Page 52

OFF COMPETITION

DOG LEASH

THE DOORMAN

RESEN ÎN LESĂ

SANTINELĂ

Spain, 2012, 8’ Director / Regizor: Pau Camarasa

Israel, 2012, 26’ Director / Regizor: Eti Tsicko

Timişoara, December 1989. It is the night in which everybody has to choose a side. But a night porter thinks he won’t have to. Timișoara, Decembrie 1989. E noaptea în care fiecare trebuie să aleagă de partea cui se află. Însă un portar de noapte crede că nu va trebui să facă asta.

Cracks are starting to burst in Marina’s frozen life, leading towards finding refuge in dangerous places. Fisurile încep să plesnească în viața înghețată a Marinei, determinând-o să-și găsească refugiul în locuri periculoase.

THE DOGE’S PALACE

Romania, 2012, 26’ Director / Regizor: Andrei Cohn A story about simple life, friendship and dreams. The everyday hard work, far away from home, shapes the life of a group of railway workers. The male community shares its joys and fears and has to bear the consequences of being apart from their families. O poveste despre viață, prietenie și visuri. Munca grea de zi cu zi, departe de casă, modelează viața unui grup de muncitori CFR. Membrii acestei comunități masculine își împărtășesc bucuriile și temerile, nevoiți să suporte consecințele îndepărtării de familiile lor.

50

FAMILY PICTURES FOTOGRAFII DE FAMILIE

Romania, 2013, 27’ Director / Regizor: Julia Groszek

It’s the story of a family meeting on a Sunday afternoon. Afterwards, they’ll never meet all together again. The movie is about the end of the family concept. E povestea unei reuniuni de familie într-o duminică dupăamiază. Ulterior, ei nu se vor mai întâlni cu toții niciodată. Filmul este despre sfârșitul conceptului de familie.

NexT IFF 2013 catalogue  
Advertisement