Page 1

Юруш на брачните договори Семейният кодекс влиза в сила от днес

Случи се Първа жертва на свинския грип у нас a стр. 5

a стр. 3

Маргарита Попова министър: Нужно е ново поколение магистрати с реформаторско мислене a стр. 7

Четвъртък | 1 октомври 2009 | Цена 0.80 лв. | Цена със списание “Бакхус” или “Нея” 2.80 лв.

www.dnevnik.bg

МВФ за финансовия сектор:

Загубите ще са по-малко, но рисковете остават Европейските банки тепърва ще отписват 60% от лошите си активи

З

агубите за световните финансови компании от рецесията ще са с 600 млрд. долара помалко от очакваното, но те не бива да се поддават на прекален оптимизъм и трябва в следващите 18 месеца да се пазят от пропадане във втора спирала на кризата. Изводът е на Международния валутен фонд в най-новата му прогноза за световната финансова стабилност, огласена вчера в Истанбул. Продължаващият риск може да окаже негативно влияние върху и без това крехкото доверие в световната икономика. Банките - особено тези в Европа - са разкрили едва половината от лошите си активи. До края на 2010 г. те ще отпишат още 1.5 трилиона долара. Само институциите в еврозоната ще се нуждаят от нови 260 млрд. евро (380 млрд.Ирландия решава съдбата на ЕС На ирландското островче Инишфрий шестимата гласоподаватели гласуваха предварително в съдбоносно за ЕС повторение на референдума за Лисабонския договор. Вотът за цялата страна е в петък | РОЙТЕРС

Още на стр. 9 a

В Източна Европа необслужваните заеми ще нараснат с 50-100% долара), за да гарантират стабилността си. Това означава, че рисковете в системата ще са високи и през следващата година, заключават експертите. Фондът очаква между 2007 г. и 2010 г. от портфейлите на финансовите компании да изтекат 3.4 трлн. долара заради обезценката на активи. Досега като стойност в балансите им са отписани едва 1.3 трлн. долара. Според фонда кредитните институции в еврозоната са отписали 40% от лошите си активи, а американските - 60%. Необходимите в Европа нови 380 млрд. долара са почти толкова,

колкото големите банки в района са набрали досега от пазарите. За сравнение - американските имат нужда от 80 млрд. долара. Според МВФ до момента лошите кредити на българските банки са се увеличили значително за последните две години, но като отношение към общия кредитен портфейл нивото им е от най-ниските в Източна Европа - под 5%. В Латвия или Литва лошите кредити вече са 1015%. По последни данни на БНБ това ниво е вече 7.4%, но без овърдрафтите, които ще го намалят. МВФ прогнозира за Източна Европа, че през следващите 12 до 18 месеца лошите заеми ще продължат да растат с 50-100%. Това може да окаже негативно влияние върху балансите им за години напред. | ДНЕВНИК Още на стр. I a

Прокуратурата започна масови проверки в Славяново Построеният по инициатива на братята Али и Юзеир Юзеирови паметник на незнайния турски войн беше една от първите причини за напрежение в поповското с. Славяново. От два дни прокуратурата започна проверки срещу братята заради основаната от тях партия „Мюсюлмандемократичен съюз“ и сформирания т.нар. клуб за приятелство. Вчера сутринта клубът беше обграден от полиция и обискиран | Фотограф Цветелина Ангелова

Още на стр. 4 a Анализ на стр. 6


2 | АКЦЕНТ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

Културното наследство като дестинация Лора Филева | Loraf@dnevnik.bg, Деница Ватева | denitzav@dnevnik.bg

Т

ракийски гробници, златни съкровища, средновековни градове, светилища... до които се стига много трудно, за които почти липсва информация и които не се рекламират. Музеи с богати колекции и пестеливи надписи само на български, някои от които недостъпни в почивните дни. Или ценно културно наследство, оставащо неразработена територия за туристическата индустрия. Така изглежда българският културен туризъм в момента, въпреки че според официални данни от миналата година той се нарежда на трето място по предлагане след морския и ски туризма с дял от 11.1% Поне 30% (приблизително 250 мнл. евро) от инвестициите в туризма трябва да са насочени към културния, смятат авторите на стратегически план за развитието му. Според тях възвращаемостта на такова вложение ще бъде от около 1 млрд. евро годишно. Портретът на пътешественика с интереси към забележителности и артистични събития, който са направили, говори, че надеждите не са напразни, защото този тип турист разполага с добри материални възможности и свободно време (виж илюстрацията). Планът за културен туризъм е подготвен от италиански и български експерти по поръчка на Министерството на културата в предишното правителство. Според Тодор Чобанов, зам.-министър на културата, документът е добре измислена рамка, която ще помогне за развитието на този сектор, а и за опазването на античното наследство. Сега стратегията отново се обсъжда. След като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се произнесе по нея, тя ще бъде внесена в правителството, обясниха от културното министерство. До редакционното приключване на броя от икономическото ведомство не отговориха дали обмислят някакви корекции по документа. Допитване на „Дневник“ до големите туристически сдружения обаче показа, че такава стратегия не е била об-

Профил на „ресорния“ турист предимно жени Възраст: между 39 и 59 години

висок икономически статус

висока степен на образованост

много често работещи в културната сфера

Издава „Икономедиа“ АД, Регистрирано в СГС под №11665/2004 Изпълнителен директор Филип Харманджиев Административен директор Нели Христова Директор реклама Румяна Георгиева Търговски директор Веселка Данчева Маркетинг директор Катрин Иванова Мениджър бизнес развитие Любомир Василев Директор интернет бизнес Владимир Каладан Петков

Туристически райони

За опазването на културното надостатъчно следство и свободно време превръщането му в дестинация авторите на стратегияИзточник: Стратегически план за развитието на културния туризъм | Илюстрация: Shutterstock/Дневник та предлагат да се обособят 13 туристически района тура, липса на предлагасъждана с представители (виж карето). не на подходящи услуги на новото правителство. Всеки от тях ще е подза свободното време и Проблемите властен на една тема от ниско качество на човеши препоръките ките ресурси, използвани културното наследство В документа е цитирано или ще е свързан с опрев туристическия сектор“. изследване сред българделна епоха от историКато негативни фактоски и чуждестранни туята. ри са отчетени и липсароператори, всеки пети “Това е добра идея, дота на достатъчно инфорот които е определил кул- мация и на календар на колкото наистина тези турния туризъм като инрегиони ще имат някаксъбитията. „Сега може да тересно предложение за ва цел и идея. Паметниотидеш да видиш едни продажба. Следват слънците трябва да са свързакамъни, да чуеш истоцето и морето, българни - като тръгнеш от едирията им, да си внушиш ските вина и кухня, както колко са важни и с това ния, това да те заведе до и религиозните обекти. да приключи. Нищо свър- другия“, смята туропераАнкетираните 43 туропетор, но добавя, че ако тазано няма тук - няма миратора препоръчват съзкъв документ бъде присъл. Знаете ли колко подаването на продукти по ет, той трябва да е част от късно след като откриха „специални интереси“ по-голяма стратегия за Перперикон, направиха като начин за разширявапът до него. Как да прода- туризма. не на пазара. Двата голе“Напоследък активно се вам продукт, който не е ми минуса, които те поговори за туристическо завършен“ - пита Ивайло сочват, са лошите пътни и Стаменов, който има турайониране, чиято цел е въздушни връзки и това, популяризиране на прористическа агенция. Споче в България все още не дукта. При създаванеред него хората не се инможе да се предложи туто на културни региони тересуват от културните ристически продукт с дообаче нещата не могат ценности „просто защото бро съотношение цена да станат без участието за тях няма достатъчно качество. на бизнеса”, коментира информация“. Той одоАвторите на плана, които председателят на конбрява идеята за стратегиса обикаляли из страната, ята, „ако не е поредният тролния съвет към асообобщават, че на развициацията на българските документ, който да остатието на културния тури- не само на хартия“. туроператори и туристизъм пречат „недостатъчНа първо място според ав- чески агенти Ирина Найно развита инфраструкденова. торите на плана трябва да

Брой 152 (2112), година VIII Излиза от понеделник до петък

се започне с подобряване на инфраструктурата и на градската атмосфера. „Един град трябва да има собствена идентичност, да не е неясна върволица от обекти“, пишат те. Освен това трябва да бъде премахнат контрастът между „център“ и „периферия“. Всеки град трябва да има ясен проект, в който културните паметници да бъдат включени като икономически ресурс. По този начин в тяхното възстановяване и поддържане ще може да участват бизнесът и местната администрация. Една от препоръките е да се създадат археологически паркове. Това са райони, в които има важни археологически, исторически, екологични ценности и подходяща природа. Идеята е те да бъдат организирани като музеи на открито.

Главен редактор Велислава Попова Управляващ редактор редакционна политика Румяна Червенкова Управляващ редактор „Икономика“ в. „Дневник“ и „Икономедиа“ Васил Атанасов Управляващ редактор Dnevnik.bg Анна Христова Зам. главен редактор Мария Велковска Зам. главен редактор Красимира Георгиева Зам. главен редактор Петър Карабоев Отговорен редактор Ваня Палейкова Отговорен секретар Бойка Панова

Наблюдател:yЛюбослава Русева - 477yСпециален кореспондент:yХристо Христов - 330 yДържавно управление:yПавлина Желева - 328yЕлена Геловска - 329yАлбена Борисова - 329yЛили Войнова - 332yНели Чолашка - 330yЗорница Латева - 462yМишел Гутсузян - 462yЛора Филева - 353yВиолета Калъпова - 357yПолитика:yБиляна Борисова - 302yВенелина Ангелова - 301yАна Миланова - 301yЮлиана Колева - 302yИкономика:yКирил Кирчев 309yСветлана Ненова - 310yДеница Ватева - 363yЕкатерина Стоилова - 335yЦветелина Катанска - 303yЛили Границка - 303yГеорги Пауновски - 353 yКомпании и финанси:yТодор Тодоров - 8105 606yВесела Николаева 304yХристина Беева - 306yЧавдар Първанов - 305yРалица Минковска - 306yТатяна Пунчева - 335yСтефан Антонов 307yХристо Петров - 305yВалентина Илиева - 304yРосен Бояджиев - 8105 613yЕвропа:yДеница Каменова 442yМила Попова - 442yКристина Христова - 351yМария Петрова - 358yСвят:yСветослав Стефанов - 312yДария Манова - 313 yВиктор Георгиев - 313yАнализи:yСветлана Георгиева - 348yПетя Владимирова - 331yДрагомир Иванов - 331yОбщество и култура:yОля Стоянова - 322yИрина Петкова - 308yСпорт:yГеорги Филипов - 316yБожидар Къртунов - 316yИван Опренов - 441yБорис Казаков - 441yМирослав Стоев - 317yКореспонденти: korespondenti@ dnevnik.bg - 300yФотографи:yАсен Тонев - 325 yЮлия Лазарова - 327yКрасимир Юскеселиев - 327yАнелия Николова - 324 yГеорги Кожухаров - 326yСекретариат и предпечатна подготовка: yМарио Велев, Баръш Джумалиев 321yВенера Тодорова, Ира Тодорова - 8105 607y Константин Вачков, Мария Попова, Николета Василева - 319yКръстьо Бурски, Петър Дончев - 320yДесимир Йорданов - 321yГрафики:yКалоян Георгиев - 318yДобрина Митова - 336 Кореспондентско бюро във Варна:yСпас Спасов, spas@dnevnik.bg - 0887 937 108 Реклама във Варна: Мирослав Петров, varna@dnevnik.bg - 0899 905 204

Бъдещите туристичеки райони

1Велика София

Включва столицата като град - домакин на артистични прояви, фестивали и изложения и с богато културно наследство. На запад районът обхваща територията до границите със Сърбия и Македония.

2Долината на царете

между Стара планина и Средна гора, където има много значими паметници от тракийско време. Нуждае се от добро експониране на историческото и етнографското наследство, както и от съвременна инфраструктура и реклама.

3Възрожденският град

е районът на Велико Търново, Габрово, Шипка, който може да привлича главно български туристи. Идеята е да се развият музеите, да се правят повече изложби, целта - туристите да правят по-дълги престои.

бреговете 4Пона Дунава

Замисълът е да се използва голямата европейска река, около която да се организират събития с международно значение. Целта е посетителите да имат стимул да обикалят и градовете наоколо или да отсядат за почивка. Плевен и Русе са културните и административните центрове на района.

5Каменно сърце

бреговете 7Пона Черно море

Идеята е да се разнообрази туристическият пазар и да се насърчават летовниците по морето да пътуват и из вътрешността на страната.

8Странджа планина

Тук с голям потенциал е екологичният туризъм. Организирането на интересно събитие би могло да привлича посетители.

9Мечът и кръстът

или археологическият комплекс Перперикон, който може да се превърне в център за културен и балнеоложки туризъм.

Пловдив 10 и Римската империя Център тук е Пловдив, като предложението е да се увеличат изложбите и събитията, които да са интересни за повече чуждестранни туристи.

11Портата на Родопите

Акцентът тук е върху зимния туризъм заради курорта Пампорово, но центърът е Смолян и целта е да се представят спецификите на района.

12Големите планини

Името е избрано за Сливен и Стара Загора, а се залага на възможностите, които предлагат минералните извори. И тук се очакват главно български туристи.

Лидери в зимния туризъм остават курортите Боровец и Банско, но те могат да се използват и през другите сезони. Това може да стане с организиране на специални и интересни събития.

6Старите столици

13Вкаменената гора

Целта е Плиска, Преслав, Мадарският конник, който да се превърне в своеобразен център, и Шумен да привличат повече туристи и за по-дълго време.

включва Белоградчишките скали и е между Враца и Видин. Засега районът е с локално туристическо значение, но би могъл да привлече повече посетители при по-добра инфраструктура.

Бранд мениджър: Мария Михайлова, mariami@economedia.bg - 8105 526 Реклама: reklama@dnevnik.bg, тел. 02/ 93 76 444, факс 02/ 93 76 236 Абонамент: тел. 02/ 93 76 349; 93 76 350, факс 02/ 93 76 173, abonament@dnevnik.bg Човешки ресурси: тел. 02/ 93 76 289, факс 02/ 93 76 440, jobs@dnevnik.bg За проблеми с разпространението: тел. 02/93 76 349; 93 76 350 Хонорари сe изплащат в сряда от 10 до 12 и от 14 до 16 ч. в счетоводството на „Икономедиа“ АД, ул. „Иван Вазов“ №20, ет. 2 Адрес на „Дневник“: 1000 София, ул. „Иван Вазов“ №16, пк 1316, тел. 02/ 93 76 300 факс 02/ 93 76 235 www.dnevnik.bg, dnevnik@dnevnik.bg Автоматичен телефонен номератор - 93 76, след него - съответния вътрешен Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, София, жк „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ 3, тел. 02/42 25 900 „Капитал“ и „Дневник“ използват за опаковането на изданията си торбички, изработени от DEGRALEN®. Те се разграждат в природата за 24 месеца, което е над 100 пъти по-бързо от разграждането на обикновените полиетиленови торбички.. Технологията DEGRALEN® е лицензирана от канадската компания EPI Environmental Plastics Inc. http://www.epiglobal.com/, напълно безопасна е за здравето на хората и отговаря на европейските стандарти за безопасност и екотоксичност. Повече за технологията може да прочетете на http://degralen.net/

„Икономедиа“ АД няма отношение към информацията в публикуваните в „Дневник“ реклами. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите.


БЪЛГАРИЯ | 3

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Съпрузите ще плащат нова такса при сделка с имот или кола Влоговете ще са лична собственост, заемите - общо задължение Павлина Желева | pavlinaj@dnevnik.bg

П

родавачите по сделки с недвижими имоти и коли от днес ще трябва да представят пред нотариуса удостоверение за режима на имуществените отношения със съпруга си. Изискването произтича от новия Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври. Целта е да бъде защитен купувачът на имота и да е сигурно, че купува от собственика. Кодексът позволява на съпрузите да изберат дали цялото им имущество е общо, дадени имоти са лична собственост или да подпишат брачен договор. Издаването на удостоверението струва 10 лв. и става в Агенцията по вписванията. То е задължително да са всички женени двойки, въпреки че днес имотите им още ще се водят общи, тъй като никой няма да е имал време да регистрира нов режим. Проблеми могат да възникнат, тъй като по закон само подразделенията на Агенцията по вписванията в 28-те най-големи гра-

Свидетелството ще е по-голямо Новите свидетелства за сключен граждански брак ще са два пъти по-големи от старите. Форматът на документа от А4 става А3. Промяната също е заради възможността съпрузите да уредят, че някои от имотите им са лични, или да сключат брачен договор. Директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева представи регистъра на имуществените отношения между съпрузите и обяви, че ведомството прави блог, на който всяка седмица тя ще отговаря на въпроси на гражданите. Той ще е достъпен от сайта на агенцията - registryagency.bg | Фотограф Анелия Николова

да имат право да издават такива удостоверения. Така ще се наложи хората от помалките населени места да пътуват, за да си извадят документа. Призоваваме гражданите да използват електронен подпис и така ще получат удостоверението, без да губят време и пари, каза шефът на агенцията Даниела Митева. Брачните договори ще се

сключват пред нотариус и само той и съпрузите ще имат оригинал от него. Данните са лични и конфиденциални и няма да се представят нито в общината, нито в Агенцията по вписванията, обясни Митева. Ако двойката иска да сключи брачен договор, той трябва да е заверен от нотариуса още преди подписването в общината. Там

Какво и защо се променя Представянето на удостоверение за режима на имуществените отношения между съпрузите при сделка с имот довчера не беше необходимо, тъй като до 1 октомври всичко, придобито по време на брака се водеше тяхна обща собственост. При продажба на апартамента и двамата трябваше да се явят пред нотариуса, тъй като и двамата са собственици. Сега новият Семеен кодекс дава право на съпрузите да се разберат например, че вилата и колата са на мъжа, а апартаментът - на съпругата. Нотариусът обаче няма как да знае какво са решили двамата и затова се нуждае от документ, който да го удостовери. В противен случай, ако съпрузите се скарат, мъжът може да отиде при нотариус и да продаде сам апарта-

мента, а той да се води обща собственост. Воденето на регистъра на съпружеската собственост беше възложено на Агенцията по вписванията, а не на общините, тъй като изискването е той да е национален. Така, ако двама души са сключили брак в Елин Пелин, а продaват имот в Бургас, те ще могат да получат удостоверение за режима на собствеността им от Бургас. Регистърът е публичен и всеки може да получи справка. Това позволява адвокат, нотариус или брокер на недвижими имоти да свърши тази работа вместо продавачите. От Агенцията по вписванията, която има офиси в 142 града, заявиха, че ако парламентът промени кодекса, са готови да издават удостоверения и в малките градове.

Работници от „Плама“ осъдиха солено държавата

Ч

етиридесет и двама бивши работници от фалиралата плевенска рафинерия „Плама“ ще получат по около 9300 евро обезщетение за щети и съдебни разноски. Това реши вчера правителството, изпълнявайки решение на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Работниците са се оплакали в съда заради неплатени обезщетения след уволнение. Служителите осъдиха бившия си работодател още през 1998 г., но не са получили парични компенсации, защото

„

400

хил. евро, или по 9 хил. на човек е обезщетението

към дружеството е имало и публични вземания, които по закон са с приоритет пред частните. Съдът в Страсбург е преценил, че по вина на властите хората са претърпели необосновано и непропорционално ограничение на правото им на изпълнение на съдебно решение. Не е спазен и балансът

между накърняване на правото на собственост на отделната личност и обществения интерес, е заключението на международния съд. На жалбоподателите е присъдено обезщетение от общо 288 341 евро за имуществени вреди, 96 600 евро за неимуществени вреди и 9300 евро за разходи по делото. Кабинетът ще изпълни решения и по други три дела - за нарушено право на съдебен процес в разумен срок и за неправомерно задържане. | ДНЕВНИК

лицето по гражданско състояние съставя акта за брак и в него се вписва само, че мъжът и жената са подписали договор, с който уреждат имуществените си отношения, номера на договора и нотариалните книги, в които е вписан. След като актът за брак е готов, длъжностното лице ще попълва удостоверение, което ще изпраща в Агенция-

b на www.dnevnik.bg новият образец

та по вписванията. Всеки ще може да направи справка за режима на имуществените отношения между съпрузите, но в нея ще се вписват само имената им и номерът на акта за брак, няма да има никакви данни за имотите и как съпрузите са се договорили, каза Митева. Семейният кодекс позволява и на хората, които са сключили

брак преди 1 октомври, да изберат нов режим за разпределение на имуществото им. Те ще заявяват промяната в общината и така тя ще се отразява и в регистъра на агенцията. С брачен договор ще може да се урежда не само кой притежава даден имот, но и кой и каква издръжка дължи при евентуален развод. Може да се договори издръжка не само за децата, но и за бившия съпруг. Двойките обаче не могат да уреждат с него лични отношения - за домакински задължения, колко често ще правят секс или грижи за децата, както е в САЩ. Кодексът прави и друга съществена промяна, която предвижда, че влоговете в банки са лична собственост на съпруга, на чието име се водят. За разлика от тях заемите са общо задължение. Изрично е регламентирано, че имуществото, което съпруг - едноличен търговец, е купил, за да упражнява дейността си, е негово, а не на семейството.


4 | БЪЛГАРИЯ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

ГЕРБ и „Атака“ ще закриват бюрото за контрола върху подслушването Парламентарно звено може да поеме функциите му Петя Владимирова | petiav@dnevnik.bg

Д

епутати от ГЕРБ и „Атака“ внесоха в деловодството на парламента промени в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС), с които да се закрие Националното бюро за контрол над СРС и функциите му да се поемат от подкомисия към някоя от парламентарните комисии. Съпредседателят на ПГ на ГЕРБ Искра Фидосова изрази надежда, че промяната ще бъде подкрепена и от РЗС и „Синята коалиция“, с които вече се водели разговори. Димо Гяуров от СДС заяви пред агенция „Фокус“, че най-добре е да се създаде изпълнителна агенция към Министерството на правосъдието. От ГЕРБ се мотивираха, че такъв контрол би бил

Отчетът на комисията „Кушлев“ не беше приет С гласовете на ГЕРБ и „Атака“ парламентът отхвърли доклада за дейността за миналата година на комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, известна с името на председателя си Стоян Кушлев. Не смятаме, че комисията работи ефективно, обясни съпредседателят на групата на ГЕРБ Искра Фидосова. Добави, че в ГЕРБ не се коментира персоналната смяна на Кушлев или на друг член на комисията. По думите й няма разминаване с Кушлев за необходимостта от законови промени, не стана ясно обаче какво точно извън законодателните пропуски от ГЕРБ намират за неефективно в работата на комисията. Фидосова само посочи, че до момента нито стотинка не е влязла в бюджета като приход в резултат на работата й. Шефът на антикорупционната комисия Яне Янев пък защити отчета на комисията, обяви, че подготвя промени за разширяване на правомощията й и определи гласуването „против“ като своеобразен знак за бламиране на комисията. по-независим в парламентарната република. Димитър Чуколов от „Атака“ пък заяви, че в бюрото са влезли предимно представители на бившите управляващи и по тази причина то не е независим орган.

Другите аргументи за закриването са, че това ще спести пари - за бюджета на контролната структура били предвидени 5.5 млн. лв. В правилника, който сме изготвили, изрично е записано, че органът е не-

политически - нещо немислимо за парламентарните подкомисии, коментира членът на бюрото Борислав Българинов. Националното бюро за контрол над СРС беше създадено на 31 май 2009,с председател Бойко Раш-

ков, след като две години по-рано Европейският съд в Страсбург установи по жалба на Асоциацията за европейска интеграция, че българската уредба на СРС е твърде далече от европейските стандарти. Съдът задължи България да създаде независим орган за контрол над искането за употреба на СРС, разрешаването, съхранението и унищожаването на материалите, както и да осигури правото на гражданите да научават дали са били обект на подслушване. Странно ми се вижда да се закрива един все пак започнал да се конструира орган, без да се знае какво ще се появи на негово място, коментира адвокат Михаил Екимджиев, ръководител на Асоциацията за европей-

Управляващите не знаят ще има ли по-строги изисквания за антиките след решението на КС

Шефът на НСО не отговори за охраната на Ахмед Доган Началникът на Националната служба „Охрана“ (НСО) ген. Димитър Димитров (вляво), който вчера беше изслушан от ресорната комисия, не е отговорил каква е заплахата срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, за да бъде пазен от държавните гардове. Според него това е класифицирана информация, а преценката се давала от генералния комисар на МВР. На срещата е било обсъдено приемането на закон, който да регламентира дейността и статута на НСО. Според лидера на „Атака“ Волен Сидеров службата трябва да мине към изпълнителната власт | Фотограф

У

правляващите от ГЕРБ тепърва ще обмислят какво да предприемат, след като Конституционният съд (КС) отмени текстовете от закона за културното наследство, въвеждащи строги изисквания за доказване на собствеността върху антики - национално богатство. Политици прогнозираха, че засега най-вероятно ще остане общият ред за регистриране на ценностите независимо от статута им. Председателят на комисията по култура Даниела Петрова каза, че ще се търси начин за разграничаване в режимите.

