Tid för konferens 2021

Page 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY MEDIA GROUP

konferens Tid för

SVERIGES STÖRSTA KONFERENSMAGASIN | www.tidförkonferens.se

FEM HETA AKTIVITETSTIPS:

Utekonferens i alla väder MICHAEL SCHÜLLER, VD SVENSKA MÖTEN:

”Jag tror på kraften i det fysiska mötet” UTLANDSKONFERENS:

Miljöombyte på riktigt

2021


Möten på dalavis I Dalarna finns möjligheter att mötas på spännande och nytänkande sätt. Här låter vi vår kanske allra största tillgång – naturen – ta plats på konferensen. Med den som utgångspunkt träffas vi säkert och anpassat, i miljöer som både triggar kreativiteten och stärker teamkänslan. Allt för att ni ska få bättre resultat. Håll mötet utomhus, med projektorduken uppspänd mellan några träd. Ha grupparbete i hängmattan med utsikt över sjön, spåna idéer samtidigt som ni tillsammans lagar kvällens middag över öppen eld och prata om mål och visioner medan ni täljer er egen dalahäst. Walk and talk sker längs vandringsleden – eller varför inte under en bike and talk på cykelsadeln? Visit Dalarna samlar, utvecklar och förmedlar Möten på Dalavis och Dalarnas många duktiga konferens- och upplevelseföretag serverar produkten. Hitta det just du söker på

visitdalarna.se/motenpadalavis


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 3

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

INNEHÅLL 20

LEDARE

04 MICHAEL SCHÜLLER: ”Jag tror på kraften i det fysiska mötet” 11 HOTEL TYLÖSAND 12 NOVA PARK OCH STENINGEVIK 14 VÅR GÅRD 17 ÖRENÄS

18 STOCKHOLM CITY CONFERENCE CENTRE 20 MILJÖOMBYTE PÅ RIKTIGT Nu är det återigen möjligt att åka på en konferensresa i Europa

04

23 HOOKS HERRGÅRD 25 INVESTERA I KONFERENSEN OCH TRE BOKTIPS 26 MÜNCHENBRYGGERIET 29 YASURAGI 31 UTEKONFERENS I ALLA VÄDER Låt dig inspireras till höstens möten

31

35 MORA HOTELL & SPA 36 SCANDINAVIAN XPO 39 GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN 41 LOFSDALEN

25

42 TID FÖR KONFERENS 01.2022 Med hållbarhet i fokus Utgivning vecka 11 2022

konferens Tid för

DENNA TEMATIDNING ÄR PRODUCERAD AV NEWSFACTORY­MEDIA GROUP Redaktör och text: Ingela Engblom, ingela@texting.se Projektledare: Mikael Kollberg, mikael.kollberg@newsfactory.se Försäljning: Elisabeth Bülow, elisabeth.bulow@newsfactory.se Grafisk form: Madeleine Strandberg, madeleine.strandberg@newsfactory.se Traffic och repro: Newsfactory Production Tryck: Kroonpress BOKA ANNONS: Elisabeth Bülow, 073 528 91 44 eller via mail: elisabeth.bulow@newsfactory.se

Newsfactory AB, Sandhamnsgatan 63A, 2tr, 115 28 Stockholm ­08-545 03 990 | info@newsfactory.se | www.newsfactory.se Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? ­Kontakta Mikael Kollberg på 0708-60 90 57 eller mikael.kollberg@newsfactory.se

www.tidförkonferens.se

Nu är det tid för konferens – på riktigt LÄNGTAN EFTER ATT FÅ SES ÄR ENORM. Inför det här numret av Tid för konferens har jag prata med ett stort antal konferensanläggningar runt om i Sverige. Alla säger samma sak. Bokningar av fysiska möten och konferenser ökar markant. Ska du boka en större kickoff inom det närmsta halvåret kan det redan vara svårt att hitta ledig kapacitet. Så vänta inte – ge teamet en chans att mötas på riktigt. Låt kreativiteten och arbetsglädjen väckas till liv igen. EFTER VARJE LÅGKONJUNKTUR finns det alltid ett uppdämt behov av att konferera. Men ”postcovid” är något helt annat. I ett och ett halvt år har det varit totalt mötesstopp vilket inte främjat de mjuka värdena. Att de digitala konferenserna inte har räckt till är de flesta överens om. Därför är det roligt att höra hotell och kursgårdar berätta om denna ketchupeffekt av bokningar. Först vågade ingen konferera och nu vill alla mötas. PÅ NÄSTA UPPSLAG FÅR VI möta Svenska Mötens nya vd Michael Schüller. Han ser positivt på framtiden och berättar om den strukturomvandling som branschen står inför. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.

Trevlig läsning!

Ingela Engblom Redaktör & skribent


4 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

MICHAEL SCHÜLLER:

NEWSFACTORY

”Jag tror på kraften i det fysiska mötet” Förändringens vindar blåser över mötesbranschen. Det digitala mötet kommer att integreras med det fysiska och göra morgondagens möten mer strategiska och klimatsmarta. Med den övertygelsen tar Michael Schüller över vd-posten på Svenska Möten. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: BEATRICE GRAALHEIM

D

ET KRÄVDES EN PANDEMI för att vi

skulle förstå hur viktigt det är med fysiska möten. Vi har lärt oss att mötas digitalt men också oss insett hur dåligt det fungerar för att skapa engagemang, svetsa samman team och stärka företagskulturer. – Det fysiska mötet är motorn i all företagsutveckling. Motivation, inspiration och kreativitet är nödvändiga faktorer för att en organisation inte ska stagnera, säger Michael Schüller, vd Svenska Möten.

SVENSKA MÖTEN ÄR EN FÖRENING som ägs av

drygt 130 mötesanläggningar runt om i landet. Förutom att värna medlemmarnas intressen hjälper de företag och organisationer med konferensbokning och mötesplanering. Michael Schüller tillträdde som ny vd i slutet av juni men har många års erfarenhet från branschen. Tidigare har han haft ledande roller på bland annat Egencia, Meetings & Events American Express och DIB Travel. När vi talas vid i början av augusti har han redan skapat sig en god uppfattning om vad som väntar honom – både möjligheter och utmaningar. – Mitt hjärta klappar lite extra för konferensbranschen då jag tror på kraften i det fysiska

mötet. Jag ser positivt på framtiden och är övertygad om att vi kommer att återhämta oss. Just nu befinner vi oss i ett unikt och spännande läge där mötesbranschen har chans att professionaliseras, säger han. ATT MÖTESBRANSCHEN STÅR inför en struktur-

omvandling är de flesta överens om. Det är en förändring som med all säkerhet skulle ha skett förr eller senare men som skyndats på av pandemin. När viruset tvingade oss att arbeta hemma var många både förvånade och entusiastiska över hur bra det digitala mötet fungerade. Vissa typer av möten kommer förmodligen aldrig mer bli analoga. – Men nu är vi trötta på Zoom och inser hur mycket som har gått förlorat.

VI GÅR MOT EN FRAMTID där det digitala mötet

kommer att kombineras med det fysiska. Det tvingar företagen att fundera över syftet med varje enskilt möte. Ska det vara online eller på en konferensanläggning? Informationsutbyte, projektavstämningar och rena arbetsmöten kommer även fortsättningsvis fungera alldeles utmärkt digitalt. – Att utgå ifrån syftet redan vid planeringen höjer mötets kvalitet och resultat, vilket är en


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 5

”Det fysiska mötet är motorn i all företagsutveckling. Motivation, inspiration och kreativitet är nödvändiga faktorer för att en organisation inte ska stagnera.”


6 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

”Att utgå ifrån syftet redan vid planeringen höjer mötets kvalitet och resultat, vilket är en utveckling i rätt riktning. För att företag ska utvecklas med kreativa medarbetare som arbetar mot samma mål, krävs en stark företagskultur. För att skapa det behöver vi mötas.” utveckling i rätt riktning, menar Michael Schüller. För att företag ska utvecklas med kreativa medarbetare som arbetar mot samma mål, krävs en stark företagskultur. För att skapa det behöver vi mötas. EN MÖTESFORM SOM TOG fäste under pande-

min är hybridmötet. Det uppstår när fysiska möten kombineras och integreras med digitala. – Hybridmötet innebär en möjlighet till effektivisering. Talare eller deltagare kan koppla upp sig under delar av mötet. Det leder också till lägre klimatpåverkan eftersom vissa resor kan undvikas. Det här är ett helt nytt sätt att se på möten men som också ställer högre krav på arrangören, säger han. Sveriges konferensanläggningar var snabba med att ställa om när pandemin slog till. Trots ekonomiska svårigheter investerade

många i digitala studios och utrustning för hybridmöten. Michael Schüller menar att det är en satsning som de inte kommer att ångra. – Den nya tekniken är här för att stanna och den kommer inte att leda till färre möten. För varje ny teknikutveckling har olyckskorpar siat om konferensbranschens död. Telefonkonferensen, internet och videomötet – alla skulle de ersätta konferensen. Men för varje ny teknik ökade behovet av fysiska möten. – Nya möjligheter ger lägre trösklar. Samma sak sker nu. Under pandemin har det skapats massor av nya arbetsgrupper runt om i landet, distansteam som aldrig har setts. Nu är det dags för dem att mötas på riktigt vilket kommer att leda till en ökad efterfrågan på konferensanläggningarna, säger han. All forskning inom området visar att de bästa arbetsgrupperna är de som känner tillit.

Michael Schüller menar att en förutsättning för att känna tillit är fysiska möten. Han tror att team även fortsättningsvis kommer att arbeta på distans men att de kontinuerligt kommer att ses öga mot öga för att skapa en bra arbetsmiljö som känns trygg. SAMTIDIGT SOM MÖTESBRANSCHEN genomgått ett brutalt stålbad har många konferensanläggningar lyckats frammana en otrolig kreativitet. Förutom att de stärkt sin digitala kompetens har de vänt sig till den privata marknaden. Matkassar, utomhusfika, Coronasäkra helgpaket... Det är en omställning som Michael Schüller är säker på kommer att vara lönsam även i ett långsiktigt perspektiv. – En stark trend, som pandemin har bidragit till, är att gränsen mellan arbete och fritid suddats ut. En weekend blir till arbetsdag och en konferens blir till en minisemester.


Möten, mat och makalös natur Varmt välkommen till nyöppnade Sånga Hotell & Konferens

Telefonnr 010-18 44 800 | info@sanga-saby.se | sanga-saby.se


KONFERENS PÅ HJÄRNANS VILLKOR På Gällöfsta Konferens är allt utformat från en mental tallriksmodell för hjärnan. Det är inget vi har hittat på själva utan är baserat på hjärnforskning och handlar om att få balans mellan avkoppling, rörelse, reflektion, lek, fokusering, umgänge och sömn. Vi lovar att det även kommer få ditt hjärta att klappa!

