea asta de putere? Şi care este Marele Plan?

ANGELINHO ANGELINO

Germany, 2011, 4’ Director / Regizor: Maryna Shchipak Angelinho is a cautious Guardian Angel... a bit too cautious. His best efforts only make the thrill-happy cyclist, for whom he is responsible, more and more adventurous. Angelino este un înger păzitor precaut... puţin prea precaut. Eforturile lui neobosite îl fac, însă, pe ciclistul entuziast de care este răspunzător să devină din ce în ce mai îndrăzneţ.

79


SEMINARS SEMINARII Acting Masterclass Masterclass de Actorie Acting Schools Ĺžcoli de actorie Berlinale Talent Campus Seminar on Sound Design Seminar de sound design Seminar on Film Directing Seminar de regie de film Seminar on Film Distribution Seminar de distribuĹŁie de film MEDIA Programme & case study Programul MEDIA & studiu de caz


NexT International Film Festival

CĂRTUREȘTI LOFT / MANSARDA CĂRTUREȘTI Thursday, March 29 / Joi, 29 Martie m 10.00 – 11.30 Acting Masterclass by Gabriel Spahiu / Masterclass de Actorie cu Gabriel Spahiu Actor vs. director on set / Actor vs. regizor pe platoul de filmare Moderator: Yvonne Irimescu m 11.30 – 13.00 Acting Schools: What & Why? / Şcoli de actorie: Ce si de ce? Guests: Dorotheea Petre, Alina Grigore, Dragoş Bucur, Dorian Boguţă, Alexandru Papadopol Moderator: Ada Solomon m 13.30 – 14.30 Berlinale Talent Campus The Benefits of Networking / Beneficiile networking-ului Guest: Matthijs Wouter Knol Moderator: Ioana Flora

82

Friday, March 30 / Vineri, 30 Martie m 10.00 – 11.30 Seminar on Sound Design / Seminar de sound design Artistic Evolutions in Sound Design / Evoluţii artistice în sound design Guests: Michel Klochendler Moderator: Ioan Filip m 12.00 – 13.30 Seminar on Film Directing / Seminar de regie de film Taking the step from short to feature as an independent filmmaker / Pasul de la scurt la lungmetraj pentru regizorii independenţi Guests: Mike Ott Moderator: Andrei Gorzo

Saturday, March 31 / Sâmbătă, 31 Martie m 10.00 – 11.30 Seminar on Film Distribution / Seminar de distribuţie de film New film distribution media and the piracy phenomenon / Noile mijloace de distribuţie de film şi fenomenul pirateriei Guests: Jean Charles Mille, Lucie Kalmar, Simon Perry, Antoine Bagnaninchi Moderator: Ada Solomon m 12.00 – 13.30 MEDIA Programme & case study / Programul MEDIA & studiu de caz MEDIA financing for European independent films / Finanţare MEDIA pentru filme europene independente Guests: Valentina Miu, Tudor Giurgiu


NexT International Film Festival

GUESTS / INVITAŢI

THURSDAY, MARCH 29 / JOI, 29 MARTIE CĂRTUREŞTI VERONA LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI VERONA m 10.00 – 11.30 Acting Masterclass by Gabriel Spahiu / Masterclass de Actorie cu Gabriel Spahiu – Actor vs. director on set / Actor vs. regizor pe platoul de filmare Gabriel Spahiu, film and theater actor, as well as musician, dancer and acting teacher, will talk about one of the major problems an actor has to deal with when playing „self-awareness” and will reveal five „instruments” important for a successful work relationship between the director and the actor on set. Gabriel Spahiu, actor de teatru şi film, muzician, dansator şi profesor de actorie, va vorbi despre una din problemele majore cu care se confruntă un actor atunci când joacă „conştiinţa de sine“ şi va dezvălui cinci „unelte“ care pot eficientiza în foarte mare măsură lucrul regizorului cu actorul pe platoul de filmare.

Gabriel Spahiu is one of the best known actors of the Romanian New Wave. In 1992 he graduated from the University of Bucharest, in Mathematics. Following his passion, he took up acting classes at the National Film School in Bucharest, graduating in 1996. He starred in more than eighty shorts as well as feature films, some of them awarded at international festivals, such as Cannes, Sundance, Berlin, Tampere, IndieLisboa: The Death of Mr Lazarescu (by Cristi Puiu, 2005), The Tube with A Hat (by Radu Jude, 2006), Marilena from P7 (by Cristian Nemescu, 2006), Home (by Paul Negoescu, 2007), California Dreamin’ (endless) (by Cristian Nemescu, 2007), A Film for Friends (by Radu Jude, 2011), Adalbert’s Dream (by Gabriel Achim, 2011), Everybody in Our Family (by Radu Jude, 2011). Gabriel Spahiu este unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai noului cinema romanesc. A absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti în 1992 şi Facultatea de Teatru, la secţia de actorie, în 1996. A jucat în peste optzeci de filme, de lung sau scurt metraj, dintre care unele au fost premiate la importante festivaluri de film, precum Cannes, Sundance, Berlin, Tampere, Lisabona. Dintre filmele importante in care a apărut Gabriel Spahiu pot fi menţionate: Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu, 2005), Lampa cu căciulă (regia Radu Jude, 2006), Marilena de la P7 (regia Cristian Nemescu, 2006), Acasă (regia Paul Negoescu, 2007), California Dreamin’ (nesfârşit) (regia Cristian Nemescu, 2007), Film pentru prieteni (regia Radu Jude, 2011), Visul lui Adalbert (regia Gabriel Achim, 2011), Toata lumea din familia noastră (regia Radu Jude, 2011).

