Page 1

45 lem ter

blir du nor

dan en dinarie du t som

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

Trafik & Mil jö nr 3, ISSN 1401-5714, Årgång 20, Medlemstidning för Gröna Bilister • Distribueras i dagens samhälle den 18 oktober 2012

MIljöbästa Bil 2013 Elbilsdebatt på Newsmill

Trafikantveckan stor i sydost

Sms:a 72345 och bli medlem i Gröna Bilister

Sms:a 72345 Påoch Hamngatan bli medlem ingår bilen Bilister i hyran i Gröna Sms:a GRONBIL mellanslag DITT TELEFONNUMMER till 72345 så blir du medlem direkt. Det kostar 70 kronor + eventuella trafikavgifter. Då är du medlem året ut och får sedan en avi hemskickad till dig med den ordinarie medlemsavgiften. Det är viktigt att du uppger ett telefonnummer i sms:et som gör att vi vet att just du har betalat medlemsavgift.


2

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

[Start]

Det är dags! Nu har vi sett förslag på ny miljöbilsdefinition. Den kom tre år senare än vad dåvarande Vägverket rekommenderade, och Gröna Bilister har förgäves försökt förmå regeringen att snabba på införandet av tuffare krav. Nu har vi facit, en ny miljöbilsdefinition har föreslagits, men alldeles för sent. På grund av att den inte infördes i tid har regeringen betalt ut omkring 4 miljarder kronor extra till bilar som just klarar den gräns som gällt sedan 2006 – 120 gram. Bilar som inte skulle fått en krona i stöd. Regeringen har missat teknikutvecklingen, en utveckling som hade varit snabbare med tuffare politikerkrav. Skärpning! Men ansvaret ligger även på oss andra. Min Gröna Bilistervän Mattias Goldmann skrev en krönika nyligen som har fastnat i mitt huvud. Han började krönikan med: Nu räcker det. I flera år har jag å näringslivets vägnar klagat, gnällt och skällt på att företagen saknar långsiktiga spelregler för sina bilköp... … Men ett fritt, dynamiskt näringsliv handlar om att vara bättre på att förutspå marknader än konkurrenterna – och att skapa marknaden själv! Så istället för att klaga på bristande långsiktighet, är det dags för företagen att använda samma processer de i övrigt använder sig av när de planerar sin framtid: fokusgrupper, trendframskrivningar eller ren och skär magkänsla. Mattias fortsätter med att beskriva de tre fundamentala förändringar vi står inför: 1. Våra fossila bränslen blir snabbt allt dyrare. 2. Smutsiga bränslen är inte bra att förknippas med för ett företag 3. Inriktningen mot en fossiloberoende fordonsflotta är satt – det är både dumt och dyrt att stå utanför denna utveckling. Jag vill lägga till en aspekt, vi har ett moraliskt ansvar både som privatpersoner och som företag att snabba på utvecklingen bort från klimatpåverkande förbrukning. Då är det inte acceptabelt att företag köper bilar som i genomsnitt släpper ut 144 gram koldioxid per kilometer (så såg det ut 2011). Den magiska tröskeln är den nya miljöbilsdefinitionen, omkring 100 gram, och biobränslebilarna ligger en bra bit under detta. Jag möts så ofta av företag eller privatpersoner som säger att ”jag kör så lite, visst kan jag köpa en bil som släpper ut lite mer”. Svaret är nej. Det finns bilar med samma prestanda och till samma pris som klarar tröskeln, vi har över 30 sådana på miljöbästa bil-listan i år. Och det går att köpa begagnade miljöbilar, flera år gamla, som klarar samma tröskel för 30–50 tusen kronor. Vi lär oss att inte ”curla” våra barn. Nu är det dags att sluta ”curla” politiker, näringsliv och oss själva. Den som vill verka fossil, kör fossilt. Den som vill verka framtidsinriktad, kör förnybart och nyladdat!

4 17

9 15 / INNEHÅLL

Denna tematidning är producerad av Newsfactory Media Group, Non-Commercial och Gröna Bilister. Newfactory Media Group AB, Gävlegatan 12 A 113 30 Stockholm, Tel 08-545 03 990 www.newsfactory.se

Foto: Oscar Mattson

4 9 12 17

Miljöbästa bil 2013 Elbilsdebatten Trafikantveckan 2012 Notiser

Är du intresserad av ett eget magasin eller en tematidning och vill veta mera om detta? Kontakta vår affärsområdeschef Roland Wiklund: 08-545 03 598, roland.wiklund@newsfactory.se Projektgrupp Martin Prieto Beaulieu, tel: 070-213 20 55, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se Gröna Bilister, Box 7070, Regeringsgatan 63, 103 87 Stockholm Roland Wiklund, tel: 08-545 03 598, roland.wiklund@newsfactory.se

Ansvarig utgivare: Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister Chefredaktör: Martin Prieto Beaulieu, 070-213 20 55 Redaktionella medarbetare: Mattias Goldmann, tel: 0703-09 00 45 Per Östborn, tel: 0738-19 61 54 Text: Patrik Wirén Annonsförsäljning: Joakim Classon, Newfactory Media Group Formgivning: Anders Ljung, Unodesign Traffic: Johan Kuhlau, Newsfactory Media Group Repro: Johan Kuhlau, Newsfactory Media Group Tryck: MittMedia Print Omslagsbild: Martin Prieto Beaulieu, Retusch: Robin Fredholm / C2 Studios Korrektur och frågor om innehållet: Anders Forsare, 018-320 220, Gröna Bilister

Tryck

Jakob Lagercrantz Ordförande Gröna Bilister


ÅRETS TRANSPORTBIL 2012 ÄR EN RIKTIG NOLLA!

NYA RENAULT KANGOO ZERO EMISSION 100% ELEKTRISK, 0 g CO2-UTSLÄPP**

PRIS FRÅN 202.300:- EXKL. MOMS BATTERI FRÅN 750 KR I MÅNADEN* 0 g KOLDIOXIDUTSLÄPP** TILL 100% SERIETILLVERKAD AV RENAULT I MAUBEGE-FABRIKEN FINNS ÄVEN MED FEM SÄTEN

WWW.RENAULT-ZE.COM

RENAULT TRANSPORTBILAR – NR 1 I EUROPA SEDAN 1998. För mer info kontakta kundservice på 0771–345 666 eller infoze.se@renault.com.

DRIVE THE CHANGE

*Batterihyran är exkl. moms och inkluderar batteri, underhåll och assistans. Kostnaden baseras på 36 mån och 10.000 km/år. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. **CO 2 -utsläppen från hela produktionscykeln och fordonets användning (mätt på den cykel som regleras av europeiska NEDC): Kangoo Express ZE: 16–81g/km jämfört med en Kangoo Express dCi 75 hk: 137 g/km. 0 utsläpp gäller ej om man använder dieselvärmaren.


4

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

[Miljöbästa bil 2013]

”En barnfamilj har andra krav än en pensionär och jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta fram det.”

