__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TR A F I K & M I L J Ö N R 1 , I S S N 1 4 0 1 - 57 1 4 , Å RGÅ N G 2 6 , M E D LE M S TI D N I N G F Ö R G RÖ N A B I LI S TE R • D I S TR I B U E R A S I DAG E N S N Y H E TE R J U N I 2 0 1 8

Mobilisten – nya tider kräver nya begrepp Sidan 6

Miljöbästa Bil 2018 Sidan 15

Vem dödade etanolbilen? Sidan 16

Mer makt åt kvinnorna! Sidan 30

Så blir du en grön bilist Sidan 18

Krönikörer Karolina Skog Tomas Kåberger Svante Axelsson Newsfactory Edition 7 2018

hertz_gronabilister_2018.indd 1

2018-06-20 15:55:04


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

INNEHÅLL Den här tidningen klimatkompenseras i samarbete med ZeroMission. Läs mer på www.zeromission.se

Mobilisten – Nya tider kräver nya idéer och begrepp

6

Mobilitet och beteende

8

Mobility Management – Mjuka åtgärder med verkliga effekter! 11 Politikerna rör om i bränslegrytan

Denna tematidning är producerad av ­Newsfactory­Media Group i samarbete med Gröna ­Bilister, Non Commercial

12

Miljöbästa Bil 2018 – Vinnaren, krönika och hur du blir en grön bilist 15

Ansvarig för innehåll Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se Produktansvarig Johanna Grant, Gröna Bilister. Projektledare Roland Wiklund­ Produktionsledare Martin Prieto Beaulieu Försäljning Erik Tingström Form Unodesign Kommunikation

LEDARE

Omslagsfoto Unsplash.com Traffic Newsfactory Repro Newsfactory Tryck Bold Printing S ­ tockholm, Bold ­Printing ­Malmö, Bold Printing Borås, Daily Print Umeå Gröna Bilister, Box 7070, 103 87 Stockholm Newsfactory AB, Sandhamngatan 63 B, 115 28 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? ­ Kontakta Mikael Kollberg på 0708-60 90 57 eller mikael.kollberg@newsfactory.se

Tryck

I DIN HAND HAR du ett nytt nummer av Gröna Bilisters medlemstidning, Trafik & Miljö. Denna tidning är fullspäckad med artiklar om bilen, bränslet och beteendet. Gröna Bilister har sedan 1994 varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära alla sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle såväl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering. 2013 lanserade Gröna Bilister kampanjen Jag Vill Veta - med krav på klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid macken eller laddstationen. Idén var att ge dig som konsument möjligheten att välja ett miljöbättre drivmedel. Lika självklart som när du i affären väljer kaffe, tomater eller andra produkter. IDAG FEM ÅR SENARE, efter ett intensivt påverkansarbete, röstade riksdagen den 20 juni igenom en lag som ger regeringen i uppdrag att göra drivmedelsleverantörer skyldiga att informera konsumenter om drivmedlens klimatpåverkan och andra miljöegenskaper. Detta är en av Gröna Bilisters största framgångar som förening, men mest är det en

seger för Sveriges konsumenter, bilister och uppköpare som nu kommer att ha möjlighet att direkt påverka vilka bilbränslen som importeras och hur de produceras. Därmed blir konsumenten en avgörande aktör i omställningen till en fossilfri fordonsflotta 2030. Just nu finns det en stor diskussion om palmoljeprodukten PFAD och risken att fossilfria drivmedel driver på regnskogskövlingen i Sydostasien. Den nya lagen om miljöinformation om drivmedel ger nya möjligheter motverka palmolja som del av bilbränslena i Sverige. Diesel från oljesand i Kanada kan också motverkas medan svensk lokalproducerad biogas ges bättre förutsättningar. Vi som har gjort den här tidningen vill tacka alla sponsorer som har gjort denna tidning möjlig och önskar dig en trevlig läsning!

Trevlig läsning! Martin Prieto Beaulieu, chefredaktör

Tjänstebilsutmaningen – Endast för de modiga! 21 Infrastruktur – fyrstegsprincipen 23 Kommuner på grönbete

25

Nollzonskunderna i Stockholm efterfrågar 2000 eltaxibilar 27 29

Hela Gröna Vägen

Mer makt till kvinnor – för ett hållbart transportsystem 30 Sluta kranka – dags att ladda för framtiden!

33

Gröna Sidor - nyheter

35

Biogas. Ren naturkraft. AGA tror på biogas, det bästa förnyelsebara drivmedlet ur ett miljöperspektiv. I vår långsiktiga satsning fortsätter vi att bygga ut tankningskapaciteten och öka tillgängligheten för våra kunder. AGAs ambition är att alltid ha en så hög andel biogas som möjligt i vår fordonsgasblandning. AGA – ideas become solutions.

www.aga.se


ÅTERVINN KÖRGLÄDJEN. VÅR ELBIL BMW i3 VISAR VÄGEN GENOM ATT KOMBINERA KRAFT OCH HÅLLBARHET.

BMW i3 är skapad för att göra minimalt avtryck på klimatet. Den tillverkas i en fabrik driven av vindkraft, med material från naturfibrer, aluminium, kolfiber och återvunnen plast. Med 20 mils elektrisk räckvidd i verklig körning bjuder den på skuldfri körglädje varje gång. Nu ingår Comfort Edition-paketet med extrautrustning till ett värde av 26.900 kr när du köper en ny BMW i3. Läs mer på bmw.se/i3 eller besök din närmaste BMW i-återförsäljare för en provkörning.

Privat pris från 375.000 kr Privatleasing från 4.495 kr/mån

BMW i3. Effekt: 170hk, 250 Nm vridmoment. Elektrisk räckvidd i verklig körning: 20 mil. Energiförbrukning: 13,1–13,6 kWh/100km. Miljöklass: EU6. Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Privatleasing anges inkl. moms, avser 36 månader löptid och en avtalad körsträcka om 3.000 mil med BMW Financial Services Scandinavia AB. Initialt kommer de månatliga leasingavgifterna vara högre, men de beräknade månadskostnaderna ovan är den genomsnittliga månadskostnaden över 36 månader efter erhållen supermiljöbilspremie. Uppläggnings- och administrationsavgift samt avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Med reservation för eventuella prisförändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Angivna priser är endast rekommenderade priser från BMW Northern Europe AB och varje enskild återförsäljare äger rätten att sätta eget pris.


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S H H F E R R I E S

ANNONS

HH Ferries gröna resa Nu har Sveriges största bilmärkesoberoende laddplats med snabbladdning invigts i Helsingborgs hamn. Därmed tar HH Ferries ännu ett steg på sin gröna resa. – Det är viktigt för oss för att bidra till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Röstin, VD på HH Ferries. De nya laddstationerna är centralt placerade vid check-in-hamnen i Helsingborg och består av fem laddstationer, med totalt 10 laddplatser. De passar alla laddbara bilar på marknaden och kan utnyttjas av alla, även om de som inte åker med färjorna. HH Ferries snabbladdningsstationer har tagits fram i samarbete med Clever, Sveriges ledande laddoperatör för elbilar, och stationerna har levererats av ABB. Varje laddstation har tre kontakter, två för likströmsladdning och en för växelströmsladdning. Det betyder att det finns möjlighet att ladda en bil på växelström samtidigt som en annan bil snabbladdar på likström. – Att ha miljövänliga logistiklösningar på det här sättet ger möjligheter för trafik från exempelvis Lahtis, Oslo och Stockholm som slipper köra omvägar för laddning på sin väg ut mot kontinenten, säger han. Den som laddar elbilen får även förtur vid ombordkörning på färjan till Helsingör.

Invigningen av de nya laddstationerna skedde den 25 maj, i samband med Nordens största elbilsrally. I rallyt deltog 50 eldrivna bilar av många olika bilmärken och nationaliteter. – Det tyckte vi var ett utmärkt tillfälle att presentera de nya laddstationerna säger Johan Röstin. Genom samarbetet med Clever kommer elbilisterna också att kunna boka sina biljetter digitalt. – Det ger ytterligare en miljödimension eftersom vi kan planera bättre, beräkna produktion och så vidare, säger Johan Röstin. Laddstationerna i Helsingborgs hamn är inte det första steget i HH Ferries unika gröna resa. Två av rederiets färjor, Aurora och Tycho Brahe, är eldrivna, världens hittills största batteridrivna färjor. Den nya batteridrivna lösningen bidrar till att minska de totala utsläppen i fartygsflottan med över 50 procent jämfört med de

dieseldrivna fartygen. – Tycho Brahe seglar växelvis på batteridrift och hybrid. Aurora har vi haft en del tekniska problem med men i höst räknar vi med att ha officiell invigning av färjorna. HH Ferries gröna resa kommer dock inte att avstanna här. Att kunna ladda sina bilar direkt på färjorna är en annan uttalad ambition. – Det hoppas vi kunna genomföra nästa år, 2019. Våra färjor avgår var femtonde minut och transporten tar cirka 20 minuter. Snittladdningen beräknas

till cirka 14 minuter, det kommer att bli otroligt effektivt. Var femtonde minut seglar alltså en färja iväg på sträckan Helsingborg-Helsingör, vilket säger något Johan Röstin om omfattningen på trafiken, och nödvändigheten av att ta miljöfrågorna på allvar. Det är ingen överdrift att påstå att HH Ferries står först på startlinjen i kampen för att gå från fossilberoende till fossilfritt i transportbranschen. – Det är klart att det kostar en del att gå först. Den nya tekniken har exempelvis kostat 300 miljoner kronor hittills. Samtidigt är det superhäftigt att leda den gröna omställningen. En viktig del är att våra anställda känner sig stolta över det vi gör. Och stolta medarbetare gör kunder glada, säger Johan Röstin.

Fakta Scandlines Helsingborg-Helsingör HH Ferries Group bedriver färjetrafik mellan Sverige och Danmark på sträckan Helsingborg–Helsingör. Gruppen marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg–Helsingör och Scandlines Helsingör–Helsingborg. All information om färjelinjen Helsingborg-Helsingör, som tidtabell, priser, faciliteter ombord, erbjudanden mede mera hittar du på www.scandlines.se All information gällande frakt hittar du på www.scandlines-freight.com


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S H H F E R R I E S

"Varje laddstation har tre kontakter, två för likströmsladdning och en för växelströmsladdning. Det betyder att det finns möjlighet att ladda en bil på växelström samtidigt som en annan bil snabbladdar på likström."

ANNONS


ANNONS

BETEENDE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Foto: Adobe Stock

6

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

Mobilis ten

Johann a Brunge Mobilist, Grant miljöve tare och ordföra nde på Gröna Bilis ter.

Foto Chr

Goda

istophe

r Hunt

idéer för

Mobilist en vill få ins är en guide för piration bilberoe att ta dig dig som nd Men ock e och resa me ur ett så för dig r hållbart hamna . som int där. e vill

Mobil isten

moderna bilist

Här får du ningar och ta del av forsknin g, konkret av olika a tips från nya tekniklösfärdme både anv del och informa änd experte tion r. Inte min are hur du kan om olika alte st rnativ till använd privatb sätt. Vi a ditt kör il och vill medvetna helt enkelt insp kor t på ett sma irer rtare och a fler smarta att lyfta “mobiliste till att bli fram förd r” resurseff genom elarna me ekt till privatb iva och klimats d några av de ma ilen som framföra finns tillg rta alternativ llt i staden äng liga ida Och som , vi ska se men även på land g, vad ma n kan tro. är det oftast lätt sbygden. are än

Goda id éer fö

er

r modern

a

biliste

r

a Brunge

Johann

978-91

Grant

ISBN:

9 7891 97

-97735

2-7-8

735278

Johanna

Brunge

Grant

Guiden “Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” kan laddas hem kostnadsfritt på www.gronabilister.se/butik.

”Nya tider kräver nya idéer och begrepp” Bilen fyller en viktig funktion i vårt avlånga land, men vi vet också att en bilism som är långsiktigt hållbar ser rejält annorlunda ut än dagens bilism. För att växande städer ska behålla sin vitalitet behövs definitivt inte fler bilister, snarare fler ”mobilister” som reser klimatsmart och är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa och samhället i stort. Text: Martin Prieto Beaulieu och Johanna Grant

Begreppet “mobilist är ett försök att definiera och beskriva en resenär som både är gångtrafikant, cyklist, kollektivresenär, bilist i olika kombinationer efter behov och möjlighet. En person som inte är beroende av privatbilen, utan utnyttjar olika mobilitetstjänster där effektivitet, tillgänglighet och användarvänlighet är viktiga förutsättningar. I samband med det har Gröna Bilister tagit fram en guide ”Mobilisten – goda idéer för moderna bilister” var syfte är att inspirera personer att resa mer hållbart, privat eller på jobbet, genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ eller komplement till bilen som finns tillgängliga idag. Guiden samlar forskning, tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. Det är bråttom att ställa om till ett klimatsmart samhälle, men trots ett specifikt mål om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent till 2030, går utvecklingen mot fossilfrihet för sakta. I svenska städer är det inte heller ovanligt för en bilist att spendera över två veckor om året i en bilkö. Att skippa bilen under milen eller halvmilen är en konkret beteendeförändring som många kan göra, oavsett om man bor i staden

eller på landsbygden. Och vinsterna är många, både för individen och för samhället i stort.

utöver står bilen parkerad i genomsnitt 23 av 24 timmar om dygnet. Som mobilist reser du mer effektivt och råder bot på resursslöseri.

HÄR LISTAR VI 10 ANLEDNINGAR ATT BLI EN MOBILIST.

4. BLI FLEXIBEL Slipp bilköer och letande av parkeringsplats. Mobilisten har för vana att använda en palett av olika färdmedel som tillsammans kan ge både en flexibilitet och känsla av kontroll.