83


NexT International Film Festival m 11.30 – 13.00 Acting Schools: What & Why? / Şcoli de actorie: Ce şi de ce? Guests / Invitaţi: Dorotheea Petre, Alina Grigore, Dragoş Bucur, Dorian Boguţă, Alexandru Papadopol During the last years, the acting schools initiated by young successful actors have gathered more and more recognition. The seminar will present three such schools, each with a different perspective and interesting proposals for those who desire to become actors. Fenomenul şcolilor de actorie, înfiinţate în ultimii anii de tineri actori de succes, a luat deja amploare. Seminarul va prezenta trei dintre acestea, fiecare cu o viziune diferită asupra artei actorului şi propuneri interesante pentru cei care îşi doresc să fie actori.

84

Dorotheea Petre was born in 1981. She made her first appearance in Ryna, by Ruxandra Zenide, for which she received the Romanian Days Award for Best Debut at the Transilvania International Film Festival, followed by the Jury Prize at the Mannheim-Heidelberg International Film festival. In 2005 she is taking the leading role in The Way I Spent the End of the World, being awarded Best Actress at Cannes Film Festival, Un Certain Regard. She becomes „Best Actress of the Year in 2007”, according to the Film Critics Association and she receives the Gopo Award and The Romanian Filmmakers Union award for Best Actress in a Leading Role. At Dorotheea Petre’s acting school, students will find out about the secrets of how to become an actor from people who have achieved great performance as actors. Dorotheea Petre s-a născut în 1981. Debutează în lungmetrajul Ryna regizat de Ruxandra Zenide, rol pentru care primeşte premiul de debut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, urmat de premiul special al juriului la Festivalul Internaţional de Film Mannheim-Heidelberg. În 2005 este distribuită în producţia Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii, în care interpretează rolul principal, primind premiul special al juriului pentru Cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard. Este declarată „Cea mai buna actriţă a anului 2007“ de către Asociaţia Criticilor de Film şi a Jurnaliştilor de Specialitate, primeşte Premiul Gopo şi Premiul UCIN pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal. La şcoala de actorie a Dorotheei Petre, studenţii vor afla secretele acestei meserii de la oameni care au făcut din actorie o performanţă. (www.fiiactor.ro)

Alina Grigore graduated from the National Film School in Bucharest in 2007. She has worked on numerous dramatic productions, with Dragoş Galgoţiu or Mihai Bratilă, on several TV shows, as well as appearing in some important Romanian films, such as Best Intentions (by Adrian Sitaru), Aurora (by Cristi Puiu), Happy End (by Radu Potcoavă), and other foreign productions, including a Walt Disney film, A Bug’s Life, where she recorded a character’s voice. Alina Grigore is teaching acting classes at the InLight Creation Center, an American art school concept designed for personal development, for people of all ages and professional backgrounds. Alina Grigore a absolvit UNATC-ul, în 2007, a lucrat în teatru, alături de Dragoş Galgoţiu şi Mihai Bratilă, a colaborat la emisiuni de televiziune şi a apărut în mai multe filme româneşti, printre care: Din dragoste, cu cele mai bune intenţii de Adrian Sitaru, Aurora, în regia lui Cristi Puiu, Happy End, de Radu Potcoavă, precum şi în diverse producţii străine, luând parte inclusiv la un proiect Walt Disney, unde a înregistrat voce pentru filmul de animaţie A Bug’s Life. Alina Grigore predă actorie în cadrul Centrului de Creaţie InLight, conceput după modelul şcolilor americane de artă, vizând dezvoltarea personală a individului, oricare ar fi vârsta sau domeniul său de activitate. (www.inlight-center.ro)


NexT International Film Festival The acting school project initiated by Dragoş Bucur, Dorian Boguţă and Alexandru Papadopol is designed for professional actors, as well as amateurs, classes are organized according to their experience and by the end of a course program the students will have the opportunity to work on an actual film production. Proiectul şcolii de actorie a lui Dragoş Bucur, Dorian Boguţă şi Alexandru Papadopol este dedicat atât actorilor profesionişti, cât şi amatorilor, clasele fiind organizate în funcţie de pregătirea în domeniu şi finalizându-se cu realizarea propriu-zisă a unor filme. (www.actoriedefilm.ro)

Dorian Boguţă was born in 1971, in Chişinău. He graduated from the “Sota Rustaveli“ Faculty of Theater and Film in Tbilisi, Georgia. Up until the ‘80s he is an actor at the “Mihai Eminescu” National Theater from Chişinău. In 1999 he tries his chances in the Romanian capital city. He has appeared in numerous Romanian productions, among which Francesca, Kino Caravan, Lombarzilor 8, The Paper Will Be Blue, Death of Mr Lăzărescu, as well as in foreign productions, from Italy, USA, Russia and Georgia. In 2009, he directs his first short, 10, screened in several international film festivals, and later bought by HBO. In 2011, he directs a second short film, From now on, produced by Bell Film. Dorian Boguţă s-a născut în 1971, în Chişinău. În anul 1993 absolveşte Facultatea de Teatru şi Film „Sota Rustaveli“ din Tbilisi, Georgia, la secţia de actorie. Până la sfârşitul anilor ’90 este actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău. În 1999 îşi încearcă şansele în capitala României. Joacă în numeroase producţii româneşti, printre care Francesca, Caravana Cinematografică, Lombarzilor 8, Hârtia va fi albastră, Moartea domnului Lăzărescu, precum şi în producţii străine, din Italia, SUA, Rusia sau Georgia. În 2009, regizează primul său scurtmetraj, 10, prezentat la mai multe festivaluri de film internaţionale şi ulterior cumpărat de HBO. În 2011 regizează un al doilea scurtmetraj, De azi înainte, realizat de casa de producţie Bell Film.