Se vilka bilar som vann på www.gronabilister.se/ miljobastabil

Miljöbästa Bilar 2013 – världens mest omfattande granskning av miljöbilar Sedan 1994 har Gröna Bilister varje år presenterat sin inflytelserika lista över Miljöbästa Bilar. I år skedde urvalet den 27 september på Göteborg City Arena och konsumentperspektivet hade minst lika stor betydelse som tidigare. – Det är väldigt viktigt för oss, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

A

rbetet med Miljöbästa Bilar 2013 inleddes redan under våren med en diskussion kring vilka kriterier som ska gälla den här gången. Utgångspunkten är alltid föregående års kriterier men behöver ständigt uppdateras. I år valde man att följa det förslag på ny miljöbilsdefinition som regeringen lagt fram som om den antas av riksdagen börjar gälla 1 januari 2013. – Vi är kritiska till vissa delar i den men den är ganska tuff och innebar att vi hade ungefär trettio bilar på provbanan, vilket är optimalt. Vi vill inte heller göra livet svårare än nödvändigt för vare sig marknaden eller konsumenterna utan försöker hitta en enhetlighet, förklarar Jakob Lagercrantz. Utöver miljökraven ställdes krav på att bilarna skulle klara högsta nivå i den frivilliga europeiska säkerhetsklassningen Euro NCAP. Fyra jurygrupper fäller avgörandet Sedan några år tillbaka fattas det slutgiltiga beslutet av de jurygrupper som testar bilarna i Göteborg. Fyra jurygrupper får vara med och påverka utgången: barnfa-

miljerna, 65-plussarna, miljöcheferna samt motorjournalisterna. Efter att ha testat bilarna under tre timmar rangordnar varje jurygrupp sina tre favoritbilar och resultaten räknas samman innan en vinnare är utsedd. Det blir alltså fyra klassvinnare samt en totalvinnare. Jakob Lagercrantz berättar att man inför nästa år även planerar att införa en grupp med taxichaufförer och andra som representerar bilister som kör längre sträckor. – Vi på Gröna Bilister har inte med valet att göra utan det är jurygrupperna som nominerar och sedan räknar vi samman totalsumman. Så det är lika spännande för oss som för dem, tillägger han. Jurygruppernas påverkan innebär att vinnarbilen inte nödvändigtvis blir det fordon som släpper ut minst vid ett definierat bränsle, utan det handlar till stor del om det fordon som bäst uppfyller respektive jurygrupps krav. Beteendefrågan och användarnyttan lyfts i och med detta upp som en av de viktigaste frågorna. Skulle två bilar hamna på samma poäng är det Gröna Bilisters styrelse som gör det slutgiltiga urvalet. Detta har dock ännu aldrig hänt.


AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

Finns det liknande rankningar internationellt? – Det finns rankningar men de jämför snarare olika data på bilarna vilket man i princip kan göra vid ett skrivbord. Motorjournalister utser ”årets bil” där även miljökraven ingår, men det är ganska övergripande. Sedan tror jag att vi är ganska unika i och med att vi gör det i två steg, att vi först tar fram bilarna och sedan har grupper av människor som tillsammans utser vinnaren. En barnfamilj har andra krav än en pensionär och jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta fram det. Tidigare har testet hållits i juni, men i år flyttades det alltså fram till september. Anledningarna är två: dels händer mycket annat i juni men framför allt får Gröna

Bilister på detta sätt med kommande årsmodeller. Genom att utse Miljöbästa Bilar 2013 i september 2012 blir det möjligt för importörer, generalagenter och enskilda handlare att använda sig av utmärkelsen under ett helt år. Är intresset större nu än då ni startade 1994? – Ja, vår nomineringslista är numera vedertagen som en inköpsguide hos många företag och kommuner som vill handla miljösmarta bilar. Och då ska man komma ihåg att 60 procent av alla nya bilar köps av företag. Miljöbästa Bilar används även i checklistan för Göteborgs Stads miljödiplomering, så visst har den stor betydelse, konstaterar Jakob Lagercrantz.

Klimatpåverkan och Drivmedelsförbrukning Klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser i livscykelperspektiv. En etanolbil antas köra på E85 och en gasbil antas köra på fordonsgas med Sverigemedelvärdet av andelen biogas. En elbil antas använda el från nordisk elmix. Underlag från ”Drivmedelsfakta 2012” (se www.gronabilister/ rapporter), som baseras på siffror från Energimyndigheten och EU. Drivmedelsförbrukning Förbrukning av det primära certifieringsdrivmedlet. För en etanolbil är detta E85 och för en gasbil ren metan. För att få förbrukningen av biogas mätt i Nm3 ska den angivna siffran multipliceras med 1,44. För att få förbruk-

5

A NNO NS

ningen av naturgas mätt i Nm3 ska siffran multipliceras med 1,26. För laddhybrider anges den certifierade förbrukningen av bensin eller diesel. Det är ett viktat medelvärde över två körcykler med fulladdat respektive tomt batteri. Vid längre körsträckor blir förbrukningen betydligt högre.

Kriterier för Miljöbästa Bilar 2013 • Fordonen skall klara den nya miljöfordonsdefinitionen, såsom regeringen föreslår den. • Minst Euro NCAP 5+2, eller 5 enligt nya systemet. • Fordonet ska kunna levereras till kund senast 1 januari 2013

Personbilar som nominerades till Miljöbästa bil 2013 Modell Kaross Framdrivning Klimatpåverkan Drivmedelsförbrukning Energiförbrukning (g CO2/km) (per 100 km) (kWh/100 km) 1. Audi A4 2.0 TFSI Flex

Sedan/Kombi

Etanol/bensin

90

8,5 l

55

2. Audi A4 2.0 TFSI QuattroFlex (4WD)

Sedan/Kombi

Etanol/bensin

100

9,4 l

60

3. Chevrolet Volt 1.4

Kombisedan

Laddhybrid bensin Metod saknas

1,2 l Metod saknas

4. Citroen C4 1.6 e-Hdi Airdream EGS6

Kombisedan

Diesel

119

3,8 l

38

5. Citroën DS5 2.0 HDi Hybrid4 (4WD)

Kombi

Elhybrid diesel

119

3,8 l

38

6. eCar 500 EV (Fiat 500)

Kombisedan

El

15

15 kWh

15

7. Fiat Punto 1.4 Biogas Easy

Kombisedan

Fordonsgas/bensin

86

4,2 kg

58

Kombi

Etanol/bensin

95

9,0 l

59 34

8. Ford C-Max 1.6 FFV 9. Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic

Kombisedan/Kombi

Diesel

106

3,4 l

10. Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel

Kombisedan/Kombi

Etanol/bensin

86

8,1 l

53

11. Hyundai i20 1.1 CRDi EcoSelect

Kombisedan

Diesel

100

3,2 l

32

12. Lexus CT 200h 1.8 VVT-i ECO

Kombisedan

Elhybrid bensin

105

3,8 l

34

Sedan

Fordonsgas/bensin

113

5,5 kg

76

14. Nissan Leaf

Kombisedan

El

17

17 kWh

17

15. Opel Ampera 1.4 Ecotec Laddhybrid

Kombisedan

13. Mercedes E200 1.8 NGT BlueEfficiency

16. Opel Zafira 1.6 CNG Turbo ecoFLEX Minivan 17. Peugeot 208 1.4 e-Hdi MCP 18. Peugeot 3008 2.0 HDi HYbrid4 (4WD) 19. Peugeot 308 1.6 e-Hdi Bluelion 20. Peugeot 508 2.0 HDi RXH (4WD)