Георги кожухаров

Прокуратурата започна серия проверки в Славяново

П

ет дни след създаването на партията „Мюсюлмандемократичен съюз“ в поповското село Славяново от братята Али и Юзеир Юзеирови медийните и политическите коментари не стихват. Прокуратурата и полицията започнаха серия проверки по различни сигнали. След като във вторник по сигнал на ДАНС окръжната прокуратура в Търговище започна проверка дали създаването на партията „Мюсюлмандемократичен съюз“ се основава на етнически или верски различия, вчера прокуратурата се е самосезирала и по сигналите, че в клуба за приятелство в селото, ос-

нован от братя Юзеирови, се разпространява незаконна ислямистка литература, предаде БНТ. От сутринта клубът бил обграден от полиция, а по обед започна и обиск. Районният прокурор на Попово Стефан Христов разпореди да бъде проверено има ли и незаконен софтуер в сгради, собственост на братята Али и Юзеир Юзеирови. Прокуратурата вече проверява митинг-събранието на открито, което е било прекратено със заповед на кмета на община Попово. Политиците не спряха коментарите по случващото се, наречено от лидера на ДСБ и председател на комисията за контрол на

ска интеграция. Юристи предупредиха, че има опасност от затруднения в получаването на достъп до секретна информация от членовете на евентуалната подкомисия, тъй като правилата им за работа ще бъдат приети с подзаконов акт на парламента, докато въпросите на класифицираната информация са уредени със съответния закон. По тази причина сегашното бюро е създадено с промяна в Закона за СРС. Неофициално в кулоарите на парламента се говори, че от „Атака“ са се съгласили да подкрепят закриването на бюрото срещу обещания за участие в бъдещата комисия за отнемане на незаконно имущество, която ще замени сегашната комисия „Кушлев“.

ДАНС Иван Костов „кьорфишек“. Едни продължиха да твърдят, че от ситуацията има полза ДПС, което иска да покаже, че ако не е във властта, етническото напрежение ще ес-

Расте и напрежението в Рибново калира. Депутати на Доган пък заявиха, че въпросът е следствие от насажданата от националистическите формации конфронтация. ДПС излезе и с декларация от парламентарната трибуна. Зам.-председателят на движението Лютви

Местан нарече учредяването на новата партия обратната страна на национализма, „на езика на омразата, който до 2001 г. бе прикрит и латентен, но днес е повече от явен и заявява претенция да съучаства при управлението на европейска България“. В изявлението Местан отхвърли обвинението на лидера на ДСБ Иван Костов, който вчера заподозря, че „Мюсюлмадемократичен съюз“ всъщност цели да покаже „колко е полезно ДПС“. Лидерът на РЗС Яне Янев пък изпрати писмо до Костов, в което предложи в комисията за контрол на ДАНС да бъде изслушан председателят на агенци-

Сериозни забележки срещу аргументите за решението на КС изложи председателят му Румен Янков. „Конституционализмът трябва да държи сметка не само за буквата на закона, но и за съпътстващите го елементи като обичаи, здрав разум и морал“, посочва той в особеното си мнение. Трябва да се имат предвид корените на придобиване на собствеността - става дума за наследство, незавещано от баби и дядовци (кой българин може да твърди, че Фидий му е прародител!), а добито и препродадено от иманяри, допълва той. | ДНЕВНИК

www.dnevnik.bg ята или упълномощен от него заместник заради случващото се в Славяново. Преди дни Костов каза, че не смята изслушването за необходимо. Според медийни информации ескалира и напрежението в Рибново, където преди парламентарните избори започнаха проверки за насаждане на радикален ислям по подадени от Яне Янев сигнали. Компетентните органи излязоха със заключения, че няма подобни данни. В последните дни обаче отношенията се изострили, стигнало се до сблъсъци между живеещи в Рибново хора, като се наложи и засилено полицейско присъствие. | ДНЕВНИК

Четете още z Правителството назначи проф. Георги Бакалов за шеф на агенция „Архиви“ z ГЕРБ иска оставката на член на Сметната палата заради сгрешения одит на кабинета „Станишев“


БЪЛГАРИЯ | 5

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Първи смъртен случай от свински грип в България Без паника, призова здравното министерство Зорница Латева | zornical@dnevnik.bg

П

ървият смъртен случай от новия грипен вирус, известен като свински грип, вече е факт и в България. Мъж на 30 години почина вчера в софийската болница „Лозенец“. Причината за смъртта му са усложненията, причинени от вируса, уточниха от здравното министерство. Мъжът е получил първите симптоми на 19 септември и четири дни по-късно е приет в болницата в Самоков. След два дни лекарите установили, че човекът е развил двустранна пневмония и го преместили в болница „Лозенец“. Той беше приет с намален имунитет, защото е бил наркоман от дълги години, съобщи директорът на болницата д-р Любомир Спасов. Петима души са имали контакт с починалия. Един от тях вече е приет в софийска болни-

„

78

са заразените българи

ца и е в добро състояние, а другите се изследват. До момента в България са регистрирани 78 случая на новия грип. От здравното министерство успокоиха, че смъртността от вируса в световен мащаб е под 0.5% и е по-ниска от тази при сезонния грип. От заболяването досега са починали 3550 души в целия свят, от които 174 са в ЕС. В повечето случаи заболяването протича в лека и средно тежка форма без усложнения. Това означава, че за момента болестта не е по-опасна от обичайните грипни заболявания, твърдят от министерството. Няма основание за създаване на паника, заяви д-р Ангел Кунчев, началник

на отдел „Надзор на заразните болести“ в здравното ведомство. Той все пак предупреди лекарите, че трябва да са по-внимателни. Кунчев препоръча имунизация срещу грип, въпреки че предлаганите в момента препарати не могат да се борят с новия щам. Симптомите на свински грип са като при обикновения - треска, зачервено гърло, мускулни болки, главоболие, кашлица. При появата им човек трябва да отиде при личния си лекар. При съмнение, че става въпрос за свински грип, джипито уведомява епидемиолозите от регионалната здравна инспекция и изпраща пациента при специалист. Заразата се доказва с изследване, което се прави в националната референтна лаборатория в София, а резултатите излизат за около два дни.

Чужди свидетели уличават Марио Николов Подсъдимият за източване на САПАРД Марио Николов поиска това дело срещу него и другото - за пране на пари, по което е обвиняем заедно с Людмил Стойков, да бъдат обединени. Преди това българските свидетели по делото САПАРД оневиниха Николов, но германските му съучастници го уличиха в измама.

b на www.dnevnik.bg Шефът на ОЛАФ губи надежда за присъда

Поредно отлагане за Маргините Софийският градски съд отново отложи делото срещу Красимир (на снимката) и Николай Маринови - Маргините, но назначи проверка на болничния лист на Иво Карагеоргиев, заради когото делото „боледува“ почти две години | Фотограф Георги Кожухаров


6 | КОМЕНТАРИ&АНАЛИЗИ

ГЕРБ ще закрива бюрото за СРС

Нуждата от независим контрол остава Депутати от ГЕРБ намериха съмишленици сред „Атака“, за да поискат закриване на създаденото в самия край на предишния парламент Национално бюро за контрол над специалните разузнавателни средства, т.нар. СРС-та (виж стр. 4). Когато тройната коалиция си го гласува набързо, едва ли някой е вярвал, че от него ще произтече независим контрол и обективно отношение към действията в тази чувствителна за обществото област, каквато е навлизането в личното пространство на гражданите - подслушване, проследяване на кореспонденция и т.н. В този смисъл закриването на бюрото, което така и не заработи, не е драма дори ако подозиращите, че се прави само заради смяната на хората в него, са прави. Но по-важно все пак е как ще се гарантира в бъдеще независимият контрол, изискван веднъж от Европейската конвенция за правата на човека, и втори път - от Еврокомисията. Самите намерения функциите на бюрото да се поемат от парламентарна подкомисия вече са проблем, защото контрол върху прилагането на СРС означава контрол и върху съда, който разрешава употребата и унищожаването им. И тъй като законодателната власт не може да се меси в работата на съдебната, това беше причината предишните управляващи да изведат контролния орган от парламента и да му дадат формално независим статут. Мандатността на членовете му наистина е пречка пред желанието на новите управляващи да ги сменят, а последните доста ще трябва да се потрудят върху аргументите, с които смятат да го направят. Неофициалният засега че България е парламентарна република и затова парламентът може да прави всичко, по-добре да не става официален. Каквото и да се реши, трябва да е достатъчно убедително, че този път ще има реален контрол върху СРС-ата, които досега се използваха за всякакви цели, а най-малко за борба с престъпността, ако съдим по резултатите.

Анкета Икономически оправдан ли е проектът за АЕЦ „Белене“?

17.51%

ДА НЕ

62.87% 19.61%

не мога да преценя

(Гласували: 722)

Въпросът днес:

ДА НЕ без мнение

Ще се възползвате ли от влязлата в сила от днес възможност да сключите брачен договор?

Всички страхове - патентът на статуквото тинската политическа цел на случващото се. Напрежението в Рибново, породено от предизборни усилия за политическо позициониране, създава подходящ фон за развихрянето на поредната краткотрайна истерия която в крайна сметка има за цел да препотвърди ролята на ДПС като „незаобиколим фактор” и „гарант за етническия мир”. Лансирането на всякакви политически идеи от страна на отделни личности или локални общности винаги е бивало използвано от ДПС като аргумент в подкрепа на собствената му роля за сдържане на радикализма. Тази стандартна схема на защита дава резултат в условията на разколебаната ни и деизентигрирана национална общност. Страхът от малцинствата все така продължава да бъде последна опора за консолидиране на мнозинството в България. А докато това е така, съпротивата на политическото статукво на перестройката ще продължава да търси прикритието на етническо или религиозно противопоставяне. Проблемът с опита за регистрация на нова партия не се изчерпва с предизвикателството към смисъла на конституционните норми. Ниското обществено доверие в съда деформира обществената перспектива, превръщайки всяка подобна заявка в непосредствена заплаха за суверенитета и териториалната цялост на България. Събраните до момента 2800 подписа и продължаващата подписка в цялата страна все още не дават основания да се смята, че тази инициатива може да се превърне в нещо повече от досегашните опити за регистриране на турска, помашка или някаква друга политическа партия. Спекулирането с недоверието и страховете които компрометират усилията за установяване на правова държава и модерна демокрация у нас, позволяват съществува-

3

доц. д-р Антоний Гълъбов

В

края на втория си месец управлението на ГЕРБ се изправи пред нова вълна от предизвикателства. В една държава, превзета от политическа корупция, смяната на управляващата партия е само първото задължително, но недостатъчно само по себе си условие за качествена промяна. В ход е мащабен процес на пренареждане на пластове от корпоративни интереси, които разполагат със значителни икономически и властови ресурси. През изминалите години посттоталитарната олигархия консолидира своето влияние върху държавното управление и днес е готова да мутира или да търси път към споразумение с новата власт, но не и да се откаже от стратегическите си интереси. Протестите на железничари, полицаи и лозари подсказват, че социалните проблеми, съпътстващи задълбочаващата се икономическа криза, ще бъдат използвани за нарастващ политически натиск срещу правителството. Независимо от опита за активизиране на социалния диалог натрупаните през годините проблеми ще бъдат концентрирани в политическия дебат за параметрите на бюджета през следващата година. В това пространство ще се опита да реанимира политическото си присъствие БСП. Първите заявки в това отношение вече бяха направени и изглежда само въпрос на време социалистите отново да заемат ролята на „защитници на наемния труд”. Рефлексите на политическата амнезия, както и досега, работят в тяхна полза. В седмиците до конгреса си партията ще направи всичко възможно, за да преориентира недоволството на избирателите от собственото си към управлението на ГЕРБ. Пропагандната машина на БСП винаги е залагала на социалното напрежение, но сега от ефективността на тази кампания наистина ще зависи нейното оцеляване. Учредителното събрание на Мюсюлман-демократичен съюз в село Славяново, община Попово, е само поредният случай на локална инициатива за регистриране на политически субект, основан на етнически или религиозен признак. Този конкретен повод вече предизвика истинска вълна от политически реакции, която все повече изглежда като част от ис-

3

нето на политически субекти, които аргументират присъствието си единствено чрез съществуването на ДПС. Слабостта на българската национална общност гарантира оцеляването на цял клъстър от политически актьори, които взаимно осигуряват влиянието и легитимността си. Там е РЗС с незабавната си реакция и настояване ДАНС да разследва опита за учредяване на Мюсюлман-демократичен съюз. Без съмнение „Атака“, както и останалите гравитиращи или противопоставящи й се групи също ще изразят своето становище. Повечето политически партии ще се почувстват задължени да изразят позиция, но това едва ли ще промени съществено перспективата към преодоляването на кризата на българската национална общност. Непрекъснатото повтаряне на конституционната норма няма смисъл, ако липсва споделено разбиране за нейния смисъл. Етническите, езиковите, културните или религиозните общности не трябва да се превръщат в политически партии, защото принципът на тяхната организация е различен. А когато това бъде допуснато, рано или късно води до подмяна на демократичните принципи. В политическите дискусии и напиращия патриотарски дух най-вероятно отново ще бъде пропуснат много по-същественият въпрос за това доколко и дали властващите структури на ДПС наистина са в състояние да установят контрол върху процесите на религиозна промяна сред из-

повядващите исляма в България. Все по-често изглежда, че местните активисти и функционери на движението се оказват изолирани от процесите на въздействие, оказващи влияние върху традиционните форми на изповядване на исляма. Самите мюсюлмански общности у нас са в процес на трансформация, който има своите генерационни измерения. Социалната изолация, която гарантираше несменяемостта на политическия елит през изминалите години, има негативно влияние върху развитието на религиозните общности Опитите за разширяване на политическото влияние чрез форсиране на религиозното самоопределение може да доведат до непредвидими последици. Без съмнение политическата отговорност за развитието на тези процеси не може да бъде вменена само на клъстъра от политически актьори, които оцеляват благодарение на него. Затова от реакцията на новите управляващи по отношение на тази поредна провокация ще стане ясно дали в българската политическа система има решителност и воля за установяване на демократичните принципи. Истинското бойно поле, на което трябва да гарантира стабилността на управлението си ГЕРБ, е в преразпределението на икономическите сфери на влияние след изборите. Съпротивата на установеното през последните години властово статукво продължава да бъде най-същественият политически риск пред новите управляващи. От степента, в която те успеят да преодолеят тази съпротива, в крайна сметка ще зависят както темпът на реформите, така и времето, което ще бъде необходимо, за да се преодолеят рисковете пред демократичното развитие на страната. Определяща за характера на социалното противопоставяне остава трансформацията на властващите елити в края на перестройката независимо от това, че на повърхността конфликтът ще придобива социални, етнически или религиозни измерения.

3

Илюстрация Иван Кутузов

РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК


ИНТЕРВЮ | 7

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Маргарита Попова министър на правосъдието

c Реформите са възможни и без промяна във формулата за избиране на Висшия съдебен съвет Трябва да се изискват отговори а поведение, което буди съмнение

d Нужно е ново поколение магистрати с реформаторско мислене Интервюто взе Павлина Желева | pavlinaj@dnevnik.bg

К

азахте, че ще искате оставките на неработещите за реформата членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). В Закона за съдебната власт обаче няма подобен механизъм. Има ли министърът на правосъдието лостове и правомощия да се справи с подобен бойкот? - У нас подаването на оставка заради призната грешка все още не се случва и не се приема още помалко заради подозрения в неетично, укоримо поведение.Това по-скоро е драматичен жест или акт под натиск и винаги струва скъпо, като с времето отрицателната му тежест става все по-голяма. Ако някой не желае да работи за реформата или я саботира, каква трябва да е последицата според вас? Не желая лостове и правомощия, за да отстранявам някого, всички сме длъжни да работим за реформата в съдебната система. И ако е вярно, според признанията на самите членове на ВСС, че чак сега се поставя началото на искрен и градивен диалог, ни чака труден път и всеки ще застане с лицето и личната си и професионална репутация срещу вашите въпроси и очаквания. На заседанието на ВСС на 11 септември поставихте ултиматум за реформа. Тогава получихте подкрепа само от председателите на върховните съдилища. Изборните членове обаче замълчаха. Какво се случи, че дни по-късно съветът излезе с декларация, в която на практика отказа отговори на Съюза на съдиите по важни за системата въпроси и стигна още по-далеч, като ги обвини във вмешателство и деструктивност?

- Този въпрос е много тясно свързан с предишния. Негов адресат са преди всичко членовете на ВСС. Говорете и с тях. Структурите в съдебната система се състоят от конкретни хора, те се ръководят от конкретни хора, които носят отговорност за състоянието на реформата. Стенограмата от заседанието на 11 септември е на сайта на правосъдното министерството и всеки може да прочете и обсъди различните позиции, мнения и становища. Оценявам декларацията като средство за комуникация с колеги, с тези, които ще изнесат реформата на гърба си, като погрешен ход. На въпросното заседание поставих ясни въпроси за дискусия. Всички трябва да питат и да изискват конкретни отговори. Ако никой не изисква отговори за поведение, което буди съмнение в искреното желание да се правят реформи и не съответства на изискванията за заемане на длъжност в съдебната власт, няма как в самата система да има нетърпимост към такова поведение. Когато се създаде атмосфера на нетърпимост, ще се създаде и култура на поведение. Ако диалогът не започне и не формира постепенно вътрешна потребност от промяна, никакви дисциплинарни или наказателни лостове не са в състояние да променят нещата. Те не дават траен резултат на реформата. Системата трябва да бъде в състояние вътрешно да създава атмосфера и дух за позитивни стъпки напред. В 57-те мерки на кабинета е заложена промяна в Закона за съдебната власт, а и вие наскоро говорихте за струк-

турни промени в системата. Какво конкретно имате предвид? - В Закона за съдебната власт ще се наложат промени във връзка с подготвяния проект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс. Ще ги обсъдим с колегите от магистратския съвет и с членовете на ВСС. Най-важната структурна промяна на този етап е създаването и укрепването на специализираните екипи за разследване на организираната престъпност и корупцията, каквито за съжаление не бяха създадени още преди година. Тогава подобна идея лансира прокуратурата, но тя не беше поета и развита, напротив нежеланието за работа в такава формула беше видимо. Каква промяна в закона би гарантирала открита и обективна кадрова политика в съдебната власт? Възможно ли постигането на тази цел, без да се промени начинът на избиране на самия съдебен съвет? - Вече доста години създаваме и променяме закони, колко от тях направихме много добре? Кадровата политика е функция на общата политика и воля за реформи на върховния кадрови съдебен орган. Кадрите и волята за правосъдие са формулата за обективност и надеждност в работата на съдебната власт. Структурни и законови промени се правят лесно, понякога, за да симулираме реформи и още по-лошо - за да запазим стария модел. Нужно е ново поколение магистрати с реформаторско мислене, юристи, които печелят доверие и дърпат системата напред. Затова мисля, че една от мерките в плана за ре-

форми е особено важна за т.нар. катарзис в съдебната система - оценката на състоянието на съдебната реформа, анализът на извършеното до днес и обективният отговор за оскъдните реформи. Мисля, че реформите са възможни и без промяна във формулата за избиране на самия съдебен съвет. Ако парламентът и съдебната система излъчат най-добрите представители, хора, които мислят и работят в една посока и се ползват с доверие, тогава проблем няма да има. Тогава защо да търсим причини в начина на структуриране на ВСС или който и да било орган. Преди дни полицаите организираха протест в защита на колегите си, осъдени за престъпления. Съдиите предупредиха, че това е опит за натиск върху решенията им и че той се толерира от ръководството на МВР. Какво е вашето мнение? - Протестите, събранията и митингите са регламентирани със закон и ако с подобни действия той не се нарушава, би трябвало да не бъдат критикувани. За мен като юрист обаче протести срещу решения на съд са недопустими. Наскоро заявихте, че изпращането в Конституционния съд (КС) на текста от Закона за амнистията, който оправдава т.нар. неумишлена безстопанственост, е акт, с който правителството иска да покаже, че този закон не се вписва в ценностната му система. При малките шансове КС да го отмени не е ли това измиване на ръцете? - Правителството не дължи действия по отношение прилагането или не-

прилагането на разпоредбите на Закона за амнистия, поради което и не би могло да се говори за измиване на ръцете по този въпрос. Конституционната жалба предлага теза, върху която КС ще изложи своите виждания, ако я приеме за допустима. Въпросът е по-скоро в това, че обществото не прие възможността, дадена в закона - за злоупотреби с публично имущество, да е достатъчно да се потърси административна отговорност, която се изразява в налагане на глоба. Това силно накърни чувството за справедливост. Всеки закон и разпоредба в крайна сметка имат въздействие в много поширок план, отколкото в чисто правния и този път и това беше много ясно показано от обществото. Ще се справи ли прокуратурата според вас да докаже умисъл при констатираните вече нарушения? А също ще заведе ли държавата граждански искове срещу извършителите, която възможност не е отпаднала след амнистията, ако по наказателно производство е установен размерът на причинените имуществени вреди? - Разследванията за непредпазливите престъпления предполагат оценката за поведението на нарушителите и отношението им към закона да се направи по един начин, умишлените по съвсем друг. Прокурорът не може просто да си избере друг текст, след като по този не може да разследва. Изисква се различен подход и интерпретация на доказателствата, и то точно по посока на това какво е било отношението на този, който е допус-

нал нарушенията на закона - дали той е искал да бъде нарушен законът, дали това е целял. От друга страна, да, гражданският иск винаги е възможен и всеки трябва да си поеме отговорността. Връщате се от посещение в САЩ и срещи с представители на Държавния департамент. Какви въпроси ви поставиха те? - Срещнахме се се представители на Държавния департамент, които са специалисти по въпросите на Европа и Евразия и се занимават с международни въпроси, свързани с правоприлагането, с темата антикорупция, пране на пари и почтеността и професионалния морал на кадрите в съдебната система. Проявиха изключително висок интерес към реформаторския план на правителството. Впечатлиха се от това, че за всяка задача има структура, която отговаря, и има срок, в който трябва да я изпълни. Фокусираха върху борбата с организираната престъпност и корупцията по висшите етажи на властта и за това, че в специализираните екипи за разследването им трябва да бъдат подбрани най-добрите, най-мотивираните и държавата да поеме отговорността за тяхната сигурност и да създаде възможност да работят обективно и без вмешателства. Другият акцент беше кадровата реформа в съдебната система. Според тях, за да има надеждна съдебна система, трябва да има независим и обективен подбор на кадрите и да не остава никакво съмнение за политически влияния при назначенията. Това е единственият начин за гарантиране на върховенството на закона.


8 | СВЯТ

Четвъртък 1 октомври 2009| ДНЕВНИК

Мощно цунами помете архипелага Самоа в Тихия океан Вълните са били предизвикани от земетресение с магнитуд от 8 степен по скалата на Рихтер

Ч

етири поредни вълни цунами, предизвикани от земетресение с магнитуд 8 по скалата на Рихтер, пометоха миналата нощ крайбрежието на архипелага Самоа - групи острови, намиращи се между Нова Зеландия и Хавай, като унищожиха всичко по пътя си и отнеха живота на над 120 души, съобщиха информационните агенции. Според американския геофизичен институт епицентърът на труса е на 190 км югозападно от Американска Самоа на дълбочина 18 км. Президентът на

САЩ Барак Обама веднага обяви бедствено положение в района и нареди да бъдат изпратени спасителни екипи. Властите в Западна Самоа съобщиха първоначално за 47 жертви, но има опасения, че броят им ще достигне няколкостотин, тъй като под разрушенията и пясъците по южното крайбрежие на популярния сред австралийските и новозеландските туристи остров Уполу са затрупани много хора, предава Ройтерс. Там са унищожени над двадесет населени места, включително град

До снощи жертвите на бедствието надхвърлиха 100 Лепа, където е резиденцията на премиера на Западна Самоа. Местните телевизии показаха стотици разрушени сгради и автомобили, отнесени в океана. Местни екипи на Червения кръст още вчера започнаха да изграждат временни убежища за хората, останали без дом, и да съ-

бират храни за бедстващите. „Благодарение на аварийните сигнали по радиото хората имаха време да се покатерят на по-високо, но не всички успяха да избягат“, съобщи премиерът Туйлаепа Сайлеле Малиелегаои. Властите в Канбера съобщиха, че сред жертвите е и поне един австралийски турист, а още шестима са в неизвестност. В Американска Самоа жертвите до снощи бяха са 24, а поне още 50 са пострадали, потвърди губернаторът Тогиола Тулафоно. Южната част на главния остров Тутуила е на-

пълно опустошена. И там се очаква броят на смъртните случаи да се увеличи. От местните сили за сигурност потвърдиха, че вълните, ударили град Паго Паго, са били с височина от 4.5-6 метра. Много от поразените от водите райони са недостъпни заради унищожената пътна инфраструктура. Сериозни опасения има и за още една тихоокеанска държава - Тонга, където 4-метрови вълни са помели северното крайбрежие. До снощи оттам съобщаваха за десетина загинали. Остатъчни вълни цунами,

Цунами в Тихия океан

Земетресение уби стотици в Индонезия

М

ощно земетресение разтърси вчера следобед Западна Индонезия. Трусът е бил с магнитуд 7.9 по Рихтер с епицентър по крайбрежието на остров Суматра на 85 км дълбочина. Епицентърът е бил едва на 40 км от най-големия град на острова Паданг с население 900 хил. човека. Трусът е бил усетен силно в столицата Джакарта, както и в съседните държави Сингапур и Малайзия. До снощи броят на загиналите беше почти 100, но хиляди оставаха затрупани под развалини-

те. Очевидци, цитирани от агенция Ройтерс, разказаха, че десетки сгради в Паданг са се срутили и има много ранени. Появи се информация, че летището в града се е срутило, а скъсани водопроводи предизвикаха наводнения в някои части на града. Около Паданг има и платформи за нефт, но довчера нямаше информация за разливи в океана. Веднага след труса имаше предупреждение за цунами в Тихия океан, но по-късно то бе отменено. Остров Суматра се намира в един от най-земе-

но без разрушителна мощност са достигнали чак до Япония. Американска Самоа, Западна Самоа и Тонга имат общо население около 400 хил. души. Всички агенции и петролни компании в Тихия океан следиха внимателно развоя на бедствието, защото вълните може да имат разрушителен ефект на хиляди километри от епицентъра. Десетина минути преди 1 часа през нощта българско време беше отменена тревогата за цунами за целия район на Тихия океан. | ДНЕВНИК

Мощният земетръс в Тихия океан вдигна вълни цунами, които опустошиха част от архипелата Самоа, популярен сред туристите от Австралия и Нова Зеландия. Остатъчни вълни достигнаха чак до Япония Островите Самоа

АВСТРАЛИЯ

500 км

Тихи океан

НОВА ЗЕ ЛАНДИЯ

250 km

Западна Самоа Апия ФИДЖИ

Паго Паго

Епицентърът на труса е бил на около 190 км югозападно от Паго Паго, дълбоко под океана. Жертвите се броят Цунамито в Тихия океан опустоши бреговете на няколко острова от архипелага Самоа | РОЙТЕРС

тръсните райони в света. През декември 2004 г. земетресение с магинитуд

9.1 по Рихтер предизвика цунами, което причини смъртта на 232 хил. души.

