Page 1


NexT International Film Festival Festivalul InternaĹŁional film NexT


NexT International Film Festival

A true event in Romanian cinema, every new edition of NexT IFF offers an inspired selection of films and represents an important meeting point for filmmakers, experts and film lovers from everywhere. NexT IFF offers young Romanian filmmakers an opportunity to be discovered, and the films showcased are increasingly appreciated and ever more acknowledged at the international level. Furthermore, we encourage the initiative of the partnership between NexT Cultural Society and the European Film Academy, as well as this novel presence of the European Oscars at the fourth edition of NexT IFF. Congratulations to the organizers on the exemplary manner in which this festival promotes the values of the seventh art.

Eveniment în cinematografia românească, fiecare nouă ediţie a Festivalului Internaţional de Film NexT propune o inspirată selecţie de filme şi e un important punct de întâlnire pentru cineaştii, specialiştii şi iubitorii de film de pretutindeni. Festivalul NexT constituie o şansă de afirmare pentru tinerii cineaşti români, iar filmele prezentate sunt din ce în ce mai apreciate şi beneficiază de o recunoaştere tot mai înaltă la nivel internaţional. De asemenea, salutăm iniţiativa parteneriatului între Societatea Culturală NexT şi Academia Europeană de Film, precum şi inedita prezentare a nominalizărilor oscarurilor europene la cea de a patra ediţie a Festivalului NexT. Felicitări organizatorilor pentru modul exemplar în care acest festival promovează valorile celei de a şaptea arte.

Eugen Şerbănescu General Director / Director General National Film Center / Centrul Naţional al Cinematografiei

5


NexT International Film Festival

They say anything is possible in the movies. Romanian cinema has placed Romania on the world map, achieving a performance that hasn’t passed unnoticed by the Romanian Cultural Institute. 4 years ago, the Romanian Cultural Institute initiated the Weekly Evening Screenings series in Bucharest, having Cristian Mungiu and Cătălin Mitulescu as its first guests. From that moment on, the Romanian Cultural Institute has constantly supported the presence of Romanian filmmakers and films at prestigious festivals or at events organized by the Romanian cultural institutes from abroad. If the European Film Festival, organized by the Romanian Cultural Institute in Bucharest, has grown over the last couple of years, it is because the entire European film world has its eyes set on Romania. The three major awards granted by the Romanian Cultural Institute at the fourth edition of NexT IFF belong to the same context. Let’s hope that the success of Romanian cinema will continue to pleasantly surprise us, so that we continue to promote it as it duly deserves. NexT IFF confirms an admirable initiative, which has undergone an extraordinary development. It is a great event to which the Romanian Cultural Institute wishes a long life.

Se spune că în filme totul e posibil. Filmul românesc a marcat România pe harta lumii, reuşind o performanţă pe care Institutul Cultural Român nu a neglijat-o. Acum 4 ani, Institutul Cultural Român a inițiat seria Serilor de film de la Bucureşti, avându-i ca invitați pe Cristian Mungiu şi Cătălin Mitulescu. Din acel moment, ICR a susţinut permanent prezenţa cineaştilor români şi a filmelor româneşti la festivaluri de mare prestigiu sau la evenimente organizate de institutele culturale româneşti din străinătate. Dacă Festivalul Filmului European organizat de ICR la Bucureşti a crescut în ultimii 2 ani, aceasta se datoreaza faptului că întreaga cinematografie europeană este cu ochii pe România. În acelaşi context se situează şi cele trei mari premii pe care ICR le acordă şi la a patra ediţie a Festivalului NexT. Să sperăm că succesele filmului românesc ne vor surprinde la fel de plăcut şi în continuare pentru ca noi să continuăm să îl punem în valoare aşa cum se cuvine. Festivalul NexT confirmă o iniţiativă laudabilă care s-a dezvoltat extraordinar. E un mare eveniment căruia ICR ii urează viaţă lungă.

Roxana Călinescu Film Expert – Romanian Cultural Institute Visual Arts Department

6


NexT International Film Festival

© Antoinette Eugster Photography

It is with great pleasure that I accept to give my Patronage to NexT International Film Festival organized by NexT Cultural Society. This project will promote Romanian cinema internationally, while also supporting young talents. Congratulations for obtaining the support of the Cannes Film Festival, via the International Critic’s Week (Semaine de la Critique) programme, and for constantly attracting renowned partners willing to support short film production. I hope that NexT International Film Festival will become one of the most prestigious film festivals in Central and South-Eastern Europe and that this year, on it’s forth edition, it will be rewarded by an ever-increasing audience. The projects of NexT Cultural Society fit well within the framework of „Romania. A 30 years vision” written by the Royal House of Romania.

Accept cu plăcere ca Festivalul Internaţional de Film NexT, organizat de Societatea Culturală NexT, să se desfăşoare sub Înaltul meu Patronaj. Acest proiect va promova cinematografia românească în plan internaţional şi va sprijini tinerele talente. Vă felicit pentru că aţi obţinut sprijinul Festivalului de Film de la Cannes prin programul Semaine de la Critique şi că reuşiţi să câştigaţi, de la an la an, parteneri de renume, dornici să suţină producţia filmelor de scurt metraj. Sper ca Festivalul Internaţional de Film NexT să devină unul dintre cele mai prestigioase din Europa Centrală şi de Sud-Est şi să se bucure şi anul acesta, la a patra ediţie, de o prezenţă din ce în ce mai mare din partea publicului. Activităţile Societăţii Culturale NexT se încadrează în “Viziunea pe 30 de ani pentru România” a Casei Regale.

HRH Crown Princess Margarita of Romania ASR Principesa Margareta a României

7


NexT International Film Festival

NexT was born out of the necessity to find a way to wipe off our tears. The solution we found was to try to smile. First, us. Then, to see if we can give a smile to the audience. Some have said we’ve even started to laugh and that we’ve crossed the line. I believe, however, that smiling and goodwill can move mountains. I think that this is the way for a fuller life, for a united society, more open and more willing. I think that, if the NexT generations – the ones following us – will smile more, will enjoy every moment and every second – then they will be stronger. In this spirit – the NexT spirit – we want to give warmth and a smiling pill to our audience. At the same time, we’re trying this pill on our volunteers and on our team during the months of organizing the festival. If, at the end, you will see all of us – audience and organizers – smiling together, then it means we have succeeded. Cristi, Andrei, will you smile too, please!

NexT a apărut din nevoia de a găsi o modalitate de a ne şterge lacrimile de pe obraji. Soluţia pe care am găsit-o a fost să încercăm să zâmbim. Întâi noi. Apoi să vedem dacă putem să dăruim un zâmbet publicului. Unii ne-au spus că am început să râdem şi că întrecem măsura. Eu cred că zâmbetul şi bună-voinţa pot muta munţii din loc. Cred că asta e calea spre o viaţă mai împlinită, spre o societate mai unită, mai deschisă şi mai binevoitoare. Cred că dacă generaţiile NexT – cei care vin după noi – vor zâmbi mai mult, se vor bucura de fiecare astăzi şi acum – vor fi mai puternici. În acest spirit – spiritul NexT – dorim să dăm o pastilă de zâmbet şi căldură publicului nostru. În acelaşi timp încercăm pilula aceasta cu voluntarii şi cu echipa pe parcursul lunilor de pregătire a festivalului. Dacă la final ne veţi vedea pe toţi – public şi organizatori- zâmbind împreună, înseamnă că am reuşit. Cristi, Andrei, zâmbiţi şi voi, vă rog!

Ada Solomon Festival Director / Director Festival

8


NexT International Film Festival

One of the most rewarding things that have been said yet about the programming at NexT came from one of the directors represented in last year’s competition. He praised the way in which the programs were built, with each short presenting the viewer with a new aesthetic proposition, as different from the one preceding it as it was coherent in itself – a film with a radical approach to form followed, say, by a clean, efficient piece of more orthodox storytelling, followed in its turn by a film conceived less like a short story and more like a poem (the sort which explodes into meaning only with the last words or with the last image), followed by a piece of austere realism, followed by something stylistically outré or exhibitionistic. And so on. In any case, this is what we’re trying for. The idea is to pack in every program as much as possible of everything that cinema can do or be. We are looking for films in which the medium is more than a mere vehicle for „a good story” or an „important message”; we are looking for evidence of passionate, intelligent feeling, on the filmmaker’s part, for the vehicle itself. Ideally, each film in this competition should advocate eloquently, thoughtfully, for a certain use of the medium.

Unul dintre cele mai gratificante complimente care ni s-au făcut pentru programul competiţional de la NexT a venit de la unul dintre regizorii invitaţi anul trecut. Acestuia i-a plăcut felul în care era construit fiecare calup de scurtmetraje din competiţie – faptul că, de pildă, după un film ultrasolicitant, cu parti-pris-uri stilistice radicale, se putea destinde, pur şi simplu, cu o poveste bună, bine spusă prin imagini, după care însă venea imediat un film care nu mai era ca o povestire, ci ca un poem a cărui semnificaţie nu izbucneşte decât în ultima imagine, în ultimul vers, după care venea o mostră de realism riguros, conformă cu toate principiile lui André Bazin, urmată de un alt film, de astă dată unul făcut într-un stil exhibiţionist sau hiperbolic. Şi tot aşa – mereu alte propuneri. În orice caz, asta încercăm. Idealul nostru este ca fiecare calup de filme să cuprindă cât mai mult din tot ceea ce poate fi cinema-ul. Căutăm mai ales filme care să ne convingă că, pentru realizatorii lor, cinema-ul e mai mult decât un vehicul întâmplător folosit la transmiterea unei poveşti sau a unui mesaj. Filme făcute de oameni care acordă la fel de multă atenţie vehiculului în sine, care îl văd într-un anume fel, care optează hotărât şi în cunoştinţă de cauză pentru o anumită concepţie despre el, în defavoarea alteia.

Andrei Gorzo Creative Director / Director Artistic

9


NexT International Film Festival

Cristian Nemescu As a student of Bucharest’s National University of Drama and Film I.L. Caragiale, Cristian Nemescu directed a series of short films which were funny, sexy, brazenly lyrical, technically audacious and visually alive in a way that signaled the presence of a major talent. Mihai and Cristina (2001) won Best International Debut at the International Film Festival Message-to-Man in Sankt-Petersburg, as well as audience awards at the Milano Film Festival and at the Young European Cinema Festival in Torun, Poland. C Block Story (2002) was nominated for Best Short at the European Academy Awards; it also won the Grand Prize at New York University’s International Student Film Festival and it went on collecting awards and invitations at more than 20 film festivals from all over the world. Nemescu’s first independently-made film, the ambitious, 45-minute long Marilena from P7, had its premiere at the Cannes Film Festival; its festival itinerary included Edinburgh, Telluride and Cottbus. An accomplished technician by the age of 25, Nemescu also won recognition as a director of commercials and music videos. By the time of his death (27), he has just finished shooting his first feature film, the superbly capacious and vital California Dreamin’ (2007), selected Best Film in the section Un Certain Regard, at the Cannes Film Festival.

Ca student al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragia­le din Bucureşti, Cristian Nemescu a realizat o serie de scurt-metraje care erau în acelaşi timp comice, sexy, insolent-lirice, îndrăzneţe din punct de vedere tehnic şi încărcate de o vitalitate vizuală care semnala prezenţa unui talent prodigios. Mihai şi Cristina (2001) a câştigat premiul pentru Cel mai bun debut internaţional la Festivalul de Film Message-to-Man din Sankt-Petersburg, precum şi premii ale publicului la Festivalul de Film de la Milano şi la Festivalul Tânărului Cinema European de la Torun, Polonia. Poveste de la Scara C (2002) a fost nominalizat pentru Cel mai bun scurt-metraj la Premiile Academiei Europene de Film şi a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film Studenţesc organizat de New York University. Primul film independent al lui Nemescu, ambiţiosul mediu-metraj Marilena de la P7, şi-a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la Cannes; itinerarul său festivalier a inclus apoi Edinburgh, Telluride şi Cottbus. Nemescu a devenit un tehnician desăvârşit până la vârsta de 25 de ani, câştigându-şi un renume şi ca regizor de videoclipuri şi reclame. În momentul morţii sale (la 27 de ani), terminase de curând filmările la lung-metrajul său de debut, California Dreamin’ (2007), un film de o anvergură şi de o vitalitate spectaculoase, câştigător al premiului secţiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes.

March 31, 1979 – August 25, 2006 31 martie 1979 – 25 august 2006

10


NexT International Film Festival

Andrei Toncu Upon his graduation from the National University of Drama and Film I.L. Caragiale (2000), Andrei Toncu worked extensively as a sound designer and sound editor in Romania and in the US, in film, television and advertising. As a perfectionist and fervent believer in the creative use of sound, he was depressed by the predominant shabbiness and lifelessness of the soundscape of Romanian cinema, and was determined to change it. His goal, in his own words, was to establish a standard for sound design in the Romanian film community. He had found a good and receptive ear in director Cristian Nemescu, and his contribution as a sound-designer is one of the reasons why the short films Mihai and Cristina (2001) and Marilena from P7 (2006) are so strikingly vital and technically daring. He worked on Nemescu’s debut feature California Dreamin’ (2007), up to the night of the car crash which killed them both. His last finished film was Radu Jude’s The Tube with a Hat which went on to win (among many other prizes) the award for Best Short at the 2007 Sundance Film Festival. A few days before his death, he had been contacted by Francis Ford Coppola with a proposition to work on the sound effects of his new film Youth Without Youth (2007).

După absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale (2000), Andrei Toncu a lucrat intensiv ca designer şi editor de sunet în România şi în Statele Unite, în film, televiziune şi publicitate. Andrei credea cu tărie în forţa nelimitată a sunetului cinematografic folosit în mod creativ şi era hotărât să schimbe cu totul peisajul sonor – predominant sărăcăcios – al filmului românesc; ţelul lui, după cum spunea el însuşi, era să impună comunităţii cinematografice româneşti un nou standard în designul de sunet. Îşi găsise un colaborator ideal de receptiv în regizorul Cristian Nemescu şi contribuţia lui, ca designer de sunet, e unul dintre motivele pentru care scurt-metrajele Mihai şi Cristina (2001) şi Marilena de la P7 (2006) frapează prin îndrăzneala lor tehnică şi prin vitalitatea lor. A lucrat la lung-metrajul de debut al lui Nemescu, California Dreamin’ (2007), până în noaptea accidentului de maşină care i-a ucis pe amîndoi. Ultimul său film terminat a fost Lampa cu căciulă al lui Radu Jude, cel mai premiat scurt-metraj românesc din toate timpurile. Cu câteva zile înainte de moartea sa, Toncu fusese contactat de Francis Ford Coppola cu o propunere de a realiza efecte sonore pentru filmul său, Tinereţe fără tinereţe (2007).

April 8, 1978 – August 25, 2006 8 aprilie 1978 – 25 august 2006

11


NexT International Film Festival

NexT Jury 2010 Juriu NexT 2010 MATTHIEU DARRAS Matthieu Darras graduated with MAs in political sciences and sociology. He wrote the Asian pages of the Larousse Dictionary of Cinema and is a collaborator of the French monthly film magazine Positif. In 2001 he founded NISI MASA, a European network of young cinema enthusiasts, organizing numerous cinematographic events in twenty countries: documentary workshops to scriptwriting seminars, book publishing or daily film festival magazines, etc. Matthieu Darras has also worked as a programmer for the Cannes Critics’ Week, over the years between 2005 and 2009. Later on, in 2008 and 2009, he was the co-director of the Alba International Film Festival in Italy. Since 2009, he is the artistic director of the Bratislava International Film Festival in Slovakia. At the time being, Matthieu Darras is scouting 1st and 2nd feature film projects for the Torino Film Lab. Matthieu Darras a absolvit cu un master în ştiinţe politice şi sociologie. Este autorul paginilor despre Asia din Dicţionarul de Cinema Larousse şi colaborator la revista lunară Positif. În 2001 fondează reţeaua europeană a tinerilor entuziaşti ai cinemaului, NISI MASA, organizând numeroase evenimente cinematografice în 20 de ţări: workshop-uri de film documentar, seminarii de scenaristică, publicare de carte sau de ziare de festival. Între 2005 şi 2009, Matthieu Darras a lucrat ca programmer la Săptămâna Criticii de la Cannes. În 2008 şi 2009 a fost codirector al Festivalului Internaţional de Film de la Alba, Italia, iar din 2009 este director artistic al Festivalului Internaţional de Film de la Bratislava, Slovacia, şi caută proiecte de film ale cineaștilor la primul sau al doilea film, pentru Torino Film Lab.

12

ELAD KEIDAN Elad Keidan is a 30-year-old filmmaker, a graduate of the Sam Spiegel film school in Jerusalem. He wrote and directed Anthem, a 30-minute short that won first prize at Cannes Cinefondation, along with several other prizes (Lodz, Moscow, Bucharest, San Sebastian, CILECT, TelAviv, Rio de Janeiro). He writes poems and he also plays the flute. At the time being, he is working on his first feature. He’s Israeli, deeply connected to his Polish, Romanian, and Moroccan roots. Elad Keidan este un cineast de 30 de ani, absolvent al școlii de film Sam Spiegel de la Ierusalim. A scris și regizat Anthem / Imn, un film de 30 de minute, care a câștigat premiul întâi la Cinefondation, la Cannes, precum și alte premii, la Lodz, Moscova, San Sebastian, CILECT, Tel-Aviv, Rio de Janeiro și la București, unde a primit trofeul NexT în 2009. Elad scrie poezie, cântă la flaut, iar în prezent lucrează la primul său lung metraj. Este un israelian cu rădăcini poloneze, românești și marocane, de care se simte profund legat. LIVIU MĂRGHIDAN Liviu Mărghidan is a director of photography and producer. His films, The Portrait of the Fighter as a Young Man, Tales from the Golden Age (Comrades, Life is Beautiful!), Medal of Honor, The Phantom Father, Crossing Dates, Lost Love stand along numerous commercials shot over the last years. Liviu Mărghidan is the director of photography of Cristian Nemescu and Andrei Toncu’s Marilena from P7, C Block Story and California Dreamin’(endless). Liviu Mărghidan este operator şi producător. Filmele sale, Portretul luptătorului la tinereţe, Amintiri din Epoca de Aur (Tovaraşi, viaţa e frumoasă!), Medalia de onoare, Tatăl fantomă, Intâlniri încrucişate, Dragoste pierdută, stau alături de numeroase producţii de publicitate realizate în ultimii ani. Liviu Mărghi-


NexT International Film Festival

dan este directorul de imagine al filmelor lui Cristian Nemescu şi Andrei Toncu, Marilena de la P7, Poveste de la scara C şi California Dreamin’ (nesfârșit). BETTINA SCHWARZ While studying Film, Media and Aesthetics at the University of Lüneburg, Bettina Schwarz worked at the university’s cinema department for the repertory movie theatre Metropolis in Hamburg and for the production company Wüste Filmproduktion. In 1998 and 2000, she took an internship at the Independent Feature Film Project (IFP) and the Anthology Film Archives, both in New York. After completing her studies with an MA, she started working for the International Forum of New Cinema and Egoli Tossell Film in Berlin. Ever since she joined the European Film Academy in 2002, she has been in charge of the short film category of the European Film Awards, as well as the training projects like EFA Master Classes. Bettina Schwarz a studiat Film, Media şi Estetică la Universitatea din Lüneburg, lucrând în acelaşi timp la departamentul de film al universităţii, pentru cinematograful de repertoriu Metropolis din Hamburg şi pentru compania de producţie Wüste Filmproduktion. În 1998 şi 2000 a făcut stagii la Independent Feature Film Project şi la Anthology Film Archives din New York. După absolvirea studiilor de masterat, a lucrat pentru New Cinema şi pentru Egoli Tossell Film din Berlin. Din 2002 lucrează pentru Academia Europeană de Film, fiind responsabilă de secțiunea de scurt metraj a Academiei Europene de Film şi cu proiectele de training, ca de exemplu master-class-urile AEF.

JIM STARK Jim Stark’s first involvement with film was in the early 1980s when helping Jim Jarmusch finance, produce and sell the low-budget independent hit Stranger Than Paradise (winner of the Camera D’Or in Cannes). He worked on other feature films for Jim Jarmusch: Down by Law, Mystery Train, Night on Earth, Coffee and Cigarettes. Jim’s other producing credits include films by Alex Rockwell, Gregg Araki, Christopher Munch, Adrienne Shelley, Sergei Bodrov, Kevin Asher Green, Vladan Nikolic, Valdis Oskarsdottir. Jim co-wrote and produced Fridrik Thor Fridriksson’s Cold Fever and Factotum, which he adapted as co-screenwriter with director Bent Hamer from the Charles Bukowski novel. Jim has acted in a number of films, and he frequently writes and lectures on film production, finance and sales. Jim Stark s-a implicat pentru prima oară în cinema la începutul anilor ‘80, atunci când l-a ajutat pe Jim Jarmusch să finanţeze, să producă şi apoi să vândă filmul indepedent cu buget redus Stranger Than Paradise, câştigătorul premiului Camera D’Or la Cannes. A mai colaborat cu Jarmusch la Down By Law, Mystery Train, Night On Earth şi Coffee and Cigarettes. Ca producător, a mai lucrat cu Alex Rockwell, Gregg Araki, Christopher Munch, Adrienne Shelley, Sergei Bodrov, Kevin Asher Green, Vladan Nikolic şi Valdis Oskarsdottir. Jim este co-scenarist al filmelor Cold Fever (regia Fridrik Thor Fridriksson) şi Factotum (după romanul lui Charles Bukovski, regia Bent Hamer), a jucat în numeroase alte producţii şi susţine adesea master-class-uri de producţie de film, finanţare şi vânzări.