Laddhybrid bensin Metod saknas

1,2 l Metod saknas

Fordonsgas/bensin

96

4,7 kg

65

Kombisedan

Diesel

106

3,4 l

34

SUV

Elhybrid diesel

119

3,8 l

38

Kombisedan

Diesel

119

3,8 l

38

Kombi

Elhybrid diesel

128

4,1 l

41 Listan fortsätter på nästa sida...

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20


6

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

Personbilar som nominerades till Miljöbästa bil 2013 (forts) Modell Kaross Framdrivning Klimatpåverkan Drivmedelsförbrukning Energiförbrukning (g CO2/km) (per 100 km) (kWh/100 km) 21. Peugeot 508 1.6 e-Hdi auto MCP

Sedan/Kombi

Diesel

125

4,0 l

40

Kombisedan

Etanol/bensin

88

8,3 l

53

22. Renault Clio 1.2 Eco2 FlexFuel 23. Renault Clio 1.5 Energy dCi 90 Optimized

Kombisedan

Diesel

100

3,2 l

32

24. Renault Megane 1.5 dCi 110 Exception

Kombisedan

Diesel

109

3,5 l

35

Kombi

Fordonsgas/bensin

115

5,6 kg

78

26. Toyota Auris 1.8 HSD

Kombisedan

Elhybrid bensin

105

3,8 l

34

27. Toyota Prius 1.8 HSD

Kombisedan

Elhybrid bensin

107

3,9 l

35

28. Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid

Kombisedan

25. Subaru Legacy/Outback 2.5 Boxer-CNG (4WD)

29. Toyota Prius+ 1.8 HSD 30. Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 31. Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel BMT

Laddhybrid bensin Metod saknas

2,1 l Metod saknas

Kombi

Elhybrid bensin

113

4,1 l

37

Kombisedan

Elhybrid bensin

96

3,5 l

31

Kombisedan

Etanol/bensin

76

7,2 l

46

32. Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel

Sedan/Kombi

Fordonsgas/bensin

88

4,3 kg

60

33. Volkswagen Passat 1.4 TSI MultiFuel

Sedan/Kombi

Etanol/bensin

93

8,8 l

57

34. Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel Minivan

Fordonsgas/bensin

94

4,6 kg

64

35. Volkswagen Up! 1.0 EcoFuel

Kombisedan

Fordonsgas/bensin

65

3,2 kg

44

36. Volvo C30 Electric

Kombisedan

El

14

14 kWh

14

Sedan/Kombi

Etanol/bensin

99

9,3 l

60

Sedan

Etanol/bensin

99

9,3 l

60

Kombisedan

Diesel

113

3,6 l

36

37. Volvo S60/V60 1.6 T4F 38. Volvo S80 1.6 T4F 39. Volvo V40 1.6 D2 CROSS COUNTRY 40. Volvo V60 2.4 TD D6 Plug-in Hybrid (4WD)

Kombi

41. Volvo V70 1.6 T4F

Kombi

Laddhybrid diesel Metod saknas Etanol/bensin

102

9,6 l

62

42. Volvo V70 2.0 AFV Bi-Fuel

Kombi

Fordonsgas/bensin

117

5,7 kg

79

35

39

36

40

41

21

26

22

27

23

28

32

37

24

29

33

38

25

30

34

31

1,9 l Metod saknas

42

”Genom att utse Miljöbästa Bilar 2013 i september 2012 blir det möjligt för importörer, generalagenter och enskilda handlare att använda sig av utmärkelsen under ett helt år.”


AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

Vi tror inte att 135 000 bilister vill lämna bilen hemma. Så vi tog fram Diesel Bio+ istället. Nu kan du göra skillnad för miljön varje gång du tankar hos oss. Diesel Bio+ består nämligen av hela 27 % förnybart drivmedel som reducerar CO2-utsläppen motsvarande 135 000 dieselbilar (20 000 – 25 000 ton koldioxid) i månaden. Dessutom bidrar

också dess goda förbränningsegenskaper till en mer välmående motor. Diesel Bio+ fungerar lika bra på vintern som på sommaren och du hittar den på 350 av våra stationer. Byt till OKQ8 för att göra skillnad. Läs mer på okq8.se

A NNO NS

7


KÖR IN I FRAMTIDEN NISSAN

LEAF ● ● ●

100% eldriven Noll utsläpp under färd Unikt IT-system

Direkt när du startar motorn kommer du känna det. Det är så här det alltid borde ha varit. Och när du trampar ner pedalen kommer du för alltid förändra ditt sätt att se på bilkörning. Ta en tur ensam eller låt hela familjen följa med – den nya teknologin kommer att charma er allihop. Den här bilen får gårdagen att kännas som rena forntiden. Det här är en bil för framtiden.

Nissan. Innovation that excites.

100% eldrivna Nissan LEAF. En helt ny bil. Noll utsläpp under färd • 5 säten • Carwings-anslutning styr bilen med din smartphone • Navigation med markerade laddstationer • Uppvärmd ratt och uppvärmda fram- och baksäten • Toppfart 145 km/h

Boka in en provkörning på nissan.se/LEAF Pris från 329.990 kr* Leasingavgift kr/mån** Förmånsvärde fr

3.063

871 kr/mån***

* Pris från 329.990 kr efter avdragen statlig Supermiljöbilspremie 40.000 kr. ** Leasingkalkyl genom Nissan Finans: Ränta: 4,95% (rörlig). Kontant: 20 % av bilens pris betalas vid tecknandet av kreditavtalet. Kredittid: 36 månader. Restvärde: 40%. Uppläggnings- och adm.kostnad tillkommer. Effektiv ränta: 5,35 %. Aktuell ränta i augusti 2012. Lokala avvikelser kan förekomma. För mer info kontakta din lokala Nissan-återförsäljare. Erbjudandet gäller för alla nya LEAF –modeller. Vi reserverar oss för ev ändringar/avvikelser. *** Förmånsvärde netto/mån vid 50% marg.skatt.

15 years of racing experience in a single download Efter mer än 15 000 varv runt racingbanorna vet vi allt om hur man får en Volvo att prestera mer. Nu är vi redo att hjälpa dig att uppgradera din motor. Det enda som behövs är Polestars mjukvara som din Volvoverkstad installerar. Resultat – fler hästkrafter, högre vridmoment och massor av ny körglädje. Med Volvo Originalgaranti. Mer effekt och vridmoment med bibehållna certifierade värden för bränsleförbrukning och emmissioner! Välkommen!

Volvo cars official Motorsport partner Mer information och hela listan över modeller som kan Polestaroptimeras finns på www.polestar.se


AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

?

A NNO NS

9

[Debatt]

Elbilsdebatt på Newsmill:

Varför är den svenska omställningen så långsam? I maj 2012 registrerades över 900 elbilar i Norge, i Sverige bara 34. Och detta tre år efter att regeringen lanserade sin vision om en fossiloberoende fordonsflotta. Vilka åtgärder krävs för att få igång elbilsmarknaden? På newsmill.se pågår en debatt som initierats av Gröna Bilister.