1. SLIPP ALLA PRAKTISKA BILBESTYR Byta däck, besiktning, tvätt, verkstad, tanka, leta parkering? För mobilisten utan egen bil behövs inte en enda minut läggas på att underhålla en bil. Däremot behöver du planera dina resor och tänka på ett annat sätt. 2. SPARA PENGAR Det är inte ovanligt för en bilist att spendera över 4-5 000 kronor i månaden på sitt bilägande. Som mobilist slipper du bilens alla kostnader och kan lägga pengarna på att istället köpa resor som tjänst. Förmodligen kommer du få pengar över till nöje också. 3. RÅD BOT PÅ RESURSSLÖSERI De flesta bilresor är kortare än fem till tio kilometer. Oftast kör vi bil under samma tid på dygnet med i genomsnitt 1,2 personer i varje bil vilket i städer leder till trängsel. Där-

5. GÖR NÅGOT AV DIN RESTID Att släppa händerna från ratten ger utrymme till annat. Som mobilist kan du antingen luta dig tillbaka och låta någon annan köra dig, eller njuta av dagsljus och motion medan du förflyttar dig på två eller tre hjul. 6. ”SITTING IS THE NEW SMOKING” Bilåkning leder till ett ökat stillasittande. Får du dina 30 minuter rörelse om dagen? Som mobilist har du förutsättning att få in mer motion i vardagen, förbättra din hälsa och behöver inte känna stress över att missa gympasset på kvällen. 7. ”DRIVING IS THE NEW SMOKING?” Visste du att trafikavgaser i Sverige orsakar cirka 1 300 förtida dödsfall om året? Vägslitage och partiklar från dubbdäck tar därutöver

ungefär 200 liv per år enligt en studie av IVL & Umeå universitet, 2015. Beroende på val av transportsätt påverkar du alltså inte bara din egen hälsa, utan även andra människors hälsa, i synnerhet i städer. Genom att fimpa den onödiga bilresan gör du en livsviktig insats för din omgivning. 8. BARNEN, BILEN & BEROENDET Forskning från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar att barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre. Bilskjutsande har däremot den omvända effekten. Att lära sina barn att gå, cykla, dela och åka kollektivt är en viktig investering för framtiden och ger dem goda resvanor från början. Det kanske inte går på alla resor, men fler än vad du tror. 9. GE PLATS TILL DE SOM BEHÖVER En mobilist, som endast använder bilen när den verkligen behövs, tar mindre plats. På så sätt skapas bättre framkomlighet för de som är beroende av att använda våra gemensamma vägar. Färdtjänst, bussar, taxi, varuleveranser för att nämna några. Genom att i större utsträckning använda alternativ till bil ökar du alltså både din egen och andras rörelsefrihet i städer. 10. BLI EN KLIMATHJÄLTE Klimathotet är akut och vi har bara 30–35 år på oss att minska utsläppen ned till noll från de cirka tio ton koldioxid en svensk släpper ut idag. I annat fall riskerar vi att putta planeten ur balans med ödesdigra konsekvenser för livet på jorden som vi känner det idag. Men kom ihåg att det finns många vinster med att ställa om och lämna både resursslöseri och den fossila eran bakom oss. För att nå klimatmålen i Sverige behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna enligt Trafikverket. Som mobilist är du en viktig del av lösningen. Hur du väljer att resa privat eller i tjänsten påverkar både dig själv, samhället och klimatet. Som mobilist gör du både dig själv, samhället och planeten en tjänst genom att resa mer hållbart.


Vi fortsätter elektrifiera Sverige. Gör din politiker det? Framtiden är elektrisk. Och Sverige är inne på samma linje. Våra laddbara bilar har blivit en succé och just nu bygger vi om våra fabriker för nästa generation elbilar. Snart kommer en rad olika modeller utvecklade enligt vår mission att demokratisera innovationer så att de kommer fler till godo – bilar som inte byggs för miljonärer utan för alla de miljoner som vill köra elektriskt. De har lång räckvidd, alla säkerhets- och assistanssystem du behöver och ett fördelaktigt pris. Volkswagens globala mål för 2025 är att 25 procent av de bilar vi säljer ska vara helt eldrivna. I det av tradition framåtblickande Sverige är intresset för eldrift stort, och med rätt stöd från våra politiker tror vi att andelen laddbara bilar på svenska vägar har chansen att bli ännu större. Det teknikskifte vi nu upplever behöver en infrastruktur som möter kraven från alla bilister som vill köra laddbart. Förra året delade vi ut laddboxar till alla som köpte en laddbar Volkswagen. I år har staten tagit stafettpinnen vidare och ger bra bidrag till både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som vill satsa på laddbart. De som väljer en laddbar tjänstebil uppmuntras också ekonomiskt. Nästa uppgift är att kraftigt öka möjligheterna för alla att kunna ladda sin bil runt om i Sverige. Vi litar nu på att våra politiker jobbar för det. Och de kan lita på att vi tar fram laddbara bilar till alla som behöver. Alla som ännu inte själv provkört framtiden är välkomna till oss för att uppleva en ny känsla. Den är precis som framtiden, elektrisk. Träffa oss i Almedalen där du kan se konceptbilen BUDD-e och lyssna till flera intressanta paneldiskussioner. Läs mer om våra seminarier på almedalen.vwgroup.se


ANNONS

MOBILITET

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER Foto: Martin Prieto Beaulieu

8

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

Mobilitet & Beteende

Konferensen som visar vägen mot hållbar mobilitet Sveriges nya klimatpolitiska ramverk ställer krav på modiga beslut i frågor som rör transportsektorn, och Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende är ett viktigt forum för att driva omställningen i rätt riktning. Den 22 mars samlades politiker, beslutsfattare och intressenter i Eskilstuna för en dag fylld med kunskap, inspiration och diskussion. Text: Ida Bohman

2018 GÅR TILL historien som året då Sveprogram och samlade kommunpolitiker, rige fick en ny klimatlag, med syfte att säkra planerare, beslutsfattare och andra intresen långsiktig klimatpolitisk handlingsplan senter från landets alla hörn, med hållbara på vägen mot klimatmålet. Transportsektransporter som gemensam hjärtefråga. torn, som står för en stor del av Sveriges utsläpp, fick dessutom ett eget mål om 70 EN AV DAGENS HUVUDTALARE var miljöprocent mindre utsläpp senast år 2030. Måminister Karolina Skog, som också betonar len är ambitiösa, och för att de ska nås i tid vikten av beteendeförändringar för att nå behövs ett ihärdigt arbete på flera fronter. transportsektorns utsläppsmål. Gröna Bilister har under senare år lyft – Om vi ska lyckas ställa om våra transupp beteendefrågan som en avgöporter måste vi våga påverka och rande del av måluppfyllelsen, och förändra människors beteenden en viktig plattform för arbetet är och rörelsemönster. Bilen i den årligt återkommande konfestaden måste plockas ned från rensen Mobilitet & Beteende. den piedestal den länge stått på. Den 22 mars gick den tredje Vi måste ställa om så att både upplagan av stapeln, anordnad vår infrastruktur och våra av Gröna Bilister i samarbeekonomiska incitament styr te med Eskilstuna kommun. mot hållbar mobilitet, säger Ida Bohman Konferensgeneral/Gröna Bilister miljöminister Karolina Skog. Dagen bjöd på ett fullspäckat

Mobilitet & Beteende gästades även av internationella talare från den spanska staden Pontevedra. César Mosquera, vice ordförande i Deputacón de Pontevedra, berättade en inspirerande historia om hur Pontevedra satte fotgängarna i främsta rummet och förvandlade en hårt trafikerad stad till ett offentligt vardagsrum. Under eftermiddagen modererade Jesper Johansson och Johanna Grant från Gröna Bilister två parallella sessioner i workshopformat med fokus på beteende och fyrstegsprincipen. Deltagarna diskuterade viktiga knäckfrågor som sedan låg till grund för den avslutande paneldiskussionen där både lokala, regionala och nationella politiker deltog. MOBILITET & BETEENDE ÄR en viktig bas för kunskapsdelning, samverkan och

inspirerande samtal. Konferensen utgör en stor del av arbetet inom Färdplan2030, vars syfte är att lyfta beteendefrågan i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Under kommande konferenser kommer färdplanen att förfinas, samtidigt som den lyfts under Gröna Bilisters seminarier i Almedalen för att förankras hos beslutsfattande politiker.

FAKTA Ta del av allt material från Mobilitet & Beteende på Gröna Bilisters hemsida http://fardplan2030.se. Där hittar du även de senaste indikatorerna som visar hur långt vi kommit på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

KRÖNIKA

ATT BILEN EN gång fick bryta mark i våra städer skedde inte genom en naturkraft. Svenska trafikplanerare åkte till USA och hämtade hem en samhällsmodell som med full kraft rullades ut i Sverige. Att gå, cykla eller – till viss del –åka kollektivt för att ta sig fram ansågs tillhöra dåtiden. Bilen var framtiden. Sett i dagens perspektiv är det lätt att döma dåtidens politiker och ingenjörer. Stadsmotorleder, segregerade bostadsområden och sterila betongblock i traditionell kvartersstad bidrar inte med kvalitet till våra städer. Barns fria rörlighet har begränsats avsevärt sedan stadsgatan slukades upp av bilismen. Men om de kunde bygga ett samhälle anpassat för bilen kan vi förstås idag bygga ett samhälle anpassat för andra färdmedel, som inte är beroende av fossila bränslen. MIN UTGÅNGSPUNKT ÄR att rätt insats måste göras på rätt plats. Förutsättningen att leva som en hållbar mobilist skiljer sig väsentligt i vårt avlånga land. Där avstånden är långa och alternativen till bil få är det energibärare som

ska stå i fokus. Med el, biogas och biodrivmedel ska alla kunna leva fossilfritt. Men i tätbefolkade områden är det dags att på allvar ifrågasätta hur vi reser. Bilens tid på städernas piedestal ska vara över. Där ska gång-, cykel och kollektivtrafiken ta plats. Mitt fokus som miljöminister med ansvar för stadsutveckling är att staten ska bidra till detta. En kärnfråga för mig är att få fler att cykla. Det allra viktigaste för det är infrastrukturen. Bland det första jag gjorde som miljöminister var att bredda stadsmiljöavtalen så att de även omfattar cykelinfrastruktur. Stadsmiljöavtalen, som rymmer en miljard per år, är den första systematiska satsningen staten gjort på cykelinfrastrukturen. Som komplement till infrastrukturen gör vi också annat för att få fler att cykla. Genom elcykelpremien har den tidigare elcykeltrenden blivit en elcykelboom. Flera studier visar att elcyklar har stort potential att ersätta bilresor, såväl i städer som utanför. Dessutom kan ellastcyklar göra det betydligt enklare att klara sig utan bil. Sådant måste tas till vara.

EN TYDLIG INDIKATOR på trafikkulturen är hur barnen reser. Jag är mycket bekymrad att cykling bland barn minskat under en lång tid. Jag är också bekymrad över hur oroade föräldrar är över att låta sina barn röra sig i städer och jag tycker inte att vi ska slå oss till

ro före alla föräldrar utan tvekan släpper ut sina barn att ta sig själva till skolan och till fritidsaktiviteter. Vi ska heller inte nöja oss före de hållbara transportslagen också är de bästa i betydelse att de är säkra, tillgängliga och pålitliga. Hållbara mobilister ska vara kräsna och kräva av beslutsfattare att få det bästa!

Karolina Skog (mp) Miljöminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hållbara mobilister ska vara kräsna och kräva av beslutsfattare att få det bästa!

När bilen får ge vika blir det inte bara plats för fler cyklister. Kollektivtrafiken kommer fram. Med lägre buller och mindre avgaser blir gatorna en trevligare plats att flanera och vistas på.


ANNONS

Renault ZOE

100% eldriven

Renault ZOE Life Z.E. 40 inklusive 3 års fri service + 4 vinterhjul + FlexiCharge-kabel Just nu från

229 990 kr

(ord. pris 249 990 kr)*

eller privatleasa från

2 990 kr/mån inkl. batterihyra

**

Det har aldrig varit enklare att bli en del av elbilsrörelsen. Folkelbilen Renault ZOE med 300 km i verklig körning gör att du kan glömma alla räckviddstvivel och bara njuta av den eldrivna körglädjen. Tack vare enkel och snabb laddning, tystgående, unik acceleration, komforten att slippa växla och en mängd tekniska finesser för ett smartare bilägande. Välkommen in på en provkörning! *Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 20 000 kr från Renault, 3 års fri service, 4 vinterhjul (15’’ aluminiumfälgar), 5 års garanti, samt en FlexiCharge kabel (230V), totalt värde 40 000 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller vid köp av en ny Renault ZOE modellår 2018 senast 31/8-2018. Angivna priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Batterihyran tillkommer. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader reservation för lokala avvikelser. **Renault privatleasing 0 kr kontant, 36 mån, garanterad restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 10 000 km/år, inkl. batterihyra. Med bilen följer en FlexiCharge-kabel. Vinterhjul och service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer. Månadskostnaden från 2 990 kr/mån är baserat på ZOE Life Z.E. 40 (41kW) från 249 990 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 178 Wh/km. CO2 -utsläpp: 0 g/km. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

renault.se


ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N S Ö D E R T Ö R N S KO M M U N E R

Hållbar logistik Södertörnkommunernas samordnade varudistribution har reducerat emissionerna av koldioxid och kväveoxider med 70%. Genom välplanerad logistik har antalet lastbilar som levererar gods till förskolor och skolor halverats.

ANNONS

I samarbete med ett logistikbolag och kommunernas många leverantörer har en testbädd för innovativa logistiklösningar etablerats. Just nu är arbetet inriktat på att säkerställa hög leveransservice till kommunernas verksamheter genom att mäta upplevd service i realtid. Ruttoptimeringsarbete för att maximera effektivitet och minimera miljöpåverkan. Kostnadsminimering genom professionellt inköp av varor. Genom att samordna varudistributionen har Södertörns kommuner etablerat ett alternativt distributionsnätverk. Utöver att fungera som ett fossilfritt distributionsnätverk för kommunernas varuförsörjning kan nätverket användas för lokala leverantörer som saknar egen logistiklösning. I framtiden kan nätverket nyttjas som ett hållbart alternativ för ”last-mile” inom e-handel. Möjligheterna är många, men de kräver målinriktat och långsiktigt arbete. Helt i linje med Södertörnsmodellen - en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling på hela Södertörn. ”Vi hoppas få med innovativa lösningar från marknaden i den nya upphandlingen”, säger Olof Bohlin, uppdragsansvarig för Samordnad varudistribution inom Södertörn.

FAKTA • Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Kommun • Ny upphandling av Samordnad varudistribution publiceras under Q1 2019 • Mer information finns på sodertornskommunerna.se

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N B O T K Y R K A KO M M U N

”Vi jobbar inte för de frälsta cyklisterna”

ANNONS

Foto: Pedalista

ANNONS

Det finns gott om satsningar för att öka cyklandet ytterligare bland de redan frälsta. Pedalista jobbar från andra hållet, genom att identifiera dem som cyklar minst och se vad som skulle få dem att sätta sig på sadeln. I sommar genomför de aktiviteter i Hallunda och Norsborg tillsammans med Botkyrka kommun.

80 procent av koldioxidutsläppen i Botkyrka kommer från transporter. Därför strävar kommunen efter att öka hållbara transporter, som cykling – och fokus ligger på att hitta nya användare. För att göra cykeln mer tillgänglig för alla samarbetar kommunen med Pedalista, som vill främja cykling bland underrepresenterade grupper. – Under året som gått har kommunen och vi på Pedalista undersökt hur cyklandet ser ut i stadsdelarna Hallunda och Norsborg. Vilka förutsättningar respektive hinder det finns för cyklandet och hur populärt – eller impopulärt – det är bland olika grupper. Baserat på analysen har vi tagit fram åtgärdsförslag och aktiviteter som är specifikt riktade mot grupperna som cyklar minst, säger Nanna Brickman på Pedalista. Hjälp med punkan Under sommaren genomförs flera av de planerade aktiviteterna i Hallunda och Norsborg. Först ut var en introduktionskurs i cykelmekan-

de där fem ungdomar från Norsborg och Alby lärde sig hur man fixar enklare cykelproblem. Ungdomarnas kunskaper testades sedan under kommunens invigning av Blåklintsparken i Hallunda, då boende kunde komma förbi Pedalistas tält och få hjälp att laga sina cyklar. – Vi vill göra cykeln mer tillgänglig för alla i Botkyrka. Ett ökat cyklande skulle vara bra både för Botkyrkabornas hälsa och för miljön, säger deltagarna Fatou Camara och Sheima Said efter att ha lagat dagens sista cykel. Mer än klimatet Jessica Nyberg, miljöutredare på Botkyrka kommun, säger att kommunens satsning på cyklandet är en viktig del i Botkyrkas klimatarbete. Men det är inte allt. – Satsningen är också kopplad till ambitionen att skapa levande stadsdelar där trivsel och livskvalitet råder. Vi hoppas att sommarens aktiviteter, vare sig det är en cykelkurs eller en cykelutflykt till Slagstabadet, ska göra stadsmiljön än mer levande.

