Page 1

icma8 Part 2: Books


Hier ist die Liste der Gewinner des 8. ICMA. Herzlichen Dank an die Jury, die an zwei Tagen die besten Arbeiten dieses Jahres ermittelt hat. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! Es gab 376 Einreichungen aus 20 Ländern! Herzlichen Glückwunsch!

Es gibt allerdings immer das Problem, dass nicht alle Einreichungen gewinnen können. Vielleicht hilft dieses Zitat: “The important thing in the olympic Games is not winning but taking part, for the essential thing in life is not conquering but fighting well.” „Das Wichtige an den Olympischen Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran teilzunehmen; ebenso wie es im Leben unerläßlich ist nicht zu besiegen, sondern sein Bestes zu geben.“ Pierre de Coubertin, 1908

Kontakt International Editorial-Design & Research-Forum c/o Norbert Küpper · Gutenbergstr. 4 · 40670 Meerbusch Email nkuepper@creative-media-award.com Telefon +49 21 59 91 16 15 www.facebook.com/ICMA.international.corporate.media.award


INTERNATIONAL CUSTOM MEDIA AWARD

INTERNATIONAL CREATIVE MEDIA AWARD  BOOKS 

Part One: Custom Media

Part Two: Books

Part Three: Corporate Design

Part Four: Magazines

           

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

 3.1. Logos  3.2. Corporate design Business stationery

      

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

           

1.13. Concept 1.14. Front pages 1.15. Cover- and cover story 1.16. Typography, layout 1.17. Photography 1.18. Photo reportage 1.19. Visualisation 1.20. Visual story telling 1.21. Alternative story telling 1.22. Infographics 1.23. Illustration 1.24. Print finishing

 2.1. Academic works, educational textbooks and schoolbooks  2.2. Children‘s and young people‘s books  2.3. Guides and non-fiction  2.4. Art books  2.5. Photo books  2.6. Book series  2.7. Corporate books  2.8. iPad and tablet books  2.9. Innovative book ideas  2.10. General literature

           

4.8. Concept 4.9. Front pages 4.10. Cover and cover story 4.11. Typography 4.12. Photography 4.13. Photo reportage 4.14. Visual story telling 4.15. Visualisation 4.16. Alternative story telling 4.17. Infographics 4.18. Illustration 4.19. Print finishing

Customer magazines B2B print Customer magazines B2C print Employee media print Annual reports print Image brochures Print catalogues Customer magazines B2B online Customer magazines B2C online Employee media online Annual reports online Custom media for iPad/tablet Social media projects

    

2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15.

Book cover Book typography, layout Book illustration Book design Print finishing

Participation fee

 160 Euro, 180 $ US, 140 £  080 Euro,090 $ US, 70 £  040 Euro,045 $ US, 35 £  Participation in this category is free when you take part with an entry in a red or orange labeled category.

Magazines print Trade Magazines print Magazines online Magazines for iPad/tablet Trade Magazines online Trade Magazines for iPad/tablet Social media projects


The jury of the Eighth ICMA (from left):  Katharina Reitan, Media Training, Vienna  Meike Quentin, CEO, Das Amt, Kiel  Prof. Eberhard Wolf, Art-Director, Luxemburger Wort  Nadja Zobel, Art-Director, Mareverlag, Berlin  Michael Adams, Editorial-Design, Switzerland  Claudia Eustergerling, Claudia Eustergerling Design, Luxembourg  Christian Baun, Art-Director GreyWorks, Copenhagen  Ilga Tick, Creative Director, Gala, Hamburg  Pim Nap, Creative Director, Studio Piraat, The Hague Members of the jury are not allowed to judge their own entries.


The jury meeting took place in DĂźsseldorf.

Katharina Reitan, Ilga Tick and Meike Quentin.


Claudia Eustergerling, Christian Baun and Pim Nap.

Pim Nap, Claudia Eustergerling and Christian Baun.


Prof. Eberhard Wolf, Nadja Zobel and Michael Adams judging the book category.