Dragoş Bucur was born in Bucharest, in 1977. He graduated from the National Film School in Bucharest and started his acting career with Stuff and Dough (by Cristi Puiu), selected at Cannes in 2001. He works with director Radu Muntean, starring in The Rage (2002), The Paper Will Be Blue (2006) and Boogie (2008). In 2009, Dragoş Bucur plays the leading role in Police, Adjective (by Corneliu Porumboiu), a film rewarded with Jury Prize and FIPRESCI Prize at Cannes in 2009, and the Romanian proposal for Best Foreign Film at the Academy Awards. He is awarded Best Actor at the Romanian Gopo Awards in both 2009 and 2010. In 2010, he is selected for the „Shooting Stars” program in Berlin, as one of the best European actors. Dragoş Bucur s-a născut în Bucureşti în 1977. A absolvit UNATC-ul şi şi-a început cariera ca actor de film jucând în Marfa şi banii (regia Cristi Puiu), prezentat la Cannes în 2001. Lucrează împreună cu Radu Muntean la Furia (2002), Hârtia va fi albastră (2006) şi Boogie (2008). În 2009, Dragoş are rolul principal în Poliţist, adjectiv (regia Corneliu Porumboiu), care a câştigat Premiul Juriului şi Premiul FIPRESCI la Cannes 2009 şi a fost propunerea României din acel an la Premiile Academiei pentru Cel mai bun film străin. A fost desemnat Cel mai bun actor la gala Premiilor Gopo 2009 şi 2010. În 2010 Dragoş este selecţionat în cadrul programului “Shooting Stars” la Berlin alături de cei mai buni actori ai Europei.

85


NexT International Film Festival Alexandru Papadopol was born in 1975, in Râmnicu Vâlcea, Romania. He graduated from the Faculty of Law, and then joined the National Film School in Bucharest, taking acting classes with Dem Rădulescu, one of the best known actors in Romania. He worked on dramatic productions, TV series, as well as starring in several important film productions, such as Stuff and Dough by Cristi Puiu and Occident by Cristian Mungiu. Alexandru Papadopol s-a născut în 1975, la Râmnicu Vâlcea. A urmat cursurile Facultăţii de Drept şi apoi a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa de actorie a profesorului Dem Rădulescu. A jucat în mai multe filme importante, printre care Marfa şi banii, în regia lui Cristi Puiu, şi Occident, în regia lui Cristian Mungiu, precum şi în piese de teatru şi seriale de televiziune.

86

m 13.30 – 14.30 Berlinale Talent Campus – The Benefits of Networking / Beneficiile networking-ului Guest / Invitat: Matthijs Wouter Knol Berlinale Talent Campus offers young producers and directors the opportunity to present their film projects to experienced co-producers and financiers. It brings emerging talent and seasoned film professionals together and offers them a platform to refresh their views, discover new horizons, find fellow filmmaking collaborators and discuss new trends and developments in contemporary cinema and media. Berlinale Talent Campus oferă oportunitatea tinerilor regizori şi producători să îşi prezinte proiectele de film, pentru a găsi finanţare sau a pune bazele unor coproducţii. De-a lungul vremii, campusul de la Berlin a devenit una dintre cele mai eficiente platforme pentru colaborări şi schimburi de idei în privinţa noilor trenduri şi descoperiri în cinemaul contemporan, unde în fiecare an se adună la un loc tinere talente şi profesionişti din lumea filmului.

Matthijs Wouter Knol is the program manager of the Berlinale Talent Campus since 2008. In 2001 he joined the renowned Pieter van Huystee Film in Amsterdam, becoming Head of Development in 2004. In 2007, he started working for the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), spreading his activity between the co-production and sales markets and the IDFAcademy training program. As producer for Foundation Arts&Ex (2001-2007), he organized several photography exhibitions, lectures, video-installations, and retrospectives – all closely related to cinema and in collaboration with the Netherlands Film Museum, Stedelijk Museum and FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Wexner Center for the Arts (Columbus, Ohio), Colette (Paris) and the Museum of Modern Art (New York). Matthijs Wouter Knol este coordonatorul programului Berlinale Talent Campus din 2008. În 2001 s-a alăturat renumitei companii Pieter van Huystee Film din Amsterdam, devenind Directorul Departamentului de Dezvoltare în 2004. În 2007, a început să lucreze pentru Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Amsterdam (IDFA), împărţinduşi timpul între coproducţii, târgurile de selecţii şi programul de training IDFAcademy. Ca producător pentru Foundation Arts&Ex (2001-2007), a organizat mai multe expoziţii de fotografie, cursuri, instalaţii video şi retrospective – toate în strânsă legătură cu cinemaul, în colaborare cu Muzeul Olandez de Film, Muzeul Stedelijk şi FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Centrul de Arte Wexner (Ohio), Colette (Paris) şi Muzeul de Artă Modernă (New York).


NexT International Film Festival FRIDAY, MARCH 30 / VINERI, 30 MARTIE CĂRTUREŞTI VERONA LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI VERONA m 10.00 – 11.30 Seminar on Sound Design / Seminar de sound design – Artistic Evolutions in Sound Design / Evoluţii artistice în sound design Guest / Invitat: Michel Klochendler Mixing, creating soundtracks and music is seen as being a major moment, the ultimate excitement for a director, who will rediscover his movie. Year by year the sound design has evolved to fulfill the technical needs required to become a prominent part of the process that makes a film production outstanding. From an artistic perspective, through different excerpts of films, we will attempt to analyze and follow this evolution. Mixajul de sunet, conceperea unei coloane sonore şi compoziţia pieselor muzicale sunt văzute ca un moment important, în urma căruia regizorul îşi redescoperă filmul. Cu trecerea anilor, sound designul a evoluat încercând să îndeplinească cerinţele tehnice pentru a deveni o componentă vitală în cadrul unei producţii de film reuşite. Dintr-o perspectivă artistică, folosindu-ne de secvenţe din filme, vom urmări şi analiza paşii acestei evoluţii.