Foto: Pedalista

FOTO: PEDALISTA


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BETEENDE

11

Foto: Pixabay

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

Mobility Management

Mjuka åtgärder med verkliga effekter! I många av Sveriges kommuner jobbas det enträget med att öka andelen av det hållbara resandet. Förutom investeringar i superbussar och nya gång- och cykelvägar, så kallade hårda åtgärder, kompletteras ofta arbetet med mjuka åtgärder för att uppmuntra fler till att ställa bilen och istället färdas mer med just gång, cykel och kollektivtrafik. Med vad blir utfallet av dessa mjuka åtgärder? Den frågan har Gröna Bilister besvarat i en ny rapport om effekter av beteendepåverkande åtgärder i transportplaneringen.

testa elcykel ett par månader, fortsätter 65–80 procent av personerna att cykla till arbetet även efter försöksperioden. En stor vinst för arbetsplatser som satsat på sådana kampanjer är att sjukskrivningarna minskat, med stora kostnadsbesparingar som följd. I projekt där provåkarkort för kollektivtrafik delades ut till bilister fortsatte i genomsnitt 27,5 procent av testresenärerna att åka kollektivt när uppföljning gjordes 3–12 månader senare. Insatserna räknas som mycket kostnadseffektiva och är vanligtvis betalda efter ett år. DET MAN SKA tänka på är att rapporten visar på möjliga effekter av olika typer av satsningar. Det verkliga utfallet beror i hög grad på sammanhanget: På hur åtgärderna utformas i praktiken, på hur stadsmiljön ser ut, vilka normer som gäller på orten, demografiska förhållanden och, inte minst, vilka nationella och andra styrmedel som finns i övrigt.

Text: Alfred Andersson

BETEENDEPÅVERKAN, ELLER MOBILITY har Gröna Bilister sammanställt forskning Management som det också kallas, handlar och erfarenheter av olika beteendepåverkanom att styra efterfrågan på resor genom såtgärder. Rapporten Effekter av beteendeatt påverka individers val av färdmedel och påverkande åtgärder inom transportplanekommunikationer. Trots att flera svenska ringen: en kunskapssammanställning, ger kommuner länge jobbat framgångsrikt en tydlig redovisning av resultat som kan med Mobility Management är många uppkomma vid genomförandet av osäkra över nyttan eftersom exempelvis en marknadsföringsinhårda siffror ofta saknas på vilka sats, testresenärskampanj, vandeffekter som uppstår. Hur många rande skolbuss eller mobilitetsfärre bilresor blir det egentligen plan för skolor och företag. av en marknadsföringskampanj för vintercyklister? För att SAMMANSTÄLLNINGEN uppmuntra fler aktörer till att VISAR BLAND annat att i jobba med beteendet i omställprojekt såsom Hälsotrampare, Alfred Andersson ningen till hållbara transporter där vanebilister erbjuds att Gröna BIlister

”Forskning och erfarenheter visar att konceptet fungerar för att minska biltrafiken!"

BÄST BLIR RESULTATET om ett flertal Mobility Management-åtgärder kombineras i ett omfattande paket, helst tillsammans med begränsningar av biltrafiken. Vid sidan om arbetet med beteendepåverkan är det även viktigt att ständigt förbättra den fysiska miljön för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Att resa hållbart måste vara säkert och tryggt för alla. Tanken med rapporten är att i första hand inspirera de som jobbar med trafikoch samhällsplanering att använda sig mer av Mobility Management. Forskning och erfarenheter visar att konceptet fungerar för att minska biltrafiken! RAPPORTEN FINNS ATT hämta från Gröna Bilisters hemsida: http://www.gronabilister.se/rapporter


ANNONS

12

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BRÄNSLE

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Politikerna rör om i bränslegrytan

Hur kommer soppan att smaka? Flera spelregler införs nu som syftar till att göra våra drivmedel hållbara. Vissa beslut påskyndar omställningen till fossilfrihet, andra bromsar den för att vi ska slippa biodrivmedel som inte är hållbara. Det är svårt att förutse den sammantagna effekten. I bästa fall har vi en välsmakande förnybar soppa i god tid före år 2030. Text: Per Östborn

Den 1 juli sjösätts det så kallade bränslebytet. Det har två delar: reduktionsplikt och skattebefrielse för vissa förnybara drivmedel. Skattebefrielsen gör att det kommer att förbli billigare att tanka etanol E85 eller biogas än bensin. Reduktionsplikten Idén bakom reduktionsplikten är att klimatpåverkan från bensin och diesel ska sjunka enligt en förutbestämd kurva. I praktiken innebär detta att en växande andel biodrivmedel måste blandas in. Att fokus ligger på klimatpåverkan snarare än på förnybar andel innebär att biodrivmedlen med lägst utsläpp gynnas. Gröna Bilister anser att detta är en mycket god princip. År 2019 ska utsläppen från diesel vara 20 procent lägre än från fossil diesel. Detta innebär att drygt 25 procent förnybar diesel måste blandas in. Som jämförelse var inblandningen 20 procent år 2017. År 2020 krävs 21 procents utsläppsreduktion. År 2019 ska utsläppsreduktionen för bensin

ANNONS

vara 2,6 procent. Det motsvarar en inblandning på 7 procent etanol, att jämföra med dagens 5 procent. År 2021 höjs reduktionsplikten till 4,6 procent. Regeringen har formulerat målet att utsläppen från både bensin och diesel ska ha sjunkit med 40 procent till år 2030. Detta mål är ännu så länge inget krav.

Gröna Bilister (se faktaruta). Därmed sparar man 2,9 kr per liter bensinekvivalent genom att välja biogas istället för bensin.

Palmoljeprodukten PFAD motas bort Det finns fler värden än fossilfrihet. Att använda palm fatty acid distillate (PFAD) som råvara till biodiesel bidrar till skövling av regnskog i Indonesien. PFAD är en biprodukt som uppstår vid raffineSkattebefrielse för biodrivmedel ringen av palmolja. År 2017 tillverkades 40-50 Varken etanol E85, fordonsgas eller rapsoljeprocent av all biodiesel HVO i Sverige av PFAD. diesel RME100 omfattas av reduktionsplikten. Detta motsvarar cirka en tredjedel av alla De förnybara delarna av dessa drivmedel våra biodrivmedel. slipper både energiskatt och koldi Efterfrågan på PFAD oxidskatt. Det gör också biodiesel till biodiesel har bidragit till att HVO. Detta har redan fått genomvärldsmarknadspriset är nästan slag på priset. lika högt som för palmolja. Därför Den 15 juni kostade bensinen har regeringen beslutat att PFAD 15,76 kr/l hos Preem, medan E85 från den 1 januari 2019 inte längre kostade 10,46 kr/l. Om man väljer ska klassas som restprodukt. Då E85 sparar man därmed 1,3 kr per kommer PFAD att stängas ute från liter bensinekvivalent. Per Östborn­ den svenska marknaden tills den Samma dag kostade biogas 18,56 Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister uppfyller de hållbarhetskriterier kr/kg hos E.ON för medlemmar i

som ställs på andra råvaror. Bland annat måste den bli spårbar ända tillbaka till oljepalmsplantagen. Detta kommer att medföra tillfällig brist på biodiesel i Sverige och stigande priser. Men just detta kommer i sin tur att trigga igång investeringar i HVO som tillverkas av lite dyrare, men mycket mer hållbara råvaror från svenskt skogsbruk och trävaruindustri. Gröna Bilister anser att omklassningen av PFAD är nödvändig. Det faktum att priserna på PFAD och palmolja är ungefär lika höga innebär att efterfrågan på PFAD eldar på en överhettad palmoljeindustri lika mycket som efterfrågan på palmolja. Om regnskogsskövlingen fortsätter i samma takt som nu kan ett av världens rikaste naturområden vara helt ödelagt om 60 år. Miljödeklaration av drivmedel Under parollen Jag Vill Veta har Gröna Bilister i flera år tryckt på för att vi konsumenter ska få information om våra drivmedels klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer. Den 20 juni antog riksdagen en lag som gör det möjligt för regeringen eller Energimyndigheten att utfärda föreskrifter om detta. Miljöminister Karolina Skog har lovat att det ska bli en sådan miljödeklaration vid pump. Däremot har regeringen tvekat om den ska innehålla en ursprungsdeklaration. De är rädda för att EU inte tillåter det. Under våren gav dock EU-kommissionen ett formellt klartecken. I bästa fall kan vi därför ha fyllig konsumentinformation på macken till nästa sommar. Sådan konsumentinformation kompletterar regleringarna och de ekonomiska styrmedlen. När PFAD stängs ute från den svenska marknaden finns risken att den ersätts av palmolja. Om bolagen tvingas redovisa råvaror och ursprungsländer kan dock upphandlare och privatpersoner enkelt välja bort biodiesel gjord av palmolja. Bolagen kommer att konkurrera om att erbjuda de mest hållbara drivmedlen med lägst klimatpåverkan.

FAKTA

”År 2019 ska utsläppen från diesel vara 20 procent lägre än från fossil diesel.”

Rabatt Du vet väl att du får 58 öres rabatt på biogas hos E.ON när du blir medlem i Gröna Bilister? Det motsvarar en bensinrabatt på 85 öre per liter. Läs mer här: http://www. gronabilister.se/medlemskap/ medlemsrabatter

Palmolja & PFAD Gröna Bilister har sammanställt alla relevanta fakta om palmolja och PFAD. Läs mer här: www.gronabilister.se/ palmolja-pfad

Läs mer om kampanjen Här kan du läsa allt om Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, och om den politiska process som nu mynnat ut i en lag som gör en miljödeklaration vid pump möjlig: www.gronabilister/jagvillveta


Suzuki 4x4 gasbilar MILJÖBILAR SOM TAR SIG FRAM Vårt gassystem är utvecklat, designat och anpassat speciellt för det svenska klimatet av Växjöföretaget KonveGas. Med lokal anpassning och flexibilitet ges också möjligheten till anpassad räckvidd efter behov. Tekniken är optimerad för att ge maximala prestanda, med låg förbrukning samt minimala utsläpp. Suzuki, världens åttonde största biltillverkare, har producerat driftsäkra och hållbara bilar i över 60 år. Specialiteten har alltid varit att tillverka mindre bilar i kombination med fyrhjulsdrift. Som enda märke kan

vi idag erbjuda mindre och medelstora modeller med gas- och fyrhjulsdrift. Allt från småbilarna Swift och Ignis till SUV:arna Vitara och S-CROSS.

Sex fördelar med Suzuki gasbilar

• • • • • •

Biogas är omkring 15 – 20 procent billigare än bensin. På 1500 mils körning kan du spara runt 5.000 kr / år. 40 procent lägre förmånsvärde som tjänstebil. 10.000 kr i bonus när du köper en gasbil. (Gäller från 1 juli 2018). Biogas ger inget nettotillskott av växthusgaser. Mycket bra räckvidd. Från 29 upp till 51 mil på gasdrift beroende på modell och storlek på gastank. Intakt bensintank ger ännu fler mil. Suzuki 4x4 Gas finns från 175.120 kr*.

AOCHJ.SE FOTO: GREG RAKOZY FRÅN UNSPLASH.COM

Suzukis fyra fyrhjulsdrivna modeller finns alla som miljöbilsalternativ med gasdrift. Redan har ett 50-tal kommuner valt miljöbilar från Suzuki. Fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram.

Läs mer om Suzuki gasbilar och hitta närmaste återförsäljare på suzukibilar.se *Priset (ex moms) gäller Suzuki Ignis Gas 4x4. Bränsleförbr. bl. körning 3,0-3,3 kg/100 km. CO2 85-92 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen som visas är en Suzuki Vitara.


KÄRA POLITIKER, VI HETER VESSL A O C H V I G Ö R E L M O P PA R . V I H A R T VÅ FINFINA FÖRSL AG. 1 . T I L L ÅT E L M O P PA R K L A S S 1 PÅ C Y K E L B A N O R N A . 2 . S K I P PA P-AV G I F T E R F Ö R E L M O P PA R O C H E L M O T O R C Y K L A R . Ok, vi tänker så här. Allt som är tvåhjuligt och milövänligt borde få åka på cykelbanor. Men gör som för vanliga vägar. Sätt upp hastighetsskyltar så alla barn och gångtrafikanter kan känna sig trygga. Det är ologiskt att en moppe endast får gå 45 km/h men är hänvisad till bilvägar där hastigheten är 50 resp 70 km/h. Kom igen, det är en nobrainer.

Alla vinner på att fler åker på två miljövänliga hjul till jobbet i stan. Ni, vi och planeten. Så gör ert bästa för att underlätta denna beteendeförändring. Gör elmoppar och elmotorcyklar undantagna från p-avgifter. Lovar att det blir billigare i längden för plånkan och samtidigt mys för planeten.

V I H J Ä L P E R G Ä R N A T I L L O M V I K A N . H Ö R AV E R . K R A M .

V D O C H G R U N D A R E V E S S L A E L E C T R I C S C O O T E R S | V E S S L A .C O M P S S T...E L F O R D O N S P R E M I E N G Ä L L E R F Ö R V E S S L A O C K S Å . 2 5 % T I L L B A K A . PA N G .


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

1

Tänk efter om du behöver en egen bil eller om du kan lösa ditt mobilitetsbehov genom att hyra eller gå med i en bilpool/ bildelning när du behöver en egen bil.

MILJÖBÄSTA BIL

2

Välj en bil i rätt storlek till dina vardagsresor, behöver du en större bil, kanske det lönar sig att hyra när behovet uppstår.

3 Foto: Martin Prieto Beaulieu

3 Tips vid bilköp

På vår hemsida kan du ladda ner hela Miljöbästa Bil-listan www.gronabilister.se

Miljöbästa Bil 2018-listan Fyrtio bilmodeller klarade Gröna Bilisters kriterier och kvalificerade sig för Miljöbästa Bil 2018. Alla modeller är bra val för den miljömedvetne bilisten. Text: Martin Prieto Beaulieu

I år uppmärksammar Gröna Bilister FÖR FÖRSTA GÅNGEN i utmärkelsens mer även klimatpåverkan vid bilens tillverkning än tjugoåriga historia är två vätgasbilar nooch skrotning. Dessa siffror som bygger minerade. Bland de kvalificerade modellerna på vetenskapliga studier, i avsaknad av en finns också sjutton fordonsgasbilar, en etastandardiserad metod, ska endast ses som nolbil, sju elbilar och tretton laddhybrider. indikationer. Gröna Bilister ställer tre typer av krav på en bilmodell för att den ska kunna komma FÖR KONVENTIONELLA fossilbilar med på Miljöbästa Bil-listan: den ska vara är klimatpåverkan i livscykelperfossiloberoende, energieffektiv och spektiv för själva bilen endast säker. Alla modeller är bra val för ungefär en fjärdedel av klimatden miljömedvetne bilisten. påverkan från det drivmedel man förbränner. Drivmedlen ÅR EFTER ÅR HAR Gröna Biär avgörande för den sammanlister skärpt kraven och anger lagda klimatpåverkan per körd sedan länge bilmodellernas sträcka. klimatpåverkan vid körning För de fossiloberoende genom att använda livscykelMartin Prieto Beaulieu ­ och snåla bilar i Miljöbästa perspektiv (well-to-wheels) på Styrelseledamot på Gröna Bilister bil-listan är det annorlunda. drivmedlens klimatpåverkan.