13


NexT International Film Festival

AWARDS PREMII We love films and our audience alike. This is why we have awards for both. Iubim filmele și ne iubim publicul, în egală măsură. De aceea avem premii și pentru unii, și pentru alții. FILMS / FILME NexT TROPHY / TROFEUL NexT 4000 Euro granted by Romanian Cultural Institute 1500 Euro worth of film stock and front end lab services offered by Kodak CineLabs Romania 4000 Euro oferiți de Institutul Cultural Român 1500 de Euro în peliculă şi servicii de procesare oferiți de Kodak CineLabs România

AUDIENCE / PUBLIC LUCKY VIEWER AWARDS / PREMIILE SPECTATORILOR NOROCOȘI 10 x 5 books offered by Nemira Publishing 5 x 2 cinema tickets granted by Cityplex 10 x 5 cărți oferite de Editura Nemira 5 x 2 bilete la cinema oferite de Cityplex

“CRISTIAN NEMESCU” BEST DIRECTING AWARD / PREMIUL “CRISTIAN NEMESCU” PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român

EMILE CANTILLON YOUTH JURY AWARD / PREMIUL JURIULUI TÂNĂR EMILE CANTILLON 1 place in the Emile Cantillon Youth Jury of the 25th edition of Namur International Festival of French-Speaking Film for the winner of the film criticism contest, granted by Namur International Festival of FrenchSpeaking Film 1 loc în juriul tânăr Emile Cantillon al celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Francofon de la Namur pentru câștigătorul concursului de critică de film, acordat de Festivalul Internațional al Filmului Francofon de la Namur

“ANDREI TONCU” BEST SOUNDTRACK AWARD / PREMIUL “ANDREI TONCU” PENTRU CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român BEST ROMANIAN SHORT FILM / CEL MAI BUN SCURT METRAJ ROMÂNESC 3500 Euro worth of DI post-production services granted by Abis Studio 2 weeks of extensive promotion on Cocor media façade, granted by Cocor Media Channel 3500 Euro in servicii de post-producție DI oferiti de Abis Studio 2 săptămâni de promovare intensivă pe fațadă media Cocor, oferite de Cocor Media Channel AUDIENCE AWARD / PREMIUL PUBLICULUI HDV Palm Camcorder HVR-A1E camera granted by Sony o cameră HVR-A1E HDV Palm Camcoder oferită de Sony

14

NexT DEVELOPMENT AWARD / PREMIUL DE DEZVOLTARE NexT 4 days of intensive project consulting granted by Villa Kult in Berlin consultanță intensivă pe proiect, pe durata a 4 zile la Berlin, oferită de Villa Kult

POSTER COMPETITION AWARD / PREMIU CONCURS POSTERE 1 e-book reader Iriver Story for the winner of Poster Competition, granted by Iriver and Skin Media 1 e-book reader Iriver Story pentru câștigătorul concursului Poster Competition, oferit de Iriver și Skin Media


NexT International Film Festival

NexT TEAM ECHIPA NexT

TUDOR D. POPESCU sound-design video content ANDA PUŞCAŞ DOP video content

ALEX OLTEANU technical assistant

ANASTASIA CHILIMENT giftshop coordinator

SERGIU NEGULICI NexT Trophies design

IULIA ANDREEA GHIŢESCU ticketing

ADA SOLOMON festival director ANDREI GORZO creative director YVONNE IRIMESCU festival coordinator CĂTĂLIN ANCHIDIN corporate relations manager

ADRIAN PAVELESCU production manager

DAN ŞTEFAN RUCĂREANU sound-design NexT video

ADRIANA TROCEA new media

IOANA DRĂGHICI print traffic coordinator

RADU POPESCU graphic design NexT Kids

MIRELA ŢUGUI production assistant

RADU POPESCU graphic design NexT Kids

ELENA COSMĂNESCU ANDREEA DANA ILINCA ALEXANDRU LAZĂR PR & press

ALEX BOLDEANU production assistant

DANA SOMMER project sales

MATEI BRANEA art director & illustrator

ALEX BOLDEANU production assistant

ANA AGOPIAN Romanian coordinator of European Short Pitch

OZANA OANCEA international relations coordinator NexT Kids coordinator

ALEXANDRA IVAN after-hours events coordinator

INTERNS

CARMEN GOCIU catalogue design

ANDREEA ALEXANDRA ION assistant to the festival coordinator

DANIEL NANBOE IT & Web coordinator

ANGELA CĂLMUC assistant to the corporate relations manager

ANDRADA ROMAGNO translations coordinator & catalogue editor ADRIANA RĂCĂŞAN volunteers & interns coordinator production coordinator

LIVIU BĂRBULESCU web administrator

OANA RĂSUCEANU PR manager

ADI MARINECI festival photographer

TOMA PEIU press coordinator

AURA IORDACHE financial advisor

DOBRICĂ LOSPĂ technical manager

CRISTINA IVAN office manager DANA BOGHEAN MELCONIAN travel coordinator

LUIZA PÂRVU video content coordinator poster competition coordinator programmer Countries in Focus: UK

ELA DUCA CRISTINA BÎLEA catalogue ROXANA MOCANU subtitles OANA POPA THEODOR COSTEA dtp ADINA HARIUC VICENŢIU ALEXANDRU GARBACEA video DORU NICOLAE production

ECATERINA JACA assistant to the international relations manager

IZABELA MARIA FRĂŢILĂ NexT Kids

CARMEN ANDREEA AGUDARU assistant to the volunteers & interns coordinator

VLAD IGNAT RĂZVAN PACIU technical department

NORA DUMITRESCU assistant coordinator European Short Pitch HILDEGARD IGNĂTESCU assistant to NexT Kids coordinator

15


NexT International Film Festival

Agenda Tuesday, April 13 / Marţi, 13 aprilie Scala Cinema / Cinema Scala m 18:00 – 19:00 Opening Gala / Gala de deschidere m 19:00 – 21:00 Special Screening / Proiecţie specială m 21:30 – 23:30 Semaine internationale de la critique

Wednesday, April 14 / Miercuri, 14 aprilie Scala Cinema / Cinema Scala m 16:30 – 18:30 Competition I + Q&A / Competiţie I + Q&A m 19:00 – 21:00 Competition II + Q&A / Competiţie II + Q&A m 21:30 – 23:15 European Film Academy / Academia europeană de film: Short Matters ! I

Thursday, April 15 / Joi, 15 aprilie Scala Cinema / Cinema Scala m 16:30 – 18:30 Competition III + Q&A / Competiţie III + Q&A m 19:00 – 21:00 Competition IV + Q&A / Competiţie IV + Q&A m 21:30 – 23:15 European Film Academy / Academia europeană de film: Short Matters ! II

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie m 18:00 – 19:45 Festival Cities: Oberhausen m 20:30 – 22:15 Countries in Focus: UK

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie m 11:00 – 13:00 Competition I + Q&A (Rerun) / Competiţie I + Q&A (Reluare) m 14:00 – 16:00 Competition II + Q&A (Rerun) / Competiţie II + Q&A (Reluare) m 18:00 – 19:30 Countries in Focus: Poland / Polonia

Cărtureşti Loft / Mansarda Cărtureşti m 10:30 – 11:30 Seminar on sound-design / Seminar de sound-design Christophe Héral: Creating sound for shorts / Realizarea sunetului pentru scurt metraje m 12:00 – 14:00 Seminar on sound-design / Seminar de sound-design Alexander Hacke & Danielle de Picciotto: The making of Sternentanz / Making of Dansul stelelor

16

Baneasa Drive-In Cinema m 21.00 – 00.45 Special Screening / Proiecţie specială: Cristian Nemescu & Andrei Toncu Cărtureşti Loft / Mansarda Cărtureşti m 10:30 – 12:00 Seminar on script-writing / Seminar de scenaristică Răzvan Rădulescu: None is more. Reinsertion of reality into fiction / Nimic înseamnă mai mult. Reinserţia realului în ficţiune m 12.30 – 14.00 Seminar on film production / Seminar de producţie de film Jim Stark: Independent producing in a commercial world / Producţia de film independent într-o lume comercială


NexT International Film Festival Friday, April 16 / Vineri, 16 aprilie Scala Cinema / Cinema Scala m 14:00 – 15:45 Cristian Nemescu & Andrei Toncu I: Short Films / Scurt metraje m 16:00 – 16:30 Book Launch : Clifford Thurlow’s Making Short Films / Lansare de carte: Totul despre scurt metraj de Clifford Thurlow m 16:30 – 18:30 Competition V + Q&A / Competiţie V + Q&A m 19:00 – 21:00 Competition VI + Q&A / Competiţie VI + Q&A m 21:30 – 23:30 ShortsUP: The Dream Machine / Maşinăria de vise Eforie Cinema / Cinemateca Eforie m 11:00 – 13:00 Competition III + Q&A (Rerun) / Competiţie III + Q&A (Reluare) m 14:00 – 16:00 Competition IV + Q&A (Rerun) / Competiţie IV + Q&A (Reluare) m 18:00 – 19:45 Festival Cities: Vila Do Conde m 20:30 – 22:00 They Were NexT Generation Too / Şi ei au fost NexT Generation Cărtureşti Loft / Mansarda Cărtureşti m 10:30 – 12:00 Seminar on film criticism / Seminar de critica de film Ronald Bergan: The (Mis)Adventures of an Author of Film Books / (Mez)Aventurile unui autor de cărţi despre film m 12:30 – 13:30 Clifford Thurlow on Making Short Films / Clifford Thurlow: Totul despre scurt metraj National Center of Dance Bucharest / Centrul National al Dansului (CNDB) m 21:00 – 22:30 NISI MASA: Screening of European Short Pitch short films / Proiectia scurt metrajelor din cadrul European Short Pitch

Saturday, April 17 / Sâmbătă, 17 aprilie Scala Cinema / Cinema Scala m 11:00 – 12:00 NexT Kids – special screening for kids / proiecţie specială pentru copii m 12:15 – 14:00 NexT Kids – play time / jocuri m 15:00 – 18:30 Festival Friends + Q&A / Prietenii festivalului + Q&A m 19:30 – 23:30 Closing Gala & Screening of the Awarded Films / Gala de inchidere & Proiecţia filmelor premiate Eforie Cinema / Cinemateca Eforie m 11:00 – 13:00 Competition V + Q&A (Rerun) / Competiţie V + Q&A (Reluare) m 14:00 – 16:00 Competition VI + Q&A (Rerun) / Competiţie VI + Q&A (Reluare) m 16:30 – 19:00 Cristian Nemescu & Andrei Toncu II

Sunday, April 18 / Duminică, 18 aprilie Eforie Cinema / Cinemateca Eforie m 12:00 – 13:30 Festival Friends I (Rerun) / Prietenii festivalului I (Reluare) m 14:00 – 15:30 Festival Friends II (Rerun) / Prietenii festivalului II (Reluare) m 16:00 – 18:00 Semaine internationale de la critique (Rerun / Reluare) m 18:30 – 20:00 European Film Academy / Academia europeană de film: Short Matters ! I m 20:30 – 22:00 European Film Academy / Academia europeană de film: Short Matters ! II

Cărtureşti Loft / Mansarda Cărtureşti m 10:30 – 11:30 AMC pixel factory Valentin Nadolu, AMC Lead Artist: Vehiclescharacters in 3D. Good practices of modeling / Vehicule şi personaje în 3D. Bune practici de modelaj m 12:00 – 14:00 Seminar on film directing / Seminar de regie de film Joe Lawlor, Elad Keidan, Florin Şerban: Taking the step from short to feature / Pasul de la scurt la lung metraj

17


Competition Competiție


Competition

1000 MILES FROM TASHKENT 1000 MEILEN VON TASCHKENT LA 1000 DE MILE DE TAŞKENT Germany, 2009, 51’, HDV, color

KATHARINA WYSS Director/ Regizor Katharina Wyss was born in Fribourg, Switzerland in 1979. In 1998 she moved to Berlin to study Philosophy and Cinema at the Freie Universität Berlin. She spent some time in Paris, studying and working in film production. She finished her studies with an MA degree. Then she started studying film directing at the German Film and Television School in Berlin. She wrote and directed several short films: Once There Was A King (2008), Ice Blossom (2008). She’s actually doing the post-production of a 40’ fiction film (Minusland) and is preparing her first feature film (Die ursache). Katharina Wyss s-a născut în Fribourg, Elveţia în 1979. În 1998 s-a mutat la Berlin pentru a studia filosofie şi cinema la Freie Universität. A petrecut un timp la Paris, studiind şi lucrând în producţia de film. Şi-a terminat studiile cu un master, apoi a început să studieze regia de film la Școala Germană de Film şi Televiziune din Berlin. A scris şi a regizat mai multe filme de scurt metraj, printre care: Once There Was A King (2008), Ice Blossom (2008). În prezent lucrează la post-producţia unui film de ficţiune de 40 de minute (Minusland) şi îşi pregăteşte debutul în lung metraj (Die ursache).

LEO BRUNNSTEINER Sound designer The story of a young couple. Dima is from Tashkent, Nastja from Kiev. She’s an actress, he’s a musician. Searching for recognition – or a job. They have come to Berlin to start a new life together. It’s one day in their life. The day their relationship breaks apart under the pressure of need for recognition and being strangers. Povestea unui cuplu de tineri. Dima este din Tașkent, Nastja din Kiev. Ea este actriţă, el muzician. Sunt în căutarea afirmării – sau a unei slujbe. Au venit în Berlin să înceapă o viaţă nouă împreună. O zi din viaţa lor. Ziua în care relaţia lor se destramă sub presiunea nevoii de a se afirma şi din cauza înstrăinării.

Festivals: 43rd Hof International Film Festival, Germany; 45th Solothurn Film Festival, Switzerland.

20

Contact: Jana Wolff & Julia Schymik | Festival co-ordination | German Film and Television Academy Berlin Potsdamer Str. 2,D-10785 Berlin | Tel +49 (0) 30 257 59 153 | Fax +49 (0) 30 257 59 162 | schymik@dffb.de

Born in 1980 in Graz, Leo finished studying Sound Design at SAE Vienna in 2000. Since then, he is living and enjoying Berlin. He’s working as a sound designer, mixer, and composer for all kinds of movies, TV shows, commercials, and sound related stuff that crosses his way.  Născut în 1980 la Graz, Leo a terminat studiile de Sound Design la SAE Viena în 2000. De atunci, trăieşte şi se bucură de Berlin. Lucrează ca sound designer, sound mixer şi compozitor pentru tot felul de filme, emisiuni TV, spoturi publicitare şi alte proiecte legate de sunet.


Competition

THE ARMOIRE ŞIFONIERUL

Canada, 2009, 20’, RED, Color

JAMIE TRAVIS Director/ Regizor With The Armoire, Jamie has completed his second trilogy of short films. His six shorts, all of which have premiered at the Toronto International Film Festival, have established him as a director of precise vision. Called “one of the most original voices in Canadian cinema” by “The Toronto Star”, Jamie’s body of work – Why the Anderson Children Didn’t Come to Dinner (2003), The Patterns Trilogy (2005/2006), The Saddest Boy in the World (2006) and now The Armoire (2009) – has drawn comparisons to filmmakers as disparate as Peter Greenaway, Todd Solondz and Alfred Hitchcock. Cu Şifonierul, Jamie şi-a terminat cea de-a doua trilogie de scurt metraje. Cele şase scurt metraje, toate având premiera la Festivalul de Film de la Toronto, l-au consacrat ca fiind un regizor cu o viziune bine definită. Numit “una dintre cele mai originale voci ale cinematografiei canadiene” de către “The Toronto Star”, opera lui Jamie – Why the Anderson Children Didn’t Come to Dinner (2003), The Patterns Trilogy (2005/2006), The Saddest Boy in the World (2006) și acum The Armoire – a fost comparată cu cea a unor cineaşti cu totul diferiţi ca Peter Greenaway, Todd Solondz şi Alfred Hitchcock.

ALFREDO SANTA ANA Composer 11-year-old Aaron plays a game of Hide and Seek in which his friend, Tony, is never found. The mystery of their relationship – and of their queer attachment to the armoire in Aaron’s bedroom – can only be revealed, it turns out, through hypnosis. Aaron, un băiat de 11 ani, se joacă „de-a v-ați ascunselea” cu prietenul lui, Tony, care dispare fără urmă. Misterul relaţiei dintre ei – și al ataşamentului straniu pe care cei doi îl manifestă pentru şifonierul din camera lui Aaron – se pare că nu poate fi descifrat decât prin hipnoză.

Festivals: Special Mention – Toronto International Film Festival; Sundance Film Festival Contact: Jamie Travis | 416-910-1592 | jamie@modernfamily.ca | Jan 21-28 in Park City | thearmoire.ca

Alfredo Santa Ana’s work has mostly been devoted to composing music for the concert hall, with a few incursions into film through the work of Jamie Travis. Having scored Patterns 3, The Saddest Boy In The World, and The Armoire, he has shown talent to compose for a wide range of performing forces. Alfredo Santa Ana a compus mai mult muzică pentru sala de concert, făcând câteva incursiuni în cinematografie, în special prin intermediul filmelor lui Jamie Travis. Realizând coloana sonoră pentru Patterns 3, The Saddest Boy In The World şi The Armoire, el şi-a demonstrat talentul de a compune pentru o mare varietate de coloane muzicale.

21


Competition

BETTY B. & THE THE’S BETTY B. ŞI TRUPA EI

Germany, 2009, 13’, RED 4K, color

FELIX STIENZ Director/ Regizor Felix was born in 1982 in Berlin. Between 2004 and 2006, he had media and information studies in Offenburg and was involved in several TV and feature films, as well as making his own short films projects. In 2006, he became a founding member of “strange shorts e.V.”, a registered association for short film screenings in Europe. Since 2007 he works on different media pedagogic projects with adolescents. At the moment, he is writing on his first feature film. Felix s-a născut în 1982, la Berlin. Între 2004 şi 2006 a urmat studii de media şi informare în Offenburg și a fost implicat în mai multe proiecte TV şi de lung metraj, lucrând în același timp la propriile proiecte de scurt metraj. În 2006, a devenit membru fondator al “strange shorts e.V.”, o asociaţie înregistrată pentru proiecţii de scurt metraj în Europa. Din 2007 lucrează la mai multe proiecte de pedagogie media cu adolescenţi. În prezent, scrie la primul său lung metraj.

MARKUS MOSER Sound designer

Tobias B.’s life is not crowned with success. A short man with no work and no friends and no smile on his face. One evening he comes across Betty B., the huge chanteuse of the Band: Betty B. & the The’s. Viaţa lui Tobias B. nu este una încununată de succes. Un bărbat scund, fără slujbă, fără prieteni şi fără vreun zâmbet pe faţă. Într-o seară, acesta o întâlneşte pe Betty B., colosala cântăreaţă a trupei: Betty B. şi trupa ei.

Festivals: Special Mention of the Jury – Clermont-Ferrand Int. Short Film Festival, Landshuter Kurzfilmfestival, Regensburger Kurzfilmwoche, FiSH Der junge Deutsche Film Rostock, Regard – Saguenay International Short Film Festival

22

Contact: strangenough pictures | Marcus Forchner, Oberbaumstraße 5 | D – 10997 Berlin | Tel: +49 (0) 151 / 22907021 | info@strangenough.com | www.strangenough.com

Alongside his personal music projects, Markus has been working as a sound designer since 1999. His professional relationship with Felix Steinz has been constant since 2006, when he mixed the sound for Rolledüsch. After that, they worked toghether on Ladenhüter, Antje und wir, Just Call Me Tobi B., Meeting Laura and the latest short, Betty B. & the The’s. Pe lângă proiectele muzicale personale, Markus lucrează ca sound designer din 1999. Relaţia sa profesională cu Felix Steinz a rămas constantă încă din 2006, când acesta a făcut mixajul audio pentru Rolledüsch. Ulterior, cei doi au mai colaborat la Ladenhüter, Antje und wir, Just Call Me Tobi B., Meeting Laura şi la ultimul scurt metraj, Betty B. & the The’s.


Competition

THE BUOY LA BOYA GEAMANDURA

Spain, 2009, 12 min, 35mm, color

MARIANO SALVADOR Director/ Regizor Born in Zaragoza (Spain) in 1971, Mariano Salvador has a Journalism Degree by The University of Navarre, Spain. He has worked as a script analyst and story editor at Morena Films Production Company and as a freelance journalist, specialist in cinema information, for several medias but mostly for newspaper “Heraldo de Aragon” (Zaragoza). He has also directed these short films: The Landing (1993), Cathedral (1998), Some Days (2000) and now The Buoy (2009). At present, he works in the Audiovisual Department of the National Center of Arts Reina Sofía Museum (Madrid, Spain). Născut la Zaragoza (Spania) în 1971, Mariano Salvador a absolvit Jurnalism la Universitatea Navarre, Spania. A lucrat ca analist şi editor de scenarii la Compania de Producţie “Morena Films” şi ca jurnalist freelancer, specializat în cinema, pentru mai multe canale media, în principal pentru ziarul “Heraldo de Aragon” (Zaragoza). A regizat următoarele scurt metraje: The Landing (1993), Cathedral (1998), Some Days (2000) și acum Geamandura (2009). În prezent lucrează pentru Departamentul Audiovizual al Centrului Naţional al Artelor “Muzeul Regina Sofia” din Madrid.

DANI PEÑA Sound designer During his summer holidays on the beach, a man decides to swim to a buoy at sea, drifting dangerously away from the coast. În timpul vacanţei sale la mare, un bărbat se hotărăşte să înoate până la o geamandură, îndepărtându-se periculos de mult de ţărm.

Dani Peña has extended experience in film and television. His filmography includes: Desaliñada (2001), 20 centímetros (2005), Juego (2007), Amores locos (2009), Doctor Mateo (2009). Dani Peña are o experienţă bogată în film şi televiziune. Filmografia sa cuprinde: Desaliñada (2001), 20 centímetros (2005), Juego (2007), Amores locos (2009), Doctor Mateo (2009).

Festivals: Second Prize to the Best Short Film - Concurso de cortos de terror y gore de Molins de Rei (Spain); Salerno IFF; Rio de Janeiro Short Film Festival. Contact: Promofest | c/ Naciones 12, 4º b | 28006 Madrid (Spain) | info@promofest.org | www.promofest.org

23


Competition

CANDY DARLING CANDY DARLING

Belgium, 2008, 27’, Digi Beta, color

SILVIA DEFRANCE Director / Regizor Silvia studied animation film at the Faculty of Fine Arts Ghent, where she obtained a M.A. in audiovisual arts. Currently, she’s working on a personal P.H.D. research project: a Doctorate in Arts in the same school. She also gives lectures in film theory (based on the time image of Gilles Deleuze) to the masters. She is exploring and questioning structures of filmmaking by pushing these codes to their limits in her film practice. For the moment she is developing a new film project: Spy Movie. Silvia a studiat animaţie în cadrul Facultăţii de Arte Frumoase din Ghent, unde a obţinut şi masterul în arte audio-vizuale. În prezent, lucrează la un proiect personal de cercetare: un doctorat în Arte, la aceeaşi şcoală. Tot aici, ţine cursuri de teorie de film masteranzilor (bazate pe imaginea temporală a lui Gilles Deleuze). Explorează şi investighează structurile regiei de film, împingând la limită aceste coduri în filmele ei. În prezent, îşi dezvoltă un nou proiect de film: Spy Movie.

TOM DANIELS Sound designer

In a small isolated matriarch community, situated in the desert, reigns Mother, a manic and frustrated hag. To keep her power over Candy Darling and Daddy Cane, she deliberately creates a psychological inferno. This ultimately drives all protagonists to utter madness, and complete decay becomes inavertable. Peste o comunitate matriarhală mică şi izolată, situată în deşert, domneşte Mama, o mașteră maniacă şi frustrată. Pentru a-şi păstra puterea asupra lui Candy Darling şi Daddy Cane, aceasta creează intenţionat un infern psihologic. Acesta îi duce pe toţi protagoniştii în pragul nebuniei, iar descompunerea absolută devine inevitabilă.

Festivals: Editing Award at NYC Shorts Festival, Best Experimental Film – ÉCU , Art Direction Award – The Mar del Plata Short Film Festival, Best Actress Performance – The Short Film Festival of LA, Jury Special Prize for Best Short Film 0 The San Francisco Short Film Festival.

24

Contact: The Framed Pony’s | Tuinwijklaan 23 | 9000 Gent | Belgium | T +32 9 330 02 75 | silviadefrance@hotmail.com

He worked for radio, independent movies, postproduction houses (like ACE in Belgium) and contemporary theater plays (like Menske for Ultima Vez), from the famous Belgium director and choreographer Wim Vandekeybus. He is also a musician and played with the Belgium band Raymond van het Groenenwoud for a long time. A lucrat pentru radio, filme independente, case de post-producţie (ca ACE din Belgia) şi piese de teatru contemporane (ca Menske pentru Ultima Vez), de la cunoscutul regizor şi coregraf belgian Wim Vandekeybus. Este şi muzician şi a cântat mult timp cu trupa belgiană Raymond van het Groenenwoud.


Competition

DERBY DERBY

Romania, 2010, 15’, Super16, color

PAUL NEGOESCU Director / Regizor Born in 1984, in Bucharest. He graduated film directing at the National Film School. He directed several shorts selected and awarded in many international film festivals (Berlinale, Rotterdam, London, Slamdance). His film Renovation was nominated at the European Film Academy Awards in 2009. He is also the artistic director of the Timishort Film Festival. S-a născut în 1984, la București. A absolvit regie de film la UNATC. A regizat mai multe scurt metraje selectate și premiate la numeroase festivaluri internaționale de film (Berlin, Rotterdam, Londra, Slamdance). Filmul său Renovare a fost nominalizat în 2009 la Premiile Academiei Europene de Film. Este, de asemenea, directorul artistic al Festivalului de Film Timishort.

DAN-ȘTEFAN RUCĂREANU Sound designer

Mircea has a 15-year-old daughter, whose boyfriend is invited to dine with the family. He arrives earlier and they go to her bedroom. While watching TV, Mircea can hear his daughter moaning from her room. The dinner starts and Mircea finds out that the boyfriend supports a different football team. Mircea are o fiică de 15 ani al cărei prieten este invitat să ia cina cu familia. Acesta sosește mai devreme, iar cei doi se retrag în dormitor. În timp ce se uită la televizor, Mircea își aude fiica gemând în camera ei. Masa începe, iar Mircea află că prietenul ține cu o echipă de fotbal rivală.

