Page 1

2018

Proef het Koninkrijk! zomerconferentie.new-wine.nl 1


Algemene informatie Belangrijke telefoonnummers

Parkeren

In geval van nood

• Parkeer je auto op het parkeerterrein (zie

• Levensbedreigende situatie: 112 en bel daarna onmiddellijk het Centraal Meldpunt • Centraal Meldpunt bij een acuut (medisch) probleem: 088 – 35 26 799

plattegrond). Volg de borden en aanwijzingen van parkeerwachters en stewards op. Kosten: € 7,50 per dag en € 15,- voor de hele week. • Voor mindervaliden zijn speciale parkeerplaatsen beschikbaar aan het begin

Servicepunt

van het conferentieterrein (Spoorpad 1,

Elke dag (op het Dorpsplein) open van 08.15 tot

Liempde). Hiervoor is een parkeerontheffing

23.00 uur. Telefoonnummer: 088-3526756

nodig die bij stewards te verkrijgen is.

Veiligheid

Regels

EHBO-post met gediplomeerde EHBO-ers

• Volg aanwijzingen van stewards,

(arts op afroep).

beveiligingsmedewerkers, BHV-ers en

Dagelijks open van 08.30-22.30 uur. Stewards waarborgen onze veiligheid. Ze laten

overheidsfunctionarissen op. • Tijdens de conferentie is het kampeer- en

alle logistieke bewegingen zo gemakkelijk en

conferentieterrein niet toegankelijk voor

veilig mogelijk verlopen. Volg hun instructies op.

auto’s. Alleen met het opzetten en afbreken van je tent of plaatsen van je caravan mag

Actualiteit & social media • Wil je zelf een verhaal delen (foto of verhaal)? Mail: communicatie.zc@new-wine.nl • Open de NWZC18-app (ook zonder internet) voor alle info en wijzigingen.

je met je auto op het terrein en op vaste momenten gedurende de week (zie app). • Het ontsteken van vuur (open, kaarsen, fakkels) is verboden. Dat geldt ook voor een barbecue met kolen/briketten.

• Informatiescherm Dorpsplein: actuele informatie, wijzigingen en aantrekkelijke acties • Sociale media:

• Tussen 23.00 en 07.00 uur is het stil op alle terreinen. • Niet roken bij de programmatenten en

new_wine_zomerconferentie

kindertenten. • Alcohol: geen alcohol voor jongeren onder

/newwine.zc

de 18 jaar, ook niet op het jongerenterrein.

@newwinezomer

Verzoek aan ouders om gebruik van alcohol te

Deel je foto’s of ervaringen?

beperken.

Gebruik de hashtag #NWZC18. • Het is niet toegestaan filmpjes van bijeenkomsten integraal of deels via sociale media of andere fora te verspreiden

• Drugs (pillen, jointjes, e.d.) en waterpijpen zijn niet toegestaan. • Afval: er staan glascontainers en containers voor restafval, maar niet voor GFT en papier.

zonder uitdrukkelijke toestemming

• Eten en drinken betaal je met munten: gele

van de organisatie van de New Wine

van € 1,00 en rode van € 0,20. Je kunt bij de

Zomerconferentie. Ook mag er op het terrein

inschrijftent, het Servicepunt, de Bookshop,

niet zonder toestemming gefotografeerd c.q. gewerkt worden voor publicatiedoeleinden

BrasseRiemer en NewWine-stand pinnen. • Vrijdag 27 juli om 14.00 uur is iedereen weer

in welke vorm dan ook. Voor vragen en/of

richting huis gekeerd en het terrein leeg. Laat

opmerkingen, mail naar

je eigen kampeerplek schoon achter (ook

communicatie.zc@new-wine.nl

papiertjes, doppen en peuken opruimen). • Huisdieren zijn toegestaan, als ze geen

Geluidsopnames

overlast veroorzaken. Bij overlast wordt

Van bijna alle vieringen en seminars worden

daarop aangesproken. Ze zijn niet toegestaan

geluidsopnames gemaakt. Bestel ze online of

in tenten op het programmaterrein (behalve

via een formulier op www.geluidsopnames.

geleidehonden) en mogen niet worden

nl, op een audio-CD of als (set van) MP3-

losgelaten. Graag de behoefte buiten het

bestanden.

terrein laten doen! • Draag je polsbandje zichtbaar. Polsbandje

Service

kwijt? Laat bij het Servicepunt een nieuwe

Bij het Servicepunt huur je koelelementen voor € 2,- per element en eenmalig € 2,- borg per element. De borg ontvang je terug als je het

eten, en word je verzocht geen badkleding te

element inlevert, zonder een nieuwe te halen.

dragen.

Zaterdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur start de verhuur, daarna dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dan kun je ook omwisselen.

2

maken voor € 1,00. • Rondom de conferentietenten mag je niet

Zomerconferentie

Programma

Download onze NWZC18-app!


Welkom Namens de organisatie heet ik je van harte welkom op deze 15e Zomerconferentie van New Wine.

Een nieuw terrein!

Proef het Koninkrijk! Een mooi thema. Dat past

Na 11 jaar ons kampement opgeslagen te hebben op Walibi,

helemaal bij New Wine. Je mag uitproberen, meedoen,

staan we dit jaar voor het eerst op landgoed Velder te

er iets van vinden, je bedenkingen hebben, er met elkaar

Liempde.

over praten, er voor bidden. Gods Koninkrijk is geen dogma. Het is eerder een mysterie. Het is er al, maar

Het is een verschrikkelijk mooi terrein, maar heel anders dan

ook weer niet; niet in alle volheid. Soms is het zichtbaar

Walibi. En het heeft ons enorm veel hoofdbrekens en veel

en soms niet. En wat betekent dit nu voor ons?

energie gekost om alles op een zo goed mogelijke manier te

Dat mogen we nu juist gaan ontdekken. Met God en

organiseren. We weten ook dat nog niet alles optimaal is. We

met elkaar. Dat is wellicht ook uit je comfortzone

hopen enerzijds op je begrip als er nog dingen mis of niet zo

stappen. Iets doen wat je niet gewend bent. Probeer het

goed gaan als je gewend bent. Tegelijkertijd roepen we je op om

maar, proef het maar.

ons je feedback te geven. Dat kan bij het Servicepunt waar je ons kunt laten weten wat je van het terrein vind en welke zaken

We mogen op zoek naar de gaven die Gods ons geeft.

je graag verbeterd ziet.

We mogen proeven van de geestelijke gaven zoals profetie, genezing, woorden van wijsheid, tongentaal.