Översikt över MIljöbästa Bilar 2018 efter bränsle ELBILAR • Hyundai Ioniq electric • Nissan Leaf • Renault Zoe • Tesla Model S 75D/100D (4WD) • Tesla Model X 75D/100D (4WD) • Volkswagen e-Golf • Volkswagen e-up! LADDHYBRIDER • Audi A3 e-tron • Audi Q7 e-tron (4WD) • BMW 530e iPerformance • Hyundai Ionic GDI plug-in • Kia Niro Plug-In Hybrid • Kia Optima Plug-In Hybrid

• Land Rover Range Rover P400e (4WD) • Mitsubishi Outlander PHEV (4WD) • Toyota Prius Plug-in HSD • Volkswagen Golf GTE • Volkswagen Passat GTE • Volvo S90/V90 T8 Twin Engine (4WD) • Volvo V60 D5/D6 Twin Engine (4WD) VÄTGASBILAR • Hyundai ix35 Fuel Cell • Toyota Mirai ETANOLBILAR • Volkswagen Golf TSI 125 MultiFuel

ANNONS

I många fall kan bilens klimatpåverkan vid tillverkning och återvinning bli större än drivmedlets per körd sträcka. DE FLESTA ÄR ÖVERENS om att klimatpåverkan hos elbilar är betydligt större än klimatpåverkan hos konventionella bilar. Detta beror huvudsakligen på att tillverkningen av de stora batterierna till elbilar är energiintensiv och ursprunget till elen är avgörande. Man bör komma ihåg att elbilsindustrin inte är mogen, och att den därför har en mycket större potential att minska sin klimatpåverkan än den konventionella bilindustrin. DU KAN LÄSA mer om hur vi beräknar klimatpåverkan för drivmedlet och bilen i inledningen till den rapport där vi presenterar alla kvalificerade bilmodeller.

FORDONSGASBILAR • Audi A3 TFSI g-tron • Audi A4 TFSI g-tron • Audi A5 TFSI g-tron • Ford Focus EcoBoost Biogas • Opel Astra CNG ECOTEC • Opel Zafira CNG Turbo • SEAT Ibiza TGI CNG • SEAT Leon TGI CNG • SEAT Mii Ecofuel CNG • Skoda Octavia G-TEC • Suzuki Ignis AllGrip 4x4 CNG (4WD) • Suzuki S-Cross AllGrip 4x4 CNG (4WD) • Suzuki Vitara S AllGrip 4x4 CNG (4WD) • Volkswagen Golf TGI BlueMotion • Volkswagen Polo TGI BlueMotion • Volkswagen eco-up! • Volvo V60 Classic T5 Bi-Fuel

15

Välj en bil som är energieffektiv, drivs av förnyelsebart bränsle och kan tankas/laddas där du bor och kör.

Urvalskriterier Förnybarhet: Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75% består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 50 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar kan komma i fråga. Citroën och Peugeot godkänner att deras nya dieselbilar körs på ren förnybar HVO, ofta kallad HVO100. Nominellt finns det just nu fler än 50 tankstationer som säljer HVO100 till privatbilister. Den faktiska tillgången på HVO100 är dock begränsad, och risken är stor att det knappt kommer att finnas någon HVO100 att tanka för privatbilister när den dominerande råvaran PFAD från palmoljeproduktion stängs ute från den svenska marknaden. Därför nominerar vi inga dieselbilar i årets upplaga av Miljöbästa Bil. De kan komma ifråga när marknaden för HVO100 stabiliseras. För att kalla en laddhybrid fossiloberoende kräver vi att räckvidden på el är minst 5 mil, eller att den är fossiloberoende då den körs på förbränningsmotorn. Dessvärre uppfyller inga laddhybrider det senare villkoret i dagsläget. I år accepterar vi dessutom vätgasbilar, för att uppmärksamma en spjutspetsteknologi som äntligen börjar bli kommersiellt tillgänglig. Detta trots att kravet på antalet tankställen ännu inte är uppfyllt. Energieffektivitet Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. (Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas.) För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. Säkerhet 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodeller som inte testats av Euro NCAP, men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. Vätgasbilar undantas i år från kravet på oberoende säkerhetstest med högsta betyg, för att vi vill ge uppmärksamhet åt en spjutspetsteknologi som äntligen börjar bli kommersiellt tillgänglig. Detta undantag är tillfälligt. Leverans Modellen ska vara möjlig att beställa från fabrik under första kvartalet 2018. Den ska kunna lämnas till kund senast under det andra kvartalet 2018.


MILJÖBÄSTA BIL

Miljöbästa Bil 2018

Nissan Leaf Gröna Bilister nominerade 40 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2018. Alla dessa modeller är bra val för den miljömedvetne bilköparen: de är fossiloberoende, bränslesnåla och säkra. En oberoende expertjury utsåg Nissan Leaf till det allra bästa valet för såväl privatbilisten som för företaget.

Nissans marknadschef Patrik Löfberg tar emot diplom av Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant och Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén.

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Prispallen i de två tävlingsklasserna av Miljöbästa Bil 2018 Privat 1) Nissan Leaf (el) 38 poäng 2) Renault Zoe (el) 28 poäng 3) Hyundai Ioniq electric (el) 19 poäng

Företag 1) Nissan Leaf (el) 47 poäng 2) Tesla Model S (el) 19 poäng 3) Renault Zoe (el) 14 poäng 3) Toyota Prius Plug-in (laddhybrid) 14 poäng

POÄNGEN DELADES UT enligt samma system som används i tävlingen Årets Bil i Europa. Aldrig tidigare har elbilar dominerat prispallen så fullständigt som i år. Elbilarna är inte längre framtiden, de är nutiden. Infrastrukturen byggs ständigt ut och med en bonus på 60000 kronor från och med 1 juli hoppas vi att försäljningen tar fart. – Hur bra elbilarna än är och kan bli så räcker inte en ensidig satsning på el för att vi ska nå transportsektorns klimatmål för år 2030, säger Per Östborn, projektledare för Miljöbästa Bil 2018. Det är enorma volymer

fossila drivmedel som ska ersättas eller sparas in på kort tid. Fordonsgasbilarna är mycket bra miljöval trots att ingen av dem hamnar på prispallen denna gång. Antalet tankställen för fordonsgas växer och förra året bestod fordonsgasen till hela 86 procent av biogas. Från och med 1 juli får dessutom fordonsgasbilarna en fast bonus på 10000 kronor. Vi måste också ge biogasen en skjuts framåt och få etanolen att resa sig ur askan som fågel Fenix. Förnybar diesel och bensin kan också komma att spela en viktig roll i omställningsarbetet.

Foto: Gröna Bilister

16

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

Foto: Martin Prieto Beaulieu

ANNONS

Vem dödade etanolbilen? På samma sätt som man dödade elbilen i mitten av 80-talet kan man idag fråga sig vem dödade etanolen på 2000-talet. JUST NU SÄLJS endast en bilmodell på den svenska marknaden som kan köras på etanol E85, nämligen VW Golf MultiFuel. Det var på vippen att VW Golf MultiFuel hamnade på prispallen i privatbilsklassen av Miljöbästa Bil 2018. Den fick 17 poäng och hamnade därmed på plats fyra. – Tyvärr kommer VW att sluta tillverka Golf i etanolversion, säger Per Östborn. Den går bara att beställa fram till sommaren. Vi hoppas att VW och andra tillverkare återkommer med nya etanolmodeller. Vi har inte råd att slarva bort den fantastiska infrastrukturen för E85 med över 1 700 tankställen. Rätt tillverkad har etanolen mycket låg klimatpåverkan. Det gäller till exempel den etanol som produceras av Agroetanol i Norrköping. Vi får sätta vårt hopp på politikerna och hoppas att etanolen reser sig sig ur askan som fågel Fenix.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

MILJÖBÄSTA BIL

17

Från den 1 juli får BMW i3 60 000 kronor i bonus och versionen med räckviddsförlängare REX (Plug-in hybrid) får 48 338 Kronor i bonus. Foto: BMW

Framtidens fordon rullar bland oss DEN FINNS BLAND oss och rör sig tyst och fritt på våra gator. En del uppmärksammar den för sin fräcka och coola design. Däremot vet de flesta inte om att det rör sig om en framtidsbil i flera andra avseenden. Du har förmodligen inte missat den trots att den är tyst och eldriven, något som fortfarande är ovanligt på våra vägar. Men det är mer än eldriften och designen som gör BMW i3 så speciell. DET ÄR NÄMLIGEN så att BMW i3s kaross är byggd av kolfiber (En kolsänka!), återvunnen plast och aluminium i en specialbyggd

fabrik som bara drivs med vindkraftverk som producerar motsvarande energi som i-fabriken förbrukar årligen. Ur ett livscykelperspektiv beräknar BMW att i3 har halva energiförbrukningen jämfört med en snål diesel i samma storleksklass, med grön el blir klimatnyttan ännu större. Bilen har också smala och stora däck som minskar rull- och luftmotstånd, inga hotade trädarter i panelen och lädret är garvat med olivkärnor, inte krom! Inte förvånade, BMW får år efter år utmärkelser som världens mest hållbara biltillverkare. SOM OM DET inte vore nog, har den fått

lovord från flera motorjournalister. Vissa har kallat den för vår tids “Model T” och syftar till T-Forden, snacka om erkännande. Motorjournalisten Alrik Söderlind på auto motor & sport uppskattar körkänslan, kvalitetsintrycket och designen som gör den lite udda och givetvis eldriften! Bilen är dessutom uppkopplad och du kan sköta bilen genom fjärrstyrning med en app. Du undrar nog varför BMW i3 inte finns med på Miljöbästa Bil-listan? Orsaken är att i3:an fick fyra stjärnor NCAP. Men i andra test har bilen fått så pass högt betyg att de kunde utses till ett säkert köp.

SKAFFA DIG EN egen uppfattning, besök närmaste återförsäljare eller prova den hos bilpoolen DriveNow som har gratis registrering + upp till 1h gratis användning!

”BMW i3 kaross är byggd av kolfiber"

– Tack alla ni som köpt bärbar dator och mobiltelefon! Ni har ordnat så att städernas luft kan bli renare. NÄR GRÖNA BILISTER bildades för snart 25 år sedan var luftföroreningar, buller och trängsel uppenbara problem. Gratis mark för gator och subventionerad parkering bidrog till onödig trängsel. Detta har hanterats alltmer ekonomiskt rationellt, först i stora städer som Tokyo och Singapore, sedan också i Europa. Buller och luftföroreningar var länge svårare problem. Bussar och bilar drivna med biogas eller etanol istället för diesel kunde minska både buller, koldioxidutsläpp och hälsofarliga luftföroreningar. Men problemen är fortfarande stora i städerna. I många decennier har hoppet stått till eldrift. Det har varit lätt att se att elfordon kan ha bra prestanda, ha tillräcklig räckvidd och samtidigt ta bort lokala luftföroreningar och minska de globalt viktiga utsläppen av koldioxid. Detta även om elproduktionen sker med fossila bränslen. Tyvärr elbilar har varit förskräckligt dyra

om man skall ha batterier nog att komma tillräckligt långt. MEN UNDER DESSA 25 år har samtidigt mobiltelefoner och bärbara datorer blivit populära. Med miljarder telefoner och datorer sålda har erfarenheten av att tillverka batterier ökat. Batteritekniken har blivit bättre. Tekniken att tillverka batterier har utvecklats. Kostnaderna har också minskat genom allt större batterifabriker. För några år sedan kunde man så börja sälja dyra batteridrivna bilar som var fina nog att vara prisvärda. När alla de sålda bilarna skulle ha batterier kunde man bygga ännu större och effektivare batterifabriker. SÅ NU HAR ÄNNU fler råd att köpa batteridrivna bilar. Därför tillverkas ännu fler batterier så de blir ännu billigare. I länder som Kina och Indien ser man denna industri-

ella lär-process som räddningen undan de plågsamt dödande luftföroreningarna i stora, växande städer. Den samtidiga utvecklingen av elproduktion från solenergi gör framtiden ännu ljusare i dessa länder. Eldriften kommer inte lösa problemen med trängsel och parkeringskostnader. Det kräver politik. Men tack, ändå, alla ni som köpt mobiltelefoner och datorer och bidragit till att batterier blev billiga nog för bilar!

Tomas Kåberger Ordförande i Gröna Bilister kring sekelskiftet, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Klimatpolitiska rådet.


ANNONS

18

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

MILJÖBÄSTA BIL

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Så blir du en grön bilist 8 tips på hur du kan tänka när du faktiskt behöver äga en bil. Visst, de flesta kan skippa bilen under milen, men eftersom Sverige är ett avlångt land funkar många gånger inget annat än bilen. Då gäller det att bli en grön bilist. Text: Johanna Grant ur guiden ”Mobilisten – goda idéer för moderna bilister”

KÖP BIL EFTER VARDAGSRESAN. Tänkt inte i första hand på semesterresan. Ett av de viktigaste valen du kan göra för att bli en grön bilist är att välja bil efter verkligt behov, inte ”idén” av ett behov, till exempel den årliga fjällresan med familjen. Därför behöver du fundera på hur din standardresa ser ut. TÄNK "MINDRE" ELLER HYR Används bilen mest för att pendla eller kortare utflykter på helgen med familjen? Välj då en mindre bil och hyr eller låna istället en bil vid de enstaka tillfällen som resan kräver packning eller dragkrok. Behöver du en större bil för helgresorna till landet? Utmana dig själv att då skippa bilen för vardagsresor under milen, i synnerhet om du bor i en stad eller tätort där bilen tar plats och orsakar luftföroreningar. VÄLJ FÖRNYBART. Då en bil rullar cirka 18 år på vägarna och vi har kort om tid att drastiskt minska vår klimatpåverkan, väljer en grön bilist en bil som kan köras på förnybart bränsle. Idag finns det biogas, el, laddhybrider och etanol på marknaden samt vätgas som kan tankas på en handfull ställen. Ta reda på hur ladd- och tankmöjligheterna ser ut där just du bor. FINNS LADDPLATS? Undvik laddhybrid om du inte är garanterad en laddplats både hemma och vid arbetet. Laddhybridernas begränsade räckvidd på el riskerar annars att du kör hem från arbetet på fossil energi. TANKA FÖRNYBART. Äger du redan en fossildriven bil finns det tankställen som erbjuder förnybar råvara i både diesel och bensin. Det är bättre för klimatet, men tyvärr påverkar din bil fortfarande människors hälsa genom att släppa ut hälsoskadliga kväveoxider och partiklar. VÄLJ ENERGISNÅLT. Oavsett vilken modell du kan tänka dig så är det alltid ett plus att välja en energisnål bil. Det är bättre för plånboken och gör att det dyrbara drivmedlet räcker längre. Skippa fyrhjulsdrift såvida du inte verkligen kan motivera det. Det leder nämligen till en högre bränsleförbrukning och är i princip onödigt för de flesta eftersom moderna bilar har antisladd-system.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén och Bengt Dalström, General Manager External Affairs på Toyota.