Festivals: 2010 Berlin International Film Festival Contact: Papillon Film | Paul Negoescu | paul.ego@gmail.com | +40723 382 312 | www.derbythemovie.ro

Dan-Ștefan Rucăreanu was born in Buchrest, in 1986. In 2004, he graduated the Fine Arts Highschool, Music department, and in 2008 the Multimedia department: sound and editing of the National Film and Drama School. In present he’s studying for his PhD in film and works as a freelance sound designer on several Romanian film projects. Dan-Ștefan Rucăreanu s-a născut la București în anul 1986. În 2004 a absolvit Liceul de Artă la specializarea muzică, iar în 2008 a absolvit secția multimedia: sunet și montaj, din cadrul UNATC. În prezent este doctorand la film și lucrează ca freelancer sound designer în mai multe proiecte cinematografice autohtone.

VLAD VOINESCU & FILIP MUREȘAN Sound mixers

25


Competition

DIPLOMA DIPLOMA

Israel, 2009, 22 min, HD, color

YAELLE KAYAM Director/ Regizor Yaelle Kayam was born in 1979 in Tel Aviv. Prior to her studies at the Sam Spiegel film school, Yaelle studied French at the Sorbonne in Paris, Anthropology in Tel Aviv University and film at The Victorian College of the Arts in Melbourne Australia. She was admitted to third year of the Sam Spiegel Film school. Yaelle is active in a few Human rights organizations that operate in the occupied territories. Her first film was Parlines (2007). Diploma is her graduation film. Yaelle Kayam s-a născut în 1979 la Tel-Aviv. Înainte să urmeze Şcoala de Film Sam Spiegel, Yaelle a studiat franceză la Sorbona, Paris, antropologie la Universitatea din Tel-Aviv şi film la Colegiul Victorian al Artelor din Melbourne, Australia. A fost admisă în anul trei la Şcoala de Film Sam Spiegel. Yaelle activează în câteva organizaţii pentru drepturile omului care operează în teritoriile ocupate. Primul său film a fost Parlines (2007). Diploma este filmul său de absolvire.

AVIRAM VILENSKY Sound designer

Hebron. The night of the Jewish settlement Masquerade. 15-year-old Samer insists on taking his older sister Ayat to collect her diploma from the Palestinian University. Walking through the city rooftops and side narrow alleys they must avoid the settlers, the army and the curious foreign news reporters. Hebron. Noaptea de Purim. Samer, în vârstă de 15 ani, insistă să o conducă pe sora lui mai mare Ayat, care se duce să-şi ridice diploma de la Universitatea Palestiniană. Strecurându-se pe acoperişurile oraşului şi pe aleile înguste, ei trebuie să-i evite pe coloniștii evrei, armata şi pe curioşii reporteri străini.

Festivals: Third Prize – Cinefondation, Cannes Film Festival 2009; Special Mention (Wolgin Award) – The Jerusalem IFF 2009, Best Screenplay, Best Film Fostering Intercultural Dialog – Munich International Student Film Festival

26

Contact: Cinephil – Distribution & Co Productions | 18 Levontin Street, Tel Aviv 65112, Israel T +972 3 566 4129 Fax: +972 3 560 1436 | ori@cinephil.co.il | www.cinephil.co.il

Aviram Vilensky was born in Tel Aviv in 1972. He graduated SAE London in 1996 and he’s now living in Tel Aviv. Aviram is a freelance sound designer for TV, commercials, video arts and film. He is also a lecturer for sound design in several colleges including Tel Aviv University. Aviram Vilensky s-a născut la Tel Aviv, în 1972. A absolvit SAE Londra în 1996 iar acum locuieşte în Tel Aviv. Aviram lucrează ca sound designer freelancer pentru televiziune, spoturi publicitare, arte vizuale şi film. Este, de asemenea, conferenţiar de sound design la mai multe Universităţi, inclusiv Universitatea din Tel Aviv.


Competition

ELEPHANT SKIN ELEFANTENHAUT PIELE DE ELEFANT

Austria, 2009, 34’, 35mm, color

ULRIKE PUTZER & SEVERIN FIALA Directors / Regizori Ulrike was born in 1982 in Vienna. Between 2001 and 2007, she attended the Academy of Fine Arts Vienna (Painting department). Since 2005, she has been studying scriptwriting at Filmacademy Vienna. Severin was born in 1985 in Austria. He works with the Red Cross, Horn. Since 2005, he has been studying scriptwriting at Filmacademy Vienna. Ulrike s-a născut în 1982 la Viena. Între 2001 și 2007, a studiat la Academia de Arte Frumoase din Viena (secția Pictură). Din 2005 studiază scenaristică la Academia de Film din Viena. Severin s-a născut în 1985 în Austria. Lucrează cu Crucea Roșie din Horn. Din 2005 studiază scenaristică la Academia de Film din Viena.

NIKOLAUS ECKHARD Sound designer Born in 1987 in Horn, Austria. He lives and works in Vienna and studies Film at the University of Fine Arts and Sociology at the University of Vienna. He is a member of Ölfilmproductions. S-a născut în 1987 la Horn, în Austria. Trăiește și lucrează la Viena și studiază Film la Universitatea de Arte Frumoase și Sociologie la Universitatea din Viena. Este membru al Ölfilmproductions.

Over the years, Elfi has developed a protective shield, an elephant skin. Although her expression hardly changes, behind her pragmatic appearance there is a person filled with yearning: secretly in love with a younger colleague, one evening she accepts his invitation to go to the disco. The colleague doesn’t show up. Instead, Ricardo, an already highly intoxicated Elvis impersonator, evinces an interest in Elfi. De-a lungul anilor, Elfi și-a dezvoltat un scut protector, o piele de elefant. Deși rareori i se schimbă expresia, dincolo de aparența ei pragmatică se află o persoană plină de dorințe: îndrăgostită în secret de un coleg mai tânăr, ea acceptă, într-o seară, invitația lui la discotecă. Colegul nu-și face apariția. În schimb, Ricardo, un imitator de-al lui Elvis deja cherchelit bine, își manifestă interesul față de Elfi.

Festivals: Leuven Short Film Festival 2009, Sarajevo IFF 2009, Salzburg - Film:Riss Kurzfilmfestival 2009. Contact: sixpackfilm | office@sixpackfilm.com | www.sixpackfilm.com

27


Competition

FRANÇAIS FARANGSES FRANÇAIS

Thailand, 2009, 30’, DV, color

NAWAPOL THAMRONGRATTANARIT Director / Regizor Nawapol graduated from the Faculty of Arts, Chinese major, Chulalongkorn University. He started to make short films with the learning-by-doing approach during his years in the university. In 2006, See, his experimental documentary, gained success, winning two awards in a film competition in Thailand. His short film Bangkok Tanks was officially selected to be screened in Home Affairs programme, and in many film and art festivals. Now he works as a scriptwriter/script supervisor for both independent and mainstream featured films and as a film critic for film and cultural magazines. Nawapol a absolvit Facultatea de Arte, specializarea chineză, la Universitatea Chulalongkorn. A început să facă scurt metraje învățând pe măsură ce experimenta în anii de studenție. În 2006, documentarul său experimental See i-a adus două premii într-o competiție de film din Thailanda. Scurt metrajul său Bangkok Tanks a fost selectat oficial în programul Home Affairs și în multe alte festivaluri de film și artă. În prezent, lucrează ca scenarist și script supervisor pentru lung metraje independente dar și comerciale și este critic de film pentru reviste culturale și cinematografice.

TEEKADECH VUCHARADHANIN Sound desinger Cee, a blind college student, submits her French philosophy course book, La pensée de Jacques Lacan, for translation into Braille. However, the book is still not translated for collection a day before her test. With only one night to prepare for the examination, Cee has to rely on her roommate to read the book aloud to her. Unfortunately, her roommate is unable to read a single word of French. Cee, o studentă oarbă, își depune manualul de filosofie franceză, La pensée de Jacques Lacan, pentru a fi transpus în Braille. Când se duce însă să-l ridice, cu o zi înainte de examen, descoperă că nu e gata. Având la dispoziție o noapte ca să se pregătească, Cee trebuie să se bazeze pe colega ei de cameră să-i citească textul cu voce tare. Din nefericire, colega ei nu e în stare să pronunțe nici un cuvânt în franceză.

Festivals: 2009 – 13th Thai Short Film Festival, Thailand, 5th Singapore Short Film Festival, 11th Jakarta Film Festival, Indonesia

28

Contact: Nawapol Thamrongrattanarit | 29/9 Soi Intamara | 26/1 Suthisarn Rd. Dindaeng Bangkok 10400 | T: +66 89 4555 660 | E: nawee4@hotmail.com | http://nawee4.exteen.com

Teekadech studied architecture and film at Sukhothai Dhamateeraj University. He is a member of Pop Pictures (The production company of the film Wonderful Town directed by Aditya Assarat) and has been active in the independent film community since before joining in the sound team of Mysterious Object at Noon, the first feature film by Apichatpong Weerasethakul. Today he works primarily as a sound recordist. When he’s free, he writes and directs his own films, mostly about love and its mysteries. Teekadech a studiat arhitectură și film la Universitatea Sukhothai Dhamateeraj. Este membru Pop Pictures (casa de producție a filmului Wonderful Town, regizat de Aditya Assarat) și este activ în comunitatea filmului independent încă dinainte să se alăture echipei de sunet a filmului Mysterious Object at Noon, lung metrajul de debut al lui Apichatpong Weerasethakul. În prezent, lucrează mai ales ca sound recordist. În timpul liber, scrie și regizează propriile filme, în general despre iubire și misterele ei.


Competition

GLENN OWEN DODDS GLENN OWEN DODDS

Australia, 2009, 16’, HD, color

FRAZER BAILEY Director / Regizor Before Glenn Owen Dodds, Frazer directed the short films Brainwave (2002), Self Serve (2004) and Silencer (2006). In 2005, Frazer started his own film production company, Play TV, where he directs TV commercials for a living, all the while saving his pennies to develop film projects including his debut feature film In the Silence, written by Glenn Owen Dodds writer Trent Dalton and to be co-produced by David Wenham. Înainte de Glenn Owen Dodds, Frazer a regizat scurt metrajele Brainwave (2002), Self Serve (2004) și Silencer (2006). În 2005, Frazer și-a înființat propria casă de producție, Play TV, unde își câștigă existența regizând reclame TV, punând deoparte bani pentru a-și dezvolta propriile proiecte, inclusiv lung metrajul său de debut, In the Silence, scris de Trent Dalton, scenaristul lui Glenn Owen Dodds, și co-produs de David Wenham.

WAYNE PASHLEY Sound designer

You want the meaning of life? You’ve got 5 minutes. Who is Glenn Owen Dodds? Conman? Charlatan? Or creator and ruler of the universe? Could Michael Radcliffe really be meeting his maker? Either way, everybody gets five minutes. What you take away is up to you. For Michael Radcliffe, it may just be the meaning of life. Vrei să afli înțelesul vieții? Ai 5 minute la dispoziție. Cine e Glenn Owen Dodds? Escroc? Șarlatan? Sau creator și stăpân al universului? Își va cunoaște Michael Radcliffe creatorul cu adevărat? Oricum ar fi, toată lumea are la dispoziție 5 minute. Cu ce te alegi depinde de tine. Pentru Radcliffe, ar putea fi chiar înțelesul vieții.

Wayne is a Sydney based sound designer whose feature film credits include Australian and International titles. He started his career in sound at the Australian Broadcasting Corporation during the early 1980’s. He has received recognition from the British Academy and American Motion Picture Sound Editors Guild for his work on Baz Luhrmann’s Strictly Ballroom, Chris Noonan’s Babe, George Miller’s Babe – Pig In The City and the Oscar winning motion picture animation Happy Feet. Wayne este un sound designer din Sydney a cărui filmografie include atât titluri australiene, cât și internaționale. Și-a început cariera în sunet pentru Australian Broadcasting Corporation la începutul anilor ‘80. A primit recunoașterea din partea Academiei Britanice și a Asociației Americane a Editorilor de Sunet pentru munca sa la Strictly Ballroom (regia: Baz Luhrmann), Babe (regia: Chris Noonan), Babe – Pig In The City (regia: George Miller) și filmul de animație Happy Feet, câștigător al premiului Oscar.

Festivals: Clermont-Ferrand IFF – Winner International Prix Canal+ award 2010, Heart Of Gold International Short Film Festival – Australia 2010 Contact: Play TV | M: 0438 205 234 l T: 07 3818 3022 | bec@playtv.com.au l PO Box 4269 | Springfield Q 4300 | www.playtv.com.au

29


Competition

HANOI-WARSAW HANOI-WARSZAWA HANOI-VARŞOVIA

Poland, 2009, 27’, 35 mm, color

KATARZYNA KLIMKIEWICZ Director / Regizor Katarzyna Klimkiewicz graduated from the Polish Film School in Lodz, alumni of the Binger Film Lab in Amsterdam, and currently resides in Warsaw. Since 2000 she has collaborated with Polish National Television on many projects, including her documentary, Krystian Lupa’s Labyrinth. Her filmography includes another two awarded documentaries, Wasserschlacht – The Great Border Battle and Nothing to Lose. Katarzyna Klimkiewicz a absolvit Şcoala de Film din Lodz, s-a pregătit în cadrul centrului de dezvoltare Binger Film Lab din Amsterdam, iar momentan locuieşte la Varşovia. Începând cu 2000, a colaborat cu Televiziunea Naţională Poloneză pe mai multe proiecte, inclusiv documentarul ei, Krystian Lupa’s Labyrinth. Filmografia ei include alte două documentare premiate, Wasserschlacht – The Great Border Battle şi Nothing to Lose.

PAULINA BOCHEŃSKA Sound designer

Mai Anh, a young Vietnamese woman, enters Poland illegally through the green border with Ukraine. Now she only has to reach Warsaw, where she will join her boyfriend and start her dreamed life. But the journey through Poland turns into a journey of humiliation and violence. Mai Anh escapes her brutal traffickers and tries to reach Warsaw on her own. Mai Anh, o tânără vietnameză, pătrunde ilegal în Polonia pe la frontiera verde ucrainiană. Acum nu trebuie decât să ajugă în Varşovia, unde se va întâlni cu iubitul ei şi va începe o viaţă de vis. Însă călătoria prin Polonia este una presărată de umilinţe şi violenţă. Mai Anh scapă din mâinile brutale ale traficanţilor şi încearcă să ajungă în Varşovia pe cont propriu.

Festivals: Special Award of the Jury and Honorary mentionings (Thu Ha Mai) at the Polish Film Festival Gdynia, Encounters Short Film Festival Bristol (UK,) Go Shorts Go Short International Short Film Festival Nijmegen

30

Contact: Joanna Rozen-Wojciechowska | Telewizja Kino Polska | ul. Cybernetyki7 | 02-677 Warszawa, Poland T: +48 22 851 43 32 | M: + 48 512 097 540 | jrozen@kinopolska.pl | www.kinopolska.pl

She studied at the F. Chopin Academy of Music, where she obtained a MA in Music Theory, following a MA in Sound Engineering. She has done sound on set and in postproduction for films like Chasing the Dreams (Monika Kotecka, 2006) and The Lunatics (Maciej Sterło, 2009) in Poland and Father, Son & Holy Cow (Radek Wegrzyn, 2009) or Polska Love Serenade, (Monika Anna Wojtyllo, 2008) in Germany. In television, she did on-set recordings for commercials and worked in postproduction for TV series like Magda M. (2005-2007) and Królowie śródmieścia (2006-2007). A studiat la Academia de Muzică F. Chopin, de unde a absolvit cu un masterat în Teoria Muzicii și unul în Inginerie de Sunet. S-a ocupat de sunet pe platou şi în post-producţie pentru filme ca Chasing the Dreams (Monika Kotecka, 2006) şi The Lunatics (Maciej Sterło, 2009) în Polonia şi Father, Son & Holy Cow (Radek Wegrzyn, 2009) sau Polska Love Serenade (Monika Anna Wojtyllo, 2008) în Germania. În televiziune, a captat sunetul pe platoul unor reclame şi a lucrat în postproducţia unor seriale TV cum ar fi Magda M. (2005-2007) şi Królowie śródmieścia (2006-2007).


Competition

THE HISTORY OF AVIATION A REPÜLÉS TÖRTÉNETE ISTORIA AVIAŢIEI

Hungary, 2009, 15’, 35mm, color

Normandy, 1905. The picnic is over; the upper middle class party prepare to go home. They are waiting for just one last photograph, but someone is still missing from the group... Normandia, 1905. Picnicul s-a sfârşit; grupul de burghezi se pregăteşte să se întoarcă acasă. Aşteaptă doar o ultimă fotografie, dar cineva încă lipseşte din grup…

Festivals: Gold Hugo for Best Short Film – Chicago IFF 2009; Special Mention – Sarajevo Film Festival 2009; Main Prize, Onda Curta Award – Vila do Conde Short Film Festival 2009; Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2009. Contact: Magyar Filmunió Kft. | Városligeti fasor 38 | 1068 Budapest | Hungary | T: +36-1-351-7760 F:+36-1-352-6734 | dorotea.szorenyi@filmunio.hu

BÁLINT KENYERES Director/ Regizor Born in 1976, Bálint studied philosophy, film history and film theory at ELTE University, Budapest. He graduated as a film director from the University of Theatre and Film Art in 2006. His short film Closing Time/Zárás was in competition at the Venice International Film Festival. The film was selected for more than thirty international film festivals, won a dozen awards. His next short Before Dawn was screened in competition at the 58th Cannes Film Festival in 2005, has been invited since to many festivals, where it won many prizes, including the European Film Academy – Prix UIP for Best Short Film in 2006. Currently he is developing his first feature film. Născut în 1976, Bálint a studiat filosofie, istoria filmului şi teoria filmului la Universitatea ELTE, din Budapesta. A absolvit în 2006 Universitatea de Teatru şi Film , secția Regie de film. Scurt metrajul său, Closing Time/ Zárás, a intrat în competiţie la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia. Filmul a fost selectat în mai mult de 30 de festivaluri de film, unde a câştigat numeroase premii. Următorul său scurt metraj, Before Dawn a fost proiectat în competiţia Festivalului de la Cannes în 2005 şi a fost invitat la numeroase alte festivaluri, unde a câştigat mai multe premii, inclusiv Premiul pentru Cel Mai Bun Scurt Metraj (Prix UIP) al Academiei Europene de Film în 2006. În prezent lucrează la primul său lung metraj.

TAMÁS ZÁNYI Sound designer Tamás Zányi, born 1967, is a sound recordist / editor / mixer / designer based in Budapest, Hungary. He started his professional life as a music teacher, and later graduated from the Hungarian Academy of Drama and Film in sound engineering. First a sound mixer on Hungarian shorts and features, such as György Pálfi’s Hukkle (2001) and Benedek Fliegauf’s Forest (2002), he quickly moved on to become one of the most renowned sound designer in the region. His works include Dealer (2003) by Benedek Fliegauf, Before Dawn (2004) by Balint Kenyeres, Taxidermia (2005) by György Pálfi. Tamás Zányi, născut în 1967, locuieşte în Budapesta, Ungaria, şi se ocupă cu înregistrarea, editarea, mixajul şi design-ul de sunet. Şi-a început cariera ca profesor de muzică şi apoi a absolvit Academia de Teatru şi Film cu o diplomă în inginerie de sunet. A început cu mixajul de sunet pentru scurt metraje şi lung metraje maghiare, cum ar fi Hukkle (2001) al lui György Pálfi şi Forest (2002) al lui Benedek Fliegauf, şi a devenit în scurt timp unul din cei mai renumiţi sound designeri din regiune. Filmografia sa include: Dealer (2003) de Benedek Fliegauf, Before Dawn (2004) de Balint Kenyeres, Taxidermia (2005) de György Pálfi.

31


Competition

HOW I MET YOUR FATHER CÓMO CONOCÍ A TU PADRE CUM L-AM CUNOSCUT PE TATĂL TĂU Spain, 2008, 9’, 35mm, color

ÁLEX MONTOYA Director / Regizor In the field of fiction, Álex Montoya has written and directed several short films that have won more than 110 prizes all around the world. Some of the best known titles are The Blind Spot, Abimbowe and How I Met Your Father, which recently earned a special mention at the Sundance Film Festival. În domeniul ficțiunii, Álex Montoya a scris și regizat numeroase scurt metraje, care au câștigat peste 110 premii la festivaluri internaționale. Câteva din cele mai cunoscute titluri ale sale sunt The Blind Spot, Abimbowe și How I Met Your Father, acesta fiind câștigătorul unei mențiuni speciale la Festivalul de Film Sundance.

DAVID RODRÍGUEZ MONTERO Sound designer

Every couple has a story, some more romantic than others. Fiecare cuplu are povestea lui, unele mai romantice decât altele.

Festivals: 2010 Sundance Film Festival – Short Filmmaking Award. Honorable Mention, 2009 Iberoamerican

32

Short Film Competition – AISGE Award Contact: alexmontoya@gmail.com

He has a Sound Engineering diploma from S.A.E in London. After he spent some time in the field of music recordings, he joined Miguel Rejas’s sound recording team, working for several features, amongst which: Todo sobre mi madre (Goya Award for Best Sound, directed by Pedro Almodóvar) and El espinazo del diablo (directed by Guillermo del Toro). Are o diplomă în Inginerie de Sunet din partea S.A.E. Londra. După o perioadă petrecută în domeniul înregistrărilor muzicale, lucrează în echipa de priză directă a lui Miguel Rejas pentru numeroase lung metraje, printre care se remarcă: Todo sobre mi madre (Premiul Goya pentru cel mai bun sunet, regia: Pedro Almodóvar) și El espinazo del diablo (regia: Guillermo del Toro).


Competition

THE LAST BREATH ULTIMA SUFLARE

UK, 2009, 11’, HD, color

DAVID JACKSON Director/ Regizor David is a writer and director. His previous shorts as writer/director include The Future Lasts a Long Time (1997), funded by the British Film Institute, and Brilliant! (2000). Both films have screened at international festivals worldwide. He has also directed award-winning television drama including No Angels and BAFTA winning Clocking Off. As a screenwriter he was given a Script Factory/ DNA Films First Draft Award for Chloe In Two Hours selected for further development at Moonstone International 2002. His short films are supported and distributed by the British Council. David este scenarist şi regizor. Scurt metrajele sale anterioare ca scenarist/regizor includ The Future Lasts a Long Time (1997), finanţat de Institutul Britanic de Film şi Brilliant! (2000). Ambele filme au fost selectate la festivaluri internaţionale. A regizat de asemenea seriale de televiziune premiate ca No Angels şi Clocking Off (premiu BAFTA). Ca scenarist a primit un premiu First Draft Script Factory/DNA Films pentru scenariul Chloe In Two Hours, selectat pentru a fi dezvoltat ulterior la Moonstone International 2002. Filmele sale de scurt metraj sunt sprijinite şi distribuite de British Council.

MARK RUTHERFORD Sound designer An idyllic diving excursion devolves into a darkly comedic Darwinian nightmare when a family resurfaces to find that there just isn’t enough air to go around. The clan must replenish their oxygen tanks, at any cost. O excursie idilică destinată scufundărilor se transformă într-un coşmar darwinian, întunecat, dar comic, atunci când o familie se ridică la suprafaţă pentru a constata că nu au suficient aer ca să se întoarcă. Clanul trebuie să-şi reumple rezervoarele de oxigen, cu orice preţ.

