Page 73

OFF COMPETITION

LIFE STORY OF RED PENCIL DASTANE ZENDEGIYE MEDADE GHERMEZ POVESTEA CREIONULUI ROŞU

RISING HOPE

Germany, 2012, 10’ Director / Regizor: Milen Vitanov

Iran, 2012, 7’ Director / Regizor: Ali-Reza Chitaei

Rising Hope, who used to be the fastest horse in the world, suddenly turns into a loser. With the help of a new friend − a jack-of-all-trades hound − he finds hope and himself again. Rising Hope, la un moment dat cel mai rapid cal din lume, începe dintr-odată să piardă cursele. Cu ajutorul unui nou prieten – un ogar uns cu toate alifiile – descoperă speranţa şi se regăseşte pe sine însuşi.

Red pencil, percussions, beauty, red. Creion roşu, ritmuri, frumuseţe, roşu.

MONSTERSYMPHONY MONSTERSINFONIE SIMFONIA MONŞTRILOR

SHADOW PLAY GÖLGE OYUNU JOCURI CU UMBRE

Germany, 2012, 3’ Director / Regizor: Kiana Naghshineh Meet the band: four monsters conducted by a little girl. Who knows where reality ends and where fantasy begins? Aceasta e orchestra: patru monştri dirijaţi de o fetiţă. Cine ştie să spună unde se termină realitatea şi începe fantezia?

Turkey, 2012, 5’ Director / Regizor: Sinan Sertel Every child wants to play. Some can play anyway. Others need the visit of the man who can make the sun shine. And then we have a happy, playful end. Fiecare copil vrea să se joace. Unii se pot juca oricum. Alţii au nevoie de vizita celui care poate face soarele să strălucească. Şi abia apoi urmează un final fericit, plin de voie bună.

71

NexT IFF 2013 catalogue  
Advertisement