Page 10

NexT International Film Festival

© Cornel Lazia Photography

The Art of Film is not a solitary one. It is par excellence an art of solidarity, a cultural act that is performed “together”. From the earliest stages to its very end, the cinematic chain is punctuated by interactions which consummate the creation – the Film – leading it towards a final interaction – with the Public. Furthermore, films and cineastes interact and construct together, regardless of whether we refer to directors, screenwriters, actors, camera operators, film editors, composers, producers or cinema owners. Each cinematic experience generates added value. The communication between cineastes and their public is mediated by the film and each spectator leaves the cinema enriched with an experience, a state of mind, a thought, while the spectators’ feedback offers filmmakers the energy needed to carry on. NexT makes it its mission to consolidate the feeling of solidarity between the public and cineastes, by bringing the latter in contact with those who watch their films, right from the onset of this journey. NexT is a happening – with friends, among friends, fueled by the desire to build new and strong friendships. Therefore, Film enthusiasts from all corners of the world, unite at NexT!

Cinemaul nu este o artă solitară. Cinemaul este prin excelenţă o artă a solidarităţii, este un act cultural care se face „împreună“. De la începutul până la sfârşitul lanţului cinematografic avem de-a face cu interacţiuni care împlinesc creaţia, Filmul, şi construiesc pentru a-l aduce în faţa interacţiunii finale, cea cu Publicul. De asemenea, filmele şi cineaştii interacţionează şi construiesc împreună, indiferent daca vorbim despre regizori, scenarişti, actori, operatori, monteuri, compozitori, producători sau proprietari de cinematografe. Fiecare experienţă cinematografică generează valoare adăugată. Comunicarea între cineaşti şi public se realizează prin intermediul filmului şi fiecare spectator pleacă de la cinema îmbogăţit cu o experienţă, o stare, un gând, iar feedbackul spectatorilor aduce celor ce fac filme energia necesară pentru a continua. NexT îşi propune să întărească sentimentul de solidaritate între public şi cineaşti, aducându-i pe cei din urmă în interacţiune directă cu cei care le văd filmele încă de la început de drum. NexT e o întâmplare – cu prieteni, între prieteni, în dorinţa de a crea noi şi trainice prietenii. Aşadar, Prieteni ai filmului din toate zările, reuniţivă la NexT!

Ada Solomon Festival Director / Director Festival

8

NexT IFF 2013 catalogue  
Advertisement