A

tt Sverige fortfarande saknar en tydlig statlig elbilsstrategi gör det svårt att förverkliga den energieffektivisering som en ökad andel elbilar innebär. Det skriver Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Sverige. Volkswagen kommer att lansera elbilar på den svenska marknaden i slutet av nästa år. Det blir inga pilotprojekt eller specialmodeller i begränsat antal, utan våra elbilar ska ha en ordinarie plats i bilhallarna. Vår ambition är att sälja många elbilar, men det är tyvärr uppenbart att det krävs betydligt starkare incitament till bilanvändarna än vad vi hittills fått se om elbilsförsäljningen ska vakna på allvar i Sverige, konstaterar han. Anna Craven skrev sin magisterexamen i hållbar utveckling om efterfrå-

gan på elbilar i Sverige. Hon menar att eftersom regeringen antagit en ”vänta och se”-strategi vad gäller elbilsindustrin är det föga överraskande att konsumenterna gör detsamma. De två största ekonomiska åtgärderna som särskilt syftar till elbilar, supermiljöbilspremien och Stockholm City-Vattenfalls Elbilsupphandling, är tillsammans inte ens en droppe i havet jämfört med de åtgärder som finns tillgängliga i andra europeiska länder, och har även misslyckats med målet om att öka efterfrågan. Detta är inte förvånande då supermiljöbilspremien på maximalt 50 000 kr knappast gör någon skillnad i köppriset på elektriska fordon. Med andra ord är det tydligt att incitamentet måste öka, skriver hon och tillägger att det är dags för regeringen att anta en mer proaktiv strategi för att stödja och främja branschen.


10

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

”Regeringen bör öka på den magra supermiljöbilspremien”

Gröna Bilister är generellt positiva till samordnade upphandlingar liknande den Elbilsupphandling som Anna Craven nämner i sitt inlägg. Men samtidigt anser föreningens talesperson Mattias Goldmann att upphandlingen inte levt upp till förväntningarna. Bland annat ifrågasätter han urvalet av bilmodeller, begränsat till en laddhybrid och två elbilar. Den som inte är bunden av Elbilsupphandlingen har helt enkelt väsentligt fler bilar att välja mellan. Dessutom undrar han om priserna verkligen är så mycket bättre än vad marknaden normalt erbjuder. Elbilsupphandlingen har fyllt en viktig funktion, genom att sätta elbilarna på kartan nationellt och lokalt. Kanske bidrog den också till att supermiljöbilspremien infördes och nu gäller för alla typer av köpare. Men nu är det rimligt att överväga om de 62 miljonerna som Energimydigheten anslagit, med tillkommande medel från Stockholm Stad och statliga Vattenfall, är rätt satsade. Samma medel räcker till cirka 500 snabbladdningsstationer (idag har Sverige ett tiotal) eller över 2000 avancerade laddstolpar, och kan då verkligen bidra till en påskyndad omställning till avgasfri bilism, skriver han.

Det är hög tid att omsätta ambitionen i konkreta åtgärder Sture Åström är civilingenjör med motorteknisk erfarenhet och har debatterat om elbilars förutsättningar i 25 år. På Newsmill föreslår han en ny fordonsklass för en särskild CityBil, CIB. Eftersom de flesta resorna i städerna bara kräver plats för två personer och ett par matkassar är en liten elbil en ideal andrabil för förortsborna. Han skriver att fordonsklassen begränsar bilens mått till exempelvis 2,6 x 1,6 meter (Bilmärket Smart har tillverkats med mått mellan 2,5 x 1,5 meter och 2,7 x 1,6 meter) vilket betyder att det ges plats för dubbelt

så många bilar på parkeringsplatserna. Den viktigaste förutsättningen, för att de som inte redan har två bilar skall få råd med den, är att de fasta kostnaderna för den stora bilen blir lägre, om den inte används. Det kan politiken åstadkomma genom att lagstifta om att vägskatt och trafikförsäkring skall räknas per mil. Vägmätarna kollas av Bilprovningen varje år, så det blir inte något administrativt problem, förklarar han. Norge nämns ofta som ett föregångsland i dessa sammanhang och Lars Hjort, vd Park&Charge AB, menar att Sverige har mycket att lära av vårt grannland. Norge ger till exempel 40 procent i bidrag till investeringar i snabbladdningsstationer. De går ut med erbjudanden där investeraren får ansöka om bidrag. Därmed kan investeringarna styras för uppmuntran av mångfald och diversifiering, skriver han och frågar sig hur mycket exportinkomster och arbetstillfällen vi ska missa innan den svenska staten vaknar. Inom nästan alla stora affärsområden har i något skede politikerna haft avgörande inflytande. Utan subventioner riskerar vi till slut att några få stora kapitalstarka aktörer tar hand om hela laddningsmarknaden och att vi återigen får ett energiområde med oligopol och dålig konkurrens. I ett debattinlägg betonar Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, och Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon på samma organisation, vikten av att de politiska målen ligger fast och uppmanar regeringen att söka ett brett stöd för frågan hos oppositionen. Då vågar aktörerna satsa på de klimatsmarta alternativen. Allianspartierna antog för tre år sedan ett ambitiöst mål för transportsektorn; att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Sedan dess har marknadens aktörer väntat på inte bara definitionen av målen utan också åtgärderna i samlad strategi. Det är hög tid att omsätta ambitionen i konkreta åtgärder, menar Kjell Jansson och Henrik Wingfors som också skriver att transportsektorns klimatutsläpp är Sveriges stora utmaning. År 2030 kan Sverige förväntas ha ca 10 miljoner invånare och trafikarbetet beräknas öka med 10 procent. Om man undantar utrikes transporter (på vilka krav ställs internationellt), men inkluderar arbetsmaskiner i avgränsningen av transportsektorn, så kommer 90 procent av bränslena

fortfarande att vara fossila år 2030. Bättre än så förväntas det inte bli med dagens styrmedel.

Den långsamma svenska omställningen beror på bristande ekonomisk stimulans Taxi 020 beslutade sig redan hösten 2010 för att starta landets första eltaxi. För ett år sedan avslutades projektet planenligt och nu har varken Taxi 020 eller något annat svenskt taxibolag någon elbil. Enligt marknads- och försäljningschef Frederick Scholander är huvudskälet bristen på snabbladdare. Vi kan leva med en kortare räckvidd om vi kan ladda på 20 minuter och om det kan ske i taxifickan eller i samband med att bilen tvättas och chauffören äter. Men i Stockholm finns inte en enda snabbladdare för allmänheten och den Swedavia hade på Arlanda är nedmonterad. Han konstaterar att alla stöttar Taxi 020 i omställningen till en eldriven bilpark, men att det saknas konkret handling. Kommunen bör sätta en snabbladdare på varje malm, på båda flygplatserna, i hamnen och på centralstationen. Regeringen bör öka på den magra supermiljöbilspremien, som från början inte ens skulle gå till taxi, så att den täcker minst hälften av elbilens merkostnad. Och kunderna – både de med tusentals körningar om året och de som en sällsynt gång tar taxin hem från krogen – bör välja taxibolag som satsar på avgasfri bilism. Även Peter Algurén, vd på Sunfleet, efterfrågar fler laddstolpar. Innan det finns lika bra laddmöjligheter som det finns tankmöjligheter kommer elbilen att befinna sig i moment 22. Även om de flesta resorna som görs med våra