Mark Rutherford is a classically trained British composer whose unique style and innovative approach often crosses over into the realms of sound design. Working with some of the world’s most prominent directors and writers, Mark has composed for a wealth of projects including the orchestral score for the recently released number one video game, Aliens vs. Predator. He is currently scoring the new British feature film, Devil’s Bridge. Mark Rutherford este un compozitor britanic de formaţie clasică al cărui stil unic și a cărui abordare inovatoare se intersectează deseori cu sfera sound design-ului. Lucrând cu unii dintre cei mai importanţi regizori şi scenarişti, Mark a compus pentru numeroase proiecte, inclusiv orchestraţia pentru jocul video Aliens vs. Predator. Se ocupă în prezent de coloana sonoră a noului film britanic de lung metraj, Devil’s Bridge.

Festivals: International Film Festival d’Amiens 2009; Miami International Short Film Festival 2009; London IFF 2009. Contact: Shorts International Ltd | 6-8 Luke Street | London | EC2A | 4XY | UK | T: +44 (0)20 7613 5400 E: simon@shortsinternational.com

33


Competition

MISSING

MISSEN ABSENT

Netherlands, 2009, 12’, 16mm, color

JOCHEM DE VRIES Director/ Regizor Joachim Frederik de Vries (born in 1979, Nieuwegein, the Netherlands) graduated in 2004 from the Utrecht School of the Arts. During his study, he made experimental films and documentaries. After school, he followed a screenwriting workshop at the Amsterdam Script School and he made some short films. In 20072008, Jochem attended a Master-class at the Andrzej Wajda Master School of Film Directing in Poland, where he developed a 90-minutes screenplay titled Cornea. Joachim Frederik de Vries (născut în 1979, Nieuwegein, Olanda) a terminat Şcoala de Arte din Utrecht în 2004. În timpul studiilor, a realizat filme experimentale şi documentare. După absolvire, a participat la un atelier de scenaristică la Şcoala de Scenaristică din Amsterdam şi a regizat câteva scurtmetraje. Între 2007 şi 2008, Jochem a urmat un master în cadrul Şcolii de Regie de Film Andrzej Wajda din Polonia, unde a scris un scenariu de 90 de minute intitulat Cornea.

ARNO WILLEMSTEIN Sound designer

A mother takes her 7-year-old girl to school. Today the young girl will go on a school trip with her class. In everything we feel that bringing her daughter to school isn’t a very ordinary occasion for the mother. O mamă îşi conduce fiica de 7 ani la şcoală. Astăzi, fetiţa merge într-o excursie cu clasa. În tot ceea ce face, șimţim că adusul fiicei ei la şcoală nu este o ocazie obişnuită pentru mamă.

Festivals: Best Short Film – Ljubijana IFF, Golden Pram – Zagreb Film Festival, Berlin-Brandeburg Short Award – Interfilm Berlin, Cannes Film Festival, Netherlands Film Festival.

34

Contact: Trueworks | Domselaerstraat 32, 1093 MA Amsterdam, Netherlands | www.true-works.nl Reinette van de Stadt | reinette@true-works.nl | T +31624870468

Arno Willemstein graduated in 2004 from the Film Academy in Amsterdam. He works at Warnier Sound Studio’s and has credits in many short film, features and television series. His work experience is very impressive. Jochem de Vries and Arno have been working together on a couple of short films since they both graduated. Arno Willemstein a absolvit Academia de Film din Amsterdam în 2004. În prezent, lucrează la Studioul de Sunet Warnier şi participă la multe proiecte de scurt metraj, lung metraj şi seriale de televiziune. Experienţa sa profesională este impresionantă. Jochem de Vries şi Arno au lucrat împreună la câteva scurtmetraje de când ambii şi-au terminat studiile universitare.


Competition

MOORE STREET MASALA MOORE STREET MASALA

Ireland, 2009, 5’, HD, color

DAVID O’SULLIVAN Director/ Regizor David graduated from the National Film School, Ireland, in 1999, specializing in cinematography and directing. He then worked in a community based film and video resource in his hometown Waterford. As director his credits include the short films Bedsit and Nun More Deadly, winner of the Best Short Film At Galway Film Fleadh 2006 and the audience award at the Cork Film Festival 2006. David also directs TV commercials and TV shows in Ireland. David a absolvit Școala Națională de Film din Irlanda în 1999, specializându-se în imagine și regie. A lucrat apoi într-un studio de film și video în orașul său natal, Waterford. Ca regizor, a semnat scurt metrajele Bedsit și Nun More Deadly (care a câștigat premiul pentru Cel mai bun Scurt metraj la Galway Film Fleadh 2006 și premiul publicului la Cork IFF în 2006). În plus, David regizează reclame și emisiuni de televiziune în Irlanda.

DECLAN QUINN & CORMAC BRESLIN Sound designers

Convenience store clerk, Baba, falls for the sexy real estate agent across the street. When he sells her lunch, she steals his heart. There is only one way there love can make it... Bollywood Style! Baba, vânzător la un magazin de cartier, se îndrăgostește de agenta sexy de vânzări imobiliare de vizavi. Când îi vinde prânzul, aceasta îi fură inima. Există un singur fel în care iubirea poate învinge... ca la Bollywood!

Festivals: Galway Film Festival, Cork Film festival – Audience Award, Sydney Flicker Fest, Clermont-Ferrand Contact: David O’Sullivan | Dyehouse Films | 60 The Coombe | Dublin 8, Ireland | info@dyehousefilms.ie

As writers and producers in Republic of Loose, Declan and Cormac achieved platinum record sales and four top twenty hit singles. The band received a Choice Music Award nomination, four Meteor nominations and one Meteor Award. They also licensed songs to US TV shows One Ocean Blvd. and Superstars Of Dance, hosted by Michael Flatley. They have built up an impressive portfolio working with some of the best directors and production companies in Ireland and Europe. Ca autori și producători pentru Republic of Loose, Declan și Cormac au obținut vânzări record și patru hituri de Top 20. Formația a primit o nominalizare la Choice Music Award, patru nominalizări la Meteor și un premiu Meteor. Muzica lor a fost folosită în emisiunile americane One Ocean Blvd. și Superstars Of Dance, a cărui gazdă este Michael Flatley. Cei doi și-au construit un portofoliu impresionant, lucrând cu câțiva dintre cei mai buni regizori și case de producție din Irlanda și Europa.

35


Competition

MR. DAVID DOMNUL DAVID

Romania, 2009, 20’, RED, color

HADRIAN MARCU Director / Regizor Hadrian Marcu was born in 1976. He studied at the Media University – department of Drama, and before that he graduated from the Law University. He was 1st AD for over 80 commercials and he directed videos for Ash, Anastacia, KT Tunstal, Kasabian etc. In 2006, he was second director in Radu Muntean’s picture The Paper Will Be Blue. His recent works include 27 (2006, 27’) and Thursday (2008, 30’). Hadrian Marcu s-a născut în 1976. A absolvit Facultatea de Film a Universității Media, după ce în prealabil absolvise și Dreptul. A fost asistent de regie la peste 80 de reclame și a regizat videoclipuri pentru Ash, Anastacia, KT Tunstal, Kasabian ș.a. În 2006, a fost regizor secund la Hârtia va fi albastră, lung metrajul lui Radu Muntean. Cele mai recente filme ale sale sunt 27 (2006, 27’) și Joi (2008, 30’).

CRISTIAN ȘTEFĂNESCU Sound designer

A story about an ordinary working day of an absolutely ordinary man. Mr. David is 55 years old and the doorkeeper of a building of flats. The movie follows him throughout an absolutely ordinary day. People come and go while Mr. David remains in the lobby. Instinctively, Mr. David tries to create himself some memorable moments in order to escape somehow the boring, daily routine. O zi de lucru ca oricare alta, având în centrul ei un om ca toţi ceilalţi. Dl. David are 55 de ani şi este portar al unei scări de bloc. Ziua în jurul căreia este construit filmul nu se arată a fi cu nimic ieşită din comun. Oamenii vin şi pleacă în timp ce dl. David rămâne în holul blocului. Instinctiv, dl. David încearcă să îşi creeze diverse puncte de interes pentru a anima într-o oarecare măsură rutina cotidiană.

36

Contact: MultiMedia Est | Intr. Temisana, nr. 5 | Bucharest, Romania | miruna.jovin@mme.ro | www.mme.ro

Born in 1975 in Bucharest, Cristian Ștefănescu graduated the Faculty of Letters in 1999. Composer, sound editor, DJ. His first album, “A fost odată...”, together with the NSK band, appears in 1998. Then comes “Trebuie să dansăm!”, launched in 2000, which brought them the Radio France Nouvelles Decouvertes award. In 2003, he launches the solo album “Electric Brother” and plays at the prestigious Montreux Jazz Festival, together with Vlaicu Golcea and Marta Hristea. One year later, “Scared of Jazz”, the first album by Aievea group, comes out. “Cinema”, the most recent album by Aievea, came out in December 2009 and can be downloaded for free at www.aievea.ro. Născut în 1975 la Bucureşti, Cristian Ştefănescu a absolvit Facultatea de Litere în 1999. Compozitor, editor de sunet, DJ. Primul album apare în 1998 alături de formaţia NSK – “A fost odată...”. Urmează “Trebuie să dansăm!” lansat în anul 2000, disc ce le aduce premiul Radio France Nouvelles Decouvertes. În 2003 publică primul album solo “Electric Brother” şi concertează în prestigiosul Montreux Jazz Festival alături de Vlaicu Golcea şi Marta Hristea. Un an mai târziu apare primul album al grupului Aievea “Scared of Jazz”. Noul album Aievea – “Cinema” a fost lansat în decembrie 2009 și poate fi downloadat gratuit de pe www.aievea.ro.


Competition

MUSIC IN THE BLOOD MUZICA ÎN SÂNGE

Romania, 2010, 16’, 35mm, color

ALEXANDRU MAVRODINEANU Director / Regizor Born in 1976 in Bucharest, Alexandru Mavrodineanu grew up in Austria, France and Italy. At 18 he moved to Germany, where he started to work for television. Between 2003 and 2005, he worked as DOP in Jerusalem, for the German television. He came back to Romania in 2006, to work on his own scripts: Baked Apples, The Boxing Lesson and Music in the Blood. Născut în 1976 în București, Alexandru Mavrodineanu a crescut în Austria, Franța și Italia. La 18 ani s-a mutat în Germania, unde a început să lucreze în televiziune. Între anii 2003-2005 a fost angajat de televiziunea germană ca director de imagine în Ierusalim. S-a reîntors în România în 2006 pentru a-și regiza propriile scenarii: Mere la cuptor, Lecția de box și Muzica în sânge.

ALEX DRAGOMIR & SEBASTIAN ZSEMLYE Sound designers

Petre is convinced that his son is very gifted, but the business of gipsy music is very tough. Petre este convins că are un băiat foarte talentat, însă lansarea lui în lumea manelelor este neașteptat de grea.

As Raza Studio, they worked together on the sound of a large number of films, amongst the most recent being: Police, adjective (dir: Corneliu Porumboiu), Francesca (dir: Bobby Păunescu) and If I want to whistle, I whistle (dir: Florin Șerban). Au lucrat împreună, ca Raza Studio, la coloana sonoră a numeroase filme, printre cele mai recente numărându-se: Polițist, adjectiv (r: Corneliu Porumboiu), Francesca (r: Bobby Păunescu) și Eu când vreau să fluier, fluier (r: Florin Șerban).

Festivals: Clermont-Ferrand IFF 2010 Contact: Strada Film | Str. Dr. Staicovici nr. 41, Sector 5 | 050556, Bucharest, Romania | T/F: +40214118099 | contact@stradafilm.ro | www.stradafilm.ro

37


Competition

THE ONE IN CHARGE EL ENCARGADO RESPONSABIL CU LINIŞTEA Spain, 2008, 8’, 35mm, b/w

SERGIO BARREJÓN Director / Regizor Sergio is an award-winning Spanish writer-director who is based in Madrid and Berlin. After studying communications at Complutense University of Madrid, he became staff writer for several Spanish TV series (Campus, Capital, El Pasado es Mañana, Amar en Tiempos Revueltos and En Buena Compañía). Barrejón’s work includes the script of Eramos Pocos (One Too Many), a collaboration with the director Borja Cobeaga, which earned them an Oscar nomination for Best Live Action Short Film in 2007. Sergio Barrejón este un regizor şi scenarist multi-premiat care activează în Madrid şi Berlin. După ce a urmat studii de comunicare la Universitatea Complutense din Madrid, a devenit scenarist pentru diferite seriale TV spaniole (Campus, Capital, El Pasado es Mañana, Amar en Tiempos Revueltos şi En Buena Compañía). Munca lui Barrejón include scenariul pentru Eramos Pocos (Unul în plus – NexT 2008), în colaborare cu regizorul Borja Cobeaga, care le-a adus acestora o nominalizare la Oscar pentru Cel Mai Bun Scurt metraj în 2007.

DAVID RODRÍGUEZ MONTERO Sound designer

Martin (9) is put in charge of his class during the teacher’s absence. He must write on the blackboard the names of those who speak. An easy job... until the class bully starts talking. Martin (9 ani) e desemnat responsabil cu liniştea pe durata absenţei profesorului. El trebuie să scrie pe tablă numele celor care vorbesc. Uşor de făcut... până când bătăuşul clasei începe să vorbească.

Festivals: Best Short Film – Semana del Cortometraje Festival (Madrid, Spain), Best Short Film – Valls (Spain), Filmgoers Audience Award – Montpellier (France), Best Short – New York Gothan Screen Festival (USA), Nominated for Best Live Action Short Film – “Goya” Academy Awards.

38

Contact: Lolita Peliculitas | Avd. Mediterráneo nº 52, 7 B | 28007 – Madrid | T: 91 185 82 03 | F: 911858202 www.lolitapeliculitas.com | internacional@lolitapeliculitas.com

He has a Sound Engineering diploma from S.A.E in London. After he spent some time in the field of music recordings, he joined Miguel Rejas’s sound recording team, working for several features, amongst which: Todo sobre mi madre (Goya Award for Best Sound, directed by Pedro Almodóvar) and El espinazo del diablo (directed by Guillermo del Toro). Are o diplomă în Inginerie de Sunet din partea S.A.E. Londra. După o perioadă petrecută în domeniul înregistrărilor muzicale, lucrează în echipa de priză directă a lui Miguel Rejas pentru numeroase lung metraje, printre care se remarcă: Todo sobre mi madre (Premiul Goya pentru cel mai bun sunet, regia: Pedro Almodóvar) și El espinazo del diablo (regia: Guillermo del Toro).


Competition

THE OTHER WORLD L’AUTRE MONDE ÎN ALTĂ LUME

France, 2008, 25’, 35mm, color

ROMAIN DELANGE Director / Regizor Romain Delange lives and works in Paris. He directed: Free Views (2005), an 11-minute documentary, Digital Foam (2004), a short experimental film and the short Twist of Face (2002). Romain Delange trăiește și lucrează la Paris. A regizat: Free Views (2005), un documentar de 11 minute, Digital Foam (2004), un scurt metraj experimental, și scurt metrajul Twist of Face (2002).

BENOÎT GARGONNE Sound designer Benoît worked on the sound of a large number of films, among which: Potiche (François Ozon, 2010), Ce N’est Qu’Un Début (J-P Pozzi & P. Barougier, 2010), Le Refuge (François Ozon, 2009) and La Science Des Rêves (Michel Gondry, 2005). Benoît a lucrat la sunetul a numeroase filme, printre care: Potiche (François Ozon, 2010), Ce N’est Qu’Un Début (J-P Pozzi & P. Barougier, 2010), Le Refuge (François Ozon, 2009) și La Science Des Rêves (Michel Gondry, 2005).

France, 1995. They’re 20. Julien is leaving to work on a film. David is leaving to the war. Franța, 1995. Au 20 de ani. Julien pleacă să lucreze la un film. David pleacă la război.

Festivals: Emotion Awards – 2009 Paris Cinema International Festival, 2008 Les Rencontres du Cinéma Français à Pau. Contact: Sacrebleu Productions | 10 bis, rue Bisson | 75020 Paris, France | T: +33 1 42 25 30 27 F: +33 1 53 75 25 91 | guilaine@sacrebleuprod.com

39


Competition

OUTRAGEOUSLY DISCO OUTRAGEOUSLY DISCO

Romania, 2009, 20’, 16 mm, color

NICOLAE CONSTANTIN TĂNASE Director/ Regizor Born in 1985 in Bucharest, he attended the German School in Bucharest. He then moved to Prague where he graduated the German School, and finished FAMU International. In 2005 he returned to Romania and continued his cinema studies at The National University of Drama and Film in Bucharest, where his 3rd year movies, Zombie Infectors 3 and Us, received several prizes in Romanian festivals. He is currently working on a short film awarded CNC funding, and he is also in development with his feature film debut. Născut în 1985 în Bucureşti, a urmat Şcoala Germană din Bucureşti. S-a mutat apoi la Praga unde a absolvit Școala Germană şi apoi FAMU International. În 2005 s-a întors în România şi şi-a continuat studiile cinematografice la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, filmele sale din anul 3, Zombie Infectors 3 şi Noi, obţinând mai multe premii la festivalurile din România. Lucrează în prezent la un scurt metraj cu finanţare CNC şi totodată îşi pregăteşte lung metrajul de debut.

DRAGOŞ APETRI Sound designer

Between the glitter and beat of the Disco-Night, a love-story unveils on the dance floor, never bound to happen. În strălucirea și pulsațiile discotecii, o poveste de dragoste se naşte pe ringul de dans, o poveste care însă nu era menită să se întâmple.

40

Festivals: CineMAiubit 2009 Contact: UNATC | 75-77 Matei Voievod St | Bucharest 021456 Romania | +4021 2525455 | ri@unatc.ro

Dragoş Apetri was born in 1984 in Bucharest and graduated The National University of Drama and Film in 2009 with a sound and editing degree. His filmography includes: The Palms by George Chiper, After Party by Ivana Mladenovic, The Other Daughter and Happy Ending by Ştefan Munteanu, Australia and The Merry Circus, two documentaries directed by Claudiu Mitcu. Dragoş Apetri s-a născut în Bucureşti în 1984, a absolvit în 2009 UNATC, specializarea montaj şi sunet de film. Filmografia lui include: Palmele de George Chiper, After Party de Ivana Mladenovic, Cealaltă fiică şi Happy Ending de Ştefan Munteanu, Australia şi Circul Vesel, două documentare regizate de Claudiu Mitcu.  


Competition

RUN.OUT AUS.LAUF PE FINAL

Switzerland, 2009, 36’, HD, color

NADIA MIGDAL Director / Regizor Born in Herne, Germany, Nadia studied acting in Zürich and has been working as an actress at the Theatre in Tübingen (LTT) since last year. Aus.Lauf is both her first film and her graduation project in which she combines different disciplines: acting, screenwriting and directing. She has appeared in several short films, many theatre plays and worked with theatre directors such as Andreas Kriegenburg, Christina Paulhofer and Jürgen Kruse. Născută în Herne, Germania, Nadia a studiat actoria la Zürich şi lucrează la Teatrul din Tübingen (LTT) încă de anul trecut. Pe final reprezintă atât primul ei film, cât şi proiectul ei de absolvire, în care combină discipline diferite: actorie, scenaristică şi regie de film. A jucat în multe scurt metraje, piese de teatru şi a lucrat cu regizori de teatru ca Andreas Kriegenburg, Christina Paulhofer şi Jürgen Kruse.

MANU GERBER Sound designer

Tanja Kling has made a decision. She is ready to terminate her life. We see the last evening in her life in one uncut shot. Tanja Kling a luat o decizie. Este pregătită să-şi pună capăt zilelor. Vedem ultima seară din viaţa ei într-un cadru-secvenţă.

Contact: n/a

Manu Gerber studied at the „Elektronisches Studio der Hochschule für Musik Basel“, majoring in Audio Design. His teachers in composition and intrumental studies are Erik Oña and Roland Moser. He made the sound design for several films, including Architectour de Suisse: AGPS in 2001 (directed by Beat Häner) and Stages in 2005 (directed by Marek Beles). Manu Gerber a studiat la „Elektronisches Studio der Hochschule für Musik Basel“, specializându-se în Design Audio. Profesorii lui de compoziţie şi studii intrumentale sunt Erik Oña şi Roland Moser. A realizat sound designul câtorva filme, printre care Architectour de Suisse: AGPS în 2001 (regia: Beat Häner) şi Stages in 2005 (regia: Marek Beles).

41


Competition

TO THE DEAD, TO THE DYING A CHI È GIÀ MORTO E A CHI STA PER MORIRE CELOR MORȚI, CELOR PE MOARTE Italy, 2008, 19’, HD, color

FULVIO PEPE Director / Regizor He attended the Drama School at the Teatro Stabile in Genova. Right after he graduated, Fulvio started working as an actor with directors such as Sciaccaluga, Ferrini, Patroni Griffi, Binasco, Guadagnino, Paravidino. He worked a couple of times with Ottaviano and Citto Maselli for cinema, and also has experience in Television. He wrote and realized a feature movie shot in digital with Valerio Binasco, with the title Keawe. A absolvit Școala de Teatru de la Teatro Stabile din Genova. Imediat după absolvire, a început să lucreze ca actor cu regizori ca Sciaccaluga, Ferrini, Patroni Griffi, Binasco, Guadagnino, Paravidino. A colaborat de câteva ori cu Ottaviano și Citto Maselli și a lucrat și în televiziune. A scris și realizat un lung metraj filmat digital cu Valerio Binasco, intitulat Keawe.

MARCELLO COTUGNO Sound designer

Video-diary by night in a small village of south of Italy, in Basilicata: scenery and motive for four precocious suicides. Jurnal video realizat noaptea într-un sătuc din sudul Italiei, în Basilicata: decor și motiv pentru patru sinucideri premature.

Festivals: Best Italian Short – Torino Film Festival 2008, Festival Archipelago di Roma Milano Film Festival, Audience Award – Concorto Film Festival.

42

Contact: La Silian | Via delle Fornaci, 35 | Roma, RM 00165, Italy | T: +39.3356918207 | M: sibillabarbieri@lasilian.it

Born Naples, in 1965. He has a degree as Theatre Director from the Napoli Drama Academy and a degree in Filmmaking from the New York Film Academy. Between 1996 and 2010, he directed over 40 plays, among which Closer, Bash, Sexual Perversity in Chicago. He also directed eight award-winning short movies. As musicologist, he creates scores for his shows using contemporary music themes and songs. S-a născut la Napoli, în 1965. A absolvit regie de teatru la Academia de Teatru din Napoli și regie de film la Academia de Film din New York. Între 1996 și 2010 a regizat peste 40 de piese, printre care Closer, Bash, Sexual Perversity in Chicago. A regizat, de asemenea, opt scurt metraje multi-premiate. Ca muzicolog, compune coloane sonore pentru spectacolele sale folosind teme muzicale și cântece contemporane.


Competition

WAY UP NORTH ÎN ÎNDEPĂRTATUL NORD

USA, 2008, 24’, BetaSP, color

Sometimes, when there’s no question of betrayal, a little mayhem is the only answer... A whimsical tale about betrayal and revenge set in the last frontier. Told through the musical stylings of Alaska’s own Rebuttals, this gritty comic will have you stomping your feet to every unspeakable act and leave you grinning for more. Câteodată, când nu există nici un dubiu că ai fost trădat, un mic prăpăd este singurul răspuns... În Îndepărtatul Nord este o poveste excentrică despre trădare şi răzbunare plasată la ultima frontieră. Spusă cu ajutorul acordurilor muzicale ale trupei Rebuttals din Alaska, această comedie coioasă te va face să dai din picioare la fiecare moment teribil și te va lăsa să rânjeşti după mai mult.