We hebben alles gedaan wat we konden, samen met de

Gods Koninkrijk is ook uitzien naar de ander,

tomeloze energie van enkele medewerkers van st. Opwekking.

gerechtigheid, je naaste liefhebben als jezelf. Allemaal

Vanaf deze plek ook onze enorme waardering voor iedereen

onderwerpen waarvan we mogen proeven tijdens deze

die de afgelopen maanden zo keihard heeft geknokt om deze

Zomerconferentie.

Zomerconferentie tot een succes te maken.

Maar de basis van het leven in Gods Koninkrijk is en blijft leven vanuit het weten, het voelen en ervaren dat God ons persoonlijk kent. Dat Hij jouw en mijn Vader is. Dat Hij van jou en mij onvoorwaardelijk houdt. Als we die Vaderlijke liefde niet kennen en ervaren en dus niet beseffen dat die onbegrijpelijk grote genade ook voor jou en mij persoonlijk

Inhoudsopgave

is, dan is alle rest zinloos en leeg (1 Kor 13).

Programma uitleg Wij wensen je een gezegende proeverij. Proef de

4

Vaderlijke liefde en proef de geestesgaven en vind je weg in het mysterie van Gods Koninkrijk.

Cock van der Brugge,

6

Terrein & plattegrond

Programma schema

8

Manager Zomerconferentie

3


Predikanten New Wine heeft regionale kerngroepen voor predikanten en missionair pioniers. Deze groepen komen regelmatig bij elkaar om elkaar te bemoedigen, samen te bidden en te groeien. Samen delen we het verlangen dat in onze gemeenten meer zichtbaar wordt van het God’s koninkrijk en de kracht van de Heilige Geest. In een regionale kerngroep mag je groeien in discipelschap, leiderschap en het uitleven van Gods Koninkrijk in jouw gemeente. Het zijn veilige oefenruimtes waar je vertrouwd mag raken met de werking en gaven van de Heilige Geest, in jou en door jou heen.

Meer informatie op: new-wine.nl/predikantennetwerk

Leaders lounge New Wine is een beweging van kerken. We geloven dat God

Volwassenen Programma Dit jaar staat het programma in het teken van ‘Proef het Koninkrijk’. Dat proeven doen we natuurlijk op allerlei manieren. Laat je inspireren en voeden door de vieringen. Volg interessante workshops waar creativiteit, onderwijs en ontspanning centraal staan. Naast die workshops zijn er ook streams die je kunt volgen.

Meer weten over het programma? Bekijk het programma-overzicht op pagina 8 en kijk in de app.

een bedoeling heeft met de kerk en haar leiders. Kerkleiders staan daarom in het hart van onze beweging. Door het jaar heen organiseren we regionale kerngroepen en retraites voor predikanten. Ook op deze conferentie is er een speciale plek voor hen: de Leaders Lounge. In de Leaders Lounge staan ontmoeting, inspiratie en gebed voor en door kerkleiders centraal. Ben je predikant, voorganger of missionair pionier, wandel dan gerust binnen voor een kop koffie, gesprek of gebed.

Ministry:

bidden voor elkaar Tijdens de conferentie hebben alle deelnemers, dus ook de daggasten, van kleine kids tot en met de oudste volwassenen, de gelegenheid om voor zich te laten bidden door leden van de verschillende ministryteams. Dit kan binnen het programma van de vieringen en diensten in de verschillende tenten (Kids, Next,

Workshops over gebed

Generation en Volwassenen), maar ook gedurende de dag (tussen

Gebed is de adem van geloven. New Wine heeft een nieuwe

Heilige Geest. Niet het menselijk inzicht of goede raad is waar het om

cursus ontwikkeld, de gemeentecursus Luisterend Bidden. Dit is een laagdrempelige manier om te groeien in het verstaan van Gods stem. In veel kerken heeft ministry een plek gekregen, een vorm van bidden waarbij we luisteren naar God en het verwachten van de Heilige Geest. Tijdens de conferentie zijn er streams (meerdere op elkaar aansluitende bijeenkomsten)

11.00 en 16.30uur m.u.v. dinsdag) in de daarvoor apart ingerichte ministrytent. Ministry is bidden voor de ander in de kracht van de draait in deze manier van bidden, maar het samen zoeken van God, Die Zich wil openbaren in liefde, wijsheid en kracht. Het is bijzonder om te mee te maken dat ook langs deze weg God zijn kinderen wil leiden, bemoedigen, vergeven of genezen. Om meer hierover te leren wordt tijdens de NWZC ook een ministrycursus aangeboden.

over beide onderwerpen. Ook innerlijke genezing en bevrijdingspastoraat krijgen aandacht in verschillende seminars. Daarnaast is er de Alpha Prayer Course. Zodat we toegerust worden om ons in te zetten in het Koninkrijk.

Worship We nemen veel tijd om samen God te aanbidden. Niet alleen

Stiltetent:

een plek van rust

4

bezingen we onze lofprijs en dank (wat we ruim zullen doen). Ook strekken we ons uit naar een ontmoeting met God. Aanbidding brengt Gods tegenwoordigheid in ons midden (Psalm 50:23). Wij naderen tot Hem en Hij nadert tot ons. Sterker nog: Hij naderde éérst tot ons. Tijdens de aanbidding is ruimte voor jou om je

Dé plek op het terrein om tot rust te komen en te verwerken

hart met God te delen en Hem te ontmoeten op de plek waar

wat bij je is binnengekomen. Wees stil, lees, teken, kleur, bid,

jij dat nodig hebt. In stilte, zingend of hardop. Aanbid met ons

kniel, schrijf, vraag om gebed (gebedsbriefje), bid voor een

mee, en zet de stap naar die persoonlijke, levensveranderende

onderwerp (gebedsbriefje) in onze Stiltetent. Ook ‘s nachts!

ontmoeting met Hem!

Zomerconferentie

Programma


Generation:

Thy Kingdom come (17-25 jaar) Speciaal voor jongeren van 17-25 jaar biedt Generation een programma vol ontmoeting, worship, inspirerende sprekers, gezelligheid, vieringen en workshops. Het thema ‘Thy Kingdom Come’ geeft de ruimte om te proeven van Gods goedheid, samen na te denken over hoe Hij ruimte krijgt in jouw

De Vesting:

leven. Zodat je geïnspireerd en bemoedigd weer naar huis gaat na de conferentie. Geniet van goede gesprekken, God

New Wine voor kids!

zoeken in de gebedsbus en los gaan tijdens onze silent disco (avondprogramma).

Allerkleinsten De allerkleinsten zijn welkom in de crechetent. Deze tent is elke

De hele week wordt het thema van alle kanten belicht. Het

dag tussen 9.00-11.00 uur en 14.00-15.30 uur open (brengen

Koninkrijk is op aarde, maar toch ook weer niet … Hoe zit dit?

om 13.45 uur). Voor drinken en een versnapering wordt gezorgd.