46

28

— ASIANTUNTIJA 1/2014 — HYVINVOINNIN

TALOUSLEHTI — — HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI — 1/2014

Tutkimuksen painopiste on lestään mennyt yhä enemmän hänen mieyksittäisestä kokonaisuuteen. Yksittäisten ravintoaineiden sijaan katsotaan enemmän kokonaisuutta. ”Tämä näkyy uusissa ravitsemussuosituksissakin ja on mielestäni hyvä asia. Kokonaiskuvan näkeminen on tärkeää. Kokonaisuuttahan ihmiset syövät, eivätkä yksittäisiä ravintoaineita. ”

— LÄHDE: MERJA FISCHER

Auszeichnungen:

R

TEKNIIKAN TOHTORI MERJA

FISCHERILTÄ — KUVITUS: JOHN SALINERO

uokaan ja ravitsemukseen liittyviä trendejä on ollut aina, ja niistä kirjoitetaan tasaisin väliajoin. Tiedon leviämistä leimaa somen myötä hektisyys. Lounasruokailuun liittyvä keskustelu on esimerkki. ”Se alkoi artikkelista, jossa pohdittiin lounaan kokoa. Ja jos Jenkeissä esimerkiksi joku näyttelijätär rupeaa noudattamaan jotain dieettiä, se on täällä saman tien tiedossa ja sitten se leviää.” TRENDIT VAIHTELEVAT,

K

”Tutkimus osoittaa, että myös kasvisten käyttö on korkeammalla tasolla varsinkin miehillä, joilla siinä on eniten parantamisen varaa”, tutkija kertoo.

S

SMARTUM TILASI TUTKIMUKSEN

29

Award of Excellence We hereby honour the Magazine

HYVÄÄ TYÖN MERKITYKSELLISYYS

79%

Smartum

79 % koki työnsä merkitykselliseksi.

with the icma Award of Excellence for exemplary design and concept in the category

KEHITETTÄVÄÄ VUOROVAIKUTUS

64%

52 % NAISIA JA 48 % MIEHIÄ.

T

yöelämä on murroksessa, mutta Raulio uskoo lounasruokailun ja henkilöstöruokailun olevan instituutiona pysyvä. Se saa varmasti myös uusia muotoja Tutkija ottaa esille myös iihen, miksi Raulio itse joukkoruokailun laajemminkin päätyi tutkimaan ravitsesisällään pitämän potentiaalin. Sitä ei ole musta, ei ole yhtä syytä. hänen mielestään urkistetaanpa tutkiymmärretty ja hyödynnetty Ruoka ja terveys ja elintavat Suomessa muslöydöksiin. Jos aloiaivan täysin kaikilla yleisesti kiinnostivat tahoilla. Joukkoruotetaan perusasioista, häntä, kailu on täällä jo päiväkodista niinpä hän meni opiskehenkilöstöravintoloiden ja koulusta lähtien niin itsestäänselvyys, lemaan lukion jälkeen käyttömäärä Suomessa että sen vaikutukset kansanterveyteen ravitsemustiedettä Viikkiin. on pysynyt vuosien kuja hyvinSeuraavaksi vointiin jäävät helposti hän teki valtionhallinnon tiedostamatta. luessa hyvin vakaana. harjoittelun, ”Esimerkiksi Tanskassa gradun ja myöhemmin ”Haluan aina nostaa henkilöravintuntitöitä vanhassa esille sen, vaikka tolan tarjoaminen on Kansanterveyslaitoksessa. henkilöstöravintolan kilpailuvaltti ihmisiä käyttö on Suomessa Ennen nykyistä rekrytoitaessa, mutta tehtäväänsä Terveyden on todella yleistä, kaikilla täällä sitä ei ole ihan ja hyvinvoinnin ei ole ymmärretty. Kun ihminen laitoksella hän työskenteli mahdollisuutta. Keskimäärin siihen hakee uuteen muutaman 40–50 protyöpaikkaan, kysyykö vuoden Elintarvikevirastossa. senttia työssäkäyvistä hän, että ihmisistä syö henkimahdollisuus syödä terveellinenonko täällä ”Kiinnostavinta ja haastavinta löstöravintolassa”, Raulio ja maittasanoo vilkaisten on se, va lounas?”, tutkija kysyy. että kun kaikki ihmiset papereitaan. syövät, kaikilla on Hän muistuttaa, että siihen myös mielipide. Kiinnostava löydös on myös johdon Kauhean monella sekin, että esimerkki on tärkeä. alalta ei käydä niin laajaa ihmisten, jotka syövät keskustelua henkilöstöravinto”Se on tärkeä esimerkiksi julkisuudessa, somessa lassa lounaan, ruokavalio ja siinä oikeastaan mieleson keskimäärin missä sä, että jos buukataan vain”, Raulio sanoo. kokouksia lounasaikaan, lounastaukoa on vaikea noudattaa.” LOUNAAN SUORANAISTA