Festivals: Best Editing and Jury Selected Best Short Film - Beverly Hills Film Festival 2009 (USA) Contact: Levi A. Taylor | www.crookedpictures.com | info@crookedpictures.com | (907) 720-2825

LEVI A. TAYLOR Director / Regizor Born and raised in Anchorage, Alaska, Levi A. Taylor has a solid background in theatre, but his true passion has always been filmmaking. A self-starter, Levi landed a broadcast job directing and editing TV commercials. In 2007, Levi left his job to follow his dream: build a team of ambitious artists with a mission to create competitive films in Alaska. While relying on personal savings, Levi managed to motivate over 150 local Alaskans to donate their time towards creating this film. He is now traveling around Alaska to learn more about his home state and find the common voice that makes these Northern Americans unique. Născut şi crescut în Anchorage, Alaska, Levi A. Taylor are o bază solidă în teatru, însă pasiunea sa adevărată a fost dintotdeauna filmul. Începător autodidact, Levi a obţinut o slujbă regizând şi editând reclame pentru TV. În 2007, Levi şi-a părăsit slujba pentru a-şi urmări visul: să formeze o echipă de artişti ambiţioşi ce au ca misiune realizarea de filme competitive în Alaska. Bazându-se pe economiile personale, Levi a reuşit să motiveze peste 150 de locuitori din Alaska să-şi dedice timpul pentru realizarea proiectului de faţă. În prezent, călătoreşte prin Alaska pentru a învăţa mai multe despre statul său natal şi pentru a găsi vocea comună ce îi face pe aceşti nord-americani unici.

BRAD J. SWENSON – THE REBUTTALS Composer First majoring in music theory and composition, Brad drifted toward Motion Media, completing a degree in Communication Arts. In 2008, the Rebuttals, an original Alaskan band featuring Swenson, joined with director Levi A. Taylor to help provide the soundtrack to Way Up North. In doing so, Taylor and Swenson formed a friendship and Swenson joined Crooked Pictures as the Senior Vice President of Special Projects. When he’s not doing these mysterious “projects,” Swenson rocks with the Rebuttals, enjoys water aerobics, and celebrates the great outdoors of Alaska. După ce a absolvit teoria muzicii și compoziție, Brad s-a îndreptat spre audio-vizual, obținând o diplomă în Artele Comunicării. În 2008, Rebuttals, o trupă originală din Alaska al cărei membru este Swenson, i s-a alăturat regizorului Levi A. Taylor pentru a-l ajuta cu coloana sonoră a filmului În îndepărtatul nord. Astfel, Taylor și Swenson s-au împrietenit, iar Swenson a devenit membru Crooked Pictures ca vice-președinte principal al Special Projects. Când nu lucrează la „proiectele” sale misterioase, Swenson cântă cu Rebuttals, se bucură de aerobic acvatic și de marile spații deschise ale Alaskăi.

43


Competition

WEAKNESSES FAIBLESSES SLĂBICIUNI

France, 2009, 27’, HD, color

NICOLAS GIRAUD Director / Regizor Born in Saintes, Charente-Maritime. Before becoming an actor, he worked as a dental technician in Oléron island. He is 30 and currently resides in Paris. Weaknesses is his first film. S-a născut în Saintes, Charente-Maritime. Înainte de a deveni actor, a lucrat ca tehnician dentar în Insula Oléron. Are 30 de ani şi în prezent locuieşte la Paris. Slăbiciuni reprezintă debutul lui ca regizor.

HERVÉ GUYADER Sound designer

A young woman decides to go after a man she’s in love with… O tânără se hotărăşte să cucerească bărbatul de care este îndrăgostită...

Festivals: Juliet Berto Prize at the Festival of Grenoble (FR), Official Selection at the Semaine de la Critique Cannes (FR), Open Air Short Film Festival of Grenoble (FR), Vendôme Film Festival (FR).

44

Contact: KAZAK Productions | Jean-Christophe Reymond | 16 Rue Bleue 75009 Paris | +33 (0) 1.48.24.30.37 jcr@kazakproductions.fr

After training at the INSAS in Brussels, he started working as a sound editor for television movies and cartoons. He has been the chief editor for feature films and documentaries for ten years. He collaborated with a wide range of directors, such as Lucretia Martel (La Cienaga), Elia Suleiman (Divine Intervention), Stephane Brize (I am not Here to be Loved, Mademoiselle Chambon), Emanuele Crialese (Respiro), Emmanuel Carrère (The Mustache, Back to Kotelnich) and he mixed the last three films of Turkish director Reha Erdem. După ce a urmat cursurile INSAS din Bruxelles, a început să lucreze ca editor de sunet pentru filme de televiziune şi desene animate. Lucrează de zece ani ca editor-şef pentru lung metraje de ficţiune sau documentare. A colaborat cu o varietate de regizori, cum ar fi Lucretia Martel (La Cienaga), Elia Suleiman (Divine Intervention), Stephane Brize (I am not Here to be Loved, Mademoiselle Chambon), Emanuele Crialese (Respiro), Emmanuel Carrère (The Mustache, Back to Kotelnich) şi a mixat ultimele trei filme ale regizorului de origine turcă, Reha Erdem.


Competition

WITH A LITTLE PATIENCE TÜRELEM CU PUŢINĂ RĂBDARE

Hungary, 2007, 13’, 35mm, color

LASZLO NEMES Director/ Regizor Born February 18, 1977 in Budapest, Hungary, he grew up in Paris. After studying History, International Relations and Screenwriting, he started working as an assistant director in France and Hungary on short and feature films. For two years, he worked as Béla Tarr’s assistant. After directing his first 35mm short film, With a Little Patience (2007), he moved to New York to study film directing. He has now completed his second short project (The Counterpart - 2008), and is currently developing his first feature film. Născut pe 18 februarie 1977 la Budapesta, Ungaria, Laszlo a crescut la Paris. După ce a studiat Istorie, Relaţii Internaţionale şi Scenaristică, a început să lucreze ca asistent de regie la filme de scurt și lung metraj în Franţa şi Ungaria. Timp de doi ani a lucrat ca asistentul lui Béla Tarr. După ce a regizat primul său scurt metraj pe 35mm, With a little patience (2007) s-a mutat la New York pentru a studia regia de film. A terminat cel de-al doilea scurt metraj (The Counterpart - 2008) şi în prezent lucrează la lung metrajul său de debut.

TAMÁS ZÁNYI Sound Designer

An office clerk meticulously going through her routine. All the little vibrations of her face. And a man, waiting for her beyond the windows. O funcţionară care îşi îndeplinește cu meticulozitate rutina. Toate măruntele vibraţii ale feţei ei. Şi un bărbat, aşteptând-o în faţa geamului.

Festivals: Grand Prix, Prix ARTE, Best Actress: Virág Marjai – Angers Premiers Plans 2008; Best Sound –

Tamás Zányi, born 1967, is a sound recordist / editor / mixer / designer based in Budapest, Hungary. He started his professional life as a music teacher, and later graduated from the Hungarian Academy of Drama and Film in sound engineering. First a sound mixer on Hungarian shorts and features, such as György Pálfi’s Hukkle (2001) and Benedek Fliegauf’s Forest (2002), he quickly moved on to become one of the most renowned sound designer in the region. His works include Dealer (2003) by Benedek Fliegauf, Before Dawn (2004) by Balint Kenyeres, Taxidermia (2005) by György Pálfi. Tamás Zányi, născut în 1967, locuieşte în Budapesta, Ungaria şi se ocupă cu înregistrarea, editarea, mixajul şi design-ul de sunet. Şi-a început cariera ca profesor de muzică şi apoi a absolvit Academia de Teatru şi Film cu o diplomă în inginerie de sunet. A început cu mixajul de sunet pentru scurt metraje şi lung metraje maghiare cum ar fi Hukkle (2001) al lui György Pálfi şi Forest (2002) al lui Benedek Fliegauf şi a devenit în scurt timp unul din cei mai renumiţi sound designeri din regiune. Filmografia sa include: Dealer (2003) de Benedek Fliegauf, Before Dawn (2004) de Balint Kenyeres, Taxidermia (2005) de György Pálfi.

Athens International Film and Video Festival 2008; Nominated for Best European Short Film Award – European Film Academy 2008. Contact: Magyar Filmunió Kft. | Városligeti fasor 38 | 1068 Budapest | Hungary | T: +36-1-351-7760 F:+36-1-352-6734 | dorotea.szorenyi@filmunio.hu

45


OFF Competition

THEY WERE NexT GENERATION TOO / ȘI EI AU FOST NexT GENERATION SPECIAL SCREENING / PROIECȚIE SPECIALĂ FESTIVAL FRIENDS / Prietenii Festivalului FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU SEMAINE DE LA CRITIQUE SHORT MATTERS! European Film Academy Short Film Nominees 2009 on Tour FESTIVAL CITIES – VILA DO CONDE FESTIVAL CITIES – OBERHAUSEN COUNTRIES IN FOCUS – UK COUNTRIES IN FOCUS – POLAND ShortsUP: The Dream Machine / Maşinăria de vise NexT KIDS


OFF Competition

THEY WERE NexT GENERATION TOO ȘI EI AU FOST NexT GENERATION HELEN HELEN

UK/Ireland, 2008, 79’

50

An 18-year-old girl called Joy has gone missing. Another girl called Helen is a few weeks away from leaving her care home. Helen is asked to ‘play’ Joy in a police reconstruction that will retrace Joy’s last known movements. Joy had everything. A loving family, a boyfriend, a bright future. Helen, parentless, has lived in institutions all her life and has never been close to anyone. Gradually Helen begins to immerse herself into the role, visiting the people and places that Joy knew, quietly and carefully insinuating her way into the lost girl’s life. O tânără de 18 ani, pe nume Joy, a dispărut. O altă fată, pe nume Helen, mai are câteva săptămâni până pleacă de la orfelinat. Helen este chemată de poliție “să o joace” pe Joy în reconstituirea care va reface ultimele acțiuni cunoscute ale lui Joy. Joy avea totul. O familie iubitoare, un prieten, un viitor luminos. Helen, o orfană, a trăit toată viața în instituții și nu a fost niciodată apropiată de cineva. Treptat, Helen se lasă absorbită de rolul său, vizitând locurile și oamenii pe care îi cunoștea Joy, furișându-se încet și sigur în viața fetei dispărute.

Christine Molloy & Joe Lawlor Directors / Regizori Helen is the debut feature by awardwinning short film directors Christine Molloy and Joe Lawlor. Over the past 4 years, Christine and Joe have been working on a project called Civic Life, which involved local community groups in the production of nine high-quality short films for the cinema. Helen is the culmination of the Civic Life series. In 2007, Christine and Joe were present in the competition of the first edition of NexT International Film Festival with their short film Daydream. Helen este lung metrajul de debut al cuplului de regizori de scurt metraje premiate format din Christine Molloy și Joe Lawlor. În ultimii 4 ani, Christine și Joe au lucrat la proiectul intitulat Civic Life, care a implicat grupuri de comunități locale în producția a nouă scurt metraje de înaltă calitate, pentru cinema. Helen este apogeul seriei Civic Life. Christine și Joe au fost fost prezenți în 2007 în competiția Festivalului Internațional de Film NexT cu scurt metrajul Daydream.


OFF Competition

SPECIAL SCREENING PROIECȚIE SPECIALĂ HEAD ON GEGEN DIE WAND CU CAPUL ÎNAINTE

Germany/Turkey, 2004, 121’, 35mm

Fatih Akin Director/Regizor Birol Ünel, Sibel Kekilli Cast/Distribuție Alexander Hacke, Maceo Parker Original Music/ Muzică originală

Cahit Tomruk is a 40 something heavy drinker who crashes his car into a wall. While visiting his psychiatrist, he meets fellow patient Sibel Guner. She’s desperate to get away from her restrictive family, so she asks Cahit to marry her. Wanting to change his life anyway, Cahit agrees to the arrangement. Cahit Tomruk este un alcoolic la vreo 40 de ani, care intră cu mașina într-un parapet. După o vizită la psihiatru, Cahit cunoaște o altă pacientă, pe Sibel Guner. Disperată să scape de familia ei restrictivă, aceasta îi propune lui Cahit să se căsătorească. În încercarea de a-și schimba viața, Cahit e de acord.

Awards: Golden Bear – 2004 Berlin International Film Festival, Best Film & Audience Award – 2004 European Film Awards.

51


OFF Competition

FESTIVAL FRIENDS Prietenii Festivalului MUSEUM OF BROKEN RELATIONSHIPS

SUMMER-HITS ’99 VARA ‘99 MEGA-HITS

Romania, 2010, 4’, HD Directors / Regizori: Liviu Bărbulescu & Alina Manolache In ’99, we didn’t witness the end of the world, but we danced Macarena, we saw the eclipse, we named the one we liked in the scrapbook and, first of all, we learned that “sun” rhymes with “fun”. În ’99 n-am văzut sfârşitul lumii, dar am dansat Macarena, am văzut eclipsa, am spus de cine ne place în oracol şi, mai ales, am învaţat că „mare” rimează cu „soare”.

MUZEUL RELAȚIILOR DESTRĂMATE

Bosnia-Herzegovina, 2009, 13’, RED 4k Director / Regizor: Iulia Rugină A broken relationship. A weekend in a city of love. A mixture of passion, hate, loneliness and revenge in an attempt to forget the things that hurt and keep the things that make it all count. O relație încheiată. Un weekend în orașul iubirii. Un amestec de pasiune, ură, singurătate și răzbunare, în încercarea de a uita lucrurile care fac rău și de a le păstra pe cele care fac ca totul să fi meritat.

STUCK ON CHRISTMAS CAPTIVI DE CRĂCIUN

Romania, *work-in-progress, 40’, 35mm, color Director / Regizor: Iulia Rugină Christmas Eve. A snowbound train station. A delayed express train. And four travelers waiting for it. A story on an indefinite period. Ajunul Crăciunului. O gară mică înzăpezită. Un tren accelerat în întârziere. Și patru călători în așteptarea lui. O poveste pe termen nedefinit. 52

CAVIAR ICRE NEGRE

Romania, 2009, 24’, 35mm Director / Regizor: Răzvan Săvescu Robert and his daughter leave on Christmas Eve morning from Tulcea to Bucharest. Robert has to take a jar of black caviar to Mrs. Zina, a rich lady, who lives in a luxury neighborhood in the capital. For his daughter, this is the first trip to the capital. În dimineața ajunului de Crăciun, Robert călătorește, împreună cu fiica lui, de la Tulcea la București. Robert trebuie să-i ducă niște icre negre doamnei Zina, o femeie bogată care trăiește într-un cartier select din capitală. Pentru fiica lui, aceasta e prima vizită în capitală.


OFF Competition

EDGE

THE BIRTHDAY

Romania, 2009, 8’, 35mm Director / Regizor: Marius Bulai

Romania, 2009, 13’, HD Director / Regizor: Luiza Pârvu

MOMENT CRITIC

ANIVERSAREA

The story of a jewelry heist seen through the eyes of two young people. Povestea unui furt de bijuterii, văzută prin ochii a doi tineri.

Adina tries to make a birthday for herself, but this is not an easy job for a lonely bus ticket saleswoman, living by herself in the old apartment of her late parents. She eventually finds an unusual way of spending the day. Adina vrea să îşi sărbătorească ziua de naştere, dar acest lucru nu e foarte uşor de făcut pentru o vânzătoare de bilete de autobuz care locuieşte singură în vechiul apartament al părinţilor ei. Până la urmă, găseşte o soluţie inedită.

TARANTYNO TARANTYNO

Romania, 2009, 17’, RED 4k Director / Regizor: Mircea Nestor In-between an irritating big brother and an attractive girl who fails to fall for his charm, Tarantyno decides to take what he wants. But that doesn’t go as planned. A brutally comic story about a “brutally” lacking young man. Între un frate mai mare agasant și o tânără atractivă care nu se lasă convinsă de șarmul său, Tarantyno decide să ia ceea ce dorește. Dar nimic nu merge conform planului. O poveste brutal de comică despre un tânăr „brutal” de neînsemnat.

KINGS OF THE CASTLE ZMEII

Romania/Turkey, 2010, 10’, HDV Directors / Regizori: Vlad Ilicevici & Andrei Tănase Ankara Castle has guarded the city for centuries and has hosted several civilizations at various periods of history. Today its function has changed and so have its rulers. Castelul Ankara a păzit orașul de-a lungul secolelor și a găzduit mai multe civilizații în diferite perioade ale istoriei. Astăzi, funcțiile i s-au schimbat, la fel ca și stăpânitorii lui.

53


OFF Competition

THE CAGE COLIVIA

Romania, 2009, 17’, 35mm Director / Regizor: Adrian Sitaru A sick dove brought home by a little boy raises conflicts between him and his father, who hardly accepts the “animal” on the balcony. But the boy wants more for the wild bird, a cage. Who will win? Un băiețel găsește un porumbel bolnav și îl aduce acasă, ceea ce provoacă o adevarată furtună în familie. Tatăl său acceptă în cele din urmă ca porumbelul să stea pe balcon câteva zile. Dar băiatul nu se mulțumește cu atât și își dorește o colivie pentru pasărea sa. Cine va câștiga ?

LORD LORD

Romania, 2009, 21’, 35mm Director / Regizor: Adrian Sitaru Although he hates dogs, Toni is engaged in finding lost animals and then sentimentally blackmails the masters in order to obtain beautiful large amounts of money. Cu toate că urăște câinii, Toni își câștigă viața adunându-i pe cei pierduți și apoi șantajândule stăpânii, pentru sume frumușele de bani.

54


OFF Competition

FILMS BY CRISTIAN NEMESCU MARILENA FROM P7 MARILENA DE LA P7 & ANDREI TONCU / Romania, 2006, 45’, 35 mm, color / Regizor: Cristian Nemescu FILME DE CRISTIAN NEMESCU Director Sound Designer: Andrei Toncu & ANDREI TONCU Things you do for love… Lucruri pe care le faci din dragoste…

MIHAI AND CRISTINA MIHAI ȘI CRISTINA

Romania, 2001, 15’, 35 mm, b/w Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu There’s more than one way to embark upon an initiation journey… Există multe căi de a porni într-o călătorie inițiatică…

C BLOCK STORY POVESTE LA SCARA C

Romania, 2002, 15’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Recording: Andrei Toncu Elevator love stories on the outskirts of Bucharest. Povești de dragoste în lift la periferia Bucureștiului.

56

THE TUBE WITH A HAT LAMPA CU CACIULĂ

Romania, 2006, 23’, 16 mm, color Director / Regizor: Radu Jude Sound Designer: Andrei Toncu A short road-movie about the importance of the small things in life. Un scurt road-movie despre importanţa lucrurilor mărunte din viaţa noastră.


OFF Competition

CALIFORNIA DREAMIN’ (ENDLESS)

THE DRAW REMIZA

Romania, 2008, 2’, 35 mm, b/w & color Director / Regizor: Valeriu Stihi Sound Designer: Andrei Toncu

CALIFORNIA DREAMIN’ (NESFÂRȘIT) An imaginary play of an imaginary war unfolding and climaxing with the moment of the last button push. A button capable of destroying the entire planet. Un joc imaginar al unui război imaginar care se desfăşoară şi creşte până la clipa apăsării ultimului buton. Buton care este în stare să distrugă întreaga planetă.

ALINUȚA

Romania, 2007, 155’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Concept: Andrei Toncu A railway chief delays a NATO train transporting military equipment during the war in Kosovo in 1999, keeping the US marines trapped in a godforsaken village. Şeful unei gări întârzie un transport NATO cu echipament militar în timpul războiului din Kosovo din 1999, ţinându-i pe militarii americani blocaţi într-un sat uitat de lume.

ALINUȚA

Romania, 2006, 1’, color Director / Regizor: Matei Branea Sound Designer: Andrei Toncu Alinuta, a sweet innocent little girl, is the star of the most sadistic and pointless Romanian jokes. Alinuţa, o fetiţă dulce şi inocentă, este protagonista celor mai sadice şi absurde bancuri româneşti.

57


OFF Competition

58

SEMAINE DE LA CRITIQUE

TOGETHER

Parallel section of the Cannes Film Festival, la Semaine de la Critique (Critics’ Week) has steadfastly remained true to its tradition of discovering new talents. Ever since it was conceived by the French Union of Film Critics in 1962, the objective of Semaine de la Critique has been to showcase first and second feature films by directors from all over the world. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard, or even Arnaud Desplechin all started here. Within its research of new filmmakers, la Semaine has always paid great attention to short and medium length films, first steps in the career of a director. It is by presenting their short films that la Semaine de la Critique revealed the talents of François Ozon, Gaspar Noé and Andrea Arnold. Each edition gives La Semaine de la Critique an opportunity to reveal 20 filmmakers. The Competition category is composed of 7 feature and 7 short films. 3 feature and 3 medium length films are presented in the Special Screenings category. Secțiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, Semaine de la Critique și-a menținut constant tradiția de a descoperi noi talente. Încă din 1962, când a fost fondată de Uniunea Franceză a Criticilor de Film, obiectivul Semaine de la Critique a fost să prezinte primul sau al doilea lung metraj al unor regizori provenind din toate colțurile lumii. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard și chiar Arnaud Desplechin au debutat cu toții la Semaine. În căutarea de tineri cineaști, Semaine de la Critique a acordat întotdeauna o atenție deosebită filmelor de scurt și mediu metraj, ele reprezentând primii pași în cariera unui regizor. Prezentându-le scurt metrajele, Semaine de la Critique a descoperit talentul lui François Ozon, Gaspar Noé și Andrea Arnold. 20 de cineaști au șansa de a fi descoperiți în cadrul fiecărei ediții. Competiția este alcătuită din 7 lung metraje și 7 scurt metraje. 3 lung metraje și 3 mediu metraje sunt prezentate în secțiunea Proiecții speciale.

Germany / United-Kingdom, 2009, 14’, 35mm Director / Regizor: Eicke Bettinga

ÎMPREUNĂ

Rob is driving back home. It’s been a year since the death of his older brother. Upon Rob’s arrival it is clear that the family is still learning how to cope with their loss. Rob se întoarce acasă. A trecut un an de la moartea fratelui său mai mare. La sosirea lui Rob, devine limpede că întreaga familie încearcă în continuare să-și învingă durerea.

NIGHT WITHIN

NOCHE ADENTRO / NOAPTEA DINLĂUNTRU Paraguay / Argentina, 2009, 17’, 35mm Director / Regizor: Pablo Lamar The newlyweds have already left the party where the guests are still dancing. The bride has bled to death and the groom carries the body. He drags her down the stairs and along a long corridor until they fall down. Proaspeții miri au plecat deja de la petrecerea unde încă se mai dansează. Mireasa a sângerat până la moarte, iar mirele îi cară trupul. O târăște pe scări și de-a lungul unui hol, până când se prăbușesc la pământ.


OFF Competition

RUNAWAY

THE PARTY

Canada, 2009, 9’, 35mm Director / Regizor: Cordell Barker

Croatia, 2009, 15’, 35mm Director / Regizor: Dalibor Matanic

TRAIN EN FOLIE / CURSĂ INFERNALĂ

What would happen if the world were a driverless train thundering recklessly over bumpy tracks? Happy passengers are having a great time on a crowded train, oblivious to the unknown fate that awaits them around the bend. Ce s-ar întâmpla dacă lumea ar fi un tren scăpat de sub control care accelerează vijelios pe șine? Pasagerii fericiți se distrează într-un tren aglomerat, fără să aibă habar de soarta necunoscută care îi așteaptă la cotitură.

IT’S FREE FOR GIRLS

C’EST GRATUIT POUR LES FILLES / PENTRU FETE E GRATIS France, 2009, 23’, 35mm Directors / Regizori: Marie Amachoukeli & Claire Burger In only a few days, Laetitia will have her hairdressing diploma. She and her best friend Yeliz will be able to realize their dream: opening a hair salon together. But before taking her exam, Laetitia decides to go to a party. În câteva zile, Laetitia o să-și ia diploma de coafeză. Împreună cu prietena ei Yeliz, o să-și poată realiza visul: să-și deschidă un salon împreună. Dar, înainte de a-și lua examenul, Laetitia decide să meargă la o petrecere.

TULUM / PETRECEREA

A sunny, bright summer day in Vukovar. Enjoying a day like that, it seems almost impossible to believe that the brightness and joy can be easily interrupted. O vară însorită și radioasă în Vukovar. Când te bucuri de o zi ca aceasta, pare aproape imposibil să crezi că frumusețea și bucuria pot fi tulburate atât de ușor.