bilar är under fem mil och därmed funkar på en laddning, är det viktigt att ha en smidig lösning som gör att bilen laddas upp till nästa användare, förklarar han. Sunfleet är Sveriges största bilpool och även om landet behöver fler laddmöjligheter så är elbilen en självklar del av bilflottan. Även om det fortfarande är mycket kvar att lösa kring elbilen i form av inköpspris, laddstruktur och batterikapacitet är vi övertygade om att elbilen har en viktig plats i framtidens bilindustri och bilpooler, menar Peter Algurén. Stefan Jonsson, vd på Garo AB som levererat cirka 500 laddstationer i Norge, Sverige och Finland, påtalar även han behovet av en väl fungerande infrastruktur för laddning av fordonen. Denna infrastruktur måste ha en gemensam standard vad avser metoder för laddning, anpassas efter lokala behov, ha en god geografisk spridning, vara ekonomiskt möjlig att etablera samt byggas ut i minst samma takt som elbilarna introduceras, skriver han. Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz och talesperson Mattias Goldmann konstaterar att den långsamma svenska omställningen beror på bristande ekonomisk stimulans, kanske för att ingen från industrihåll lobbat för avgasfria bilar. Gröna Bilister tycker att regeringen bör agera på tre fronter: – Stärkt stöd för elbilar En elbil kostar minst 100 000 kronor mer än en normal bensin- eller dieselbil och supermiljöbilspremien på 40 000 kronor räcker inte för att få privatbilister, kommuner eller företag att byta till avgasfri bilism. – Bygg ut snabbladdningen Att elbilen tar åtta timmar att ladda är oftast inte ett problem, men för att elbilen ska slå igenom behövs också snabbladdare, där bilen laddas på 20 minuter eller ännu kortare tid. – Intensifiera forskningen Utvecklingen av elbilar, batterier och laddteknik går så rasande snabbt att det som var bäst för tre år sen är omodernt idag. För att kunna kanalisera detta till exportinkomster, arbetstillfällen och en ledande hemmamarknad måste Sverige stötta forskningen mer, och det batteriutvecklingsstöd som nyligen introducerades behöver kompletteras. Samtliga åsikter i artikeln är hämtade från www.newsmill.se.

Läs mer!


Är det riktigt att fordonsgas minskar hälsoskadliga utsläpp i staden med 80 till 90% jämfört med diesel?

Ja!

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Ju fler bussar, lastbilar och personbilar som drivs med gas i våra städer, desto bättre är det för allas hälsa. Men extra tydligt skulle det givetvis vara för exempelvis barn med astma eller de människor som har olika lungsjukdomar. I grunden handlar det om att förändra vanor och främja de miljösmarta alternativen. Det finns massor med saker vi kan göra. Just nu pågår en spännande utveckling där tankställena för gas blir fler och fler. Med andra ord blir det enklare och enklare att köra med miljön i tankarna. Vill du veta mer? På vår hemsida hittar du viktiga fakta om de fem energigaserna som gör skillnad redan idag. www.energigas.se

Energigaserna gör skillnad redan idag.

Världens första Svanenmärkta bilbränsle!


12

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

På väg åt rätt håll www.trafikantveckan.nu

Ett bättre färdmedel än bil!

Foto: Patrik Johäll

För lite vilda djur och för mycket vilda bilar ”Det är för lite vilda djur och för mycket vilda bilar” tyckte en lågstadieflicka när hon berättade om sin skolväg. ”Det är en ohållbar och omänsklig trafiksituation” tyckte ett kommunalråd när han gav sin syn på varför kommunen måste verka för andra transportsätt än bil. Text: Christian Juul

T

rafikantveckan handlar om långsiktigt hållbar mobilitet. Om samverkan mellan olika transportsätt och aktiva val av färdmedel. Om ”smarta transporter”. För att få trafiken att flyta bättre. För att få oss människor och vårt jordklot att må bättre. För att skapa ett sundare och friskare samhälle. Trafikantveckan är inte tänkt att bara skapa förändring under en enda vecka. Den är tänkt att få oss att under en vecka aktivt fundera över hur vi transporterar oss. Och hur vi skulle kunna ändra våra vanor. Hur vi t.ex. skulle kunna byta ut den där löjligt korta bilresan genom att gå eller cykla istället. Eller hur vi skulle kunna kombinera olika transportsätt istället för att slentrianmässigt ta bilen när sträckan är lite längre. För att bli piggare, friskare, smalare. För att få bättre kondition, starkare hjärta och ben. Eller för att få aptit som gör att maten smakar bättre. Eller för att sova bättre på natten och vakna mer utvilad. – Satsningar från kommuner på att få folk att gå, cykla och åka kollektivtrafik är en viktig del i att hjälpa oss balansera vårt ensidiga beroende av bilen. Ökad gång och cykling är också en viktig del i bättre folkhälsa och därför är sådana satsningar ofta direkt lönsamma för kommunerna, som får fler friska skattebetalare, och för landstingen, som sparar kostnader som annars går till dyra behandlingar och mediciner, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. Många av oss ser det som självklart att ha en bil. Trots höga kostnader och utan att verkligen behöva den. Oftast är det en bil med några år på nacken och en miljövidrig bensinmotor. De få nödvändiga turerna skulle kunna klaras av genom att vara med i en bilpool. Eller med hyrbil eller taxi. För många skulle det innebära bättre ekonomi. Kommuner kan göra mycket för att skapa

långsiktigt hållbar mobilitet. Kollektivtrafiken borde vara mer inriktad på vanebilisten, som troligen är mer intresserad av ökad bekvämlighet och högre turtäthet, än på en ensidig satsning på låga priser. Kommuner kan också göra mycket för ökad och säker cykling. Riksdagen vill förbättra miljön genom att sänka koldioxidhalterna och få fler transporter att ske miljövänligt. Bland annat genom mer cykelresor. Men två av tre kommuner har inte ens en plan för ökad och säker cykling. – Kommuner utan cykelplan saboterar effektivt riksdagens miljöambitioner. Att inte ens ta fram en plan för ökad och säker cykling i kommunen visar på chockerande brist på ambitioner att förbättra trafiksituation och miljö, säger Christian Juul från Cykelfrämjandets Riksorganisation. – Smarta kommuner arbetar för smart kommunikation. Mobilitetspolitiken skiljer sig inte från andra politiska områden; utan tydliga strategier och utvärderingar av insatser är det svårt att göra framsteg, säger Sara-Linnéa Östervall från Föreningen Sveriges Regionala Energikontor.

”Kommuner utan cykelplan saboterar effektivt riksdagens miljöambitioner.” Under trafikantveckan 16-22 september arbetar Cykelfrämjandet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister gemensamt för att stärka alternativen till bilen, bl.a. genom aktiviteter i kommuner över hela landet och med den gemensamma sajten trafikantveckan.nu


Vinnare! Ford Focus EcoBoost.