vaikutusta vireystilaan on vaikeampi tutkia, sillä kyseessä on yksilöllinen asia. ”Toisaalta, se on itsestään selvä asia. Ihminen nyt joka tapauksessa tarvitsee päivän mittaan sekä lepoa että ravintoa”, Raulio hymähtää.

VASTAAJIA OLI 2700, JOISTA

parempi kuin niiden, jotka eivät henkilöstöravintolaa käytä.

mutta Raulio muistuttaa perusasioista: ravitsemuksen perusteet eivät muutu juurikaan. Kokonaisuuden rinnalle tutkija nostaa esille yksilöllisyyden. ”Oikeanlainen ruokavalio on mahdollista koostaa monella tavalla. Jo uudesta ravintokolmiosta näkee, että on lukuisia mahdollisuuksia koostaa se siten, mikä itselle sopii. Jos joku ruoka-aine ei sovi, sen voi jättää pois ja korvata toisella. Keskiössä on yksilöllisyys: kenellekään ei yritetä pakkosyöttää tietynlaista mallia.”

100 SUOMALAISTA YRITYSTÄ.

sekä lepoa että ravintoa.

KEVÄÄLLÄ 2013 OLI NOIN

Ihminen tarvitsee päivän mittaan

64 % koki, että yksiköiden välisessä yhteistyössä on puutteita, ja puolet työntekijöistä oli sitä mieltä, että asiakkaita ei kuunnella tarpeeksi.

HYVÄÄ POTENTIAALI JA KEHITYSHALU

Alternative Storytelling

47%

364 publications par ticipated in the fih The competition has icma – International been founded in 2010 Creative Media Award. and is organized and Research Forum, Germany. The competition by the International Editorial-Design aims to support the exchange of creative ideas at the international platform. Awards of Excellence are given in twentytwo employees newspapers categories: and employee magazines, company logos, corporate image brochures, annual design, magazines, customer reports, books, trade magazines, cover magazines B2B, customer and coverstory, typography, magazines B2C, photography, photo-report, visualization, alternative visual storytelling, storytelling, infographics, illustration, online and tablet apps.

47 % oli sitä mieltä, että heidän potentiaaliaan ei hyödynnetä riittävästi. 70 % haluaa kehittyä työssään. Käyttämätöntä potentiaalia ja tahtoa on paljon!

MUKANA TUTKIMUKSESSA

Fyysisen ja psyykkisen tauon lisäksi lounastauolla on sosiaalinen puoli: se että tapaa työkavereita myös epämuodollisemmassa tilanteessa. Tällä on merkitystä yleisen virkistymisen ja hyvinvoinnin kannalta. ”Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät ja tiedostaisivat lounaan merkityksen – ja toisaalta, että työnantajat ymmärtäisivät sen, että kun työntekijöille tarjoaa hyvän mahdollisuuden syödä, sillä on oikeasti vaikutusta tulokseen asti.”

TILASTO —

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Smartum Oy tarjosi 100:lle PK-yritykselle maksuttoman tutkimuksen selvittämään työntekijöidensä mielipiteitä omasta hyvinvoinnistaan, johtamisesta, organisaation vuorovaikutuksesta ja asiakaslähtöisyydestä. Jokainen yritys sai analyysiavaimen, jonka perusteella he pystyivät analysoimaan mitä heidän pitää tehdä, jotta hyvinvointitulokset paranisivat.