През последните дни това е поредното бедствие, сполетяло Югоизточна

Доклад на ЕС:

Грузия започна войната в Кавказ, но Русия прекали

О

бстрелът на Южна Осетия от армията на Грузия е поставил началото на войната с Русия миналия август. Това действие не е било оправдано според правилата на международното законодателство. Първоначалната военна ответна реакция на Москва е била законна самоотбрана, но последвалите действия на руската армия са отишли „отвъд основателните причини“. Това се казва в дългоочаквания доклад на ЕС за грузинско-руския конфликт от август 2008 г. Той беше огласен вчера след умишлено забавяне, за да не съвпадне с напрежението около първата годишнина от конфликта. В текста се казва още, че сблъсъкът е бил предшестван от продължителен период на провокации, на-

прежение и инциденти от двете страни. По време на конфликта грузинци, руснаци и южноосетинци са нарушавали многократно международните хуманитарни норми. Продължи-

Всички участници в конфликта са нарушавали международните хуманитарни норми лото 10 месеца разследване стига до извода, че година след 5-дневната война в Кавказ рискът от конфронтация остава висок. Сепаратистките републики Абхазия и Южна Осетия не са имали право да се отделят от Грузия, а

Азия, след като тайфунът „Кецана“ помете Филипините и Виетнам. | ДНЕВНИК

признаването на тяхната независимост е незаконно, се казва още в текста, цитиран от Ройтерс. Досега независимостта на абхазците и южноосетинците са признали единствено Русия, Никарагуа, Венецуела и палестинското екстремистко движение „Хамас“. Първите реакции на Москва и Тбилиси показват, че и двете страни са донякъде удовлетворени от заключенията. Според руснаците е потвърдено, че сраженията са провокирани от грузинско нападение. Според грузинците пък е очевидно, че Русия отдавна се е подготвяла за военна интервенция. Заключенията на комисията, финансирана от ЕС, бяха предадени от председателя й - швейцарката Хайди Талявини, на посланиците в Брюксел Владимир Чижов и Саломе Самадашвили, както и на представители на Европейския съюз, ОССЕ и ООН. Докладът ще бъде изпратен и на властите в Южна Осетия и Абхазия. | ДНЕВНИК


СВЯТ | 9

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Дългият път на документа 2004 18 юни 2004 г. Лидерите на ЕС одобряват проекта за Конституция на съюза

2005 29 май 2005 г. Французите отхвърлят документа с референдум

2 юни 2005 г. Холандците също отхвърлят конституцията, проектът за конституцията е замразен изцяло

2006 1 юли 2007 г. Португалското председателство поставя началото на междуправителствената конференция за изготвянето на Реформиращ договор на ЕС, който да замени евроконституцията

2007 5 октомври 2007 г. Правните експерти представят проекта на новия договор

18-19 октомври 2007 г. На неформална среща на върха в Лисабон лидерите на ЕС постигат компромис по текста

2008 13 декември 2007 г. Договорът от Лисабон е подписан в историческия португалски манастир "Св. Йеронимо" под официалното име Реформиращ договор на общността

1 февруари 2008 г. Европейският парламент одобрява новия документ

2009 21 март 2008 г. Българският парламент ратифицира документа

До 1 октомври 2009 г. 24 страни от 27 са приключили процеса на ратифицкация, остават последните стъпки в Чехия и Полша 12 юни 2008 г. Ирландците гласуват срещу договора на първия референдум в страната

2 октомври 2009 г. Втори референдум в Ирландия

Дъблин, втори опит Европа няма план Б, ако ирландците и този път отхвърлят Договора от Лисабон Мила Попова | milap@dnevnik.bg

З

а втори път след гръмките фанфари, съпътствали подписването на Договора от Лисабон в края на 2007 г., европейските страни ще стоят изправени на нокти дали той ще стане реалност или не. В петък ирландците ще гласуват повторно на референдум дали приемат документа, след като попариха надеждите на ЕС миналия юни. Политическите анализатори и социологическите агенции твърдят, че настроенията на островната държава са се променили драстично от предишното лято, но съюзът продължава да остава без план Б, ако вотът се обърне в последния момент. По всичко изглежда, че ирландците този път ще гласуват със „за“. Последните анкети преди референдума сочат 68 процента подкрепа за документа и едва 17 на сто явно нежелание да го подкрепят. Делът на все още нерешилите е твърде малък - 15 на сто, за да преобърне резултатите. Факт е обаче, че и на миналия референдум в ЕС цареше убеждението, че всичко ще мине безпроблемно. Този път като че ли от Брюксел се стреснаха и вложиха неимоверни усилия в кампанията за подкрепа на договора. Ирландското правителство изразходва само по себе си огромни средства на фона на кампанията на противниците, а за да пропагандират ползите от Лисабон, се включиха какви ли не хора. Еврокомисията също спонсорира част от изявите, като последната неделя плати за разпространението на брошура във всички вестници в страната, описващата плюсовете на договора. Най-вече обаче голяма промяна в настроенията спрямо миналата година сега се дължи на финансовата криза. Ирландия беше една от най-засегнатите страни в съюза, или както пишеше в коментарна статия на в. „Гардиън“, се превърна от „келтски тигър“ в „плахо коте“. Единственото, което спаси банковата система на страната от пълния фалит, беше участието й в еврозоната и рамото, което й удариха европейските ин-

2

Кампанията срещу договора се опита да докосне и национализма в ирландците, като се заигра с героите на страната и борбите й за национално освобождение. | РОЙТЕРС

Как ще се промени ЕС, ако договорът влезе в сила z Ще има пост председател на съвета (наричан често от медиите президент z z

z z z

z

на съюза ) с мандат от две и половина години. С институцията около него се заменя системата на шестмесечните ротационни председателства. Създава се пост с функциите на външен министър на ЕС. Премахва се националното вето в над 50 области. Въвежда се и нова система на гласуване в съвета, известна като „двойно мнозинство“, според която, за да бъде взето решение, то трябва да бъде одобрено от 55% от страните членки, които представляват 65% от населението на ЕС. Системата ще влезе в сила обаче едва през 2017 г. Националните парламенти получават повече права във формирането на законодателството на съюза. Европейският парламент получава повече права в процеса на взимане на решения. От 2014 г. съставът на Еврокомисията ще бъде редуциран, като ще се преустанови практиката всяка страна да има свой комисар. Те ще се избират на ротационен принцип, като ще представляват 2/3 от броя на страните членки. Единствено Ирландия ще има винаги комисар. В документа също така за пръв път се предвижда опцията дадена страна доброволно да напусне съюза.

ституции. Затова и основният лайтмотив на кампанията за договора беше, че Европа подкрепя страната и тя не може да допуска да попадне в изолация. Антикампанията също използва икономическата криза, за да играе по тънката струна на стресираните граждани, внушавайки им, че след приемането на договора минималната заплата на час в страната ще падне от 8.65 на 1.84 евро. Аргументът им е, че такава е заплатата в някои от най-новите страни членки

и прекалената интеграция на съюза неминуемо ще уеднакви нещата в тази посока. За страна, където безработицата се очаква да достигне 17 процента догодина, другият насаждан страх е, че чуждите компании ще изхвърлят ирландските работници и ще наемат източноевропейците. Комунистите пък използваха подкрепата за договора на фирми като „Райън еър“, които са известни с антисиндикалното си отношение, за да изтъкнат, че явно но-

вите разпоредби са насочени срещу гражданите. „Райън еър“ не беше единствената компания, която застана на страната на „да“-то в кампанията преди вота. IT гигантът „Гугъл“, чийто основен офис в Европа е в Дъблин, също надигна глас в подкрепа на договора, а анализатори предупредиха, че американците могат да се изтеглят оттам, ако страната гласува с „не“. Като че ли най-желаещ страната да премине европейския тест изглежда премиер-

ът Брайън Кауън. Освен че не иска да губи доверието на европейските си партньори, той самият се страхува и за поста си, тъй като, ако втори път загуби референдума, страната доста бързо ще отиде на предсрочни избори. Така освен в икономическа криза Дъблин ще тръгне надолу по спиралата и на политическата неизвестност. Отвъд това какво ще прави Ирландия стои въпросът какво ще прави ЕС. През изминалата година често се чуваше фразата „Европа няма план Б“. Сега преди референдума тя започна да заглъхва, но истината е, че съюзът няма идея какво да прави За разлика от просперитета през 2005 г., когато страните членки имаха ентусиазма да се борят за нов проект, то сега те имат далеч по-важни и тежки задачи, като излизането от финансовата криза например. Настроенията срещу Дъблин се изостриха особено в последните дни и представители на други страни открито се възмущаваха от факта, че 3 млн. ирландци държат 500 млн. европейци като

2

заложници. Макар и без да го казва в прав текст, за това намекна дори председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Той даде да се разбере, че ако Ирландия не направи правилния избор, най-вероятно ще изпадне в тежка изолация. Подобно мнение изрази и италианският премиер Силвио Берлускони. Според него, в случай че договорът бъде отхвърлен и ЕС изпадне отново в институционална криза, единственият изход от нея ще бъде оформянето на ядро от силните държави в общността, които да взимат решенията в други формати извън европейските институции. Тази визия изглежда напълно реалистично на фона на нарастващата сила на формати от типа на Г-8 или Г-20. Изпълнението й обаче ще доведе в дългосрочна перспектива до създаването на Европа на две скорости - процес, който договорът се опитваше да избегне. Голям проблем ще бъде и съставянето на следващата комисия. Според договора чак след 2014 г. ще има редуциране на комисарите, а засега те ще останат 27. Ако обаче ирландците отхвърлят референдума, то в сила влиза автоматично Договорът от Ница, според който комисарите трябва да са 18. Това неминуемо ще доведе до битка между европейските държави, за която те все още не са подготвени. Освен европейските страни със сигурност обаче най-много ще загубят страните кандидатки, като Хърватия например, която е на прага на членството си. Френския президент Никола Саркози неведнъж е заявявал, че без Договора от Лисабон следващо разширяване е невъзможно. Ако обаче песимистичните прогнози за вота в Ирландия не се сбъднат, Европа ще насочи погледа си към Варшава и Прага. Във вторник група чешки сенатори блокираха ратификацията на договора с поне няколко месеца, а полският президент Лех Качински заяви, че първо ще изчака решението на Дъблин, след това ще подпише указа за приемането на договора.

2


10 | СКОРОСТ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

Франкфурт 2009

Подготовка за следващото лято „Ауди R8 Спайдър” разполага с 525 к.с. Георги Пауновски | georgip@dnevnik.bg

М

АУДИ

Екологичният кабриолет отделя три пъти по-малко вредни емисии от автомобил в същия клас с бензинов двигател | ФИСКЕР

аксимално олекотено купе и мощност от 525 конски сили, това може би е найкратката визитка на новия кабриолет на „Ауди”. Моделът „R8 Спайдър” дебютира във Франкфурт преди броени дни, а първите доставки ще са факт през пролетта на следващата година при стартова цена за Германия от 156 400 евро. Дали си струва? Преценете сами. Двуместният кабриолет се сглобява на ръка. Ускорява се от 0 до 100 км/ч за 4.1 секунди и спира устрема си чак при 312 км/ч. Двигателят е 10-цилиндров, 5.2-литров, V-образен, атмосферен с максимален въртящ момент 530 Нм. Задвижването е куатро, а скоростните кутии 6-степенни - механична и автоматична със спортен режим и възможност за ръчна смяна на предавките. Впечатляващата визия на „Ауди R8“ тук е допълнена

с още LED светлини отпред, оформени са и нови отвори за въздух към трите радиатора на мотора. Олекотяването на купето е постигнато благодарение на алуминиевата рама, използването на карбон и платнен покрив, който се събира и разгъва за 19 секунди дори в движение с до 50 км/ч. Спортните седалки и целият салон са облечени в първокачествена кожа, като срещу доплащане тя може да е специално обработена с цел по-малко нагряване от слънцето. Аудиосистемата е Bang & Olufsen. Срещу доплащане се предлага и уникалната за света на автомобилите екстра - хендсфри с вградени в коланите на седалките микрофони, което позволява нормален разговор по телефона дори при прибран таван. Джантите на „Ауди R8 Спайдър” са 19-цолови, а колата се предлага в единадесет цвята.

ЛАМБОРГИНИ

Под открито небе с мисъл за природата

Н

а автомобилното изложение във Франкфурт беше показана кабрио версията на хибридния „Фискер Карма“. Колата, базирана на седана, е четириместна, с твърд таван, като за момента е със статут на концептуал-

на разработка. „Карма Сънсен“ обаче изглежда доста близо до серийното производство. Автомобилът е плъгин хибрид (зареждащ се от електроинсталацията). Екологичното кабрио може да измине 80 километра

Създаден на ръка

В

ийсман роудстър MF5“ е поредният направен на ръка спортен автомобил на бутиковата германска марка. Мощността на десетцилиндровия мотор на БМВ е 507 к.с. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3.9 секунди, а максималната скорост е 310 км/ч. От „Вийсман роудстър MF5“ ще бъдат произведени едва 55 бройки при цена от 189 500 евро. | ДНЕВНИК

ВИЙСМАН

само на ток, като не отделя никакви вредни емисии. На разположение на водача е обща мощност от 403 к.с. и максимален въртящ момент от 1300 Нм., осигурявана от два електромотора. Те ускоряват „Карма Сънсен“ от 0 до 100 км/ч за

6 секунди, а максималната скорост е 200 км/ч. Когато зарядът на литиевойонните батерии падне под критичния минимум, се включва двулитров бензинов двигател с мощност 260 к.с., който играе ролята на генератор. Така на прак-

тика кабриото постоянно се задвижва от електромоторите, но използва и около 3.5 литра бензин на сто километра. Отделяните емисии CO2 са едва 83 грама на километър, а автономността - почти 500 километра.| ДНЕВНИК

Eксклузивен роудстър за 20 щастливци

Л

амборгини Ревентон роудстър“ ще се превърне сред най-дефицитните модели с подобна конфигурация, след като на изложението във Франкфурт беше обявено, че от него ще бъдат произведени едва 20 екземпляра. Автомобилът се задвижва от 6.5-литров, 12-цилиндров, V-образен двигател с мощност 661 к.с. Максималният въртящ момент е 660 Нм. “Ламборгини Ревентон роудстър“ се ускорява до 100 км/ч за 3.4 секунди, а максималната скорост е 330 км/ч. Роудстърът е с 25 кг по-тежък от „Ревентон купе“ и се отличава с новото оформление на таблото. Първите доставки ще са факт през октомври, а цената на новия модел е 1.1 млн. евро. | ДНЕВНИК


СПОРТ | 11

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

„Рома“ и „Лацио“ пазят играчите в българските мачове Треньорът на „Левски“ обещава промяна в поведението Божидар Къртунов | bojidark@dnevnik.bg, Иван Опренов | ivano@dnevnik.bg

И

талианският „Рома“ може да излезе без капитана си Франческо Тоти срещу ЦСКА в двубоя от втория кръг в груповата фаза на Лига Европа. Старши треньорът Клаудио Раниери разкри тази възможност, като се обоснова с желанието си да предпази нападателя от умора. „Тази вечер (бел. ред. - снощи) ще преценя дали да го направя. Той вече е на 33 години и не може да играе на топ ниво през три дни. Все пак в неделя ни предстои и друг, не по-малко важен мач“, сподели Раниери. Следващият мач в серия А за „Рома“ е срещу „Наполи“. В последната седмица „джалоросите“ записаха равенства с „Палермо“ и „Катания“. За мача с ЦСКА лекарският щаб на „Рома“ изправи на крака контузените Филип Мексес и Марко Касети, но все още не е ясно дали Раниери ще разчита на тях. Единственият, който със

сигурност пропуска двубоя, е Родриго Тадей, а до последно под въпрос ще е нападателят Жулио Баптища. Треньорът на „вълците“ и нападателят Мирко Вучинич подходиха предпазливо преди срещата и направиха дипломатични изказвания. „Най-доброто лекарство да излезем от кризата е да побеждаваме. Трябва да подобрим представянето си в защита, защото това е най-слабото ни звено. Срещу ЦСКА ще ни е трудно и сигурно ще трябва да изстрадаме успеха си“, заяви Раниери. “Противникът ще ни пресира през целия мач и със сигурност ще ни е много тежко. Важното е да видим как ще реагираме на това и дали ще има позитивен резултат за нас“, сподели Вучинич. Той сравни ЦСКА с последния съперник на римляните в серия А „Катания“. Двубоят завърши наравно 1:1. „ЦСКА играе подобно на „Катания“, но

има повече класа в състава са здрави. Вече започваме си. На мен лично не ми хада повишаваме оборотите реса как се представихме и да навлизаме в ритъм“, срещу сицилианците, но добави треньорът. Срещаважното е, че взехме точта е на „Олимпико“ от ка. Стилът ни още се про22.00 ч. меня под ръководството Нападателят Мишел Плана Раниери“, добави Вучитини заяви, че ЦСКА има нич. възможност Старши треда спечели. ньорът на „Затова отиваЧервените ЦСКА Любо Пеме в Рим. Всезаминаха нев пък заяви, ки може да че „Рома“ е с оптимизъм вкара, важнопредвидим и то е целият отза Рим силен отбор. бор да играе Според него добре“, заяви италианците бразилецът. играят по един начин в Той дойде от „Черноморец“ първенството и по друг в и в три срещи отбеляза два „Лига Европа“. „Познавам гола. Негово беше и попаиграта на „Рома“, но ще дението за равенството 1:1 трябва да видя групата за срещу „Фулъм“ в първия мача, защото те имат и кръг. контузени футболисти“, В същото време „Лацио“ каза Пенев. Той изрази запристигна в София за госдоволство от обстановката туването на „Левски“ с чев ЦСКА през последните тирима юноши. Треньорът седмици. „Играта ни върДавиде Балардини взе зави, печелим точки, настро- щитниците Алесио Лучани ението е прекрасно. Титуи Луис Педро Каванда, каклярния състав все още не то и халфовете Рикардо съм го определил. Всички Перпетуини и Федерико

Севиери. Включването им е продиктувано от контузиите на Мобидо Диаките, Себастиано Сивиля, Лионел Скалони, както и от наказанието на Александър Коларов. Заради травми в списъка на Балардини не попаднаха още дефанзивният халф Кристиан Броки и нападателят Хулио Рикардо Крус. Картотеки за турнира нямат звездите Горан Пандев и Кристиан Ледесма, както още и Гулиелмо Стандардо, Рикардо Бонето, Симоне дел Неро и Кристиан Манфредини. “В какъвто и състав да излязат, той ще им е най-добрият. Те са много силен отбор и могат да преодолеят липсата дори на 5-6 футболисти“, каза треньорът на сините Ратко Достанич. „Със сигурност ще изглеждаме по различен начин. Казал съм на играчите, че трябва да дадат всичко от себе си, защото феновете ни заслужават да се радват. Сред футболистите няма

напрежение. От този мач няма какво да загубим, може само да спечелим. Който излезе на терена, ще трябва да докаже мястото си в „Левски“. Надявам се утре да излезем от кризата, въпреки че „Лацио“ е два пъти по-силен отбор от нас.“ Спортно-техническият директор на „Лацио“ Игли Таре очаква труден мач. И двата отбора са в тежки серии напоследък, но бившият албански нападател смята, че „орлите“ все пак имат своите шансове в София. „И ние, и „Левски“ сме в лоши серии напоследък. Ние нямаме победа вече пет мача. Все някога на това трябва да се сложи край, но се надявам за българите да не е срещу нас. Въпреки проблемите всички са с настройка за победа. Знаем, че „Левски“ е много силен домакин и ни предстои тежък мач на негостоприемен терен“, сподели Таре. Двубоят в в 20.00 ч.

Българките все още с шанс за първата осмица на Евроволей

Б

ългарските волейболистки победиха с 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 25:18) Испания на европейското първенство в Полша. Ева Янева и съотборничките й се доближиха до поставената цел за влизане в осмицата. България започна силно срещата и с убедителна игра взе първите два гейма. Най-напред отборът поведе с 6:3, но допусна изравняване. По-късно в първата част ситуацията се повтори за 16:12 и 16:16. Все пак българките успеха да дръпнат отново, а отлично впечатление остави младата Елица Василева. Във втория гейм съставът, воден от Нешич, беше по-убедителен. България взе три точки преднина до второто техническо прекъсване - 16:13. Последва силна серия и

www.dnevnik.bg/sport

съперникът не получи възможност да изравни 25:16. След това испанките върнаха един гейм при 25:21, но в четвъртата част отново съставът на Драган Нешич показа по-голяма класа. Волейболните националки поведоха с 22:12, но след това допуснаха леко разконцентриране и позволиха на съперника да намали преднината. Все пак с малко забавяне България спечели двубоя. В група Е отборът има две победи и две загуби. Утре волейболистките ще трябва да се изправят срещу домакина Полша. Евентуална победа почти сигурно ще вкара България в топ 6 в Европа, което е втората цел на Нешич и ръководството на българската федерация. |

Баскетболистът от „Лос Анджелис лейкърс“ Рон Артест се шегува с бейзболиста от „Лос Анджелис доджърс“ Мани Рамирес по време на деня за медиите в началото на предсезонната подготовка в НБА. Отборите отвориха вратите за медиите в началото на тренировъчния цикъл, а много от тях участваха и във фотосесии | РОЙТЕРС

ДНЕВНИК

„Ливърпул“ загуби от „Фиорентина“ Мениджърът Рафа Бенитес недоволства от тълкуването на засадата

Четете Чете ете още

Отборите в НБА започнаха подготовка с фотосесии

Барикело е близо до смяна с Розберг в „Уилямс“

Членовете на МОК още се колебаят за игрите през 2016 г.

Двамата може да си разменят местата през 2010 г.