En wat betekent dit voor ons als christenen en voor de wereld?

Graag inschrijven op zaterdag tussen 17:30-18:30 uur.

Elke viering bestaat uit worship met een toffe band, een

Dit voorkomt onnodig wachten op zondagochtend.

inspirerende spreker en tijd voor ontmoeting met God. Naast de vieringen zijn er workshops met actuele thema’s. We hopen

(net niet/wel) Schoolgaande kinderen?

dat je nieuwe dingen leert en uitgedaagd wordt om meer te

Voor de kinderen die nog net niet -of net wel- naar school

ontdekken over het koninkrijk van God. Na de avonddiensten

gaan is er de Cobblestonetent. Hier wordt spelen & zingen

kun je in het Generation Café ontspannen, nieuwe mensen

gecombineerd met een inhoudelijk programma.

ontmoeten, spelletjes spelen of napraten over wat je die dag

Voor schoolgaande kinderen is er Beautiful Brickies,

hebt meegemaakt. We zijn elke avond open tot middernacht!

Cornerstone en Boulders (ingedeeld naar basisschoolgroep). Iedere groep heeft een passend programma rondom Proef het Koninkrijk! Programmatijden: 9:00 – 11:00 uur en 13:45 –15:30 uur. Als er een avondprogramma is, start dit om 18:45 uur.

Parels:

bijzondere aandacht voor speciale kinderen Voor kinderen die vanwege hun beperking het reguliere programma niet kunnen volgen zijn er twee tenten. De Parels vanaf 7 jaar. En Parels Next, voor tieners die niet meer naar de Parels gaan en bij Next geen aansluiting vinden.

New Wine Wine NEXT NEXT

New Wine NEXT New Wine NEXT

gaan proevenen enonderzoeken onderzoekenwie wieGod God We en Wegaan gaanproeven proeven We gaan proeven en onderzoeken wie Godonderzoeken wie God wat Hij wilvoor voorons onsininons onsleven. leven.InInde de isisen wat Hij wil voor en wil is en wat Hij wil voor ons inwat onsHij leven. In deons in ons leven. In de ochtendvieringen kijken we naar ochtendvieringen kijken we naar ochtendvieringen kijken we naar ochtendvieringen kijken we naar inspirerende voorbeelden uituit dede Bijbel. inspirerende voorbeelden uit de Bijbel. inspirerende voorbeelden Bijbel. inspirerende voorbeelden uit de Bijbel. Geloofshelden op wiens schouders wij Geloofshelden opwiens wiensschouders schouderswij wij Geloofshelden Geloofshelden op wiens schouders wijop mogenstaan. staan. proeven In proeven mogen staan. In de avondvieringen mogen staan. Inde deavondvieringen avondvieringen proeven mogen In de avondvieringen proeven we van Gods goedheid en rechtvaardigheid, we van Gods goedheid rechtvaardigheid, van Godsgoedheid goedheiden enrechtvaardigheid, rechtvaardigheid, ween van Gods zijn gaven en zijn liefde in Psalm 34 en 1 zijn gaven en zijn liefde in Psalm 34 en 1 gavenen enzijn zijnliefde liefdeininPsalm Psalm34 34en en1 1 zijn gaven Korintiërs 12 en 13. Korintiërs 12 en 13. 12 en en13. 13. Korintiërs 12

5


Terrein & plattegrond

I

Eetplein Het Eetplein is de centrale plek

J

voor je verse croissantje voor het ontbijt, een snelle snack, een zak druiven, een lekker ijsje of een complete maaltijd.

Bookshop Brasserie Onze Brasserie brengt u in Franse sferen. Geniet van heerlijke soep, verschillende tosti’s, goede kop (ijs)koffie, dorstlessende theeën, lekkere zelfgemaakte taarten en een hoop gezelligheid. De Brasserie is in samenwerking met International Justice Misson. Daarnaast zijn er ’s middags en ‘s avonds interessante activiteiten en lezingen.

In de gezellige boekentent van Riemer ligt een uitgebreid assortiment aan leesvoer, spellen, kleurboeken en muziek. Pak een boek, neem geniet! Ook de boeken die de conferentiesprekers aanbevelen zijn hier te vinden. U betaalt met PIN en/of boekenbon. Elke dag open na de ochtendbijeenkomst tot ‘s avonds 22.00 uur, behalve

F

tijdens de avondviering.

Dorpshuis

6

E

plaats aan de leestafel en

Umoja Umoja staat voor (werken aan) een rechtvaardige gemeenschap. Deze tent

In het Dorpshuis vind je het Servicepunt, een coffee corner, organisatie stands

wordt verzorgd door New Wine-partner

en de giftshop. Bij het Servicepunt kunt je terecht voor vragen, huren van

TEAR. Er is goede koffie te krijgen en de

koelelementen, telefoon opladen en natuurlijk voor muntjes. Bij Moving Coffee

bijeenkomsten in de Celebration tent zijn

koop je allerlei soorten (h)eerlijke koffie en thee. Lekker snuffelen doet je in de

op het tv-scherm te volgen. Bovendien is

cadeauwinkel van Present. Present verzorgt weer workshops Bible Journalling

er aandacht voor Gods werk aan een betere

/ Handlettering. Maak verder kennis met een keur aan goede doelen en

wereld, door workshops en cursussen. ’s

christelijke organisaties die je graag vertellen over hun activiteiten.

Avonds is er gezelligheid en muziek.

Zomerconferentie

Programma


P M

N

17

7

19

8

6

5

H

18

2

9

14

13

12

3

4

K

16

1

A

G 10

11

15

D C B C

Legenda 1

Celebration

8 Boulders

16 Leaderslounge

Restaurant

Kampeerplek

2

United

9

17 Stiltetent

Het eetplein

Jongeren kampeerplek

3

Impact

10 Cornerstone

18 Ministrytent

Het Dorpshuis

4 Creation

11 Beautiful Brickies

19 Het Jachthuis

Bookshop

5

12 Coble Stones

Umoja

Solid Rock

6 Connect

13 Parels

7

14 Parels NEXT

Generation

N NEXT terrein

P

Toegang naar parkeerplaats Speelterrein

M Medewerkersterrein EHBO

15 Pebbles /Small stones/Little Rocks K Kidspoint

7


Sprekers

Titel

Locatie

19:00 - 20:30

Ronald Westerbeek

Opening - Proef het Koninkrijk!