MILJÖBÄSTA BIL HJÄLPER DIG ATT SÅLLA. Kika på Gröna Bilisters lista ”Miljöbästa Bil” där vi rankar marknadens bästa bilar utifrån miljö-, energi- och säkerhetssynpunkt. Syftet är att ge dig och upphandlare underbyggd information om vilka bilar på marknaden som är bäst ur miljö- och säkerhetssynpunkt ”just nu”. Listan finns på www.gronabilister.se.

Toyota Mirai – ett exempel värd att följa efter

BEGAGNAT ELLER NYTT? Du behöver inte köpa en ny bil för att köra på förnybart bränsle. Idag finns det gott om bilmodeller att välja på som gör att du kan spara pengar och lämna det fossila hjulspåret. KÖR SPARSAMT. Din körstil och ditt sätt att i övrigt använda och sköta bilen avgör bränsleförbrukningen i minst lika hög grad som ditt val av bilmodell.

INFÖR 2018 ÅRS Miljöbästa Bil bad Gröna Bilister också alla generalagenter att skicka sina egna livscykelanalyser av de nominerade modellerna. Förvånansvärt var det endast Toyota som skickade en fyllig livscykelanalys av vätgasbilen Toyota Mirai. – Gröna Bilister ger ett hederspris till Toyota Mirai för dess föredömliga livscykelanalys som är tillgänglig för alla, säger Johanna Grant. Vi uppmanar alla andra

Plocka bort takbox, kontrollera däcktrycket regelbundet, använd elektrisk motorvärmare, håll hastighetsbegränsningarna, undvik omkörningar. Bra för plånboken och mindre dåligt för miljön. HYR UT DIN BIL. När du inte använder din bil kan du tjäna en slant genom att hyra ut den till privatpersoner som har behov av bil och på så sätt spara resurser.

biltillverkare att följa efter och offentliggöra livscykelanalyser för alla sina modeller. I ANDRA SAMMANHANG har även Audi och BMW presenterat livscykelanalyser för E-tron respektive i3-modellen. Gröna Bilister är övertygade att i en närstående framtid kommer bilköpare inte att nöja sig med enbart utsläppssiffror utan även regelrätta livscykelanalyser för bilmodellen.


SEAT Leon ST TGI. Pris fr. 197.900:-

SEAT Ibiza TGI. Pris fr. 154.900:-

seat.se/TGI

Nu kan du blanda äpplen och päron. SEAT TGI. Biogas & bensin.

Vissa överväger framtiden. Andra hittar lösningar. Våra TGI-modeller kombinerar den renare biogasen med bensin. På så vis minskar utsläppen av CO2 vilket minskar inverkan på luftkvaliteten och ger mindre miljöpåverkan. Två bränslen, dubbla fördelar. Med en total räckvidd på upp till 1300 km kommer du ända fram i alla lägen. Kombinerat med den senaste tekniken och stilren design får du: Mer effektivitet. Mer underhållning. Utan kompromisser. Allt är klart så varför vänta? Du som har möjlighet att välja SEAT TGI som tjänstebil får dessutom 40 % lägre förmånsvärde. Läs mer på seat.se/tgi

SEAT

BIOGAS Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Bl. körn. Leon TGI ST (3,5 kg/100 km*) 5,3–5,4 l/100 km, CO2-utsläpp (96*) 126/130 g/km, Ibiza TGI bl. körn. (3,2 kg/100 km *) 5,0 l/100 km, CO2-utsläpp (88*) 114 g/km. Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. *Värdet gäller vid körning på certifieringsgas, ett värde som reducerats med 87–93 % vid körning på biogas enligt studier av Naturvårdsverket.


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N S V E A L E A S I N G

ANNONS

Du kör – vi fixar resten

Det är det enkla och raka budskapet från Svea Leasing AB som i år fyller 40 år. – Miljöfrågorna är viktiga för oss och vi vill hjälpa kunderna att hitta rätt i den snårskog som miljöpolitiken innebär, säger Sven Hedman, huvudägare i Svea Leasing. Sverige har mycket ambitiösa miljömål, ett av dem är att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sveriges utsläpp av växthusgaser ska minska med 20-25 procent redan till 2020 och 70-85 procent till 2050. En utveckling som Svea Leasing tycker att det är viktigt att ha beredskap för. Ecoleasing är en lösning Svea Leasing format för alla de som idag prioriterar miljöfrågorna. Bland annat hjälper man kunderna att utforma en hållbar miljöpolicy utifrån de regelverk som definierar miljöbilar. Att välja miljöbilar efter företagets miljömål och varje förares förutsättningar är också en möjlighet. - Vi vill hjälpa våra kunder att hitta rätt, det kan exempelvis handla om incitament att kanske ta tåget vissa sträckor, säger Sven. En annan del i Svea Leasings eco-paket handlar om klimatkompensation. Det innebär en möjlighet för företag att kompensera de utsläpp som återstår. Sven Hedman pekar på Gröna Bilister och Tricoronas samarbete kring klimatneutralisering. Bilföraren kan räkna ut hur mycket klimatpåverkande utsläpp som bilåkandet ger upphov till, och

sedan kompensera för utsläppen genom att stödja exempelvis vindkrafts- och biomassaprojekt i Kina och Indien. Svea Leasing levererar Gold Standard CER, Sven Hedman, vilket är FN-godkänd huvudägare i Svea Leasing. klimatkompensation som dessutom erhållit Gold Standardcertifiering (Gold Standard är en sammanslutning av ett 70-tal miljöorganisationer). Kunderna får också ett certifikat på klimatkompensationen som kan användas i miljöprofileringen. - Det är ett ärligt sätt att värna om miljön som jag ser det, säger han. Allt miljöarbete är inte ärligt och rent menar Sven Hedman som är kritisk till mycket av det som dagens politiker levererar. Han efterlyser mer långsiktighet. - Jag tror inte att de alltid hinner tänka igenom de konsekvenser olika beslut för med sig och de ser inte alltid helheten. Politikerna jagar väljare men

istället kan de politiska besluten bli en propp för miljöutvecklingen. Ett exempel är elbilar och infrastrukturen kring dem. – Många konsumenter vill ha elbilar, men hur möter vi efterfrågan med laddstationer? Och klarar ens våra fastigheter påfrestningen på elnätsystemet när fler och fler vill plugga in för att ladda sina bilar? I den fastighet vi hyr pajar strömmen direkt om det är för många som pluggar in. Det är bland annat sådana saker man måste tänka på. En del handlar också om ekonomi. - Först pratar politikerna om hur viktigt det är med elbilar men när efterfrågan stiger börjar man i nästa stund tala om att införa kilometerskatt. Och vad händer med andrahandsvärdet på elbilar i den allt snabbare utvecklingen? Det finns många frågetecken. Ett annat exempel är det omdebatterade införandet av miljözoner. En möjlighet att öka försäljningen på elbilar i Sverige kan vara att momsbefria dem samt införa vissa förmåner såsom gratis parkering och slippa trängselskatten. Svea Leasing tror också att det är

viktigt att bredda miljötänket. – Miljö är inte bara elbilar och laddhybrider. Bra rening kan också vara ett miljötänk. Han är, trots allt, förhoppningsfull inför framtiden. - Vi måste tänka till och nå ett samförstånd mellan politiker, företag och privatpersoner. Då kan det bli bra, säger Sven Hedman, huvudägare i företaget som i år kan fira 40 år i branschen. – Ja, vi har överlevt alla svängningar och det är vi stolta över, säger han.

FAKTA Svea Leasing AB är ett privatägt konsultbolag som grundades 1978 Företaget säljer tjänsten bilekonomi. Kontoret ligger i Täby utanför Stockholm.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

FORDON

21

KRÖNIKA

Tjänstebilsutmaningen 2.0

Det svenska målet

Endast för de modiga! Det råder ingen tvekan om att institutioner måste gå före i och få fart på omställningen av fordonsflottan. Det finns idag ett exklusivt sällskap som visar vägen genom att ha antagit Tjänstebilsutmaningen. Text Martin Prieto Beaulieu

AV ALLA FÖRETAG, kommuner, regioner, landsting och organisationer i Sverige finns det ett 80-tal som sticker ut från mängden. Dessa har nämligen beslutat att leda utvecklingen och har antagit Fossilfritt Sveriges Tjänstebilsutmaningen. PÅ LISTAN ÖVER de som antagit utmaningen hittar du företag som Vattenfall, E.ON och ATEA. Du finner regioner så som Västra Götalandsregionen, Region Västernorrland och Regionförbundet i Kalmar län. Även kommuner har antagit utmaningen, till exempel Bengtsfors kommun, Botkyrka kommun och Trollhättans stad för att nämna några. DESSA AKTÖRER SER sig själva som agenter i arbetet med att minska klimatpåverkan från transporter med 70 procent till år 2030. De inser att det krävs en snabbare takt och att de måste utgöra föredömen inom sina respektive branscher.

AV ALLA NYREGISTRERADE bilar i Sverige varje år är ungefär hälften tjänstebilar och förmånsbilar. Dessa bilar hamnar efter 2-3 år i privata händer och är därför avgörande för omställningen och även viktiga för att snabbt etablera den nya tekniken på marknaden. Det visar resultatet av två forskningsprojekt drivna av RISE som nyligen presenterades. SYFTET MED TJÄNSTEBILSUTMANINGEN är att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan och riktar sig till företag, kommuner, regioner, landsting och organisationer som har eller planerar att köpa in eller leasa personbilar. Villkoret för att vara med i detta exklusiva sällskap är att enbart köpa fordon som får bonus i bonus-malus-systemet som träder i kraft den 1 juli 2018. Det gäller elbilar (batteri och bränslecell), biogasbilar och de laddhybrider som i EU:s testkörcykel släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer.

ATT MEDVERKA BEHÖVER inte bli dyrare för organisationen men det kan innebära en högre initial kostnad. Fossilfritt Sverige, genom Tjänstebilsutmaningen, erbjuder goda exempel och tips på hur man ändrar sin tjänstebilspolicy.

FAKTA TJÄNSTEBILSUTMANINGEN För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020. Det innefattar alltså både de personbilar som används i verksamheten och personbilar som den anställde får använda privat. Läs mer om villkoren för att anta Tjänstebilsutmaningen här: http://fossilfritt-sverige.se/ utmaningar/tjanstebilsutmaningen/

Lista över företagen som har antagit Tjänstebilsutmaningen: • 2050 Consulting AB • 2,5 Rum och kök • ABB AB • Alecta • Ale kommun • APL • Atea Sverige AB • Bengtsfors kommun • Björn Hoffmann Media AB • Botkyrka kommun • BVD • Castellum AB • Cell Solar Nordic AB • Dalslands miljö- och energiförbund • Elbilsbilisten • Engineering Force Sweden AB • E.ON • Falck Ambulans AB • Falck räddningstjänst AB • Falck services AB • Folke Consulting AB • Forbo Flooring AB • FRI Reklambyrå • Gasum AB • Grundels Fönstersystem AB • Gävle kommun • Göteborg Energi AB

• Helsingborgs stad • Hi3G Access AB • HSB • Humlegårdens Ekolager AB • Högskolan Dalarna • Ica Supermarket Färgelanda • ISEC Group AB • Kalmar energi • Kalmar kommun • KAMTechnology AB • Karlstad kommun • KLS Ugglarps • KTH • Kungsleden AB • Kävlinge kommun • Landstinget i Kalmar län • Leksands Knäckebröd • Linköpings stift • Linköpings universitet • LRF Östergötland • Lucchini Sweden AB • Lunds kommun • LåsTeam Sverige AB • Länsförsäkringar Kalmar län • Löfbergs • Malmö stad • Norrlands Energi AB

• Oatly • Office Recycling Sverige AB • Orust e-boats AB • OX2 Group AB • Peak Procurement i Stockholm AB • Polarbröd AB • Pteh AB • QualiFare Consulting AB • Regionförbundet i Kalmar län • Region Västernorrland • Sandvikens kommun • Scandinavian Biogas Fuels AB • Smart Recycling • Solelsgrossisten • Sto Scandinavia AB • Suderbyn People-Care • Sundfrakt AB • TRB Sverige AB • Trollhättan Energi AB • Trollhättans stad • Täby kommun • Vasakronan • Vattenfall AB • Vårgårda kommun • Västerås stad • Västra Götalandsregionen • Växjö kommun

... ATT MINSKA UTSLÄPPEN av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till år 2030 är ambitiöst men inte omöjligt. Med reduktionsplikten tvingas en iblandning av förnybara bränslen i all bensin och diesel som tankas. Kvoten som utgår från en låg nivå när den nu införs ska skruvas upp allteftersom så att de fossila bränslena fasas ut. Knäckfrågan för att lyckas är att lyckas få tag på tillräckligt med hållbart producerat biodrivmedel. SUGET EFTER BIOMASSA kommer att bli stort. Inte bara från personbilar och tunga vägtransporter. Flyget och sjöfarten kommer att behöva biodrivmedel för att lyckas med sin omställning och även industrin behöver bränsle till arbetsmaskiner och processer. Skogrika Sverige importerar idag 90 procent av alla biodrivmedel och det är angeläget att vi snabbt får igång en storskalig inhemsk produktion. Samtidigt är det viktigt att snabbt få in fordon på marknaden som inte konkurrerar om resurserna och här kan kommuner och företag spela en viktig roll. HÄLFTEN AV ALL nyförsäljning av personbilar går till företag, kommuner och regioner och blir tjänstebilar eller förmånsbilar. Rotationen på dessa är normalt sett tre år och fungerar dessutom som en pump ut på andrahandsmarknaden. En omställning här blir som en katalysator för marknaden i sin helhet. SAMTIDIGT MED REDUKTIONSPLIKTEN införs nu bonus-malus-systemet där elbilar (med batteri eller bränslecell), biogasbilar och de bränslesnålaste laddhybriderna får en bonus vid inköp. De flesta av de stora biltillverkarna har eller är på väg att släppa laddbara modeller. Om man räknar ihop inköpspris med driftskostnaden är de ofta redan nu en bra affär rent ekonomiskt både för företaget och i fallet med förmånsbilar även för den anställde. Dessutom finns det självklart ett stort kommunikativt värde för ett företag eller kommun att visa att man satsar på de modernaste bilarna med lägst utsläpp. NYBILSFÖRSÄLJNINGEN HAR DE senaste åren legat på rekordnivåer. För att målet för transportsektorn ska nås krävs det att det är rätt bilar som säljs. Kommuner, regioner och företag har nu möjligheten att gå före och visa vägen. Anta Tjänstebilsutmaningen!

Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige


Rabatt på naturens kraft

Till dig som är med i Gröna Bilister

Vi gillar biogas och er som väljer att köra med naturens kraft – inte på dess bekostnad. Därför får du som är medlem i Gröna Bilister 58 öre rabatt* när du tankar biogas med vårt tankkort. Biogas är en förnybar resurs från ett kretslopp som börjar och slutar på köksbordet. När hushållsavfall rötas bildas biogas och biogödsel, som blir till drivmedel och till växtnäring i jordbruket. Nästa gång du tankar kan det vara med biogas från vår nya kretsloppsanläggning i Upplands Bro, utanför Stockholm. Där förvandlar vi avfall som ingen vill ha, till energi som alla behöver. Skaffa vårt tankkort Är du medlem i Gröna bilister? Det enda du behöver göra för att få rabatten är att skaffa ett E.ON-tankkort på eon.se/gronabilister. Ange koden GRÖNABILISTER. Kortet gäller på över 70 tankställen. *Erbjudandet innebär att du får köpa Biogas 100 utan pristillägg (värde 25 öre/kg), med ordinarie kortrabatt på 33 öre/kg. Gäller medlemmar i Gröna Bilister som ansöker om E.ON-tankkort t.o.m. 31 december 2019. Därefter gäller ordinarie kortrabatt på 33 öre/kg.

LADDAD. med GARO Futuresmart™

Publika laddstolpen LS4

Effektiv fordonsladdning hemma, borta och på väg GARO levererar det marknaden vill ha. Smarta laddboxar för arbetsplatsen eller bostaden. Lättskötta laddstationer som tål tuffa krav på offentliga platser. Kraftfulla snabbladdare för riktigt stora fordon. Alla med modern design och tydlig laddindikering. Tack vare stor framsynthet och stark innovationskraft har vi blivit den ledande leverantören av laddinfrastruktur för elfordon i hela Norden. GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se

En nytänkande kraft


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BETEENDE

23

Foto: StockSnap

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

Principen som alla älskar – i princip Sedan åtminstone tjugo år tillbaka har ordet ”fyrstegsprincipen” funnits med i alla trafikplanerares och trafikpolitikers vokabulär. För utomstående kan ordet verka obegripligt, men det handlar om att utifrån fyra steg tänka till och välja en trafiklösning som fungerar, givetvis, men till så små samhällskostnader som möjligt. Nästan alltid ger samma lösningar både en minskad klimatpåverkan och en bättre stadsmiljö. Text: Fredrik Holm

I DET FÖRSTA steget funderar man på om trafikproblemet går att lösa genom att behovet av trafik helt enkelt minskar, eller går att styra om. Måste så många människor passera samma knutpunkt vid samma tillfälle, och måste det ske med en person i varje bil? Andra steget handlar om att lösa problemet med bara små justeringar. Kanske det räcker med att ändra trafikljusens intervall, eller justera busstidtabellen? I det tredje steget funderar man på begränsade ombyggnader och i först i fjärde hand väljer man att bygga nya vägar. SÅ LÅNGT ÄR alla överens.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Gång efter annan blir det nya eller ombyggda bilvägar, även när förstudierna visar att de två översta stegen innehåller fullgoda lösningar. Vägar kostar pengar att bygga och underhålla, men leder nästan alltid till att trafiken ökar ännu mer, och att man förr eller senare hamnar i samma situation igen. Under tiden ökar utsläppen, bullret och trängseln.

Fredrik Holm Senior rådgivare, Gröna Bilister

GRÖNA BILISTER HAR på Trafikverkets uppdrag tittat närmare på frågan, och presenterar sina iakttagelser dels på ett seminarium i Almedalen (se nedan), dels i boken ”Vänd på

pyramiden! Planering för en hållbar mobilitet” som kommer ut i höst. DET FINNS FLERA skäl, alltifrån att trafikplanerare inte vågar lita på lösningar man inte är van vid till att nya vägar är ett enkelt sätt att tillmötesgå den opinion som tycker det blivit för trångt för bilarna. Men pengar talar också sitt tydliga språk: Staten, via Trafikverket, ser gärna att kommunerna väljer de enkla lösningarna, men ger bara statsbidrag till om- och nybyggda vägar. Då försvinner de enkla lösningarna ur regionernas länstransportplaner och därmed också ur kommunernas planer. Här måste, menar Gröna Bilister, regeringen ge Trafikverket en ny och tydligare instruktion, så att statens

medfinansiering flyttar fokus från ”utbyggd infrastruktur” till ”hållbar mobilitet”. RIKSDAGEN HAR ENATS om att den svenska vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp ska minska med 70 procent från 2010 till 2030. Det kräver mer än nya fordon och nya bränslen, och där är en fyrstegsprincip som tillämpas i praktiken en förutsättning för att nå målet. Men det handlar om så mycket mer än klimat. De enkla åtgärderna – rätt genomförda – bidrar till en bättre tätortsmiljö och till bättre folkhälsa, och får stadens dyrbara utrymme att räcka till mer än trafiklösningar.

FAKTA Väkommen till Almedalsseminariet om fyrstegsprincipen: Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det? 5/7 2018 08:00–08:45; Sal B22, Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3 Läs mer: http://program.almedalsveckan. info/event/user-view/52431?


H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N U P P S A L A KO M M U N O C H VÄ R L D S N AT U R F O N D E N W W F

ANNONS

Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarigt kommunalråd för miljö och klimat, Uppsala kommun.

Uppsala – Sveriges bästa klimatstad

WWF utmanar städer att höja klimatribban Just nu utses nationella vinnare världen över i WWFs internationella utmaning för städers klimatledarskap. I Sverige tog Uppsala hem titeln Årets klimatstad 2018.

Det är fantastiskt roligt att vårt arbete uppmärksammas och det har varit en ära att ta emot priserna, säger Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarigt kommunalråd för miljö och klimat. – Vi har ett systematiskt arbetssätt där hållbarhet, klimat och miljö bidrar till kommunens utveckling. Samarbetet i Uppsala klimatprotokoll mellan kommunen, universiteten, företag och organisationer gör oss Sverigeledande, fortsätter Maria. Bygger för hållbara transporter Uppsala är en snabbt växande stad. Under själva byggfasen är det viktigt att minimera transporterna. Därför har Uppsala ett bygglogistikcenter som samordnar transportflödet till de olika byggprojekten. Målet är att minska transporterna med 50 % och bidra till ökad framkomlighet, trafiksäker-

het, lägre klimatpåverkan och friskare luft. I de nya stadsdelarna planeras det för att invånarna ska kunna resa på ett hållbart sätt. I Uppsala stad är det fler som cyklar än tar bilen. För att öka cyklingen ytterligare byggs nya cykelvägar, snabbcykelvägar och det underlättas för vintercyklisterna med sopsaltade cykelbanor. Ett program med 57 punkter för att underlätta cykling året om har gett effekt. Stora satsningar framåt Uppsala har en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från restprodukter, en förutsättning för fossilfria fordon i egen regi. Den stora satsningen framåt är planerna på nya spårvagnslinjer. – Tack vare vårt mål att Uppsala ska bli en klimatpositiv kommun måste vi hela tiden vara i framkant. Det ligger mycket arbete framför oss och hur vi transporterar oss är en stor del i utmaningen. Vi behöver lära oss av andra städer och hoppas att vi själva kan sprida goda exempel, säger Maria.

FOTO: BIRGIT LEISTMANN-WALSH

Uppsala kommun kammade hem priserna för Årets klimatstad och Sveriges bästa cykelstad på samma dag i slutet av maj. I början av juni redovisade Uppsala klimatprotokoll att klimatutsläppen minskat med 10 % de senaste tre åren, trots att Uppsala växt kraftigt med både nya stadsdelar, bostäder och verksamheter.

WWFs One Planet City Challenge uppmärksammar städernas roll för en klimatsäker framtid. Utmaningen har hittills engagerat över 400 städer från fem världsdelar och är störst i världen i sitt slag. Årets svenska finalister var Lund, Umeå och Uppsala. I maj stod det klart att Uppsala tagit hem titeln Årets klimatstad 2018 i Sverige. – Med målet att bli klimatpositiv och med helhetssyn i arbetet sätter Uppsala städernas roll på kartan. Världens städer måste nu visa vägen i ett brådskande globalt arbete för ett stabiliserat klimat och ekologisk återhämtning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Håkan Wirtén, Generalsekreterare

Den internationella expertjuryn imponerades av Uppsalas breda samhällsövergripande satsningar och starka fokus på hållbara transporter. Uppsala går nu vidare till internationell final om att bli global vinnare 2018.

Städer och klimat

Över hälften av jordens befolkning bor i städer och står för över 70% av de energirelaterade koldioxidutsläppen. Samtidigt finns en stor potential till lösningar. WWF uppmanar städer att ställa om till 100% förnybar och hållbar energi och skapa hälsosamma miljöer för sina medborgare.

Läs mer! Sverige: wwf.se/citychallenge Internationellt: panda.org/cities

FOTO: FREDRIK HJERLING

ANNONS


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

KOMMUNER

25

Kommuner på grönbete Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri vägtrafik. De låg bakom miljöbilsboomen för drygt tio år sedan och har sett till att Sverige är biogaslandet framför andra. Men skillnaderna i ambitionsnivå är stora mellan olika kommuner och regioner. Om alla började beta på samma gröna sommaräng skulle hela Sverige ta ett jätteskutt mot hållbara transporter. Text: Per Östborn

Det omställningsarbete kommunerna påbörjar slutför i bästa fall politikerna på riksplanet. På grund av kommunernas viktiga roll som igångsättare följer Gröna Bilister deras arbete i en uppsättning kommunala 2030-indikatorer (se faktaruta). Indikatorerna är uppdelade på omställningens tre ben – bilen, bränslet och beteendet.

kommunhuset i Ronneby var 69 % av bilarna fossiloberoende. Men många kommuner är ännu bättre. Bäst är Malmö och Trollhättan med 92 % fossiloberoende bilar.

Beteendet Men de flesta forskare är överens om att det inte räcker att köra förnybart för att nå transportsektorns klimatmål för år 2030. Vi måste också köra mindre bil. Detta till trots ökar körsträckan per capita i riket som helhet och i de flesta kommuner. För att vi ska välja alternativen till bilen måste de vara attraktiva. Det är stor skillnad mellan olika länstrafikbolag när det gäller hur mycket de satsar. Responsen från allmänheten blir därefter. På riksplanet har resandet med kollektivtrafik endast ökat med 5 % sedan 2010. Men i Kronoberg är ökningen hela 90 % och i Halland 75 %. Kommunerna måste också bygga samhällen som gör oss fria från bilberoendet. Trafikverkets fyrstegsprincip är en god ledstjärna som används alltför sällan vid trafikplaneringen. Men det finns lysande undantag. Oxelösund satsar mycket på att göra

det lätt att cykla. Där är invånarna överlägset mest nöjda med sina gång- och cykelvägar bland alla kommuner i landet. Många promenerar eller cyklar till jobbet på SSAB.

FAKTA Bland de kommunala 2030-indikatorerna kan du studera hur långt just din kommun kommit i omställningsarbetet, samt jämföra med andra kommuner och med riket som helhet. En grupp indikatorer fokuserar på kommunen som geografiskt område och en annan på kommunkoncernens verksamhet. Läs mer här: 2030.miljobarometern.se/kommun Gröna Bilisters arbete med kommunala 2030-indikatorer stöds genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Foto: Gröna Bilister

Bränslet År 2017 var 21 % av drivmedlen i vägtrafiken förnybara. Det är inte så illa, men förvaltningarna i många kommuner har kommit mycket längre. Redan för ett par år sedan Bilen använde kommunkoncernen i Katrineholm Endast 6,5 % av alla bilar som såldes i Sverige 67 % förnybara drivmedel. förra året var fossiloberoende. Detta är på För att nå så långt måste det finnas tok för lite med tanke på att de fortgott om förnybara drivmedel att farande kommer att rulla på våra tanka i kommunen. I Katrineholm vägar år 2030, då trafiken ska kan invånarna välja från en meny vara fossiloberoende. Men det av etanol E85, biogas, förnybar finns kommuner som kommit HVO-diesel och förnybar rapsmycket längre. I Ronneby var till oljediesel RME. De kan också exempel 19 % av de nya bilarna snabbladda sina elbilar. fossiloberoende. Etanol E85 erbjuds i över Kommunkoncernen är 90 % av de kommuner vi fått en viktig kund hos de lokala Per Östborn­ uppgifter från, och fordonsgas i bilhandlarna. Den kan skapa en Projektledare Gröna kommuner på väg knappt hälften. Det finns alltså lokal marknad för miljöbilar. I

ingen anledning för någon att köra fossilt längre.

”De flesta forskare är överens om att det inte räcker att köra förnybart för att nå transportsektorns klimatmål för år 2030.”


TaxiKurir är medlemmar i Nollzon

taxikurir.se

elbiltaxi.se

Vi gör Stockholm till en utsläppsfri stad En röst på Miljöpartiet är en röst för att öka Stockholms klimatarbete och för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar. Så skapar vi en stad med god framkomlighet och där resandet sker hållbart och effektivt. Därför vill vi: W Göra det enklare att dela bil W Inrätta 4000 nya laddstolpar till 2022 W Göra det obligatoriskt med laddplatser vid nybyggnation och i garage W Se till så att ännu mer matavfall blir biogas W Att Stockholm ska bli en utsläppsfri stad 2030

Klimatet kan inte vänta


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

TAXI

27

Nollzonskunderna i Stockholm efterfrågar 2000 eltaxibilar En taxibil kör cirka 12 000 mil per år och det är ungefär lika mycket som 8-10 privatbilar. Därför är det nödvändigt att taxibranschen ställer om från bilar som går på fossila bränslen till elbilar om vi vill klara klimatmålen. Nollzon är ett initiativ för tyst och ren trafik som vill snabba på omställningen till nollutsläpp.

är att Teslas elbilar är dyra. Tesla som idag är den bil som har tillräcklig räckvidd för taxi. Men tekniken går framåt och många biltillverkare lanserar nu billigare varianter med längre räckvidd. – Ungefär var tredje år byter taxibranschen ut sin bilflotta. I och med att vi idag ser fler och fler aktörer som producerar elbilar som på många sätt är likvärdiga Teslas bilar, men till ett billigare pris, ser vi också möjligheten att snabbt ställa om. Från en taxiflotta som till största del går på fossila bränslen till en som går på el. Genom Nollzon har vi ju visat att efterfrågan finns. Bara i Stockholm efterfrågar Nollzons kunder 2000 elbilstaxi. Vi ser också en taxibransch som är väldigt angelägna om att ställa om och med ny teknik blir det ju möjligt. I Stockholm investerar taxibranschen 700 miljoner kr varje år i nya taxibilar. Om de pengarna skulle gå till elbilar så skulle omställningen gå snabbt, säger Roland Elander, projektledare för Nollzon.