LOGORAMA LOGORAMA

France, 2009, 16’, 35mm Directors / Regizori: François Alaux - Hervé de Crécy - Ludovic Houplain (H5) An over-marketed world built of logotypes…A dramatic taking of hostages… A giant earthquake in California… And even more in Logorama! O lume de promovare în exces, alcătuită din logotipuri... O luare dramatică de ostatici.. Un cutremur gigantic în California... Și chiar mai multe în Logorama!

59


OFF Competition

SEEDS OF THE FALL SLITAGE / SEMINȚELE TOAMNEI Sweden, 2009, 18’, 35mm Director / Regizor: Patrik Eklund Middle-aged couple Rolf and Eva live in a passionless relationship. They wear and tear at each other and Eva begins to feel sexually frustrated. One night she tries to seduce Rolf. Rolf și Eva, un cuplu la vârsta mijlocie, au o relație lipsită de pasiune. Cei doi duc un război de uzură, iar Eva începe să se simtă frustrată sexual. Într-o noapte, Eva încearcă să-l seducă pe Rolf.

60


OFF Competition

SHORT MATTERS! European Film Academy Short Film Nominees 2009 on Tour

SINNER PĂCĂTOS

Israel, 28’, EFA Short Film Nominee Venice 2009 Director / Regizor: Meni Philip Yotam, a thirteen year-old boy studying at an ultra-orthodox Jewish boarding school, tries to battle the awakening of his sexual desires. Yotam, un băiat de treisprezece ani care învață la un internat evreiesc extrem de conservator, încearcă să se lupte cu apariția dorințelor sexuale.

European Film Academy Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,000 European film professionals with the common aim of promoting Europe’s film culture. Every year, the various activities of the European Film Academy culminate in the ceremony of the European Film Awards. In a total of 17 categories, among them European Film, European Director, European Actress and European Actor, the European Film Awards annually honour the greatest achievements in European cinema. The Awards Ceremony takes place in Berlin every second year. In the other years, the Awards travel: London, Paris, Rome, Barcelona, Warsaw, Copenhagen, the Ruhr Metropolis/ Germany, and, in December 2010, in Tallinn/Estonia. Fondată în 1988, Academia Europeană de Film cuprinde acum peste 2.000 de profesioniști de film europeni, reuniți de scopul comun de a promova cultura cinematografică europeană. În fiecare an, activitățile diverse ale Academiei Europene de Film culminează cu Decernarea Premiilor. Cu un total de 17 categorii, printre care Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor european, Cel mai bun actor și Cea mai bună actriță europeană, Academia Europeană de Film onorează anual cele mai importante realizări din cinematografia europeană. O dată la doi ani, Ceremonia de decernare a premiilor are loc la Berlin. În ceilalți ani, călătorește în diverse orașe: Londra, Paris, Roma, Barcelona, Varșovia, Copenhaga, Metropola Ruhr/Germania și, în decembrie 2010, în Tallinn/Estonia.

BETWEEN DREAMS ÎNTRE VISE

France/Russia/Finland, 11’, EFA Nominee Grimstad 2009 Director / Regizor: Iris Olsson The passengers in the third class sleeping car of the Trans-Siberian train recount their dreams – and share their stories. Pasagerii clasei a treia a vagonului de dormit al trenului transsiberian își povestesc visele și își împărtășesc poveștile.

61


OFF Competition

GOOD NIGHT

14

Belgium/France, 18’, EFA Short Film Nominee Drama 2009 Director / Regizor: Valéry Rosier

UK, 9’, EFA Nominee Cork 2009 Director / Regizor: Asitha Ameresekere

BONNE NUIT / NOAPTE BUNĂ

14

Philippe is 40 years old. He’s working in a demolition factory. Tonight, Philippe is visiting his two children. Philippe are 40 de ani. Lucrează într-o fabrică de demolări. În seara aceasta, Philippe își vizitează cei doi copii.

THE SUFFERING OF MR. KARPF. THE BIRTHDAY DIE LEIDEN DES HERRN KARPF. DER GEBURTSTAG / SUFERINȚA DOMNULUI KARPF. ANIVERSAREA

Germany, 10’, EFA Nominee Berlin 2009 Director / Regizor: Lola Randl

THE GLASS TRAP

SZKLANA PUŁAPKA / CUȘCA DE STICLĂ Poland, 15’, EFA Nominee Tampere 2009 Director / Regizor: Paweł Ferdek

It’s Mr Karpf’s birthday, but nobody calls. Probably there’s something wrong with his phone… Este ziua de naștere a domnului Karpf, dar nu sună nimeni. Trebuie să fie ceva în neregulă cu telefonul lui...

62

14 explores the cycle of abuse within a family. It presents clues to events that happened in the past, and is shot entirely from the perspectives of the characters involved. 14 explorează ciclul abuzului în cadrul unei familii. Filmul face referire la evenimente care au avut loc în trecut și este filmat în totalitate din perspectiva personajelor implicate.

The dense atmosphere of the aquarium fish fights can trigger primordial instincts in people. Atmosfera densă a luptelor între peștii de acvariu poate trezi în oameni instincte primordiale.


OFF Competition

THE HERD

RENOVATION

Ireland, 4’, EFA Nominee Sarajevo 2009 Director / Regizor: Ken Wardrop

Germany/Romania, 24’, EFA Nominee Vila do Conde 2009 Director / Regizor: Paul Negoescu

CIREADA

RENOVARE

A chronicle of a new addition to the cowherd on a family farm. O cronică a noului membru în cireada de vaci a unei ferme de familie.

PETER IN RADIOLAND PETER ÎN ȚARA RADIOULUI

UK, 10’, EFA Nominee Edinburgh 2009 Director / Regizor: Johanna Wagner Peter is on sick leave and spends most of his time alone in his house, contemplating his past. Comforted by his analogue radios, his memories and his loving wife, Peter is left yearning for the old days. Peter e în concediu medical și își petrece majoritatea timpului singur acasă, contemplânduși trecutul. Alinat de radiourile lui analogice, de amintiri și de soția lui iubitoare, Peter rămâne tânjind după vremurile de demult.

Besides her daily work, Doina tries to manage the renovation of the family’s apartment. Her son Alex can hardly find any time for both the renovation and his girlfriend as the deadline for his Master’s thesis comes close. Pe lângă munca zilnică, Doina încearcă să se ocupe și de renovarea apartamentului familiei. Fiul ei, Alex, găsește cu greu timp pentru renovare și pentru prietena lui, pe măsură ce termenul de predare a lucrării de masterat se apropie.

TILE M FOR MURDER LAGG M FOR MORD / CU C DE LA CRIMĂ Sweden, 8’, EFA Nominee Valladolid 2009 Director / Regizor: Magnus Holmgren It’s a hot summer day. A married couple are playing Scrabble. Deep down they loathe each other and when the game seems to have magic powers, the man figures out a way to get rid of his wife. O zi fierbinte de vară. Un cuplu joacă Scrabble. În adâncul lor, cei doi se urăsc, așa că, atunci când jocul pare să aibă puteri magice, bărbatul găsește o modalitate să scape de soție. 63


OFF Competition

WHAT’S LEFT

POSTE RESTANTE

Germany, 17’, EFA Nominee Angers 2009 Director / Regizor: David Nawrath

Poland, 14’, EFA Nominee Krakow 2009 Director / Regizor: Marcel Łoziński

WAS BLEIBT / RĂMĂȘIȚE

POST-RESTANT

Mathis is 19 years old. At the day of his Grandmother ´s burial, Mathis and his father have to spend a day together after a long time. During that day they get to know each other again. Mathis are 19 ani. Cu ocazia înmormântării bunicii sale, Mathis și tatăl său petrec o zi împreună, pentru prima dată după mult timp. În timpul acelei zile, cei doi se redescoperă.

SWIMMING LESSON ZWEMLES / LECȚIA DE ÎNOT

Belgium, 10’, EFA Nominee Ghent 2009 Director / Regizor: Danny de Vent A four-year-old boy is having his first swimming lesson. He undertakes an adventurous trip to the other side of the very deep swimming pool and overcomes his fear. Un băiețel de patru ani are prima sa lecție de înot. Micuțul pornește într-o călătorie plină de aventuri spre cealaltă parte a piscinei foarte adânci, înfrângându-și frica.

64

Letters whose addressees are impossible to find end up at the department for undeliverable letters of the post office in Koluszki. There are around a million of them in Poland each year, among them those addressed to God. The film tells a story of one of those letters. Scrisorile cu adrese imposibil de găsit ajung la departamentul de scrisori returnate, de la oficiul poștal din Koluszki. Sunt circa un milion în Polonia, în fiecare an, iar printre acestea și cele adresate lui Dumnezeu. Acest film spune povestea unei astfel de scrisori.


OFF Competition

FESTIVAL CITIES VILA DO CONDE

CONTRE-JOUR

Germany, 2009, 10’, 35mm Director / Regizor: Christoph Girardet & Matthias Müller

Curtas Vila do Conde Curtas Vila do Conde is a multi-faceted international film festival committed to promoting original European and international filmmaking. The festival presents Portugal’s largest showcase of short films receiving over 2500 submissions for its six different competitive sections. With its wide ranging programme, focused on independent, ground-breaking and creative short films but extending its scope to feature films and to a variety of film-related exhibitions and activities, the festival aims to provide a platform for film lovers, filmmakers and film professionals to converge and enjoy over a week of excellent cinema. The most recent sections of the programme are the Films for Children competition and its accompanying children activities, the training sessions within Take One! and the meetings with professionals connected with the Short Film Market. Curtas Vila do Conde este un festival internațional de film ambivalent, dedicat promovării filmelor originale europene și internaționale. Festivalul prezintă cea mai amplă platformă de scurt metraje portugheze, primind peste 2.500 de înscrieri pentru cele șase secțiuni competitive distincte. Cu programul său amplu, care se concentrează pe scurt metraje independente, memorabile și pline de creativitate, dar care își lărgește aria spre lung metraje și spre o varietate de activități și expoziții legate de film, festivalul își dorește să ofere o platformă pentru a aduce aproape cinefili, cineaști și profesioniști și pentru a-i ajuta să se bucure de o săptămână de filme excelente. Secțiunile cele mai recente ale programului sunt competiția de filme pentru copii și activitățile pentru aceștia, sesiunile educative din Take One! și întâlnirile cu profesioniștii legate de Short Film Market.

Blurs, flashes and stroboscope montages disintegrate reality into shadowy images that inflict pain on the eye. A spotlight precisely cuts the individual out of the darkness. Umbre, fulgerări și montaje stroboscopice dezintegrează realitatea în imagini obscure ce provoacă durere ochiului. Un proiector decupează cu precizie un om din întuneric.

PLASTER CASTS OF EVERYTHING USA, 2008, 4’ , BetaSP Director / Regizor: Patrick Daughters

A car, with no apparent driver, creates destruction as it rolls down backwards on a downtown street. Then a mysterious man is jolted awake to find himself in this car. O mașină, aparent fără șofer, provoacă distrugere pe măsură ce coboară cu spatele pe o stradă centrală. Apoi un bărbat misterios se trezește brusc din somn în interiorul mașinii.

65


OFF Competition

THE DIRTY ONES

THE ADVENTURE

USA/France, 2008, 11’, 35mm Director / Regizor: Brent Stewart

USA, 2008, 22’, 35mm Director / Regizor: Mike Brune

CELE MURDARE

AVENTURA

Two Mennonite sisters travel throughout the southern states with the body of their dead grandmother in their truck bed. Două surori menonite călătoresc prin statele sudice, cu trupul bunicii lor moarte în rulotă.

WALL

SONG OF LOVE AND HEALTH

MURO / ZID

CANÇÃO DE AMOR E SAÚDE / CÂNTEC DE DRAGOSTE ȘI SĂNĂTATE

Brazil, 2008, 18’, 35mm Director / Regizor: Tião Soul in vacuum, desert in expansion. Suflet în vid, deșert în expansiune.

66

A retired couple’s quiet picnic in the park is violated by a silent intruder whose story exposes the troubling mysteries of existence. Picnicul liniștit în parc al unui cuplu de pensionari este deranjat de un instrus tăcut a cărui poveste expune misterele tulburătoare ale existenței.

France/Portugal, 2009, 35’, 35mm Director / Regizor: João Nicolau Joao is the only visible worker in the locksmithery Keys Morais. Marta de la Coline is a student of Fine art she has an unusual command. Joao este, aparent, singurul muncitor de la lăcătușeria Chei Morais. Marta de la Coline este o studentă la Arte care are o comandă neobișnuită.


OFF Competition

FESTIVAL CITIES OBERHAUSEN

BURNING PALACE PALAT ÎN FLĂCĂRI

Austria, 2009, 32’, BetaSP Directors / Regizori: Mara Mattuschka, Chris Haring

Goethe Institut Goethe-Institut is a cultural institution which promotes the culture of the German Federal Republic at an international scale. We support German language abroad and international cultural collaboration. Through information on cultural, social and political life, we present an ample view on German reality. Goethe-Institut este o instituţie culturală ce promovează cultura Republicii Federale Germane pe plan mondial. Noi susţinem limba germană în străinătate şi susţinem colaborarea internaţională în plan cultural. Prin informaţii despre viaţa culturală, socială şi politică prezentăm un vast tablou al realităţii germane. International Short Film Festival Oberhausen Founded in 1954, the International Short Film Festival Oberhausen is one of the major international crossroads for the short form, unique in the range of forms and genres it presents to the public, and particularly well known for its spotlight on experimentation. The Festival organises an International, a Children’s and Youth Films and a German Competition and the MuVi Award for the best German music video as well as, starting in 2009, the NRW Competition for productions from North Rhine-Westphalia. The 56th edition will take place from April 29 to May 4, 2010. Fondat în 1954, Festivalul Internațional de Film de Scurt metraj Oberhausen este unul din principalele locuri de întâlnire pentru scurt metraj, formă de expresie unică între celelalte expresii și genuri prezentate publicului și bine-cunoscută pentru atenția pe care o acordă experimentării. Festivalul organizează o competiție internațională, una pentru filme pentru copii și tineri și o competiție germană, acordă Premiul MuVi pentru cel mai bun videoclip german și organizează, din 2009, Competiția NRW pentru producții din Renania de Nord-Westfalia. Cea de-a 56-a ediție va avea loc între 29 aprilie – 4 mai 2010.

A melancholic-exstatic epic about the tension that ensures survival and makes the world go round. O poveste melancolic-extatică despre tensiunea care asigură supraviețuirea și face lumea să se învârtă.

ECHO ECOU

Poland, 2009, 15’, 35mm Director / Regizor: Magnus von Horn Two boys have murdered a young girl. Through crime reconstruction and meeting the family of the victim they now have to relive the brutal crime and face the feelings they felt and still feel. Doi băieți au ucis o fată. Prin reconstituirea crimei și întâlnirea familiei victimei, cei doi trebuie să retrăiască crima brutală și să înfrunte sentimentele pe care le-au simțit și pe care încă le simt.

67


OFF Competition

INTERVIEW WITH THE EARTH MURPHY ENTREVISTA CON LA TIERRA / INTERVIU CU PĂMÂNTUL

MURPHY

Mexico, 2008, 18’, BetaSP Director / Regizor: Nicolás Pereda

Germany, 2008, 4’, BetaSP Director / Regizor: Bjørn Melhus A little boy died climbing a mountain with his friend. A film about superstition, guilt and atonement in a village somewhere in Mexico. Un băiețel moare în timpul unei plimbări pe munte cu prietenul său. Un film despre superstiții, vinovăție și ispășire undeva, într-un sat în Mexic.

KETAMINE – BEHIND THE LIGHT

KETAMIN – HINTER DEM LICHT / KETAMINĂ – DINCOLO DE LUMINĂ Germany, 2009, 21’, BetaSP Director / Regizor: Carsten Aschmann

Driving through the mountains. The sounds of chords, beauty, art and death echo through the places and elements. The trip ends in the city of Venice, which appears exhausted and deserted. O plimbare cu mașina prin munți. Sunet de corzi, frumusețe, artă și moarte răsună în toate locurile și elementele. Călătoria se încheie la Veneția, care pare epuizată și pustie.

68

Murphy is a true abstract post-traumatic stress disorder. Murphy este o dereglare post-traumatică cauzată de stres, adevărată, abstractă.

PRRRRIDE STOLZ / MÂNDRRRRIE

Netherlands/Israel, 2008, 3’, BetaSP Directors / Regizori: Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat A story of familiar human complexity. The relation between a mother and a son. Their attitude towards compulsory military service. O poveste despre complexitatea umană familiară. Relația dintre o mamă și fiul ei. Atitudinea celor doi față de serviciul militar obligatoriu.


OFF Competition

COUNTRIES IN FOCUS UK

WASHDAYS

DIMINEȚI DE SPĂLAT RUFE UK, 2009, 11’, 35mm Director / Regizor: Simon Neal

British Council Founded in 1934, the British Council is the UK’s international cultural relations organisation, operating in 109 countries worldwide. Its purpose is to build engagement and trust for the UK through the exchange of knowledge and ideas between people worldwide: www.britishcouncil.org. Through engagement with exciting and innovative festivals like NexT it seeks to increase international audiences for new work from the UK and to broker opportunities for UK film communities to engage with their international counterparts and develop long-standing relationships. Fondat în 1934, Consiliul Britanic este organizația de relații culturale internaționale a Marii Britanii, care acționează la nivel mondial în 109 de țări. Scopul său este să consolideze încrederea și implicarea Marii Britanii prin schimbul de cunoștințe și idei între oameni din întreaga lume: www.britishcouncil.org. Prin implicarea în festivaluri incitante și inovative ca NexT, încearcă să sporească publicul internațional al noilor opere britanice și să medieze oportunități pentru comunitățile de cineaști britanici pentru a-și angrena omologii internaționali și dezvolta relații pe termen lung.

11-year-old Kyle has an embarrassing problem. When his mum writes a note to his teacher stating the unvarnished truth, he bunks off school and goes in search of his own solution. Kyle, un băiat de unsprezece ani, are o problemă rușinoasă. Când mama lui îi scrie un bilet profesorului, explicându-i adevărul gol-goluț, băiatul o șterge de la școală și pleacă în căutarea unei soluții.

TENNER ZECE LIRE

UK, 2008, 12’, 35mm Director / Regizor: David O’Neill A powerful coming-of-age drama, unfolding through an act of revenge. O dramă puternică despre maturizare, dezvăluită printrun act de răzbunare.

INDIGO

UK, 2009, 19’, RED & 35mm Director / Regizor: Jack Price A young Indian boy learns he has special powers, then faces a dilemma over how and whether to use them. Un băiat indian află că are puteri speciale, trebuind apoi să decidă dacă și cum o să le folosească.

69


OFF Competition

OFF SEASON

GOODBYE MR. PINK

UK, 2008, 11’, HDCam Director / Regizor: Deena Lombardi

UK, 2009, 11’, 16mm Director / Regizor: Helen Piercy

ÎN AFARA SEZONULUI

LA REVEDERE, DOMNULE PINK

Afterwards, Dad and Nick came to the grey, windy seaside to try to become a family again. Apoi, tata și Nick au venit pe litoralul cenușiu și bătut de vânt, ca să încerce să redevină o familie.

DIEGO’S STORY

STORAGE

UK, 2009, 15’, RED 4k Directors / Regizori: Alex Garcia, Wayne Yip

UK, 2009, 15’, BetaSP Director / Regizor: David Lea

POVESTEA LUI DIEGO

Diego, a thirty year-old living in London, becomes victim to a brutal crime when returning home from work. Diego, un tip de treizeci de ani care trăiește la Londra, devine victima unei crime brutale când se întoarce acasă de la muncă.

70

A little girl journeys into a world of imagination when she discovers that her pet rabbit is dead. O fetiță călătorește într-o lume imaginară când descoperă că iepurașul ei a murit.

DEPOZITARE

An intense story of disjointed connection between father and son, told from the perspective of an autistic 19-year-old. O poveste intensă despre legătura frântă dintre un tată și fiul său, spusă din punctul de vedere al unui tânăr autist de nouăsprezece ani.


OFF Competition

COUNTRIES IN FOCUS POLAND Łódź School of Film, Television and Theatre

The Polish Institute in Bucharest

Łódź School of Film, Television and Theatre is one of the most notable European film institutions. Its notable alumni include such world-famous directors as Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski, etc. At Łódź School of Film, Television and Theatre, almost 200 short films are made each year. Şcoala de Film, Teatru şi Televiziune din Łódź este una dintre cele mai prestigioase instituţii europene din domeniu. Aici s-au format regizori polonezi de renume, cunoscuţi şi premiaţi în întreaga lume, precum Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski ş.a. La Şcoala de Film din Łódź se realizează anual aproape 200 de filme de scurt metraj.

The Polish Institute in Bucharest is a non-profit institution, subordinated to the Polish Foreign Ministry, whose mission is to disseminate the Polish culture and information about the history and national heritage of Poland in the world, as well as to promote cooperation in the fields of culture, education, science and social life in Romania and the Republic of Moldavia. The objective of the Polish Institute is to make Polish contemporary culture accessible to a larger audience. Institutul Polonez din Bucureşti este o organizaţie non-profit, aflată sub tutela Ministerului Polonez al Afacerilor Externe, al cărei scop îl reprezintă răspândirea culturii poloneze, a cunoştinţelor despre istoria şi patrimoniul naţional, precum şi promovarea colaborării în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei şi vieţii sociale în România şi Republica Moldova. Scopul Institutului Polonez este de a face cultura poloneză contemporană accesibilă unui public cât mai larg.

71


OFF Competition

THE LOOP

CHILDREN LIKE TEDDY BEARS

Poland, 2006, 10’, 35mm Director / Regizor: Maciej Majchrzak

Poland, 2006, 6’, 35mm Director / Regizor: Marta Stróżycka

PĘTLA / BUCLA

DZIECI LUBIĄ MISIE / COPIILOR LE PLAC URSULEȚII

A gas station, somewhere in the desert. A place where time bends. Would we really be happier if we could turn back time? O staţie de benzină undeva, în deşert. Un loc în care timpul face o buclă. Am fi oare cu adevărat mai fericiţi dacă l-am putea da înapoi?

AMERICAN DREAM VISUL AMERICAN

Poland, 2007, 8’, 35mm Director / Regizor: Jakub Wroński What was between Harry and Scarlet the moment when a rushing Cadillac appeared in the rear-view mirror of their car? Ce era între Harry şi Scarlet în momentul în care în retrovizorul maşinii lor a apărut în viteză un Cadillac?

72

A film about a child sleeping peacefully in his bed, until SHE appeared... Un film despre un copil care dormea liniştit în pătuţul său, până când a apărut EA...

MELODRAMA

MELODRAMAT / MELODRAMA Poland, 2005, 19’, 35mm Director / Regizor: Filip Marczewski The story of a 14-year-old boy facing his erotic and mental coming-of-age. Povestea unui băiat de 14 ani, aflat în plină maturizare erotică şi psihică.


OFF Competition

THE MEMORY

THE REFUGE CITY

Poland, 2003, 6’, 35mm Director / Regizor: Grzegorz Korczak

Poland, 2006, 18’, 16mm Director / Regizor: Wojciech Kasperski

PAMIĘĆ / AMINTIRE

MIASTO UCIECZKI / ORAȘUL EVADĂRII

With an appearance that reminds us of a holiday diary, the film tries to analyze the fragile structure of friendship. Filmul, a cărui formă aminteşte de cea a unui jurnal de vacanţă, încearcă să analizeze structura fragilă a prieteniei.

DRAGONFLIES WAŻKI / LIBELULE

Film inspired by real facts that took place on May 8, 2004, in Łódź. Football fans run riot on the campus streets, while the police use war ammunition to shoot at them. Film bazat pe fapte reale, petrecute la 8 mai 2004 în Łódź. Suporterii clubului de fotbal dezlănţuie adevărate lupte de stradă în campus, iar poliţia trage în ei cu muniţie de război.