Michel Klochendler started his career in the late seventies under the impulse of his sister, Suzanne Schiffman, who was a close collaborator of François Truffaut. He worked as a trainee editor on The Man Who Loved Women and The Green Room. Not sure about which career to choose, he also worked as second assistant to Maurice Pialat and Jacques Rivette. He decided on editing, which was not virtual at the time. Quite young, he started as sound editor on Youssef Chahine’s historical epic Adieu Bonaparte. His career took him to several collaborations with Claude Berri, André Téchiné and eventually, in 1998, he was awarded a Cesar for Best Sound for Same Old Song by Alain Resnais. Michel Klochendler şi-a început cariera spre sfârşitul anilor ’70, la îndemnul surorii sale, Suzanne Schiffman, care lucra împreună cu François Truffaut. Astfel a avut norocul de-a lucra ca editor asistent la filmele L’Homme qui aimait les femmes şi La chambre verte. Le-a fost asistent de regie lui Maurice Pialat şi Jacques Rivette. S-a decis pentru arta montajului, care nu se realiza digital în perioada aceea. Încă tânăr, a lucrat ca editor de sunet, pentru epopeea istorică Adieu Bonaparte, de Youssef Chahine. Cariera sa condus spre colaborări cu Claude Berri şi André Téchiné, pentru ca, în cele din urmă, în1998, să i se decerneze premiul Cesar pentru Cel mai bun sunet, pentru On connaît la chanson, de Alain Resnais.

m 12.00 – 13.30 Seminar on Film Directing / Seminar de regie de film – Taking the step from short to feature as an independent filmmaker / Pasul de la scurt la lungmetraj pentru regizorii independenţi Guest / Invitat: Mike Ott Back to NexT, after his visit in 2009, when his short A. Effect played in Competition, Mike Ott will talk about independent filmmaking and making the transition from shorts to features, about the „write what you know” approach to making films – a big part of how he was able to make films. He will also show excerpts of his shorts videos and feature films. Revenind la NexT, după vizita făcută în 2009, când scurtmetrajul său A. Effect a făcut parte din programul de Competiţie, Mike Ott va vorbi despre ce înseamnă să produci un film independent, despre trecerea de la scurt la lungmetraj şi despre abordarea personală pe care o preferă când vine vorba de munca la scenariu, pe scurt: „Scrie despre ce ştii!“. Va prezenta, de asemenea, secvenţe din filmele sale.

87


NexT International Film Festival Mike Ott received an MA in Film/Video studying with Thom Andersen at CalArts. His latest film, Littlerock, screened at over 20 festivals internationally, winning multiple awards, among which the Audience award at the 2010 AFI Fest. In 2011 he won the “Someone to Watch” Spirit Award. He recently won a SFFS/KRF filmmaking grant for his next film, Teenage Wasteland. Presently, Mike resides in Valencia, California where he teaches filmmaking at College of the Canyons. In addition, he runs his own record label, Sound Virus Records, where he releases CDs and vinyl for undiscovered and emerging bands. Mike Ott a studiat la CalArts, departamentul de film şi video, sub îndrumarea lui Thom Andersen. Ultimul său film, Littlerock, a fost prezent la peste 20 de festivaluri internaţionale, câştigând multiple premii, printre care şi Premiul Publicului la AFI Fest, 2010. În 2011 a câştigat Premiul Spirit “Someone to Watch”. Recent a primit un grant SFFS/KRF pentru a-şi realiza următorul film, Teenage Wasteland. În prezent, Mike locuieşte în Valencia, California, unde predă regie de film la College of the Canyons. În plus, se ocupă de propria casă de discuri, Sound Virus Records, unde lansează CD-uri şi discuri ale unor trupe încă nedescoperite sau pe cale de a-şi forma un nume.

88

SATURDAY, MARCH 31 / SÂMBĂTĂ, 31 MARTIE CĂRTUREŞTI VERONA LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI VERONA m 10.00 – 11.30 Seminar on Film Distribution / Seminar de distribuţie de film – New film distribution media and the piracy phenomenon / Noile mijloace de distribuţie de film şi fenomenul pirateriei Guests / Invitaţi: Jean Charles Mille, Lucie Kalmar, Simon Perry, Antoine Bagnaninchi The seminar talks will focus on subjects regarding the distribution of films spoken in languages of little circulation, their opening markets and VOD platforms, as well as rising questions about the film piracy phenomenon. Our guests from France, Spain, Ireland and Romania will also express their view on how important should be the experience of short film productions before working on a feature film project. Discuţia se va axa pe subiecte legate de distribuţia filmelor vorbite în limbi de mică circulaţie, pieţele lor de desfacere şi (platformele) VOD, precum şi asupra fenomenului pirateriei de film. Invitaţii din Franţa, Spania, Irlanda şi Romania îşi vor spune de asemenea părerea despre importanţa pe care o are experienţa realizării de scurtmetraje în momentul debutului în lungmetraj.

Jean Charles Mille has created Premium Films in 1998. Based in Paris, Premium Films became one of the most important International short films distributors, with a catalogue of more than 800 International titles. Last year their first feature film was released in France, Oxygen (36 prints) and other titles will follow shortly.  Jean Charles Mille a înfiinţat compania Premium Films în 1998. Cu sediul la Paris, Premium Film a devenit una dintre cele mai importante companii internaţionale de distribuţie pentru producţiile de scurt metraj, catalogul cuprinzând peste 800 de titluri internaţionale. Anul trecut, Premium Films s-a ocupat de lansarea primului lor film de lung metraj în Franţa, Oxygen (36 de copii), propunându-şi să continue în curând cu cât mai multe titluri.