Bortom färisten – där hjärna och hjärta möts

gallofstakonferens.se


NEWSFACTORY

De anläggningar som har ställt om under pandemin har skapat förutsättningar för att tillmötesgå den här beteendeförändringen, säger Michael Schüller. SVENSKA MÖTEN HAR UNDER många års tid

arbetat för att skapa hållbara och säkra möten. I spåren av pandemin kommer de att växa i betydelse för konferensbranschen. Historiskt sett har företag inte tagit möten på lika stort allvar som affärsresor. Meeting Management har inte prioriterats. – Här kommer vi att se stora förändringar. Möten kommer, precis som affärsresor, få strukturerade policys att följa. Frågor om miljöpåverkan och säkerhet liksom om mötets ”return of investment” kommer att diskuteras mycket mer framöver, säger han. Att åka på konferens är ett strategiskt beslut och Michael Schüller är övertygad om att synen på mötesbranschen kommer att bli mer seriös. Han menar också att all administration omkring mötet går att effektivisera. Det finns en föreställning om att det inte går att

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

”En stark trend, som pandemin har bidragit till, är att gränsen mellan arbete och fritid suddats ut. En weekend blir till arbetsdag och en konferens blir till en minisemester.” boka konferenser på nätet. Idag går nästan allt att göra online. Bokning, deltagaradministration, ekonomihantering... Effektiva nättjänster går att kombinera med personlig rådgivning och service. Det behöver inte vara antingen eller. Förutom att det kommer att ställas större

TID FÖR KONFERENS | 9

krav på beställare och arrangör kommer det även att bli mer komplext att vara mötesledare. För att ett hybridmöte ska bli effektivt och givande måste den som håller i det ha full kontroll på tekniken. Mötesledaren måste dessutom ha förmågan att engagera och inkludera alla trots att de inte sitter i samma rum. EN ANNAN UTMANING som framtidens mötesledare står inför är att hålla i ett hub-möte. Det är ett mötesformat som knyter ihop flera olika fysiska möten digitalt. Grupper av deltagare sitter i ”hubbar” på olika platser i Sverige eller ute i världen. Tack vara hub-möten kan stora globala kickoffer arrangeras utan onödiga avtryck på klimatet. Den nya tekniken som många anser vara ett hot mot konferensbranschen ser Michael Schüller som en möjlighet. – Verktygen är här för att stanna men inte på bekostnad av det fysiska mötet. Vi är i ett spännande läge och jag ser fram emot att få vara med och driva mötesbranschen in i en ny tid fylld av möjligheter.


Äntligen möten. Närmare. Distansmöten i all ära. Men nu är tiden tillbaka där vi kan träffas på riktigt igen. Vi gläds åt detta och planerar varje arrangemang in i minsta detalj för att skapa den bästa – och säkraste – upplevelsen för dig som gäst. Hos oss finns olika mötesmiljöer för att passa allt från klassisk utbildning och seminarier till kreativt samarbete och nätverkande. Oavsett om du väljer den fantastiska Bankettsalen från sekelskiftet med stuckaturer i vitt och guld, den toppmoderna hörsalen eller en av våra trivsamma mindre mötesrum, har alla lokaler fast teknik för videokonferens. Det möjliggör det nya, så kallade ”hybridmöten” – och allt centralt mitt i Stockholm city. Ett lyckat möte består inte bara av fina lokaler. Det är många pusselbitar som spelar in för att skapa den perfekta helheten. Till exempel kommer all den goda maten från Restaurang Grodan som är belägen i samma fastighet. Så genom att göra allt vi kan för att erbjuda dig en hög service och trygghet, hoppas vi att du får en upplevelse att ta med dig och minnas. Titta in på vår hemsida: www.ivakonferens.se eller kontakta oss på: konferens@iva.se Välkommen!

GREV TUREGATAN 16, STOCKHOLM 08–791 30 00


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 11

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

KORT OM HOTEL TYLÖSAND Rum: 230 Lokaler: 32 st i olika storlekar (750 pers. i det största) Ägare: Björn Nordstrand och Per Gessle I hotellet finns Sveriges största konstgalleri för modern fotokonst.

HOTEL TYLÖSAND

Hitta tillbaka till varandra i en inspirerande miljö Gemensamma upplevelser svetsar samman teamet. Samla kollegorna i en miljö fylld av musik, konst och kreativa mötesrum. Be inspired på Hotel Tylösand! TEXT: INGELA ENGBLOM

K

ONFERENSGRUPPERNA återvänder

till Hotel Tylösand. Huset fylls av människor som hungrar efter att träffa sina kollegor igen. Aldrig har det fysiska mötet varit viktigare än nu. – Det är en härlig energi i hela hotellet. Överallt syns grupper i ivriga samtal. De fikar, sitter länge på lunchen och promenerar på stranden. Nu är det fokus på laget och inte på jaget, säger Elisabeth Haglund, vd Hotel Tylösand. När företag letar mötesplatser idag har miljön runtomkring lokalen fått en större betydelse än tidigare. Syftet med konferensen är oftast att öka sammanhållningen i gruppen. Att tillsammans uppleva en inspirerande atmosfär med starka intryck och naturupplevelser skapar de bästa förutsättningarna. Hotel Tylösand är ett hus byggt av konst och musik, utanför ligger havet och sanddynerna. – Det är stunderna före och efter själva mötet som sammansvetsar gänget. Hos oss stannar de kvar under hela konferensen. De får tid att njuta av miljön och av att få vara tillsammans, säger hon.

NÄSTAN ALLA GRUPPER vill göra någon aktivitet men de behöver inte vara spektakulära. En vinprovning, blanda sin egen bodyscrub, en kort meditation eller en promenad på stranden. Walk an talk utmed Prins Bertils stig är populärt. Deltagarna får en uppgift att lösa samtidigt som de går utmed den vackra kustpromenaden. – Samarbete i frisk luft – det är den nya tidens grupparbete, säger Elisabeth Höglund.

VISST HAR DET FUNNITS en oro även på Hotel Tylösand för att konferenserna inte skulle komma tillbaka efter pandemin. De valde ändå att vidareutveckla verksamheten. – Vi låste inte dörren i mars 2019 utan har fortsatt att jobba framåt och hitta på nya saker, berättar hon. Bland annat har spaavdelningens behandlingsrum fått ett ansiktslyft och musiken har flyttat in även där. Som ett av de första spahotellen i Sverige kan Hotel Tylösand nu erbjuda biohacking som behandlingsform. Med hjälp av ny teknik och beprövad vetenskap stimuleras kroppen att själv sätta igång processer som på olika sätt triggar immunförsvaret. – Vi grämer oss inte över historien utan tittar framåt. Vårt positiva synsätt smittar av sig på både gäster och medarbetare, säger Elisabeth Haglund. HOTEL TYLÖSANDS STÖRSTA satsning är en ny hotellbyggnad som ska stå klar 2023. 39 nya

hotellrum och en konferenslokal kommer att integreras med den befintliga verksamheten. Lobbyn kommer att öppnas upp och ge hotellet en ny känsla. Redan i september samlades över 200 tandläkare för att konferera på Hotel Tylösand. Det var länge sedan en så stor grupp möttes på hotellet. Deltagarna var glada över att få ses igen. Arrangören var nöjd med att de faktiskt vågade genomföra ett så stort arrangemang. Inte minst var medarbetarna på Tylösand lyckliga. – Vi njuter av att höra sorlet och skratten igen, av att få känna tempot i huset och av att få möta våra gäster. Det är ju därför vi är här, avslutar hon.

Mer information: tylosand.se/konferens


12 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

KORT OM NOVA PARK CONFERENCE - 117 rum - 213 bäddar - 9 lokaler - 300 platser i största lokalen - Arlanda 12 minuter KORT OM STENINGEVIK - 61 rum - 112 bäddar - 13 lokaler - 100 platser i största lokalen - Möjlighet att hyra litet Säteri för möten i avskildhet - Arlanda 10 minuter

MAGNUS ERICSON, VD NOVA PARK & STENINGEVIK

”Det fysiska mötet har aldrig varit viktigare än nu” Tid för samtal, härliga måltider och ett varmt bemötande. Det är vad mötesdeltagare helst vill uppleva när det blir dags för den första konferensen på två år. En inspirerande miljö med hög kvalitet står också högt upp på önskelistan. Vad kan väl vara bättre än ett möte på Nova Park eller Steningevik? TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: CHAIKO&MARKSTEDT PHOTOGRAPHY

I

NTE LÅNGT FRÅN ARLANDA ligger Nova Park och Steningevik. Det är två renodlade mötesplatser där medarbetarna är proffs på konferenser och events. Medan Nova Park är ett modernt konferenshotell med stor kapacitet är Steningevik en mindre och mer idyllisk mötesplats invid Mälaren. Magnus Ericsson är vd för bägge. Senast vi talades vid var för ett år sedan och då spådde han att konferenser skulle bli viktigare än någonsin efter pandemin. Han fick rätt. Bokningarna strömmar in. – Det är enormt tryck på möten. Företag

prioriterar konferenser på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare, säger han. FÖRVÄNTNINGARNA ÄR HÖGA. Då många inte

har haft några fysiska möten på två år är det extra viktigt att konferensen blir lyckad nu. – Det är inte läge att leta efter det billigaste alternativet. Nu gäller det att hitta en plats som ger den bästa upplevelsen för alla i gruppen, säger Magnus Ericsson.

EN HÖSTKONFERENS ett normalt år handlar om ekonomiska mål och vägen dit. I år är

syftet med mötet att lära känna varandra igen. Företagen satsar därför lite extra på en fin miljö, goda måltider och sammansvetsande aktiviteter. Det är inte tiden i konferenslokalen som är viktigast. Det är de informella stunderna mellan dagordningens punkter som alla har längtat efter. – På Nova Park sitter smågrupper i vår stora Water Lounge och samtalar. Några är i poolen, andra i bastun eller relaxen. På Steningevik samlas de på terrasserna eller i våra sköna soffgrupper och pratar om tiden som varit, berättar han.


NEWSFACTORY

BÄGGE ANLÄGGNINGARNA har generösa ytor mellan möteslokalerna. Det har varit en strategi från början. Umgängesrummen är alltid uppskattade, nu mer än någonsin. – Det kommer att ta tid innan vi har bearbetat den kris som vi har gått igenom. Vi har behov av att dela med oss av våra erfarenheter och det gör man inte alltid bäst i en konferenslokal, säger han. Konferensbranschen har nåtts av en positiv och snabb vändning. På Steningevik steg beläggningen från noll till hundra procent i augusti. Magnus Ericson är mer än glad över det men medger att det finns utmaningar. Framförhållningen är kort och det gäller för personalen att snabbt kunna ställa om och tillmötesgå de nya förväntningarna. – Vi står på tå och vi gör det bra! Det som gör det extra roligt är att gästerna är så positiva och tacksamma. NOVA PARK OCH STENINGEVIK gjorde ett

aktivt vägval under pandemin. De behöll sin personalstyrka. Alla avdelningar är intakta och har därför kunnat återgå till det proffsiga kundbemötande som alltid varit utmärkande för de bägge anläggningarna. – Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Under många års tid har vi byggt upp en stark företagskultur och det är på den vår verksamhet vilar. Genom att behålla personalen har vi kunnat bevara den, berättar Magnus Ericsson.

TILL SKILLNAD FRÅN MÅNGA andra aktörer

behövde de inte börja om från början när kunderna återkom efter sommaren. De kunde

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

”Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Under många års tid har vi byggt upp en stark företagskultur och det är på den vår verksamhet vilar. Genom att behålla personalen har vi kunnat bevara den.” Vd Magnus Ericson om det aktiva valet att behålla all personal under de tuffa pandemiåren.

omedelbart leverera samma produkt som före pandemin. För Magnus Ericsson var beslutet att behålla personalen en investering för framtiden. EFTER TVÅ ÅR UTAN konferenser är företagen ovana vid att arrangera möten och behöver anläggningarnas stöd. Om konferenspersonalen i sin tur är orutinerad kan det bli en smärre katastrof. Det har Nova Park och Steningevik undvikit genom att se till att erfarenheten finns kvar mellan väggarna. Köket står också intakt vilket borgare för hög kvalitet i restaurangen.