Лобистите пристигнаха в Копенхаген преди решителното гласуване


12 | ДНЕВНИКЛУБ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

Археолози откриха въртящата се банкетна зала на Нерон Таванът й ръсел цветя и парфюми върху гостите

И

талиански археолоските власти вече обявиха, зи, проучващи двоче отпускат 200 хил. евро реца на император за пълното разкриване на Нерон в центъра на Рим, структурата, която се наобявиха, че са открили мира на хълма Палатин. прочутата и смятана за Древноримският историк легендарна въртяща се Светоний, автор на „Дванабанкетна зала, съобщидесетте цезари“, разказва, ха информационните че залата се въртяла „ден агенции. Кръглата зала се и нощ, следвайки хода въртяла денонощно, за да на небесните тела“. Тя е имитира движението на част от комплекса Domus Земята и да впечатлява Aureа, изграден, след гостите на владетеля. като Рим е бил изпепелен Залата била през 64 г. част от т. нар. Според АнЗлатен дворец Историкът джело Боти(Domus Aureа), ни, отговарящ Светоний пръв изграден от за археолоописал чудото гическите Нерон с изключителна проучвания пищност и в Рим, попредназначен за развлекривът на въртящата се чения, обяснява водещизала вероятно съвпада с ят разкопките археолог този, описан от Светоний. Франсоаз Вийдьо, циИсторикът разказва за тирана от АП. При доплоскости от слонова кост, сегашните проучвания които се движат напредекипът е открил основиназад и разпръскват цветя те на залата, въртящия и парфюм върху гостите се механизъм под нея и на императора. Залата части от съпътстващите предлагала и панорамен я помещения – кухни и изглед към римския складове. „Тази постройфорум и езерото, което ка не може да се сравни с впоследствие било пресунищо от досега познатите шено и на мястото му бил ни образци на римскаизграден Колизеумът. та архитектура“, обясни Описван като един от найВийдьо пред репортери. жестоките владетели на Банкетната зала е с диамеРим, императорът не мотър 16 м и е разположена гъл да се наслаждава дълвърху колона с ширина го на любимата си зала, от 4 м, съдържаща четикакто и на Златния дворец. ри сферични механизма. Комплексът бил завършен Те осигуряват въртенето през 68 г., а същата година на залата чрез постоянен Нерон бил свален от власт приток на вода. Италиани се самоубил. | ДНЕВНИК

Whip it! Десетки американски кинозвезди се събраха в прочутия Китайски кинотеатър в Холивуд във вторник вечерта за премиерата на комедията „Разбивачки“ (Whip it!) - режисьорският дебют на актрисата Дрю Баримор (горе в средата). Сред гостите на събитието бяха режисьорът Стивън Спилбърг (горе вляво), колегата му Куентин Тарантино (вдясно), и младата актриса Елън Пейдж, която играе главната роля във филма. Българската премиера на комедията е насрочена за 1 януари 2010 г. | РОЙТЕР

Интерактивна изложба провокира фантазията

П

от идеите на чешкия мислител и педагог Ян Амос Коменски. Отделните работи са представени като инструменти, които използват механизма на кинетичното движение, светлината и сянката, музикални и звукови тонове. Всеки

отделен обект има свой оригинален характер и форма на взаимодействие с посетителя. Изложбата е представена за пръв път в Париж през 2006 г., а околосветското й пътешествие се очаква да продължи чак до 2023 г. През своето странстване из Европа експозицията е намирала подслон в неочаквани кътчета, като например станция за пречистване на отпадни води или музей на рудодобива. За представянето си у нас „Orbis pictus, или...” е избрала софийската галерия “Райко Алексиев”, където ще се помещава до 24 октомври. | ДНЕВНИК

ЮНЕСКО обяви нестинарството за културно наследство Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) вчера включи нестинарството в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Целта е България максималното съхранеИ през днешния ден времето ние и предаване на ще се задържи топло, през потази хилядолетна голямата част от деня предимтрадиция на следвано слънчево, с поява на разкъсана облачност. Максималните темпещите поколения, ратури ще бъдат между 23 и 28°, в поясниха от оргаСофия около 23°. низацията. През Планините 2005 г. в списъка Над планинските райони през деня ще има на ЮНЕСКО повременни увеличения на облачността. На паднаха и „Би1200 м дневната температура ще бъде около 16°, на 2000 м около 10°. стришките баби“ - създаЕвропа дената преИнтензивни валежи и гръмотевични бури ще има ди 60 годизападно от Апенинския полуостров, които ще зани група за сегнат и западната част от Италия. По-значителни увеличения на облачността ще има над северниавтентите райони от Балканския полуостров. чен фолклор от соИзгледи за 2 и 3 октомври фийското В петък ще има разкъсана, предимно висока и средна облачност. Минимални температури между 10 и 15°. село Бистрица.

Остава сравнително топло у Русе

26 Видин

25 Плевен н

26

23

Софияя

28

Варнаа

24

26 Бургасс

23

ово В.Търново Пловдив в

27

Сандански нски Кърджали

26

Прогноза за времето 01.10.2009

7 лм Стокхолм

16

о он Лондон

ж Париж

20 рид Мадрид

9 ква Москва

17

ли ин Берлин

25

19

Будапеща пеща

26 м Рим

29 30 ин наа н Атина

И нбул Истанбулредставете си художествена изложба, която не е просто съвкупност от експонати, а „един цялостен организъм“. Или по-скоро „един огромен оркестър“. А „музиканти“ не са единствено авторите на творбите, но и посетителите. Именно такава е концепцията за нестандартната експозиция Orbis Pictus, или „Врата към света на творческата човешка фантазия“, която беше открита вчера в София под егидата на Чешкия културен център. Интерактивният проект обединява творбите на 12 чешки и чуждестранни артисти, вдъхновени

Говори се...


ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

УСЛУГИ До месеци ще е възможно плащане и с мобилен телефон

ФИНАНСИ Инвеститорите разграбиха ДЦК за 60 млн. лв.

АНАЛИЗ От 2010 г. по-лесно ще се възстановява ДДС от ЕС

a стр. II

a стр. VII

a стр. XII

МВФ очаква по-малко банкови загуби от кризата Индустрията ще отпише още 1.5 трлн. долара от балансите до края на следващата година Христо Петров | hristop@dnevnik.bg

Б

езпрецедентните действия на политици и централни банки и укрепването на реалната икономика понижиха значително системните рискове. Изглежда, че вече вървим по пътя на възстановяването.“ Това са част от въвеждащите думи в последния доклад за световната финансова стабилност на Международния валутен фонд, който беше публикуван вчера. Фондът ревизира в положителна посока прогнозата си за глобалните загуби от кризата за финансовия сектор, но едновременно с това предупреди, че банковата индустрия дори не е преполовила размера на разходите, свързани с обезценката на активи, които предстои да бъдат отписани. Това от своя страна задържа риска в системата висок, което впоследствие може да повлияе и на без това крехкото бизнес доверие в глобалната икономика.

Нивото на лошите заеми в Източна Европа ще продължава да расте Нивото на лошите заеми в Източна Европа ще продължи да расте през следващите 12 до 18 месеца, като ръстът ще варира между 50% и 100%, се казва в доклада на МВФ. Това ще окаже негативно влияние върху балансите на местните банки в продължение на години. Засега провизиите им са напълно достатъчни, за да неутрализират загубите от лоши заеми. Допълнителните необходими провизии обаче ще ограничат наличния им капитал и възможността им да отпускат заеми. Най-тежко е положението в страни като Латвия или Литва, където лошите кредити вече формират 10-15% от портфейлите на банките. Абсолютен рекордьор е Украйна - там една четвърт от всички отпуснати кредити се считат за лоши.

Обезценки на активи за банките (млрд. долара) регион САЩ Великобритания Еврозона Други европейски банки Азия Общо

портфейли 12561 8369 22901 3970 7879 55860

Според МВФ кризата ще струва на глобалната финансова индустрия 3.4 трлн. долара - или с 600 млрд. по-малко, отколкото беше априлската прогноза. В тази сума са всич-

прогнозирани обезценки 1025 604 814 201 166 2809

ки загуби, които са калкулирани или предстои да бъдат калкулирани за периода 2007 - 2010 г. „Данните са добре дошли, но все още има много предизвикателства, особено

пред банките, коментира пред Ройтерс Хосе Винълс от поделението за капиталови пазари към МВФ. Лъвският пай от тези обезценки тежи на раменете на банките - прогнозните им загуби се оценяват на 2.8 трлн. долара, от които сега като стойност в балансите им са отписани едва 1.3 трлн. долара. Това означава, че до края на следващата година от портфейлите им може да изтекат още 1.5 трлн. долара, ако прогнозата на МВФ

се сбъдне. „Перспективите пред финансовата система се подобриха от априлския доклад. Финансовите пазари се възстановиха, рисковете пред развиващите се пазари се свиха, банките започнаха отново да набират капитали и като цяло пазарите започнаха да функционират отново“, се казва в доклада. Но според МВФ през следващите 2 години банковият сектор ще се сблъска със „стена“ от задължения, което може да доведе до вторични трусове. Нещо подобно може да се случи и на държавно ниво заради растящата задлъжнялост на правителствата. Според МВФ именно най-задлъжнелите държави са изправени пред най-голям риск. От друга страна, държавните облигации, които те пласират, карат банките да се насочват към тях заради дорбата доходност за сметка на кредитирането на бизнеса и домакин-

ствата. Фондът представя някои любопитни факти около американските и европейските банки. Така например досега кредитните институции в Европа са отписали 40% от неликвидните си активи, докато в САЩ числото достига 60%. Освен това около 12% от американските банки имат експозиции на имотния пазар, които надвишават в пъти парите им в наличност - нещо, което според фонда може да е заплаха за платежоспособността им. МВФ прогнозира, че банките в еврозоната ще имат нужда от още 260 млрд. евро, за да укрепят капиталовата си адекватност. Това е почти толкова, колкото големите европейски банки са набрали досега от пазарите. За сравнение - американските банки имат нужда от 80 млрд. долара, или близо 5 пъти по-малко от конкурентите си в еврозоната.

Обемът на обезценките в България расте Валентина Илиева | valentinail@dnevnik.bg

Н

ай-висок растеж на разходите за обезценка до момента имат банките. Това показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към края на август 2009 г. За един месец те са се увеличили със 125 млн. лв. до 627.5 млн. лв. Причината е в ръста на проблемните кредити, за загубите от които банките заделят средства. В съобщението на БНБ се посочва, че въпреки извършената обезценка банковата система генерира месечен доход, а натрупаната печалба от началото на годината достига 577 млн. лв. За август генерираната печалба е 30 млн. лв. Обемът на лошите и преструктурирани кредити

„

627

млн. лв. са общите разходи за обезценка към август

в края на август достигна 2.75 млрд. лв., като спрямо юли нарастването е с 10.6%. Делът им в портфейла от заеми за домакинствата и бизнеса (без овърдрафтите) е 7.4%. Системата продължава да поддържа адекватно покритие на привлечените средства, посочват още от централната банка, въпреки че коефициентът на ликвидност намалява леко до 19.5%. Общият обем на привлечените средства в банките към края на август е 59.3 млрд. лв., като намаляват

спрямо юли с 0.6%. Причината са настъпили падежи на ресурс от нерезиденти (банките майки), посочват от БНБ. Намалението на чуждестранното финансиране в няколко големи кредитни институции е резултат от силното ограничаване на кредитната дейност и не е индикатор за промяна във взаимоотношенията между банките майки и техните местни дружества, коментират от централната банка. Намалението на привлечените средства от кредитни институции е с 454.4 млн. лв. до 14.5 млрд. лв. В същото време частичен компенсиращ ефект има увеличението на депозитите на населението спрямо юли с 0.8% (182.1 млн. лв.) до 23.5 млрд. лв.

Полетите на „Луфтханза“ по цял свят бяха забавени заради срив на сървър Компютърен срив е причинил масово забавяне на полетите на германската авиокомпания „Луфтханза“ в сряда, съобщи агенция ДПА, цитирайки говорител на най-големия европейски превозвач. Някои полети в Европа са отменени и стотици други са се забавили с до 1 час, обясни говорителят на „Луфтханза“ Томас Яхнов. Той заяви пред агенция „Блумбърг“, че засега не са ясни причините за инцидента и колко пътници ще бъдат засегнати. Вчера полетите на компанията са кацали със закъснение от 5-10 минути от софийската аерогара. За днес няма отменени такива, заявиха от летището | РОЙТЕРС


II | УСЛУГИ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

До месеци ще е възможно плащане и с мобилен телефон СЕП - България, внедрява засега проекта през две банки и един GSM оператор Валентина Илиева | valentinail@dnevnik.bg

И

звършване на банкови операции и плащания в магазини през мобилен телефон ще могат да правят клиентите на Пощенска банка, Алианц банк - България, и мобилния оператор "Глобул" чрез изградената система за електронни услуги от технологичния оператор СЕП - България. Първата демонстрация на плащания през мобилен телефон беше направена в сряда от главния оперативен директор на компанията Атанас Шарков. На този етап услугата стартира пилотно за 300 служители на компаниите - участници в системата. До няколко месеца услугите ще са достъпни и за клиентите им. Системата е отворена и за други участници. В момента се водят преговори с "Мобилтел" и се изясняват техническите подробности с "Виваком". На този етап може да се пазарува в обекти от веригата KFC и електронните мага-

зини "Пингвините". Трите услуги, които се предоставят, са "Мобилен портфейл", "Мобилно банкиране" и "Електронно портмоне". С тях потребителите ще могат да извършват основни банкови операции и плащания в търговски обекти. Услугите са достъпни през всякакъв вид и марка телефон, без необходимост от допълнителни технически настройки. Необходима е само нова СИМ карта, в която има вграден електронен подпис, безплатно издаван от СЕП България. Електронният подпис се активира при регистрация на услугата в банката, в която клиентът трябва да има сметка. СИМ картата се получава безплатно от мобилния оператор. Основните банкови операции, които могат да се извършват през мобилния телефон, са плащане на задължения и сметки, преводи към сметки във всички други банки, но само в ле-

Какво трябва да направим, за да банкираме и плащаме през телефона

1

мобилно банкиране

2 Банка

Мобилен оператор

регистриране на услугата

смяна на СИМ карта (вграден електронен подпис)

Плащания - на нареждане на средства в левове във всички ккъм сметки к в банки, плащане на задължения и сметки, плащане на стоки в търговски обекти

активиране на електронния подпис

електронно портмоне

вове, справки по банкови сметки. Всяка операция през мобилния телефон се потвърждава с ПИН код. С електронното портмоне може да се плащат малки суми до 20 лв. в търговски обекти, като това става

само с докосване на чипа до терминал за мобилни плащания в търговския обект. Електронното портмоне се зарежда от банковата сметка. Чипът за електронното портмоне се получава в банката безплат-

Потребителското доверие във Великобритания отчете най-големият си ръст от 1995 г. насам, предаде „Блумбърг“. Индексът се изкачи до найвисоката си стойност от началото на 2008 г. насам. Това се дължи на очакванията, че икономиката на Острова излиза от рецесията. Вчера статистиката ревизира нагоре спада на БВП за второто тримесечие до 0.6% | БЛУМБЪРГ

­ ¾¡¾¡ŸÌ¿ÍÉÑÍËÁÏÇÂÍÑֿпÁ¿ÒÃÇÑÍÏÇޟ Ì¿³ÇÆÇÖÄÐÉÇÞ Ó¿ÉÒÊÑÄÑÌ¿°ÍÓÇÈÐÉÇÞÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑc°Á©ÊÇËÄÌÑ­ÔÏÇÃÐÉÇs ÀÒÊ£ÅÄÈËР¿ÒÖÄÏ ®² ª§¶¬Ÿ¦Ÿ¸§±ŸÌ¿ÃÇÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÇÞÑÏÒÃÌ¿£§Ÿ¬Ÿ¨­°§³­¡Ÿ£Ÿ©­¡ŸÃÍÉ ÑÍÏ¿ÌÑÉÙ˳ÇÆÇÖÄÐÉÇÓ¿ÉÒÊÑÄÑÌ¿®ÊÍÁÃÇÁÐÉÇÞÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑc®¿ÇÐÇÈ´ÇÊÄÌÿÏÐÉÇs Ì¿ÑÄË¿c£§¬Ÿ«§©Ÿ¬Ÿ¯Ÿ¦®¯­°±¯Ÿ¬¤¬§¤±­¬Ÿ­®±§¶¬§§«®²ª°§¡§¦ ­±¯­®¬§£§°®¤¯°¬§°¯¤£§sÎÍÌ¿ÒÖÌ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÐÑÆ¿ÎÏÇÐÙÅÿÌÄÌ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÌ¿ÇÌ¿ÒÖÌ¿ÐÑÄÎÄÌc£­©±­¯s ¬¿ÒÖÄÌÏÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊÎÏÍÓÃÓÆ̪ÝÀÍËÇÏ®¿ÁÊÍÁ ¬¿ÒÖÄÌÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÐÑÌÐà ϪÝÀÍËÇÏ©ÍÁ¿ÖÄÁ ¯ÄÕÄÌÆÄÌÑÇÎÏÍÓÃÓÆÌ¢ÄÍÏÂÇ¢ÄÍÏÂÇÄÁ ÎÏÍÓÃÓÆ̟ÊÄÉпÌÃÙϣϿÈ×Ò «¿ÑÄÏÇ¿ÊÇÑÄÎÍÆ¿ØÇѿѿпÃÄÎÍÆÇÏ¿ÌÇÁÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿Ñ¿Ì¿³ÇÆÇÖÄÐÉÇÞÓ¿ ÉÒÊÑÄÑÌ¿°ÍÓÇÈÐÉÇÞÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑc°Á©ÊÇËÄÌÑ­ÔÏÇÃÐÉÇs ÀÒÊ£ÅÄÈËР¿ÒÖÄÏ  É¿ÉÑÍÇÁÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿Ñ¿Ì¿§ÌÐÑÇÑÒÑ¿ÎͳÇÆÇÉ¿Ì¿±ÁÙÏÃÍÑͱÞÊÍ  Ÿ¬ Ì¿ ¿ÃÏÄаÍÓÇÞ ÀÒʵ¿ÏÇÂÏ¿ÃÐÉÍ×ÍÐÄ

®­£¬Ÿ¤«­±°­ °±¡¤¬§© t­ÓÇÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÐÑÁÍ ÐÂÍÊÞËÍÊÇÕÄ ÂÏ®ÊÍÁÃÇÁ ÀÒÊ

´Ï ÍÑÄÁs˜ ÄÑ

t«¿Â¿ÆÇÌÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÐÑÁÍ uË ÂÏ®ÊÍÁÃÇÁ ÀÒÊ

´Ï ÍÑÄÁs˜

t«¿Â¿ÆÇÌÐÍÓÇÐuËÐÃÁÄÊÇÕ¿ ÂÏ ÒÏ¿РÒÊ

¢Ê¿ÃÐÑÍÌs˜

 °ÑÍÞÌÍÁ¿

но. Клиентът ще заплаща месечна такса за ползването на услугите между 0.50 и 1 лв., както и такси за транзакциите от банковата сметка. Пазаруването в електронен магазин става, като в дадения сайт (на

Графика: Дневник

този етап на магазин "Пингвините") се избира плащане чрез СЕП. За операцията се получава съобщение на телефона. Потребителят потвърждава покупката с ПИН код. Има опция и да откаже покупката.

„Софарма” възобнови придобиванията

Потребителското доверие в Англия с най-голям ръст за 14 години

°®¤µ§Ÿª§¦§¯Ÿ¬§¾±¬Ÿ²¶¤¬°¹¡¤±®­¯Ÿ£§­³§¦§©Ÿ ³§¦§¶¬Ÿ§©¡Ÿ¬ ±­¡Ÿ¤ª¤©±¯­¬§©Ÿ®¯§¡Ÿ©

3 Банкови операции

Деси Николова | desin@capital.bg

С

a "Трейс груп холд" взе етап от водния цикъл в София за 9 млн. евро Пътностроителната компания "Трейс груп холд" спечели търг за изграждане на етап 2 от водния цикъл на София с минимална стойност 9 млн. евро. Това стана ясно от съобщение на дружеството. Реконструкцията и разширяването на водния цикъл на София са на обща стойност 58.5 млн. евро. В него са включени реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води в Кубратово, доизграждане на помпена станция "Нови Искър", изграждане на пречиствателните станции "Мала Църква" и "Пасарел", както и реконструкция на водопровода и канализацията в столицата.

a "Захарни заводи" ще даде под наем на ремонтното звено Акционерите на "Захарни заводи" – Горна Оряховица, единодушно са одобрили отдаването под наем на едно от звената на компанията на нейно дъщерно дружество. Това става ясно от протокола от общото събрание, проведено в понеделник. Предвижда се ремонтномеханичният завод ще бъде отдаден под наем за неопределен срок на "Захар" ЕАД, което изцяло се контролира от горнооряховската рафинерия. Годишната цена ще бъде 76 060 лв. Целта на сделката със свързаната компания е да се облекчи организационната структура на компанията майка и ще помогне за намаляване на разходите.

офарма” предприе Изпълнителният директор първото си за тази гона „Софарма” Огнян Донев дина придобиване на коментира, че цена на сделфармацевтична компания ката не е оповестена, тъй – това е латвийското друкато тя все още е предмет жество „Бриз”. Според съна преговори. Освен това общение до Българската придобиването тепърва ще фондова борса председатрябва да бъде разрешено телят на съвета на дирекот антимонополните комиторите й Огнян Донев е сии на двете страни, както упълномощен и от останалида води преготе държави, в вори за придокоито компа„Бриз“ е биването на нията има бизпоследната 51% от капитанес. Според Допридобивка на нев придобила на дружеството. Латвийването на конбългарската ската компатрол ще даде компания ния има лина латвийскаценз за произта фирма досводство на тъп до цялото твърди лекарствени форпродуктово портфолио на ми и сиропи, лицензирана „Софарма” и стабилно обопо европейските стандарротно финансиране. ти лаборатория и звено за Последната сделка на „Соразработка на нови проду- фарма” за придобиване на кти. фармацевтично производ„Бриз“ присъства и като ство беше в Сърбия през дистрибутор на лекарства миналата година. След на фармацевтичните пазатова Донев обяви, че кризари в Естония, Латвия, Литва та временно ще забави плаи Беларус. През 2008 г. комновете им за експанзия в панията има приходи 13.8 региона. Освен в България млн. евро и печалба след компанията има свои проданъци от 358 хил. евро при изводства в Русия, Украйна, рентабилност 2.6%. През Сърбия и Полша. първото тримесечие на Другата инвестиция на „Сотази година дружеството фарма“ в Латвия е около 1% има продажби от 7.5 млн. от „Олайнфарма“, която евро, които му носят нетна произвежда един от найпечалба 343 хил. евро при разпространените продуподобрена рентабилност кти срещу грип - „Ремантаот 4.6%. дин“.


ИНДУСТРИЯ | III

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

ДЕПА и „Едисон“ ще имат дял в газовата връзка с Гърция След 2 години България може да има алтернативни на руските доставки Светлана Ненова | svetlanan@dnevnik.bg

К

омпанията „Посейдон“, в която акционери са гръцката ДЕПА и италианската „Едисон“, ще придобие 50% дял в новата газова връзка Стара Загора - Димитровград - Комотини, съобщиха от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Предстои холдингът и „Посейдон“ да създадат дружество за изграждането й. През юли БЕХ, ДЕПА и „Едисон“ подписаха меморандум за разбирателство за строителството на връзката. Тя ще осигури алтернативи на руските доставки от Каспийския регион чрез разширение на съществуващия газопровод през Турция, Гърция и Италия. Подписването на документа беше направено независимо от наложения от новото правителство на ГЕРБ след изборите мораториум върху проектите, тъй

като гарантира енергийната сигурност на България. По експертни оценки новата връзка ще намали зависимостта от Русия с 20-30%. „Съвместната компания ще бъде учредена до шест месеца след влизане в сила на документа. Тя ще притежава и експлоатира новия газопровод, коментираха от енергийния холдинг. Същият е случаят и с компанията за газопровода „Южен поток“, където „Газпром“ ще притежава 50% от акциите. Газопроводът с Гърция ще е с дължина 170 километра, като основна част от трасето му ще е на българска територия. Изграждането му ще позволи доставки на газ от Каспийския регион по газопровода Турция, Гърция и Италия, чийто капацитет е 8 млрд. куб.м годишно, но ще бъде увеличен

до 11.5 млрд. куб.м до 2012 г. Първоначално капацитетът на новата газова връзка ще е 3 млрд. куб.м, но впоследствие ще бъде увеличен до 5 млрд. куб.м. По предварителни оценки изграждането му ще струва около 120 млн. евро, които трябва да бъдат осигурени от акционерите. Европейската комисия заяви готовност да финансира проекта с 45 млн. евро по плана за възстановяване и България кандидатства за това. При подписването на договора изпълнителният директор на БЕХ Галина Тошева обяви, че трите компании ще участват според участието си във финансирането по предварителни оценки и холдингът трябва да осигури 40 млн. евро. Вече е избрана за консултант британската компания Jacobs Consultancy, ко-

ято ще осигури предпроектното проучване. Бившият изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ Ангел Семерджиев и нов председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) обясни, че след като бъде изграден, новият газопровод ще бъде прехвърлен от БЕХ на оператора. Той допълни, че след изграждането на газопровода може да се говори за диверсификация на доставките. През юли беше подписан и меморандум за изграждане на новата газова връзка с Румъния - между Русе и Гюргево. В нея по равно участие ще имат „Булгаргаз“ и „Трансгаз“ и ще финансират предпроектното проучване. Тя ще е с дължина 25 километра и ще струва 27.6 млн. евро и ще позволи внос на газ от северната ни съседка.

