Page 71

OFF COMPETITION

BARKING ISLAND

IT’S A DOG’S LIFE

France, 2010, 15’ Director / Regizor: Serge Avédikian

France / Canada, 2012, 8’ Director / Regizor: Julie Rembauville , Nicolas Bianco-Levrin

CHIENNE D’HISTOIRE INSULA CÂINILOR

MERCI, MON CHIEN O VIAŢĂ DE CÎINE

This evening, the dog Fifi is forced to read its newspaper under the table during the dinner. But between Dad, Mom, Thomas and Zoé, the atmosphere is electric and the reading seems to be compromised. În seara asta, câinele Fifi este nevoit să-şi citească ziarul sub masă în timpul cinei. Dar între tata, mama, Thomas şi Zoe atmosfera este încărcată, nici o şansă să-şi ducă la bun sfârşit lectura.

Constantinople, 1910. Too many stray dogs in the streets. The newly installed government, influenced by an occidental model of society, calls in European specialists to get rid of the dogs. Constantinopol, 1910. Prea mulţi câini vagabonzi pe străzi. Noul guvern la putere, influenţat de modelul societăţii occidentale, cere ajutorul specialiştilor europeni ca să scape de câini.

THE STORY OF LITTLE PAOLO L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO POVESTEA MICULUI PAOLO

TENNIS ELBOW SCURTĂ LA MÂNĂ

France / Belgium, 2011, 22’ Director / Regizor: Nicolas Liguori

France, 2012, 17’ Director / Regizor: Vital Philippot In 1863, Cyrill undertakes a journey to Italy. He carries a mysterious music box on his back. He meets little Paolo, who dreams about having the same music instrument. În 1863, Cyrill face o călătorie în Italia. Duce cu sine o cutie muzicală misterioasă. Se întâlneşte cu micul Paolo, care visează să aibă şi el acelaşi instrument muzical.

Like every year, it’s time for the big match between Philippe and Yannick, father and son. Ca în fiecare an, a venit momentul pentru marele meci între Philippe şi Yannick, tată şi fiu.

69

NexT IFF 2013 catalogue