Logirum på Steningevik

Water Lounge på Nova Park

TID FÖR KONFERENS | 13

– Det finns ett jättesug efter att äntligen få bli serverad en god måltid. Det är nog det som våra gäster uppskattar allra mest. DET ÄR ETT STORT TRYCK på bokningarna inför julen. Många företag vill ha någon form av fest men inte ett vanligt julbord. Redan före pandemin provade Nova Park och Steningevik ett koncept där de servar en buffé vid borden, ett upplägg som kommer väl till pass i år. – Det blir en mycket trevligare stämning. Gästerna slipper trängas kring skinkan och kan istället sitta kvar och prata med sina bordsgrannar, berättar han. ATT UNDVIKA TRÄNGSEL är bara en av alla

förändringar som pandemin fört med sig. Magnus Ericsson tror att pendeln kommer att gå fram och tillbaka tills den slutligen hittar en balans som fungerar. Digitala eller fysiska möten kommer att vara den stora frågan. Syftet med mötet kommer förhoppnings att få en större betydelse i framtiden. Han hoppas att val av mötesform och policys ska styras utifrån vad företagen vill uppnå med sina konferenser. – Branschen har i princip sett likadan ut sedan lågkonjunkturen 2009. Det känns uppfriskande med förändring och nya tankesätt. Vi på Steningevik och Nova Park ser fram emot att tillsammans med våra kunder utveckla framtidens möten.

Mer information: steningevik.se och novapark.se

Jenny Adamsson, bokningsansvarig Nova Park

Steningevik

Konferenslokal Linne på Nova Park


14 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

Vår Gård står rustad för den nya tidens möten Det händer spännande saker på Vår Gård i Saltsjöbaden. Mitt i pandemin har de skapat en levande destination där människor ska kunna mötas på en mängd olika sätt.

S

ALTSJÖBADEN ÄR Stockholms närmsta skärgård med närhet till både skog och storstad. Här, invid Baggensfjärdens strandkant, ligger Vår Gård. I snart 100 år har människor kommit hit för att utbilda sig och konferera. Gästerna möts av byggnader från olika tidsepoker som hänger samman på ett smakfullt sätt. Efter en lång tids frånvaro återkommer nu konferensgrupperna till Vår Gård. – Äntligen fylls husen och trädgården med konferensgäster igen. Det bokas möten och kickoffer som aldrig förr, säger Caroline Weineson, försäljningschef på Vår Gård. MYCKET ÄR SIG LIKT men företagens konferens-

beteenden har till viss del förändrats. Före pandemin var innehållet i dagordningen det viktigaste. Idag är det själva mötet mellan medarbetarna som är syftet med konferensen. – Fokus ligger på att låta kollegorna få träffas igen och diskutera de frågor som de inte har kunnat avhandla via Teams. ”Postcovid-konferenserna” är mer informella än traditionella, vilket vi har anpassat oss efter, säger hon.

TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: VÅR GÅRD MILJÖN PÅ VÅR GÅRD uppmuntrar till möten

mellan människor. En starkt bidragande orsak till det är personalen. Så fort du kommer innanför dörren känns det i luften. Här trivs medarbetarna, de är stolta över sin produkt och är engagerade. – Jag tror att det blir roligare för gästen att vara här när de känner att vi som jobbar har det bra tillsammans. Det skapar en trygghet och det i sin tur öppnar upp för givande och kreativa samtal, säger Caroline Weineson.

ETT EXEMPEL PÅ EN förändring i kundernas

mötesbeteende är att de idag ofta väljer bort den vanliga konferensmåltiden, bestående av flera serverade rätter, mot något mer lättsamt och mingelvänligt. Ett annat exempel är att aktiviteterna är enklare än de var före pandemin. Då skulle varje minut fyllas med avancerade övningar. Nu räcker det med pingis och kubb. – Det är ett underbart sorl över hela anläggningen. Gästerna har ett enormt behov av att prata med varandra. Det är så många samtal som ska tas igen.

VERKSAMHETEN PÅ VÅR GÅRD har sedan starten på 1920-talet varit inriktad på konferens och utbildning. Mitt i pandemin bestämde de sig för att ändra kurs. Det som förr var en sluten konferensanläggning är idag en öppen mötesplats där även privatpersoner är välkomna. Strategin fanns där sedan tidigare men Covid-19 satte fart på förvandlingen. När konferenserna bokades av startade omvandlingen tidigare än planerat. – Det var fantastiskt att få gasa i ett så tufft läge. Genom det har vi haft tid ställa om och står nu rustade för att välkomna en härlig mix av gäster, säger hon.


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 15

KORT OM VÅR GÅRD

ATT KONFERENSGÄSTERNA har glädje av förvandlingen är Caroline Weineson övertygad om. Även om deltagarna anländer i grupp är alla individer och det nya utbudet ger mervärden till konferensen. Den första förvandlingen skedde förra sommaren då lobbyn byggdes om till ett Bageri & Vincafé. Här kan gästerna hänga från tidig morgon till sen kväll, alla dagar i veckan. Under våren har ett stort antal logirum gjorts om till att bli endera minidubbelrum eller juniorsviter. – Det är ett jättelyft, inredningen i de nya rummen är så cool! Nu kan vi inte bara ta emot weekendgäster utan även konferensgrupper som vill boka dubbelrum.

”Det var fantastiskt att få gasa i ett så tufft läge. Genom det har vi haft tid ställa om och står nu rustade för att välkomna en härlig mix av gäster.” Caroline Weineson, försäljningschef Vår Gård

EN TYDLIG KONFERENSTREND är att efterfrågan

på öppna ytor ökar. Företagen vill inte längre tränga ihop deltagarna i små grupprum utan vill istället sprida ut dem i luftiga och inspirerande miljöer. Med det i åtanke har Vår Gård skapat en ny loungemiljö på vinden. Här kan smågrupper hitta kreativiteten samtidigt som lokalen kan användas för fester och större konferenssittningar. – Men vår allra hetaste nyhet har inte haft invigning än. Under hösten öppnar en helt ny

Konferenshotell för såväl stora konferenser som mindre ledningsmöten. Hyllad restaurang med fokus på närproducerade råvaror. Eget bageri med både bagare och konditor. - 128 rum varav 85 enkel, 26 dubbel, 14 juniorsviter och 3 sviter. - 23 lokaler varav största rymmer 290 gäster. - 4 grupprum - 190 gäster i matsalen

à la carte restaurang i Vår Gårds äldsta byggnad, Skärtofta, berättar Caroline Weineson. RESTAURANG SKÄRTOFTA blir en egen verk-

samhet i verksamheten. I den rosa tegelbyggnaden, med tinnar och torn, kommer gästerna att kunna njuta av förstklassiga måltider. Här kan mindre grupper boka bord och de dagar då restaurangen inte är öppen för allmänheten kan företag abonnera den. Vägg i vägg med Skärtofta ligger en före detta eventlokal med en makalös utsikt över Baggensfjärden. Den byggs nu om till en bar med stora panoramafönster. – Restaurang Skärtofta kommer att stärka Vår Gård som destination och blir ytterligare en anledning för företag att mötas i Saltsjöbaden, säger hon. Havet är ett annat skäl till varför Vår Gård passar så bra för konferenser. Kajaker och SUPar väntar vid strandkanten. Vår Gård har en egen ö där det finns möjlighet att bo

i tält för de som söker en extra utmaning. Bastun har försetts med en ny relaxlounge med härliga vilosängar och därifrån är det lätt att ta sig ut på bryggan för ett kallbad. Ett nytt (och snyggt!) utegym stod klart i somras och det finns även en mindre träningsstudio inomhus. Ofta arrangeras yoga och andra gruppträningar. CAROLINE WEINESON HAR så många positiva

nyheter att berätta att hon nästan glömmer bort det som är mest unikt med Vår Gård. Det är en plats fylld av konst. I trädgården, i korridorerna, i lokalerna, ja överallt finns verk av berömda konstnärer. Axel Törneman, Isaac Grünewald, Marc Chagall, Sven X-et Erixson och Carl Milles – alla de stora finns där. – Hos oss finns inspirationen bokstavligen på väggarna. Det räcker med att bara vistas här för att det efterlängtade mötet och samtalet ska bli givande, avslutar hon.

Mer information: vargard.se


Här är det gott att vara! God mat och dryck är ett givet tillbehör till viktiga möten. Därför lagar vi mat med säsongens bästa råvaror, inspirerad av hela världen med självklar omtanke om vår miljö. Vårt spännande hus erbjuder flexibla salar och rum för upp till 1 120 personer, en slående utsikt över Uppsala och närhet till hotell, tåg och flyg. Och vi hjälper dig förstås med allt. Från start till mål. Välkommen till UKK! 018-727 90 20 konferens@ukk.se ukk.se

En del av Uppsala kommun Biljetter: ukk.se 018-727 90 00 #uppsalakonsertkongress


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 17

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

ÖRENÄS SLOTT

Historisk plats för moderna möten

Örenäs Slott är en pärla i Skåne som bjuder in till fantastiska möten. Läget i vacker natur med magisk utsikt över Öresund och Ven endast 20 minuter från Helsingborg city, gör anläggningen unik.

S

LOTTET, SOM ÄR ett av Sveriges yngsta,

byggdes av sockerkungen Carl Tranchell. Det stod färdigt 1918 och innehar för sin tid moderniteter så som hiss, telefonanläggning och centraldammsugare. Vid ett besök i slottets vackra salonger njuter ni fortfarande av flera detaljer i original.

DET MODERNA KONFERENSHUSET innehåller 15 konferenslokaler varav den största tar upp till 350 personer. Denna eventhall är byggd för att kunna hantera event så som bilutställningar och har fantastiska 11 meter i takhöjd.

DET FINNS ANLEDNINGAR för alla att besöka Örenäs Slott. Oavsett om det är för ett möte med kollegorna eller en helg att koppla av så kommer ni får uppleva den varma servicen från personalen, salongerna som avslöjar delar av historiken samt den spektakulära utsikten. Örenäs slottsrestaurang serverar fantastiskt god mat, med rätter lagade från grunden av råvaror från lokala producenter.

www.sundbyholms-slott.se/konferens/

TIDEN MELLAN MÖTENA är också viktig för

en lyckad konferens. Sträck på benen i den vackra slottspark, andas in den saltstänkta luften och fånga magiska ögonblick där land möter hav. Örenäs slott erbjuder även båtturer till Ven, RIB-båtsafari, femkamp och mycket mer. Varför inte testa fiskelyckan och pilka torsk i Öresund?

DEN 1 OKTOBER TAR ESS group över Örenäs

Slott. Sedan tidgare har Ess group förvärvat och rustat upp unika anläggningar så som Ystad saltsjöbad, Falkenberg strandbad, Steam Hotel i Västerås och Pigalle i Göteborg. Örenäs Slott blir den 11:e destinationsanläggningen i ESS portfölj.

Mer information: orenasslott.com

109 rum 233 bäddar

Ett konferenspaket med helpension eller ett weekendpaket? www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/

Mord i maten-weekend 2021-2022: 29/10, 30/10, 5/11, 22/1, 28/1

Konferens i slottsmiljö Vacker slottsmiljö vid södra Mälaren där Bonde Söker Fru har spelats in under 13 års tid. Här finns fyrstjärnigt hotell med slottsrestaurang och festvåning i ett vackert naturreservat. Aktiviteter & temamiddagar: Skattjakt, ponnytrav, lagpussel, kreativt måleri, 1700-tals maskerad, vikingamiddag & agentfest.

