Page 1

Eni Norge setter Marulk i produksjon


Marulk-feltet (PL122) ligger i blokk 6507 i Norskehavet, rundt 30 kilometer sørvest for Norne FPSO. Feltet inneholder gass og kondensat, og utvinnbare reserver er anslått til 75 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet har en forventet produksjonstid på 10 år (2012-2021). Plan for utbygging og drift ble godkjent av myndighetene i midten av juli 2010. Marulk ble satt i produksjon i april 2012.

Marulk

Harstad

Norne Sandnessjøen Brønnøysund

2

Stavanger


En milepæl i Eni Norges historie Marulk-feltet markerer en milepæl i Eni Norges historie. Marulk ble satt i produksjon i april 2012. Med dette er Eni Norge for første gang operatør for felt i drift.

Marulk-feltet er et gass- og kondensatfelt. Feltet er utbygget som en undervannsløsning med direkte tilkopling til Norne-skipet. Marulk bidrar på den måten til økt produksjon på Norne. Dette vil igjen være med på å opprettholde investeringsnivået samt sikre god ressursforvaltning på sokkelen. Eni Norges eierandel i Marulk-feltet er 20 prosent, mens våre lisens­partnere Statoil ASA og DONG E&P Norge AS eier ­henholdsvis 50 og 30 prosent. Som operatør har Eni Norge hatt det overordnede ansvaret for Marulk.

for reservoarstyring, fremtidig brønnarbeid og eventuell videre feltutvikling. Gjennom en egen driftsavtale med Eni Norge vil Statoil stå for den daglige driften av undervannsanleggene på feltet. Denne assistansen vil foregå fra Statoil sitt driftskontor i Harstad, samt fra Norne-skipet. Eni Norge etablerer en egen driftsenhet på Forus for koordinering og oppfølging av de tjenestene Statoil utfører.

Marulk-feltet er en såkalt ”fast track”-utbygging. I samarbeid med Statoil, som har spilt en aktiv rolle i utbyggingsfasen med ansvar for havbunnssystemene, er feltet bygget ut på under to år etter at Olje- og energidepartementet godkjente plan for utbygging og drift (PUD) i juli 2010. Marulk-feltet består av en brønnramme med fire slisser. Kabel for kontroll og kjemikalieinjeksjon er en forlengelse fra brønnrammen på det nærliggende Alve-feltet og har en lengde på 13 kilometer. Produksjonsrørledningen fra Marulk til Norne er omtrent 30 kilometer lang og er et såkalt ”rør-i-rør”-konsept. Produksjonsrøret inkluderer et T-stykke, med tanke på tilkopling av framtidige utbygginger. Hvordan skal Marulk drives? Produksjon fra Marulk vil kunne bidra til å forlenge levetiden for Norne FPSO utover 2021. Som operatør har Eni Norge det overordnede ansvaret for driften av Marulk, inkludert ansvaret 3


4


Kontrakter Det er investert fire milliarder kroner. Sysselsetting av flere hundre mennesker har gjort en rask utbygging mulig. Følgende hovedleverandører har vært involvert i Marulk-­prosjektet: • FMC: produksjonssystemer på havbunnen • Subsea7: installasjon av stigerør og produksjonssystemene på havbunnen • Technip: sammenstilling og installasjon av produksjonsrør • Sumitomo/Tenaris: produksjonsrør • NKT: fleksibelt stigerør • Aker Solutions: modifikasjoner på Norne FPSO

Lokale baser Helikopterne flyr til og fra Brønnøysund, mens Helgelandsbase i Sandnessjøen er valgt som støtte til Marulk under bore- og kompletteringsoperasjonene. Eni Norge er tilfreds med at man fant det beste alternativet lokalt, basert på både tekniske og kommersielle vurderinger.

Eni Norge håndterer kontrakter som gjelder rigg og ulike servicekontrakter relatert til boring og komplettering.

• November 2009: Beslutning om videreføring • Februar 2010: Beslutning om gjennomføring • Mars 2010: Inngåelse av tidligforpliktelser • April 2010: Plan for utbygging og drift innlevering • Juli 2010: Plan for utbygging og drift godkjenning • November 2010: Steindumping før legging av rør • 2. kvartal 2011: Sluttføring av installasjon av havbunnsutstyr • 2. kvartal 2011: Marine installasjoner og rørlegging • 3. kvartal 2011: Oppstart boring • 4. kvartal 2011: Ferdigstillelse av Marulk-modifikasjoner på Norne-skipet • 1. kvartal 2012: Steindumping • 1. kvartal 2012: Komplettering av produksjonsbrønner • 1. kvartal 2012: Ferdigstillelse og klargjøring for oppstart av produksjon • April 2012: Produksjonsstart på Marulk

Kontraktene er blitt tildelt følgende selskap: • Oceaneering: ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) • Baker Hughes: MWD (måling under boring), LWD (logging under boring) & DD (retningsboring) • MI Swaco: Bore- og kompletteringsvæske • SAR: Avfallshåndtering • Baker Hughes: Liner hanger (røravhenging) • Halliburton: Borekrone • Baker Hughes: Borekrone • Schlumberger: Kabelutstyr • Geoservices/Schlumberger: Logging av boreslam • Troms Offshore: Forsyningsfartøy

Milepæler i prosjektet

Riggen Scarabeo 5, eid av Saipem, er benyttet under boringen.

5


Navnet – og fisken Marulk-feltet har navnet sitt etter fisken Marulk, lophius piscatorius, som er en rovfisk i breiflabb­familien. Den er en typisk bunnfisk og lever fra fjÌra og ned mot 2000 meter.

6

Marulken er vanlig langs hele norskekysten og over store deler av verden for øvrig.


Smaken av Marulk Når feltet heter Marulk og marulken er en populær matfisk, hvorfor ikke ta steget fullt ut og lage kokebok? Slik tenkte vi, og gjorde alvor av ideen. “Smaken av marulk” ble til ved god hjelp av en dyktig kokk,

en flink fotograf og oppskrifter levert av Eni Norges egne medarbeidere.

Kjøkkensjef Jon Aga på Vega Havhotell var faglig ansvarlig da Eni Norge laget kokeboken “Smaken av Marulk”.

7


April 2012    Spesialtrykk

www.eninorge.com

Marulk i produksjon norsk