„Крафт“ получи срок до 9 ноември, за да отправи оферта на „Кедбъри“ „Крафт фуудс“ получи срок от шест седмици, за да отправи оферта на „Кедбъри“ или да се откаже от намеренията си за придобиване на компанията, предаде „Блумбърг“. Британските регулатори заявиха, че американсият производител на храни няма да има право на нова оферта в следващите шест месеца, ако не спази поставения й срок. В началото на септември „Крафт“ направи оферта за 10.2 млрд. паунда за купуването на британската компания, но тя беше отхвърлена. | БЛУМБЪРГ

Общината ще продава столичното парно

О

бщината ще продава „ТоплофикацияСофия“ и приходите от сделката ще постъпят в бюджета й, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков пред БНТ във вторник. Той обясни, че от бъдещия инвеститор ще се изисква да погаси задълженията й към „Булгаргаз“, както и да инвестира в изграждането на мощност на газ за комбинирано производство, което ще позволи да се постигне по-ниска цена на топлинната енергия. В момента двете компании са договорили разсрочване на текущи задълже-

ния за 120 млн. лв. от детелни промени. „Не трябкември м.г. до април, но ва да има такова безотгосе очаква одобрението на ворно говорене, както се е министерството. Отделно случвало в миналото, от това през миналата гокато се създава обстановдина бяха разка на толесрочени за пет рантност или години друИнвеститорът дори на окуги 110 млн. лв. ражаване да трябва дългове на стоне се плащат да погаси личното парно. сметки за парПроблем пред но. Не, това е дълговете новия собствекражба от съкъм „Булгаргаз“ седите, кражник ще бъде събирането на ба от данъкозадълженията платеца“, коот клиентите. Дружествоментира той то се оплаква от бавната Още през този отоплитесъдебна процедура, по ко- лен сезон столичното друято ги събира. След като жество ще бъде върнато стана министър, Трайчо на общината. Трайков моТрайков обеща законодативира решението с факта,

че компанията предоставя услугата на столичани. Цялата инфраструктура е на общината и дружеството основно работи с нея. Шефът на Столичния общински съвет Андрей Иванов каза пред „Дневник“, че общината си е поискала с писмо „Топлофикация“ от правителството, но до момента няма отговор. През ноември 2008 г. общинският съвет реши да прехвърли 58-процентния си дял на държавата. До решението се стигна след дълги спорове между правителството „Станишев“ и кметството за управлението на дружеството. | ДНЕВНИК

Съществуващи газопроводи и проекти Сливен

БЪЛГАРИЯ

Бургас

Ямбол Пазарджик

Пловдив

Димитровград Хасково

Смолян

Кърджали

ГЪРЦИЯ

ЧЕРНО МОРЕ

ТУРЦИЯ

Комотини Ипсала

Мармара Ереглеси

ИСТАНБУЛ

Александруполис и

Съществуващи транзитни газопроводи Вътрешна мрежа Набуко Проекти за връзка с Гърция

ЕГЕЙСКО МОРЕ

Терминал за компресиран газ Проект за терминал за втечнен газ

Източник: Министерство на икономиката и енергетиката | Графика: Дневник

«§¬§°±¤¯°±¡­¬Ÿ©²ª±²¯Ÿ±Ÿ ¬¿ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄÖÊ ¿ÊÇ ÖÊÍÑ©ÍÃÄÉп̿ÑÏÒÿ ÖÊ ¿ÊÇ ÍѦ¿ÉÍÌ¿Æ¿Æ¿ÉÏÇÊ¿ÇÏ¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÉÒÊÑÒÏ¿Ñ¿ÇÖÊ ¿ÊÍѬ¿ÏÄÃÀ¿˜ ¬ ÍÑÂÆ¿ÎÏÍÁÄÅÿÌÄÌ¿ÉÍÌÉÒÏÐÇÑÄÆ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÇÌ¿ÃÙÏÅ¿Á ÌÇÑÄÉÒÊÑÒÏÌÇÇÌÐÑÇÑÒÑÇ

­ ¾¡¾¡Ÿ©­¬©²¯° ¦Ÿ¦Ÿ¤«Ÿ¬¤¬Ÿ£ª¹¥¬­°±±Ÿc£§¯¤©±­¯s¬Ÿ£¹¯¥Ÿ¡¤¬«²¦§ ©Ÿª¬­u£¯Ÿ«Ÿ±§¶¤¬±¤Ÿ±¹¯c©Ÿ£¯§¤ª¾±§³­¡Ÿsu©¹¯£¥Ÿª§  ©¿ÌÃÇÿÑÇÑÄÿÍÑÂÍÁ¿ÏÞÑÌ¿ÐÊÄÃÌÇÑÄÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ ÿ ÇË¿Ñ ÁÇÐ×Ä ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ u ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÌÍ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÍÌÌ¿ ÐÑÄÎÄÌ cË¿ÂÇÐÑÙÏs ¦¿ÁÙÏ×ÄÌÍÑÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ Ã¿ Ä ÍÑ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÇÑÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÍÑÍÀÊ¿ÐÑÇÑÄÌ¿ÁÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄc§ÆÉÒÐÑÁ¿sÇÊÇc´ÒË¿ÌÇ Ñ¿ÏÌÇÌ¿ÒÉÇsÐÎÍÏÄéʿÐÇÓÇÉ¿ÑÍÏ¿Ì¿ÍÀÊ¿ÐÑÇÑÄÌ¿ÁÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÇ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÇÑÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÏÇÄÑЮ«°˜Â ÿ ÎÏÇÑÄÅ¿Á¿Ñ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÐÉ¿ ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÍÐÑ ÉÍÞÑÍ Ã¿ ÁÉÊÝÖÁ¿ ÐÎÍ ÐÍÀÌÍÐÑÆ¿ÓÍÏËÇÏ¿ÌÄÌ¿ÕÄÊÇ ÎÙÑÇØ¿Æ¿ÑÞÔÌÍÑÍÎÍÐÑÇ¿ÌÄÇÍÖ¿ÉÁ¿ÌÇ ÏÄÆÒÊÑ¿ÑÇ ÿÎÏÇÑÄÅ¿Á¿ÑÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌ¿ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÍÐÑ ¿ÇËÄÌÌÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏ¿ÌÄÇÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÄÌ¿ÃÄÈÌÍÐÑÑ¿ÇÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÌÄÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÑÍ Ì¿ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÇƿÿÖÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÁ¿ÌÄÌ¿¿ÊÑÄÏÌ¿ÑÇÁÌÇÏÄ×ÄÌÇÞÇÎÍÃÀÍÏ Ì¿ÍÎÑÇË¿ÊÌÍÑÍÍÑÑÞÔ ÿ ÎÍÆÌ¿Á¿Ñ Ç ÎÏÇÊ¿Â¿Ñ ÀÙÊ¿ÏÐÉÍÑÍ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÐÑÁÍ Á ÍÀÊ¿ÐÑÑ¿ Ì¿ ÉÒÊÑÒÏ¿Ñ¿ ÿÎÍÆÌ¿Á¿ÑÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ñ¿ÇÓÒÌÉÕÇÇÑÄÌ¿«ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁÍÌ¿ÉÒÊÑÒÏ¿Ñ¿Ç ÌÄÂÍÁÇÑÄÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ ÿÇË¿ÑÉÍËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌ¿ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÍÐÑÇÒËÄÌÇÄÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÁÄÉÇÎ  ©ÍÌÉÒÏÐÙÑ Ã¿ ÐÄ ÎÏÍÁÄÃÄ ÖÏÄÆ Ï¿ÆÂÊÄÅÿÌÄ Ì¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÄÌÇÑÄ ÃÍ ÉÒËÄÌÑÇÇÉÍÌÕÄÎÕÇÇÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿£ÙÏÅ¿ÁÄÌËÒÆÇÉ¿ÊÌÍ ÃÏ¿Ë¿ÑÇÖÄÌ ÑÄ¿ÑÙÏc©¿ÃÏÇĪÞÑÇÓÍÁ¿s ©ÙÏÃÅ¿ÊÇÇÐÙÀÄÐÄÃÁ¿ÌÄ  ¡ÐÏÍÉÍÑÄÃÇÌËÄÐÄÕÍÑÎÒÀÊÇÉÒÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ÍÀÞÁ¿Ñ¿ É¿ÌÃÇÿÑÇÑÄÿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÞÑÁc¶ÍÁÄ×ÉÇÏÄÐÒÏÐÇs ÐÑ¿Þ ÄÑ¿ÅÁ«ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁÍÌ¿ÉÒÊ ÑÒÏ¿Ñ¿ ÀÒÊsŸÊ°Ñ¿ËÀÍÊÇÈÐÉÇs˜ ÁÐÄÉÇÏ¿ÀÍÑÄÌÃÄÌÍÑÃÍ ֿпÐÊÄÃÌÇÑÄÃÍÉÒËÄÌÑÇ ËÍÊÀ¿Æ¿ÒÖ¿ÐÑÇÄÁÉÍÌÉÒÏпǿÁÑÍÀÇÍÂÏ¿ÓÇÞ ÐÙÂÊ¿ÐÌÍ®ÏÇÊÍÅÄ ÌÇĘÉÙËÖÊ ¿Ê ÑÍѬ¿ÏÄÃÀ¿˜¬ ÍÑÂÆ¿ÎÏÍÁÄÅÿ ÌÄÌ¿ÉÍÌÉÒÏÐÇÑÄÆ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÇÌ¿ÃÙÏÅ¿ÁÌÇÑÄÉÒÊÑÒÏÌÇÇÌÐÑÇÑÒÑÇ ÃÍÉÒËÄÌÑƿпËÍÊÇÖÌÍÐÑuÍÏÇÂÇÌ¿ÊÇÉÍÎÇÄ ÃÍÉÒËÄÌÑ Æ¿ ÎÏÇÃÍÀÇÑÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÐÑ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÞ ÉÍÇÑÍÐÄÇÆÇÐÉÁ¿ÑÆ¿ÃÊÙÅÌÍÐÑÑ¿uÍÏÇÂÇÌ¿ÊÇÉÍÎÇÄ ÃÍÉÒËÄÌÑ ÒÃÍÐÑÍÁÄÏÞÁ¿ØÑÏÒÃÍÁÇÞÐÑ¿ÅÌ¿É¿ÌÃÇÿѿuÍÏÇÂÇÌ¿ÊÇÉÍÎÇÄ ÐÁÇÃÄÑÄÊÐÑÁÍÆ¿ÐÙÃÇËÍÐÑ ÃÍÉÒËÄÌÑÆ¿ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÎÏÄÂÊÄÃÎÏÇÎÙÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÌÍÎÍÐÑÙÎÁ¿ÌÄÌ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ É¿ÉÑÍÇÉÍ¿ÑÍÑÏÒÃÍÁ¿Ñ¿ÃÄÈÌÍÐÑÄÎÏÄÉÏ¿ÑÞÁ¿Ì¿Æ¿ÎÍÁÄÖÄÍÑ É¿ÊÄÌÿÏÌÇËÄÐÄÕ¿ £ÍÉÒËÄÌÑÇÑÄ ÇÆÿÃÄÌÇÁÖÒÅÀÇÌ¿ ÐÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÞÑÁÊÄ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÎÏÄ ÁÍÃÌ¿ÀÙÊ¿ÏÐÉÇÄÆÇÉÇÐÊÄÃÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÑÍÎÏÇÆÌ¿Á¿ÌÄÇÊÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞÍÑ ÐÙÍÑÁÄÑÌÇÑÄÍÎÏ¿ÁÍËÍØÄÌÇÍÏ¿ÌÇÁ¯ÄÎÒÀÊÇÉ¿ ÙÊ¿ÏÇÞ ÉÍÌÕÄÎÕÇÞÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿£ÙÏÅ¿ÁÄÌËÒÆÇÉ¿ÊÌÍ ÃÏ¿Ë¿ÑÇÖÄÌÑÄ¿ÑÙÏ c©¿ÃÏÇĪÞÑÇÓÍÁ¿s ©ÙÏÃÅ¿ÊÇÆ¿ÐÏÍÉÍÑÑÏÇÂÍÃÇÌÇ ÉÍÞÑÍÐÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÞÁ ÐÄÃÄËÄÉÆÄËÎÊÞÏ¿ ÎÍÃÎÇпÌÇÍÑÉ¿ÌÃÇÿѿ ÁÆ¿ÑÁÍÏÄÌÌÄÎÏÍÆÏ¿ÖÄÌÎÊÇÉ ÁÍÀÄËÌÄÎÍÁÄÖÄÍÑÎÄÑÐÑÏ¿ÌÇÕÇ ÉÍÞÑÍÿÐÙÃÙÏÅ¿ ¿ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÞÆ¿ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÃÙÏÅ¿ÁÌÇÞÉÒÊÑÒÏÄÌÇÌÐÑÇÑÒÑÐ ÎÍÃÏÍÀÄÌÏÄÎÄÏÑÍ¿ÏÄÌÎÊ¿ÌÆ¿ÎÙÏÁ¿Ñ¿ÂÍÃÇÌ¿ À ÐÙÍÑÁÄÑÐÑÁÇÄ Ì¿ ÉÍÌÕÄÎÕÇÞÑ¿ Ð ÉÍÌÉÏÄÑÌ¿Ñ¿ ÐÏÄÿ Á ÉÍÞÑÍ Ï¿ÀÍÑÇ ÉÒÊÑÒÏÌÇÞÑÇÌÐÑÇÑÒÑ À¿ ÃÄËÍÂÏ¿ÓÐÉÇÇÉÒÊÑÒÏÌÇÍÐÍÀÄÌÍÐÑÇÁÐÙÍÑÁÄÑÐÑÁÇÄÐÒÑÁÙÏÃÄÌÇÞ ÎÏÍÓÇÊÌ¿ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÀÀ ÎÍÊÇÑÇÉ¿Ì¿ÍÎÑÇË¿ÊÌ¿Æ¿ÄÑÍÐÑÌ¿ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÑÄÉ¿ÃÏÇÇÌ¿ÊÇÖÄÌ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê ÀÁ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê Á ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ÇÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇÆ¿Ì¿ÀÇÏ¿ÌÄÌ¿ ÃÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÇÐÏÄÃÐÑÁ¿  ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇÆ¿ÒÁÄÊÇÖ¿Á¿ÌÄ¿ÒÃÇÑÍÏÇÞÑ¿Ì¿ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ à ÎÍÃÃÙÏÅ¿ÌÄÇÎÍÃÍÀÏÞÁ¿ÌÄÌ¿Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÌ¿Ñ¿À¿Æ¿  ­ÀÞÁÊÄÌÇÄÑÍÆ¿ÉÍÌÉÒÏпÿÐÄÎÍÐÑ¿ÁÇÌ¿ÁÇÃÌÍËÞÐÑÍÁÐÂϿÿѿ̿ «ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁÍÑÍÌ¿ÉÒÊÑÒÏ¿Ñ¿ ÿÐÄÎÒÀÊÇÉÒÁ¿Ì¿ÇÌÑÄÏÌÄÑÐÑÏ¿ÌÇÕ¿Ñ¿Ì¿ «ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁÍÑÍÇÁÄÃÇÌÕÄÌÑÏ¿ÊÄÌÁÐÄÉÇÃÌÄÁÌÇÉ  ®ÏÇÎÍÿÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ÃÍÉÒËÄÌÑÇÑÄÌ¿ÁÐÇÖÉÇÉ¿ÌÃÇÿÑÇÿÐÄÎÏÄÃÍÐÑ¿ ÁÇÉÍÎÇÄÍÑÃÊÙÅÌÍÐÑÌ¿Ñ¿Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉ¿Æ¿ÉÍÌÉÒÏÐÌ¿Ñ¿ÃÊÙÅÌÍÐÑ  °ÏÍÉÆ¿Æ¿ÄË¿ÌÄÌ¿ÃÊÙÅÌÍÐÑÑ¿uÑÏÇÂÍÃÇÌÇ ¦¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÑÄÊ


IV | ТЪРГОВИЯ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

И потребителите се насочват към екогоривата Нараства търсенето и на пречиствателни станции Екатерина Стоилова | ekaterinas@dnevnik.bg

В

ъпреки кризата българският потребител оценява предимствата на екогоривата не само заради положителния ефект върху околната среда, но и поради икономичността им. От началото на годината търсенето на котли на биомаса е нараснало с 40 на сто и очакваме интересът да се запази. Това обясни Красимир Станчев, изпълнителен директор на „Ерато холдинг“, който традиционно се представя на есенното изложение в Пловдив с най-новите уреди за отопление. Преди началото на зимата търсенето на камини, печки и горелки за отоплителните уреди нараства, затова и производителите очакват нарастване на продажбите. Заради кризата и свитото потребление производителите и търговците на печки на газ, електричество и твърдо гориво отчитат около 36% спад на продажбите спрямо края на миналата година. В същото време търсенето на камини и печки на пелети (дървесни стърготини,

Посетителите живо се интересуваха от мощността, разхода на гориво и цените на предлаганите отоплителни уреди | Фотограф Георги Кожухаров

компресирани под високо налягане) нараства. Докато през 2008 г. бяхме продали 800 камини и печки на биомаса, само

за полугодието на тази година сме изтъргували 780, обясни още Станчев. От 2003 г. заводите на „Ерато холдинг“ работят

изцяло с български доставчици на пелети, които вече наброяват 30. Преди това голяма част от горивото се внасяше и поради

несигурността за доставките клиентите се въздържаха да оборудват къщите си с тези камини, обясни още Красимир

Станчев. Освен производителите на отоплителни уреди през последните години в Пловдив неизменно присъстват и редица вносители на пречиствателни станции. От няколко години тези съоръжения се търсят освен от промишлените предприятия също от общини и частни лица, обясни представителят на белгийската компания за битови пречиствателни инсталации „Боралит“. Въвеждането на европейските критерии за задължително пречистване на отпадните води принуди частни лица и общини да инвестират в тези системи. Белгийската компания е сред водещите производители в бранша и от пет години предлага на българския пазар 250 типа системи. Българското представителство на „Боралит“ изгражда и монтира съоръженията, като гаранцията за тях е 50 години. Цената на инсталациите за пречистване на водите в селища с до 500 души е 250 хил. евро, обясниха експертите.

Софийска стокова борса: Туризмът в света се върна Инвестиционните фондове на нива от 2007 г. се насочват към пазарите на захар и метали

Деница Ватева | denitzav@dnevnik.bg

Б

роят на туристите, пътували в света през първите четири месеца на годината, е с 8% по-малко от 2008 г. и се доближава до нивата от 2007 г. Това сочат окончателните данни на световната туристическа организация към ООН, публикувани през седмицата. За периода януари - април пътуванията на туристите са били близо 248 млн. при 269 млн. за същия период на 2008 г. и 254 млн. за 2007 г. Големият победител в кризата се оказва Африка, където е регис-

„

8%

по-малко са туристите по света за първите 4 месеца на годината

триран ръст на туристите от 3%. Най-лошите данни пък са за Европа, където през първите месеци на годината има намаление от 10 на сто. С по-лоши резултати е единствено туризмът в Средния изток, където в началото на 2009 г. е регистрирано намаление от 18%.

°®¤µ§Ÿª§¦§¯Ÿ¬§¾±¬Ÿ²¶¤¬°¹¡¤± ÎÍÑÄ¿ÑÏÍÆÌ¿ÌÇÄÇÑÄ¿ÑÏ¿ÊÌÍÇÆÉÒÐÑÁÍ ÉÇÌÍÆÌ¿ÌÇÄÇÉÇÌÍÇÆ ÉÒÐÑÁÍÎÏÇ¡Ÿ©ÐÙÍÀØ¿Á¿ ÖÄÌ¿ÂÍÑÖÁ¿ÒÊ¿Ñ¿ Ì¿ ¬Ÿ±³§¦r©Ï °¿Ï¿ÓÍÁs ÒÊr°Ñ ©¿Ï¿ÃÅ¿s ˜  ØÄ ÐÄ ÐÙÐÑÍÇ ®² ª§¶¬Ÿ¦Ÿ¸§±ŸÌ¿ÃÇÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÄÌÑÏÒÃÌ¿ÑÄË¿r©ÇÌÍÑÍ ÇÆÉÒ ÐÑÁ¿Ñ¿ÇÉÒÊÑÒÏ¿Ñ¿Ó¿ÉÑÍÏÇÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿ÍÀØÄÐÑÁÄÌ¿Ñ¿ ÐÏÄÿu°ÇÌ¿ÎÒÏÐÉÇÞÑÍÎÇÑsÌ¿¡§©±­¯½°§¬¢­¬¢Æ¿ÎÏÇÐÙŠÿÌÄÌ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÌ¿Ñ¿ÇÌ¿ÒÖÌ¿ÐÑÄÎÄÌrÃÍÉÑÍÏs ¯¤µ¤¬¦¤¬±§ ÎÏÍÓÃǪÝÀÍËÇÏ´¿Ê¿ÖÄÁ ÃÍÕà ϠÇÊÞÌ¿±ÍËÍÁ¿ «¿ÑÄÏÇ¿ÊÇÑÄÎÍÆ¿ØÇѿѿп̿ϿÆÎÍÊÍÅÄÌÇÄÌ¿ÇÌÑÄÏÄÐÒÁ¿ØÇÑÄ ÐÄÁ²ÖÄÀÄÌÍÑÃÄÊÌ¿¬Ÿ±³§¦ÍÑÂÃÍÂÍÑ ÃÍֿп

Цветелина Катанска | tzvetelinak@dnevnik.bg

Г

лобалните инвестиционни фондове са пренасочили вложенията си от пазарите на житни култури към металите, захарта и петролните продукти. Това съобщи председателят на управителния съвет на Софийската стокова борса (ССБ) Васил Симов. Така цените на житото и царевицата вече се движат надолу, а захарта поскъпва. От борсата очакват цената на едро на захарта да се увеличи до края на годината и в България, въпреки че досега е следвала обратната тенденция. Причина за очакваното поскъпване е световното движение на цените нагоре и намалените европейски квоти за внос на нерафинирана захар. В момента килограм захар на едро се продава за 1.17 лв. без ДДС на борсата, като през януари цената е 1.23 лв., а през септември миналата година е била 1.26 лв. От януари досега цената на рафинираната захар в Лондон се е повишила с 82% до 476

долара за тон. Нерафинираната захар на борсата в Ню Йорк пък отчита покачване със 75% до 578 долара за тон. „Освен борсовите спекулации причина за повишената цена е и намаляването на европейските квоти за внос на нерафинирана захар“, каза Антонина Белопитова, директор „Информация и търговия“ на ССБ. През тази година страните - членки на съюза, ще могат да внесат 198 хил. тона захар за преработка, което е с 20 хил. тона по-малко от 2008 г. По данни на ССБ потреблението на продукта в страната е около 270-280 хил. тона годишно. От началото на годината досега цената на медта на Лондонската метална борса се е повишила над два пъти от 2843 долара за тон през януари до 6111 долара за тон през септември. Ръст се отчита и при цинка и медта, които в момента се търгуват съответно 1892 долара за тон и 1846 долара при 1106

долара за тон и 1460 долара в началото на 2009 г. Докато захарта и цветните метали поскъпват, зърнените култури се обезценяват. Причините за това са три - добрата реколта в световен мащаб, голямото количество преходни запаси и намалялото търсене вследствие на икономическата криза. Реколтата жито за тази година е около 666 млн. тона при очаквани количества от 656 млн. тона. В същото време световното потребление намалява и се очаква тази година да достигне 646 млн. тона. Преходните запаси възлизат на 186 млн. тона. Борсовите цени на пшеницата в Русия и България са едни от най-ниските, като причина за това е сравнително ниското качество на житото. По данни на Министерството на земеделието и храните през годината са прибрани 3.6 млн. тона жито, като едва 48% от тях са с качество, което би могло да удовлетвори зърнопреработвателния отрасъл.

Цени на хлебна пшеница с незабавна доставка (в долари/тон)

269

260 210 149

140

България Украйна

135

Русия

29.IX. 2008 г. 29.IX. 2009 г.

Цена на брашно тип 500 в България* (в лв.) 0.68 0.6

IX. 2008

I. 2009

0.55

IX. 2009

* Цените за 1 кг без ДДС Източник: Софийска стокова борса Графика: Дневник


ПАЗАРИ | V

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Бизнсът ще получава екооценките на проектите си по-бързо Отсега нататък срокът ще е 45 дни вместо три месеца Милен Енев | milene@dnevnik.bg

П

„Тойота“ изтегли рекордно количество автомобили от американския пазар “Тойота“ изтегли 3.8 милиона автомобила от американския пазар, предаде АП. Проблемът с тях е килимчето на пода на купето, което може да притисне педала на газта и по този начин да предизвика катастрофа. В страната са се случили редица подобни инциденти. Сред изтеглените марки са „Тойота Камри“ и „Тойота Приус“. Компанията и американското правителство предупредиха потребителите да извадят килимчетата от своите автомобили, докато бъде намерено решение на проблема | БЛУМБЪРГ

„Екуест“ увеличава дела си в продажбите на електроника в региона

Х

олдингът “Екуест инвестмънтс Болканс” е понижил консолидираните си приходи, но успява да свие загубата си през първото полугодие на годината, показва отчетът на дружеството, публикуван вчера. Добре се представя звеното му за потребителска електроника “Техномаркет Домо”, което увеличава пазарния си дял в България и Румъния, където е представено с магазините „Техномаркет“ и „Домо“. Приходите на “Екуест” към края на юни тази година са 240 млн. евро, което е понижение с 9% на годишна база, но загубата преди данъци пада с 20 на сто до 27.5 млн. евро. Стойността на общите активи се понижава до 437 млн. евро за първите шест месеца на годината (при 569.4 млн. евро в края на 2008 г.), като това се дължи на продажбите на 80% от капитала на “Авто Юнион” и 38% от застрахователната компания “Уника България”. Председателят на борда на директорите на “Екуест” Ян Шмигелоу коментира, че се придържат към стратегията си за концентрация на дейността върху “Техномаркет Домо”, найголемия холдинг в групата, както и че ще продължат с продажбите на не-

Финансови резултати към VI.2009 г. Показател Консолидирани приходи Загуба преди данъци и такси

Стойност (в млн. евро) 239,5

Промяна спрямо VI.2008 г. -9,25%

27,5

-20,06%

нужни активи. Тази година като цяло няма да има намаление на продажбите на електроника, обясни пред „Дневник“ Николай Китов, ръководител на дейността на „Техномаркет Домо“ за

Холдингът свива загубата си за полугодието България и Румъния и изпълнителен директор на българското му поделение “К&К Електроникс”. “Техномаркет Домо” е увеличил дела си до 44% пазарен дял в България и 24 на сто в Румъния, докато през първите шест месеца на годината целият пазар на потребителска техника в България и Румъния се е свил с приблизително 30%. Китов поясни, че скокът в Румъния е по-голям (от около 19 % на 24%) заради финансови проблеми на местните конкурентни вериги. Той потвърди пла-

новете за разрастване на компанията в България, където предстои да бъдат отворени магазини в някои по-малки градове, както и в молове и търговски центрове. Китов коментира, че в момента пазарът в България е спрял падането си и се е стабилизирал на едно ниво, на което може да се работи нормално. През първите 6 месеца общите продажби на дребно на техника в страната паднаха с 21% на годишна база. В бележките към отчета на „Екуест“ се посочва, че няма промяна в стратегията на компанията - холдингът ще продължи да се фокусира върху печелившия си бизнес в продажбите на електроника и ще разпродава активи, които не са свързани с основните направления. “Техномаркет Домо“ управлява 216 магазина към края на юни в България и Румъния. Компанията има участие и в проекта „Супер Боровец“, който обаче е замразен в момента.