Skaldjursweekend: Fredag/lördag till 20/11 Vardagslyx i svit: Måndagar - torsdagar. Roomservice-paket: Måndagar - lördagar. Vandringspaket: Måndagar - lördagar. Julbordspaket: Utvalda dagar 26/11 - 19/12. Julbord med mordpjäs: 26/11, 27/11, 10/12, 11/12, 17/12 & 18/12. Nyårspaket: 31/12

N VA

ENMÄRK

E T

S

Miljömärkt med Svanen

Sundbyholms Slott AB 3055 0312

Slottets stora julbord med en humoristisk mordpjäs:

www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/julbord-med-mordgata/

MORD med julbord

info@sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP Vid södra Mälaren, ca 70 minuter från Stockholm.


18 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

Allt är möjligt vid Norra Bantorget Smarta tekniklösningar, gott om plats och smidig logistik. City Conference Centre står redo att möta dagens stora behov av konferenser och events. Mötesarenorna Folkets Hus och Norra Latin är lika trygga som inspirerande. TEXT: INGELA ENGBLOM

C

ITY CONFERENCE CENTRE ligger vid Norra Bantorget, mitt i city. Mötesplatsen består av två välkända byggnader. På ena sidan Barnhusgatan finns Folkets Hus från 1960 och på andra sidan Norra Latin från 1880. Carin Sjöberg är vd för City Conference Centre (nedan CCC) och hon berättar att de passat på att vidareutveckla verksamheterna under pandemin. – Vi går en ny tid till mötes och en rad förändringar väntar mötes- och konferensbranschen. Vi har därför förstärkt koncepten både för Folkets Hus och Norra Latin. CCC har som ett första steg fått en ny grafisk profil, logotyp och webbsida. Norra Latin har blivit ett eget varumärke och är Sveriges första boutiquehus för möten, berättar Carin Sjöberg.

– Marknaden är här – den har bara tagit en paus. Nu vill den tillbaka, om än med viss försiktighet, säger Carin Sjöberg. EN EFFEKT AV PANDEMIN är att många företag

ANTALET FÖRFRÅGNINGAR ökar och livet återvänder succesivt till de bägge husen vid Norra Bantorget. Till våren kommer de stora internationella kongresserna tillbaka men redan nu fylls hösten av konferenser och events. Länge har företag och organisationer skjutit på fysiska möten men tills slut går det inte längre.

plötsligt upptäcker att de saknar tillräckligt stora lokaler för interna möten. Det går inte längre att klämma in hela avdelningen i ett trångt konferensrum utan fönster på kontoret. Det gör att bokningen på CCC nu får förfrågningar med kort framförhållning. – Vi är snabba och duktiga på att ställa om, därför är det oftast inga problem att fixa lokaler och event på kort varsel, säger hon. Som alla i mötesbranschen har CCC fått anpassa sin verksamhet efter restriktioner och ändrade mötesbeteenden. Till skillnad från många andra var de väl rustade för digitala mötesformer. CCC har alltid legat i framkant


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 19

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

vad gäller konferensteknik. Streaming har länge varit vardag för dem då stora kongresser sedan länge haft uppkopplade föreläsare från hela världen. En nyhet är att CCC investerat i en studio för hybridmöten. ATT CCC HAR MÅNGA OCH stora lokaler är också en fördel. De allmänna utrymmena runt lokalerna är generösa och luftiga. Här kan event, banketter, konserter, bröllop och konferenser hållas i en unik miljö med toppmodern teknik och klassledande service utan att behöva tumma på tryggheten bland gästerna. Folkets Hus är byggt för möten och har lokaler i olika storlekar upp till 1400 deltagare. Kongresshallen är unik i sitt slag. Det sluttande golvet, den stora scenen, den avancerade tekniken, tolkbåsen, logerna... mötesplatsen är en dröm för varje eventarrangör. På Folkets Hus är det också möjligt för företag att hyra en hel våning med egen ingång. Här kan de ”bygga” sitt eget utbildningscentrum eller sin egen inspelningsstudio. – Det är som ett stort chambre séparée. Företag kan mötas och arbeta i avskildhet vilket är både uppskattat och efterfrågat i dessa dagar, säger Carin Sjöberg. KONFERENSMARKNADEN ÄR på väg tillbaka

men mycket kommer att se annorlunda ut. Förutom att vi kommer ställa högre krav på tekniken kommer miljön där vi ses att få större betydelse. När vi äntligen ska få mötas på riktigt vill vi känna inspiration och kreativitet. När en kund bokar konferens eller event på CCC kan de välja mellan äkta funkis på Folkets Hus eller ståtlig renässans på Norra Latin.

KORT OM CITY CONFERENCE CENTRE - 150 lokaler – för små och stora möten - Cirka 1 400 i den största - Total kapacitet 4 000 - 2 000 restaurangplatser - Stor utomhusgård - Svanenmärkt - Certifierad enligt Safehotels Premium Level - Ingår i Stureplansgruppen

”Det finns en gedigen tradition av möteskultur inom våra väggar. Den erfarenheten gör kunderna trygga samtidigt som den hjälper oss att skapa en modern och levande mötesplats.” Carin Sjöberg, vd City Conference Centre

Olika möten passar i olika miljöer. För att ytterligare tillmötesgå kundernas önskemål har CCC valt att vidareutveckla Norra Latin. – Här väntar en helt ny mötesupplevelse när den vackra skolbyggnaden blir Sveriges första boutiquehus. En inbjudande och levande plats för event, konserter, bröllop, konferenser och möten för veckans alla dagar, berättar hon. CCC HAR EN LÅNG HISTORIA att vila sig emot. Samtidigt är de en eventarena i framkant. Carin Sjöberg menar att det är en perfekt kombination i tider av förändring. – Det finns en gedigen tradition av möteskultur inom våra väggar. Den erfarenheten gör kunderna trygga samtidigt som den hjälper oss att skapa en modern och levande mötesplats.

Mer information: stoccc.se


20 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

Vinter i Salzburg

MILJÖOMBYTE – på riktigt

EU:s gemensamma QR-kod, ökad vaccinationstakt och fler flyg i luften. Det är återigen möjligt att åka på en konferensresa i Europa. Med lite extra förberedelser och kunskap om vad som gäller på resmålet blir mötet utomlands en välbehövlig uppstart efter en lång tid av distansarbete. TEXT: INGELA ENGBLOM

Ä

R DET NÅGOT vi längtar efter och behöver så är det miljöombyte. Medarbetare har under lång tid kämpat i sin hemmiljö och nu vill företagen både samla och belöna dem. Vad är väl mer lockande än en resa utomlands?

REDAN NU MÄRKER DE reseproducenter som

jag har talat med att allt fler företag börjar boka möten runt om i Europa. Livet har dock inte återgått till det normala och det är mer att tänka på inför resan än vanligt. Först och främst gäller det att följa utvecklingen på destinationen. Restriktionerna ändras konstant. Vilka dokument krävs för att komma in i

”Med lite extra planering är ändå en konferensresa i Europa genomförbar och förmodligen blir den helt fantastisk.”

landet? Räcker det med EU:s covidbevis? Hur vill flygbolaget att dokumentationen ska presenteras? Tänk på att den utökade kontrollen på flygplatserna kan leda till långa incheckningsköer. Packa munskydd och Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort. TÄNK OCKSÅ PÅ ATT flera länder har infört

vaccinationspass vilket innebär att deltagare som inte är vaccinerade måste testa sig med jämna mellanrum för att kunna gå ut och äta eller besöka sevärdheter och shoppingcenter. Med lite extra planering är ändå en konferensresa i Europa genomförbar och förmodligen blir den helt fantastisk.


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Att gå på chokladprovning om man åker till Belgien är nästan ett måste!

3

TID FÖR KONFERENS | 21

destinationstips i Europa

Antwerpen Arkitektur, mode & choklad DRYGT TRE MIL NORR OM BRYSSEL ligger

Antwerpen, Belgiens andra stad men av många ansedd som den coolaste av de två. Från huvudstadens flygplats tar ni tåget och en halvtimme senare anländer ni till en järnvägsstation från 20-talet som anses vara en av världens vackraste. Antwerpen är en stad av kontraster. Diamantbutiker i anrika byggnader, ruffiga hamnkvarter som rustats upp och blivit trendiga och inte minst alla stora modehus. Gå en guidad ”fashion walk” mellan dem och låt er inspireras. Glöm inte att boka öl- och chokladprovningar – ni är ju i Belgien!

Salzburg

Utsikt över nya stadsdelen, Hafencity med häftiga konserthallen Elbphilharmonie.

Alptoppar, sagoborgar & Mozart SALZBURG ÄR SOM EN SAGA. Den örnnästlik-

nande borgen Hohensalzburg blickar ut över den gamla staden och dess barockarkitektur. Gå en vandring i Mozarts eller Sound of Musics spår. Salzburg är perfekt för konferenser som vill kombinera kultur med äventyr. Bara en kort resa från city väntar snöklädda alptoppar, glaciärer och vattenfall. Det är bara 40 minuter till närmsta skidort. En spännande upplevelse är att besöka världens största isgrotta med 42 kilometer långa isgångar. Kombinera grottäventyret med en medeltida middag på borgen Hohenwerfen. Alperna väntar bara 40 minuter bort från Salzburg city.

Hamburg Trendiga hotell & mysiga hipsterkvarter TJUSIGA HANSAPALATS UTMED de långa

kanalerna, vilda partygator och massor av färggrann graffiti. Hamburg är en mångfasetterad stad. Den ligger nästan tio mil från havet men tack vare floden Elbe har Hamburg Tysklands största hamn. Containerfartygen ligger på rad. De gamla sjabbiga

hamnkvarteren har förvandlats till en modern stadsdel, Hafencity. Här ligger den spektakulära konserthallen Elbphilharmonie och flera riktigt coola hotell, perfekta för konferensen. Missa inte hipsterområdena Sternschanze och Schanzenviertel. Här hittar ni stadens kanske mest spännande krogar och caféer.


KREATIVA MÖTEN I VÄLKOMNANDE MILJÖER På stora ytor som öppna kontorslandskap kan det vara lite svårare att skapa en inspirerande och välkomnande miljö, där man kan ha kreativa möten. Tänk därför på att dämpa ljud och skärma av genom att skapa rum i rummet. Med Time Out får du en modern och ljudabsorberande soffa med tak, vilket skapar en avslappnande miljö samtidigt som man får lite avskärmning.

Besök gotessons.se för mer inspiration


NEWSFACTORY

KORT OM HOOKS HERRGÅRD - 103 rum, 250 bäddar - 20 konferenslokaler & grupprum - 300 personer i den största lokalen - 265 sittplatser i restaurangen - 2 padelbanor - 36 golfhål - 1 300 kvm spa - 7 behandlingsrum

TID FÖR KONFERENS | 23

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

HOOKS HERRGÅRD

Nystart med lika mycket nöje som nytta Sammansvetsande aktiviteter, kreativa lokaler, fantastisk mat och natursköna utomhusmiljöer. När företagen åter börjar konferera är önskelistan lång. Hooks Herrgård uppfyller alla förväntningar. Här får medarbetarna äntligen mötas på riktigt igen i en skön och inspirerande miljö. TEXT: INGELA ENGBLOM

H

OOKS HERRGÅRD LIGGER tre mil söder om Jönköping. För företag, som vill samla sina medarbetare från olika håll i Sverige, är det geografiska läget perfekt. Nu, postcovid, är behovet av att sammanstråla, ansikte mot ansikte, större än någonsin. Hans Edberg, vd Hooks Herrgård, är övertygad om att konferenserna kommer att komma tillbaka på samma nivåer som före pandemin. – Vi är trötta på det digitala livet. Det finns ett enormt uppdämt behov av att ses – och det går fort nu. Som kund gäller det att hänga på för att få plats på en bra konferensanläggning, berättar han.

