Page 1

Jobbmuligheter p책 Goliat


Landorganisasjon i Hammerfest

Distriktssjef

Adm. støtte personal, økonomi, HMS, dok. kontr.

Sjef operasjonssenter

Planlegger

Goliat Plattformsjef (Offshore basert)

Innkjøper

Offshore Rotasjon Tekn. for Plan

Petroleum & Reservoar

Reservoar Ingeniører

Brønnoperasjoner

Teknisk støtte

Petroleum Ingeniører

Vedlikeholdsingeniører

Prosess & Kjemisk Ingeniør

Brønn Vedlikehold & Ferdigstillelse

Bore Operasjoner

Offshore-organisasjon Plattformsjef

HMS-koordinator

Forpleiningsleder

Maritim- og logistikkleder

Dekk og kran

Drifts- og vedlikeholdsleder

Dekk og lager

Prosess

Elektriker og instrumenttekniker

Vedlikeholdsleder

Mekaniker

Operasjonell støtte

Prosess

Automasjon

Elektriker


­ ppbyggingen av organisasjonen har alt startet og vil skje o gradvis i årene som kommer. eni norge, som er ansvarlig for utbyggingen, ønsker å knytte til seg medarbeidere som har forankring i landsdelen. I denne brosjyren kan du lese mer om mulighetene.

Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet. Goliat vil gi mellom 150 til 200 arbeidsplasser, enten på selve installasjonen ute på feltet eller ved driftsorganisasjonen i Hammerfest. Goliat skal etter planen starte oljeproduksjon i slutten av 2013, men

Milepæler i Goliat-prosjektet

Installering av brønnrammer

Forboring av brønner

Havbunninnstallering

Vår/sommer 2011

Sommer 2011 - 2012

Sommer/høst 2012

2011

Høst 2013

Produksjonsstart vinter 2013

FPSO på lokasjon

Produksjon

Forboring av brønner

Ferdigstillelse av brønner frem til vinter 2014

Omtrentlig tidslinje

2015

Goliat-organisasjonen eni norges hovedkontor ligger i Stavanger, men i forbindelse med Goliat-prosjektet er det opprettet et eget driftskontor i Hammerfest.

vil også ha fagfolk innen ingeniørstøtte, reservoar- og ­petroleumsteknologi, brønnoperasjoner, boring og ­komplettering.

Goliat-organisasjonen ledes av distriktssjef (Enis represen­ tant i Hammerfest) og består av driftskontoret i Hammerfest, samt offshore-organisasjonen på G ­ oliat-plattformen.

Offshore-organisasjonen vil bli ledet av plattformsjef som rapporterer til distriktssjef. Offshore organisasjonen er ­ansvarlig for at plattformen drives og vedlikeholdes på en sikker og effektiv måte.

Landorganisasjonen vil bestå av en administrasjonsgruppe og en operasjonell støttegruppe. Landorganisasjonen


Stillinger og kompetansekrav Stillingsbeskrivelse

Lovpålagt utdanning

Ønsket erfaring/kompetanse

Kranfører/Craneop

G5 offshore krankurs (40 timer) VHF-kurs (16 timer) Stroppekurs (24 timer)

Ledererfaring, dekksformann Erfaring som kranfører offshore

Hjelpearbeider/ Roustabout

Erfaring fra tilsvarende stilling, kjennskap til arbeidsoperasjoner på ­offshoreinstallasjon Stroppekurs (24 timer)

Materialforvalter

Fagbrev, erfaring fra tilsvarende stilling, kjennskap til arbeidsopera­ sjoner på offshoreinstallasjon. Kjennskap til de forskjellige regelverk forsynings­tjenesten er regulert gjennom (f eks farlig last med båt og helikopter, avfallsbehandling, kontroll av pakking av lastebærere)

Servicearbeider

Ungdomsskole

Fem års relevant yrkespraksis Fortrinnsvis fagbrev Fysisk egnet

Kokk

Fagbrev som kokk

Yrkespraksis fra hotell/institusjon Fysisk egnet

Landbaserte stillinger

Høyere merkantil eller teknisk utdanning Fagutdanning med relevant praksis kan for noen stillinger bli vurdert (booking, innkjøp, logistikk)

Resepsjonstjeneste

Fagutdanning med relevant praksis

Sekretær

Fagutdanning med relevant praksis

Innkjøper

Fagutdanning med relevant praksis

Prosessteknikker

Fagbrev prosess

Relevant erfaring fra olje-og gassindustrien

Mekanikere

Fagbrev mekanisk

Praksis fra mekanisk arbeid

Elektriker

Fagbrev elektriker med lavspent sertifikat og fortrinnsvis høyspent sertifikat

Praksis fra arbeid på høyspentanlegg

Instrumenttekniker

Fagbrev instrument

Praksis fra arbeid på instrumentsystemer i olje- og gassindustrien

Automatikere

Fagbrev automasjon

Praksis fra kontrollsystemer, telesystemer, brann og gassystemer og målesystemer

Personalstøtte

Høyere merkantil/teknisk utdanning

HMS

Høyere merkantil/teknisk utdanning

Myndighetskontakt

Høyere merkantil/teknisk utdanning

IT/ICT støtte og ­dokumentkontroll

Høyere merkantil/teknisk utdanning

Planlegger

Høyere merkantil/teknisk utdanning

Lederstillinger

Høyere merkantil/teknisk utdanning


Lovpålagt erfaring

Sertifikater/fagbrev

Minimumskrav beredsskapskurs

150 timer dokumentert praktisk opplæring på kran offshore under ­rettledning av godkjent mentor. I tillegg erfaring fra tilsvarende ­hjelpe­arbeider

Offshore helseattest G5 kransertifikat VHF-sertifikat Ønskelig med sertifikat for traverskran (40 timer teori + 40 timer praksis) og gaffeltruck (42 timer)

Grunnleggende sikkerhetskurs Andre roller må påregnes med trening tilsvarende rollen

Minimum 6 måneders relevant og dokumentert tjeneste på fartøy, fast eller flyttbar innretning. Alternativt yrkespraksis i mekaniske fag (Min krav til lettmatros)

Offshore helseattest Fagbrev (mekanisk boring, prosess, matros eller annet relevant er ønskelig) Ønskelig med sertifikat for traverskran (40 timer teori + 40 timer praksis) og gaffeltruck (42 timer)

Grunnleggende sikkerhetskurs Andre roller må påregnes med trening tilsvarende rollen

Offshore helseattest Ønskelig med sertifikat for traverskran (40 t teori + 40 timer praksis) og gaffeltruck (42 timer)

Grunnleggende sikkerhetskurs Andre roller må påregnes med trening tilsvarende rollen

Lyst å bli lærling? Vi trenger lærlinger på Goliat. Du kan lese om mulighetene på www.eni-lærling.no 20oE

24oE

22oE

TORNEROSE

SNØHVIT SN

NUCULA

ØH

ALBATROSS

VIT

I EL

P PI

ASKELADD

E

N

ALKE

GOLIAT

71 N o

GAMMA

t

! Hammerfest Melkøya (


Januar 2011

www.eninorge.com www.eni-lĂŚrling.no

Goliat jobbmuligheter (enkeltsider)  
Goliat jobbmuligheter (enkeltsider)  
Advertisement