5 X PARANNUSEHDOTUS 1) Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus synnyttää toisille merkityksellisyyden kokemus 2) Jokaisen vastuulla on arvostuksen, avoimuuden ja välittämisen kulttuurin rakentaminen

Carolin Anselmann Editor-in-Chief, Vodafone update Düsseldorf

Reinhard Sorger Creative Director, Publicis Erlangen

3) Otetaan vastuu omasta hyvinvoinnista ja onnellisuudesta 4) Tervehditään ja autetaan kollegaa, pyytämättäkin 5) Keskitytään toisten vahvuuksiin ja kohdellaan kaikkia tasapuolisesti

Christian Baun Logodesign.dk, Denmark

Katharina Meisel, Head of Branding & Publishing, Metro Group, Germany

Blasius Thätter Creative Director, Roland Berger Strategy Consultants Munich

Michael Adams Editor in Chief and Art Director, Beobachter Natur, Zürich

Meike Quentin General Manager Das Amt, Kiel

Birgit Leifhelm Designer Editorial Design, Coop Presse, Basel

Katharina Reitan, Journalist video. blogging. wording. training. Vienna

Eberhard Wolf Professor Visual Communication, AMD Munich

Die Urkunde im Format DIN A 3 zeigt jeweils die Publikation, die gewonnen hat, die Kategorie und unten sind die Unterschriften jedes Jury-Mitglieds.

Wettbewerbs-Zeitraum:  Es konnten Arbeiten eingereicht werden, die zwischen 1. September 2016 und 30. September 2017 entstanden sind.

 Weiterer Zeitplan: Hauptpreise: Gold, Silber und Bronze

30. November: Bekanntgabe der Gewinner.

Die Jury entscheidet über die Vergabe von Auszeichnungen in Gold, Silber

Am 30. November wird die Liste der Gewinner auf der Website

und Bronze. In seltenen Fällen gibt es auch „Judges‘ Special Recognitions“.

www.creative-media-award.com veröffentlicht. Wenn keine Liste sichtbar ist,

Sie sind zwischen Bronze und den Awards of Excellence positioniert.

sollten Sie die Website im Browser neu laden.

Herausragende Einzelleistung: Award of Excellence

Dezember: Benachrichtigung per Email.

Neben den Hauptpreisen gibt es für herausragende Einzelleistungen „Awards

Alle Teilnehmer per E-Mail oder Brief über ihr Ergebnis informiert.

of Excellence“. Diese Auszeichnungen stehen genauso auf der Liste der Gewinner wie die Hauptpreise.

Januar: Versand der Urkunden. Ende Januar werden die Urkunden per Email verschickt.


Aus diesen Ländern kommen die Teilnehmer: Traditionell ist der ICMA im deutschen Sprachraum sehr gut verankert. Viele Einreichungen zu diesem unabhängigen Wettbewerb kommen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Innerhalb Europas haben Firmen, Agenturen und Designer aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark, den Färöer-Inseln, Island, Finnland, Großbritannien, Irland, Italien, Slowakei, Rumänien, Spanien, Polen, der Ukraine und Griechenland teilgenommen. Einreichungen außerhalb Europas kamen unter anderem aus Singapur, Indien, Brasilien, Australien, Neuseeland, Kanada, den USA und Russland. Unterschied zu anderen Wettbwerben Beim ICMA beteiligen sich sowohl große Agenturen als auch Designbüros und einzelne Designer. Auch in diesem Jahr sind einige Firmen erfolgreich, die Corporate Medien inhouse erstellen. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben gibt es beim ICMA keine Nominierungen. Es gibt die Ränge 1, 2 und 3 – also Gold, Silber und Bronze. Mit Awards of Excellence werden herausragende Einzelleistungen ausgezeichnet. Es sind oftmals Foto-Reportagen, Illustrationen oder die buchbinderische Verarbeitung, die auf diese Weise honoriert werden. In diesem Überblick werden auch einige Beispiele von solchen Awards of Excellence-Arbeiten gezeigt.