VI TALADES VID FÖR PRECIS ett år sedan. Även

då bokade företag konferenser men antalet deltagare var så få att de knappt kunde kallas för grupper. Idag ser det annorlunda ut. Nu behöver hela företaget eller avdelningen träffas för en nystart. Dels är medarbetarna värda en belöning efter en prövande tid och dels är det hög tid att planera framtiden under en kickoff.

– De flesta företag inser att det nödvändigt att svetsa samman teamen efter allt hemarbete. Då är vi en perfekt plats. Här finns allt från proffsig konferenspersonal och rymliga lokaler till tuffa teambuildingaktiviteter och sköna spaupplevelser, säger Hans Edberg.

I PRINCIP VILL ALLA GRUPPER göra minst en aktivitet. De djupa smålandsskogarna runt herrgården kryllar av konferensdeltagare ute på olika uppdrag. Samtidigt är måltiden minst lika viktig som aktiviteten. – Vi är svältfödda på livets goda. När chansen nu ges vill vi njuta av god mat och dryck, gärna i kombination med underhållning. Det märks att företagen verkligen vill satsa på sina medarbetare och visa sin uppskattning, säger han. Efterfrågan på ledig konferenskapacitet är stor. Hans Edberg kan inte nog poängtera att det bästa resultatet får konferensen om Hooks Herrgårds konferensexperter får vara

med och planera mötet från början. – Ring till oss innan ni bestämmer datum! Ge oss era önskemål och förutsättningar så plockar vi fram förslag på dagar där ni kan få precis det ni vill. Resultatet kommer garanterat bli bättre än att om ni står fast vid ett specifikt datum och därmed får välja en anläggning som inte kan leva upp till era förväntningar. HOOKS HERRGÅRD HAR EN lång tradition av möten. De vet vad de talar om. Idag drivs anläggningen av tredje och fjärde generationen Edberg vilket skapar en familjär och trygg stämning. Men Hooks Herrgård är också ett hotell i framkant med moderna konferenslokaler och ett spa på 1 300 kvadratmeter. För två år sedan invigdes en helt ny restaurang. – Vi har lyft nivån rejält – både vad gäller smaker och inredning. Vi vill ge våra gäster en totalupplevelse med lika mycket nytta som nöje, avslutar Hans Edberg.

Mer information: hooksherrgard.se


CLARION HOTEL® SEA U

DEN NYA MÖTESPLATSEN I HELSINGBORG

FACTS

I hjärtat av Helsingborg, bara några minuter från centralstationen ligger Helsingborgs nya kongresshotell Clarion Hotel® Sea U. Här har du allt du behöver under ett och samma tak. Tre våningar med sammanlagt 20 toppmoderna konferenslokaler där flertalet har en magnifik havsutsikt. På kvällen kan man umgås i en av de barer och restauranger hotellet erbjuder. Rooftop Bar på 8:de våningen bjuder på hantverkscocktails och magiska vyer över Öresund. På AMA Nikkei Restaurant serveras spännande mat med Japansk-Peruanska influenser. Den uppvärmda takpoolen är perfekt för avkoppling efter avslutat möte. 20 konferensrum Kongress för 1250 pers. 250 hotellrum Pool Rooftop bar

Helsingborg C 3 min Äng-Hbg Airport 25 min Cph Airport 60 min Malmö Airport 45 miN Göteborg 2 tim

KONTAKTA OSS: book@clarionseau.se +46 42 40 52 600 clarionseau.se


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 25

3 BOKTIPS

Att konferera är att investera

Effektiva möten av Antoni Lacinai, Heléne Arvidsson, Micke Darmell Det här är en praktisk ledarskapsbok med fokus på interna möten vilket är ett av de absolut viktigaste verktygen för chefer och ledare att få en organisation att röra sig i rätt riktning och åstadkomma goda resultat.

Att planera och arrangera en konferens kostar både tid och pengar, men med en smart plan blir det en hundraprocentig investering för företaget och utvecklingen för medarbetarna. Här är några saker att tänka på under planeringen.

Före konferensen PLANERA KONFERENSEN I GOD TID för att hinna se över alla möjligheter och

förbereda er själva och upplägget under konferensen. Skriv ned de övergripande målen och syftet med konferensen. Därefter kan ni börja fundera på vilka aktiviteter och upplevelser ni skulle vilja få in, det går ofta i linje med på vilken plats ni väljer att ha konferensen. Plats, lokal, mat och dryck, presentationsteknik är viktiga punkter i planerandet. Fundera ut vad deltagarna kan tänkas vilja få ut av konferensen och med vilka medel ni kan göra dem engagerade.

Att bygga ett lag av Janne Andersson Förbundskapten Janne Andersson har hyllats för sitt tydliga ledarskap. I denna bok delar han med sig av sina erfarenheter om hur man bygger lag. Han berättar om hur man verkligen blir delaktig i ett lag och om hur människor med olika bakgrund och förutsättningar kan jobba ihop på bästa sätt.

Under konferensen SE TILL ATT FÅ MED ALLA medarbetare och få de engagerade i konferensen

samt att alla deltar i de gemensamma aktiviteterna. Det bidrar till en bra gemenskap mellan alla deltagare och bättre stämning och inställning inom gruppen. Gemenskapen mellan deltagarna bidrar till bättre samarbete, stämning och inställning inom gruppen. Möt medarbetarnas frågor och funderingar under konferensen, var noga med att återkoppla om inte direkt så vid ett senare tillfälle.

Efter konferensen FÖLJ ALLTID UPP hur medarbetarna upplevde konferensen. Med hjälp av inkommen feedback kan ni utveckla och förbättra upplägget av kommande konferenser och möten. Var lyhörda, det är viktigt att alla får yttra sig och att ni vid kommande konferenser visar att ni tagit till er av deltagarnas åsikter. Det väcker deltagarnas intresse och ger dem en möjlighet att påverka.

Konferensen av Mats Strandberg Konferensen är en blodig thriller om den värsta teambuildingen någonsin. Det handlar om de människor vi tillbringar större delen av vår vakna tid med, men inte valt själva: kollegorna. Genom Mats Strandbergs förmåga att krypa in under skinnet på sina romangestalter framträder också bilden av ett Sverige i förändring.


26 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

”Hållbara möten är vår standard” För Münchenbryggeriet i Stockholm är hållbarhet något som genomsyrar verksamheten och har faktiskt gjort det genom företagets mångåriga historia. Målet för framtiden är därför högt uppsatt – Münchenbryggeriet ska vara Sveriges mest hållbara konferensanläggning.

M

den som vi måste ta ansvar för. Vi lägger därför stor vikt samt strävar efter att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

ÜNCHENBRYGGERIET LIGGER

vackert beläget vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Anorna går ända tillbaka till 1857 då grosshandlaren C C Brusell & Co inledde tillverkning och försäljning av öl under namnet Münchens bryggeribolag.

IDAG HAR BRYGGERIET blivit en populär konferensanläggning vars målsättning är att bli landets mest hållbara. Här finns stora visioner för både verksamheten och för planeten. – Det handlar inte längre om framtid utan om nutid, säger Jonas Henriksson, verksamhetschef på Münchenbryggeriet. – Alla måste ta ansvar, helt enkelt för att rädda planeten. Vår bransch måste precis som alla andra branscher tänka om. Münchenbryggeriet vill vara en tydlig del av den resan och gå i bräschen för den hållbara utvecklingen. Det är en förpliktigande målsättning som Münchenbryggeriet har satt upp och för att lyckas är den viktigaste nyckeln att alla medarbetare är med på tåget. Dessutom handlar det om samordning, planering och att göra hållbara val till enkla och självklara. – I början var det mycket fokus på miljö, men hållbarhet handlar som bekant om

mycket mer än så. Numera genomsyrar hållbarhet alla strategiska beslut och är naturligt integrerat i hela verksamheten. Vi har involverat all personal i värdegrundsarbetet och de har varit med och formulerat våra mål. Vi vill vara en öppen arbetsplats där alla får vara med och påverka, dessutom ska vi vara en mötesplats som erbjuder samma upplevelse oavsett människors bakgrund eller förutsättningar. 2012 BLEV MÜNCHENBRYGGERIET Svanencertifierade, vilket var ett första steg mot den hållbarhetsresa som företaget just nu är mitt i. – Vi vill driva den hållbara utvecklingen i besöksnäringen framåt. Konferenser, mässor, middagar och resor ger ett avtryck på omvärl-

I DEN DIGITALA TID vi lever i, samt med tanke på pandemins avtryck, har det fysiska mötet blivit ännu viktigare än någonsin. – Digitala möten har blivit allt mer normbildande, men när vi väl ses, värderar vi det fysiska mötet högre än tidigare och då blir mötesplatsen och innehållet mer betydelsefullt, fortsätter Jonas Henriksson. Med en sådan utveckling är det förstås viktigt att välja en konferensanläggning som möter framtidens behov och krav. – Kunderna är oerhört medvetna i dagsläget, men vi försöker inspirera till att ta ytterligare kliv och brinner verkligen för hållbarhetsfrågan. Många kunder väljer oss för att vi tar ställning. Det kan handla om ekologisk och närproducerad mat, som är en självklarhet för oss. Liksom att välja digitala lösningar istället för tryckt material, samt att välja bort engångsartiklar och prioritera hållbara transporter. För oss handlar det inte om att göra vissa event hållbara, hållbara möten är vår standard, konstaterar Jonas Henriksson.

Mer information: munchenbryggeriet.se


CLARION HOTEL® SUNDSVALL MÖJLIGHETERNAS NYA MÖTESARENA

KONFERERA I EN UNIK DESTINATION PÅ NYA CLARION SUNDSVALL Nyöppnade Clarion Hotel i vackra Sundsvall är en idealisk mötesarena för små som stora ögonblick. Här finns ljusa, moderna och flexibla lokaler som passar alla typer av events, generösa mingelytor för utställningar, mässor och aktiviteter samt drömmarnas bankett för sann kreativitet.

12 MÖTESRUM

FACTS

270 HOTELLRUM BARER & RESTAURANGER Kitchen & Table Sundsvall By Marcus Samuelsson

KONTAKTA OSS: conference.cl.sundsvall@choice.se +46 60 606 27 10 nordicchoicehotels.com

Sky Bar By Marcus Samuelsson Living Room Bar & Restaurant STOR TERRASS ROOFTOP SPA ROOF TOP GYM MED UTSIKT

AVSTÅND TILL Sundsvall Timrå Airport, 23 km Sundsvall Centralstation, 1.4 km

Dags att samla ledningsgruppen

Foto: Jonas Kullman

I det personliga mötet, där alla våra sinnen får ta plats, uppnås de bästa resultaten. Det är när vi är kreativa i samma rum som det verkligen händer saker. I fjällvärldens vackra inramning har vi de perfekta husen, med högt i tak. Boende, aktiviteter, mat - vi hjälper dig att skräddarsy ditt möte. Välkommen till Åre och Vemdalen!

agoiare.se | agoivemdalen.se


LOKALER FÖR ALLA TILLFÄLLEN Norra Latin och Folkets Hus är två av Stockholms mest intressanta byggnader. Båda husen har sin egen karaktär; Norra Latin från 1880 i nyrenässansstil och Folkets Hus från 1960 i funktionalistisk stil. Men en sak har de gemensamt – de innehåller flexibla och inspirerande miljöer som lyfter ditt event. Med över 50 lokaler från 2 till 1400 personer kan vi alltid erbjuda den perfekta lösningen oavsett om det är en mindre lansering, kickoff, föreläsning eller ett stort arrangemang som involverar mycket människor har vi den rätta lokalen för att skapa den bästa helhetsupplevelsen – mitt i Stockholm.