Snålaste bensinmotorn i klassen, från 4,8 l/100 km. Upplev nya miljöbilsklassade Ford Focus EcoBoost som åter fått fem stjärnor av fem möjliga i nya och ännu tuffare Euro NCAP 2012-krocktesten. Med sin revolutionerande 1,0-liters EcoBoostmotor, turboladdning, direktinsprutning och CO2-utsläpp på låga 109 g/km får du en säker vinnare till kanonpris! Välkommen in för en provtur, vi lovar att du kommer att jubla när du kommer i mål.

NYA FORD FOCUS TREND ECOBOOST Innehåller bl.a. uppvärmda ytterbackspeglar, elektriska fönsterhissar fram, elektriskt stabiliseringssystem (ESP) med antispinnreglering och nödbromsservo (EBA), färddator, ljudsystem radio/CD med 6 högtalare och USB-anslutning, luftkonditionering, läderklädd ratt, Ford Easy Fuel och 5 års garanti*.

159 900:REK. KAMPANJPRIS FRÅN

*

**

0:-

KOMBITILLÄGG

ford.se

Just nu!

Erbjudandet kombitillägg 0:gäller vid registrering 1/10–31/12.

ORD. PRIS

5 000:-

***

Ford, officiell sponsor till UEFA Champions League. Bränsledeklaration: Ford Focus EcoBoost, 1,0 liter, 100 hk. 4,8 l/100 km, CO 2 -utsläpp 109 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. * 5 års garanti/10 000 mil, vilket som inträffar först. ** Miljöbilar enligt Transportstyrelsens definition är befriade från fordonsskatt under 5 år från 1/1 2010. *** 5 stjärnor i Euro NCAP samt 4 utmärkelser i Euro NCAP Advanced för avancerad säkerhetsteknologi.

Go Further


14

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

På väg åt rätt håll www.trafikantveckan.nu

Trafikantveckan stor i sydost Text: Sara-Linnéa Östervall

I

ett tiotal kommuner kunde invånarna testa elcyklar, i flera andra kommuner kunde man gå en lekfull utbildning i sparsam körning genom simulatorer. Alvesta invigde ett nytt resecentrum som också har cykelpumpar och laddstolpar för elbil. Kommunerna i Blekinge fokuserade särskilt på de kommunanställda och uppmuntrade dem att välja kollektivtrafik framför bilen. – Kommunerna har fått mycket positiv respons på sina aktiviteter. Förra året hade vi ett stort busskalas med över 400 elever från hela Blekinge. Det var också finalen på en stor teckningstävling om resande där vinnarteckningarna fick dekorera busskurer och resekort. Alla barn fick äta busstårta och titta på film som elever hade gjort medan de åkte kollektivt runt i Blekinge. Efter det sa både elever och lärare att de hade blivit mer positivt inställda till Blekingetrafiken och att de ville resa mer kollektivt, berättar Camille Delepierre på Energikontor Sydost.

Energikontor Sydost satsar stort på Trafikantveckan och stöttar kommunerna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län i deras arbete med hållbar mobilitet i allmänhet och Trafikantveckan i synnerhet. – Vi arbetar för att lyfta Trafikantveckan i regionen. Vi vill inspirera kommunerna och samordna arbetet – det är både roligare och effektivare att jobba tillsammans, säger Camille. Tanken är att nå de mindre kommunerna så att Trafikantveckans budskap om smart mobilitet når även utanför de större städerna med större egna resurser. – Hållbart resande är en viktig fråga för kommunerna året runt. Men Trafikantveckan är en bra chans att lyfta hållbart resande mot allmänheten, säger Camille. Fördelen med Trafikantveckan är att det blir fokuserat och tydligt att det händer något, både för media och för allmänheten. – Om man kan testa elcyklar i Lessebo är det ingen stor grej, men om man samtidigt kan göra det även i Sölvesborg och Oskarshamn är det en regional nyhet. Och när det dessutom händer på hundratals andra platser runt om i Sverige och Europa, då blir det riktigt intressant. Energikontor Sydost vill fortsätta arbeta med Trafikantveckan även kommande år. – Den här typen av frågor tar tid att

förankra, både i kommunernas budgetar och i allmänhetens medvetande, säger Camille. – Att byta ut oljepannan i villan gör

du en gång, sen är det klart. Men att byta resvanor är något du gör varje dag. Därför behövs Trafikantveckan inte bara ett år, utan många år framöver.

Foto: Trafikantveckan

Sydöstra Sverige bubblade av aktivitet under Trafikantveckan.

FAKTA Energikontor Sydost är ett av 12 regionala energikontor i Sverige. Energikontoren driver projekt för hållbar energianvändning och samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Missa inte höstens viktigaste transportkonferens 20 november, Stockholm

28 NOVEMBER

NALEN, STOCKHOLM

BiogasTingeT 2012 - vilken är räTT väg för Biogasen?

Anders Mattiasson, VD Energigas Sverige Mats Eklund, prof. Linköpings Universitet

Ur programmet: • Så ska transportsektorn klara utmaningarna inom hållbarhet • Debatt: Stora infrastruktursatsningar – gasa eller bromsa för miljöns skull? • Debatt: Sjöfartens nya svavelgränser – ett sänke för svensk industri eller decenniets stora miljöreform? • Möt Sveriges bio-baroner • Senaste nytt från KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg och NTM – Nätverket för transporter och miljön

Läs mer och registrera dig på på www.hallbaratransporter.ivl.se

Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme Olof Enghag, Jordbruksverket Christina Nilsson, VD Lidköping Biogas AB mfl. www.biogasost.se

Hållbara transporter 2012 www.hallbaratransporter.ivl.se


AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

15

I samarbete mellan Med stöd från

TEXT: Lena Gunnarsson

Vad gör en energirådgivare? – Som energi- och klimatrådgivare arbetar jag med rådgivning inom områdena energi, klimat och transporter. Jag finns till för alla, vilket innebär att såväl hushåll som företag, lokala organisationer och föreningar kan kontakta mig. Min rådgivning är gratis, oberoende, opartisk och kvalitetssäkrad. Jag arbetar även för att mer aktivt få ut informationen och anordnar föreläsningar och olika evenemang. När det gäller transporter, hur kan ni hjälpa konsumenterna? – På transportområdet kan vi visa på vilka alternativ som finns och fördelarna/nackdelarna med alternativen. Här har vi den årliga kampanjen Europeiska Trafikantveckan som är ett ypperligt tillfälle för oss att få ut informationen. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. I Tomelilla anordnar vi i år en utställning och

aktiviteter för att visa upp alternativa färdsätt till bensinbilen. Här kommer lokala företag att delta. Allmänheten kommer därmed att kunna testa cyklar, elcyklar, segways, miljöbilar, sparsam körning, få sin cykel genomgången samt få information om sparsam körning, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och kommunens arbete rörande trafik och transporter. Tävla mot kommunalrådet i sparsam körning med fina vinster som pris står också på agendan.

”Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik” Var finns energirådgivarna? – Varje kommun har möjlighet att söka pengar från Energimyndigheten för att kunna erbjuda denna tjänst. Kontaktuppgifter till din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du på www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/ Energiradgivare/, eller så kan man naturligtvis gå in på sin kommuns hemsida för att hitta kontaktuppgifter till sin energi- och klimatrådgivare.