Celebration

21:00 - 22:30

Rikkert Zuiderveld

Solo optreden

Umoja

21:30 -23:00

Wim Bevelander

Akoestisch concert

Boulders

8:00-9:00

TEAR

Kerk met beide benen in de buurt (deel 1)

Umoja

maandag

Tijd

Sprekers

Titel

Locatie

8:00-9:00

TEAR

Kerk met beide benen in de buurt (deel 2)

Umoja

9:15 - 10:45

Dick Westerkamp

Ochtendviering - avondmaal

Celebration

11:00 - 13:00

Wim Vosselman

Ministry-cursus

Creation

17:00 - 18:00

Dico Baars en Ben Doolan

Ontmoeting voor jonge leiders

Leaders Lounge

19:00 - 20:30

CB Samuel

Avondviering

Celebration

21:00 - 22:30

Nathalie Booij

Optreden Nathalie Booij

BrasseRiemer

21:00 - 22:30

Jonny & the Jazzuits

Swingen met Jonny & the Jazzuits

Umoja

8:00-9:00

TEAR

Micha cursus light (deel 2)

Umoja

9:15 - 10:45

Sarah en Julian Richards

Ochtendviering

Celebration

11:00 - 13:00

Wim Vosselman

Ministry-cursus

Creation

11:00 - 12:15

Martijn en Dirk

Cupping met Barista’s

Umoja

Sarah en Julian Richards

Ochtendviering

Celebration

10:45 - 11:15

Gerrit Lolkema

Kick-off bijeenkomst Leaders Lounge

Leaders Lounge

11:00 - 13:00

Wim Vosselman

Ministry-cursus

Creation

11:15 - 12:30

Sander Ris

Geest & Gemeente 1

Celebration

14:15 - 15:30

Joost Klok

Prayer Course 1 - Aanbidding (Alpha NL)

Celebration

14:15 - 15:30

Jan-Gerard Dekkers

Worship central 1

Connect

11:15 - 12:30

Dick Lagewaard

Geest & Gemeente 3

Celebration

14:15 - 15:30

Dorine Sommer

De kunst van communicatie

Creation

11:15 - 12:30

In His Presence

Connect

14:15 - 15:30

Rudolf Setz

Leiderschap vanuit discipelschap

Impact

Marjolein v Winkelhoff/ Ivo Ijsselstijn

11:15 - 12:30

Dorine Sommer

Jurjen ten Brinke

Dealen met je rechtvaardigheidsgevoel

Umoja

Parenting Teenagers Course 1

Impact

14:15 - 15:30

11:15 - 12:30

Philip Troost

Proeven: Kun je het nog?

United

14:15 - 15:30

Joke Bosman en Anneke Louter

Hoofd-hartverzakking (Groundwork I)

United

11:15 - 12:15

Arise!

Arise, my fair one

BrasseRiemer

14:15 - 15:30

Joost Klok

Celebration

14:30 - 15:30

Reinier Sonneveld

Gids voor de laatste dagen

BrasseRiemer

Prayer Course 3 - Luisteren (Alpha NL)

16:00 - 17:00

Ronald Westerbeek en Hans Alblas

Theologie van het Koninkrijk 1

Celebration

14:15 - 15:30

Jan-Gerard Dekkers

Worship Central 3

Connect

14:15 - 15:30

Elvis E

Zangworkshop

Creation

Krav Maga workshop women only

Creation

16:00 - 17:00

Mario Schouten en Hanna van der Horst

16:00 - 17:00

LEV

Optreden: Tussen Vrees en Veiligheid

BrasseRiemer

14:15 - 15:30

Remmelt en Alienke Meijer

Leiderschap in transitie

Impact

16:00 - 17:00

Mark en Inez Hage

Omgaan en meewerken met de Vader

Impact

14:15 - 15:30

Ron Becker

Prophetic appointments

Jachthuis

14:15 - 15:30

Gijsbert Pellikaan

Proeverij van rechtbrengers

Umoja

woensdag

9:15 - 10:45

16:00 - 17:00

Rick Jansen

Mijn geloof, recht doen en mijn wijk

Umoja

14:15 - 15:30

Agnes Huizenga

Opstaan - over innerlijk herstel - 1

United

16:00 - 17:00

Bas van der Brugge

In gesprek met jouw tiener(s)

United

14:30 - 15:30

Marja Bos-Meeuwsen

Grootouders zijn bijzonder

BrasseRiemer

16:00 - 17:00

Benita Brouwer en Zeb van Drie

In His Presence

Connect

16:00 - 17:00

Jeannette Westerkamp

Heelheid in een gebroken wereld

Celebration

16:00 - 17:00

Linda Klein

Emoticons

Solid Rock

16:00 - 17:00

Connect

Arie de Rover

Avondviering

Celebration

Marjolein v Winkelhoff/ Ivo IJsselstijn

In His Presence

19:00 - 20:30

Documentaire Grenzeloos misbruik

BrasseRiemer

16:00 - 17:00

Bettelies Westerbeek

Missionair pionieren

Creation

16:00 - 17:00

Joanneke Wiersema

Your cup of tea

BrasseRiemer

16:00 - 17:00

Martijn en Linda Rutgers

Manieren waarop God spreekt

Impact

16:00 - 17:00

CB Samuel

Leren over recht doen door gebed

Umoja

16:00 - 17:00

Dick Westerkamp

Basis van Bijbelse wereldbeschouwing 2

United

17:00 - 18:00

Gerrit Lolkema en Bart Visser

Predikantenontmoeting

Leaders Lounge

19:00 - 20:30

Julian Richards

Avondviering

Celebration

21:00 - 22:30

Jan de Cock

Wat is de kracht van verzoening?

BrasseRiemer

21:00 - 22:30

Optreden Larissa Baak

Umoja

21:45 - 23:00

Optreden Insalvation

Boulders

21:00 - 22:30

8

dinsdag

Tijd

21:00 - 22:30

Maarten Vermeulen

Pubquiz

Umoja

21:30 - 23:00

Oden van Salomo

Optreden

Boulders

8:00-9:00

TEAR

Micha cursus light (deel 1)

Umoja

09:15 - 10:45

Sarah en Julian Richards

Ochtendviering

Celebration

11:00 - 13:00

Wim Vosselman

Ministry-cursus

Creation

11:15 - 12:30

Ido Buwalda

Geest & Gemeente 2

Celebration

11:15 - 12:30

Naomi Bosman en Gerco de Wilde

In His Presence

Connect

11:15 - 12:30

Else Roza

Meer van Gods Koninkrijk in je kerk!