VÄLKOMNA TILL CITY CONFERENCE CENTRE

Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 | Norra Latin, Drottninggatan 71B | info@stoccc.se | 08 506 166 60


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 29

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Juniorsvit

YASURAGI

Japansk tradition har en positiv effekt på mötet Våga testa något nytt på nästa konferens och hitta det digitala mötets kontrast. Andas ut och varva ner, hitta ny kraft och energi på Yasuragi. Här blir mötet kreativt och samarbetet får en välbehövlig nystart. TEXT: INGELA ENGBLOM

N

U NÄR DET ÄNTLIGEN blir dags att

mötas igen kan det vara klokt att fundera över hur behoven ser ut. Medarbetarna har inte setts på lång tid och gruppsammanhållningen ska byggas upp från början. Frågan är hur. Är en fullspäckad agenda med tuffa tävlingar och ett häftigt party rätt väg? Eller behöver deltagarna landa i sig själva och med varandra först? – Vi måste vara lite försiktiga när vi ses för första gången igen. Det är viktigt att ge medarbetarna tid för både sig själva och för kollegorna, säger Kristofer Skoglund, Commercial Director, Kristofer Skoglund Yasuragi.

Utomhuskälla

- 191 hotellrum - 23 mötesrum - Fri parkering - Fri Wi-Fi - 3 restauranger - 20 minuter från Stockholm city

utsikt över Stockholms inlopp. Naturen är alltid närvarande, ytorna är stora och luftiga och designen avskalat smakfull. Allt är inspirerat av japansk kultur och tradition – inredning, måltider, bemötande och aktiviteter. Verksamheten vilar på en filosofi som ser till hela människan vilket återspeglas i deras möteskoncept. Det japanska ordet Yasuragi har ingen motsvarighet på svenska men syftar på en djup utandning som får dig att släppa taget och verkligen slappna av. – Det är så vi vill att våra konferensgäster ska mötas när de nu äntligen får ses igen, säger Kristofer Skoglund.

de en manual som talar om hur varje steg går till. Att sjunka ner i en varm källa är renande för både kropp och själ. När den mentala och fysiska stressen försvinner ökar chansen till återhämtning och närvaro i nuet. Med det ökar förmågan att lyssna till de andra i gruppen och därmed skapas de bästa förutsättningarna för ett gott samarbete. – Det japanska badet har effekt på mötet. När nervsystemet får lugna ner sig blir vi mer kreativa och lyhörda. Ritualerna och de aktiviteter vi erbjuder är beprövade under många hundra år och det finns evidensbaserad kunskap och forskning som visar på hur bra vi mår av olika mindfulnessövningar och de bad vi erbjuder.

PÅ YASURAGI REKOMMENDERAS alla grupper

EFTER BADET KLÄR SIG gästerna i en yukata

YASURAGI LIGGER NATURSKÖNT i Nacka med

att starta dagen att varva ned för att möta dagen mer närvarande och kreativ. Efter en kort introduktion får gästerna sedan börja dagen i det japanska badet. Individuellt följer

Mötesrum Shibuya

KORT OM YASURAGI

vilket är en japansk bomullsrock. Den fyller flera funktioner. Den skalar bland annat bort onödiga sinnesintryck som kan störa deltagarnas fokus på mötets innehåll.

– Men framför allt borstar den bort hierarkier, förklarar Kristofer Skoglund. YASURAGI HAR ETT STORT utbud av mindful-

nessövningar och andra aktiviteter. Att kombinera mötet med meditation ökar kreativiteten och får tankarna att gå i nya banor. Att planera in en enklare meditation eller Do In mitt i konferensen ger effekt. Kristofer Skoglund hoppas att fler ska våga testa och att de även ska ta med sig en bit av Yasuragi till arbetsplatsen. – Nu har vi chansen att starta om och tänka nytt. Varför inte börja dagen med lite Qi Gong och starta ledningsgruppsmötet med några minuters meditation. Det kommer att ge positiva effekter för både individ och företag.

Mer information: yasuragi.se

Några exempel på aktiviteter: Zenmeditation, skogsbad, yoga, Do In, Qi Gong, promenad i japansk trädgård, matlagning med sushiskola, saképrovning.


FÖRSPECIELLA SPECIELLAÖGONBLICK ÖGONBLICK FÖR Hotell | Restaurang | Bröllop | SPA | Konferens | Weekend Hotell | Restaurang | Bröllop | Fest | Konferens | Weekend

Flen | 0157-754 |00www.hedenlundaslott.se Sörmland | 0157-754 | www.hedenlundaslott.se 0157-754 00 |00 www.hedenlundaslot t.se

K O N F E R E N S PA K E T

SPA & Konferens Fantastiska möten i anrik sekelskiftesmiljö på Badhotellet i Tranås. Här kan ni kombinera er konferens med en stund i vårt populära SPA. Vi har allt från exklusiva styrelserum till stora mötesrum med plats för 250 deltagare. Badhotellet är strategiskt beläget mellan Sveriges största städer och hit kommer ni enkelt med tåg. Kontakta oss för skräddarsydda evenemang. Läs mer på Badhotellet.com

W W W. B A D H O T E L L E T. C O M | T R A N Å S | T E L . 0 1 4 0 - 4 6 2 0 0 | I N F O @ B A D H O T E L L E T. C O M


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 31

5

tips på utomhusaktiviteter under konferensen

UTEKONFERENS i alla väder

Under pandemin har vi upptäckt att det går att göra en massa saker utomhus, även när det är vinter och kallt. De nya helgvanorna med släktträffar i skogen ger nu inspiration till höstens möten. TEXT: INGELA ENGBLOM

M

ED NATUREN SOM FOND virar

ni in er i filtar, häller något värmande i kopparna och låter samtalet börja. Att konferera ute har blivit det nya inne. Ett stort antal konferensanläggningar erbjuder sköna stolar och air beds i skogen, vid stranden eller kanske på en äng. Är ni fjällen sitter ni på renfällar eller gräver ner er i snön. Varma kläder, ett blädderblock och en värmande brasa – sedan kan konferensen starta.

ATT KONFERERA UTOMHUS har många för-

delar (även när det inte är en pandemi på gång). Det ger en välbehövlig paus från den digitala vardagen vilket gynnar relationsbyggande och problemlösning. Frisk luft skärper sinnena och ökar koncentrationen. Att promenera i små grupper och diskutera olika ämnen (”walk & talk”) får kreativiteten att flöda och samtalen blir meningsfulla. Efter en lång tid av hemarbete finns det ett stort behov av att svetsa samman gängen och stärka företagskulturen. Det har inte

”Att konferera utomhus ger en välbehövlig paus från den digitala vardagen vilket gynnar relationsbyggande och problemlösning.” varit lätt för företagsledningar att förankra mål och visioner på distans. Alla de konferensanläggningar som jag har pratat med inför det här numret av Tid för konferens säger samma sak: överst på företagens önskelista ligger någon form av teambuilding – helst utomhus. Aktiviteterna präglas av naturupplevelser och behöver varken vara äventyrliga eller spektakulära. En lugn promenad i skogen kan räcka. Det är samvaron och samtalet som är det viktiga.

1.

SKOGSBAD FÖR ALLA SINNEN Shinrin-yoku är japanska och betyder skogsbad. Det handlar inte om ett dopp i vatten utan om mindfulness i naturen tillsammans med en erfaren guide. Det är en slags skogs- och naturterapi och passar perfekt för grupper som behöver gå ner i varv. Lägg dig i mossan, sitt på en stubbe eller krama ett träd. ”Bada” i dofter, ljud och känslointryck. Skogsbadet avslutas med en stilla stund där deltagarna får dela med sig av sina upplevelser.

2.

MOUNTAINBIKE MED QUIZ Intresset för moutainbike har ökat lavinartat. För vissa företagsgrupper passar aktiviteten perfekt. Deltagarna cyklar efter sin förmåga i leder med olika svårighetsgrad. Utmed vägen ska de svara på en quiz med företagsanpassade frågor. Sedan samlas alla för en lunch i det fria – endera en uppdukad konferensmåltid eller en enklare matsäck.


Enkla aktiva möten Fjäll eller sjö, U- eller bio-sittning, kött eller fisk, längdåkning eller alpint, tiger eller isbjörn? Oavsett vilka behov ni har så kan vi skapa ett upplägg med boende, mat, lokaler och aktiviteter utifrån era önskemål. Genom vår bredd kan vi erbjuda arbetsgrupper, ledningsgrupper, styrelser, skolklasser eller idrottslag lösningar anpassat utifrån specifika behov.

För mer information och kontakt med vår konferensavdelning: Tel: 0772-280 100 moten-konferens.se konferens@gronklittsgruppen.se


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 33

3.

MATLAGNING ÖVER ÖPPEN ELD Matlagningsaktiviteter är alltid ett bra sätt för att lära känna varandra. Många har säkert varit med om det i proffsiga restaurangkök. Det går lika bra utomhus. Tillsammans med en kock förbereder ni råvaror och eldstad. Kanske lagar ni en flerrätters gourmetmiddag eller en enklare chili con carne till lunch. Det kommer garanterat att smaka gott. Vill ni dra aktiviteten lite längre lagar ni maten på det ni själva hittat i skogen. ”Foraging”, eller insamlande av föda, blir allt mer populärt bland våra kockar och går självklart att genomföra som en konferensaktivitet.

4.

GEOCOACHING – LETA SKATTER I GRUPP

”Utmed våra kuster finns många konferenshotell med egen brygga eller närhet till kallbadhus.”

Geocaching är en modern version av skattjakt. Många konferensanläggningar erbjuder skräddarsydda aktiviteter där ni tilldelas ett antal koordinater som det gäller att hitta. Vid varje gömma finns en ledtråd för att komma vidare i jakten på skatten. Geocaching är också en skattjakt som äger rum just nu, runt omkring dig. Överallt i världen går det att hitta en kartposition med en ”skatt”, eller en ”cacher” som det kallas. Det är bara att skapa ett gratiskonto på geochaching.com och sätta igång. Förmodligen finns det en skatt nära ert företag eller runt den plats där ni konfererar.

5.

KALLBAD – EN HET KONFERENSTREND? Ingen har väl missat trenden med vinterbad under året som gått. I Sverige är det något som vi kan hålla på med året runt och överallt. Utmed våra kuster finns många konferenshotell med egen brygga eller närhet till kallbadhus. Vi kan nog räkna med att iskalla plurr, med eller utan bastu, kommer att vara en het konferenstrend i vinter.


* Du märker det på

stolen i möteslokalen, temperaturen i ditt rum eller kanske på hallonen i marmeladen. Saker som i sin litenhet är svåra att sätta fingret på, men som gör hela skillnaden för din konferens.