роцедурите за получаване на оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) ще се съкратят с месец. Това предвиждат поправки в наредбата за ОВОС, приети днес от Министерския съвет, съобщи министърът на околната среда Нона Караджова. Целта на промяната е да се опрости процедурата и инвеститорите да чакат по-малко за отговор. Рамката на екооценките остава същата - няма нови правила и процедури, уточниха от правителствената пресслужба. Отсега нататък министерството и регионалните му инспекции (РИОСВ) ще издават решенията си по оценките в 45-дневен срок, досега срокът беше 3 месеца. Същевременно качеството на докладите по ОВОС ще се оценява по-дълго - 30

дни вместо досегашните 14. Това ще позволи да се правят по-точни преценки за адекватността на докладите. По тях вече ще дават становище и здравните инспекции (РИОКОЗ) в частта им за здравния риск от инвестиционните проекти. Експертите по ОВОС вече няма да се регистрират от екоминистерството, гласят още промените. Досега фирмите можеха да възлагат оценките на проектите си само на списък от специалисти, регистрирани в МОСВ. Това е излишна практика - качеството на докладите по ОВОС е достатъчен атестат за квалификацията на авторите им, обясниха от екоминистерството. Приетите през 2008 г. законови промени, свързани с комплексните разрешителни за предприятията, бяха отразени в съответ-

ната наредба. Става дума за правилото, че когато инвестиционният проект е свързан с европейско финансиране, може да получи екоразрешителното си и след като строителството приключи (а не преди старта на строителството, както обикновено), преди пускането в експлоатация. Принципът беше въведен, за да се ускорят екологичните проекти, които България е длъжна да приключи в определени срокове - регионалните депа за отпадъци, за които срокът беше 16 юли тази година, и пречиствателните станции за отпадни води на населените места. Още една ненужна формалност отпада - за ежегодните национални доклади за състоянието на околната среда. Те вече ще се публикуват директно след одобряването им от Министерския съвет.


VI | ИНТЕРВЮ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

Поредицата материали за SeeNews топ 100 е с подкрепата на:

Бенджамин Йосар, изпълнителен директор „Фондови пазари“ в словенската KD Banka

“Дневник“ публикува през миналата седмица класацията „Топ 100 на компаниите в Югоизточна Европа“, подготвена от SееNews. За икономическото развитие в региона разговаряме с изпълнителния директор за финансовите пазари на KD Banka Бенджамин Йосар. KD Group е базирана в Любляна и е създадена през 1994 г. Занимава се с управление на активи и застрахователна дейност. Притежава брокерски къщи и отскоро стъпи в банковия сектор. Групата оперира в редица страни от Централна и Източна Европа, сред които и България. В България е представена с управляващото си дружество „КД инвестмънтс“ и жовотозастрахователното дружество „КД живот“.

KD Group не планира скорошна експанзия в региона

К

акви са очакванията ви за макроикономическото развитие на пазарите, на които оперирате, и къде виждате най-големите предизвикателства за бизнеса си? Като цяло сме оптимистично настроени към икономиките на страните, в които имаме дейност. Финансовата криза естествено оказа значително въздействие, но мрачните сценарии за държавите извън еврозоната не се сбъднаха. Спазвайки предпазлива икономическа политика и прилагайки стандартите на Европейския съюз, тези икономики ще успеят се върнат към устойчив растеж. В кои държави виждате най-добри перспективи за развитие на застраховатeления си бизнес и този с управление на активи? Според нас повечето страни от Централна и Източна Европа са подходящи за развитие на тези бизнеси. Смятаме обаче, че пазарите, на които оперираме, имат най-голям потенциал. Какво е представянето на тези бизнеси през 2009 г. и отговаря

ли то на целите ви? Засега успяваме да се преборим с последиците от кризата. Трудно беше да си поставим адекватни цели за годината, тъй като те бяха изготвени в пика на кризата. Имайки предвид тежката обстановка обаче, ние сме доволни от представянето си. По-рано през годината групата затвори брокерската си къща в България. Смятате ли да закривате и други ваши звена в региона? Възнамерявате ли да се изтеглите напълно от определени пазари? KD не смята да се изтегля от региона. Затворихме брокерската къща в България, но оставаме в страната с животозастраховане и управление на активи. В настоящата ситуация не смятаме да разширяваме участието си в Централна и Източна Европа. Все пак постоянно оценяваме ситуацията и търсим възможности за развитие, когато възстановяването настъпи. В каква посока се промениха нуждите и очакванията на вашите клиенти с оглед на икономическото забавяне?

то да отговарят на новите им нагласи.

c Определено ще има сливания и придобивания в региона Стъпването в банковия сектор е най-важният проект за KD в момента Групата не възнамерява да се изтегля от Централна и Източна Европа

d Позитивно последствие от кризата беше фактът, че клиентите ни промениха част от нереалистичните си очаквания. Повечето от тях оценяваха грешно връзките между риск и възвращаемост. Апетитът към рискови операции в момента е по-малък в сравнение с годините преди кризата. Виждате ли потенциални придобивания в региона в условията на икономическа криза? Очакваме кризата напълно да промени икономическата обстановка в Централна и Източна

Европа. Определено ще има сливания и придобивания. За компаниите с агресивни планове за експанзия това може да се окаже подходящият момент. Какви нови продукти разработвате? Въпреки че последните 6 месеца бяха добри за инвеститорите, участниците на пазарите, на които ние оперираме, все още са предпазливи относно новите инвестиции. Тъй като клиентите ни стават все по-чувствителни към риск, ние се стараем да създадем продукти, кои-

Смятате ли, че икономиките в региона ще се възстановят бързо, и кога очаквате подобрение в бизнеса ви с управление на активи? Ние сме оптимисти в дългосрочен план и реалисти в средносрочен. Малко вероятно е икономиките да се възстановят скоро и дори очакваме допълнително свиване на БВП на някои от тях. Смятам обаче, че инвеститорите ще осъзнаят, че все още съществуват доходоносни възможности. Уверен съм, че те няма да се заблудят от големите ръстове през последните месеци и ще си изградят реални очаквания за представянето на инвестиционните продукти. Групата навлезе в банковия сектор по-рано през годината. Възнамерявате ли да разширявате участието си на този пазар? Стъпването в банковия сектор е най-важният проект за нас в момента. Това ще обогати предлаганите от нас финансови услуги и ще промени начина, по които клиентите ни се обслужват. Желаем

да създадем трайни връзки с тях и да се отдалечим от транзакционния подход. За да постигнем това, ние трябва да предлагаме и банкови услуги. Този модел ще бъде представен първо в Словения и въпреки че засега няма такива планове, в крайна сметка KD ще предприеме тази стъпка и на чуждите пазари. Какви промени в начина на инвестиране на групата настъпиха от нейното основаване досега? Инвеститорите в региона стават все по-опитни и наясно с модерните инвестиции. В началото, когато финансовите пазари се създаваха в Централна и Източна Европа, всички се учеха. Оттогава насам предлаганите продукти се увеличават постоянно, за да задоволят нуждата от разнообразие на инвеститорите. Разликата между участниците на развитите и развиващите се пазари е отношението им към рисковите операции. Смятам, че това това се променя, тъй като инвеститорите от региона започват да си създават по-реалистична представа за възвращаемостта от вложенията си. | ДНЕВНИК


ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

Инвеститори разграбиха ДЦК за 60 млн. лв.

ДНЕВНИК ∆20

Средната доходност от 7.25% прави книжата интересни за спекулантите

62

Стефан Антонов | stefanan@dnevnik.bg

56

Ф

инансовите инвеститори разграбиха български държавни ценни книжа за 60 млн. лв. през тази седмица септември. Това показват резултатите от проведените аукциони за 10-годишни ДЦК в понеделник и вчера. Коефициентите на презаписване бяха съответно 3.3 и 2.8, като вторият аукцион беше насрочен извънредно заради големия интерес. За сравнение - през лятото поръчките не успяха да покрият дори номинала на предложената емисия 5- и 10-годишни ДЦК. Анализатори обясниха, че причините са няколко, но главната е успокоението на финансовите пазари след сформирането на новото правителство и ангажиментите да се води разумна политика

Одобрени оферти Долна цена Горна цена Средна цена Средна годишна доходност Номинал на емисията (хил. лв.) Подадени поръчки (хил. лв.)

85.21% 85.64% 85.38% 7.25%

30000 85850

на балансиран бюджет. „Отпадането на тревогите създават настроения в банките и институционалните инвеститори да купуват държавните ценни книжа“, коментира Емил Аспарухов, ръководител „Финансови пазари“ в ING. Данните на Министерството на финансите показват, че средно претеглената годишна доходност до падежа е

била 7.27% в понеделник и 7.25% вчера. При тези нива се отваря възможност за арбитраж и много добра капиталова печалба, което подтиква и спекулативния интерес към книжата, твърдят запознати. Доходност беше достигната при годишен лихвен купон от 4.95%, платим на два пъти в годината. Средната цена, постигната при вчерашния аукцион, беше 85.38% от номинала при 7.27% в понеделник. При облигациите, когато доходността се покачва, цената им пада и обратно. Хипотетично това означава, че при понижаване на рисковата оценка за България (отбивът от номинала формира рисковата премия за инвеститорите) книжата ще поскъпнат. При нисколиквиден вторичен пазар като този

на български ДЦК това ще се види при последващите емисии. Заради ниската цена на придобиване обаче спекулантите ще имат стимул да продават, защото спадът на рисковата премия и връщането на увереността в България водят до поскъпване на облигациите, коментират играчи. „Специално доходността на 5- и 10-годишните книжа ще продължи да пада, при условие че Министерството на финансите провежда разумна политика, каквато е водило, и не се изкушава (виждайки падащата доходност, което е добре за емитента) да предлагат по-голямо количество, което ще спре тази тенденция“, обясни Емил Аспарухов. Интерес към книжата са проявили както пенсионни и застрахователни

70.47

68

компании, така и банки. Този път обаче фондовете са формирали близо половината от поръчките в понеделник и затова правителството е решило да организира втори аукцион. Представител на голяма финансова институция коментира, че допълнителна причина, но не водеща, за интереса е предстоящото този месец изплащане на емисия облигации от Европейската инвестиционна банка. Те, както и държавните ценни книжа, се приемат като обезпечение на правителствените и общинските депозити в търговските банки. Регулациите изискват те да са покрити 100% със сигурни книжа и с предстоящото плащане на облигациите от ЕИБ банките се оглеждат за нови изгодни емисии.

„Енемона“ пуска емисията варанти за 1 млн. лв.

52.99 50 30.VI.2009

Още за индексa на www.dnevnik.bg

SOFIX 480.14

500 450 400 350

356.73

300 30.VI.2009

6 - месечен EURIBOR

1.8

1.68 1.4

1.016

1.0

Е

sustainable thinking

b на www.dnevnik.bg/pazari още по темата

30.IX.2009

EURIBOR е средното равнище на лихвите, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро

Чавдар Първанов | chavdarp@dnevnik.bg то ще влязат над 1 млн. лв., без да са извадени комисионите за посредника по емисията. „Подобни инструменти ще бъдат предложени за първи път в България“, припомни Прокопи Прокопиев, директор „Корпоративна политика“ в „Енемона“. Емисионната стойност на варантите и цената на упражняването им е определена чрез комбинация от средната цена на акциите на компанията за 12 месеца назад (8 лв.) към датата за вземане на решение за издаване на варантите и волатилността на книжата. Проектът за варантите е свързан косвено с планираната от енергийното дружество емисия привилегировани акции за увеличение на капитала за нови инвестиции. За привилегированите акции, които по план ще са около 6 млн., компанията ще внесе отделен проспект до края на октомври, заявиха още от ръководството на „Енемона“. Мениджър и на тази емисия ще е КВС Securities.

30.IX.2009

Първият индекс на фондовата борса SOFIX е претеглен по пазарна капитализация и включва 20 компании

30.III.2009

нергийната и строителна компания „Енемона“ обяви в сряда най-важните параметри на очакваната от капиталовия пазар емисия варанти - нетрадиционен нов метод за набиране на средства на българския пазар, за която дружеството съобщи, че планира по-рано тази година. Плановете на компанията предвиждат, да бъдат издадени малко под 5.97 млн. варанти с емисионна стойност 0.17 лв. и цена на упражняване, при която инструментите могат да бъдат обърнат в акции - 18.5 лв. за брой. Срокът на варантите, т.е. времето, за което инвеститорите в тях могат да ги обърнат в обикновени акции, е 6 години. Всички останали подробности ще бъдат обявени в проспекта за публично предлагане, който се готви в момента от брокерското подразделение на белгийския собственик на СИБанк - КВС Securities. Очакванията са той да бъде одобрен от регулаторния орган КФН до края на следващия месец. При тази цена на варантите в касата на дружество-

30.IX.2009

EUR/USD 1.4599

1.45

1.40

1.4079

1.35

1.30 30.VI.2009

30.IX.2009

Евро/долар е най-търгуваната двойка на световните валутни пазари. На тази база се определя и курсът на лева към американската валута

BRENT

70

(спот цена)

70.09

64.42 60

50 30.VI.2009

30.IX.2009

Спот цената на петрола тип брент от Северно море се понижи до ниво 64.42 долара за барел


VIII | ИНДЕКС

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

SOFIBOR

EUROBOND

5.779

108 108.4

5

TBI ALL 109.5

109.5 106.67

1

30.IX 08

30.IX 09

1.72

30.IX 09

31.VIII 09

Софибор по депозитите овърнайт беше 1.335 по време на търговската сесия в сряда

30.IX 08

Код EUR AUD CHF CAD CNY CZK DKK EEK GBP HKD HUF ISK JPY KRW LTL LVL MYR NOK PHP PLN RUB SEK SGD TRL USD ZAR

За 1 1 1 1 10 100 10 10 1 10 1000 1000 100 1000 10 1 10 10 100 10 100 10 10 10 1 10 1 тройунция

Лева 1.95583 1.17849 1.29714 1.24504 1.95665 7.77233 2.62729 1.25 2.15092 1.72343 7.25187 6.74424 1.4922 1.13451 5.66448 2.76286 3.85925 2.31186 2.82153 4.62426 4.44709 1.91148 9.4695 8.99894 1.33568 1.7946 1335.07

За 1 евро 134.53 4041.76 61.1741 44.0068 7.2883

За 1 месец 68.78 2066.52 31.2778 22.5003 3.7265

Курсовете се основават на съответните централни курсове на националните банки.

Курсове за митнически оценки Валута Австралийски долар Бразилски реал Канадски долар Швейцарски франк Китайски ренминби юан Чешка крона Датска крона Британска лира Хонконгски долар Унгарски форинт Индонезийска рупия Исландскa крона Японска йена Южнокорейски вон Литовски литас Латвийски лат Мексиканско песо Норвежка крона Новозеландски долар Филипинско песо Полска злота Нова румънска лея Руска рубла Шведска крона Сингапурски долар Турска лира Щатски долар Южноафрикански ранд

Код AUD BRL CAD CHF CNY CZK DKK GBP HKD HUF IDR ISK JPY KRW LTL LVL MXN NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK SGD TRY USD ZAR

31.VIII 09

30.IX 09

114

29.IX 08

За 1 10 1 1 10 100 10 1 10 1000 10000 1000 100 1000 10 1 10 10 10 100 10 10 100 10 10 10 1 10

29.IX 09

Лева 1.13454 7.45447 1.24917 1.29081 2.02796 7.60698 2.62764 2.27211 1.78783 7.1274 1.36806 6.74424 1.47554 1.10165 5.66448 2.79285 1.06758 2.25586 9.26582 2.85765 4.66396 4.62502 4.34089 1.90655 9.54343 9.18877 1.38593 1.71204

Определят се на база курса на БНБ за предпоследната сряда от месеца и се използват за следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени от курса, определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете за митнически оценки са валидни до 24.00 часа на 01.10.2009 г.

Търси 1.32 0.61 1 2.9 2.65 3.55 4.75 7.7

SOFIBOR овернайт OND За една седмица SW 1 месец 1M 2 месецa 2M 3 месецa 3M

Предлага 2.02 1.01 1.8 3.9 3.85 5.05 6.75 9.7

Търси 0.809 1.09 2.134 2.828 3.229

Предлага 1.335 1.94 3.583 4.215 4.936

Индексът „СОФИБОР“ е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 часа (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките „продава“, подадени от представителна група банки. Участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува“, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получава се нарича индекс „СОФИБИД“. За изчисляването, данните на участниците се подреждат във възходящ ред, най-високите 20% и най-ниските 20% се елиминират. От останалите стойности се изчислява средна аритметична. Индексите се котират за вальор „спот“ (2 работни дни) за всички срочности освен „овърнайт“ и при конвенция „реален брой изминали дни – 360“. Представят се с три знака след десетичната запетая..

Държавни ценни книжа Купон 7.5 8.25

Към 17.00 часа на 30.09.09

Падеж 15 JAN 2013 15 JAN 2015

Купува 106.54 108.6

Продава 107.54 109.6

TBI индекси Име TBI 2Y BGN Index TBI 5Y BGN Index TBI 7Y BGN Index TBI 10Y BGN Index TBI EUR Index

Стойност 122.29 125.28 120.37 119.75 130.11

Промяна -0.08% 0.46% 0.28% 0.22% 0.06%

Америка DOW JONES INDEX NASDAQ INDEX S&P 500 INDEX Азия JSX INDEX NIKKEI 225 INDEX Европа CAC 40 INDEX MADRID GEN INDEX AMS EXCH INDEX SWISS MARKET IND ISE NATIONAL-100

29.IX 09

600

30.IX 08

30.IX 09

31.VIII 09

30.IX 09

Златото се търгуваше за 995.4 долара за тройунция в третия работен ден на седмицата

Страна

Последно

Продукт

Борса

Цветни метали Алуминий / Aluminium Мед / Copper Олово / Lead Никел / Nickel Цинк / Zinc Калай / Tin

LME LME LME LME LME LME

Най-близък Мярка месец 3 м.

USD/тон USD/тон USD/тон USD/тон USD/тон USD/тон

15 м.

1818.00 5962.00 2206.75 17055.00 1855.75 15100.00

1852.00 5975.00 2232.00 17140.00 1883.00 14450.00

1949.00 5952.00 2237.00 17051.00 1923.00 13850.00

Благородни метали / Precious Metals Злато / Gold COMEXUSD/тройунция 993.1 Сребро / Silver COMEXUSD/тройунция 16.15 Платина / Platinum NYMEXUSD/тройунция 1270.9 Родий/ Rhodium spotUSD/тройунция 1500.00 Паладий/ Palladium spotUSD/тройунция 290.0

994.4 16.18 n.a. n.a. n.a.

1003.4 16.30 n.a n.a. n.a.

Земеделски стоки / Agricultural Products Пшеница / Wheat CBOT USD/бушел 4.4740 4.6720 5.3600 Царевица / Corn CBOT USD/бушел 3.4100 3.5400 3.8940 Соя / Soybean CBOT USD/бушел 9.1700 9.2240 8.9360 Кафе / Coffee LIFFE USD/тон 1397.07 1440.76 1484.45 Какао / Cocoa LIFFE GBP/тон 2072.48 2088.76 2013.82 Захар / Sugar LIFFE USD/тон 620.81 641.13 551.11 Портокалов сок / Orange Juice NYCE USD/либра 0.9160 0.9520 1.0970 Памук / Cotton NYCE USD/либра 0.6005 0.6145 0.6795 Live cattle CME USD/паунд 0.8565 0.8560 0.8920 Горива / Fuels Петрол „Брент“ / Brent Crude OilIPE Газьол / Gas Oil IPE Природен газ / Natural Gas IPE

USD/барел USD/тон GBP/куб.м.

65.90 537.25 0.27

66.63 n.a. 0.38

n.a n.a n.a.