EcoDriving är en effektiv utbildning där du snabbt lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Förändringen i ditt körsätt ger en besparing direkt! Närmaste utbildare hittar du på www.str.se

Sveriges Trafikskolors Riksförbund är branschorganisationen för landets alla trafikskolor och har cirka 700 anslutna medlemsföretag.

Alla trafikskolor undervisar i ett miljöanpassat körsätt och många erbjuder även speciella kurser i EcoDriving. Varje år utbildar vi tusentals förare i ett miljöanpassat

körsätt genom våra kurser i EcoDriving. Genom att investera i förnyelsebar energi klimatkompenserar STR för

de koldioxidutsläpp som utbildningen genererar.

STR Service AB • 2012 • 5812069

Vi ställde några frågor till Eva Hansson, Energi- och klimatrådgivare i Ystad och Tomelilla.

Foto: Trafikantveckan

Hallå där Eva!


16

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

Trollhättans upphandlingar ger mer biogas utan höjda kostnader För att kunna bli en motor i klimatomställningen krävs en mer aktiv offentlig upphandling. Detta är någonting som Trollhättan, utsedd av Gröna Bilister till miljöbästa kommun för andra året i rad, tagit tillvara på. – Det handlar mycket om att våga ställa kraven och att göra utmanande upphandlingar, säger Ronny Odervång, upphandlingschef i Trollhättans Stad. Trollhättan, som tillverkat egen biogas sedan 1996, har länge legat i framkant när det gäller arbetet med att miljöanpassa bilismen. Bland annat var kommunen först med att köra sina bussar på biogas och här finns en strikt policy för att främja biogasbilar, både när det gäller personal och entreprenörer som kör åt kommunen. Upphandlingsavdelningen har med andra ord en avgörande roll när det gäller att nå högt uppsatta miljömål. – Jag tror på upphandlingens funktion, det är ett oerhört bra strategiskt redskap. Vi kan påverka väldigt mycket, konstaterar Ronny Odervång och tillägger att de i alla upphandlingar frågar sig hur man kan få in fler biogasfordon. – Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och bättre på det vi gör. I dag har vi även ett nära samarbete med Kontoret för hållbart samhälle samt med våra kommunägda bolag vilket ytterligare bidrar till en bra lösning. Och visst har det ytterst målmedvetna arbetet gett ett imponerande resultat. I Troll-

hättan finns i dag fem gånger fler biogasfordon än genomsnittet för landets kommuner och den sammanlagda försäljningen 2010 motsvarade närmare 2 miljoner liter bensin. Men trots goda resultat och utmärkelser finns det hela tiden en vilja att bli ännu bättre.

”Jag är väldigt stolt över det vi presterat” – Det finns fortfarande mer att göra på upphandlingssidan, till exempel skulle jag gärna se att vi kommer in tidigare i processerna. Det är visserligen en rent organisatorisk fråga, men den är viktig. Förra sommaren upphandlade Trollhättans stad skolskjuts och omsorgsresor vilket inneburit att de flesta av stadens taxibilar numera drivs på biogas. Vad är det som gör att ni lyckats så bra i ert miljöarbete? – Kommunen är en stor köpare och genom bättre upphandlingar ökar möjligheterna att få med sig högre miljökrav utan att det innebär högre kostnader. Jag är väldigt stolt över det vi presterat på avdelningen och över att vi återigen utnämnts till miljöbästa kommun, säger Ronny Odervång.

Sundsvall gasar på med 100 nya miljöfordon Kent Lundström, fordonsstrateg i Sundsvalls kommun, bredvid en av kommunens nya elbilar.

Sundsvall vill att ett kännetecken för staden ska vara hållbar tillväxt. För trafikområdet är bygget av den två mil nya E4-sträckningen med Sveriges näst längsta bro en viktig pusselbit. Inom kommunen pågår samtidigt satsningen på att öka antalet miljöfordon för att fasa ut fossila bränslen. De senaste nytillskotten är åtta eldrivna Renault Kangoo-bilar som rullade in till kommunen i september. – Bilarna ska vi köra på olika centrala platser i Sundsvall säger Kent Lundström som är kommunens fordonsstrateg. Där fungerar eltekniken bäst och det gör absolut inget att bilarna blir väl synliga för Sundsvallsborna. Vi kommer att använda flera stycken i vår centrala bilpool och ett fordon ska inledningsvis vara en ”prova på-bil” för att de anställda ska bli bekväma med tekniken.

”Fram till 2020 ska vi ha sänkt koldioxidutsläppen med 90 procent i våra egna transporter.” De nya elbilarna blir startskottet för eldrivna fordon i kommunen. Ur kostnadssynpunkt underlättas köpet genom medverkan i ett nationellt utvecklingsarbete där Energimyndigheten delfinansierar.

Ett viktigt steg mot en fossilfri fordonspark har även varit beslutet att köpa in ca 100 gasfordon. Gasbilarna har varit i trafik sedan 2011 och de flesta går i bilpoolen eller inom socialtjänsten. I början av året vann Sundsvall pris i tävlingen ”Miljöfordonsdiagnos” för bäst ökning av andelen biofordon. En aktör som också medverkar för att öka intresset för miljöfordon är Green Highway, ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim för att skapa en fossilfri transportkorridor längs E14. Green Highway har under 2012 genomfört flera aktiviteter för att inspirera och sätta miljöfordon på agendan, exempelvis ”Miljöbilsutmaningen” där bilhandlare inom Green Highway-området tävlat om att sälja flest miljöfordon. Green Highway har även arrangerat ”Ecorallyt”, en tävling som gått ut på att köra så snålt som möjligt med miljöfordon. – Vi har satt ett tufft mål för att öka våra egna miljövänliga och fossilfria transporter i Sundsvall, säger Sverker Ottosson (MP), kommunalråd i Sundsvall. Fram till 2020 ska vi ha sänkt koldioxidutsläppen med 90 procent i våra egna transporter. Det nationella målet är att 2030 enbart använda förnybar energi i fordonen. För att nå detta måste vi vara föregångare och våga utmana som vi gör inom Green Highway.


AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

17

[Notiser]

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Trollhättan är Miljöbästa kommun Vid Gröna Bilisters kommunrankning 2012 utsågs Trollhättan till bästa kommun och Lilla Edet till bästa småkommun. – Jag är enormt stolt över förstaplatsen och det vi presterat på upphandlingsavdelningen, säger Ronny Odervång, upphandlingschef Trollhättans Stad. Kommunrankning 2012 är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten samt

tillgång till och produktion av förnybara bränslen. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat snarare än på visioner och mål. Strax efter Trollhättan hamnar Göteborg och Linköping medan Kalmar är den kommun som förbättrat sig mest sedan förra året.
Vad gäller de mest framstående kommunerna
är det svårt att hitta en röd tråd i storlek, geografi, ekonomi eller politiskt styre.