NexT International Film Festival After her first experiences with UGC International and the Toronto International Film Festival, Lucie Kalmar worked at Wild Bunch for seven years, until 2009. She coordinated acquisitions and was in charge of festivals and markets, working closely with programmers from major film festivals, producers and filmmakers on over 200 films. In 2005, she created MÔMERADE with Benjamin Mirguet, a film company based in Paris. She produces short films and offers consulting services to producers, film events and markets. She is an advisor at DOX:LAB this year, and she is currently developing Rey by Niles Atallah, a project participating in the TorinoFilmLab. După primele colaborări cu UGC International şi Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, Lucie Kalmar a lucrat pentru compania de distribuţie Wild Bunch timp de şapte ani, până în 2009. A coordonat departamentul de achiziţii şi relaţii cu festivalurile şi târgurile de film, colaborând îndeaproape cu organizatori ai unor festivaluri importante de film, producători şi realizatori de film şi ocupându-se astfel de peste 200 de filme. În 2005 a înfiinţat MÔMERADE, împreună cu Benjamin Mirguet, o companie de film cu sediul la Paris. A produs mai multe scurtmetraje şi oferă servicii de consiliere producătorilor, coproducătorilor de evenimente şi târgurilor de film. Anul acesta colaborează în acest sens cu Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Copenhaga, secţiunea DOX:LAB, şi de asemenea se ocupă de dezvoltarea filmului Rey de Niles Atallah, un proiect care participă la TorinoFilmLab.

After an early career in theatre and television production, Simon Perry worked as an independent filmmaker (Knots, 1975; Eclipse, 1976), as a trade journalist for Variety, and as head of the National Film Development Fund. In 1982, he set up his own production company, Umbrella Films, which has produced or co-produced 10 feature films to date. Since 2000, Perry has worked at the International Filmschool in Cologne, as a film selection correspondent for the Cannes Film Festival. He is president of Ateliers du Cinéma Européen (ACE), a Paris-based initiative that provides advanced training for European producers. From 2006 until 2010 Perry was Chief Executive of the Irish Film Board. Perry holds the French honour of Officier de l’Ordre des Arts et Lettres and that of Commander of the Order of the British Empire (CBE). După o scurtă carieră în teatru şi televiziune, Simon Perry a realizat independent filmele Knots (1975) şi Eclipse (1976), apoi a lucrat o perioadă ca jurnalist pentru Variety, devenind în cele din urmă director al Fondului Naţional pentru Dezvoltare de Film din Anglia. În 1982, şi-a pus bazele propriei companii de producţie, Umbrella Films, care a produs şi a coprodus până în prezent zece filme de lung metraj. Din 2000, Simon Perry a colaborat cu Şcoala Internaţională de Film din Köln, ocupânduse de selecţia filmelor pentru Festivalul de la Cannes. Este preşedinte al Ateliers du Cinéma Européen (ACE), din Paris, centru de formare şi instruire avansată destinat producătorilor europeni. Din 2006 până în 2010, Perry a fost director executiv al Comisiei Naţionale a Filmului Irlandez. De asemenea, este deţinător al titlurilor Officier de l’Ordre des Arts et Lettres şi Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Antoine Bagnaninchi is the co-founder and managing director of Independenta Film. Created in 1997, the company has been since then a key player for the distribution of independent and arthouse films in Romania with such titles as Trainspotting, Amélie, Black Cat, White Cat, Todo sobre mi madre, The Pianist, Mulholland Drive, A fost sau n-a fost, Le concert, Das weisse Band or the recent Melancholia and Le gamin au vélo. Antoine Bagnaninchi este cofondator şi director administrativ al companiei Independenţa Film. Creată în 1997, compania este una dintre cele mai importante platforme de distribuţie a filmelor independente şi de artă în România, cu titluri precum: Trainspotting, Amélie, Pisica albă, pisica neagră, Totul despre mama mea, Pianistul, Mulholland Drive, A fost sau n-a fost, Concertul, Panglica albă sau, recent, Melancolia şi Băiatul cu bicicleta.

89


NexT International Film Festival m 12.00 – 13.30 MEDIA Programme & case study / Programul MEDIA & studiu de caz – MEDIA financing for European independent films / Finanţare MEDIA pentru filme europene independente Guests / Invitaţi: Valentina Miu, Tudor Giurgiu The event is primarily designed for independent producers, looking for the support of the MEDIA Program, an initiative of the European Union, in developing their film production projects. Valentina Miu, coordinator of MEDIA Desk Romania, will present the financing solutions offered by the MEDIA program for professionals in the European film industry and the results obtained by Romanian producers. Tudor Giurgiu (Libra Film Productions) will share his experience with the MEDIA program and will present the projects successfully supported by MEDIA to encourage prospective applicants. Evenimentul se adresează în primul rând producătorilor independenţi care doresc să obţină sprijin de la Programul MEDIA al Uniunii Europene pentru dezvoltarea proiectelor de producţie. Valentina Miu, coordonator MEDIA Desk România, va prezenta liniile de finanţare oferite de Programul MEDIA profesioniştilor din industria cinematografică europeană şi rezultatele obţinute de producătorii români, iar Tudor Giurgiu (Casa de producţie Libra Film) va împărtăşi experienţa colaborării cu Programul MEDIA şi va prezenta proiectele sale susţinute de MEDIA ca modele de succes pentru potenţialii candidaţi.

