Page 58

OFF COMPETITION

OUT OF FRAME TITLOI TELOUS FĂRĂ CADRU

Greece, 2012, 10’, experimental – EFA Nominee Venice 2012 Director / Regizor: Yorgos Zois

SUPERMAN, SPIDERMAN OR BATMAN SUPERMAN, SPIDERMAN SAU BATMAN

Romania, 2011, 11’, fiction – EFA Nominee Valladolid 2012 Director / Regizor: Tudor Giurgiu

In Greece the advertisement in exterior billboards has been recently forbidden. As a result there are hundreds of empty frames that don’t carry any messages. But the empty frames are now the message. În Grecia, reclamele pe panouri de exterior au fost recent interzise. Drept rezultat, există sute de cadre de panouri goale, care nu transmit nici un mesaj. Însă cadrele goale au devenit de acum mesaje în sine.

SILENT

TOMORROW WILL BE GOOD

SESSIZ / BÉ DENG ÎN TĂCERE Turkey, 2012, 14’, fiction – EFA Nominee Grimstad 2012 Director / Regizor: L. Rezan Yesilbas Zeynep wants to visit her husband in prison. Zeynep is only able to speak her mother tongue ‘Kurdish’; however, only the Turkish language is allowed to be spoken in prison, so she’s unable to utter a word there. Zeynep vrea să-şi viziteze soţul în închisoare. Zeynep nu poate să vorbească decât kurda, limba ei natală; dar în închisoare nu este permis să se vorbească decât turceşte, aşa că nu poate să rostească un cuvânt acolo. 56

Aron, a 5-year-old boy, sets together with his worried father on a journey at the end of which he wishes, like the superheroes in the comic books, to save his mother suffering from a heart condition. Aron, un băiat de 5 ani, şi tatăl său plin de griji pleacă într-o călătorie la sfârşitul căreia băieţelul îşi doreşte, la fel ca supereroii din benzile desenate, să-şi salveze mama bolnavă de inimă.

DEMAIN, ÇA SERA BIEN MÂINE VA FI BINE

France, 2011, 16’, fiction – EFA Nominee Ghent 2012 Director / Regizor: Pauline Gay Portrait of two lost girls … Portret al unor fete pierdute...

NexT IFF 2013 catalogue  
NexT IFF 2013 catalogue  
Advertisement