 – Den gemensamma nämnaren är istället att de satsat långsiktigt, konsekvent och har tydliga spelregler, konstaterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

De boende i de nybyggda husen på Hamngatan i Sundbyberg ges en unik möjlighet att ha tillgång till bil, utan att själva behöva äga en. Den exklusiva förmånen är resultatet av ett samarbete mellan Riksbyggen och bilpoolsföretaget Sunfleet. – Vi vill erbjuda våra boende något extra och en bilpool dedikerad till huset är ett led i rätt riktning. Många av våra boende är unga och seniorer som av olika anledningar inte äger en egen bil, något vi idag kan erbjuda, säger Helena Elfwing, marknadsansvarig Riksbyggen, i ett pressmeddelande. Sunfleet, som i dag har 20 000 medlemmar och därmed är landets största bilpool, erbjuder en bil som är helt tillägnad de boende i husen på Hamngatan. Hundra meter bort finns ytterligare en poolplats med fyra bilar och den som är medlem har tillgång till samtliga 660 bilar i Sverige. – Detta är ett väldigt bra sätt att optimera antalet parkeringsplatser och bilar i området. En poolbil ersätter vanligtvis fem bilar och det i sin tur kan frigöra yta till annat. Vi är glada att Riksbyggen valt att samarbeta med oss, säger Sandra Gyllby, marknadschef på Sunfleet.

Foto: Sunfleet

På Hamngatan ingår bilen i hyran

Helsingborgs stad och Öresundskraft

www.oecr.org

www.macneale.com

Tillsammans delar vi på utmärkelsen ElbilsBästa kommun 2012. Nu vill vi gå från bäst till ännu bättre. Vi utvecklar och fördjupar redan inkörda spår, som de unika bilpoolerna med solcellsladdade elbilar och världens största rally för bara elbilar, Oresund Electric Car Rally/OECR. Vi fortsätter flagga för möjligheten att momsbefria elbilen för att fler ska kunna köpa en elbil – bilarnas bil, framtidens bil!


18

AN NON S

H EL A D ENNA B IL AGA Ä R E N A N NO N S FRÅ N gr ö na bilist er i sa marbe t e med N E WSFAC TO RY m edia group

A NNO NS

[Notiser]

Stort intresse för Zero Rally vår fordonspark, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som själv deltog i tävlingen. Vid sin sida hade han kartläsare Martin Prieto Beaulieu vilket visade sig vara en framgångsrik kombination. Det taggade Gröna Bilister-teamet vann nämligen klassen för biodrivmedel med en etanoldriven, fyrhjulsdriven Audi. På Green Highway syntes även vätgasbilar från MercedesBenz, Toyota och Hyundai, elbilar från Tesla, Mini, Volvo, Nissan, Mitsubishi och Peugeot, laddhybrider från Fisker, gasbilar från Subaru och ytterligare etanolbilar från Audi och Volkswagen.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Det skiljde bara 1,1 sekunder till tvåan men vid målgången i Trondheim var Mads Østberg vinnare i vad som antagligen är världens största helt förnybara rally. Zero Rally är utformat av svenska och norska bilsportförbunden och följer Green highway, världens längsta el- och gassträcka, från Östersund via Åre till Trondheim. I år medverkade hela 60 bilar som drivs med el, vätgas, etanol eller biogas vilket innebär nytt rekord i antal deltagare. – Zero Rally är en fantastisk manifestation av bredden i förnybara drivmedel och visar hur snabbt vi faktiskt kan ställa om

Elbilsbästa kommun 2012 avgjord

Foto: Gröna Bilister

Helsingborg är Elbilsbästa kommun 2012 enligt Gröna Bilisters granskning. Motiveringen är bland annat att Helsingborg stad och Öresundskraft är först i världen med att ladda elbilar för bilpool med solenergi. På andra plats kom Östersund som följs av Göteborg, Umeå och Öckerö. – Årets fem finalister visar att elbilsutvecklingen går väldigt snabbt i ledande kommuner, även om det ännu går trögt

nationellt. Här finns stora och små kommuner, tidigare kända ledande kommuner och nya uppstickare. Sammantaget finns det mycket att inspireras av, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister. Gröna Bilister granskar varje år hur landets kommuner arbetar med att ställa om till avgasfri bilism och utser utifrån detta Elbilsbästa kommun. I fjol stod Östersund som segrare.

Flexifleet långtidshyra — bättre och enklare än leasing Hertz Flexifleet innebär flexibla lösningar med hyra från en månad upp till ett helt år, utan långa avtal. Det är ett riskfritt bilägande där du enkelt kan öka eller minska din bilflotta efter behov. Du har också fri återlämningsrätt och ingen restvärdesrisk. Då vi tycker det är viktigt att våra kunder kan komma dit de vill även när problem uppstår, har vi tillgång till 24-timmars assistans. Besök www.hertz.se/flexifleet för offertförfrågan, bokning och mer information om Flexifleet långtidshyra. Läs gärna om att vi för femte gången har utsetts till Sveriges miljöbästa hyrbilsföretag enligt Gröna Bilister, på www.hertz.se/press.

trafik&miljo_251x183.indd 1

For a better journey

10/10/2012 2:19:52 PM


God morGon rIKSdAGEn! Vi hoppas att ni sovit gott. Kanske drömt om avfall? Inte? Det har vi. Precis som Irene Bohn på bilden. Hon är forskare på en biogasanläggning och varje dag hjälper Irene och hennes kollegor runt om i Sverige till att hantera 2,6 miljoner kilo hushållsavfall för rötning och kompostering. Men Irene förverkligar också många av våra drömmar. Som den om öka mängden hushållsavfall som går till biologisk återvinning. Förra året ökade mängden med 12 miljoner kilo jämfört med året innan. Det blir mycket mer biogödsel till nya grönsaker och fler biogasmil med den miljövänliga bilen. Effektiv och miljöriktig avfallshantering kräver helhetssyn – med kommunen bakom ratten och med många kartläsare. Vi behövs alla för att få en ren välfärd. Så när ni somnar ikväll hoppas vi att ni drömmer om oss, om Irene och om avfall. Och att ni vill dela vår dröm och vision – det finns inget avfall! Läs mer om Irenes arbete och kommunernas roll i avfallsarbetet på avfallsverige.se

Vi skapar ren välfärd Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.


HUR MILJÖVÄNLIG ÄR DIN VAGNPARK? Har du kontroll över vad din vagnpark kostar? Och koldioxiden den släpper ut? Vi hjälper dig att sätta din bilpolicy utifrån ditt företags miljöprofilering samtidigt som vi hjälper dig med att uppnå en så kostnadseffektiv vagnpark som möjligt. Vi har en mängd specialister inom varje område som ett bilinnehav kräver och kan därför alltid ge dig råd om vilka bilval som är mest lämpade till ditt företags verksamhet, utan att bortse från företagets miljöprofilering. Av oss får du dessutom verktyg för att du ska kunna minska vagnparkens CO2-utsläpp. Välkommen till Sveriges marknadsledare inom operationell leasing. Välkommen till oss.

WWW.LEASEPLAN.SE

Profile for Newsfactory Media Group

Trafik & Miljö Miljöbästa bil  

Gröna bilisters medlemstidning. Bilaga i Dagens Samhälle. Presentation av nomineringarna till Miljöbästa bil 2013.

Trafik & Miljö Miljöbästa bil  

Gröna bilisters medlemstidning. Bilaga i Dagens Samhälle. Presentation av nomineringarna till Miljöbästa bil 2013.