Пояснения: Борси LME - Лондонска борса за метали; COMEX - Нюйоркска стокова борса; CBOT - Чикагска стокова борса; NYMEX - Нюйоркска търговска борса; LIFFE Лондонска международна борса за финансови фючърси; NYCE - Нюйоркска борса за памук; IPE - Лондонска международна борса за петрол. Мерни единици 1 тройунция = 31.1035 г; 1 бушел пшеница = 27 кг; 1 бушел царевица = 25 кг; 1 бушел соя = 27 кг; 1 либра = 0.453 кг; 1 барел = 159 литра; n.a. - няма информация

Основни дългови книжа на страните в преход

Световни фондови индекси Дата / Индекс

894

Цени на стоки на световните стокови борси

Междубанкови лихвени проценти овернайт OND след два дни TND седмица SW 1 месец 1M 3 месеца 3M 6 месеца 6M 9 месеца 9M 1 година 1Y

Емисия BG EURO-13 BG USD-15

31.VIII 09

Индексът на ДЦК, изчисляван от Ти Би Ай, се повиши до ниво от 123.6

Паричен пазар

Източно европейски курсове на валути Код ALL BYR MKD RUB HRK

800

995.4 948.3

700

Глобалните облигации на България с падеж 2013 г. се търгуваха при 109.5 евро в сряда

Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден и се прилагат за статистически и счетоводни цели

Валута Албански лек Беларуска рубла Македонски денар Руска рубла Хърватски кун

30.IX 09

995.4

1000 900

121.96

120.46

116

Централен курс на БНБ за 01.10.2009 г. Валута Евро Австралийски долар Швейцарски франк Канадски долар Китайски юан Чешка крона Датска крона Естонска крона Британска лира Хонконгски долар Унгарски форинт Исландскa крона Японска йена Южнокорейски вон Литовски литас Латвийски лат Малайзийски рингит Норвежка крона Филипинско песо Полска злота Руска рубла Шведска крона Сингапурски долар Турска лира Щатски долар Южноафрикански ранд Злато

123.6

118

1.335 96

123.6

120

100 1.335

124 122

104 3

GOLD

Промяна Промяна %

САЩ САЩ САЩ

9615.84 2096.35 1047.02

-126.36 -27.69 -13.59

-1.30% -1.30% -1.28%

Индонезия Япония

2467.591 10133.23

23.76 33.03

0.97% 0.33%

Франция Испания Холандия Швейцария Турция

3806.20 1226.07 312.16 6334.82 47910.3

-7.9 -12.93 0.04 18.1 -454.53

-0.21% -1.04% 0.01% 0.29% -0.94%

Държава Аржентина Бразилия Китай Египет Индия Индонезия Казахстан Корея Мексико Мароко Пакистан Румъния Русия Сърбия Турция Украйна Венецуела

Купува 66.5 134.15 108.637 110.531 N/A 110 N/A 104.561 110.381 N/A N/A 107.635 108.5 98.5 160.125 89.75 78.5

Лихва 12.777 4.341 2.502 2.608 N/A 5.587 N/A 3.856 4.444 N/A 12.777 5.247 6.09 6.95 6.496 11.108 12.233

Падеж 31.12.2033 17.8.2040 29.10.2013 11.7.2011 06.8.2046 15.1.2016 11.5.2007 22.9.2014 03.3.2015 08.7.2008 19.2.2009 08.5.2012 31.3.2030 01.11.2024 15.1.2030 11.6.2013 15.9.2027

Валута USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EURO USD USD USD USD USD

Към 17.00 часа на 30.09.09

Кръстосани валутни курсове AUD AUD 1 CHF 0.90853 CAD 0.94655 CNY 6.02300 CZK 15.16263 DKK 4.48557 EUR 0.60255 GBP 0.54790 HUF 162.508 JPY 78.97668 NOK 5.09758 PHP 41.76776 PLN 2.54849 SEK 6.16533 SGD 1.2445 TRL 1.30959 USD 0.88231

CHF 1.10068 1 1.04185 6.62939 16.68920 4.93718 0.66322 0.60306 178.870 86.92803 5.61081 45.97293 2.80508 6.78605 1.3698 1.44144 0.97115

CAD 1.05647 0.95983 1 6.36312 16.01888 4.73888 0.63658 0.57884 171.685 83.43654 5.38545 44.12641 2.69241 6.51349 1.3148 1.38354 0.93214

CNY 0.16603 0.15084 0.15716 1 2.51746 0.74474 0.10004 0.09097 26.981 13.1125 0.84635 6.93471 0.42313 1.02363 0.2066 0.21743 0.14649

CZK 0.06595 0.05992 0.06243 0.39723 1 0.29583 0.03974 0.03613 10.7177 5.20864 0.33619 2.75465 0.16808 0.40661 0.08208 0.08637 0.05819

Източник: Ройтерс

DKK 0.22294 0.20254 0.21102 1.34275 3.38031 1 0.13433 0.12215 36.22914 17.60682 1.13644 9.31158 0.56815 1.37448 0.27745 0.29196 0.19670

EUR 1.65961 1.50780 1.57090 9.99581 25.16401 7.44429 1 0.90930 269.700 131.0702 8.45998 69.31807 4.22950 10.23202 2.065 2.17340 1.46430

GBP 1.82515 1.65820 1.72759 10.99287 27.67407 8.18684 1.09975 1 296.602 144.1442 9.30385 76.23240 4.65138 11.25264 2.2714 2.39019 1.61036

HUF 0.00615 0.00559 0.00582 0.03706 0.09330 0.02760 0.00004 0.00337 1 0.48599 0.03137 0.25702 0.01568 0.03794 0.00766 0.00806 0.00543

JPY 0.01266 0.01150 0.01199 0.07626 0.19199 0.05680 0.00076 0.00694 2.05768 1 0.06455 0.52886 0.03227 0.07807 0.01576 0.01658 0.01117

NOK 0.19617 0.17823 0.18569 1.18154 2.97447 0.87994 0.11820 0.10748 31.8795 15.49296 1 8.19364 0.49994 1.20946 0.24414 0.25690 0.17308

PHP PLN 0.02394 0.39239 0.02175 0.35650 0.02266 0.37141 0.14420 2.36336 0.36302 5.94964 0.10739 1.76009 0.01443 0.23643 0.01312 0.21499 3.891 63.7664 1.89085 30.98955 0.12205 2.00023 1 16.38919 0.06102 1 0.14761 2.41920 0.02980 0.48833 0.03135 0.51387 0.02112 0.34621

SEK SGD TRL USD 0.16220 0.80353 0.76360 1.13338 0.14736 0.73003 0.69375 1.02971 0.15353 0.76058 0.72278 1.07280 0.97691 4.83965 4.59916 6.82636 2.45934 12.18361 11.57818 17.18507 0.72755 3.60428 3.42518 5.08387 0.09773 0.00484 0.46011 0.68292 0.08887 0.44025 0.41838 0.62098 26.3584 130.58011124.09130 184.184 12.8098 63.45999 60.30653 89.51079 0.82681 4.09605 3.89251 5.77751 6.77462 33.56158 31.89383 47.33886 0.41336 2.04779 1.94603 2.88842 1 4.95401 4.70784 6.98767 0.20186 1 0.95031 1.4105 0.21241 1.05229 1 1.48426 0.14311 0.70896 0.67373 1


ИНВЕСТИЦИИ | IX

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009 Pioneer Funds

Ц е н а ( Н СА ) н а н е д и с т р и бу т и в н а е д и н и ц а к л а с А з а 2 9 / 0 9 / 2 0 0 9 г.

USD клас EUR клас

Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър 4,71 3,24 Pioneer Funds - Акции от евроСредиземномор-ския регион и Развиваща се Европа 20,62 14,18 Pioneer Funds - Японски акции 2,49 1,71 Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари 9,2 6,33 Pioneer Funds - Акции Велик Китай 11,09 7,63 Pioneer Funds - Акции от Тихоокеанския Район без Япония 7,98 5,49 Pioneer Funds - Европейски компании с малка капитализация 10,74 7,38 Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация 6,75 4,64 Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании 6,3 4,33 Pioneer Funds - Световни тенденции 5,53 3,8 Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари 10,34 7,11 Pioneer Funds - Американски Високодоходен 7,61 5,24 Pioneer Funds - Стратегически доход 8 5,5 Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации 9,73 6,69

Цени на дялове изчислени на 01.10.2009

USD клас EUR клас

Pioneer Funds - Европейски облигации Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари Pioneer Funds - Краткосрочен в евро Pioneer Funds - Глобален селективен Pioneer P.F. - Eвро Защитен Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен плюс Pioneer P.F. - Глобален динамичен Pioneer P.F. - Глобален прогресивен Pioneer Funds - Стоков Алфа Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен Pioneer Funds - Европейски акции стойност Pioneer Funds - Американски –ръст- проучвателен Pioneer Funds - Глобален гъвкав Pioneer Funds - Абсолютна доходност равновесен

10,77 5,72 8,83 8,37 6,46 56,2 82,63 88,47 82,75

7,41 3,93 6,07 44,75 54,12 5,75 4,44 42,8 31,17 38,64 56,81 63,6 60,83 56,9 51,86

Емисионна стойност

Цена за обратно изкупуване

до 100 000 лв.

над 100 000 лв.

до 100 000 лв.

ДФ Ултима Дивидент

10 300.0000лв.

10 000.0000лв.

-

над 100 000 лв. -

ДФ Ултима BG 30

10 300.0000лв.

10 000.0000лв.

-

-

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на 01.10.2009. Изчисляват се три пъти седмично – понеделник, сряда и петък. Разходите за емитиране и обратното изкупуване на един дял са 3% (три на сто) от нетната стойност на активите на един дял – ако инвестираната сума от един инвеститор е до 100 000 лева включително и 0% – ако инвестираната сума от един инвеститор надхвърля 100 000 лева. Тези разходи са включени в горепосочените цени. www.ultimacapital.bg

02/8655.226

02/8669.905

office@ultimacapital.bg

29/09/2009

EUR EUR USD EUR EUR EUR

0,7565 10,6170 10,4958 0,6769 0,6747 0,9420

Цена на обратно изкупуване1

Емисионна стойност1

Фонд

Аврора Капитал АД

от началото на годината (не се анюализира)

Доходност и Риск стандартно отклонение

за послед- от началото на публ. ните предлагане 12 месеца (анюализирана)

Начало на публичното предлагане

3

АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН

за поръчки в лв.

„след края „преди края

над 20000 от 2000 до 20000

под 2000 на 2-та год.“ на 2-та год.“

5.3038 АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND Тип: фонд в акции 7.1061

5.3303

5.5160

5.3038

5.1977

-7.00%

24.70%

-36.99%

-33.19% 21.01.2008

Актива Асет Мениджмънт АД

4

7.1416

7.3903

7.1061

6.9640

20.12%

30.54%

-22.64%

-19.59% 23.01.2008

Дф Актива Високодоходен

2.7275

11.36%

34.00%

-42.45%

-60.30% 12.11.2007

Тип: балансиран

3.2096

3.2096

4.92%

30.30%

-43.18%

-54.12% 12.11.2007

„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1 Алфа Индекс Имоти

ИД Адванс Инвест Тип: фонд в акции

ДФ Адванс Източна Европа Тип: фонд в акции

до 1 месец 0.6831

Алфа Индекс Топ 20 Тип: фонд в акции 0.6865 Алфа Избрани Акции 0.4222 Тип: фонд в акции

до 180 дни 0.0000

Алфа Паричен Пазар Тип: паричен пазар 1000.0000

Астра Асет Мениджмънт АД 2

0.6483

0.4139

над 1 месец 0.6677 над 180 дни 0.0000

-9.53%

4.97%

-38.23%

-11.64% 17.04.2006

19.70%

4.97%

-22.67%

-11.40% 16.08.2006

8.01%

20.20%

-35.25%

-36.02% 10.10.2007

N/A

4.97%

N/A

N/A

05.08.2009

над 250 000 лв

до 6 месеца до над 249999.99 лв 250 000 лв

над 6 месеца до над 249999.99 лв 250 000 лв

1.3099

5.07%

24.54%

-37.32%

4.19%

10.05.2004

0.6679

0.6580

30.37%

28.58%

-16.66%

-13.07% 04.10.2006

0.9205

0.9069

6.96%

15.29%

-7.21%

-5.15%

23.11.2007

123.9706

1.18%

3.62%

0.55%

6.50%

04.05.2006

15.3865

4.05%

8.73%

-8.46%

4.23%

17.12.2004

0.7917

6.18%

16.06%

-25.00%

-6.62%

04.05.2006

124.2185

Тип: фонд балансиран

15.5404

Тип: фонд в акции

0.8075

КТБ Балансиран Фонд

751.9350

746.3096

10.82%

16.37%

-13.57%

-17.92% 09.05.2008

677.4397

672.3715

12.17%

20.03%

-17.38%

-23.25% 09.05.2008

ДФ КД Акции България

Тип: фонд балансиран Тип: фонд в акции

„„ОББ Асет Мениджмънт” АД ДФ ОББ Платинум Облигации

10.7455

10.7455

1.58%

4.11%

-3.07%

1.98%

30.01.2006

Тип: фонд балансиран

123.5352

123.5352

6.92%

13.43%

-13.26%

3.30%

30.01.2005

Тип: фонд в акции

7.5964

7.5964

14.94%

32.49%

-29.68%

-7.22%

30.01.2006

Тип: фонд в акции

10.0492

10.0492

N/A

N/A

N/A

0.74%

30.01.2009

10.9988

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

10.5592 0.0000

4.42% 8.91%

0.13% 8.10%

N/A N/A

N/A N/A

06.10.2008 06.10.2008

ИД ОББ Балансиран Фонд

ДФ Астра Плюс Тип: фонд в акции

10.6388

10.5859

10.4271

10.4800

10.5330

0.0000

9.34%

12.12%

N/A

N/A

06.10.2008

ДФ ОББ Премиум Акции

1

13.6510

6.61%

11.85%

-12.16%

8.53%

14.12.2005

9.1823

-1.90%

27.83%

-35.66%

-1.62%

01.03.2006

5.9338

-15.86%

16.49%

-36.90%

-14.70% 21.06.2006

7.5940

7.22%

24.36%

-11.00%

-15.37% 05.02.2008

10.0063

3.90%

3.97%

3.60%

0.04%

05.02.2008

11.0978

6.57%

0.27%

8.71%

8.15%

03.06.2008

Оверон Финанс АД 14 ДФ „Оверон ПРЕСТО” Тип: фонд в акции

„ПФБК Асет Мениджмънт” АД 15

до 2 г.

над 2 г.

86.8035

86.4997

86.8035

15.34%

3.61%

7.77%

-4.62%

Тип: фонд в акции

56.8811

56.5967

56.8811

5.09%

7.86%

-29.71%

-15.09% 20.11.2006

Тип: фонд в акции

70.5899

70.2370

70.5899

14.75%

4.22%

-7.38%

-14.78% 03.10.2007

0.5490

0.5463

0.5436

5.71%

17.77%

-17.40%

-27.75% 19.11.2007

Тип: фонд балансиран

0.7544

0.7518

0.7492

2.75%

8.92%

-8.76%

-14.22% 19.11.2007

Тип: фонд ниско рисков

0.9517

0.9502

0.9488

2.17%

3.50%

-0.91%

-2.71%

19.11.2007

до 50 000 лв

над 50 000 лв

1.1892

1.1874

1.1856

5.13%

0.70%

6.70%

4.96%

16.03.2006

1.1972

1.1936

1.1900

4.78%

1.35%

5.65%

5.12%

16.03.2006

0.8867

0.8832

0.8797

1.92%

11.69%

-16.46%

-3.44%

16.03.2006

0.7057

0.7022

0.6987

2.78%

22.56%

-28.91%

-9.49%

16.03.2006

0.7830

0.7799

0.7768

5.25%

11.65%

-11.60%

-14.10% 11.02.2008

2.76%

0.23%

3.95%

3.45%

15.11.2005

6.96%

4.97%

-4.25%

-0.06%

12.09.2005

Ф "ПИБ- Класик"

20.11.2006

Тип: фонд в акции

105.2187

103.6521

6.05%

1.69%

4.82%

1.65%

04.01.2007

Тип: балансиран

84.8401

83.5769

1.69%

0.51%

1.96%

-7.62%

25.06.2007

ДФ ДСК Стандарт Тип: фонд в облигации 1.23095 1.10348 ДФ ДСК Баланс балансиран ДФ ДСК Растеж Тип: фонд в акции 0.83373 ДФ ДСК Имоти Тип: фонд в акции 0.72602 ДФ „ДСК Евро Актив” ниско рисков 1.01327

1.22849 1.09688 0.82135 0.72168 1.01024

3.89% 6.35% 12.31% -5.68% N/A

1.32% 11.19% 27.61% 11.07% N/A

3.81% 5.54% -12.91% 2.52% -30.28% -5.20% -22.44% -18.61% N/A N/A

„ДСК Управление на активи” АД

01.12.2005 01.12.2005 01.03.2006 07.03.2008 07.05.2009

6

Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар Тип: фонд консервативен Райфайзен (България) Фонд Облигации Тип: фонд консервативен Райфайзен (България) Балансиран Фонд Тип: фонд балансиран Райфайзен (България) Фонд Акции Тип: фонд в акции Райфайзен (България) Балан сиран Доларов Фонд Тип: фонд балансиран

Сентинел Асет Мениджмънт АД Договорен фонд "Сентинел - Ра1.1336 пид" Тип: фонд паричен пазар Договорен фонд "Сентинел 1.0075 Принсипал" Тип: фонд балансиран

1.1336 до 90 дни 0.9925

945.8598

16.94%

19.48%

1.87%

-4.22%

16.06.2008

„Сомони Асет Мениджмънт” АД

Тип: балансиран

991.5904 986.6816

983.7362 981.7727 971.9550

976.8638

981.7727

0.93%

5.79%

-0.76%

-1.42%

16.06.2008

ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ

над 2 г.

от 1 до 2 г 941.1305

от 100000.01 до 500000

947.7515 945.8598 936.4012

100 000

до 1 г

от 500000.01 до 2000000 над 2000000.01

ДФ Синергон Профит

955.3184 950.5891

ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"

Тип: фонд в облигации

ДФ Елана Балансиран Евро Фонд

128.9163

128.4012

-5.33%

-21.99%

2.01%

07.12.2005

-16.63%

4.19%

06.03.2006

Тип: фонд в акции

96.8262

95.3846

7.67%

27.95%

-31.75%

0.82%

20.06.2005

Тип: паричен пазар

113.7193

113.7193

4.37%

0.92%

6.20%

6.92%

31.10.2007

Тип: ниско рисков

94.5072

94.1295

-5.57%

2.88%

-6.44%

-3.42%

01.02.2008

Тип: ниско рисков

101.4473

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

01.07.2009

„Златен Лев Капитал” АД 9

ДФ Златен лев Индекс 30 Тип: фонд в акции

-16.53% 19.02.2007

Тип: фонд в обликгации

0.9300

0.9230

0.13%

3.84%

-3.21%

-2.98%

02.05.2007

Тип: фонд балансиран

0.7888

0.7790

5.83%

13.08%

-19.47%

-9.41%

02.05.2007

Тип: фонд в акции

0.3086

0.3039

-2.80%

30.97%

-68.12%

-38.84% 02.05.2007

8.3196

8.3196

18.22%

20.67%

-19.58%

-5.00%

01.03.2006

7.3529

7.3529

22.01%

31.63%

-36.60%

-8.22%

01.03.2006

2.7531

2.7531

2.49%

26.02%

-42.05%

-40.42% 05.04.2007

10.3148

10.3148

N/A

N/A

N/A

3.95%

12.12.2008

22.05.2006

„Стандарт Асет Мениджмънт” АД

18.67% 14.09%

5.1499

-12.41% 12.02.2007

-14.32%

ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС

6.28%

ИД Златен лев Тип: балансиран

-15.43%

23.29%

06.12.2002

4.71%

ДФ Елана Еврофонд

24.55%

6.66%

5.02%

107.3354

ДФ „Елана Долар Фонд”

9.49%

6.1954

-5.47%

115.2113

ДФ Елана Фонд Паричен Пазар

7.0083

6.2828

2.54%

108.4141

ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** Тип: балансиран ИД Елана Високодоходен Фонд

7.1071

Тип: фонд балансиран

ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ

116.3693

Тип: балансиран

Тип: фонд в акции

ДФ Синергон Престиж

„Елана Фонд Мениджмънт” АД 7 ИД Елана Еврофонд

ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд Тип: фонд балансиран ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд Тип: фонд в акции ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд Тип: фонд в акции ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” Тип: консервативен

„Статус Капитал” АД 17 5.1191

за поръчки в лв.

до 100 000 от 100 001 до 1 000 000

над 1 000 000

1.1610

1.1524

1.1552

над 90 дни 1.0025

„Синергон Асет Мениджмънт“ АД 16

поръчки в лв.

Тип: високодоходен

ДФ „Експат Ню Юръп Стокс”

над 100 000 лв

Тип: фонд в акции

„Райфазен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД

Тип: фонд в облигации

„Варчев Мениджинг Къмпани” ЕАД

за поръчки лв

до 100 000 ДФ "ПИБ- Авангард" ДФ "ПИБ- Гарант"

„Болкан Капитал ениджмънт”АД

УД „Експат Асет Мениджмънт”ЕАД

Тип: фонд ниско рисков

ДФ ОББ Патримониум Земя

ДФ БенчМарк ФондАкции и Облигации Тип: балансиран 13.7875 ИД БенчМарк Фонд-2 Акции 9.2741 Тип: фонд в акции ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти 5.9931 Тип: балансиран ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергети7.8218 ка Тип: фонд в акции ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 10.3065 Тип: фонд в акции БенчМарк Фонд-6 Паричен 11.0978 Тип: паричен пазар

0.7996

КТБ Асет Мениджмънт АД 13

10.5539 10.8630

ДФ Варчев Балансиран фонд

1.3295

ИД КД Пеликан

10.5539 10.8357

ДФ Варчев високодоходен фонд

28.09.2004 05.01.2006

за суми над 100 000 лева

10.5434 10.7813

ДФ Балкани

15.01% 8.31%

124.4045

10.5592 10.8902

ДФ Европа

-26.05% -41.29%

за суми под 100 000 лева

10.5645 10.9447

ДФ "БКМ Балансиран Капитал"

16.36% 25.24%

12

Тип: фонд в облигации

ДФ Астра Кеш Тип: паричен пазар ДФ Астра Баланс Тип: балансиран

„БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, 5

рана)

Начало на публичното предлагане

за послед- от началото на публ. ните предлагане 12 месеца (анюализи-

1.40% 2.91%

КТБ Фонд Акции до 249999.99 лв

стандартно отклонение

КД Инвестмънтс” ЕАД ДФ КД Облигации България

0.6549

Тип: фонд в акции

Доходност и Риск

19.9563 13.3595

„Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД

Адванс IPО Фонд

2.7275

от началото на годината (не се анюализира)

„Капман Асет Мениджмънт” АД 11

Тип: фонд в акции

Тип: фонд в акции

ДФ Актива Балансиран

Фонд

ИД Капман Капитал Тип: балансиран 20.0965 ДФ Капман Макс Тип: фонд в акции 13.5479

Тип: балансиран

Цена на обратно изкупуване1

Емисионна стойност1

1.1466

1. * Съгласно чл.166, ал.3 от ЗППЦК до достигане на нетната стойност на активите на Фонда в размер на 500 000 лева не се допуска обратно изкупуване на неговите дялове * Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни * Цена 2 за обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни 2. За ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс емисионните стойности са до 49,999.99 и над 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца, от 12 до 24 месеца и над 24 месеца. Цените са валидни за поръчки подадени на 30.09.2009г. 3. За ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа емисионните стойности са над 50 000, от 1 000 до 50 000 и до 1 000 евро 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват ЕЖЕДНЕВНО след 16:00 ч. НЯМА разходи по емитиране и обратното изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял е равна на Емисионната цена при поръчки Купува, и равна на цената на Обратно изкупуване 5. *За ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. 6. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са:*1.0% (един процент) - за инвестирани суми до 100 000 лв. включително; * 0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; * 0.2% (нула цяло и два процента) - за инвестирани суми от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв. включително; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми над 2 000 000.01 лв. Разходите за обратно изкупуване на един дял са: * 1.0% (един процент) – за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца; *0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от 12 месеца до 24 месеца; * 0.0% (нула процента) за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 24 месеца. 7. *За ДФ “Елана Долар Фонд” емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично понеделник и четвъртък. 8. Цената е валидна за поръчки, подадени до 28.04.2009 г. Цената се определя два пъти седмично: във вторник и петък. 9. ИД Златен лев * Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени подадени от 25.09.2009 до 28.09.2009 г. * Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки понеделник и четвъртък. * Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, всеки четвъртък. ДФ Златен лев Индекс 30 * Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.09.2009 г. * Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. 11. Цените са валидни за поръчки подадени до 29 Септември 2009 г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени. 12. За ИД Адванс Инвест - за поръчки подадени на 25, 26 и 28 Септември 2009. •1.3295 лв на акция при поръчки до 100 000 лв след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите; •1.3230 лв на акция при поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите; •1.3164 лв на акция при поръчки от 500 000.01 до 1 000 000 лв след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите; •1.3099 лв на акция при поръчки над 1 000 000 лв без такса за емитиране За ДФ Адванс Източна Европа - за поръчки подадени на 26, 28 и 29 Септември 2009г цена в EUR •0.6679 Евро/дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на

8.92%

N/A

15.57%

N/A

-18.06%*** 6.13%

N/A***

N/A

за поръчки лв до 20000 над 20000 до 300000

08.07.1999

01.06.2009

1.5% от нетната стойност на активите; •0.6646 Евро/дял при поръчки от 50 000.01 до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите; •0.6613 Евро/дял при поръчки от 250 000.01 до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите; •0.6580 Евро/дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране; За ДФ Адванс IPO Фонд- цена в EUR за поръчки подадени на 25, 26 и 28 Септември 2009. •0.9205 Евро/ дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите; •0.9160 Евро/ дял при поръчки от 50 000.01 до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите; •0.9114 Евро/дял при поръчки от 250 000.01 до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите; •0.9069 Евро/дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране; 13. Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 30.09.09 г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени. Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, всеки понеделник. 14. * Цената е за един дял в български лева при подадена поръчка до 16:00 ч. на 29.09.2009 г. * Съгласно чл. 166, ал. 3 от ЗППЦК до достигане на нетната стойност на активите на Фонда в размер на 500 000 лева не се допуска обратно изкупуване на неговите дялове. 15. Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч.на 30.09.2009 г 16. Посочените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 29.09.2009 Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 ч. Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени. 17. Цените са валидни за поръчки подадени предишния работен ден.Разходите за емитиране са както следва: За поръчки до 20 000 лева – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване не се удържат. 18. Цените са в лева и са валидни за поръчки подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове са включени в горепосочените цени. Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд. Няма разходи за емитиране на дялове на Ти Би Ай Съкровище. Разходите за обратно изкупуване на един дял на Ти Би Ай Съкровище са: * 0%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г. 20.0952 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 1%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г. 19.4863 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 4%, ако детето не е навършило 18г 19. Цените са валидни за поръчки подадени на 29 Септември 2009г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. 20. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 30 Септември. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум и 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.

над 300000

Статус Нови Акции Тип: фонд в акции 0.7801

0.7763

0.7744

0.7686

2.93%

25.25%

-33.84%

-7.53%

Статус Финанси Тип: фонд в акции 0.4441

0.4419

0.4408

0.4375

47.75%

38.89%

-9.68%

-28.97% 02.05.2007

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД 18 ИД Ти Би Ай Евробонд Тип: фонд в облигации

308.6703

307.7457

3.49%

2.08%

4.51%

7.57%

17.11.2003

Тип: ниско рисков

13.1100

12.8517

5.45%

7.43%

-2.16%

7.04%

27.12.2005

Тип: фонд балансиран

12.4665

12.0999

7.72%

12.51%

-10.08%

5.48%

27.12.2005

Тип: фонд в акции

9.2139

8.9429

7.76%

26.75%

-29.45%

-2.52%

07.09.2005

Тип: фонд балансиран

20.2982

20.2982

7.28%

5.02%

5.02%

0.75%

08.10.2007

7.1832 ЦКБ Лидер Тип: фонд в акции 8.5308 ЦКБ Актив Тип: фонд балансиран ЦКБ Гарант Тип: фонд консервативен 10.6300

7.1473 8.4881 10.6035

16.98% 18.71% 6.55%

22.81% 19.62% 3.70%

-16.38% -2.17% 3.89%

-13.23% 01.06.2007 -6.59% 01.06.2007 2.87% 04.09.2007

1.2546

1.2295

1.90%

15.90%

-32.16%

7.76%

18.09.2006

1.0529

1.0424

4.33%

2.13%

4.99%

4.03%

10.06.2008

ДФ Ти Би Ай Комфорт ДФ Ти Би Ай Хармония ДФ Ти Би Ай Динамик ДФ Ти Би Ай Съкровище

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД 19

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД 20 ДФ Юг Маркет Максимум Тип: фонд в акции

ДФ "Юг Маркет Оптимум" Тип: фонд балансиран

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ: Ти Би Ай Евробонд Ти Би Ай Комфорт Ти Би Ай Хармония Ти Би Ай Динамик

„Ти Би Ай Евробонд (Емисионна ст-ст)“ N/A 309.2867 310.8278 310.8278

„Ти Би Ай Комфорт (Емисионна ст-ст)“ 13.0907 N/A 12.9809 12.9809

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:

„Ти Би Ай Хармония (Емисионна ст-ст)“ 12.4482 12.4054 N/A 12.3443

„Ти Би Ай Динамик (Емисионна ст-ст)“ 9.2003 9.1687 9.1235 N/A


X | КРИЗАТА

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

Банките от еврозоната се наситиха с пари от ЕЦБ Кредитирането във валутния съюз продължава да е в застой Никола Георгиев | nikolar@dnevnik.bg

8.6

трлн. евро са заемите за институциите от началото на 2009 г.