Poland, 2006, 3’, 16mm Director / Regizor: Justyna Nowak Tola is crazy in love with a boy. The adventures of this love story take place on the background of a seaside little town. Tola este nebună după un băiat. Peripeţiile poveştii de dragoste se petrec în decorul unui orăşel de la malul mării.

73


OFF Competition

ShortsUP: The Dream Machine / Maşinăria de vise Each month, ShortsUP brings us the most prominent short films in the entire world, in the framework of interactive cinematic experiences, where the audience becomes part of script of the events. The Festival represents, in addition to films, dance, theater and audiovisual installations, a live recreation of the score, or meetings with directors and producers. Between 700 and 2,000 people take part each month in ShortsUP events. The organizers of ShortsUP are Oricum Association and Feeder.ro. ShortsUP aduce în fiecare lună cele mai titrate scurtmetraje din întreaga lume, în cadrul unor experiențe cinematografice interactive, în care publicul face parte din scenariul evenimentelor. Festivalul înseamnă, pe lângă filme, dans, teatru, instalaţii audio-video, recrearea live a coloanei sonore sau întâlniri cu regizori şi producători. Între 700 și 2.000 de oameni participă lunar la evenimentele ShortUP. Organizatorii ShortsUP sunt Asociația Oricum și Feeder.ro.

74

IN THE HEAD DANS LA TÊTE / ÎN CAP

France, 2008, 7’, Beta SP Directors / Regizori: Maxime Entringer, Anthony Gilles, Alan Sellier, Grégory Damour What happens when you die and how difficult it really is! Ce se întâmplă când mori și cât de greu e de fapt!

FRANZ KAFKA’S IT’S A WONDERFUL LIFE “O VIAȚĂ MINUNATĂ”, VERSIUNEA KAFKA UK, 1993, 23’, 35 mm Director / Regizor: Peter Capaldi While trying to decide what Gregor Samsa wakes up as, Kafka’s constantly being interrupted by knife-selling strangers, party noise, girls, fancy dress costumes, and other strange, dreamlike visions. În timp ce încearcă să se decidă sub ce formă se va trezi Gregor Samsa, Kafka este întrerupt în continuu de străini care vând cuțite, gălăgie de petrecere, fete, costume fistichii și alte năluciri bizare.


OFF Competition

ASTRONAUTS

ALICE IN WONDERLAND

UK, 2005, 8’, Beta SP Director / Regizor: Matthew Walker

UK, 1903, 9’, 35mm Director / Regizor: Cecil Hepworth & Percy Stow

ASTRONAUȚI

ALICE ÎN ȚARA MINUNILOR

Two astronauts travel through the depths of space. With only a crossword puzzle to pass the time, the discovery of a big red button marked ‘do not press’ has unfortunate consequences. Doi astronauți călătoresc prin profunzimile spațiului. Având doar un rebus care să-i ajute să-și petreacă timpul, descoperirea unui buton mare și roșu pe care scrie “nu apăsați” are urmări catastrofale.

EEL GIRL

Made just 37 years after the novel’s publication and eight years after the birth of cinema, this is the first-ever film version of Lewis Carroll’s tale. Realizat la doar 37 de ani de la publicarea romanului și la opt ani de la nașterea cinematografului, acesta este primul film făcut după povestea lui Lewis Carroll.

THE CLOWN LE QUELOUNE / CLOVNUL

Canada / France, 2008, 11’, Beta SP Director / Regizor: Patrick Boivin

FATA ȚIPAR

New Zealand, 2008, 5’, 35mm Director / Regizor: Paul Campion An armed security officer enters a secure observation room, filled with electronic monitoring equipment and shelves full of dissected fish specimens. Un ofițer de securitate înarmat intră într-o cameră de observație, plină cu echipamente electronice de monitorizare și rafturi pline de specimene disecate de pești.

Life after death goes with some biting problems. Viața după moarte are niște probleme mușcătoare.

75


OFF Competition

TO THE MOON

YOU DREAM

USA, 2009, 9’, Beta SP Director / Regizor: Jacob Ospa

France, 2004, 8’, Beta SP Director / Regizor: Johann Buchholz & Julien Eger

PÂNĂ LA LUNĂ

VOUS RÊVEZ / E UN VIS

A 19th century Englishman goes on a balloon voyage to the moon, and gets more than he bargained for. Un englez din secolul al nouăsprezecelea pornește într-o călătorie cu balonul spre lună și primește mai mult decât se aștepta.

ALMA

THEY’RE MADE OUT OF MEAT SUNT FĂCUȚI DIN CARNE

ALMA

Ireland, 2005, 7’, Beta SP Director / Regizor: Stephen O’Regan

Spain / USA, 2009, 4’, Beta SP Director / Regizor: Rodrigo Blaas Alma skips through the snowcovered streets of a small town. Her attention is caught by a strange doll in the window of an antique toy shop. Fascinated, Alma decides to enter. Alma se plimbă pe străzile acoperite de zăpadă ale unui orășel. Atenția ei e atrasă de o păpușă ciudată din vitrina unui magazin de jucării vechi. Fascinată, Alma se hotărăște să intre.

76

Stealing dreams makes one man fly, but it’s a journey, no simple task! Furatul viselor te face să zbori, dar e o adevărată călătorie, nu floare la ureche!

After years of investigation, an alien meets with his partner in a diner to discuss an unbelievably shocking discovery. După mulți ani de investigații, un extraterestru se întâlnește cu partenerul său într-o braserie pentru a discuta o descoperire șocantă.


OFF Competition

TRANSGRESSIONS

UNDER MY GARDEN

USA, 2006, 15’, 35mm Director / Regizor: Valerie Weiss

Italy, 2007, 19’, 35mm Director / Regizor: Andrea Lodovichetti

TRANSGRESIUNI

Carl Phillips dreams of giving his young son a ‘better’ life by sending him to Agent Training Camp. His wife, Sophie, doesn’t share the same dream and does the unthinkable to save her son from a life of murder. Carl Phillips visează să-i ofere fiului său o viață “mai bună”, trimițându-l la tabăra de antrenament pentru agenți. Soția sa, Sophie, nu-i împărtășește visul și face ceva de neconceput pentru a-și salva fiul de la o viață de crime.

SOTTO IL MIO GIARDINO / SUB GRĂDINA MEA

Marco is a 10-year old boy with a passion for insects. He’s convinced that his neighbor has killed his wife and buried her under his garden. Using a large ant-nest he has been carefully examining as evidence, he begins to carry out an investigation. Marco e un băiețel de 10 ani, pasionat de insecte. Băiatul e convins că vecinul său și-a ucis soția și a îngropat-o în grădină. Folosind un mușuroi mare pe care l-a examinat până acum ca probă, Marco își începe ancheta.

77


OFF Competition

NexT KIDS

FORMIC

In films you can turn old chairs into running gazelles, a craving pigeon into a nuclear master, you can miss your only musical note without ruining the concert, you can grow in trees the letters of forbidden poems. În filme poți transforma scaune vechi în gazele-n viteză, un porumbel pofticios în stăpân al armelor atomice, poți să-ți ratezi singura notă fără să strici concertul, poți să crești în copaci literele poeziilor interzise.

Germany, 2009, 3’, RED 4k Directors / Regizori: Roman Kälin & Florian Wittmann

FURNICA

ROUND

PIGEON: IMPOSSIBLE

CERC

PORUMBEL: IMPOSIBIL

UK, 2008, 6’, HD Director / Regizor: Kirk Hendry

USA, 2009, 6’, 35mm & HDCam Director / Regizor: Lucas Martell A tale of death and rebirth rages in a jungle world of shadowy hands. O poveste despre moarte și renaștere se dezlănțuie într-o junglă de umbre făcute de mâini.

TRIPLE CONCERTO IN D MINOR TRIPLU CONCERT ÎN RE MINOR Australia, 2008, 8’, 35mm Director / Regizor: Daniel Mitchell Rebecca learns the ups and downs of life as an aspiring orchestral triangle player. Rebecca se confruntă cu suișurile și coborâșurile vieții de cântăreață aspirantă la trianglu. 78

A skateboard movie about Dennis Gläser and an ant... or how a skateboarder influences the micro-universe - the ant takes revenge. Un film despre skateboard cu Dennis Gläser și o furnică... sau cum influențează un skateboarder micro-universul – furnica se răzbună.

Walter, a rookie secret agent, is faced with a problem seldom covered in basic training: what to do when a curious pigeon gets trapped inside your multi-million dollar, government-issued nuclear briefcase. Walter, un agent secret începător, se confruntă cu o problemă rareori explicată la orele de instructaj: ce e de făcut când un porumbel rămâne blocat înăuntrul servietei oficiale de multe milioane de dolari care controlează o bombă nucleară.


OFF Competition

THE SOUND OF THE BELL

GARBAGE ANGELS

UK, 2009, 15’, 35mm Director / Regizor: Esteban Gitton

Canada, 2008, 6’, 35mm Director / Regizor: Pierre M. Trudeau

SUNETUL CLOPOȚELULUI

LES ANGES DÉCHETS / ÎNGERII GUNOAIELOR

The story of two young boys who have a drastically different vision of life, yet sharing the same planet. Povestea a doi băieți care au viziuni complet diferite asupra vieții, deși trăiesc pe aceeași planetă.

DUNIA

Garbage Angels, odd life forms tell their tale of our society where everything seems to be disposable. Îngerii gunoaielor, forme bizare de viață, ne spun povestea lor despre societatea noastră în care orice poate fi aruncat și înlocuit.

THE WORDCUTTER

DUNIA

LE BÛCHERON DES MOTS / TĂIETORUL DE CUVINTE

Poland, 2003, 8’, 35mm Director / Regizor: Joanna Jasińska

France, 2009, 11’, 35mm Director / Regizor: Izù Troin The story of a little girl with an unusually rich imagination, and of her friend, a big, fat tomcat, who’s increasingly worried about her. Povestea unei fetiţe înzestrate cu o imaginaţie neobişnuit de bogată și a prietenului ei, un motan mare şi gras, care este tot mai îngrijorat pentru ea.

In a country where people literally feed on letters from words gathered in trees, reading is vital not to die… of boredom. Într-un tărâm unde oamenii chiar se hrănesc cu litere din cuvinte culese din copaci, a citi este esențial ca să nu mori... de plictiseală.

79


WEDNESDAY, APRIL 14 / MIERCURI, 14 APRILIE THURSDAY, APRIL 15 / JOI, 15 APRILIE FRIDAY, APRIL 16 / VINERI, 16 APRILIE SATURDAY, APRIL 17 / SÂMBĂTĂ, 17 APRILIE

SEMINARS SEMINARII


NexT International Film Festival

WEDNESDAY, APRIL 14 / MIERCURI, 14 APRILIE CĂRTUREȘTI VERONA LOFT / MANSARDA CĂRTUREȘTI VERONA m 10:30 – 11:30 Seminar on sound design / Seminar de sounddesign: Christophe Héral – Creating sound for shorts / Realizarea sunetului pentru scurt metraje

82

CHRISTOPHE HéRAL Christophe Héral’s journey through music and sound design for short animation films is marked by Pépère & Mémère (1987, Vitali), l’Ondée (2008, Coquart-Dassault), I love you my cerise (1989, Carmona), Petite Jeune Fille dans Paris (1992, Flowerday), Picore (2003, Bertin) and La Queue de la souris (2007, Renner). Cristophe is the composer and sound designer of Beyond Good & Evil, a video game by Michel Ancel and he created the music for 2 French animation films, L’île de Blackmor (Jean François Laguionie) and Kerity, la maison des contes (Dominique Monfery). Christophe is now in preparations for a short film by Anne Larricq, La douce, a very funny animation series, called Michel (Pinson, Noiry, Rabbiosi), Le Tableau, Jean François Laguionie next film (Blue Spirit) and 2 AAA video games for Ubisoft. Parcursul în muzică și sound design al lui Christophe Héral în lumea scurt metrajului de animație este trasat de filmele Pépère & Mémère (1987, Vitali), l’Ondée (2008, Coquart-Dassault), I love you my cerise (1989, Carmona), Petite Jeune Fille dans Paris (1992, Flowerday), Picore

(2003, Bertin) și La Queue de la souris (2007, Renner). Cristophe a compus muzica și a realizat sound design-ul pentru Beyond Good & Evil un joc video de Michel Ancel, a compus muzica pentru două lung metraje franțuzești de animație L’île de Blackmor (Jean François Laguionie) și Kerity, la maison des contes (Dominique Monfery). Christophe pregătește un scurt metraj de Anne Larricq, La douce, o serie de animații foarte amuzante, intitulată Michel (Pinson, Noiry, Rabbiosi), Le Tableau, următorul lung metraj al lui Jean François Laguionie (Blue Spirit) și două jocuri video AAA pentru Ubisoft. m 12:00 – 14:00 Seminar on sound design / Seminar de sounddesign: Alexander Hacke & Danielle de Picciotto: Making of Sternentanz ALEXANDER HACKE Alexander Hacke is a German musician, music producer, film music composer and actor. His early works include Borsig-Werke and albums of the band Sprung aus den Wolken. Later on he founded Einstürzende Neubauten, but also worked with Band Mona Mur & Die Mieter and Band Crime and the City Solution. His singles Wunderbar and Hiroshima were highly acclaimed by the musical press and were internationally successful. Since 1992, Alexander Hacke is also very active as a film music composer, including for Fatih Akin’s Head On, in 2004. Hacke also is one of the artists

portrayed in Akin’s documentary Crossing The Bridge – The Sound of Istanbul (2005). Together with Danielle de Picciotto and the Tiger Lillies, he created and directed the musical stage project Mountains Of Madness, based on a horror story by H. P. Lovecraft. His solo album Sanctuary was released in 2005. In 2006, Alexander married his long-time partner, the American artist Danielle de Picciotto. In 2007, they released the DVD/CD Das Narrenschiff, an audio-video performance that they still present around the world. Alexander and Danielle were portrayed in 2009 in the documentary In Berlin, by Michael Ballhaus/Ciro Cappellari. 2010 is the year of the 30th anniversary of Einstürzende Neubauten. Alexander Hacke este un muzician, producător muzical, compozitor de muzică de film și actor german. Operele de la începutul carierei includ Borsig-Werke si albumele trupei Sprung aus den Wolken, urmate de crearea trupei Einstürzende Neubauten. În continuare, Hacke a mai colaborat cu Band Mona Mur & Die Mieter și cu Band Crime and the City Solution. Single-urile sale Wunderbar și Hiroshima au fost foarte apreciate de presa muzicală și au cunoscut un mare success internațional. Începând cu 1992, Alexander Hacke este foarte activ și în calitate de compozitor de muzică de film, cea mai cunoscută colaborare a sa fiind muzica filmului Head On, (r: Fatih Akin, 2004). Hacke este de asemenea unul dintre muzicienii prezentați în documentarul lui Akin Crossing The Bridge – The Sound of Istanbul (2005). Împreună cu


NexT International Film Festival

Danielle de Picciotto și The Tiger Lillies, a creat și a condus proiectul scenic muzical Mountains of Madness, bazat pe povestirea horror a lui H. P. Lovecraft. Albumul său solo Sanctuary a fost lansat în 2005. În 2006, Alexander Hacke s-a căsătorit cu partenera sa de foarte mulți ani, artista americană Danielle de Picciotto. În 2007, au lansat DVD/CD-ul Das Narrenschiff, un spectacol audio-video pe care îl prezintă în continuare în diverse colțuri ale lumii. Alexander și Danielle au fost prezentați în 2009 în documentarul În Berlin, de Michael Ballhaus/Ciro Cappellari. 2010 este anul celei de-a 30-a aniversări a Einstürzende Neubauten. DANIELLE DE PICCIOTTO Born in the USA, Danielle de Picciotto studied art in New York and Bonn. She is an artist active in the fields of painting/ drawing/ film/ music. Danielle started internationally showing her work, in collaboration with the Goethe-Institut, in 1997, reaching as far as Hong Kong, Milan, Rome, Tokyo and Mexico. She worked and exposed in Staatsgalerie Stuttgart; Haus am Lützowplatz, Berlin; Strychnine Gallery NY & London; Janine Bean Gallery, Berlin; Feinkunst Krüger, Hamburg; Gallery AU18 Milano; Moussonturm, Frankfurt. Recently, she had exhibitions at Zoo London (2008) and Berliner Liste (2009) and her work was presented in publications such as Disorientation - Art on the margin of Contemporary, The Upset and All Allure.

Danielle has created numerous dvd/cds, live performances, animations and musical compositions. In 1989, she founded, together with Dr. Motte, the Love Parade in Berlin. In 2009, The German Foreign Ministry in Berlin commissions Danielle de Picciotto to direct a 10-minute art movie. Commissioned theme of movie is: 20 years after the fall of the Berlin Wall and the 12 new EU countries. Născută în SUA, Danielle de Picciotto a studiat arta în New York și Bonn, Germania, fiind o artistă activă în domeniile: pictură, desen, film, muzică. Danielle și-a expus lucrările la nivel internațional încă din 1997 - în colaborare cu Institutul Cultural German „Goethe”, în Hong Kong, la Milano, Roma, Tokio și în Mexic. A lucrat și expus la Staatsgalerie din Stuttgart; Haus am Lützowplatz, Berlin; Strychnine Gallery din New York și Londra; Janine Bean Gallery, Berlin; Feinkunst Krüger, Hamburg; Gallery AU18 Milano; Moussonturm, Frankfurt. Recent, lucrările ei au fost expuse la Zoo London (2008) și Berliner Liste (2009) și au apărut în publicații internaționale precum Disorientation - Art on the margin of Contemporary, The Upset și All Allure. Danielle a realizat numeroase dvd/cd-uri, spectacole live, animații și compoziții muzicale. În 1989 a fondat, împreună cu Dr. Motte, Love Parade-ul de la Berlin. În 2009, Ministerul Geman al Afacerilor Externe i-a comisionat lui Danielle un film de 10 minute pe tema: 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului și cele 12 noi țări din UE. 83


NexT International Film Festival

THURSDAY, APRIL 15 / JOI, 15 APRILIE m 10:30 – 12:00 Seminar on scriptwriting / Seminar de scenaristică: Răzvan Rădulescu – None is more. Reinsertion of reality into fiction / Nimic înseamnă mai mult. Reinserția realului în ficțiune.

84

RĂZVAN RĂDULESCU Răzvan Rădulescu (born in 1969) studied Literature and Opera Directing in Bucharest. He wrote two novels and worked as an art director for magazines. In 1999 he started to write for films, among which the awardwining Stuff and dough (dir. Cristi Puiu), Niki and Flo (dir. Lucian Pintilie), Paper will be Blue (dir. Radu Muntean) and the internationally acclaimed The Death of Mr. Lăzărescu. He worked as script consultant for Cristi Mungiu’s 4 Months, 3 Weeks, 2 Days and he is currently teaching dramaturgy in HFG Karlsruhe, Germany. His recent works include writing and directing his first feature film, First of all Felicia (together with Melissa de Raaf) and writing Gruber’s Journey (directed by Radu Gabrea), together with Alexandru Baciu. Răzvan Rădulescu (născut în 1969) a studiat literatură și regie de operă la București. A scris două romane și a lucrat ca art director pentru mai multe reviste. În 1999 a început să scrie pentru filme, printre care multi-premiatul Marfa și banii (regia Cristi Puiu), Niki Ardelean, colonel în rezervă (regia Lucian Pintilie), Hârtia va fi albastră (regia Radu Muntean) și succesul internațional Moartea domnului

Lăzărescu. A fost consultant de scenariu pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile al lui Cristi Mungiu, iar în prezent predă dramaturgie la HFG Karlsruhe, în Germania. În ultimii doi ani, a terminat primul său lung metraj, Felicia înainte de toate (scris și regizat împreună cu Melissa de Raaf) și a semnat scenariul lung metrajului Călătoria lui Gruber (regizat de Radu Gabrea), alături de Alexandru Baciu. m 12:30 – 14:00 Seminar on film production / Seminar de producție de film: Jim Stark – Independent producing in a commercial world / Producţia de film independent într-o lume comercială JIM STARK Jim Stark’s first involvement with film was in the early 1980s when helping Jim Jarmusch finance, produce and sell the low-budget independent hit Stranger Than Paradise (winner of the Camera D’Or in Cannes). He worked onother feature films for Jim Jarmusch: Down by Law, Mystery Train, Night on Earth, Coffee and Cigarettes. Jim’s other producing credits include films by Alex Rockwell, Gregg Araki, Christopher Munch, Adrienne Shelley, Sergei Bodrov, Kevin Asher Green, Vladan Nikolic, Valdis Oskarsdottir. Jim co-wrote and produced Fridrik Thor Fridriksson’s Cold Fever and Factotum, which he adapted as co-screenwriter with director Bent Hamer from the Charles Bukowski novel. Jim has acted

in a number of films, and he frequently writes and lectures on film production, finance and sales. Jim Stark s-a implicat pentru prima oară în cinema la începutul anilor ‘80, atunci când l-a ajutat pe Jim Jarmusch să finanţeze, să producă şi apoi să vândă filmul indepedent cu buget redus Stranger Than Paradise, câştigătorul premiului Camera D’Or la Cannes. A mai colaborat cu Jarmusch la Down By Law, Mystery Train, Night On Earth şi Coffee and Cigarettes. Ca producător, a mai lucrat cu Alex Rockwell, Gregg Araki, Christopher Munch, Adrienne Shelley, Sergei Bodrov, Kevin Asher Green, Vladan Nikolic şi Valdis Oskarsdottir. Jim este co-scenarist al filmelor Cold Fever (regia Fridrik Thor Fridriksson) şi Factotum (după romanul lui Charles Bukovski, regia Bent Hamer), a jucat în numeroase alte producţii şi susţine adesea master-class-uri de producţie de film, finanţare şi vânzări.