Impact

11:15 - 12:30

Dorina Nauta en Else Roza

Ontmoeting met vrouwelijke theologen

Leaders Lounge

11:15 - 12:30

Menno Helmus

Missionaire gespreksvoering

United

14:15 - 15:30

Joost Klok

Prayer Course 2 - Voorbede (Alpha NL)

Celebration

14:15 - 15:30

Jan-Gerard Dekkers

Worship Central 2

Connect

14:15 - 15:30

Dick Westerkamp

Basis van Bijbelse wereldbeschouwing 1

Creation

14:15 - 15:30

Ben Doolan

Leiderschap en verbinding

14:15 - 15:30

Ron Becker

14:15 - 15:30

8:00-9:00

TEAR

Kerk met beide benen in de buurt (deel 3)

Umoja

09:15 - 10:45

Sarah en Julian Richards

Ochtendviering

Celebration

11:00 - 13:00

Wim Vosselman

Ministry-cursus

Creation

11:15 - 12:30

Bart van der Vegte

Meesterknecht

Umoja

Impact

11:15 - 12:30

Ron Becker

Geest & Gemeente 4

Celebration

Prophetic appointments

Jachthuis

11:15 - 12:30

In His Presence

Connect

Ine Voorham

Bij God telt iedereen! En bij jou?

Umoja

Benita Brouwer en Ivo IJsselstijn

11:15 - 12:30

Dorine Sommer

Joke Bosman en Anneke Louter

Heel New Wine proeft (Groundwork II)

United

Parenting Teenagers Course 2

Impact

14:15 - 15:30

11:15 - 12:30

Q&A met Julian en Sarah Richards

Leaders Lounge

14:30 - 15:30

Theanne Boer en Nanne-Jan Honingh

Groen doen

BrasseRiemer

11:15 - 12:30

Philip Troost

Het Koninkrijk: kwestie van smaak

United

16:00 - 17:00

Ronald Westerbeek en Hans Alblas

Theologie van het koninkrijk 2

Celebration

14:15 - 15:30

Joost Klok

Prayer Course 4 - Geestelijke strijd

Celebration

16:00 - 17:00

Dietske van Winkelhoff

Hoe luister ik naar God door te tekenen?

Creation

14:15 - 15:30

Jan-Gerard Dekkers

Worship Central 4

Connect

14:15 - 15:30

Gerlinde Mulder

Verbondenheid met je kind: Ik Zie Jou!

Creation

14:15 - 15:30

Bart Visser

Leiderschap en missie

Impact

14:15 - 15:30

Ron Becker

Prophetic appointments

Jachthuis

14:15 - 15:30

Loes de Best en Annemarie Rietkerk

‘Get Together’ Predikantspartners

Leaders Lounge

donderdag

zondag

za

Volwassenen

16:00 - 17:00

Mark en Inez Hage

De stem van de Vader leren onderscheiden

Impact

16:00 - 17:00

Dirk de Bree en Wilco van Bokhorst

De knop om in de kerk?

Umoja

16:00 - 17:00

Mirjam vd Vegt en Marie-Jeanne Wijnbeek

Lucht in je gezin

United 14:15 - 15:30

Gonnie de Groot

Zure smaak van geweld

Umoja

16:00 - 17:00

Naomi Bosman en Gerco de Wilde

In His Presence

Connect

14:15 - 15:30

Daniël Sloots

Opstaan - over innerlijk herstel - 2

United

16:00 - 17:00

Jan Pool

De kerk Gods Meesterwerk

BrasseRiemer

14:30 - 15:30

Eelkje Mellema

Wandelen in de Natuur

Creation

19:00 - 20:30

Sarah Richards

Avondviering

Celebration

14.30 - 15.30

Oker

BrasseRiemer

21:00 - 22:30

Joke Buis

Optreden Joke Buis

BrasseRiemer

David Onnekink en Martine Veldhuizen

21:00 - 22:30

Otto de Bruijne

Verhalen vertellen

Umoja

16:00 - 17:00

Sarah Richards

Courage of Healing

Celebration

16:00 - 17:00

Nienke Pols-Mulder

In His Presence

Connect

16:00 - 17:00

Dietske van Winkelhoff

Hoe luister ik naar God door te tekenen?

Creation

Zomerconferentie

Programma


Tijd

Sprekers

Titel

Locatie

Tijd

Titel

Locatie

16:00 - 17:00

Eelkje Mellema

Wandelen in de Natuur

Creation

13:45 - 15:30

Small Stones maandagmiddag

Small Stones

16:00 - 17:00

Arjan ten Brinke

Geboren om vrij te zijn!

BrasseRiemer

13:45 - 15:30

Knutselen, Sport & Spel

Solid Rock

16:00 - 17:00

Sander en Nienke Ris

Een liefdevolle gemeenschap

Impact

18:45 - 20:45

Worship Night

Boulders

16:00 - 17:00

Edward de Kam en Teus Visser

Netwerkbijeenkomst Ondernemers

Leaders Lounge

18:45 - 20:45

Worship

Cornerstone

16:00 - 17:00

Stephen Watiti

Taboes in de kerk

Umoja

9:00 - 11:00

God horen

Beautiful Brickies

16:00 - 17:00

Jonathan Westerkamp

Geestelijke strijd & pastoraat

United

9:00 - 11:00

Boulders Workshop

Boulders

19:00 - 20:30

Lydia Kansen

Avondviering

Celebration

9:00 - 11:00

Jozef

Cobblestones

21:00 - 22:30

Henk Doest

Optreden Henk Doest

BrasseRiemer

9:00 - 11:00

Speciaal programma

Cornerstone

Open podium

Umoja

9:00 - 11:00

Kinderwerk teamleiders

Kidspoint

9:00 - 11:00

Oneindig genoeg; Olie die niet opraakt.

Parels

9:00 - 11:00

Oneindig genoeg

Parels Next

9:00 - 11:00

Pebbles op dinsdag

Pebbles

9:00 - 11:00

Small Stones op dinsdag

Small Stones

9:00 - 11:00

Ruik: de Heer is goed!

Solid Rock

9:00 - 11:00

Proef: de Heer is goed!

Solid Rock

9:00 - 11:00

God ruiken

Beautiful Brickies

9:00 - 11:00

Woensdag- Bouldertime!