чен ресурс. От началото на годината ЕЦБ вече предложи близо 8.6 трлн. евро под формата на краткосрочни кредити за банковия сектор. Стандартните едноседмични операции на банката достигнаха 6.9 трлн. евро за 2009 г., а останалите средства за 1.7 трлн. евро са раздадени по дългосрочни програми, вариращи между триседмични и едногодишни срокове. Всички аукциони се провеждат при основен лихвен процент, определен от банката, който беше свален на четири стъпки от 2.5% през януари до 1% след 13 май. Поглед върху резултатите от стандартните и дългосрочните операции на ЕЦБ

ясно показва, че търсенето намалява въпреки олекотяването на изискванията за придобиването на паричния ресурс от търгов-

ските банки. В края на юни европейската институция обяви безпрецедентен по обем аукцион за 442 млрд. евро, а при същите условия търсенето сега се равнява на едва 75.2 млрд. евро, като броят на участвалите банки намалява рязко от 1121 на 589 банки. „Отслабеното търсене за кредити от ЕЦБ е резултат и от нагласите в банковия

SHUTTERSTOCK

Н

еочаквано слаб интерес сред търговските банки в еврозоната срещна втората в историята на Европейската централна банка (ЕЦБ) операция за отпускане на едногодишни, нисколихвени заеми. Програмата на институцията има за цел да размрази кредитирането сред банковия сектор във валутния съюз, но, изглежда, предлагането на нов паричен ресурс на преференциални условия няма да успее да разреши този проблем. Само 75.2 млрд. евро успя да предостави ЕЦБ на търговските банки в еврозоната с последното си предложение за осигуряване на ликвидност в бранша. Мнението на анализатори, цитирани от „Блумбърг“, беше, че търсената сума ще достигне 137.5 млрд. евро, но, изглежда, кредитните институции в региона нямат нужда от този евтин пари-

сектор, че институциите могат по-лесно да заемат средства една от друга. Притеснението за бъдещи трусове обаче остава, което кара мениджърите да задържат средствата, вместо да ги отпускат към

предприятията и домакинствата“, смята Дженифър Маккийн, анализатор в Capital Economists., цитирана от „Блумбърг“. Лихвите по овърнайт депозитите паднаха до 0.35% от 2.2% в началото на годината, а EURIBOR за тримесечни заеми се сви до 0.74%

спрямо 5.24% преди година. Тази информация ясно показва, че ликвидността в сектора е осигурена, но въпросът дали монетарната политика на ЕЦБ е постигнала успех остава висящ. Последните данни за паричната статистика в еврозоната показват, че обемът на отпуснатите кредити във валутния съюз расте с най-малък темп в историята на статистиката. Тенденцията към забавяне на критичния минимум на темпа е 0.1% на месечна база през август, което кара анализатори да твърдят, че еврозоната е на прага на кредитна криза. Символичният растеж е благодарение на увеличение в обема на заемите, отпуснати към бизнеса, докато при домакинствата тенденцията е негативна.

Евростат отчете нов спад на потребителските цени Никола Георгиев | nikolar@dnevnik.bg

И

кономиките от еврозоната се насочват към четвърти пореден месец на дефлация. Това показват прогнозните данни на Евростат за движението на индекса на потребителските цени през септември. Очакванията на статистическото бюро към Европейската комисия (ЕК) са показателят да се свие с 0.3% на годишна база. Прогнозите

на експерти, цитирани от Ройтерс, бяха за спад от 0.2% през периода, като толкова беше и свиването, отчетено през август. От Европейската централна банка (ЕЦБ) все пак не изказват притеснения за движението на потребителските цени през последните месеци. Високата база от средата на 2008 г. логично води до колебания в негативна терито-

рия на индекса през настоящата година. Високите цени на горивата в средата на 2008 г. изстреляха цените до рекордни стойности, припомнят експерти. Анализатори коментират, че задържането на показателя в отрицателна територия най-вероятно е временен ефект от промените в цените на хранителните продукти и енергетиката. Увереност за

стабилизиране на показателя изказват и от ЕЦБ. Официалното мнение на институцията е, че еврозоната не е изпаднала в дефлация, тъй като за попадането в тази категория е нужно изгледите в средносрочен план също да са за отрицателно движение на индекса. Прогнозите на банката са свиването да продължи до края на годината, след което цените

Финансовити институции в Европа вече връщат държавната помощ

Т

ри големи европейски банки обявиха през тази седмица мащабни операции за набиране на финансов вресурс от фондовите пазари. Една от тях е италианската банкова група „Уникредит“, която ще увеличи капитала си с 4 млрд. евро. Решението беше взето късно във вторник, а самото увеличение трябва да стане в началото на следващата година чрез емитирането на обикновени акции. Новината получи широко и позитивно отражение в медиите, защото „Уникредит“ на практика се отказа от финансова помощ от държавата - идея, която се обсъждаше в продължение на месеци, без обаче банката да пристъпи към реализирането й. „В до-

пълнение към решението за увеличение на капитала бордът на директорите реши да не използва възможността за държавна подкрепа, осигурена от италианското и австрийското правителство при интерес от банките“, заявиха от „Уникредит“. Компанията първоначално обяви планове да използва държавни пари, за да укрепи капиталовата си адекватност. В началото на тази година италианската банка осъществи успешно увеличение на капитала с 3 млрд. евро. Но „Уникредит“ не е прецедент за тази седмица втората по големина банка на италианския пазар „Интеза Санпаоло“ също обяви, че ще увеличи капитала си и няма да иска държавни пари. Всичко

Кой колко пари търси (млрд. евро) Уникредит БНП Париба Интеза Санпаоло

4 4.3 1.5

това стана часове след като във Франция БНП „Париба“ обяви увеличение на капитала, с постъпленията от които планира да си погаси задълженията към правителството. „Интеза Санпаоло“ възнамерява да емитира емисия облигации на стойност 1.5 млрд. евро, като междувременно обяви и планове за продажбата на част от активите си. БНП „Париба“ пък планира емисия права върху акции на стойност 4.3 млрд. евро. „Сега е добро време за набиране на капитал. Бан-

ките са големи, ликвидни и се превръщат във фундаментална възможност за инвестиция за онези, които предпочитат акциите. Затова и са толкова успешни“, казва пред „Блумбърг“ Стефано Гирола, портфолио мениджър в Banca Albertini Syz. Според него до набиране на капитал може да прибегнат германската Дойче банк и френската „Сосиете женерал“. „Банките все по-често ще се насочват към пазара за паричен ресурс - независимо дали им трябва, за да връщат пари на държавата или за да не им се наложи да искат помощ“, смята Патрил Лемънс от Robeco Group. След фалита на „Леман брадърс“ правителствата се оказаха един от основ-

да се върнат към растеж. Дългосрочната цел, поставена от ЕЦБ за промените в показателя, са около 2%. Данните за продължаващо намаление на потребителските цени допълнително отлагат във времето момента на затягане на монетарната политика, прилагана от ЕЦБ. С очаквания официален изход от рецесия на валутния съюз през настоящо-

то тримесечие експерти и държавници спекулират кога ще е точният момент за изтегляне на държавната подкрепа за икономиките. Управителят на ЕЦБ Жан-Клод Трише заяви, че подобна стратегия вече е разработена, а експертите са в очакване на първите сигурни данни за стабилизиране, за да могат да я приложат адекватно.

Цени на акциите (в евро) БНП Париба

Уникредит 2.7

56

2.65

55.5

2.6

55

2.55

54.5

2.5

54

2.45

53.5 17.IX.2009

30.IX.2009

Източник: БФБ-София | Графика: Дневник

ните кредитори за банките. В Европа, както и в САЩ, банките получиха финансова помощ, обикновено срещу превилегировани акции, тъй като кредитните пазари бяха замразени, а ликвидните инжекции на централните банки се оказаха недостатъчни. Решенията на „Уникредит“, БНП „Париба“ и „Интеза Санпаоло“ сигнализираха на инвеститорите, че голе-

17.IX.2009

30.IX.2009

Източник: БФБ-София | Графика: Дневник

мите банки все по-смело се връщат към капиталовите пазари и че подобряват състоянието си. Не много убедително обаче беше борсовото представяне на трите компании след новината. В сряда и трите позиции откриха сесията с ръст на борсите в Милано и Париж, но постепено акциите изгубиха инерцията. | ДНЕВНИК


АКЦИИ&ОБЛИГАЦИИ | XI

ДНЕВНИК | Четвъртък 1 октомври 2009

ПЕЧЕЛИВШИ

+30.0% 59С

“Чугунолеене” – Ихтиман, отново е сред печелившите акции от BG40 – дружеството се изкачи на първото място с оборот от едва 360 лв. и ръст на акциите до 3.64 лв.

+6.03% 6А6

“Адванс Терафонд” показа отново, че фондовете за имоти не обичат да следват посоката на пазара – акциите на фонда нараснаха до 1.40 лв. при 7500 лв. оборот.

+5.53% 5DOV

“Доверие обединен холдинг” е третата печеливша компания от вчерашната сесия – книжата на дружеството поскъпнаха до 4.20 лв. при оборот от 19 хил. лв.

Нестабилна търговия

О

Инд. холдинг България

12

8

2 4

0

0 30.IX.2009

Източник: БФБ-София | Графика: Дневник

кторният BG REIТ се повиши с 0.65% до 49.34 пункта. Към края на сесията се увеличи оборотът при „Индустриален холдинг България“ и акциите му поскъпнаха с близо 2% до 2.25 лв., което го направи една от малкото компании, които излязоха на плюс от търговията. Загуба имаше при банковите акции и инфраструктурните компании

Попитахме

Цветослав Цачев, ръководител “Анализи” в “Елана трейдинг”

И

тото в Германия. Кризата у нас не е изключение на рязкото свиване на индустриалното производство, но приликата с експортно ориентираната германска икономика е много по-очевидна, отколкото темповете на изменение на показателя в САЩ или в някоя азиатска страна. Тази корелация от 2005 г. досега е причина да се счита, че българската икономика няма да се отличава като рас-

теж от Германия или ЕС като цяло. Разминаването във времето също не би било съществено. Това означава, че добрите новини за чуждите борси трябва да бъдат добри новини и за БФБ. А динамиката на индексите на ежедневна база се дължи на несигурността и промяната в икономическите новини. Покупките и продажбите у нас вследствие на движенията в САЩ и Европа са логична инвестиционна политика. Германското индустриално производство освен това е добър индикатор, тъй като 21% от износа на страната е насочен към страните от региона и от ОНД. А българската икономика най-вероятно ще запази тясна корелация с региона и ЕС*.

Петко Вълков, изпълнителен директор на “Бенчмарк асет мениджмънт”

И

сега и ако се върнем назад във времето на “горещите” пари, които управляват капиталовите пазари по света, действат навсякъде и за тях няма скрито място. Преди година инвеститорите в глобален мащаб масово се освобождаваха от акциите си. Корелацията между отделните пазари стана силна, което при нормален пазар не би се случило. Развиващите се пазари като българския пострадаха много повече от развитите, защото ликвидността на тях е ниска. Сега, година по-късно, инвеститорите масово започват да се връщат на

30.IX.2008

30.IX.2009

Източник: БФБ-София | Графика: Дневник

– ЦКБ изгуби 4.5% при оборот от над половина милион лева, като книжата й паднаха до 1.47 лв., най-ниското им ниво от 2 септември насам. Първа инвестиционна банка се понижи с 2 на сто и за пръв път от началото на септември се търгува под 3 лв. за акция. Българо-американската кредитна банка също падна под психологическата граница от 20 лв.

след загуба с 2.3% и така пазарната й капитализация вече е под 250 млн. лв. Инфраструктурните компании обърнаха посоката си надолу, като и новината, че „Трейс груп холд“ е спечелил поръчка за водния цикъл на София (известна от няколко седмици), не успя да помогне книжата на компанията изгубиха 1.23% до 80 лв. единична цена. „Холдинг Пътища“ продължи посоката си надолу с нова загуба от близо 3 на сто, като от пика си за последния месец, който беше преди две седмици, понижението му е над 10%. В последните дни основната причина за понижението при холдинга е публикуваното преди дни съобщение, че засега компанията няма да се занимава с изкупуване на вземания по инфраструктурни проекти, от което разчиташе на печалба.

Читателски Dnevnik.bg

Защо БФБ е огледално копие на чуждестранните пазари?

нвеститорите продължават да се питат защо БФБ е толкова тясно свързана с чуждестранните пазари. Отговорът на този въпрос, когато се погледне в дългосрочен хоризонт, е много лесен – българската икономика зависи от процесите в Европа и в глобален мащаб. Най-ясно изразеното доказателство за това е изменението на индустриалното производство в България и Германия на годишна база. През 20032005 г. има разлика в темпа на растеж и той се дължи на ниската база у нас през предишните години, когато икономиката на България компенсираше голямата криза от миналото десетилетие. Впоследствие темповете на растеж се доближават до постигна-

ХД “Пътища”

4

30.IX.2008

фондовите борси. Водещото е, че глобалната икономика върви към възстановяване. Централна и Източна Европа и въобще развиващите се пазари са изключително зависими от развитите страни, т.е., ако развитите се развиват до-

-12.00% 5ВА

Весела Николаева | vesselan@dnevnik.bg пасенията на инвеститорите, че се задава сериозна корекция, помрачиха търговията на Българската фондова борса. В последната сесия понижение отново последва спечеленото преди това от пазара, но за разлика от други дни, когато спадът вървеше с ниски обороти, вчера общата стойност на сделките надмина 4 млн. лв. Около половината от тях бяха от изтъргувани книжа на „Химимпорт“, които поевтиняха. Така привилегированите акции вече се търгуват при 2.49 лв., а обикновените - при 2.52 лв. Индексите отново са на нивата си от понеделник, след като SOFIX падна до 480.14 пункта, с 1.23% спад. С идентична загуба „Дневник 20“ затвори при 70.47 пункта, докато BG40 се понижи с повече от 2 на сто до 131.61 пункта. Едва 0.35% беше спадът при BG TR30, а се-

ГУБЕЩИ

бре, това е добра новина и за другите. На макрониво може би това не е толкова отчетливо, но капиталовите пазари са показател за това. Тази силна свързаност между пазарите ще продължи, докато в един момент “съдовете” се разкачат и всяка икономика започне да се развива сама за себе си. Кога ще е този момент никой не може да каже. Засега БФБ и чуждите пазари са “скачени”, защото се залага на възстановяването. Ако темповете на връщане към растеж на отделните икономики са различни, тогава може да има и промяна в корелацията.

* От блога на “Елана” Изказаните мнения са коментари, а не препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.

Бъдещето на Източна Европа бавно изпълзяване от рецесията Абе , каква криза!? Ние още не сме влезли в кризата! Та ние сме 100 години назад и кризата ще дойде след 100 години! Така че споко! 100 godini А аз си мисля, че и срещу тях да бягаме и 45 години няма да ни стигнат да се срещнем, понеже имат друго мислене за хората си, друга политика далеч от байганьовското! Спиро

ломански проект, който не е нужен на никого освен на руснаците. Иванов АЕЦ „Белене“ е парадокс. Не може да се построи без държавно участие, защото рискът физически се носи от държавата, но не могат да се строят и с държавно участите, защото държавата е фалирала и в бюджета няма пари. Затова „Атомът на сапун“, така или иначе АЕЦ-ите нямат бъдеще. !!!

Не искам чужда АЕЦ в България!!! Или 51% и повече държавни или никаква АЕЦ!!! Националист

Споко бе, упражнението се нарича „да излезеш сух от водата“. Ако държавата намали дела си, не трябва да вади пари и не трябва да плаща неустойки, важното е НЕК да не сключва договор за изкупуване на енергията. Оттам нататък инвеститорите преценяват дали да строят, а кредиторите дали да отпускат кредит... Ръша нема пари за такава инвестиция... и е повече от ясно, че търси финансиране, а не предлага финансиране... така че чекай, чекай малко... циркът тепърва започва... Big_Villager

За тази хипотетична АЕЦ вече са похарчени близо 3 милиарда лева пари от държавата - 1.5 милиарда долара преди 1989 г. и 1.3 милиарда лв. - след това. Всеки български гражданин вече е платил 300 лв. за нея, без да има нищо насреща! Колко ли още ще плащаме за този мега-

Да я строи, който иска, но без държавни гаранции! И без задължително изкупуване на енергията! Държавата да следи за спазване на правилата за безопасност. Да видим тогава ще има ли инвеститори, дето ще чакат цитираната печалба :) Skara

Още една година рецесия и Западна Европа ще ни стигне по доходи. Ха-Ха-Ха 2010

Държавата може да запази 20% дял в АЕЦ „Белене“

“Българска холдингова компания” е най-губещата акция от индекса BG40 – книжата на бившия приватизационен фонд се понижиха до 1.98 лв. при оборот от едва 20 лв.

-5.26% 52Е

“Елхим-Искра” отново е в класацията на губещите за деня – производителят на акумулатори падна до 1.98 лв. за акция при оборот от 12 хил. лв.

-5.18% 3Z9

Въпреки решението на акционерите за отдаване под наем на поделение на “Захарни заводи”, което трябва да подобри финансовите му резултати, дружеството е сред губещите с 2.50 лв. на акция при 2 хил. лв. оборот.

BET - Румъния

5000

3000

1000 30.IX.2009 30.IX.2009 Индексът включва 10-те най-големи румънски компании, търгувани на борсата в Букурещ

CROBEX - Хърватия

3000

2000

1000 30.IX.2008

Dow Jones Industrial Average – САЩ

10300

8300

6300 1.X.2008

Повече информация за търговията в региона и представянето на валутите и стоките четете на www.dnevnik.bg/pazari

30.IX.2009

В индекса са включени 32-те най-големи хърватски компании, търгувани в Загреб

30.IX.2009

Индексът на 30-те водещи американски сини чипа, търгувани на NYSE или NASDAQ

DJ STOXXX 600

280

200

120 30.IX.2008 30.IX.2009 Най-широкият индекс с 600 компании, отразяващ борсовата търговия в Европейския съюз Източник: Ройтерс | Графика: Дневник


XII | ИНВЕСТИЦИИ

Четвъртък 1 октомври 2009 | ДНЕВНИК

От началото на 2010 г.

По-лесно ще се възстановява ДДС, платено в друга държава от ЕС* Красимир Мерджов**

О

т началото на 2010 г. се очаква да влязат в сила промени в областта на ДДС в страните от ЕС, които като цяло ще облекчат бизнеса. Целта на новите правила е облагането с ДДС да се извършва предимно в държавата, където услугата реално се консумира. Улеснява се и възстановяването на ДДС, платено в друга държава членка.

Промени в облагането на услуги с ДДС След 1 януари 2010 г. общото правило за облагане с ДДС при доставка на услуги в отношенията между бизнеса ще бъде в страната, където е установен получателят на услугата. По сегашните правила подобни разпоредби съществуват за т.нар. интелектуални услуги. Основното правило за доставка на услуги по действащия режим е начисляване на ДДС в страната на доставчика. Промените ще опростят администрирането на да-

SHUTTERSTOCK

нъка и ще намалят разходите на бизнеса, тъй като ще позволят самоначисляване на ДДС от получателя на услугите, когато е установен в друга държава членка, както и ще освободят от облагане с европейски ДДС услугите, оказвани на компании извън ЕС. На практика българските фирми ще си самоначис-

ляват ДДС за услуги, получени от чужди бизнес партньори, като едновременно с това ще могат да ползват данъчен кредит в рамките на същия месец и няма да заплащат ефективно ДДС. От своя страна българските компании няма да са задължени да начисляват български ДДС за услуги, оказвани на

компании извън България. По сегашното общо правило за начисляване на ДДС за доставка на услуги чуждестранен доставчик следва да начисли данъка на българско дружество, като последното може да си го възстанови по доста бавна процедура. Същото важи и за услуги, оказвани от български компании на чужди бизнес партньори подобни възнаграждения подлежат на облагане с български ДДС, възстановяването на който от чуждестранния получател отнема повече от 6 месеца. Основното правило за начисляване на ДДС в стра-

ната на доставчика се запазва по отношение на доставки към крайни потребители, които не са данъчно задължени лица. Някои от по-често срещаните доставки, които биха променили третирането си за целите на ДДС от 2010 г., са посредническите услуги, ремонт на стоки, наем на транспортни средства и управленските услуги . За разлика от тях до началото на 2011 г. правилата остават същите за посредническите услуги за недвижими имоти, както и за услуги, свързани с културни, артистични и други мероприятия. Те ще продължат да се облагат с ДДС в страната, където се провеждат.

Улеснява се връщането на данъчния кредит От началото на следващата година се улеснява възстановяването на ДДС, платен на доставчик в друга страна членка. По новите правила получателят на доставката подава искане за възстановяване по електронен път в страната, в която е установен. Сегашният режим в България за възстановяване на ДДС, платен от чуждестранни лица, изисква те да подадат искане за възстановяване пред българската приходна адми-

нистрация. От 2010 г. приходната администрация на платеца на дохода следва да препрати по електронен път искането за възстановяване на данъка до приходната администрация на страната на доставчика. Последната трябва да го възстанови в 4-месечен срок (6 месеца по сегашните правила), освен ако не поиска допълнителни разяснения. Удължава се и срокът, в който може да се иска възстановяване на ДДС, платено в друга страна членка. Новият ще е до 30 септември (30 юни по сегашните правила) на годината, следваща годината на начисляване на данъка. Обсъжданите промени трябва да се въведат в българското законодателство от началото на следващата година. Същевременно е препоръчително дружествата да прегледат договореностите си с чуждестранните компании и да предприемат необходимите промени в счетоводните си системи заради предстоящите изменения в начина на облагане. *Заглавието е на редакцията **Авторът е старши консултант в данъчния отдел на „ПрайсуотърхаусКупърс България“

Конкретните промени Посреднически услуги Посредническите услуги (с изключение на свързаните с недвижими имоти) ще подлежат на облагане с ДДС в страната на компанията получател. По сегашния режим облагането с ДДС на посредническите възнаграждения принципно зависи от основната доставка, за която се отнася посредничеството, като е възможно в някои случаи ДДС да се начисли в страната на доставчика. Услуги, свързани с недвижими имоти Запазва се третирането на услуги, свързани с недвижими имоти. Те ще подлежат на облагане с ДДС в страната, където се намира съответният имот. По този начин ще се третират и посредническите възнаграждения, свързани с продажба на недвижими имоти. Ремонт на стоки Начисляване на ДДС в страната на получателя ще важи и за услуги, свързани с работа върху движими вещи (най-често ремонт и подобрения на стоки). И по сегашните правила съществува подобна възможност, но тя е обвързана с изпълнението на определени условия. Тези условия отпадат от 1 януари 2010 г. и подобни доставки ще се облагат с ДДС в страната на получателя на услугите. Управленски услуги При тях съществуват различни практики за третирането им. Като цяло облагането по сегашните правила зависи от естеството на услугите и е възможно за такива с предимно административен характер доставчикът да начисли местен ДДС. От Нова година мениджмънт услугите се облагат с ДДС в страната на получателя по общия ред и доставчикът няма да начислява местен ДДС за услуги, предоставяни на чуждестранни лица. Наем на транспортни средства По сегашния ред наемните вноски се облагат с ДДС в страната на доставчика. От 1 януари 2010 г. ще се прави разграничение между дългосрочен и краткосрочен наем на превозни средства. Дългосрочният наем на превозни средства (повече от 30 дни, а за плавателни съдове - повече от 90 дни) ще се третира съгласно новото основно правило и ДДС ще се начислява в страната на получателя. За краткосрочния наем ДДС ще се начислява в страната, където транспортните средства са фактически предоставени на наемателя за ползване.

dnevnik-20091001-all  

Случи се Първа жертва на свинския грип у нас Ирландия решава съдбата на ЕС Прокуратурата започна масови проверки в Славяново Още на стр. 9 a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you