90

Since 2008, Valentina Miu is the coordinator of MEDIA Desk Romania. She graduated from the Faculty of Economics and International Relations, Academy of Economic Studies, and has an MA in Intercultural Management from the Bucharest University. She has been a consultant for the Romanian Ministry of Culture and National Patrimony (20062007), first on Integration matters, as an expert in Community funds, and then on European Business Management. In 2007, Valentina was the coordinator of two national programs for the establishment of cultural institutions, contributing at the same time to the development of the required legislative environment. Valentina Miu este din 2008 coordonatorul MEDIA Desk Romania. Absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, şi a Masteratului de Management Intercultural, Universitatea Bucureşti, Valentina Miu a ocupat funcţia de consilier de integrare, expert fonduri comunitare, şi ulterior, consilier de afaceri europene la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (2006-2007). De asemenea, în 2007, Valentina a fost coordonatorul a două programe pentru construirea de aşezăminte culturale, participând totodată la elaborarea ghidurilor şi cadrului legislativ necesar desfăşurării şi susţinerii acestor programe.

Tudor Giurgiu is a member of the European Film Academy, founder and President of the Transilvania Int’l Film Festival, founder of the production company Libra Film and of the film distribution company Transilvania Film, co-founder of Cityplex – local exhibitor (11 screens) – and initiator of the Gopo Awards Gala. Tudor’s debut feature Love Sick was selected in Panorama section of 2006 Berlinale and awarded in several int’l festivals. Tudor was involved as main producer in Katalin Varga by Peter Strickland. He is currently in postproduction with his 2nd feature as a director, Of Snails and Men, a coproduction with Agat Films (France), and a daring and vast project as a producer, Somewhere in Palilula, a film by world famous theatre and opera director Silviu Purcărete. Tudor Giurgiu este membru al Academiei Europene de Film şi fondator şi director al Festivalului Internaţional de Film Transilvania, fondator al casei de producţie Libra Film, al casei de distribuţie Transilvania Film, cofondator al complexului cinematografic Cityplex (11 săli de proiecţie) şi fondator al galei Premiilor Gopo. Lungmetrajul său de debut, Legături bolnăvicioase a fost selectat în secţiunea Panorma a Berlinalelor din 2006 şi premiat la numeroase festivaluri internaţionale. Printre filmele realizate de Tudor Giurgiu în calitate de producător principal se numără Katalin Varga, regizat de Peter Strickland. În prezent, Tudor Giurgiu se află în stadiul de postproducţie cu cel de-al doilea film de lungmetraj pentru care semnează regia, Despre oameni şi melci, realizat în parteneriat cu Agat Films, și lucrează la producţia filmul Undeva la Palilula, un proiect vast şi îndrăzneţ al celebrului regizor de teatru şi operă Silviu Purcărete.


NexT International Film Festival

NETWORKING NexT is about good films and more. At the end of the day, it is also about having a good time, making friends and building up a network of film-makers and film-lovers, therefore we invite you to the Festival clubs: NexT înseamnă filme bune, dar nu numai! După o zi plină de filme, ne întâlnim să vorbim despre ele, să ne cunoaștem mai bine, să ne împrietenim și să petrecem. Așa că vă așteptăm în cluburile festivalului:

LA MAMA RESTAURANT 9 Episcopiei Str. / Str. Episcopiei, nr 9

COYOTE CAFE 48 Victoriei Ave./ Calea Victoriei, nr. 48

Monday to Sunday 10:00 am to 12:00 pm Luni – Duminică 10:00 – 24:00

KARAOKE PARTY Wednesday, March 28, 10:30 pm / Miercuri, 28 martie, ora 22:30 NexT PARTY Thursday, March 29, 10:30 pm / Joi, 29 martie, ora 22:30 SOUNTRACK PARTY Friday, March 30, 10:30 pm / Vineri, 30 martie, ora 22:30 DJ set Le Garçon – your favorite music from the movies / DJ set Le Garçon – cu muzica ta preferată din filme CLOSING PARTY & ROA CONCERT Saturday, March 31, 10:30 pm / Sâmbătă, 31 Martie, ora 22:30 R.O.A. concert & Music ‘til dawn with the resident DJ / Concert R.O.A. & muzică până dimineaţa cu DJ-ul rezident

92


NexT International Film Festival

Special Thanks to

Many Thanks to

Erica Nemescu Octavian Nemescu Elena Toncu Horia Toncu

Renate Roginas Our Dear Friends Adreeea Mira Alexandru Nimurad Alina Grama Rump Alina Marinescu Ana Stamatescu Ana-Maria Onisei Anca Budeanca Anca Dănilă Andrada Romagno Andreea Bălan Andreea Dumitrescu Andreea Mira Andrei Murgescu Angela Călmuc Carmen Andrei Cătălina Bucur Catrinel Dănăiață Corina Ricman Crina Slev Cristina Bazavan Cristina Ichim Cristina Moise Dana Aparaschivei Dana Toader Diana Corcodel Eliza Dumitrașcu Ema Vîrlan Emese Nagy Felicia Candidatu Florin Barbu Gabriel Peonaru Ioana Cîrlig

Our Hosts Alina Stroe Alisa Tarciniu Ana Maria Duțu Andreea Greavu Cristina Gama Cristina Pop Diana Voinea Ema Băniță Mara Ambrosie Mădălina Alexandra Oprescu Noemi Gunea Răzvan Badea Rodica Bălașa Ștefania Savu

Our Volunteers Adrian Calance Alexandra Alexandru Alexandra Butănescu Alexandra Ilie Alexandru Boruz Amalia Hațegan Ana Laura Naum Ana Maria Dobre Ana-Maria Zamfir Anca Antofie Anda Ion Andra Somkereki Andreea Pătru Andreea Scarlat Andrei Agudaru Andrei Lărgeanu Andrei Popescu Beatrice Riess Bianca Nicolae Bianca Niță Cassandra Bălălău Codrina Cazacu Cosmin Albu Diana Malairău Diana Roșca Ema Băniță Georgiana Anicăi Ioana Brânzei Ionuț Beleț Irina Ioniță Iulia Dămăroiu Josefina Danciu Laura Chira Laura Trocan Lăcrămioara Măncilă Luciana Cosma Magdalena Chercea Maria Margareta Vladu