Boulders

9:00 - 11:00

Theater Zwuf

Cobblestones

vr

21:00 - 22:30 09:15 - 10:45

Jan-Maarten Goedhart

Slotviering

dinsdag

di

Celebration

Kids

maandag

ma

17:30 - 18:30

Inschrijving

Beautiful Brickies

17:30 - 18:30

Inschrijven en kennismaken

Cobblestones

17:30 - 18:30

Inschrijven Little Rocks

Little Rocks

9:00 - 11:00

Thema: Leven als een Koning

Cornerstone

17:30 - 18:30

Inschrijven Pebbles

Pebbles

9:00 - 11:00

Kidspoint kinderen

Kidspoint

17:30 - 18:30

Inschrijven Small Stones

Small Stones

9:00 - 11:00

Woensdagochtend Little Rocks

Little Rocks

17:30 - 19:00

Teamleiders kinderwerk

Kidspoint

9:00 - 11:00

Broodje aap/vis; 5 broden en 2 vissen

Parels

18:30 - 19:30

Inschrijven Parels

Parels

9:00 - 11:00

Broodje aap/vis

Parels Next

18:30 - 19:30

Inschrijven Parels Next

Parels Next

9:00 - 11:00

Pebbles op woensdag

Pebbles

18:45 - 20:45

Boulders trappen af!!

Boulders

9:00 - 11:00

Small Stones op woensdag

Small Stones

18:45 - 20:45

Inschrijving en kennismaken, zingen

Cornerstone

13:45 - 15:30

Theater Zwuf

Beautiful Brickies

18:45 - 20:45

Inschrijving en kennismaken

Solid Rock

13:45 - 15:30

Waar is de Boulder?

Boulders

13:45 - 15:30

Knutselen en spelen op woensdag

Cobblestones

woensdag

Locatie

9:00 - 11:00

Zie: de Heer is goed!

Solid Rock

13:45 - 15:30

Cornerstone circuitmiddag

Cornerstone

9:00 - 11:00

God zien

Beautiful Brickies

13:45 - 15:30

Teamleiders Kinderen

Kidspoint

9:00 - 11:00

Zondag- Boulderstime!

Boulders

13:45 - 15:30

Little Rocks in de middag; woensdag

Little Rocks

9:00 - 11:00

Adam en Eva

Cobblestones

13:45 - 15:30

Muziekjesmiddag

Parels

9:00 - 11:00

Thema: het koninkrijk van de hemel

Cornerstone

13:45 - 15:30

Goede doelen middag

Parels Next

9:00 - 11:00

Kidspoint

Kidspoint

13:45 - 15:30

Pebbles woensdagmiddag

Pebbles

9:00 - 11:00

Zondagochtend Little Rocks

Little Rocks

13:45 - 15:30

Small Stones woensdagmiddag

Small Stones

9:00 - 11:00

Appels en Peren; Het Paradijs

Parels

13:45 - 15:30

Vossenjacht

Solid Rock

9:00 - 11:00

Appels en Peren

Parels Next

18:45 - 20:45

Heilige Chaos

Boulders

9:00 - 11:00

Pebbles op zondag

Pebbles

18:45 - 20:45

Filmavond

Cornerstone

9:00 - 11:00

Small Stones op zondag

Small Stones

19:00 - 21:00

Chille avond

Parels Next

13:45 - 15:30

Knutselen en Sport & Spel

Beautiful Brickies

13:45 - 15:30

Vertrouwensspellen

Boulders

9:00 - 11:00

God proeven

Beautiful Brickies

13:45 - 15:30

Knutselen en spelen op zondag

Cobblestones

9:00 - 11:00

Donderdag- Boulderstime!

Boulders

13:45 - 15:30

Knutselen, Sport & Spel

Cornerstone

9:00 - 11:00

Samuel

Cobblestones

13:45 - 15:30

Kidspoint in de middag

Kidspoint

9:00 - 11:00

Thema: De Koning is bij je

Cornerstone

13:45 - 15:30

Little Rocks in de middag; zondag

Little Rocks

9:00 - 11:00

Teamleiders Kidspoint

Kidspoint

13:45 - 15:30

Bouwen en spelen

Parels

9:00 - 11:00

Donderdagochtend Little Rocks

Little Rocks

13:45 - 15:30

Kennismaken en proeverij

Parels Next

9:00 - 11:00

Samen eten; Het laatste avondmaal

Parels

13:45 - 15:30

Pebbles zondagmiddag

Pebbles

9:00 - 11:00

Samen eten

Parels Next

13:45 - 15:30

Small Stones zondagmiddag

Small Stones

9:00 - 11:00

Pebbles op donderdag

Pebbles

13:45 - 15:30

Knutselen, Sport & Spel

Solid Rock

9:00 - 11:00

Small Stones op donderdag

Small Stones

14:00 - 15:00

Boulders - ouders

Medewerkerstent

9:00 - 11:00

Voel: de Heer is goed!

Solid Rock

16:00 - 17:00

Linda Klein: Emoticons ;-) ;-(

Solid Rock

13:45 - 15:30

Sport & Spel en Knutselen

Beautiful Brickies

18:45 - 20:45

Bijbel smokkelspel

Boulders

13:45 - 15:30

Surprise Surprise :)

Boulders

18:45 - 20:45

Spelletjesavond

Cornerstone

13:45 - 15:30

Knutselen en spelen op donderdag

Cobblestones

13:45 - 15:30

Appel en Ei

Cornerstone

do

donderdag

zondag

zo

Titel

9:00 - 11:00

God voelen

Beautiful Brickies

13:45 - 15:30

kidspoint kinderwerk

Kidspoint

9:00 - 11:00

Maandag- Boulderstime!

Boulders

13:45 - 15:30

Little Rocks in de middag; donderdag

Little Rocks

9:00 - 11:00

Noach

Cobblestones

13:45 - 15:30

Theater

Parels

9:00 - 11:00

Thema: Wij zijn Koningskinderen

Cornerstone

13:45 - 15:30

Handen uit de mouwen!

Parels Next

9:00 - 11:00

Teamleiders Kids

Kidspoint

13:45 - 15:30

Pebbles donderdagmiddag

Pebbles

9:00 - 11:00

Dinsdagochtend Little Rocks

Little Rocks

13:45 - 15:30

Small Stones donderdagmiddag

Small Stones

9:00 - 11:00

Maandagochtend Little Rocks

Little Rocks

13:45 - 15:30

Knutselen, Sport & Spel

Solid Rock

9:00 - 11:00

Brood uit de lucht; Manna!

Parels

18:45 - 20:45

Talentenshow

Boulders

9:00 - 11:00

Brood uit de lucht

Parels Next

18:45 - 20:45

Het Feestmaal van het Koninkrijk

Cornerstone

9:00 - 11:00

Pebbles op maandag

Pebbles

18:45 - 20:45

Poppentheater: Bonje op de boerderij

Solid Rock

9:00 - 11:00

Small Stones op maandag

Small Stones

9:00 - 11:00

Hoor: de Heer is goed!

Solid Rock

9:00 - 11:00

Geniet: de Heer is goed!