IDAG KÖPER INTE taxibolagen i Stockholm elbilar i ental längre utan i tiotal. Detta beror inte bara på en ökad efterfrågan från taxikunder utan även på att hållbar transportnäring är en marknad som genererar pengar. I en studie från Sustainable Innovation och KTH har man jämfört den faktiska lönsamheten mellan tre olika typer av taxibilar som finns i Taxi Stockholms regi. Studien visar att den bil som genererade störst VIKTIGAST JUST NU är att Nollzon sprids till lönsamhet var Teslas Model S 85 vilket kan fler orter. Nollzon finns primärt idag i Stockhärledas till elbilens låga driftskostnader, holm men för att förändra taxibranschen hög efterfrågan via Nollzon och förtur i taxinationellt måste initiativet spridas till fler kön på Arlanda. städer. – Taxibilar körs mycket och man kan – Genom Nollzon ser vi stor efterfrådärmed slå ut inköpspriset på många mil. gan på utsläppsfria taxiresor i hela landet Men att intäkterna för batteribilarna var men tyvärr finns det väldigt få leverantörer så stora förvånade oss eftersom laddninutanför Stockholmsområdet. Nollzon går ut gen utgör en osäkerhetsfaktor. Hög på att skapa efterfrågan på utsläppsfria efterfrågan från Nollzon och taxiresor för att snabba på taxibranArlanda verkar dock kompenseschens omställning till eldrift. Det ra för tiden som spenderas vid vi behöver är helt enkelt fler taxiladdstationen. En av förarna bolag från hela landet som köper vi intervjuade sa att 80% av in elbilar. Vi vill se fler taxibolag hans körningar kommer från som ansluter sig till Nollzon för Nollzon, säger Jens Hagman, att kunna etablera Nollzon på fler projektledare på Stustainable orter, säger Gordon Strömfelt som Innovation. Lukas Lundberg­ är ansvarig för Nollzons expansion ETT PROBLEM SOM kvarstår

Kommunikationsansvarig Nollzon

Vi sl���er b�r� ut rent v�tten! 2025 ÄR VI FOSSILFRIA! Följ med oss �� res�n dit och bli und red�n id�g! ont� t� oss �� m�r n�d�sveriget��i�se

i Sverige.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

SEDAN STARTEN AV Nollzon 2015 har antalet elbilar i taxibranschen ökat. I Stockholm har vi gått från ett fåtal eltaxibilar till över hundra elbilar och elpoddar som alla finns i taxinäringens tjänst på bara 3 år. Nollzon har idag 836 anslutna kontor med nästan 60 000 anställda och därutöver hotell- och konferensanläggningar med 10 000 000 hotellgäster per år. Företag som vill bidra till en tyst och ren trafik finns det alltså gott om och den här typen av näringslivsinitiativ verkar ge resultat.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Text Lukas Lundberg


nt

o l

får godk ä

• En t E t b

m

n i n t gs k i s o E

av jor d k

Vi på Opus Bilprovning besiktar närmare två miljoner fordon varje år. Samtidigt arbetar vi hårt med att lämna ett så litet avtryck som möjligt på vår planet och är därför det första företaget i norden som klimatkompenserar för hela verksamheten. Inklusive din bilresa till och från oss. Vill du också ta ansvar för framtiden? På opusbilprovning.se/miljoe kan du läsa om hur du kan klimatkompensera för all din bilkörning.

Opus Bilprovning AB | Tel. 0775–500 300 | kundtjanst@opusbilprovning.se | www.opusbilprovning.se


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

KOMMUNER

Foto: Christina Axelsson

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

Stor affärs- och klimatnytta när näringsliv och 14 kommuner satsar på biogas Mer lokalproducerad biogas, nya biogasmackar och många fler biogasbilar i kommunernas fordonsflottor. Det är exempel på vad bra samverkan mellan Fyrbodals kommuner och näringsliv kan ge. Text: Christina Axelsson

- I höst utökas nätet av tankstationer - EFFEKTEN BLIR MYCKET kraftfull när för biogas. Fler kommuner får möjlighet att kommuner och näringsliv jobbar sida vid sida för fossilfria transporter. På bara några tanka närproducerat och klimatsmart. Snart kör hemtjänstpersonal och andra kommunår har koldioxidutsläppen i våra fjorton anställda i Strömstad, Bengtsfors, Dals-Ed kommuner minskat drastiskt tack vare och Mellerud på biogas. I ett svep byts där en samverkan kring biogas och el, säger Karin Stenlund, ansvarig för Affärsdriven miljöut- tredjedel av de fossildrivna bilarna ut mot biogasbilar, berättar Karin Stenlund. veckling på Fyrbodals kommunalförbund. De nya biogasmackarna När Trollhättan 1996 byggs av ett lokalt företag som började producera biogas och vågat investera tack vare att köra bussar på gasen var de först i kommunerna förbinder sig att Sverige och kanske även i världen. köpa en viss mängd biogas. I Sedan 2013 producerar framsynta förlängningen innebär det att lantbrukare i Fyrbodal biogas av biogasproducenterna kan ko- och grisgödsel och livsmedutöka sin produktion. elsrester på sina gårdsbaserade - Det här är ett utmärkt anläggningar. Biogasen används Christina Axelsson exempel på hur köpkraften som bränsle i bussar, lastbilar och Kommunikatör i offentlig sektor kan skapa bilar i hela regionen. Hela Gröna Vägen

ANNONS

29

Strömstadsfirman som bygger Teslas laddpunkter

– VI BYGGER LADDINFRASTRUKTUR för elbilar och märker att intresset ökar snabbt, säger Anders Olausson, en av ägarna till Braxel Solutions i Strömstad. Företagets elbilsresa började för några år sedan med att de köpte in två eldrivna skåpbilar för att testa och skaffa sig erfarenheter. – Idag är en tredjedel av våra servicebilar rena elbilar och det fungerar väldigt bra. En oväntad bonus är att vårt arbetsupplägg blir effektivare eftersom vi planerar arbetsdagarna bättre. – Vi ser många fördelar med att köra på el. På sikt kostar det inte mer än dieseldrivna alternativ och vi får mycket positiv respons från kunderna. Våra medarbetare är entusiastiska och det känns bra att arbeta miljösmart. FÖRETAGET ÄR IDAG nischat på att installera laddstolpar, styrsystem, batterilagringsstationer och solcellsanläggningar kopplade till laddningen. Bland kunderna finns bostadsrättsföreningar, kommuner och företag som vill ha helhetslösningar. – Tesla är en av våra mer kända kunder. Vi installerar och servar deras laddstationer i hela Sverige, berättar Anders som under våren anslöt bolaget Br. Axelssons El till Hela gröna vägen.

möjligheter för lokal affärsnytta och global miljönytta, påpekar Karin Stenlund. I BENGTSFORS KOMMUN är den nya biogasmacken efterlängtad. Kommunen är stor till ytan och bilarna går långa sträckor under ett år. – Till en början skaffar vi 40–50 biogasbilar, främst för vård- och omsorgspersonalen. Vi hoppas även att kollektivtrafiken kan gå på biogas. Dessutom blir det nu möjligt för privata aktörer att tanka biogas, säger Göran Eriksson, kommunchef i Bengtsfors.

HELA GRÖNA VÄGEN Projektet Hela Gröna Vägen drivs av kommunerna i Fyrbodal och norska fylkena Östfold och Follo, tillsammans med Elbilsföreningen och Gröna Bilister. Vi arbetar för en fossilfri fordonsflotta i kommuner och näringsliv senast år 2030.

HELA GRÖNA VÄGEN Företag som väljer att satsa på fossilfria transporter och är aktiva i Fyrbodals område, är välkomna att ansluta sig till Hela gröna vägen. Läs om vårt erbjudande på www.fossilfri2030.se.

”Idag är en tredjedel av våra servicebilar rena elbilar och det fungerar väldigt bra.”


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

30 BETEENDE

ANNONS

Foto: Johanna Grant

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Hur kan fler bilister bli mobilister? Ett samtal med Brent Toderian, mobilitetsexpert och tidigare planeringschef i Vancouver stad. Intervjuad av Johanna Grant

Mer makt till kvinnor – för ett hållbart transportsystem Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men för att nå klimatmålen visar forskning att fokus på endast Bilen och Bränslet inte är tillräckligt. Vi måste även ändra Beteende och köra mindre bil. Men vem är det egentligen som förväntas göra jobbet? Text: Johanna Grant

DEN FRÅGAN UNDERSÖKER den nya forskningsrapporten Segmentation of the current levels of passenger mileage by car in the light of sustainability targets – the Swedish case av Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist. Här framgår att endast 25 procent av Sveriges befolkning står för över 90 procent av körsträckorna under en genomsnittlig dag. Och skillnaden mellan könen är påtagligt stor. Till exempel reser kvinnor i snitt 23 kilometer med bil på en genomsnittlig dag medan motsvarande siffra för män uppgår till 33 kilometer. PÅ LANDSBYGDEN ÄR skillnaden mindre, vilket inte är så konstigt i och med att bilen oftast är det främsta färdmedlet. I städer däremot, där kollektivtrafik, gång och cykel finns tillgängligt, är skillnaden märkbar. När alternativ till bil finns, väljer kvinnor det i större

utsträckning. Det ligger i linje med attitydundersökningar som visar att kvinnor och yngre i högre utsträckning tar större allvar på klimathotet och är mer positiva till att ändra sina resevanor. För män och äldre personer, vilka också är överrepresenterade i gruppen som står för mest bilresande, gäller däremot det omvända. De som reser mest är visar sig vara minst villiga att ändra sig.

SAMTIDIGT BERÄKNAR rapportförfattarna att en hållbar nivå för att nå klimatmålen år 2050 ligger på cirka 19 bilkilometer per dag per person, både som förare och passagerare. Utifrån den utgångspunkten blir det tydligt att om Sveriges befolkning i genomsnitt reste som kvinnor i alla åldrar reser, skulle växthusgasutsläppen från vägtrafiken minska i ungefär samma storleksordning som behövs för att klimatanpassa transJohanna Grant ­ portsystemet. Det betyder inte per Ordförande Gröna Bilister

definition att vi har ett jämställt samhälle, men ett hållbart samhälle ur klimatsynpunkt. ATT JÄMSTÄLLDHET OCH hållbarhet går hand i hand är dock tydligt. I praktiken handlar det om att skapa val som likvärdigt svarar mot både mäns och kvinnors transportbehov. Därför är det relevant att titta på, inte bara vem vi planerar för utan också vem det är som planerar? Hur ser det ut med jämställdheten i landets beslutsorgan på nationell, regional och kommunal nivå? Om maskulina normer dominerar dessa, fattas då beslut i led med det attitydundersökningar visar, det vill säga att kvinnor är mer positiva till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik framför infrastruktur för bil? ATT TRO ATT ny teknik kommer att lösa problemet är otillräckligt. Vi behöver samtidigt arbeta med attitydfrågor och ta in värderingar vart vi vill, inte cementera beteenden som finns just nu.

Du pratar ofta om att bygga en stad för människor framför en stad för bilar. Vad innebär det? – Det enklaste svaret är att det handlar om skala. En stad designad för bilar kräver mycket yta och avstånden blir längre. Bilen blir det rationella färdsättet såvida du inte är idealist. En stad designad för människor krymper skalan så att förflyttning och kan ske till fots. Att gå, cykla eller åka kollektivtrafik utgör helt enkelt det bästa valet. Så det börjar med skala, men i förlängningen handlar det också om att staden ska vara “delightful” för människor. Det offentliga utrymmet ska kunna upplevas för alla- till fots. Och om man bor i en mindre ort? – Jag tror att principen för det jag kallar ”en multi-modal design” är densamma, oavsett storlek. I små orter är det oftast lättare att skapa möjligheter för gång, cykel och i vissa fall även delade resor, just för att skalan är mindre. Men om en mindre ort växer och blir större, sker expansionen då med vad jag kallar ett ”stads-DNA”? Ett ”urbant-DNA”? Eller ett ”förorts-DNA” med bilen som främsta färdsätt? Vid en expansion kan man välja den ”genetiska kod” man vill använda. Allt börjar med en markanvändningsplan. Som vi säger här i Vancouver ”the best transportation plan is a great land-use plan”. Hur kan man få till en beteendeförändring när bilen utgör en så stark norm? – I slutänden är detta en självuppfyllande profetia. Om vi tror att vi vill ha en livsstil som bygger på ett bilberoende så är det just det som kommer att byggas. Så min första utgångspunkt är alltid; om du inte vill främja ett bilberoende, designa då inte samhället efter bilen. För då är det svårt att ha en dialog om ”multimodala medborgare”. I dag bygger vi dock fler samhällen med bilen som norm än utan. Och det finns inga skäl till det, ja det finns inte ens någon logik! Siffrorna visar att det är dyrt, ohälsosamt och kontraproduktivt, inte minst i relation till klimatförändringar. Vi gör det främst på grund av marknadskrafter eller för att det saknas förståelse. Men även om vi lyckas med en bättre utformning av våra miljöer så måste vi samtidigt jobba med marknadsföringen. För att få till ett tankeskifte. …du är en mobilist! – Visst, och jag tror på ”the best tool for the job approach”. Val av färdsätt beror på vart jag ska, hur snabbt jag behöver ta mig dit och vilken lösning som passar bäst. Men jag har också valt att bo i en miljö som är utformad för att underlätta den livsstilen. Problemet är att det fortfarande är sällsynt och allt för få människor har möjlighet att göra det valet. Ta del av den fullständiga intervjun på www.gronabilister.se.


H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

Miljöbilar i Stockholm Vi vill göra det lätt att välja rätt Miljöbilar i Stockholm startades av Stockholms stad för över 20 år sedan. Uppdraget var då att skaffa de första miljöbilarna till stadens egna verksamheter. I dag har vi nästan 100 procent miljöbilar i Stockholms stads bilpark – nästan 900 miljöbilar – och Stockholm har utsetts till miljöbilsbästa kommun för femte året i rad.

Många vill fixa laddplats En populär föreläsningsserie för bostadsrättsföreningar har lett till att över 1 000 nya laddplatser på föreningsägda parkeringar är på gång runt om i Stockholm. I november planeras sex nya informationskvällar och nu sprids initiativet till andra kommuner i landet.

Vi arbetar vidare för att öka tempot i övergången till miljöbilar i hela Stockholm och göra det lättare att tanka förnybart. Det gör vi genom att: • Testa och utvärdera nya tekniker och drivmedel ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och Europa. • Guida företag och privatpersoner till de miljöbilar som finns. • Jobba för att etablera laddplatser och tankstationer för hållbara bränslen. • Dela med oss av vår kunskap och driva på för att få lagar och regler som gynnar de bästa miljöbilarna. • Prova på och visa upp bilpoolsbilar, lastcyklar, elcyklar, kombinerade mobilitetstjänster med mera som alternativ till egen bil. • Hjälpa till med miljökrav vid upphandlingar av fordon och transporttjänster.

På fixaladdplats.se finns vägledning och en steg för steg-guide för alla som vill ha laddplatser i bostadsrättsföreningar och fastigheter. Här ligger också mallar och hjälp att söka bidrag till investeringen.