Maria Pascu Marius Mihalcea Medeea Diana Stan Mihaela Stătescu Mihai Andrei Băcăoanu Mirona Bogorodea Miruna Potop Olimpia Maria Iridon Ovidiu Tăbăcaru Paula Posea Raluca Mirel Raluca Nechita Robert Căruntu Roxana Rebedeu Sabina Achim Silviu Ungureanu Sonia Dordea Ștefan Dragomir Ștefan Tudoran Ștefania Savu Tudor Alexa Tudor Gheorghe

93


NexT International Film Festival

INDEX COmpetition / competiție AGLAÉE | 22 ATTENTION / FIRMES / DREPŢI! | 23 AUDITION / PROBA | 24 AURORA BOREALIS / AURORA BOREALĂ | 25 BEYOND THE RIVER / L’ARROSEUR / DINCOLO DE APE | 26 ECHO / ECOU | 27 FROM NOW ON / DE AZI ÎNAINTE | 28 GIRL | 29 THE GREENS / FAMILIA GREEN | 30 HELL / O INFERNO / INFERN | 31 HELLO KITTY | 32 HOUSE PARTY / CHEFU’ | 33 IN LOVING MEMORY / IN MEMORIAM | 34 IN PRIVATE / A SOLAS / ÎN INTIMITATE | 35 INFERNAL NUNS / CĂLUGĂRIŢELE IADULUI | 36 INSIDE / ADENTRO / ÎNĂUNTRU | 37 JUNIOR | 38 MEDITERRANEANS / MÉDITERRANÉES / PE MALURILE MEDITERANEI | 39 THE MILLIONAIRES / OS MILIONÁRIOS / MILIONARII | 40 OUT OF ERASERS / SUDD / RADIERE | 41 POWER! | 42 ROOM / CAMERA | 43 SLIDES / SECVENŢE | 44 STARRY DAY / DIA ESTRELADO / ZI ÎNSTELATĂ | 45 TEARDROP / LACRIMA | 46 A THOUSAND THINGS IN COMMON / O MIE DE LUCRURI IN COMUN | 47

94

off COMPETITION / ÎN AFARA COMPETIȚIEI CRISTI & OTTO: FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / CRISTI & OTTO: FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU WALKING GHOST PHASE / CONDAMNAT | 48 KITSCH WITCHES. 2 FM / KITSCHITOARELE. 2 FM | 50 MIHAI AND CRISTINA / MIHAI ȘI CRISTINA | 50 C BLOCK STORY / POVESTE LA SCARA C | 50 MARILENA FROM P7 / MARILENA de la P7 | 50 THE TUBE WITH A HAT / LAMPA CU CACIULĂ | 51 THE DRAW / REMIZA | 51 ALINUŢA / ALINUŢA | 51 CALIFORNIA DREAMIN’ (endless) / CALIFORNIA DREAMIN’ (nesfârșit) | 51 FESTIVAL FRIENDS / PRIETENII FESTIVALULUI GOGU STRIKES BACK / GOGU CONTRAATACĂ | 53 THE DREAMER | 53 MY TIRED FATHER / TATĂL MEU CEL OBOSIT | 53 THE ECLIPSE / ECLIPSA | 53 BEAR / URSUL | 54 TRY NOT TO BLINK / ÎNCEARCĂ SĂ NU CLIPEŞTI | 54 I HAVE SOMETHING TO SAY / JE VOULAIS VOUS DIRE / VOIAM SĂ VĂ SPUN CEVA | 54 I DIDN’T WANT TO WAKE YOU UP / N-AM VRUT SĂ TE TREZESC | 54 SUPERMAN, SPIDERMAN OR BATMAN / SUPERMAN, SPIDERMAN SAU BATMAN | 55 MADAME PERRAULT’S BLUEBEARD / DOAMNA PERRAULT ŞI BARBĂ ALBASTRĂ | 55 30-40-50 | 55 SHORE / PART / LA MAL | 55 HOTLINE / LINIA FIERBINTE | 56

THE ROBBERY / JAFUL | 56 TRANSYLVANIA GIRL / FATA DIN TRANSILVANIA | 56 BREAKDOWN | 56 SKIN | 56 THEY WERE NexT GENERATION TOO / ŞI EI AU FOST NexT GENERATION HESHER | 57 LITTLEROCK | 58 SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM NOMINEES 2011 ON TOUR BERIK | 59 LITTLE CHILDREN, BIG WORDS / SMÅ BARN, STORA ORD / COPII MICI, VORBE MARI | 59 INCIDENT BY A BANK / HÄNDELSE VID BANK / INCIDENT LÂNGĂ O BANCĂ | 60 THE WOLVES / I LUPI / LUPII | 60 JESSI | 60 DERBY | 60 PAPARAZZI | 60 THE UNLIVING / ÅTERFÖDELSEN / NEMORŢII | 61 SILENT RIVER / APELE TAC | 61 THE GREAT RACE | 61 LA GRAN CARRERA | 61 MAREA CURSĂ | 61 SUNDAYS / DIMANCHES / DUMINICILE | 61 OUT / TSE / AFARĂ | 62 FROZEN STORIES / OPOWIEŚCI Z CHŁODNI / POVEŞTI ÎNGHEŢATE | 62 HYPERCRISIS / HIPERCRIZĂ | 62 THE WHOLLY FAMILY / IMACULATA FAMILIE | 62 SEMAINE DE LA CRITIQUE ALEXIS IVANOVITCH YOU’RE MY HERO / ALEXIS IVANOVITCH VOUS ÊTES MON HÉROS / ALEXIS IVANOVITCH, EŞTI EROUL MEU | 63