Solid Rock

13:45 - 15:30

Gezellige Brickies middag

Beautiful Brickies

9:00 - 11:00

Proef en geniet, God is goed!

Beautiful Brickies

13:45 - 15:30

Voetbal en Dans

Boulders

9:00 - 11:00

Boulders-time in de 5e versnelling!

Boulders

13:45 - 15:30

Knutselen en spelen op maandag

Cobblestones

9:00 - 11:00

Laat de kinderen tot Mij komen!

Cobblestones

13:45 - 15:30

Knutselen, Sport & Spel

Cornerstone

9:00 - 11:00

Wie NWZC19 in het Kidspoint?

Kidspoint

13:45 - 15:30

middagprogramma Kidspoint

Kidspoint

9:00 - 11:00

Vrijdagochtend Little Rocks

Little Rocks

13:45 - 15:30

Little Rocks in de middag; maandag

Little Rocks

9:00 - 11:00

Het lekkerste ooit

Parels Next

13:45 - 15:30

Sport en spel

Parels

9:00 - 11:00

Pebbles op vrijdag

Pebbles

13:45 - 15:30

Sport en spel Parels Next

Parels Next

9:00 - 11:00

Small Stones op vrijdag

Small Stones

13:45 - 15:30

Pebbles maandagmiddag

Pebbles

13:45 - 15:30

Weekafsluiting

Cornerstone

vr

vrijdag

zaterdag

za

wo

Tijd

9


Generation Locatie: Generation

Sprekers

Titel

Locatie

Tijd

Sprekers

Titel

19:00 - 20:30

Hester

Proef hoe goed God is!

Celebration

19:00 - 20:30

Ben Verboom

Verzegeld / Intro Thy Kingdom Come

De Rechtstaat

Lounge

Mozes: God geeft je wat je nodig hebt

Get Connected

Jan Willem Janse

Papa God? - Rik/Liza

Celebration

Tom en Nicole

Wat is Ministry?

Seminar 1

Willem Jan Stouthart, Marleen van Middelkoop

Zijn wie je bent

Seminar 2

13.30 - 14.30

The NEXT Challenge

Seminarronde 2

Frank Schutte

Netflix ‘n Games

Celebration

Inger, Evelien en Ilse

Veilig thuis?! - Rik/Liza

Seminar 1

Bart van Roest

Waarom de Bijbel? - Rik/Liza

Seminar 2

Marco Kalkhoven

Kook workshop - Hinke

Celebration

Maureen Stuij? - Rik

NEXT?

Seminar 1

Marnix en Pieter

Athletes in Action

Seminar 2

Hester

Proef wat de wil van God is

Celebration

jongens vs. meisjes

Lounge

15.00 - 15.45

Workshops

16:15 - 17:15

19.00 - 20.30

woensdag

di

maandag

21.00 - 00.00

9.30 - 10.30

Geert Mollema

Gideon: Vervuld met Gods Geest kan je Gods werk doen

Get Connected

Seminarronde 1

Jan Willem Janse

Wie is Jezus? - Rik/Liza

Celebration

Jonathan Westerkamp

Geestelijke strijd - Rik/Liza

Seminar 1

Stichting Chris (Henk Schuurman)

LEVonline Jouw Profiel

Seminar 2

11.00 - 12.00

The NEXT Challenge

15.00 - 17.15

Boys & Girls > Samen starten, dan uiteen, combi verhaal en spel/actief Ruth Tanghe en Ruben Vlot- Bas

19.00 - 20.30

Hester

Proef de rauwheid van het leven

Celebration

21.00 - 00.00

Reyer + mixtape

Silent Disco

Lounge

21.00 - 00.00

Movie night

Get Connected

Seminarronde 1

Jeannette Westerkamp

Onrecht adhv the Shack Rik/Liza

Seminar 1

Annelien Verhoeven

Tuning into God’s voice

Celebration

Stichting Chris (Henk Schuurman)

Levonline Jouw Volgers

Seminar 2

13.30 - 14.30

The NEXT Challenge

Seminarronde 2

Annelien Verhoeven

Tuning into God’s voice 2

Celebration

Christian en Anieljah Zijlstra

Tijd met God

Seminar 1

Wietske Noordzij

Not so perfect - Rik/Liza

Seminar 2

Merel

Dans - Bas - dag?!

Celebration

Mirthe van Hoek

Handletteren

Seminar 1

Marnix en Pieter

Kickboksen

Seminar 2

Coen

Proef de gaven van God

Celebration

NEXT Got Talent

Lounge

16:15 - 17:15

19.00 - 20.30 21.00 - 00.00

donderdag

Lounge

Ester: Radicaal vertrouwen

Workshops

Hinke

Maria: Gewone mensen maakt God belangrijk

Get Connected

Seminarronde 1

Marcus Spronk

Wat is de kerk? - Rik/Liza

Celebration

Maarten Vermeulen

Heilige feestjes - Rik/Liza

Seminar 1

Micha Nederland

Gerechtigheid - Rik/Liza

Seminar 2

11.00 - 12.00

13.30 - 14.30

The NEXT Challenge

Seminarronde 2

Operatie Mobilisatie

Hoe praat ik met leeftijdsgenoten? - Rik/Liza

Celebration

Paul van Loenen

Uit je bubbel

Seminar 1

Klaas Jan Wallet

God als Koning, hier en nu? - Rik/Liza

Seminar 2

16:15 - 17:15

Next Movement - Armoedefonds gericht op tieners

19.00 - 20.30

Coen

Proef de liefde van God

Celebration

21.00 - 00.00

DJ Ruben Oldenburger

Slotfeest

Lounge

9.30 - 10.30

Geert Mollema

Welke smaken nemen we mee?

Get Connected

11.00

KISS & RIDE

Zomerconferentie

Generation Café

14:30 - 15:30

William Wixley

Workshop songwriting

16:00 - 17:00

Giovanni Veldhuis

Faalfestival

19:00 - 20:30

Sarah Richards,Julian Richards

Bevestigd / Identiteit & relatie

20:30 - 00:00

Generation Café

21:30 - 23:00

Thank God It's Sunday: Kroeg Zeskamp

11:15 - 12:30

Annelien Verhoeven

Treasure hunten: profetisch bidden

14:30 - 15:30

Bernhard Reitsma

Denk niet zwart, denk niet wit...