Konferensakrobat *

Nova Park erbjuder hemtrevliga hotellrum, små och stora mötesrum samt en Water Lounge att landa i efter dagen, bara 12 minuter från Arlanda. Välkommen till oss och låt våra medarbetare göra din vistelse lite mer speciell.

#sjörapport #kaffemeddopp #konferensmedutsikter #tillbakalutadprognos På Steningevik värnar vi om att ta andan ur våra gäster. Det är därför det kan

låta så här när du sprider upplevelsen vidare. Vi ger dig en konferens och service som inte bara utmärker sig på plats utan även imponerar på andra. Välkommen till en stund du inte kan låta bli att dela. Du hittar oss 8 minuter från Arlanda intill Mälaren, solnedgången och på #steningevik.


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 35

Konferera på dalavis

PÅ MORA HOTELL & SPA Utekonferens, skogsbad och täljning av dalahästar. När svenskarna börjar konferera igen är det lugn och gemenskap som de efterfrågar. Mora Hotell & Spa erbjuder ett konferensprogram som stärker sammanhållningen och gör mötet givande på ett säkert sätt. TEXT: INGELA ENGBLOM

M

ORA HOTELL & SPA ligger granne med det mesta i kommunen. Zornhuset, Vasaloppsmålet, Tingshuset, Mora Strandstation och shoppingstråket. Här har människor strålat samman sedan 1830. – Vi ligger mitt i knutpunkten Mora. Det är perfekt för grupper med deltagare från olika håll i Sverige och Norge. Läget är strategiskt men framförallt är Mora en plats värd att besöka, säger Patrick Lund, marknadschef Mora Hotell & Spa. FÖR FYRA ÅR SEDAN köpte han tillsammans

med sin far och bror hotellet mitt i Mora. Sedan dess driver de verksamheten som ett personligt familjehotell utan kedjetillhörighet. Med sig in i verksamheten tog de sina erfarenheter från branschen och sina lokala rötter. – Det var mycket att ta tag i och vi hann göra massor innan pandemin slog till. Det har vi glädje av idag då konferenserna är på väg tillbaka, säger han.

HOTELLET HAR SOM målsättning att lyfta allt

som är bra med Dalarna – och det är inte lite enligt Patrick Lund. Mora har ett rikt sportoch kulturliv. Vasaloppet har satt sin prägel på staden liksom Zorn och hans vänner. Det präglar även hotellet vilket konferensgästerna på Mora Hotell & Spa får uppleva. – I höst har vi lanserat ett nytt koncept,

med lokal anknytning. Medan halva gruppen ägnar sig åt det åker den andra halvan till Nusnäs och Nils Olssons dalahästtillverkning. Sedan byts de om. – En aktivitet som verkligen är i ropet är skogsbad. Då går gästerna ut i skogen med en guide och får uppleva en lugn stund inspirerad av japansk filosofi. Övningarna ökar både kreativiteten och samarbetsförmågan, berättar Patrick Lund. ”Konferens på dalavis”. Det är ett lika trevligt som säkert och effektivt sätt att mötas på. NÄR GÄSTERNA HAR CHECKAT in på sina rum

kan konferensen börja redan där. Familjen Lund har investerat i ny teknik och snabb uppkoppling. Det gör att vissa delar av mötet kan genomföras via zoom på rummet och andra delar tillsammans i en stor sal. Efter den gemensamma konferensstarten delas deltagarna in i grupper för en ”walk and talk”. I små konstellationer vandrar de utmed en vacker stig och får ta del av historia från trakten. Slutmålet är en ”konferenslokal” i skogen. Solstolar står utplacerade kring en lägereld över vilken kaffet puttrar. Behövs en projektor går det att ordna. När det blir dags för lunch kommer ett mobilt utekök och lagar en god och värmande måltid. Att tälja sin egen dalahäst är en lugn och mysig aktivitet

EN FÖRDEL MED ATT konferera i Mora är att

det är nära till allt. Logistiken är smidig och grupperna hinner med många aktiviteter på en dag. När konferensen är slut för dagen väntar det bästa av allt. – Måltiderna är en spegel av vad trakten kan erbjuda. I restaurangen serveras lokala säsongsbaserade råvaror och vi bakar vårt bröd själva. Köket har fått ett riktigt gott renommé sedan vi tog över, säger han.

MORA HOTELL & SPA arbetar systematiskt med

att bli ett hållbart hotell i alla led. Det märks inte minst i restaurangen där gästerna med gott samvete kan njuta av maten. Inom kort kommer hotelet att vara Green Key-certifierade. – Vi är också utsedda till Moras Info Point. Det är hos oss besökare får kartor och tips. Det har även våra konferensgäster glädje av när de kommer till oss för att mötas på dalavis.

Mer information: morahotell.se

ETT URVAL AV DE POPULÄRASTE AKTIVITETERNA: Dryckesprovningar, promenad, löpning, cykel, skidor samt skid/löp/ cykelskytte på nya stadion i Hemus, lerduva, flugfiske samt längdfärdskridskor och vinterbad i Siljan och Saxviken nedanför hotellet.


36 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

KORT OM SCANDINAVIAN XPO • Fem minuter från Arlanda • Över 20 000 m2 • Kapacitet för 30 - 8000 personer • Tre mässhallar, restauranger, konferensrum, träningscenter, biltestbanor, jaktiograf, golfbana, mikrobryggeri och padelbanor. • Totalt finns 1 400 hotellrum, varav under samma tak 421 (Quality Hotel Arlanda XPO) Ägare: Arlandastad Group AB

ANNA BAUER, VD SCANDINAVIAN XPO:

”Vi är den stora mötesplatsen med den personliga touchen” Hållbart, genomtänkt och välkomnande. Med Scandinavian XPO har Sverige fått en internationell eventarena som inte liknar någon annan. Fem minuter från Arlanda ligger en stor mäss- och konferensanläggning som är lika proffsig som hemtrevlig. TEXT: INGELA ENGBLOM

S

CANDINAVIAN XPO LIGGER intill E4:an med bara några minuter till Stockholm Arlanda Airport. Inflygande besökare kan, tack vare en kostnadsfri shuttle, vara på plats inom 30 minuter från det att planet har landat. Framme vid Scandinavian XPO väntar en 18000 kvadratmeter stor mötesyta som rymmer 8000 personer under samma tak. STORA MÄSSANLÄGGNINGAR saknar ofta charm. Men inte Scandinavian XPO. Inredningen för tankarna till nordiska sjöar, berg och skogar. Norrskenet finns där liksom

Sveriges landskapsdjur. Varje konferensrum är unikt och har fått namn och tema efter ett nordiskt djur. – Vi har skapat en härlig och välkomnande ”lodge-feeling” genom jordiga färger, mycket trä och varma tyger. Scandinavian XPO är den stora anläggningen med den personliga touchen, säger Anna Bauer, vd Scandinavian XPO. Hon berättar att det har varit en utmaning att göra så stora ytor ombonade och hemtrevliga. Tanken har varit att ge gästerna en känsla av att kliva in en skön och lyxig hotellobby. Hon är nöjd med resultatet.

– Miljön är både vacker och inbjudande. Jag har aldrig sett en så stor anläggning med så mycket personlighet. KONGRESSER, PRODUKTLANSERINGAR, galor,

seminarier och mässor. Scandinavian XPO är byggt för att möta de höga krav som moderna företagsevents ställer. Hallarna kan skärmas av med ett antal ljuddämpande blockväggar, det är upp till tio meter i takhöjd och det finns möjlighet att köra fullstora trailers in i hallen. – Det finns oändligt många möjligheter för olika flöden i huset.


NEWSFACTORY

En företagskickoff, ett publikt event och ett jubileum kan gå av stapeln samtidigt i olika delar av anläggningen, säger Anna Bauer. Tekniken och logistiklösningarna är de allra senaste. Anna Bauer har lång erfarenhet från eventbranschen och vet vad som krävs för ett professionellt genomförande. De har utöver en genomtänkt kundupplevelse tagit stor hänsyn till underleverantörernas behov. Byggnaden är dessutom miljöcertifierad och verksamheten kommer att ha stort fokus på hållbarhet. – Vi har haft chans att tänka till från början och planera allt från grunden. Det märks i allt från logistik till hållbarhet, berättar hon. gör Skandinavien XPO till en perfekt plats för internationella möten. Det ställer höga krav på säkerhet och även det har funnits med i planeringen från första början. Bland annat går det inte att köra bil rakt fram mot byggnaden i hög hastighet. Anläggningen sitter ihop med Quality Hotel Arlanda XPO. Hotellet som är delvis nybyggt, delvis nyrenoverat, har också fått en nordisk design vilket gör att byggnaderna smälter ihop på ett naturligt sätt. Hotellets lobby leder in i Scandinavian XPO genom en öppen portal och gästerna märker inte att de går från en verksamhet till en annan. – Vid större evenemang öppnas en rullport upp till den gemensamma foajén, vilket ger en häftig känsla och ett bra flöde. Gästerna uppskattar att de slipper gå ut när de bytt om inför kvällens gala.

NÄRHETEN TILL ARLANDA

SCANDINAVIAN XPO STOD KLART i november 2020. Som tur var, berättar Anna Bauer, hann de inte rekrytera personal innan Covid-19 slog till. Nu är den processen i full gång och det framtida bokningsläget ser bra ut. Under hela pandemin har anläggningen haft bokningar om än i mindre skala. En av hallarna byggdes om till en digital studio och många företag har kombinerat mindre möten med en omgång padel.

TID FÖR KONFERENS | 37

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

”Vi har haft chans att tänka till från början och planera allt från grunden. Det märks i allt från logistik till hållbarhet.” Anna Bauer, vd Scandinavian Xpo

– Jag är tacksam att våra ägare Arlandastad Group AB har valt att satsa trots situationen. De tror stenhårt på konceptet och ser att vi på lång sikt kommer att bli den mest moderna, flexibla och unika mötesanläggningen i Sverige, säger Anna Bauer. i full gång. Frilansande eventproffs plockas in efter storlek på grupp och kunderna har varit mer än nöjda. Framförallt har måltiderna varit fantastiska

NU ÄR VERKSAMHETEN

enligt utvärderingarna. Goda smaker, bra råvaror och snygga uppläggningar. – Intresset är stort och i takt med att restriktionerna lättats har möten i alla storlekar börjat bokas på. Redan i höst kommer evenemang med allt ifrån ett femtiotal till tusentals deltagare att genomföras och vi har även flera internationella konferenser inbokade. Vad ser du mest fram emot?

– Att få visa upp – både för Sverige och världen – vilken fin anläggning vi är. Jag vill att så många som möjligt ska få upp ögonen för att vi är en stor mötesplats fylld med personlighet och charm. När får allmänheten chans att besöka Scandinavian XPO?

– I januari går vår första stora publika mässa av stapeln – Padel Expo 2022. Då väntas 20 000 besökare under tre dagar. 29:e och 30:e januari är allmänhetens dagar och då är alla padelentusiaster välkomna.

Mer information: scandinavianxpo.com


Dags att ställa om Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Men vi måste agera nu. Är du med oss?

Bli medlem på www.naturskyddsforeningen.se


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 39

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Katarina Romell, vd Grand Hotel Saltsjöbaden.

GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN:

Grand Meetings, Big Decisions & Merry Christmas Många beslut har tagits på Grand Hotel Saltsjöbaden genom åren. Det sitter i väggarna. Låt historiens vingslag och Baggensfjärdens friska fläktar rama in nästa konferens. När deltagarna åker hem efter ett inspirerande möte är det med ny energi och kloka beslut i bagaget. TEXT: INGELA ENGBLOM

F

Då finns den luftiga och ljusa Wallenbergsalen som rymmer 275 personer. I direkt anslutning ligger en stor terrass där deltagarna kan hämta frisk luft och blicka ut över Baggensfjärden. När mörkret faller är utsikten som vackrast och då brukar gästerna samlas därute för en varm dryck och lite eftersnack.

RÅN DET ATT DU lämnar centrala

Stockholm är det bara 20 minuter med bil innan du är framme vid Grand Hotel Saltsjöbaden. De som besöker hotellet för första gången blir överraskade. Dels över den slottsliknande byggnaden, dels över det natursköna läget med havet utanför altandörrarna. – Det räcker med att komma hit ut för att lugnet ska infinna sig. Gästerna landar och får tid att låta tankarna löpa ända fram. Det är då som de bästa besluten tas, säger Katarina Romell, vd Grand Hotel Saltsjöbaden. NU NÄR FÖRETAG BÖRJAR mötas på riktigt igen ser önskemålen lite annorlunda ut. En del vill fortsätta att streama sina konferenser och för det ändamålet har hotellet byggt Grand Studio med digital teknik och genomtänkt scenografi. Det största behovet är ändå att få ses igen och samtala i en lugn och trygg miljö. – Dagens konferenser är en slags snällare möten. En god ton och goda tankar ger mycket energi och engagemang tillbaka till företaget, säger hon. GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN är byggt som hotell från början med stora och rymliga rum. Det har varit en stor fördel under de senaste åren då framförallt sviterna har fått ett utökat användningsområde. De är perfekta för mindre grupper som vill samtala ostört i en inspirerande miljö. – Vi kallar det för ”Small Meetings – Big Decisions”. Gruppen väljer vilka måltider de

I DECEMBER ÄR DET återigen dags för Melker

vill äta för sig själva och när de vill byta miljö. Kanske förflyttas samtalen till promenadstigarna utmed vattnet eller till vårt SPA. GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN invigdes 1893.

Knut och Alice Wallenberg hämtade inspirationen till byggnaden i Monaco och idag har konferenssalar, barer och sviter namn efter personer som haft betydelse för hotellet. – Vi vill lyfta fram historien och visa upp vår unika story. Det är inte svårt att föreställa sig paret Wallenberg gå runt och inspektera sitt mästerverk, säger Katarina Romell. Företag börjar även efterfråga större lokaler.

Andersson att presentera sitt dignande julbord. Klassiska smaker får en modern twist och på faten ligger många gröna rätter. Julkonferenserna kallas för Grand Christmas Meetings & Events. Efter en givande konferensdag går gästerna till i Knuts Vardagsrum där de möts av en gigantisk gran, glöggdoft och levande julmusik. Den härliga julstämningen tar de sedan med sig in i matsalen där årets höjdpunkt väntar. – Det känns viktigt att den här julen blir extra fin. Vi kommer att bjuda på generösa upplevelser för alla sinnen, lovar Katarina Romell.

Mer information: grandsaltsjobaden.se


Aktiva & äventyrliga konferensresor

Välkommen till Hummingbird Grupp & Konferens! Med upplevelser, möten och resor som verktyg bygger vi relationer och skapar framgångsrik kommunikation för företag i Sverige. Varje år arrangerar vi ett hundratal annorlunda och alltid skräddarsydda konferens- och studieresor till spännande platser runtom i världen. Alltid 100% klimatkompenserat. Vi hjälper dig att arrangera nästa konferensresa – låt oss inspirera med några förslag!

Malta levererar alltid. Här ordnar vi ett konferensprogram kryddat med kultur, äventyr, mat och adrenalin.

Malta Skidkonferens

Nerja I Nerja kombinerar vi konferensen med allt från flamenco till flodvandring, havskajak, jeepturer och canyoning.

Med kombinationen frisk luft, aktiva dagar, vackra vyer, god mat och givande möten kollegor emellan har ni de bästa av förutsättningar för att uppnå goda minnen och resultat av konferensen.

Ring eller maila oss idag för ett kreativt och prisvärt erbjudande! konferens@hummingbird.se | www.hummingbirdkonferens.se |

Telefon: 031-81 43 10


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

LOFSDALEN SKYBAR ligger 1 125 möh och är Europas högst belägna whiskylager med 400 lagrade whiskyfat.

TID FÖR KONFERENS | 41

KORT OM LOFSDALEN Fakta konferens: Konferens Hovärken biosittning 50 personer Restaurang Hovärken biosittning 200 personer Lofsdalen Skybar biosittning 50 personer Fakta skidåkning: Hovärkens topp: 1 125 m.ö.h 25 nerfarter 2 stycken 6-stols liftar Skicrossbana 122 kilometer längdspår 150 kilometer skoterleder Konferera i Lofsdalen under barmarkssäsong. Vandra, cykla och fiska i underbar fjällmiljö.

Lofsdalen – vinterns nya konferensdestination Lofsdalen är den lilla byn med den stora skidåkningen. Här kan konferensgrupper mötas i en genuin fjällmiljö med vildmarken utanför knuten. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: ANETTE ANDERSSON

L

OFSDALEN LIGGER I södra Härjeda-

len och från Stockholm tar resan mindre än sex timmar. Väl framme finns inga avstånd och bussen eller bilarna kan stå kvar på parkeringen under hela vistelsen. – Det är enkelt att mötas hos oss. Allt är samlat kring vårt fjäll Hovärken så logistiken är smidig och det är lätt att hålla samman gruppen. Dessutom tar vi hand om hela upplevelsen och skapar paketlösningar utifrån kundens önskemål, säger Lotta Anestedt, vd Destination Lofsdalen. KONFERENSLOKALERNA LIGGER i anslutning till

liftsystemet. Vid foten av fjället ligger Konferens Hovärken där upp till 50 personer kan mötas. För större arrangemang går restaurangen att möblera om. De som söker något extra och spektakulärt för sitt möte tar liften upp till toppen av berget. Högst upp på Hovärken ligger Lofsdalens Skybar. På klippkanten, 1 125 meter över havet, har de byggt Europas högst belägna whiskylager med 400 lagrade whiskyfat. Här kan grupper konferera med 360 graders panoramautsikt. – Det blir garanterat ett minnesvärt möte! Så långt ögat når syns bara snöklädd vildmark. Ett givet inslag under dagen är en provning av olika whiskysorter från Mackmyra, berättar hon.

Här på Lofsdalen Skybar kan man konferera med 360 graders panoramautsikt.

DET FINNS BOENDEN i alla prisklasser och

storlekar. Lofsdalens Fjällhotell har 21 rum och för övrigt finns ett stort antal stugor och lägenheter med gångavstånd till konferens och restaurang. Det utmärkande för en vistelse i Lofsdalen är att stämningen är gemytlig och genuin. Byn har bara 183 permanenta invånare vilket ger en personlig atmosfären. – Vi värnar om det småskaliga vilket också gynnar konferenserna. Tack vare goda samarbeten mellan företagen på orten kan vi på Destination Lofsdalen sy ihop prisvärda och oförglömliga konferenspaket.

AKTIVITETERNA ÄR MÅNGA. Utförsåkningen är varierad och passar alla typer av åkare. De våghalsiga kan slänga sig nerför en av Sveriges brantaste pister medan nybörjarna kan glida nerför långa härliga gröna svängar. Eftersom

alla liftar och pister är samlade kring ett berg är det möjligt att låta deltagarna njuta av några timmar i backen under konferensdagen för att sedan samla ihop dem igen. För grupper som vill prova på längdåkning finns över tolv mil välpreparerade spår och för dem som vill längre ut i vildmarken finns 15 mil rösade leder att välja mellan. En populär konferensaktivitet är att ge sig ut på fjället med skoter. Kanske stanna till vid en våffelstuga och fortsätta dagens diskussioner där. Eller varför inte besöka Lofsdalens närmsta sameby och åka släde efter renar. – Hos oss är vildmarken alltid närvarande – det ger en extra dimension till mötet, avslutar Lotta Anestedt.

Mer information:

DESTINATION LOFSDALEN AB lofsdalen.com Tel: 0680 - 413 50 | info@lofsdalen.com

Här väntar 12 mil välpreparerade spår och vill man längre ut i vildmarken finns ytterligare 15 mil rösade leder.


42 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Missa inte nästa utgåva med utgivning

VECKA 11 - 2022

MED SINA ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE utgivningar har Tid för konferens etablerat sig som en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för konferensbranschen. VI VILL DÄRFÖR INBJUDA DIG att medverka som annonsör i en av Sveriges största mediesatsningar som görs på temat konferens. Tveka inte att kontakta oss!

KOMMANDE UTGÅVA AV TID FÖR KONFERENS KOMMER ATT HA TEMA HÅLLBARHET: • GRÖNARE MÖTEN – TIPS FRÅN PROFFSEN • AKTIVITETER SOM SAMMANSVETSAR • DET VÅRAS FÖR MÖTEN & EVENTS • FÖRANKRA VISIONER OCH VÄRDERINGAR PÅ NÄSTA KONFERENS

NEWSFACTORY

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY MEDIA GROUP

konferens Tid för

SVERIGES STÖRSTA KONFERENSMAGASIN | www.tidförkonferens.se

FEM HETA AKTIVITETSTIPS:

Utekonferens i alla väder MICHAEL SCHÜLLER VD SVENSKA MÖTEN

”Jag tror på kraften i det fysiska mötet” UTLANDSKONFERENS:

Miljöombyte på riktigt

TFK_2101.indd 1

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: ELISABETH BÜLOW, tel +46 735 289 144 eller på elisabeth.bulow@newsfactory.se

2021

konferens Tid för

Små och säkra möten med exklusiva, naturnära lägen. Vi hjälper dig att hitta rätt hotell.

countrysidehotels.se/moten-konferens

2021-09-28 11:53Hotel Salzburger Hof är det perfekta konferenshotellet i Bad Gastein.

Bra att veta! Liftkortet är avdragsgillt.

Hotel Marmore i Cervinia.

Boka vinterns konferens idag! – Din viktigaste konferensresa går till Alperna –

Nu är rätt tid att samla företaget för en gemensam kickoff i Alperna. Kombinera arbete med snötäckta alptoppar, god mat och bad i varma källor. Våra hotell i Bad Gastein och Cervinia har öppnat och redan den 16 oktober startar skidsäsongen i Cervinia. Vi erbjuder skräddarsydda konferenspaket med smidigt direktflyg och bekvämt boende på våra välkända hotell i Österrike och Italien. Vi tar 100% ansvar från start till mål. Ring oss idag på tel 0771-20 21 22 eller maila oss på konferensgruppen@alpresor.se så ger vi dig ett prisförslag och ett skräddarsytt program som passar just ditt företag.

Prisexempel Bad Gastein, Österrike

Vinterkonferens: Flyg t/r inkl bagage, transfer t/r, boende 3 nätter på Hotel Salzburger Hof, frukostbuffé, tre femrätters middagar samt konferenslokal December 2021–april 2022 ............................ fr 7 995 kr

Prisexempel Cervinia, Italien

Vinterkonferens: Flyg t/r inkl bagage, transfer t/r, boende 3 nätter på Hotel Marmore, frukostbuffé, tre fyrarätters middagar samt konferenslokal November 2021–april 2022 ............................. fr 8 495 kr (Prisexempel gäller vid bokning av grupp på minst 20 pers)

Kontakta oss för offert på 0771-20 21 22 eller www.alpresor.se