NexT International Film Festival

FRIDAY, APRIL 16 / VINERI, 16 APRILIE m 10:30 – 12:00 Seminar on film criticism / Seminar de critică de film: Ronald Bergan – The (Mis)Adventures of an Author of Film Books / (Mez)Aventurile unui autor de cărţi despre film RONALD BERGAN Ronald Bergan (PhD English Literature), film historian, critic and lecturer, is a regular contributor to The Guardian and other British national newspapers and magazines. He has organized various seasons at the National Film Theatre in London, and has given talks there. He has read scripts for the European Screen Fund and been consultant and writer on a number of TV documentaries. He is a former Vice-President of FIPRESCI (International Federation of Film Critics) for which he has been President of the jury at numerous film festivals and has chaired and participated in many conferences on the cinema all over the world. He lives in France and has lectured on literature, theatre and film at the Sorbonne, the British Institute in Paris and the University of Lille. He has held a Chair at the Florida International University in Miami where he taught Film History and Theory. Among the many books he has written are: Sergei Eisenstein: A Life in Conflict; Jean Renoir: Projections of Paradise; The Coen Brothers; Anthony Perkins: A Haunted Life; Francis Coppola: The Making of His Movies; The Bloomsbury Foreign Film Guide; The United Artists Story, and The

Eyewitness Guide To Film. The book of Francois Truffaut Interviews, which he edited, has been published in 2008. Ronald Bergan (doctor în Literatură engleză), istoric de film, critic și lector, este un colaborator permanent la The Guardian și la alte ziare și reviste britanice. A organizat numeroase stagiuni la National Film Theatre din Londra, unde a ținut numeroase discursuri. A evaluat scenarii pentru European Screen Fund, fiind totodată consultant și scenarist la câteva documentare TV. Este fostul vicepreședinte al FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film); a ocupat poziția de președinte al juriului la numeroase festivaluri de film și a prezidat și participat la un număr mare de conferințe de cinematografie în toată lumea. În prezent, locuiește în Franța: a ținut prelegeri de literatură, teatru și film la Sorbona, Institutul Britanic din Paris și la Universitatea din Lille. De asemenea, a lucrat pentru Florida International University din Miami, unde a predat Istoria și Teoria Filmului. Este autor al multor cărți, printre care se numără: Sergei Eisenstein: A Life in Conflict; Jean Renoir: Projections of Paradise; The Coen Brothers; Anthony Perkins: A Haunted Life; Francis Coppola: The Making of His Movies; The Bloomsbury Foreign Film Guide; The United Artists Story, și The Eyewitness Guide To Film. Cartea Francois Truffaut Interviews, al cărei editor este, a fost publicată în 2008.

m 12:30 – 13:30 Clifford Thurlow – Making Short Films / Realizarea filmelor de scurt metraj CLIFFORD THURLOW Clifford Thurlow is a well known writer and filmmaker. His book, Making Short Films: The Complete Guide from Script to Screen, is used as a standard text in more than 100 universities in the US, UK and Australia. His short film Greta May won prizes worldwide. Clifford’s book Making Short Films is an insider’s guide to writing, making, financing and showing short films. The author’s own experiences and those of other filmmakers, from producers and indie directors to technicians and writers, are brought together. Clifford Thurlow este un scriitor și cineast renumit. Cartea sa, Making Short Films: The Complete Guide from Script to Screen este utilizată drept suport teoretic standard în peste o sută de universități din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Scurt metrajul său, Greta May, a fost premiat în toată lumea. Cartea lui Clifford, Making Short Films, este un ghid despre scrierea, filmarea, finanțarea și exploatarea filmului de scurt metraj. Experiențele autorului sunt prezentate împreună cu cele ale altor cineaști, producători, regizori independenți, tehnicieni și scenariști. 85


NexT International Film Festival

SATURDAY, APRIL 17 / SÂMBĂTĂ, 17 APRILIE m 10:30 – 11:30 AMC pixel factory: Valentin Nadolu, AMC Lead Artist – Vehicles / characters in 3D. Good practices of modeling

86

AMC AMC is an independent Romanian software company, producing digital content for video games and multimedia applications, specializing in 2D and 3D graphics for video games. AMC devised graphics for famous games: Batman, Test Drive, Cars and many more. AMC works in partnership with Atari, SonyOE, Electronic Arts and Disney. AMC believes in work done with passion and a deep sense of responsibility, by an in-house grown team, comprising at the moment the best graphic designers in Romania. During the 4th edition of NexT International Film Festival, AMC invites young graphic designers and filmmakers to a presentation about “Vehicles/characters in 3D. Good practices of modeling”, by AMC Lead Artist Valentin Nadolu. www.amc.ro AMC este o companie de software românească, independentă, care produce conținut digital pentru jocuri video și aplicații multimedia, în special grafică 2D și 3D pentru jocuri video. AMC a realizat grafica pentru jocuri celebre, precum Terminator, Batman, Test Drive, Cars și multe altele. AMC lucrează în parteneriat cu Atari, SonyOE, Electronic Arts și Disney. AMC crede în

lucrurile făcute cu pasiune și răspundere, de către o echipa formată in-house, care cuprinde în acest moment cei mai buni graficieni din România. În cadrul Festivalului Internațional de Film NexT, AMC le propune tinerilor graficieni și cineaști o prezentare susținută de Valentin Nadolu, Lead Artist la AMC , pe tema “Vehicule/personaje în 3D. Bune practici de modelare”. www.amc.ro m 12:00 – 14:00 Seminar on film directing / Seminar de regie de film: Joe Lawlor, Elad Keidan, Florin Șerban: Taking the step from short to feature / Pasul de la scurt la lung metraj JOE LAWLOR Over the past 7 years, Christine Molloy and Joe Lawlor have been working on a project called Civic Life. Civic Life involved local community groups in the production of nine short films for the cinema, shot on 35mm cinemascope, making extensive use of the long take. In 2004, their film Who Killed Brown Owl won the award for Best British Short Film at the Edinburgh International Film Festival. In January 2008 their short film Joy won the Prix UIP at the International Film Festival Rotterdam. Helen, their debut feature film, is the culmination of the Civic Life series. Helen has been screened at over 50 film festivals around the world and has been distributed in the UK and Ireland by New Wave Films. Upon

its release, Helen was critically acclaimed and has won several awards. They are currently working on their second feature film which they hope to shoot in 2010. În decursul ultimilor șapte ani, Christine Molloy și Joe Lawlor au lucrat la un proiect intitulat Civic Life. Civic Life s-a bazat pe colaborarea cu grupuri din comunități locale, concretizându-se prin producția a nouă scurt metraje dedicate cinema-ului, filmate pe 35 mm cinemascop, folosind cu predilecție cadre lungi. În 2004, filmul lor, Who Killed Brown Owl, a câștigat premiul Best British Short Film în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Edinburgh. De asemenea, în ianuarie 2008, scurt metrajul lor, Joy, a fost câștigătorul Prix UIP la Festivalul Internațional de Film din Rotterdam. Debutul lor în lung metraj, Helen, constituie punctul culminant al seriei Civic Life. Acesta a fost prezentat la peste cincizeci de festivaluri de film din întreaga lume și a fost distribuit în Marea Britanie și Irlanda prin New Wave Films. La lansare, Helen a fost primit de critici cu entuziasm și a câștigat, de asemenea, numeroase premii. În prezent, cei doi lucrează la cel de-al doilea lung metraj, pe care speră să-l filmeze în 2010. ELAD KEIDAN Elad Keidan is a 30-year-old filmmaker, a graduate of the Sam Spiegel film school in Jerusalem. He wrote and directed Anthem, a 30-minute short that won first prize at Cannes Cinefondation, along with several


NexT International Film Festival

other prizes (Lodz, Moscow, Bucharest, San Sebastian, CILECT, Tel-Aviv, Rio de Janeiro). He writes poems and he also plays the flute. At the time being, he is working on his first feature. He’s Israeli, deeply connected to his Polish, Romanian, and Moroccan roots. Elad Keidan este un cineast de 30 de ani, absolvent al școlii de film Sam Spiegel de la Ierusalim. A scris și regizat Anthem / Imn, un film de 30 de minute, care a câștigat premiul întâi la Cinefondation, la Cannes, precum și alte premii, la Lodz, Moscova, San Sebastian, CILECT, TelAviv, Rio de Janeiro și la București, unde a primit trofeul NexT în 2009. Elad scrie poezie, cântă la flaut, iar în prezent lucrează la primul său lung metraj. Este un israelian cu rădăcini poloneze, românești și marocane, de care se simte profund legat. FLORIN ȘERBAN Florin Șerban was born in Reșița, Romania, in 1975. After graduating Philosophy, with an MA in Philosophy of Culture and Hermeneutics, he entered the National School of Film and Drama - film directing section in Bucharest. During his studies, he wrote and directed short films, along with working for television. After graduating, Florin Șerban attended Columbia University, New York, for a Master’s Degree in Film Directing. While completing his studies, he taught Film Theory and Film History at Columbia University under the supervision of

Andrew Harris. He was awarded several scholarships, grants and fellowships and graduated with an MFA in February 2008. His debut feature, If I Want to Whistle, I Whistle, was selected in the Official Competition of the Berlinale and won the Grand Jury Prize – The Silver Bear, alongside with the Alfred Bauer Prize for cinematic innovation at the 2010 Berlin Film Festival. Florin Șerban s-a născut în 1975, la Reșița. După absolvirea studiilor de filosofie cu un master în Filosofia Culturii și Hermeneutică, a urmat cursurile secției de Regie de film a UNATC, unde a scris și regizat mai multe scurt metraje, lucrând în paralel în televiziune. După absolvire, Florin Șerban a urmat un master de regie de film la Columbia University, New York, unde a și predat Teoria Filmului și Istoria Filmului, sub supravegherea lui Andrew Harris. A primit numeroase burse și grant-uri și a absolvit cu o diplomă MFA în februarie 2008. Filmul său de debut, Eu când vreau să fluier, fluier, a câștigat în 2010 Ursul de Argint pentru Marele Premiu al Juriului și Premiul Alfred Bauer pentru inovație în cinema la Festivalul de Film de la Berlin.

87


NexT International Film Festival

NETWORKING NexT is about good films and more. At the end of the day, it is also about about having a good time, making friends and building up a network of filmmakers and filmlovers, therefore we invite you to the Festival clubs: Pentru că NexT înseamnă mai mult decât filme bune. Când tragem linie, NexT înseamnă și distracție, prieteni noi și o rețea de cineaști și cinefili, lucruri pentru care te invităm la cluburile Festivalului:

HOME BAR&MORE 1 Alexandru Xenopol Str. Str. Alexandru Xenopol, nr. 1

SPICE CLUB 21-23 Victoriei Ave. Calea Victoriei nr. 21-23

Monday to Sunday 12.00 a.m. to 12 p.m. Luni – Duminică 12.00 – 24.00

PARTY WITH DJ MIGUEL DIAS Wednesday, April 14, 10.30 p.m. Miercuri, 14 aprilie, ora 22.30

RENDEZ-VOUS TEA HOUSE / CEAINARIA RENDEZ-VOUS Historical Center, 6 Nicolae Tonitza Str. Centrul Istoric, Str. Nicolae Tonitza, nr. 6 Monday to Sunday 10.00 a.m. to 12 p.m. Luni – Duminică 10.00 – 24.00

KARAOKE PARTY Thursay, April 15, 10.30 p.m. Joi, 15 aprilie, ora 22.30 PARTY & LIVE MUSIC Saturday, April 17, 10.30 p.m. Sâmbătă, 17 aprilie, ora 22.30 CLUB CONTROL 19 Academiei Str. Str. Academiei nr.19 ShortsUP PARTY Friday, April 16, 11.30 p.m. Vineri, 16 aprilie, ora 23.30

88


NexT International Film Festival

SPECIAL THANKS TO ERICA NEMESCU OCTAVIAN NEMESCU ELENA TONCU HORIA TONCU MANY THANKS TO OUR DEAR FRIENDS Alexandru Solomon Alice Kivasniski Alice Mihai Alina Cantacuzino Alina Marinescu Ana Drughean Anca Negescu Andrei Dobrescu Ani-Marie Paladi Anne Garber Armina Stepan Beate Köhler Beniamino Saibene Bogdan Lucov Christine Bardsley Cosmin Ristea Cristina Pîrvu Csegedi Magdolna Daniel Ghiță Daniel Mitchell Diana Filoti Diana Salim Didier Dutour Esteban Gitton Eugen Oprina Florian Wittmann Gabriel Poenaru Gabriela Vasilescu Hélène Auclaire Ianna Ioniţă Ilinca Mustăţea

Ioana Şchiau Isabella Ursache Iulia Gorzo Iusti Fudulu Izu Troin Jaroslaw Godun Joanna Jasińska Jonathan Rosenzweig Karin Cervenka Kirk Hendry Kirsty Dootson Liana Greavu Liviu Elekes Lucas Martell Lucian Georgescu Luise Vuiu Mădălina Mihai Marina Neacşu Marion Thèvenot Marius Alexandru Marius Tudosiei Michael Rotenberg Mihai Grama Rump Mihai Mihalcea Mirela Florian Monika Pădureţ Monika Widomska Nicolae Purice Oana Voinescu Octavian Bâtcă Olivia Sima Oltea Şerban Pârâu Pierre M. Trudeau Raul Dumitrescu Renate Roginas Rodica Bălaşa Rodica Minculescu Roman Kälin Sabina Petre

Stefan Pădure Vava Ştefănescu

Simona Mantarlian Stelian Dobrescu

Max und Moritz Kindergarden Şcoala de muzica şi arte plastice nr. 1 “Iosif Sava” Radio Romania Internaţional Muzeul Ţăranului Român

OUR VOLUNTEERS Adriana Georgescu Alexandra Carastoian Alexandra Sarah Vlădăreanu Alexandra Tudor Alexandra Voivozeanu Alexandru Frâncu Alexandru Marinov Popov Alexandru Tiță Alina Predoianu Alina Robu Andra Gheorghiu Andreea Abraham Andreea Cazan Andreea Drăgan Andreea Pătru Andreea Toma Bianca Apostol Bianca Pintea Bianca Troncea Clara Nicolaescu Copoeru Enache Gabriel Cristian Boicea Cristina Ghila Cristina Răboj Cristina Răducu Dana Răgușitu Daniel Chițu Daniel Ilieș Delia Amarandei Denisa Moldovan Diana Berbece Diana Ciobanu

OUR HOSTS Ada Barbu Adina Ursache Alina Manolache Alina Panait Alla Theona Tomescu Alma Andreescu Andrada Zăbavă Andreea Barbu Andreea Gofiță Corina Enache Diana Maria Turcu Eliza Bailicenco Helga Fodorean Ioana Alexandru Iustina Chiliment Mara Ambrosie Mădălina Rascarache Mădălina Roşca Mirabela Butnaru Oana Rad Patricia Drăgan Paul Vîrvea Rodica Bălaşa Roxana Iordache Roxana Rotaru

Diana Restivan Filip Manișor Florin Tomișteanu Gabriela Epure Georgiana Iancu Ioana Cucu Irina Enache Iulia Voicu Iuliana Zaharescu Lucian Munteanu Maria Năzdrăvan Marina Ungureanu Marius Buraga Mihaela Truică Mihai Toader Mirela Tiron Oana Petrescu Oana Popa Raluca Ilie Răzvan Badea Roxana Mocanu Sibila Vasile Ștefan Ghiță Vali Munteanu Vari Mitrea Vlad Petre AND THE KIDS Filip, Marc, Barbu, Flavia, Briana, Sorin, Radu G., Radu M., Ştefan, Ilinca, Sorin, Bianca, Ştefan, Carina, Andreea, Alice

89


NexT International Film Festival

INDEX

90

COmpetition / competiție 1000 MILES FROM TASHKENT / 1000 MEILEN VON TASCHKENT / LA 1000 DE MILE DE TAŞKENT | 20 THE ARMOIRE / ŞIFONIERUL | 21 BETTY B. & THE THE’S / BETTY B. ŞI TRUPA EI | 22 THE BUOY / LA BOYA / GEAMANDURA | 23 CANDY DARLING / CANDY DARLING | 24 DERBY / DERBY | 25 DIPLOMA / DIPLOMA | 26 ELEPHANT SKIN / ELEFANTENHAUT / PIELE DE ELEFANT | 27 FRANÇAIS / FARANGSES / FRANÇAIS | 28 GLENN OWEN DODDS / GLENN OWEN DODDS | 29 HANOI-WARSAW / HANOI-WARSZAWA / HANOI-VARŞOVIA | 30 THE HISTORY OF AVIATION / A REPÜLÉS TÖRTÉNETE / ISTORIA AVIAŢIEI | 31 HOW I MET YOUR FATHER / CÓMO CONOCÍ A TU PADRE / CUM L-AM CUNOSCUT PE TATĂL TĂU | 32 THE LAST BREATH / ULTIMA SUFLARE | 33 MISSING / MISSEN / ABSENT | 34 MOORE STREET MASALA / MOORE STREET MASALA | 35 MR. DAVID / DOMNUL DAVID | 36 MUSIC IN THE BLOOD / MUZICA ÎN SÂNGE | 37 THE ONE IN CHARGE / EL ENCARGADO / RESPONSABIL CU LINIŞTEA | 38 THE OTHER WORLD / L’AUTRE MONDE / ÎN ALTĂ LUME | 39 OUTRAGEOUSLY DISCO / OUTRAGEOUSLY DISCO | 40 RUN.OUT / AUS.LAUF / PE FINAL | 41 TO THE DEAD, TO THE DYING / A CHI È GIÀ MORTO E A CHI STA PER MORIRE / CELOR MORȚI, CELOR PE MOARTE | 42

WAY UP NORTH / ÎN ÎNDEPĂRTATUL NORD | 43 WEAKNESSES / FAIBLESSES / SLĂBICIUNI | 44 WITH A LITTLE PATIENCE / TÜRELEM / CU PUŢINĂ RĂBDARE | 45 off COmpetition THEY WERE NexT GENERATION TOO / ȘI EI AU FOST NexT GENERATION HELEN / HELEN | 50 SPECIAL SCREENING / PROIECȚIE SPECIALĂ HEAD ON / GEGEN DIE WAND / CU CAPUL ÎNAINTE | 51 FESTIVAL FRIENDS / Prietenii Festivalului MUSEUM OF BROKEN RELATIONSHIPS / MUZEUL RELAȚIILOR DESTRĂMATE | 52 STUCK ON CHRISTMAS / CAPTIVI DE CRĂCIUN | 52 SUMMER-HITS ’99 / VARA ‘99 MEGA-HITS | 52 CAVIAR / ICRE NEGRE | 52 EDGE / MOMENT CRITIC | 53 TARANTYNO / TARANTYNO | 53 THE BIRTHDAY / ANIVERSAREA | 53 KINGS OF THE CASTLE / ZMEII | 53 THE CAGE / COLIVIA | 54 LORD / LORD | 54 FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU MIHAI AND CRISTINA / MIHAI ȘI CRISTINA | 56 C BLOCK STORY / POVESTE LA SCARA C | 56 MARILENA FROM P7 / MARILENA DE LA P7 | 56 THE TUBE WITH A HAT / LAMPA CU CACIULĂ | 56 THE DRAW / REMIZA | 57 ALINUȚA / ALINUȚA | 57 CALIFORNIA DREAMIN’ (ENDLESS) /

CALIFORNIA DREAMIN’ (NESFÂRȘIT) | 57 SEMAINE DE LA CRITIQUE TOGETHER / ÎMPREUNĂ | 58 NIGHT WITHIN / NOCHE ADENTRO / NOAPTEA DINLĂUNTRU | 58 RUNAWAY / TRAIN EN FOLIE / CURSĂ INFERNALĂ | 59 IT’S FREE FOR GIRLS / C’EST GRATUIT POUR LES FILLES / PENTRU FETE E GRATIS | 59 THE PARTY / TULUM / PETRECEREA | 59 LOGORAMA / LOGORAMA | 59 SEEDS OF THE FALL / SLITAGE / SEMINȚELE TOAMNEI | 60 SHORT MATTERS! European Film Academy Short Film Nominees 2009 on Tour SINNER / PĂCĂTOS | 61 BETWEEN DREAMS / ÎNTRE VISE | 61 GOOD NIGHT / BONNE NUIT / NOAPTE BUNĂ | 62 THE SUFFERING OF MR. KARPF. THE BIRTHDAY / DIE LEIDEN DES HERRN KARPF. DER GEBURTSTAG / SUFERINȚA DOMNULUI KARPF. ANIVERSAREA | 62 14 | 62 THE GLASS TRAP / SZKLANA PUŁAPKA / CUȘCA DE STICLĂ | 62 THE HERD / CIREADA | 63 PETER IN RADIOLAND / PETER ÎN ȚARA RADIOULUI | 63 RENOVATION / RENOVARE | 63 TILE M FOR MURDER / LAGG M FOR MORD / CU C DE LA CRIMĂ | 63 WHAT’S LEFT / WAS BLEIBT / RĂMĂȘIȚE | 64 SWIMMING LESSON / ZWEMLES / LECȚIA DE ÎNOT | 64 POSTE RESTANTE / POST-RESTANT | 64


NexT International Film Festival

FESTIVAL CITIES – VILA DO CONDE CONTRE-JOUR | 65 PLASTER CASTS OF EVERYTHING | 65 THE DIRTY ONES / CELE MURDARE | 66 WALL / MURO / ZID | 66 THE ADVENTURE / AVENTURA | 66 SONG OF LOVE AND HEALTH / CANÇÃO DE AMOR E SAÚDE / CÂNTEC DE DRAGOSTE ȘI SĂNĂTATE | 66 FESTIVAL CITIES – OBERHAUSEN BURNING PALACE / PALAT ÎN FLĂCĂRI | 67 ECHO / ECOU | 67 INTERVIEW WITH THE EARTH / ENTREVISTA CON LA TIERRA / INTERVIU CU PĂMÂNTUL | 68 KETAMINE – BEHIND THE LIGHT / KETAMIN – HINTER DEM LICHT / KETAMINĂ – DINCOLO DE LUMINĂ | 68 MURPHY / MURPHY | 68 PRRRRIDE / STOLZ / MÂNDRRRRIE | 68 COUNTRIES IN FOCUS – UK INDIGO | 69 WASHDAYS / DIMINEȚI DE SPĂLAT RUFE | 69 TENNER / ZECE LIRE | 69 OFF SEASON / ÎN AFARA SEZONULUI | 70 DIEGO’S STORY / POVESTEA LUI DIEGO | 70 GOODBYE MR. PINK / LA REVEDERE, DOMNULE PINK | 70 STORAGE / DEPOZITARE | 70 COUNTRIES IN FOCUS – POLAND THE LOOP / PĘTLA / BUCLA | 72 AMERICAN DREAM / VISUL AMERICAN | 72 CHILDREN LIKE TEDDY BEARS / DZIECI LUBIĄ MISIE / COPIILOR LE PLAC URSULEȚII | 72 MELODRAMA / MELODRAMAT / MELODRAMA | 72

THE MEMORY / PAMIĘĆ / AMINTIRE | 73 DRAGONFLIES / WAŻKI / LIBELULE | 73 THE REFUGE CITY / MIASTO UCIECZKI / ORAȘUL EVADĂRII | 73 ShortsUP: The Dream Machine / Maşinăria de vise IN THE HEAD / DANS LA TÊTE / ÎN CAP | 74 FRANZ KAFKA’S IT’S A WONDERFUL LIFE / “O VIAȚĂ MINUNATĂ”, VERSIUNEA KAFKA | 74 ASTRONAUTS / ASTRONAUȚI | 75 EEL GIRL / FATA ȚIPAR | 75 ALICE IN WONDERLAND | ALICE ÎN ȚARA MINUNILOR | 75 THE CLOWN / LE QUELOUNE / CLOVNUL | 75 TO THE MOON / PÂNĂ LA LUNĂ | 76 ALMA / ALMA | 76 YOU DREAM / VOUS RÊVEZ / E UN VIS | 76 THEY’RE MADE OUT OF MEAT / SUNT FĂCUȚI DIN CARNE | 76 TRANSGRESSIONS / TRANSGRESIUNI | 77 UNDER MY GARDEN / SOTTO IL MIO GIARDINO / SUB GRĂDINA MEA | 77 NexT KIDS ROUND / CERC | 78 TRIPLE CONCERTO IN D MINOR / TRIPLU CONCERT ÎN RE MINOR | 78 FORMIC / FURNICA | 78 PIGEON: IMPOSSIBLE / PORUMBEL: IMPOSIBIL | 78 THE SOUND OF THE BELL / SUNETUL CLOPOȚELULUI | 79 DUNIA / DUNIA | 79 GARBAGE ANGELS / LES ANGES DÉCHETS / ÎNGERII GUNOAIELOR | 79 THE WORDCUTTER / LE BÛCHERON DES MOTS / TĂIETORUL DE CUVINTE | 79

91


NexT International Film Festival is an initiative of NexT Cultural Society. NexT Cultural Society was created in order to keep alive the memory of film director Cristian Nemescu and sound-designer and composer Andrei Toncu and aims at promoting their works by all means and through all channels, and, at the same time, to support, educate, encourage and stimulate young filmmakers, to protect their rights, to keep them informed on the opportunities and the legislation in the field.

Societatea Culturală NexT a fost constituită în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sound-designer-ului Andrei Toncu, cu scopul de a menţine vie imaginea celor doi, de a le promova operele prin toate mijloacele şi pe toate canalele, dar şi de a sprijini, educa, promova şi stimula tinerii cineaşti, de a le apăra drepturile, de a-i informa asupra oportunităţilor şi legislaţiei din domeniu. NexT aşteaptă noi membri din toate colţurile lumii.

NexT welcomes new members from all around the world.

Festivalul Internaţional de Film NexT este o iniţiativă a Societăţii Culturale NexT.

Contact: NexT Cultural Society 179 Traian St., 024043 Bucharest, Romania Phone / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

Contact: Societatea Culturală NexT Str. Traian nr. 179, 024043 Bucureşti, Romania Tel. / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

NexT IFF 2010 catalogue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you