NexT International Film Festival

BLACK MOON / LUNA NEAGRĂ | 63 BLUE | 64 BOY / UN BĂIAT | 64 FINIS OPERIS / BUL-MYUL-UI-SA-NA-IE | 64 IN FRONT OF THE HOUSE / JIB AP-EH-SEO / ÎN FAŢA CASEI | 64 THE INVIOLABILITY OF THE DOMICILE IS BASED ON THE MAN WHO APPEARS WIELDING AN AXE AT THE DOOR OF HIS HOUSE / LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SE BASA EN EL HOMBRE QUE APARECE EMPUÑANDO UN HACHA EN LA PUERTA DE SU CASA / INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI SE BAZEAZĂ PE OMUL CARE APARE MÂNUIND TOPORUL ÎN PRAGUL CASEI SALE | 65 PERMANENCES / PERMANÊNCIAS / PERMANENŢE | 65 OSCARS NIGHT GOD OF LOVE / ZEUL IUBIRII | 66 RAJU | 66 PENTECOST / DE RUSALII | 66 TIME FREAK / MANIA TIMPULUI | 66 TUBA ATLANTIC | 67 THE SHORE / MALUL | 67 NexT Dance COMBUSTION / COMBUSTIE | 68 COLLECTIVE IDENTITY | 68 BALDGUY / SKALLAMANN / UN TIP CHEL | 69 MIRRORING / SPIEGELINGEN / OGLINDIRI | 69 THE DOOR / UŞA | 69 MANHATTAN MELODY / MELODIE DIN MANHATTAN | 69 SHADOW MOVIE / ÁRNYÉKFILM / FILM CU UMBRE | 70 FEATURES OF HABIT / GESTURI UZUALE | 70 BENCH SEAT / INTERIOR. MAŞINĂ | 70 ON GREED / DESPRE LĂCOMIE | 70

NexT Imaginaria ZING / HÂRŞT! | 71 STONES / KAMENE / CARIERA DE PIATRĂ | 71 ERROR 0036 / EROARE 0036 | 72 COMING OF ORACLE... ? / PROHVETI SÜND...? / VIAŢA DE APOI... ? | 72 BODY MEMORY / KEHA MÄLU / MEMORIA MATERIEI | 72 STRANGE LOVE | 72 MĂTĂSARI | 73 THE FRIGHT / EL ESPANTO / SPAIMA | 73 THE DEATH OF AN INSECT / ERÄÄN HYÖNTEISEN TUHO / MOARTEA UNEI INSECTE | 73

NexT KIDS AN OGRE / UN OGRE / UN CĂPCĂUN | 78 SPACETIMEDOG / RAUMZEITHUND / SPAŢIUTIMPCÂINE | 78 ZERO / SEFR | 78 THE ITCH / SCĂRPINICI | 79 ON THE WATER / PE APĂ | 79 DIRKJAN RULES! / DIRKJAN HEERST! / DIRKJAN RULZ! | 79 ANGELINHO / ANGELINO | 79

FOCUS: BuSho ARIADNE’S THREAD / ARIADNÉ FONALA / FIRUL ARIADNEI | 74 THE BUTCHER’S POCKET RADIO / A HENTES ZSEBRÁDIÓJA / RADIOUL DE BUZUNAR AL MĂCELARULUI | 74 THE CAUTIONARY TALE OF THE TWO WHEELED MACHINERY / AZ ÖRDÖGI KÉTKEREKŰ SZERKEZETEK HISTÓRIÁJA / PILDA MAŞINĂRIEI CU DOUĂ ROŢI | 75 CHANGE / VÁLTOZÁS / SCHIMBARE | 75 FINALE / FINÁLÉ | 75 FOREST / ERDŐ / PĂDUREA | 75 GARLIC SOUP / FOKHAGYMALEVES / SUPĂ DE USTUROI | 76 The Last Picture / Az Utolsó Kép / ULTIMA IMAGINE | 76 Praline / ÜNNEP | 76 SOMETHING BLUE / VALAMI KÉK / CEVA ALBASTRU | 76 TOUCH / ERINTÉS / ATINGERE | 77 TRACK 32 | 77 95


NexT International Film Festival is an initiative of NexT Cultural Society. NexT Cultural Society was created in order to keep alive the memory of film director Cristian Nemescu and sound designer and composer Andrei Toncu and aims at promoting their works by all means and through all channels, and, at the same time, to support, educate, encourage and stimulate young filmmakers, to protect their rights, to keep them informed on the opportunities and the legislation in the field.

Societatea Culturală NexT a fost constituită în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sound designerului Andrei Toncu, cu scopul de a menţine vie imaginea celor doi, de a le promova operele prin toate mijloacele şi pe toate canalele, dar şi de a sprijini, educa, promova şi stimula tinerii cineaşti, de a le apăra drepturile, de a-i informa asupra oportunităţilor şi legislaţiei din domeniu. NexT aşteaptă noi membri din toate colţurile lumii.

NexT welcomes new members from all around the world.

Festivalul Internaţional de Film NexT este o iniţiativă a Societăţii Culturale NexT.

Contact: NexT Cultural Society 179 Traian St., 024043 Bucharest, Romania Phone / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

Contact: Societatea Culturală NexT Str. Traian nr. 179, 024043 Bucureşti, România Tel. / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

NexT 2012 Catalogue  

NexT 2012 Catalogue

Advertisement