Statistik Am 8. ICMA haben sich 376 Publikationen aus 27 Ländern beteiligt. Es wurden folgende Awards vergeben:

8. ICMA

7. ICMA

6. ICMA

5. ICMA

4. ICMA

3. ICMA

2. ICMA

1. ICMA

Einreichungen

376

419

411

364

389

226

214

194

Gold Awards

28

40

39

27

21

10

10

7

Silver Awards

39

41

45

25

25

11

9

5

Bronze Awards

26

31

31

22

16

12

7

7

sowie Awards of Excellence

Trend-Bericht In der Buchkategorie wurden von den Teilnehmern so gut wie keine Pdf-Files ihrer Projekte mitgeliefert. Ein Bericht über ausgewählte Preisträger wird darum zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.


Part Two: Books 2.1. Academic Works, Educational Textbooks and Schoolbooks Award of Excellence Lost in the wood(s) FIN Aalto University

2.2. Children‘s and Young People Books Gold Magritte‘s Apple USA Museum of Modern Art, Motovun Group Silver The Tree

FO

2.3. Guides and Non-Fiction Silver The Aleppo Cookbook

USA Interlink Publishing, Motovun Group

Bronze À la table de diplomates

FR

Èditions de @‘Iconoclaste, Motovun Group

Award of Excellence Heut ist mein bester Tag

D

VRS Münster – Design- und Ertragsagentur

2.4. Art Books Gold Ich ist ein anderer

D

Susanna Entress und Urs Stuber

Bokadeild Føroya Lærarafelads, Färöer Islands, Motovun Group


Gold Wael Shawky. Cabaret Crusades – Drawings

D

Dagmar Reiche, designreiche

Silver Classic Greek Masterpieces of Sculpture

GR

Melissa Publishing House, Motovun Group

Bronze Matisse in the Studio

USA MFA Publications, Boston

Award of Excellence Das Kamasutram

D

Brotlos Verlag

Award of Excellence Typography and type design in Slovakia

SK

Slovart Publishing, Bratislava, Motovun Group

2.5. Photo Books Gold Éric Frechon

FR

Éditions Solar, Paris; Motovun Group


Gold Artico

I

5 Continents Editions, Milano, Motovun Group

Award of Excellence 20 Jahre Mare

D

mareverlag GmbH & Co. oHG

2.6. Book Series Bronze Logbuch des Lebens

D

mareverlag GmbH & Co. oHG

Bronze Ponderables

USA Shelter Habour Press and Worth Press Ltd., New York

2.7. Corporate Books Gold À cent á l‘heure

LUX Maison Moderne

Award of Excellence 750 Jahre Stümpfelbach

D

Dagmar Reiche, designreiche

Award of Excellence Unter uns Band II – Kultur und Leben

D

Bissinger [+]


Categories 2.8., 2.9., 2.10. No Awards

2.11. Book Cover Silver Herz auf Eis

D

mareverlag GmbH & Co. oHG

Bronze Die Polarfahrt

D

mareverlag GmbH & Co. oHG

2.12. Book Typography/Layout Silver Hausmarke. Wege des Immobilienmarketings CH

Felix Partner Design AG

2.13. Book Illustration Silver Faunas Frucht

D

Romina Birzer

2.14. Print Finishing Gold Wael Shawky. Cabaret Crusades – Drawings

D

Dagmar Reiche, designreiche


Silver Meeresroman

D

mareverlag GmbH & Co. oHG

2.15. Books EXTRA Award of Excellence Fashionpedia

HK

Fashionary International Ltd., Hong Kong

Award of Excellence Brooklyn Neighborhood Guide

D

Ina Bohse & Anne Voss

Award of Excellence The Red Thread Nordic Design

GB

Phaidon Press Limited, London

Book design

8 icma gewinner part 2  
Advertisement