16:00 - 17:00

Ben Doolan,Annemarie Foppen

Maak het verschil (i.s.m. INVEST)

19:00 - 20:30

Ben Doolan

Vervuld / Heilige Geest

20:30 - 00:00 19:00 - 20:30

Generation Café Ben Doolan

Overstroomt / Gevolgen van de Geest

20:30 - 00:00

Generation Café

21:30 - 23:30

Open Mic

11:15 - 12:30

Pim Brouwer

Ik twijfel, dus ik besta

14:30 - 15:30

Ben Verboom

Geestelijk voedsel

16:00 - 17:00

Mieke van Velzen

Let’s talk about sex

19:00 - 20:30

Erika Mulder

Houd vast / In afwachting volhouden Generation Café

11:15 - 12:30

Marjella Traas,Eelke Dekens,Rob en Monica van Tilborg

TED Talks: sociale gerechtigheid

14:30 - 15:30

Han ter Keurs

Work, work, work, work, work

16:00 - 17:00

Eva Verschoor,Hendrina Harmannij

Wij zijn de kerk

19:00 - 20:30

Daniel Sloots

Feest

20:30 - 00:00

Generation Café

21:30 - 00:00

Silent Disco

Parels Proef!

Omdat het voor sommige kinderen fijner is in een kleinere en rustigere tent, is er de Pareltent. Deze tent is speciaal voor kinderen en tieners tussen de 7 en 14 jaar die extra zorg nodig hebben. Hierbij kan worden

9.30 - 10.30

15.00 - 15.45

vr

Celebration

The Shack + Rattatouille

Hinke

15.00 - 15.45

10

Avondviering

9.30 - 10.30 11.00 - 12.00

20:30 - 00:00

20:30 - 00:00

13.30 - 14.30

19.00 - 20.30

zondag

11.00 - 12.00

maandag

Seminarronde 1

Geert Mollema

di

9.30 - 10.30

woensdag

20:30 - 00:00

za

Tijd

donderdag

zondag

za

NEXT

Programma

gedacht aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen. Kinderen die gewoon mee kunnen komen in de andere kindertenten, zijn daar natuurlijk nog steeds welkom.

zaterdag

18.30-19.30

zondag

09.00-11.00

14.00-15.45

maandag

inschrijven - Appels en peren - Het paradijs - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen Bouwen en spelen - Brood uit de lucht - Het volk krijgt manna - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen

09.00-11.00

14.00-15.45

dinsdag

09.00-11.00

woensdag

09.00-11.00

14.00-15.45

Sport en spel - Oneindig genoeg - Olie die niet opraakt - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen - Broodje aap/vis - 5 broden en 2 vissen - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen Muziekjesmiddag


donderdag

14.00-15.45

vrijdag

- Samen eten - Het laatste avondmaal - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen

09.00-11.00

Theater - Het lekkerste ooit - De bruiloft in Kana - Samen zingen, bidden, een verhaal beleven en spelen

09.00-11.00

(Pleeg)ouders: mogelijk is het programma iets teveel voor uw kind. Daarom is het ook prima om een ochtend of middag thuis te blijven bij de tent als dat voor uw kind fijner is.

Fietstocht met De Meesterknecht

Parels NEXT

Fietsvereniging De Meesterknecht organiseert

Proef!

Ook dit jaar is er weer de Parels Next! Speciaal voor jou, als jij het

een mooie tocht vanaf de zomerconferentie.

lastig vind om in een andere tent te zijn omdat het daar zo groot en

Deze tocht is voor mannen en vrouwen die niet

druk is. De Parels Next is gericht op tieners (vanaf ongeveer 12 jaar)

alleen willen fietsen, maar ook inspiratie zoeken.

die extra zorg en/ of begeleiding nodig hebben of die de drukte in de

Verschillende sprekers inspireren u.

grotere tenten moeilijk vinden. Hierbij kan worden gedacht aan tieners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking maar ook aan

Er is keuze uit twee afstanden: 60 km en 90 km.

psychiatrische-/ gedragsproblemen. Tieners die gewoon mee kunnen

Iedereen kan meegenieten: we houden rekening

komen bij het Next programma of in één van de andere kindertenten zijn

met alle niveaus. De Meesterknecht combineert

daar natuurlijk nog steeds van harte welkom.

het fietsen met geestelijke lessen. Wil jij proeven aan de sfeer van de fietsconcepten van De

’s Ochtends zingen we samen, zal er iemand wat vertellen over het thema van die dag en gaan we met dit thema aan de slag op een creatieve en uitdagende manier.

Meesterknecht: doe dan mee aan deze tocht!

’s Middags zullen er activiteiten zijn waarin we actief met elkaar bezig zijn.

Durf jij het aan om fietsend te dienen? 12.30 uur

Daarnaast zullen we tijdens het gehele programma enkele ‘crew taken’ op het

verzamelen buiten de poort. Neem je eigen (race)

kinderterrein ‘de Vesting’ uitvoeren met elkaar.

fiets en helm mee! Rond 17 uur zijn wij weer terug.

zaterdag

18.30-19.30

zondag

09.00-11.00

14.00-15.45

maandag

dinsdag

09.00-11.00

woensdag

09.00-11.00

14.00-15.45

19.00-21.00

09.00-11.00

14.00-15.45

vrijdag

- Appels en peren - Het paradijs - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen Kennis maken en proeverij - Brood uit de lucht - Het volk krijgt manna - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen

09.00-11.00

14.00-15.45

donderdag

inschrijven

09.00-11.00

Sport en spel

Ontspanning in de avond Er is een uitgebreid programma aan artiesten en

- Oneindig genoeg - Olie die niet opraakt - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen - Broodje aap / vis - 5 broden en 2 vissen - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen Goede doelen middag Alternatief: meedoen bij de muziekmiddag in de Pareltent

optredens. Elke avond zijn er rond 21.00 uur mooie optredens in Umoja, Bolders of BrasseRiemer. Geniet mee van bijzondere liederen van Rikkert Zuiderveld, jazzy huiskamermuziek van Jonny & the Jazzuits, oude liederen door Joke Buijs en doe mee aan de PubQuiz. Eigen talent laten zien? Dat kan op het Open Podium op donderdagavond om 21.00 uur in Umoja.

‘chille avond’ - Samen eten - Het laatste avondmaal - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen

Voor een gedetailleerd programma, kijk in de app.

Handen uit de mouwen! Alternatief: Theater in de Pareltent - Het lekkerste ooit - De bruiloft in Kana - Muziek, bidden, luisteren, ervaren en doen

11


New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.�

Word donateur... ...en kies je gratis welkomstcadeau.

Kies uit Tussen Vrees en Veiligheid van LEV, Muziekteams of Feest van het Koninkrijk. Meld je aan bij de stand in de Celebration

Proef het koninkrijk van God!

Kijk eens op onze website voor meer informatie

www.new-wine.nl

Programma New Wine Zomerconferentie 2018  

NWZC18

Programma New Wine Zomerconferentie 2018  

NWZC18

Advertisement