Page 53

OFF COMPETITION

FAMILY REUNION

MY BABY

Romania, 2012, 13’ Director / Regizor: Florina Dumitrache

Romania, 2013, 19’ Director / Regizor: Luiza Pârvu

REUNIUNE DE FAMILIE

Under the pressure of yet another reunion with his exwife’s family in order to spend Christmas with his son, Sorin locks himself in the bathroom. When the family members seek the reason for his alienation, things get out of control because of past conflicts. Sub presiunea revenirii la familia fostei soții pentru a petrece Crăciunul alături de fiul său, Sorin se închide în baie. Atunci când membrii familiei caută să afle motivul alienării, lucrurile scapă de sub control datorită conflictelor din trecut.

Security guard Iulia, interior decorator Andi and English language teacher Ana are bound by a series of decisions that could change their lives forever. Iulia, paznic de noapte al unei clădiri în construcție, Andi, designer de interioare și Ana, profesoară de limba engleză, sunt legați de o serie de decizii care le pot schimba viețile pentru totdeauna.

NAMESAKES TIZI

Romania, 2012, 30’ Director / Regizor: Mircea Nestor

FLORIDA Austria, 2012, 7’ Director / Regizor: Catalina Molina A mother is looking for someone to watch her son while she’s at a job interview. While doing so, she forgets about the child itself... O mamă este în căutarea cuiva care să-i supravegheze fiul cât timp ea participă la un interviu pentru un loc de muncă. În scurt timp, ea uită complet chiar de copil...

Two childhood friends, now in their thirties, have grown apart over the years. As one of them is about to leave the country, they get together one last time for an all-nighter with the old gang, just like in the good old days. Doi prieteni din copilărie, ajunși acum la treizeci și ceva de ani, se întâlnesc în ajunul plecării unuia dintre ei din țară, ca să petreacă o ultimă noapte albă împreună cu vechea gașcă, chiar dacă relațiile dintre ei s-au răcit de mult. 51

NexT IFF 2013 catalogue  
Advertisement