Johan Seuffert och Leopold Malmquist är fordonsansvariga på miljöbilar i Stockholm. Foto: Johan Pontén

Foto: Lennart Johansson

Råd och tips om resor och transporter Vill ditt företag eller organisation ställa om resandet? Broschyren Klimatsmarta resor och transporter visar hur ni kan göra tjänsteresor och medarbetarnas resor till och från arbetet mer hållbara. Här finns också tips om vad som är bra att tänka på vid inköp av egna bilar eller upphandling av transporter. Använd broschyren som inspiration eller för att bygga en egen resepolicy. Stockholm.se/klimatsmarta-resoroch-transporter

Miljöbilar i Stockholm är samlingsnamnet för Stockholms stads satsningar på att främja användning av miljöanpassade fordon och bränslen. > Läs mer på stockholm.se/miljobilar

Det är bekvämast att ladda bilen hemma. Eva Sunnerstedt, chef för miljöbilar i Stockholm föreläser för boende i bostadsrätt om hur man gör för att få laddning på sin parkeringsplats.

Bonusbilen hittar du på miljöfordon.se Med det nya bonus-malussystemet kan den klimatsmarta bilköparen få upp till 60 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Miljöfordon. se listar alla klimatbonusbilar och transportfordon som finns på svenska marknaden – och även de bilar som inte får bonus men slipper extra skatt. På miljöfordon.se kan du: Söka fakta om bilar och transportfordon, lastcyklar och tunga lastbilar. Hitta laddplats och läsa mer om olika drivmedel. Söka bilar efter miljöklass för att se vilka som klarar olika miljözoner. Beräkna utsläpp samt kostnad för att äga bilen.


NYA HELELEKTRISKA JAGUAR I-PACE

SÅ TYST ATT ALLA LYSSNAR.

Nya I-PACE, Jaguars första helelektriska performance SUV, har landat. Med en räckvidd på 480 (WLTP*) / 540 (NEDC**) km och kapacitet att ladda från 0 % till 80 % på mindre än 45 minuter, via en DC 100kW laddare, förenas prestanda och den legendariska förfining som du förväntar dig av en Jaguar. Pris från 819 900 kr. Läs mer och beställ din bil på jaguar.com

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). **NEDC (New European Driving Cycle). Den faktiska räckvidden är beroende av olika faktorer som hastighet, körsätt etc. Service: Fri service de första 3 åren eller 100 000 km, det som inträffar först. Gäller ej Taxi. Garantier: 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km, det som inträffar först, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti (obegränsat miltal) samt 3 års assistansförsäkring inom Europa. Batterigaranti 8 år (eller 160 000 km, det som inträffar först) med en kapacitet över 70% Priserna är inklusive moms och avser Jaguar I-PACE S 400HK AWD Auto. Rätt till ändring av priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.

*


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

BETEENDE

Gordon Strömfelt, Styrelseledamot i Gröna Bilister och specialist inom elbilar och laddinfrastruktur Gordon har pendlat med elbil sedan mars 2012 och har inte tankat en bil sedan september 2016 då även familjebilen blev helt elektrisk.

33

Gordons guide till elbilsköpet: 1. Med införandet av bonus malus kan ett elbilsköp räknas hem på bara några år. Främst tack vare nya klimatbonusen på 60.000 kr men motsvarande fossilbilar beläggs nu även med straffskatt på 10.000-20.000 kr beroende på CO2-utsläpp. 2. Kartlägg dina resor både privat och i tjänsten. Se till att elbilens räckvidd är tillräcklig för att lösa dina vardagsresor med marginal. 3. Låna hem en elbil över natten, då finns gott om tid att testa både nattladdning och jobbpendling. Seriösa återförsäljare löser det om man frågar och då kan man enkelt bilda sig en egen uppfattning om hur det fungerar. 4. Låt en elektriker installera en laddbox och samtidigt göra en översyn av hemmets elsystem. En laddbox gör laddningen säkrare, enklare och snabbare. Det finns nu laddahemmastöd på 10.000 kr för den som installerar laddbox vid hemmet.

Foto: Evelina Strömfelt

Sluta kranka – dags att ladda för framtiden! För alla som definierar sig som bilister på ett eller annat sätt är det minst sagt osäkert vilket ben man ska gå vidare med i sitt elbilsägande. Efterskalven av dieselskandalen verkar aldrig ebba ut när fler och fler biltillverkare avslöjas med dieselfusk och bildirektörer arresteras för bedrägeri och falsk marknadsföring. Text: Gordon Strömfelt

Media släpper en strid ström av nya vetenskapliga rapporter med skrämmande fakta om hur smutsiga dieselbilar är i verklig trafik och hur många människor som faktiskt dör av biltrafikens luftföroreningar och hur de giftiga avgaserna hämmar våra barns utveckling. Biltillverkare hävdar envist sin oskuld och försäkrar att nya avancerade reningstekniker minsann kommer rena bilarnas avgaser och att nya utsläppstester som liknar verklig körning nu ska göra det svårare att fuska. Politiker vill införa nya strängare miljözoner som på sikt kommer förbjuda dieselbilar att köra in i storstädernas stadskärnor. Vissa talar om att förbjuda försäljning av fossila bränslen på sikt, detta trots att bara en bråkdel av dagens bilar kan tankas med biobränslen. Dessutom är det numer en årlig indexerad höjning av skatten på diesel och bensin. Att köpa en ny bensin- eller dieselbil idag är garanterat en katastrofalt dålig affär – framförallt med tanke på ökande driftskostnader men även risk för kommande

förbud vilket kan resultera i fritt fallande andrahandsvärde. Det finns dock ett ljus i mörkret för den som är bilberoende - för alla som inte har en busshållplats utanför porten eller bor på cykelavstånd till arbetet. Det är trots allt väldigt få som kan koppla upp sig och jobba hemifrån och vardagens alla aktiviteter med träning och matinköp kräver oftast tillgång till bil på ett eller annat sätt. Nu införs äntligen bonus malus för alla lätta fordon som säljs efter 1 juli i år. Bilbranschen, bilägarorganisationer och flera motorjournalister målar upp ett skräckscenario där nya fina fossilbilar beläggs med straffskatt på femsiffriga belopp under de 3 första åren vilket kommer fördyra bilägandet enormt – för den som köper en ny stor diesel- eller bensindriven bil vill säga. Men den som räknar rätt – och det krävs ingen avancerad ekvation – och kan tänka i lite nya banor där man ser över det vardagliga behovet av bil, inser snart att det nya skattesystemet gör det möjligt att faktiskt räkna hem en investering i en ny elbil.

Att dagens moderna elbilar har fått utökad batterikapacitet med klart förbättrad räckvidd gör att elbilen också kommer fungera under årets alla varierande resor. Elbilens klimatbonus på 60.000 kr och en bensinbil med total straffskatt på 10.00015.000 kr under de tre första åren (Nissan Leaf jämfört med Nissan Pulsar) ger bara där en besparing på 70.000 – 75.000 kr. Lägg därtill bensinbilens totala driftskostnad på 80.000 – 90.000 kr under 3 år och 6000 mil att jämföra med elbilens elkostnad på 2 kr/mil och billigare service som ger en total driftkostnad på 20.000 kr för samma körsträcka och år. På bara tre år har bonus malus och lägre driftkostnader hämtat hem investeringen i den dyrare elbilen – sedan är det bara att köra vidare i många billiga el-mil. Det är dags för oss alla att överväga elbilen på allvar och ta steget fullt ut. För klotet och kommande generationer – men även för den egna plånboken! Vi som tagit steget blir fler och fler och ingen kommer någonsin gå tillbaka till fossilbilsåldern.

5. Undersök laddmöjligheterna på arbetsplatsen. En elbil har egentligen inget behov av att ladda under dagtid då den oftast klarar hela resan till arbetsplatsen och hem igen. Men det är bekvämt och bilen kan enkelt förvärmas inför hemresan. 6. Köp en elbil som har stöd för snabbladdning med minst 50 kW DC, dvs med någon av laddstandarderna CCS eller CHAdeMO. Det löser även enstaka längre resor med några få stopp utefter vägen. 7. Biogas eller etanol är alternativ. Visar det sig att det inte fungerar för dig med en ren elbil? Satsa istället på en bil som drivs med etanol eller biogas om du vill köra längre dagliga sträckor. 8. Ta alltid bilsäljarens råd med en rejäl nypa salt - speciellt om denne inte kan ge raka svar kring elbilens prestanda och vill styra köpet mot en bensin- eller dieselbil. Fossilt drivna bilar kommer bli allt svårare att sälja efter införande av bonus - malus och om de nya miljözonerna införs i större städer från 2020 kommer framförallt begagnade dieselbilar falla rejält i andrahandsvärde. 9. Sist men absolut viktigast! Köp inte en fossilt driven bil! Det kan bli ditt livs sämsta affär även om du får ordentlig rabatt och nya fina vinterdäck på köpet. Avvakta istället med ditt bilköp och behåll din gamla trotjänare ett tag till. Ökade produktionsvolymer och bättre batterier kommer göra elbilarna billigare och/eller ge längre räckvidd inom bara något år. Tack vare bonus malus kan elbilsköpet räknas hem på bara några år.


kia.com

Nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid och Niro Plug-In Hybrid

Klassledande räckvidd på el – upp till 62 km Våra nya laddhybrider har upp till hela 62 respektive 58 km räckvidd på el och öppnar en värld av förmåner. Du kommer närmare naturen med eldriftens tystnad och minskade utsläpp. Får mer över till fritidsintressen tack vare lågt förmånsvärde och låga pendlingskostnader. Dessutom får du förmånen att köra en familjebil eller en crossover utrustad utöver det vanliga – med en total räckvidd som tar dig riktigt långt när det behövs. Välkommen till förmånsvärlden.

ADVANCE PLUS REK. CA PRIS FRÅN 404.900 KR

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 314.700 KR

Avdrag för klimatbonus ej inräknad*

Avdrag för klimatbonus ej inräknad*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.217 KR/MÅN **

KAMPANJPRIS FRÅN 298.900 KR FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 825 KR/MÅN **

Vinnare av Teknikens Världs Stora Bilpris 2018

STORA

BILPRIS

Erbjudandet gäller levererade bilar t.o.m 31/8 2018 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, samt CO₂-utsläpp 33g/km, Kia Niro Plug-In Hybrid; 1,3l/100km, CO₂-utsläpp 29g/km, enligt den kombinerade körcykeln, NEDC. *Exklusive klimatbonus som utbetalas från den 1e juli 2018. Klimatbonus beslutas och utbetalas av transportstyrelsen. **Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2018. Och enligt den beräkning som gäller till och med den 30e juni 2018. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

AKTUELLT

Ett alternativ till bilen?

Ditt taxival gör skillnad

Vad får du om du korsar en Vespa och en Tesla? Du får nämligen en Vessla. En svensk el-scoter som är ren och tyst. Med statens bidrag till eldrivna cyklar, mopeder och motorcyklar, ta Vesslan upp kampen över gatuutrymmet i landet. Låter det intressant?

Taxi Kurir storsatsar på Elbilar. Andelen elbilar ökar stadigt i företaget men inte tillräckligt. Du och ditt företag kan påskynda omställningen genom att boka elbilstaxi direkt i appen. Läs mer här: http://www. elbiltaxi.se

Gröna nyheter

35

Gröna sidor i samarbete med

Foto: Nat Twiss

Somliga går med hållbara skor Om du ska vara trovärdig när du pratar om hållbar mobilitet bör du börja med att titta ner på dina skor. Ta en titt på Ecosphere schyssta producerade skor – ecosphere.se. Som medlem i Gröna Bilister kan du dessutom få rabatt. Foto: Noemi Prieto Beaulieu Foto: Gordon Strömfelt

Veni vidi vici! Team Gröna Bilister med Nollzon och Hela Gröna Vägen vann den 25-26 maj nordens största elbilsrally. Novisen och veteranen går till historien som segrare i den första officiella regularity rally med elbilar i Svenska Bilsportförbundets regi. Rallyt var en del av projektet GREAT. Foto ZeroMission

Dags att besiktiga bilen? Visste du att Opus Bilprovning klimatkompenserar din resa fram och tillbaka till besiktningsstationen? Utöver det erbjuds du möjligheten att själv klimatkompensera för den körning som har skett sedan senaste

besiktningen. För en medel bilist handlar det om cirka 520 kronor vilket motsvarar ett utsläpp på cirka tre ton CO2e. Pengarna går till Plan Vivo-certifierade skogsprojekt i Bolivia och Stillahavsområdet.

Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!

Foto: E.ON

Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan idag tanka biogas 100 till ett pris som motsvarar 12,73 kronor per liter bensin. Nu kan du som är medlem hos Gröna Bilister tanka din gasbil med förmodligen landets bästa pris. I medlemsavgiften på 150 kronor per år ingår tidningen Trafik och Miljö samt en rad olika förmåner som denna från E.ON, men också från Sunfleet, MoveAbout, Bilpoolen.nu, Hertz och Europcar. Läs mer här: http:// www.gronabilister.se/medlemskap/medlemsrabatter

Fossilfrihet till varje pris? PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till biodiesel HVO har blivit en infekterad fråga. Efterfrågan på HVO stiger snabbt i Sverige och i brist på andra råvaror används allt mer PFAD.

Frågan är om detta bidrar till regnskogskövling i Sydostasien. I så fall kan den förnybara dieselns klimatnytta gå förlorad, liksom många andra värden. Läs mer om Gröna Bilisters synpunkter här: http://www.gronabilister. se/palmolja-pfad

Välkommen till våra seminarier i Almedalen Gröna Bilister anordnar tre seminarier och medverkar i ett flertal andra under veckan i Visby. Kom och delta i diskussionen om hur vi uppnår ett hållbart transportsystem i Sverige!

psyket på temat bryta mönster och invanda beteenden.

1. Hur kan politiken få bilister att välja andra färdsätt och utvecklas till hållbara mobilister? Vad krävs av politiken för att få bilister att utvecklas till smarta mobilister som reser mer hållbart? Om ändrade beteenden på väg mot ett fossilfritt samhälle.

3. Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det? Varför används fyrstegsprincipen så sällan fastän alla parter tycker om den i teorin? Gröna Bilister har undersökt varför steg 1och 2-åtgärder så sällan implementeras, och kommer att diskutera med en panel om hur fyrstegsprincipen kan omsättas i praktisk verklighet.

Tid: Den 2 juli kl 15:55 - 16:30 Foto: Shutterstock

Tid: Den 2 juli kl 15:00 - 15:45 2. Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande? Bilen som norm för resande är stark i Sverige. Vad krävs för att bryta normer? Och vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande? Vi går på djupet i det mänskliga

Tid: Den 5 juli kl 08:00 - 08:45 Läs mer om våra seminarier nedan. Vi håller till på Uppsala universitet – Campus Gotland, B-huset. Huvudentré på Cramérgatan 3.


En helt ny elbil är på väg... Nu kan du förhandsboka Audis första helt eldrivna bil. Bokningen är inte bindande, men vi rekommenderar starkt att du behåller din plats i kön. Avtäckningen sker i slutet av augusti, men första steget mot framtiden tar du på audi.se/e-tron

Profile for Newsfactory Media Group

Trafik och Miljö 2018  

Trafik och Miljö 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded