Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

ANNONS

konferens Tid för

#20.02

SVERIGES STÖRSTA KONFERENSMAGASIN | www.tidförkonferens.se

AD FULLMAT A ONASÄKR MED COR OCH ANDE O VÄLK MN NSKONFERE INGAR! ANLÄGGN

LOTTEN FOWLER, SBTA

Stöttande gemenskap i Coronatider

Mötesteknik –viktigare än nånsin TIPS FÖR DET DIGITALA MÖTET

”Är virituella events här för att stanna?”

Sylvia Nylin, vd Svenska Möten:

VÅGA MÖTAS IGEN

–MEN CORONASÄKERT!


ENDAST 90 MIN FRÃ…N STOCKHOLM


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 3

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

INNEHÅLL 04 SYLVIA NYLIN, SVENSKA MÖTEN: ”Våga mötas igen men Coronasäkert”

20 4

07 LOTTEN FOWLER, SBTA ”Mitt i det hemska uppstod en stöttande gemenskap” 09 HOTEL TYLÖSAND 10 VÅR GÅRD 12 NOVA PARK CONFERENCE 14 SANKT JÖRGEN PARK 17 AGO ÅRE 18 SWITZERLAND CONVENTION & INCENTIVE BUREAU 20 INSPIRATION Låt arbetsglädjen återvända! 23 ÖRENÄS SLOTT 25 MÖTESTEKNIK Tips för ett lyckat digitalt möte

31

27 HOOKS HERRGÅRD 29 BERGENDAL 31 DIGITAL FRAMTID Är virituella events här för att stanna? 33 POST-CORONA-TRENDER 34 TID FÖR KONFERENS 01.21 Det våras för möten! Utgivning vecka 11 2021

konferens Tid för

DENNA TEMATIDNING ÄR PRODUCERAD AV NEWSFACTORY­MEDIA GROUP Redaktör och text: Ingela Engblom, ingela@texting.se Projektledare: Mikael Kollberg, mikael.kollberg@newsfactory.se Försäljning: Elisabeth Bülow, elisabeth.bulow@newsfactory.se Grafisk form: Madeleine Strandberg, madeleine.strandberg@newsfactory.se Traffic och repro: Newsfactory Production Tryck: Kroonpress BOKA ANNONS: Elisabeth Bülow, 073 528 91 44 eller via mail: elisabeth.bulow@newsfactory.se

Newsfactory AB, Sandhamnsgatan 63A, 2tr, 115 28 Stockholm ­08-545 03 990 | info@newsfactory.se | www.newsfactory.se Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? K ­ ontakta Mikael Kollberg på 0708-60 90 57 eller mikael.kollberg@newsfactory.se

www.tidförkonferens.se

LEDARE

Sverige lider av mötesabstinens FÖR MÖTESINDUSTRIN KOMMER det att finnas ett

tydligt före och efter Covid-19. Hur det kommer att se ut på andra sidan kan vi än så länge bara spekulera omkring. Vi har tvingats att vänja oss vid digitala möten – på gott och på ont. Företag har insett att det är både tids- och kostnadseffektivt och många anställda har uppskattat att slippa resorna och få mer tid till familjen.

SAMTIDIGT HAR BÅDE FÖRETAG och anställda blivit

fattigare på många andra sätt. Vad har hänt med kreativiteten när vi inte har träffats? Det vore intressant att veta om antalet innovationer minskat under pandemin. Det är svårt att spåna fram nya idéer och tänka utanför boxen utan fysiska möten. Kommer företag att se en platå i sin utvecklingskurva? Ja, det får framtiden utvisa.

VAD HÄNDER MED OSS MÄNNISKOR när vi inte får träffas? Vi är sociala varelser och hemmaarbetet har fått oss att förstå hur viktig relationen till våra kollegor är. Digitala möten kan aldrig ersätta de fysiska. Förmodligen har många medarbetare tappat arbetsglädje, motivation och känslan av att tillhöra under pandemin. Det är hög tid att ändra på det! NU FINNS DET HOPP OM att vi succesivt kommer

att börja mötas igen – under säkra former. 50-personersregeln har aldrig gällt konferenser men den har ändå blivit en norm. Om och när 500 personer får samlas blir det en positiv signal till Sveriges företag. Fysiska möten är bränslet som får hjulen att rulla. Trevlig läsning! Ingela Engblom Redaktör & skribent


4 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

SYLVIA NYLIN, VD SVENSKA MÖTEN:

”Våga mötas igen – men Coronasäkert” Många företag står inför ett dilemma. Å ena sidan är de måna om att skydda sina medarbetare, å andra sidan har behovet av att ses aldrig varit större. Det ena behöver inte utesluta det andra menar Sylvia Nylin, vd för Svenska Möten. Sveriges mötesanläggningar har ställt om för att kunna erbjuda Coronasäkra konferenser. TEXT: INGELA ENGBLOM

M

OTIVATION, INSPIRATION och kreativitet är nödvändiga faktorer för ett företags utveckling. Under året har vi lärt oss att mötas digitalt men onlinekonferenser fungerar dåligt när det kommer till att skapa engagemang, svetsa samman team och stärka företagskulturer. – Många dimensioner går förlorade via datorn. Du tappar alla subtila nyanser och känner inte energin i rummet. Fysiska möten är det sociala klister som vi behöver för att fungera och må bra, säger Sylvia Nylin. LANDETS MÖTESANLÄGGNINGAR, boknings-

och eventbyråer har haft ett halvår på sig att ställa om. Nu är det inga problem för grupper att mötas på en konferensanläggning och ändå känna sig säkra. Luftig möblering i lokaler och matsalar, enkelrum och avsaknad av bufféer är några åtgärder. – Företagen skjuter sig i foten om de inte vågar arrangera konferenser. På sikt kommer affärerna bli lidande vilket bara förvärrar den nedåtgående spiral som de flesta befinner sig

”Möten är en viktig del i vår psykosociala arbetsmiljö. Det kan få oerhört negativa konsekvenser om vi hindras från att ses” Sylvia Nylin, vd för Svenska Möten

i. Företagen går miste om en viktig motor när de fysiska mötena uteblir, menar Sylvia Nylin. UNDER VÅREN HAR Sylvia Nylin fört samtal

med Svenska Mötens kunder i vilka det tydligt framkommit att de är måna om att ta det säkra före det osäkra i dessa tider. Många företag, framförallt de stora, har skrivit nya policys som inte uppmuntrar till fysiska möten. Det alla inte inser är att smittan inte är den enda risken. För många medarbetare är arbetsplatsen den viktigaste källan till gemenskap och då kan isolering leda till psykisk ohälsa. – Möten är en viktig del i vår psykosociala arbetsmiljö. Det kan få oerhört negativa konsekvenser om vi hindras från att ses, säger hon.

EN VANLIG MISSUPPFATTNING är att konferen-

ser över 50 personer inte har varit tillåtna. Så var aldrig fallet om inte mötet var publikt. Ändå har 50-personers regeln blivit en norm som företagen rättar sig efter. – Det är vår största kortsiktiga utmaning att få våra kunder att förstå att slutna


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 5

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Checklista Coronasäkra möten: ANLÄGGNINGEN: En lång rad åtgärder har vidtagits. Bland annat möbleras möteslokalerna glesare, bufféerna är borttagna, tekniken är anpassad för att deltagare ska kunna delta på distans och handsprit finns utplacerat över hela anläggningen. Det kan även innebära generösare avbokningsregler, extra städning mellan grupperna och portionsanpassade måltider. MÖTESLOKALEN: Kan mötet delas upp i flera mindre lokaler eller kanske till och med under flera dagar för att sprida ut deltagarna? Fråga efter så kallad ”coronasittning” med glesare möblering mellan stolarna. Kan vissa delar av mötet genomföras utomhus? TEKNIKEN: Behöver ni ha möjlighet till hybridmöte där några deltagare kan delta digitalt? Finns videoskärm, teknik för livestreaming eller studio på plats på anläggningen? Behöver ni en tekniker på plats om vissa deltar på distans? Räcker er egna licens i t.ex. Teams eller Zoom eller behöver ni hjälp av anläggningens licenser för digitala möten? ÖVERNATTNING: Boka enkelrum för alla deltagare. Fråga om anläggningen kan erbjuda en egen hotellkorridor för gruppen. AKTIVITET: Planera in en Coronasäker aktivitet där deltagarna kan hålla avstånd. Många anläggningar erbjuder teambyggande utomhusaktiviteter som tillåter social distansering. TRANSPORT: Boka egen transport, t.ex. buss så att deltagarna inte behöver åka kommunalt. Om deltagarna åker i egen bil, säkerställ att det finns parkering, gärna med laddstationer. EGET ANSVAR: Till sist, men inte minst, glöm inte att påminna deltagarna om sitt eget ansvar att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om de är sjuka.

grupper kan mötas och att det går att träffas Coronasäkert. SVENSKA MÖTEN ÄR EN förening som ägs av 138 mötesanläggningar runt om i landet. Deras uppdrag är att utveckla och ta tillvara på kraften i det personliga mötet. I mars, efter en ödesdiger presskonferens, tvärdog branschen. Under veckorna som följde var alla inkommande samtal och mejl till Sveriges mötesplatser avbokningar. Då fanns fortfarande en förhoppning om att allt skulle återgå till det normala efter sommaren. Nu vet vi att det inte blev så. – Pandemin har blivit mer långdragen än vad vi hade kunnat ana vilket kommer att påverka mötesindustrin i grunden, säger Sylvia Nylin. HON VAR SNABB MED ATT omedelbart sjösätta en krisplan. Efter det var det dags att ta tag i problematiken och inleda ett arbete med syfte att förstå situationen hos både medlemmar och kunder. Genom en enkät utkristalliserade sig ett akut behov hos bägge grupperna:

SVENSKA MÖTEN GJORDE EN inventering bland

sina medlemmar gällande teknisk utrustning och inspelningsstudios. I april hade få möjlighet att erbjuda studiomöten, idag kan många det. – Det är ett nytt mötesbeteende som håller på att födas och det gäller för oss i branschen att förhålla oss till det och lära oss att förpacka tjänster på ett nytt sätt, menar hon.

VISSA TYPER AV MÖTEN kommer förmodligen

Sylvia Nylin, vd för Svenska Möten.

kunskap kring digitala möten. Under våren arrangerade därför Svenska Möten ett antal webbinarier i ämnet. – Vi har länge stått inför en strukturomvandling. Digitala möten är inget nytt i sig men pandemin har påskyndat utvecklingen. Den har tvingat fram ett beteende som var på gång men som säkert hade tagit många år innan det hade slagit rot.

aldrig mer bli analoga. Informationsutbyte, projekt- och rena arbetsmöten fungerar alldeles utmärkt digitalt. Det är när medarbetarna ska känna arbetsglädje och gemenskap som det blir svårt. Engagemang, delaktighet och nya idéer uppstår inte via datorn. – Jag hoppas att företag ska våga mötas i höst för att värna om sina medarbetare och sin företagskultur. Självklart med avstånd, rena händer och endast om de är helt friska. Det är viktigt att deltagarna känner sig trygga genom hela mötet – och det hjälper vi dem med.


Grand Christmas Meeting Det ligger i luften, det där med att vi alla blir lite vänligare när det närmar sig jul. Kanske blir mötet och konferensen påverkad av detta? Lite snällare möten? En god ton med goda tankar ger så mycket energi och engagemang tillbaka till företaget! I år presenteras vårt julbord av stjärnkocken Melker Andersson. Han har skapat ett klassiskt julbord med modern twist. Mycket grönt och ekologiskt, spännande rätter i kombination med favoriterna du inte kan vara utan. Läs mer och boka på vår hemsida. www.grandsaltsjobaden.se


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 7

LOTTEN FOWLER, SBTA:

”Mitt i det hemska uppstod en stöttande gemenskap” Travel & Meeting Managers har haft ett tufft år. Av- och ombokningar, nya policys, problem att hitta resenärer och framförallt insamling av information från hela världen. Swedish Business Travel Association (SBTA) fick en ny betydelsefull roll under våren 2020. TEXT: INGELA ENGBLOM

I

FÖRRA NUMRET AV Tid för konfe-

rens berättade Lotten Fowler på Swedish Business Travel Association (SBTA) om föreningens utveckling och utmaningar. Det var i februari som vi talades vid och vi var lyckligt ovetande om vad som skulle komma. – Min roll förändrades totalt i mars. Till en början trodde jag att jag skulle bli sysslolös med det visade sig bli precis tvärtom, berättar hon. FÖRENINGENS VIKTIGASTE uppgift är att sprida kunskap kring rese- och mötesbranschen. Helt plötsligt fanns inga färdiga svar att ge men behovet av att utbyta erfarenheter och dela sin oro var enormt. Medarbetare var strandade i en annan värlsdel, andra var satta i karantän och några var sjuka. SBTA satte upp digitala öppna forum för utbyte av erfarenheter. ”Hur har ni gjort, hur stora är riskerna, har ni stoppat allt resande?” – Vi blev en sammanhållande informationshub där jag var facilitator, berättar Lotten Fowler. Alla behövde stöd, på såväl kund- som leverantörsidan. Hotell och flygbolag tampades

med sina problem och företagens Travel & Meeting Managers med sina. En plattform skapades där olika företag och människor kunde kopplas ihop. – Alla hjälptes åt. Mitt i det hemLotten Fowler, SBTA. ska uppstod ett gemensamt engagemang. Även internationellt öppnades gränserna upp och olika länders föreningar delade med sig av sina kontakter och hjälpmedel. NÄR JAG INTERVJUADE Lotten Fowler i februari rörde sig samtalet mycket kring den digitala utvecklingen. Hon menade att Travel & Meeting Management handlar om att skapa förutsättningar så att möten och affärsresor sker på bästa möjliga sätt vid varje enskilt tillfälle. Vissa möten måste ske öga mot öga medan andra fungerar lika bra digitalt. Då, för ett drygt halvår sedan, fanns det ett visst motstånd och en hel del att önska vad gällde den digitala utvecklingstakten.

– Nu har branschen tagit ett enormt tekniksprång. Leverantörsledet jobbar dag och natt med att utveckla moderna och välfungerande lösningar. Ibland har det kanske har gått lite väl fort, men det kommer att mogna med tiden, säger hon. PÅ KUNDSIDAN ÄR kunskapsbehovet stort. Vilken teknik behövs? Vad ska vi köpa själva och vad ska vi hyra in? Hur kan vi presentera produkter och arrangera säljmöten när inga mässor går av stapeln. Mindre interna möten har vi lärt oss att hantera i Teams och Zoom men hur gör vi med kundevents? Här har mötesbyråerna en ny och viktig roll att axla. – Nya arbetssätt, distansarbete, digitala möten... Vad kommer vi att gå tillbaka till och vad kommer vi att behålla? En sak kan vi vara säkra på. Det kommer att se annorlunda ut på andra sidan pandemin.

Swedish Business Travel Association, är en oberoende förening där huvuddelen av medlemmarna är inköpare av reseoch mötestjänster. Leverantörer av dessa tjänster kan också ansluta sig som associerade medlemmar. Föreningens uppgift är att sprida information och kunskap kring rese- och mötesbranschen. De arrangerar utbildningar och en rad andra medlemsaktiviteter. De är också en opinionsbildare med syfte att påverka myndigheter, lagstiftare och beslutsfattare i frågor som rör branschen.


* Du märker det på

stolen i möteslokalen, temperaturen i ditt rum eller kanske på hallonen i marmeladen. Saker som i sin litenhet är svåra att sätta fingret på, men som gör hela skillnaden för din konferens.

Konferensakrobat *

Nova Park erbjuder hemtrevliga hotellrum, små och stora mötesrum samt en Water Lounge att landa i efter dagen, bara 12 minuter från Arlanda. Välkommen till oss och låt våra medarbetare göra din vistelse lite mer speciell.

#sjörapport #kaffemeddopp #konferensmedutsikter #tillbakalutadprognos På Steningevik värnar vi om att ta andan ur våra gäster. Det är därför det kan

låta så här när du sprider upplevelsen vidare. Vi ger dig en konferens och service som inte bara utmärker sig på plats utan även imponerar på andra. Välkommen till en stund du inte kan låta bli att dela. Du hittar oss 8 minuter från Arlanda intill Mälaren, solnedgången och på #steningevik.


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 9

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Come together i Tylösand

Musik, konst och gastronomi – Hotel Tylösand har allt som vi längtar efter. Dessutom erbjuder de stora möteslokaler där företagsgrupper kan sprida ut sig och hålla distans. Res till Tylösand, konferera i en kreativ miljö och återvänd hem fyllda med inspiration och motivation. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: PAMELA HANNÉ

P

ANDEMIN HAR MEDFÖRT många insikter. En

av dem är att vi behöver det fysiska mötet. Digitala möten i all ära, men de ersätter inte kontakten öga mot öga. Vi saknar konferenserna, de informella stunderna av social samvaro och att få träffas i en inspirerande miljö. Elisabeth Haglund är vd på Hotel Tylösand och hon menar att det är först nu, när vi inte kan ses, som vi har upptäckt hur mycket mötet betyder för oss. – Vi har tagit det för givet. Det har varit en självklarhet att kunna småprata med kollegorna över en kopp kaffe precis som det har varit givet att man ska åka på konferens till en härlig miljö ibland, säger hon.

KUNDERNA SLITS MELLAN att vilja och att våga mötas.

Alla är överens om behovet men många är oroliga. Elisabeth Haglund menar att det är olyckligt att så många missförstått 50-personersregeln. Stora grupper kan ses bara de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distans och hygien. – För oss är det inga problem. Vi har många stora lokaler och ett antal restauranger att tillgå. Flera grupper på över hundra personer har bokat in sig på Hotel Tylösand för att konferera under hösten. Planeringen inför eventen är rigorös liksom informationen som går ut till deltagarna. Det är mängder av små detaljer som gör skillnad. – Det kommer att gå bra. Vi har de bästa förutsättningarna och vi tar situationen på absolut allvar, säger Elisabeth Haglund. HOTEL TYLÖSAND LIGGER bokstavligen på sanddynerna. En mer inspirerande miljö än havet och stranden är svår att hitta. De mäktiga sanddynerna är lika ljuvliga en solig höstdag som de är dramatiska en blåsig dag

3 COME TOGETHERPAKET 1. KONFERENS OCH BARSKOLA

I paketet ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, tvårätters supé, boende i delat dubbelrum, frukost, entré till spa och barskola (min 6 deltagare) med en av våra barmästare. Pris från 1 995 kr per person exkl. moms.

i januari. Där kan mindre grupper promenera och diskutera. Ibland arrangeras träningspass. – Det finns ett uppdämt behov av att göra saker tillsammans. Vi är svältfödda på aktiviteter och upplevelser, säger hon. Det gör Hotel Tylösand till en perfekt mötesplats. Upplevelserna finns på plats. Ägarna Björn Nordstrand och Per Gessle har fyllt hotellet med musik och konst. Hotellet är Sverige största konstgalleri med 450 verk, varav många fotografier. – Jag märker att konstverken är uppskattade på ett helt annat sätt nu än tidigare, berättar Elisabeth Haglund. KONFERENSGÄSTERNA KAN GÅ runt och beskåda verken utan att trängas med varandra. Över hela hotellet, mitt bland konstverken, är det generöst med ytor för socialt umgänge. Idag, när vi inte är bortskämda med att ses, är de miljöerna de allra viktigaste. – Tänk vilken lyx att bara få sitta tillsammans med kollegorna över ett glas vin och ta igen all förlorad tid.

Mer information: tylosand.se

2. KONFERENS OCH TRÄNING

I paketet ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, tvårätters supé, boende i delat dubbelrum, frukost, entré till spa och ett eget gruppträningspass med en av våra instruktörer. Pris från 1 795 kr per person exkl. moms.

3. KONFERENS OCH GOLF I paketet ingår lunch, tvårätters supé, boende i delat dubbelrum, frukost, entré till spa och en greenfee på Halmstad Golfklubb. Pris från 2 095 kr per person exkl. moms. Erbjudanden gäller utvalda dagar söndag-torsdag 2020 i mån av plats. Enkelrumstillägg 300 kr/person. Kostnad för konferenslokal tillkommer och aktiviteten måste bokas vid bekräftelse.


10 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

Vår Gård rustar för framtiden Vår Gård vädrar morgonluft och går mot strömmen. Mitt i pandemin skapar de en levande och inkluderande destination där människor ska kunna mötas på en mängd olika sätt. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: VÅR GÅRD

S

SALTSJÖBADEN ÄR Stockholms

närmsta skärgård. Här, vid Baggensfjärdens strandkant, ligger Vår Gård. Gästerna möts av arkitektur från olika tidsepoker och en välskött trädgård med spännande skulpturer. Det är snyggt, smakfullt och stilrent. Verksamheten på Vår Gård har sedan starten på 20-talet varit inriktad på konferenser och utbildning. Under senare år har strategierna förändrats. – Vår vision är att skapa den bästa mötesplatsen oavsett om det är för privata gäster eller företagskunder. Vi öppnar upp mot nya marknader för att bli en mer levande mötesplats för alla, säger Sofia Högdal, affärsutvecklingschef på Vår Gård. HON BÖRJADE SIN anställning på Vår Gård

efter sportlovet 2020. Då såg de fram emot en fullbokad vår. Fyra dagar senare var alla konferenser raderade. Trots chocken kunde de snabbt ställa om och öppna upp för allmänheten. – Vi blev en ”hub” för hemmaarbetande Saltisbor. Hit kunde de komma för att jobba, träna, fika och äta lunch, berättar hon.

VÅR GÅRDS ÄGARE HADE redan före pande-

min tagit ett beslut om att vända sig mot och investera i en ny målgrupp – privatgästerna. När konferenserna bokades av sattes projekten igång tidigare än planerat. – Det är fantastiskt att i ett så svårt läge har starka ägare som inte behöver dra i nödbromsen. Tvärtom, vi snabbade på utvecklingen.

UNDER SOMMAREN HAR lobbyn byggts om

till ett bageri och vincafé. Här ska konferensgäster och privata besökare kunna njuta av socialt umgänge, god dryck och härliga bakverk. Under samma tid passade Vår Gårds vaktmästare på att anlägga en stor kryddträdgård och bygga ett utegym. – Vi lyckades vända det nattsvarta till något positivt. Trots rådande pandemi har vi känt glädje och framtidstro. Vi har varit lyckligt lottade och kunnat rusta för framtiden, säger Sofia Högdal.

TANKEN ÄR ATT VÅR GÅRD ska bli en destination för både Stockholmare och tillresta. Konferensgrupper har sedan tidigare kommit resande från när och fjärran och nu hoppas


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 11

KORT OM VÅR GÅRD Konferenshotell för såväl stora internationella konferenser som mindre ledningsmöten. Hyllad restaurang med fokus på närproducerade råvaror. Eget bageri med både bagare och konditor. - 142 rum varav 122 enkel- och 20 dubbelrum. - 3 sviter - 20 lokaler varav största rymmer 290 gäster - 20 grupprum - 260 gäster i matsalen

”Vår Gård är en fantastisk plats. Det har varit tråkigt att inte kunna visa upp den för alla. Men det ändrar vi på nu. Genom att skapa ett öppet hus ökar vi även attraktionskraften för företagsgrupper.”

man även på privatgästerna. Det naturnära läget vid havet och närheten till city är dragplåster. Den unika konstsamlingen med storheter som Isaac Grünewald, Marc Chagall och Carl Milles likaså. Den kanske vackraste byggnaden på Vår Gård heter Skärtofta. Det är en rosa tegelbyggnad med tinnar och torn. Tidigare har den bara kunnat bokas för slutna fester och sammankomster. Snart kommer den att bli en härlig restaurangmiljö för alla besökare. – Vår Gård är en fantastisk plats. Det har varit tråkigt att inte kunna visa upp den för alla. Men det ändrar vi på nu. Genom att skapa ett öppet hus ökar vi även attraktionskraften för företagsgrupper, säger hon.

Sofia Högdal, affärsutvecklingschef på Vår Gård

EFTERFRÅGAN PÅ ÖPPNA ytor är en konferens-

trend som medarbetarna på bokningen har märkt av. Ingen vill längre sitta i små trånga grupprum utan istället sprida ut sig i inspirerande miljöer. Vår Gård har, med det i åtanke, skapat en ny loungemiljö på vinden. Här kan smågrupper hitta kreativiteten samtidigt som lokalen kan användas för fester och olika konferenssittningar. En annan tydlig trend är att kraven på konferensteknik har

ökat under pandemin. – Att kunna erbjuda de senaste lösningarna för digitala uppkopplingar har blivit en hygienfaktor. Den utvecklingen har gått med en rasande fart de senaste månaderna. SOFIA HÖGDAL BERÄTTAR ATT konferensgrupperna så sakteliga börjar återvända till Vår Gård. Det är tydligt att det finns ett uppdämt behov av att ses. – Ledtiderna är extremt korta. Det känns som om att det dyker upp frågor på företagen som de inte diskuterat på ett halvår och så blir det helt plötsligt akut. Det är härligt att de vågar mötas igen och komma till oss. YTTERLIGARE EN TREND som de känner av på Vår Gård är att när företagen väl väljer att mötas vill de ha ut maximalt av allt – inte bara av mötet. Det ska vara en härlig miljö, bra aktiviteter och god mat. – Ett dynamiskt hus fullt av liv bidrar positivt till konferensen. Vi är så tacksamma att vi har fått chansen att utveckla Vår Gård till en mötesplats för alla.

Mer information: vargard.se


12 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

NOVA PARK CONFERENCE & STENINGEVIK

”Det är dags att blicka framåt”

I en tid då världen förändras snabbt behöver företag utveckla sina strategier och vägval. Det är en process som kräver möten. En konferens på en anläggning där deltagarna kan känna sig trygga och säkra är en investering i framtiden. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: JESPER ANHEDE

Å

R 2020 VAR DÅ VI LÄRDE oss att arbeta hemifrån och mötas digitalt. Vi har upptäckt fördelarna men också insett nackdelarna. Magnus Ericsson, vd för Nova Park Conference och Steningevik, spår att konferenser kommer att bli viktigare än någonsin när pandemin har lagt sig. – Det finns ett uppdämt behov av fysiska möten. På individnivå behöver vi ses för att känna motivation och inspiration. På ledningsnivå är möten nödvändiga för att värna företagskulturer och visioner, säger han.

SAMTIDIGT ÄR KRAVEN på säkerhet första prioritet för företagen. Många anställda börjar känna sig bekväma med att ses igen men arbetsgivarna är fortfarande oroliga. Ingen vill ta ett felaktigt beslut. Tänk om hela personalstyrkan skulle bli sjuk. Här har både Nova Park och Steningevik en unik möjlighet att kunna möta både behovet och oron. Mötesplatserna har alltid legat i framkant vad gäller säkerhet. Nova Park var det första hotellet i Sverige som blev säkerhetscertifierat enligt Safehotels Alliance. Steningevik kom strax efter. Idag har bägge den högsta säkerhetsklassificeringen. – Hos oss sitter säkerhetstänket i ryggraden vilket är en fördel i dessa tider. Vi behöver inte börja från början för att Coronasäkra konferenserna, säger Magnus Ericsson.

ETT EXEMPEL ÄR ATT GÄSTER och personal haft

tillgång till individuell handsprit sedan 2012. Även om ingen kunde ana hur hårt ett virus skulle komma att slå till har en medvetenheten omkring smittorisker alltid funnits. Tack vare bra säkerhetsrutiner och hög kvalitet har det inte varit svårt att anpassa sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nova Parks stora lokaler är en tillgång. I dem kan mindre grupper ses och hålla tvåmetersregeln. På Steningevik finns möjlighet att hyra ett eget hus där en avdelning kan rå sig själv utan att träffa andra. Bägge anläggningarna har sedan tidigare satsat stora pengar i bra ventilation.


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 13

KORT OM NOVA PARK CONFERENCE - 117 rum - 213 bäddar - 9 lokaler - 300 platser i den största lokalen - Arlanda 12 minuter

KORT OM STENINGEVIK - 61 rum - 112 bäddar - 12 lokaler - 100 platser i den största lokalen - Arlanda 10 minuter

– Framförallt kan vi som renodlad konferensanläggning ha koll på vilka gäster som ska komma till oss och stämma av att de är friska. Våra inbyggda säkerhetsrutiner som normalt handlar om brand, person, IT- och kunskapsskydd hjälper oss nu. MAGNUS ERICSSON STICKER inte under stol med att konferensbranschen har det tufft. Det har lett till en situation där allt fler sänker sina priser. Det är olyckligt i en tid då det gäller att välja seriösa leverantörer som kan erbjuda rätt förutsättningar. – En konferens är en investering i personalen. Nu är det viktigare än någonsin att satsningen blir säker och trygg. Det är inte rätt läge att låta prislappen avgöra. Ett garanterat Coronasäkert möte kostar självklart lite mer. Hur ser du på digitala möten?

Under många år har vi i branschen ansett att digitala möten är ett hot men idag tycker jag att de är ett komplement. De är här för att stanna och passar perfekt för information och avstämning. Det de aldrig kan ersätta är de informella stunderna då deltagarna står och snackar över en kaffe. Ofta är det då det händer! Stora idéer föds i det personliga mötet.

”En konferens är en investering i personalen. Nu är det viktigare än någonsin att satsningen blir säker och trygg. Det är inte rätt läge att låta prislappen avgöra. Ett garanterat Coronasäkert möte kostar självklart lite mer.”

Ser du någon positiv förändring framöver?

Vi kommer sannolikt fortsätta att arbeta på distans i större utsträckning även efter pandemin. Det tror jag kan leda till att företag kommer att arrangera konferenser mycket oftare för att kunna hålla samman teamet och få alla att gå åt samma håll. Istället för att ordna en stor kickoff om året kanske man gör 10 mindre. Jag är övertygad om att mötet på sikt kommer att få en större betydelse. Vad är den största utmaningen idag?

Att hålla ut. Vår målsättning är att fortsätta leverera hög kvalitet i alla led och inte kapa någonstans. Vi vet att våra kunder kommer att komma tillbaka. Företag har inte slutat mötas – de har bara gjort en paus.

Mer information: novapark.se och steningevik.se

Magnus Ericsson, vd för Nova Park Conference och Steningevik SAFEHOTELS ALLIANCE är ett internationellt certifieringsföretag för hotell och konferenssäkerhet. För att erhålla Safehotels Alliance Certifiering krävs det att en hög nivå vad gäller säkerhetsrutiner och utrustning. Certifierade hotell genomgår en årlig revidering för att kontrollera att de lever upp till kraven. Certifieringen finns i tre olika nivåer där Nova Park och Steningevik har den högsta.


14 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

SANKT JÖRGEN PARK

En plats för ny energi i en ny tid – Alla längtar vi efter gemenskap och speciellt arbetsgrupper och kollegor saknar varandra idag. Vi har alla ett behov av just den energi som tar oss uppåt framåt. Här erbjuds fina möjligheter att samla teamet, som annars sitter hemifrån och jobbar, för att hitta tillbaka –till vararandra och till ny inspiration, säger Emma Smart som är marknadschef på Sankt Jörgen Park. TEXT: JONAS ULFVARSON, UPPDATERAD AV EMMA SMART | FOTO: MIKAEL GÖTHAGE

R

ESORTEN SOM ÄR en del av före-

tagsparken Gårda Johan ligger vackert omgiven av stora grönområden på Hisingen bara några minuter från Göteborgs innerstad. Gårda Johan är ett familjedrivet företag som varit verksamt i Göteborg sedan slutet av 1800-talet, och som låtit höga ambitioner och stort hjärta karaktärisera verksamheten genom åren. - Det är en väldigt kännbar utmaning för många att man arbetar isolerat på distans. Som positiv kontrast är Sankt Jörgen Park den perfekta platsen att ses med många varierande möjligheter för aktiviteter tillsammans i en trygg miljö, säger Smart.

AKTIVITETER UTOMHUS

En miljö som är skön att vara i, för både ögat och själen möter besökaren direkt vid

ankomst. Det är lätt att inspireras, och som plats för möten är Sankt Jörgen Park och dess omgivningar idealiskt. Härliga upplevelser och aktiviteter utomhus – i omedelbar närhet i den vackra parken eller angränsande

naturreservatet. Padel, golf och hinderbana liksom vandring eller terränglöpning är några exempel på rekreativa aktiviteter. Naturen finns alltid inpå knuten och man kan med fördel flytta delar av sitt möte eller konferens och sätta sig i köksträdgården, vid en eldstad på det gröna berget eller i Orangeriet. SKRÄDDARSYDDA KONFERENSLÖSNINGAR

- Med vår erfarenhet och vårt stora engagemang månar vi stort om att vara lyhörda när det gäller konferensmöjligheter, och ser bara möjligheter för att tillgodose våra kunders önskemål. Behovet hos människor att träffas försvinner inte bara för att det är pandemi, men kraven på hur vi ramar in och skapar säker struktur för våra gäster har ändrats. Idag behöver vi återbygga en stark gemenskap och hitta tillbaka till varandra för att


NEWSFACTORY

energin och prestationen ska orka fram, säger Emma men betonar säkerhet och de många möjligheterna att arrangera avskildhet med bibehållen kvalitet för gruppen, runt om på den stora resorten. - Till exempel arrangerar vi mötesrum i gles loungesittning, dukar upp i Orangeriet eller reserverar en stor terrass snarare än ett traditionellt mötesrum. Både vi och våra gäster ser nya möjligheter med hur och var man ses. MÖTEN OCH FÖRNYAD GEMENSKAP

- Det vi ser nu är ett skifte i var och hur man arbetar, fortsatt mycket digitalt och på distans. Här har vi som resort styrkan att vara

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 15

”Behovet hos människor att träffas försvinner inte bara för att det är pandemi. Idag behöver vi hitta tillbaka till varandra för energin och prestationen att orka fram.”

en destination som låter företag och grupper träffas och hitta tillbaka till energi. Kulturen, gruppen och hälsan tillsammans med ett inkluderande ledarskap är viktigare än någonsin och företag som investerar i detta kommer att höra till vinnarna i den nya tiden, säger Emma. -Vi har en stark tro på värdet i vårt engagemang och en långsiktighet med vilken vi driver företaget, med familjen Andersson i spetsen, och hela parken framåt. Alltid med största omsorg för varje enskild gäst, säger Emma avslutningsvis.

Emma Smart, marknadschef på Sankt Jörgen Park

OM SANKT JÖRGEN PARK Sankt Jörgen Park är en välkomnande resort med stora ytor och vackra grönområden. Oavsett om du söker sinnesro eller ny energi, om du vill spendera tid i stillhet eller livlig gemenskap, så har Sankt Jörgen Park smaker och upplevelser för dig. Hitta lugnet i det vackra spaet, upplev en verkligt inspirerande Sport Club eller njut av vacker golf på vår egen 18håls bana. Fyra restauranger med olika matkoncept och många vackra små oaser att dyka ner i runt om på anläggningen. Det är i de små detaljerna hemligheten ligger. Miljöerna har med varsam hand skapats och upplevelserna likaså. Det här är en plats av möjligheter, för värdeskapande möten där idéer kan spira och energi kan tankas.

Mer information: sanktjorgenpark.se


ET

VI HJÄLPER ER ATT FÖRVERKLIGA ERA IDÉER! En modern mötesplats med rum för stora och små möten i centrala Helsingborg. Vill du veta mer? Kontakta oss på konferens@hbgarena.se eller ring 042-10 77 00

T

H

US

.T

E US

ÖJ NM

LIGHETER!


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 17

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

AGO I ÅRE & VEMDALEN

Vinterkonferens med allt

Behovet av att mötas och svetsa samman teamet är större än någonsin. AGO i Åre/Vemdalen erbjuder perfekta miljöer för årets kickoff och konferensresa. Ni bor och konfererar i lägenheter eller hus och de gruppstärkande aktiviteterna gör ni på fjället. TEXT: INGELA ENGBLOM

A

GO I ÅRE/VEMDALEN förmedlar privatägda boenden utifrån kundens behov och önskemål. De är inte bara en förmedlingsbyrå utan ett serviceföretag med lokal förankring och stor kunskap om omgivningar, aktiviteter och restauranger. Helena Stucki arbetar med marknad och sälj på AGO och hon berättar att det som är unikt med för dem är att gästerna kan välja om de vill köpa en helhetslösning eller bara vissa delar. – Vissa kunder överlåter allt på oss medan andra tycker om att plocka ihop programmet själva, säger hon.

AGO ERBJUDER ALLT FRÅN flera lägenheter under ett tak till lyxiga skilodger. Det finns något för alla typer av konferenser och budgetar. För företag som söker avskildhet är fjällen perfekt då det går att boka ett helt hus där gruppen rår sig själv. Sovrum, kök, umgängeslokaler och mötesrum ligger under samma tak. Stämningen blir avslappnad i gänget när man möts i långkalsonger till frukosten eller avslutar skiddagen med en bastu. – Vi brukar prata om ”långkalsongavstånd”. I år är det ännu mer efterfrågat. Många vill inte bo på hotell med främmande människor utan föredrar ett hus eller lägenheter under samma tak där det går att springa mellan rummen i underställ, säger Helena Stucki. LIFTKORT, SKIDHYRA, transporter, aktiviteter och

restaurangbokningar, allt kan ingå i paketet – eller ingenting. Ett sätt att komma ner i pris är att handla, fixa frukost, laga middag, bädda och köpa liftkort själva. Det är också en möjlighet att göra

NYHETER VINTERN 20/21 VILLA BJÖRNRIKE I VEMDALEN: Ett helt unikt ekohus med utsikt över Sonfjället intill backarna i Björnrike. Huset är på 1 000 kvm och har 8 sovrum med delbara dubbelsängar, konferenslokal, restaurangkök, gemensamma ytor, spa, gym och garage. Passar grupper om 16 personer som vill ha en enskild mötesplats med skidbacken utanför dörren.

saker tillsammans utanför kontoret eller svetsa ihop en arbetsgrupp. Många konferensgrupper väljer dock en helhetslösning där AGO tar hand om det mesta. Sängarna är bäddade när gästerna anländer, liftkorten ligger redo, frukost finns i kylskåpet, middagsmaten är inhandlad och kanske finns till och med en kock på plats. Avresestäd ingår alltid i priset november-april. HELA FJÄLLVÄRLDEN HAR LAGT om sina verksamheter under året. Aktivitetsbolagen har anpassat sina aktiviteter så att de kan genomföras med social distansering och under sommaren har Skistar byggt upp rutiner för säker vistelse på fjället. – Deras omställning har imponerat. De har full koll och står redo inför säsongen. Våra boendealternativ och utomhusaktiviteter gör oss till det perfekta alternativet för konferensen i vinter!

Mer information: agoiare.se | agoivemdalen.se

LODGE 56 I ÅRE: Mitt i byn kommer Lodge 56, ett exklusivt, unikt hus i 3 plan stå klart till säsongspremiären 20/21. Här finns 9 sovrum (20 bäddar), 6 badrum, stor bastu, kök med öppen spis och gott om plats för hela sällskapet att äta tillsammans. Huset är perfekt för ledningsgrupper eller mindre grupper som uppskattar kvalitet och design och bekvämlighet.

TIPS PÅ KONFERENSVÄNLIGA RESTAURANGER: PARKVILLAN I ÅRE: Parkvillan är mest känd för sina suveräna burgare. I källaren finns en mysig lokal för 18 personer som serverar en meny som blandar amerikansk sydstatsmat med jämtländska smaker. Krogen har även ett bryggeri så varför inte inleda kvällen med en ölprovning. BRÄJKS MATBAR I VEMDALEN: Bräjks i Björnrike har sitt fokus på ekologiskt och närproducerat både vad det gäller dryck och mat. Här är flexibiliteten stor och de löser allt från frukost till lunch, middag och after-ski för de företagsgrupper som önskar. Här får ni plats upp till 90 personer. Missa inte att ta en fördrink på altanen innan middagen när vädret tillåter.


18 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

TILL SCHWEIZ MED FÖRETAGET

”Meningsfullt på riktigt” Långt borta hörs fjällkossornas bjällror. Luften är hög och krispig. Omgivna av mäktiga alptoppar bidrar en företagsgrupp till att bevara en levande kulturmiljö. I Schweiz finns möjlighet att kombinera volontärarbete med konferens och få en helt unik upplevelse. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: MATTIAS NUTT

I

ÅRHUNDRADEN HAR människor levt i samspel med naturen på bergssluttningarna i Schweiz. Levnadssättet har skapat det landskap som vi förknippar med regionen. Blomstrande ängar med betande boskap. SWISS PARK NETWORK ÄR EN organisation med

uppgift att värna den levande kulturmiljön och dess mångfald. En förutsättning för att samspelet människa – natur ska fungera är att de lokala verksamheterna kan vara ekonomiskt stabila och hållbara. För att skydda och bevara det unika landskapet finns 19 naturparker runt om i landet och behovet av volontärhjälp är stort. Under många år har inhemska företag kombinerat sina möten med fysiskt arbete i naturen. Nu finns möjlighet för internationella grupper att göra

”Måltiden gav en härlig kretsloppskänsla. Tidigare på dagen hade vi faktiskt varit med och skapat förutsättningar för att ostarna som serverades skulle kunna fortsätta att produceras. Hanna Wrangö, Nordic Manager Switzerland Convention & Incentive Bureau

samma sak. Hanna Wrangö, Nordic Manager Switzerland Convention & Incentive Bureau, har nyligen besökt en av parkerna tillsammans med en företagsgrupp. – Vi hade fantastiska dagar tillsammans och åkte hem med en känsla av att ha gjort skillnad. Det var meningsfullt på riktigt, berättar hon. ATT RESA I SCHWEIZ är enkelt. Avstånden är

korta och kommunikationerna smidiga. Tågen går överallt, ända från flygplatsen till den lilla alpbyn. Den här gruppen hade valt att resa till Bergün. Där checkade de in på ett genuint kurortshotell där de blev välkomnade av en guide från volontärprogrammet. Nästa morgon ringde väckarklockan tidigt och efter en stadig frukost begav sig gruppen ut på bergssluttningarna.


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 19

Om volontärarbete i Schweiz Naturparker: Volontärdagar med Swiss Parks kan se ut på olika sätt och skräddarsys efter gruppens önskemål. Vissa väljer att bo i tält högt upp i bergen medan andra vill ha lättare terräng och bo mer komfortabelt. Aktiviteterna skiljer sig också åt mellan olika områden. Det kan vara underhåll av murar, häckar, dammar eller odlingar men alltid med syfte att bevara ekologisk mångfald och en hållbar landsbygd. Måltiderna är en central del i upplevelsen oavsett vart ni väljer att åka. Lunchen i det fria består av lokala produkter från bondgårdarna i trakten. NÄR: April till oktober

Materialet som de samlade ihop lades på hög för att bilda en gynnsam miljö för mikroorganismer. Gruppdeltagarna njöt av den fysiska aktiviteten, glädjen av att göra något tillsammans och av det mäktiga omgivningarna. – Vår bergsguide bidrog dessutom med kunskap om djuren, växterna och om hur det är att leva i samspel med naturen, säger hon. EN MINNESVÄRD UPPLEVELSE var när gruppen

– Det var en helt magisk morgon. Luften var frisk och kylig men värmdes snart upp av solen. Mössorna åkte ner i ryggsäcken och ersattes av solglasögon när vi blev satta i arbete, berättar Hanna Wrangö. Dagens uppgiften var att rensa betesmarker från sly. Där laviner gått börjar träd snart växa upp vilket minskar de öppna landskapen.

fick på promenad med bondens getter i koppel. Under tiden dukades middagen, bestående av endast lokalproducerade råvaror, fram på bondgården. – Måltiden gav en härlig kretsloppskänsla. Tidigare på dagen hade vi faktiskt varit med och skapat förutsättningar för att ostarna som serverades skulle kunna fortsätta att produceras, avslutar Hanna Wrangö.

KOSTNAD: 115 Schweizerfranc per person och dag inklusive lunch och fika med lokala råvaror (för en grupp om 30 personer) VAR: Det finns nio olika parker runt om i landet att välja mellan. KONTAKT: Swiss Parks Network Coordination Corporate Volunteering volunteering@parks.swiss www.parks.swiss/volunteering

Om Switzerland Convention & Incentive Bureau: Switzerland Convention & Incentive Bureau är en del av Switzerland Tourism, och har uppdraget att inspirera och underlätta för företag, mötesplanerare och eventbolag att genomföra arrangemang i Schweiz. De arbetar oberoende och all service är kostnadsfri. Det nordiska kontoret ligger i Stockholm. KONTAKT: Hanna R. Wrangö, Nordic Manager hanna.wrangoe@switzerland.com www.meetings.myswitzerland.com/en-se/


20 | TID FÖR KONFERENS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

Låt arbetsglädjen återvända! Var det länge sedan du skrattade ihop med kollegorna, kände arbetsglädje och samhörighet? Nu när företagen successivt börjar arrangera möten igen står gemensamma aktiviteter högt upp på önskelistan – under trygga och säkra former. TEXT: INGELA ENGBLOM

M

ÅNGA HAR JOBBAT hemifrån hela våren och hoppades på att få återvända till kontoret i höst. Med det negativa beskedet kom besvikelsen. Vi saknar småpratet med jobbarkompisarna, det informella utbytet av idéer och känslan av att tillhöra. Marie Reese på ReeseInspiration ser en tydlig trend när företagen börjar planera så smått för konferenser igen. – Det de frågar efter är säkra sätt för socialt umgänge. Arbetsgivarna har lyckats med att nå ut med information och skapa arbetsmöten under hela pandemin men de har inte kunnat motivera medarbetarna eller svetsa samman teamen, säger hon. Behovet av att göra aktiviteter och gruppstärkande övningar har kanske aldrig varit större. Utmaningen är att hitta upplevelser där deltagarna kan känna sig trygga. Här tipsar Marie Reese om några Coronavänliga företagsarrangemang:

Hyr ett museum MINDRE MUSEER GÅR ATT abonnera. På så

sätt kan ni säkerställa att avstånd hålls i både utställning och restaurang. Ni får aktivitet och måltid i samma paket. ABBA the Museum (PopHouse), The Viking Museum och Spritmusem är tre exempel från Djurgården i Stockholm som går att boka för grupper – det finns många fler.

Skogs- och naturterapi SHINRIN-YOKU ÄR JAPANSKA och betyder

skogsbad. Det handlar inte om ett dopp i vatten utan om mindfulness i naturen tillsammans med en guide. Lägg dig i mossan, sitt på en stubbe eller krama ett träd. Aktiviteten minskar stress och är hälsofrämjande på många sätt. Skogsbadet avslutas med en stilla stund där deltagarna får dela med sig av sina upplevelser.

Walk & Talk

Hus i fjällen

FRISK LUFT OCH RÖRELSE ger ny energi. Tanken bakom sociala vandringar är att kreativiteten ska flöda och att samtalen ska bli meningsfulla. I dessa tider är det ett perfekt alternativ till trånga grupparbetsrum.

BOKA ETT EGET HUS eller en del av en byggnad på en skiddestination. Bo, ät och konferera under samma tak utan att träffa andra grupper. Teambuildande aktiviteter gör ni ute på fjället där det lätt att hålla social distans.

Mountainbike

”Bara hänga”

DELTAGARNA CYKLAR EFTER sin förmåga i

DET VI SAKNAR ALLRA mest är att umgås. Er

leder med olika svårighetsgrad. Sedan samlas alla för en lunch i det fria – endera en uppdukad konferensmåltid eller en enklare matsäck. Varför inte arrangera en quiz med företagsanpassade frågor.

Spritmuseum. Foto: Helén Pe

första aktivitet efter pandemin kanske bara ska vara en After Work i en lokal där ni kan hålla social distans. Skapa möjlighet och rätt förutsättningar för samtal och skratt. Det kommer garanterat att uppskattas!

Restaurangen Glöd på The viking Museum.


Vinnare av 2020 års SSQ AWARDS som Sveriges bästa konferenshotell.

BRA MÖTEN KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Vår kompetens vilar i att skapa skräddarsydda möten och konferenser för dina personliga önskemål och behov.

SIGTUNA STADSHOTELL

En ultimat plats för en ledningsgrupp.


 

    

Â?Â? Â?

        Â? 

  

 

Â?Â?

VÄLKOMNA HEM TILL OSS! I en avskild & kreativ miljÜ - ger vi er de bästa fÜrutsättningarna till ett effektivt mÜte! Vi fÜljer Folkhälsomyndigheten samt Visitas restriktioner.

6 mil frĂĽn Stockholm och 3 mil frĂĽn Arlanda


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 23

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

ÖRENÄS SLOTT

Stråla samman på skånskt slott Örenäs Slott kallar sig ”Den historiska mötesplatsen för moderna människor”. Idag är det precis vad konferensgästen efterfrågar. Här finns luftiga salonger att umgås i samtidigt som det finns möjligheter för digitala möten.

E

TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: ÖRENÄS SLOTT

pennor när de checkar in. Ofta efterfrågas möjlighet till hybridmöten, det vill säga att några deltar i konferensen på distans, och tekniken har därför uppgraderats i vissa lokaler.

TT RYMLIGT BAROCKSLOTT med 26

konferenslokaler och två våningar för lunch och middagar. Lägg till sju hektar slottspark fylld med aktivitetsmöjligheter. Det är Örenäs Slott. – Vi är lyckligt lottade i dessa tider. Hos oss kan företag mötas tryggt och hålla distans utan problem, säger Mikael Petersson, vd Örenäs Slott.

DET STÅTLIGA SLOTTET ligger på skånska västkusten med utsikt över Öresund och Ven. Det naturnära läget invid havet är svårslagbart. – Det är tiden utanför lokalen som är viktigast för deltagarna när de nu får ses igen. Då kan en aktivitet i slottsparken bli höjdpunkten på konferensen, säger han. Konferensgästerna börjar återvända till Örenäs Slott. Eftersom det finns många lokaler

NU NÄR KOLLEGORNA strålar samman

att välja mellan och kapaciteten i dem dragits ned till minst hälften är det inga problem att följa rekommendationerna. Mikael berättar att det är en mängd olika detaljer som tillsammans skapar en trygg miljö. Ett exempel är att konferensgästerna får ta emot steriliserade block och

igen vill de göra en aktivitet tillsammans, gärna utomhus. På anläggningen finns minigolfbana, varma badtunnor, fitnesspark m.m. Ofta syns konferensgäster springa runt och leta ledtrådar i slottets skattjakt. De som vill göra något riktigt unikt för trakten gör en fisketur på Öresund eller en cykeltur på Ven. – Även om mycket inte blir sig likt efter pandemin så lever vårt behov av att ses och göra saker tillsammans kvar, säger Mikael Petersson.

Mer information: orenasslott.com

Välkommen till Tylebäck

Den naturliga mötesplatsen Hotell • Restaurang • Konferens • Bröllop & Fest • Relax • Gym • Yoga

T Y L Ö S A N D - H A L M S TA D | T E L 03 5 -19 1 8 0 0 | I N F O @T Y L E B A C K .C O M |

W W W.T Y L E B A C K .C O M


OÄNDLIGA MÖTESMÖJLIGHETER Välkommen att arrangera inspirerande möten, storslagna event, lyckade konferenser och kongresser hos oss i Malmö och Lund. Vi erbjuder fyra förstklassiga hotell, alla med sin personliga charm och karaktär. Träffas på moderna Elite Hotel Ideon som är ett av Lunds ledande konferenshotell. Upplev Elite Hotel Savoy, ett av Sveriges mest anrika hotell, som nu öppnar upp på nytt efter en renovering, ännu större och bättre än förut. Möts på trevliga Elite Plaza Hotel som fyller hela 10 år i år. Eller varför inte besöka Elite Hotel Esplanade som är som upplagt för det lugna, eleganta, mindre och värdeskapande mötet. Vi ser fram mot att välkomna er! ELITE.SE


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 25

MÖTESTEKNIK

– viktigare än någonsin När ordet distans blev vårt nya mantra blev analoga möten digitala. En bestående effekt av pandemin kommer med största sannolikhet vara en minskad rädsla för onlinekonferenser. Även om fysiska möten är oslagbara kommer digitala konferensen spela en allt större roll i framtiden. TEXT: INGELA ENGBLOM

N

ÄR FYSISKA KONFERENSER och

möten ställdes in under våren förstod de flesta företag att det skulle innebära stora risker. Att inte ses skapar en osäkerhet i organisationen och tempot kan lätt tappa fart. Istället för att ställa in möten började företagen ställa om. Digitala möten blev den nya vardagen. Webbmöte, onlinemöte, virtuell konferens, distansmöte och så vidare. De flesta ägde rum via video, webbläsare eller mobil från våra hemmiljöer. Andra valde proffsiga studios för att nå en hög kvalitet. En tredje variant kallas hybridkonferens. Då sitter ett mindre antal deltagare på kontoret eller en på konferensanläggning samtidigt som mötet fylls på med onlinedeltagare som kan ta aktiv del i mötet. ÄVEN OM DET FYSISKA MÖTET aldrig kan ersättas helt och hållet kan det finnas fördelar med det digitala. En begränsning med analoga möten är att det som sägs försvinner och viktig kunskap går förlorad. Det är inte bara i Coronatider som inte alla kan vara med på

”Även om det fysiska mötet aldrig kan ersättas helt och hållet kan det finnas fördelar med det digitala.” plats. Avstånd, tidsbrist och sjukdom gör att deltagare blir exkluderade från innehållet. En annan fördel med digitala möten är att resor i landet och från utlandet kan undvikas och miljön sparas. DET ÄR VIKTIGT ATT inte slarva med det digitala mötet. Har du inte funderat över din mötesledarteknik innan så bör du göra det nu. Det är en konst att få alla deltagare aktiva och engagerade via nätet.

Några tips inför ett lyckat onlinemöte: • Räkna med att planeringen tar tid, i synnerhet om du inte är van eller har den tekniska kompetensen. • Som vid alla möten och konferenser bör syfte och mål ligga till grund. • Fundera över varför du vill genomföra en digital konferens. Ska deltagarna vara aktiva eller bara lyssna? I det senare fallet är kanske ett webbinarium bättre. • Välj det program du har mest erfarenhet av. Microsoft Teams, Google Meet, Skype... Testa att din dator har rätt inställningar för ljud och skärm. • Skapa rätt förväntningar hos deltagarna. Be dem om input om innehållet. • Skicka ut agendan i god tid så att alla kan förbereda sig. Underlätta för deltagarna att hitta rätt inloggning till den teknik du valt. Berätta vilken utrustning de behöver. Räcker det med mobil? • Var noga med att starta och avsluta i tid. Digitala möten är ansträngande för deltagarna så försök att hålla dem korta. • Det är svårare att upprätthålla intresset via en skärm så en presentation bör inte vara längre än tio minuter och följas av diskussion eller en underhållande paus. • Engagera och involvera deltagarna. • Spela in mötet. Källa: Svenska Möten


ATT MÖTAS PÅ TANUMSTRAND är så mycket mer än bara en konferens Att komma till oss är också att andas den friska salta luften och att stanna upp en kort stund för solnedgången över havet. Just i de stilla ögonblicken, fritt från vardagens brus, väcks ofta de stora, nya tankarna. TanumStrand ligger precis vid strandkanten mitt emellan Grebbestad och Fjällbacka med kobbar och skär som utflyktsmål direkt från hotellets brygga. Välkommen att boka säker konferens i världens vackraste skärgård!

tanumstrand.se konferens@tanumstrand.se Instagram: @tanumstrand LinkedIn: TanumStrand - By the sea!


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 27

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

Sköna och säkra möten på Hooks Herrgård

Konferens på småländska På Hooks Herrgård kan du starta veckan på bästa sätt och implementera besluten direkt i verksamheten redan samma vecka. Dessutom erbjuds just nu boende i enkelrum till dubbelrumspris vid ankomst söndag och måndag, vilket ger ett mindre avstamp i plånboken. Konferens på småländska skulle man kunna kalla det.

Levande ljus, lugnande dofter och ett stilla skvalp från poolen. Tänk att få stråla samman på ett spa, med bara kollegorna. Hooks Herrgård erbjuder ett slags skönare möten. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: HOOKS HERRGÅRD

N

ÄR FÖRETAGEN BÖRJAR konferera

igen ser önskemålen annorlunda ut. Medarbetarna är trötta på digitala möten och längtar efter miljöombyte. Syftet med konferenserna i höst är oftast att få tillbaka kreativiteten, att sitta och spåna fram nya idéer och visioner. Hooks Herrgård har som de flesta andra anpassat sina lokaler med hänsyn till Covid19. Grupperna kan fika i lokalen och bo i enkelrum i separata byggnader. Hooks Herrgård har också följt med i den teknisk utvecklingen under pandemin och skaffat utrustning så att deltagare som kanske är sjuka eller i riskgruppen kan vara med på distans.

DET HOOKS HERRGÅRD ERBJUDER som inte alla andra gör är ett spapaket under namnet Säkra & sköna möten. Det innebär att gruppen kan boka hela spaavdelningen för sig själv (minimidebitering 15 personer). Efter en dag i konferenslokalen går gästerna direkt till en tidig middag. De behöver inte piffa och klä upp sig. När skymningen faller drar de sig ner till spaavdelningen. Där rår de sig själva under hela kvällen, kopplar av

och pratar om allt utanför agendan. – Jag ser ofta exempel på möten där deltagarna finner varandra runt poolkanten och kläcker idéer där som inte kom fram i konferenslokalen. Allt fler företag inser värdet av ett spabesök under konferensen, säger Hans Edberg, vd Hooks Herrgård. HOOKS HERRGÅRD SPA & FITNESS är 1 300 kva-

dratmeter stort. Arkitekturen andas harmoni och smälter in i den småländska naturen. Poolens stenläggning är lika mörk som Hokasjön utanför. Här kan gäster simma, njuta av bastulandskapet och bada i varma källor intill sjökanten. – Det är ett underbart sätt att avrunda dagens möte på. Det finns inget bättre botemedel mot stress än några timmar i ett spa. Vi rekommenderar alla grupper att lägga in både träning och avkoppling i programmet. Det ökar energin och kreativiteten vilket ger bättre konferensresultat, säger han.

DET FINNS FLER FÖRDELAR med att mötas på

Hooks Herrgård. Med bara 25 minuter till Jönköping är läget perfekt för konferens-

grupper med resande från Stockholm, Göteborg och Malmö. En annan sak som uppskattas är verksamhetens långa tradition. Hooks Herrgård drivs idag av tredje och fjärde generationen Edberg. – Vi har en lång erfarenhet och en familjär stämning som gör att kunderna känner sig trygga. Det uppskattas i dessa tider, säger Hans Edberg. DET HAR HÄNT MYCKET på herrgården de

senaste åren. I maj 2019 invigdes en ny restaurang. Det som tidigare var en stor matsal har nu blivit en elegant restaurang i modern 60-tals design. Allt från kök till cocktailbar är nybyggt och antalet platser har utökats. En vägg med öppen spis delar av rummet och skapar en varm atmosfär. – Restaurangen är lätt att dela av och nu är det självklart glesare mellan borden. Det är lugnt och harmoniskt även i restaurangen. Hela anläggningen har en atmosfär av sköna och säkra möten.

Mer information: hooksherrgard.se


Royal Park STHLM En destination för digital interaktion

Upptäck digitala möten & event i Studio 1. En komplett lösning för livestreaming & inspelning. En digital produktions-plattform skräddarsydd efter dina behov.

Läs mer och boka

Royal Park STHLM Frösundaviks allé 15, Hagaparken 169 70 Solna www.royalparkstockholm.com


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 29

KORT OM BERGENDAL - 126 rum - 15 lokaler (normalt 170 platser i största) - 14 grupprum - 6 matsalar (normalt 264 personer i största) - 20 minuter till Stockholm och Arlanda

BERGENDAL

Trovärdig trygghet lockar till möten I samband med att Bergendal blev Sveriges första CovidClean-certifierade mötesplats började telefonerna ringa igen. Grupper från såväl privata företag som offentliga verksamheter vågar mötas om de bara känner sig trygga. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: BERGENDAL

I

norr om Stockholm, ligger en elegant vit herrgård. Den utgör hjärtat i mötesanläggningen Bergendal. Den gamla byggnaden har med åren fått sällskap av modern arkitektur och idag erbjuder Bergendal både salonger i anrik stil och konferenslokaler i framkant. - Vi är en mötesplats fylld av traditioner men vi strävar mot förnyelse och en trygg framtid, säger Key Dolk, vd Bergendal. NTILL EDSVIKEN,

ATT BEGREPPET TRYGGHET skulle bli så centralt som det blev under våren 2020 kunde ingen förutse. Bergendal har under många års tid arbetat med kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Målsättningen är att vara en av branschens bästa arbetsgivare och att ha de nöjdaste kunderna. Alla kriterier mäts och följs upp. Anläggningen har varit Svanencertifierad sedan 90-talet och är säkerhetsklassificerad enligt SafeHotels högsta nivå. - Att vi är vana vid de här frågorna underlättade för oss när pandemin slog ner som en bomb. Vår krisberedskap var hög och omställningen gick fort, säger hon. DET FÖRSTA DE TÄNKTE på i mars, när läget

blev akut, var att skydda gäster och medarbetare från smitta. En rad åtgärder infördes omedelbart. De läste på, sökte information och tolkade Folkhälsomyndighetens rekommendationer men kände ändå att det inte var tillräckligt. De ville vara säkra på att de höll måttet i alla led. När SafeHotels flaggade för en helt ny internationell standard för att minska smittspridning av Covid-19 vara

Key Dolk, vd Bergendal.

de snabba att haka på. - Det kändes både skönt och seriöst med en bedömare utifrån. Eftersom det här är en helt ny situation är det lätt att gå runt och tro att man gjort allt rätt, säger Key Dolk. För att bli CovidClean-certifierad krävs det att anläggningen går igenom en rad kvalitetskontroller. Det handlar om allt från städning till medvetenhet kring säkerhet. Processen började med en självscanning där Bergendal fick höga poäng och sedan kom en inspektör på besök och gav lika bra betyg. - Det var en lättnad att få bekräftelse från en extern part att vi gjort rätt. Nu när vi är certifierade kan vi berätta om vår säkerhetshantering med trovärdighet, säger hon. DET DRÖJDE INTE LÄNGE förrän kunderna upp-

märksammade certifieringen och redan i juli började förfrågningarna trilla in. I augusti och september har inkommande bokningsvolym till och med varit större än förra året.

- Kunderna uppskattar att vi tagit situationen på allvar. Certifieringen hjälper dem att våga åka på konferens igen. De grupper som bokat in sig är än så länge under 50 personer. De kommer ifrån alla typer av branscher, såväl privata som offentliga. Även om gruppstorlekarna är mindre så är antalet möten fler. Deltagarna sitter glest i lokaler och matsalar och alla måltider serveras vid bordet. - På många sätt är mötesupplevelsen bättre idag. Det är lugnare och luftigare på hela anläggningen. Tänk vilken lyx att få frukosten serverad vid bordet. Framförallt kan gästerna känna sig trygga på riktigt, avslutar Key Dolk.

Mer information: bergendal.se FAKTA COVIDCLEAN En standard för hotell att undersöka och verifiera viktiga standarder för städning, hygien, social distansering, resurser på plats, utbildning och medvetenhet. Baserad på WHOs (World Health Organization) och CDCs (Centers for Desease Control) förebyggande riktlinjer. Certifieringen utförs av SafeHotels.


Har ni ett eluttag?

Vi löser resten!

Hållbara helhetslösningar för mötesrummet

Vi erbjuder er kompletta skärm- och videokonferenspaket inklusive 5 års produktgaranti, monterat och klart. Det är bara att peka var det ska sitta så löser vi resten, finansieringen är också fixad! Det har aldrig tidigare varit mer bekymmersfritt att få anpassade, hållbara möteslösningar på plats! Prisexempel exkl moms:

24 mån 999 kr/mån 36 mån 699 kr/mån

Läs mer på: avs.se/hyra

Smidig finansiering i samarbete med

AVS är en totalleverantör inom ljud- & bildteknik. Bolaget grundades 1986 med namnet AV Syd och har sedan dess blivit en av sveriges ledande aktörer inom AV-teknik. Vi arbetar med stora och små projekt inom offentlig och privat sektor.

AVS i Sverige AB Malmö Pilotgatan 7 212 39 Malmö

010-551 10 00

Stockholm Skarprättarvägen 7 176 77 Järfälla

post@avs.se

avs.se

Göteborg Backa Bergögata 16 422 46 Hisings Backa


NEWSFACTORY

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

TID FÖR KONFERENS | 31

Mässor, kongresser och events är en viktig del i företags marknadsföring. Produkter lanseras, nyheter visas upp och forskningsresultat presenteras. Vilka förändringar har Covid-19 tvingat fram och vad kommer de att innebära för framtiden? TEXT: INGELA ENGBLOM

Är virtuella events här för att stanna?

D

ENTSPLY SIRONA ÄR världens största tillverkare av tandtekniska produkter och tekniska lösningar för professionell tandvård. Koncernen omsätter fyra miljarder dollar (2019) och har cirka 15 000 anställda. Affärsidén är att täcka in alla dentala behov - från förbrukningsprodukter till teknologi och utrustning. Bobbi Djordjevic är Global Category Manager för hela Dentsply Sirona vilket innebär att hon ansvarar för företagets globala mötesstrategi. – Pandemin förflyttade oss med ljusets hastighet 15 år framåt i tiden. Vi har länge vetat att virtuella events var på ingång men nu tvingades vi snabbt omfamna framtidens teknik, berättar hon. PRODUKTER INOM läkemedelsindustrin har av

tradition marknadsförts genom events, framförallt kongresser. Tusentals människor har rest och samlats för att lyssna på föreläsningar, vara med på produktlanseringar och känna på nyheterna. Under våren 2020 när det blev stopp för fysiska möten förändrades allt. – Som tur var hade vi redan påbörjat en global adoption av digitala verktyg. Vi hade redan tillgång till plattformar som vi kunde börja använda omgående – inte minst för våra utbildningar som är en central del i marknadsföringen, berättar Bobbi Djordjevic.

ALLA STÖRRE EVENTS avbokades med hopp

om att kunna genomföras till hösten. Så kom juni och insikten om att pandemin skulle stanna längre än så. Snabbt fick nya strategier tas fram. Kina och sydöstra Asien visade exempel på lyckade digitala events med höga

”Pandemin förflyttade oss med ljusets hastighet 15 år framåt i tiden.” Bobbi Djordjevic Global Category Manager, Dentsply Sirona

deltagarantal och positiv respons. – Det gav oss i västvärlden en motiverande boost att börja flytta över fler events till virtuella plattformar. DENTSPLY SIRONAS STÖRSTA event under året

går normalt sett av stapeln i Las Vegas och lockar ca 6 000 deltagare. Istället för att boka av omvandlas det nu till ett hybridevent. Innehållet kommer att streamas från en utvald destination medan deltagarna kan sitta hemma och interagera från soffan, eller samlade lokalt i mindre grupper.

TEKNIKEN FINNS OCKSÅ för att arrangera mässor digitalt. Som besökare får man se produkten animerad i 3D från alla vinklar samtidigt som man pratar med en säljare. – Problemet är att ett event inte bara handlar om information från företagets sida. Då hade det inte varit så svårt. För många kunder är det minst lika viktigt att träffa sina ”peers” och utbyta erfarenheter, säger hon. Inom ramen av stora virtuella events, skapar Dentsply Sirona ändå möjligheter för one-to-one-möten. Deltagarna träffas i en virtuell lounge och går sedan vidare till ett enskilt rum där de kan tala ostört utan att andra hör. DEN ALLRA STÖRSTA utmaningen är under-

hållning och socialt umgänge. Artister och läckra miljöer är dragplåster till många events. Det finns virtuella lösningar för det med. Vad sägs om en fest på ”stranden” till musik av ett känt band? – Vid lokala events kan man även ordna att en cateringfirma levererar samma mat och dryck till alla deltagare. En gemensam middag men ändå inte.

DET ÄR EN SPÄNNANDE utveckling. Tekniken har visat att det går att genomföra större evenemang. Företag som spenderat enorma pengar på resor ser en betydande besparingspotential. Bobbi Djordjevic tror inte att vi kommer att släppa de virtuella mötena när pandemin är över. – Men vi får inte glömma styrkan i fysiska möten. En riktig upplevelse och ett personligt möte är alltid bäst för kundrelationerna, slår Bobbi Djordjevic fast.


Weekend & Möten

MITT I NATUREN

PÅ KÖRUNDA rakt fram och två högersvängar avkopplande helger, utmanande event, underbara naturupplevelser, välkommen hem till oss på körunda - privat som möten har vårt hotell något för alla med allt i ett hus. omgiven av natur, 30 minuter från stockholm.

www.korunda.se 08-520 390 30

KÖRUNDA HOTELL MÖTEN EVENT GOLF


NEWSFACTORY

TID FÖR KONFERENS | 33

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

5 Post-Corona-trender I en global studie från Hotels.com har de undersökt hur människors beteende och tankar gällande resor har förändrats under pandemin. I undersökningen identifierar de fem trender som kommer att prägla resandet framöver. TEXT: INGELA ENGBLOM | KÄLLA: HOTELS.COM

Copperhill i Åre

Downtown Camper i Stockholm

1. STARK MEN FÖRSIKTIG LÄNGTAN Människor längtar efter att resa igen. Hela 90% av de som svarat på frågorna i Sverige medger att de ser fram mot att resa och i genomsnitt har den globala resenären till och med drömt om att resa nästan fem gånger om dagen. Även om önskan att resa är stark, har attityder gentemot resor förändrats. 36% av svenskarna medger att de fortfarande skulle vara nervösa över att resa även om alla reseförbud och begränsningar skulle upphöra. Resultatet visar att tre av tio resenärer behöver en bekräftelse från lokala myndigheter och hälsoinstitut innan de vågar resa igen. Ungefär en tredjedel (35%) skulle känna sig lugna när regeringen bekräftar att det är säkert att resa och 23% skulle känna sig till mods när ett vaccin finns tillgängligt.   2. ÅTERUPPLEVA TIDIGARE MINNEN När det kommer till resor efter pandemin är det många svenskar som fortfarande vill

Treehotel i Harads

The Steam Hotel i Västerås

utforska mer av hemlandet (32%) och besöka gamla smultronställen (24%). Att besöka platser på sin ”bucket list” (23%) eller att utforska nya platser att resa till (13%) är inte längre lika populärt. 3. EN RETREAT FÖR SINNE OCH SJÄL Pandemin har banat väg för en ny generation resenärer, ”Generation E” (Generation Enlightened), som strävar efter att förbättra deras mentala och fysiska välbefinnande genom resor. Globalt anser 86% av resenärerna att resor är en post-pandemisk stresslösare som kan berika sinne, kropp och själ. Att känna sig avslappnad och stressfri (43%) visar sig även vara en av svenskarnas viktigaste faktorer när de åker på semester.   4. MER STRAND, MINDRE ORO Trenden att vilja fly undan liv och rörelse återspeglas i typen av boende som de flesta resenärer skulle välja för att känna sig avslappnade. Lyxiga 5-stjärniga hotell (45%),

semesterbostäder (34%) och badorter (33%) framstod som några av de bästa boendealternativen för att respondenterna skulle känna sig som mest bekväma. Med tanke på att det är 26% av respondenterna som skulle undvika folktäta platser när de får börja resa igen, är det inte överraskande att många försiktiga resenärer skulle tilltalas av folkglesa stränder.   5. FAMILJSEMESTER LOCKAR MEST En semester med familj (35%) eller partner (29%) är det första som människor planerar att spendera sin tid på när allt är tillbaka till det normala, istället för en utekväll med vänner (19%) eller gå på en shoppingrunda (14%). Detta tyder på att pandemin verkar ha slagit ett ackord för familjens betydelse under denna period. Dessutom var en av de främsta motivationerna för att resa, att spendera mer tid med familjen och vänner som de inte kunnat träffa under en längre period (44%).


HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

NEWSFACTORY

MISSA INTE NÄSTA UTGÅVA MED UTGIVNING VECKA 11 - 2021 MED SINA ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE utgivningar har Tid för konferens etablerat sig som en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för konferensbranschen. VI VILL DÄRFÖR INBJUDA DIG att medverka som annonsör i en av Sveriges största mediesatsningar som görs på temat konferens. Tveka inte att kontakta oss!

I NÄSTA UTGÅVA KOMMER VARA TEMA HÅLLBARHET: • GRÖNARE MÖTEN - TIPS FRÅN PROFFSEN • AKTIVITETER SOM SAMMANSVETSAR TEAMET • FÖRANKRA VISIONER OCH VÄRDERINGAR PÅ NÄSTA KONFERENS • DET VÅRAS FÖR MÖTEN! ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS

ANNONS

konferens Tid för

#20.02

SVERIGES STÖRSTA KONFERENSMAGASIN | www.tidförkonferens.se

AD FULLMAT NASÄKRA MED CORO OCH NDE VÄLKOMNA SKONFEREN R! GA ANLÄGGNIN

LOTTEN FOWLER, SBTA

Stöttande gemenskap i Coronatider

Mötesteknik –viktigare än nånsin TIPS FÖR DET DIGITALA MÖTET

”Är virituella events här för att stanna?”

Kan det bli bättre plats för konferens?

www.ljunglofska.se

08-4458660

Sylvia Nylin, vd Svenska Möten:

VÅGA MÖTAS IGEN

–MEN CORONASÄKERT! TFK_2002.indd 1

FÖR MER INFORMATION ELISABETH BÜLOW, tel +46 735 289 144 eller på elisabeth.bulow@newsfactory.se

konferens Tid för

2020-09-29 13:30


FLEXIBEL INREDNING ÖKAR KREATIVITET Att addera multifunktionella inredningselement på skapar dynamik och ökar inspirationen. Plant Divider är en textilklädd växtbehållare som både skärmar av öppna ytor, skapar en välkomnande atmosfär med växter och dämpar ljudet tack vare sin uppbyggnad av ljudabsorbenter. iQSeat är också en favorit i kreativa miljöer som vunnit pris på NeoCon Awards. Den bekväma sittmöbeln fungerar som solitär sittplats såväl som i grupp. Tack vare sin smarta konstruktion kan ryggstödet vridas runt till bord. Vill man inte sitta är Sketch Skrivtavla ett utmärkt verktyg i kreativa miljöer. Sketch kan monteras på en ljudabsorberande golvskärm.

Besök gotessons.se för mer inspiration


Välkommen tillbaka!

Vi har förberett nya minnen för dig. Som en av Sveriges mest växande destinationer vet vi att många redan upptäckt Höga Kusten. Då ska du veta att här formligen exploderar av nya saker att se och göra. Nu har vi laddat med ett smörgåsbord av minnesvärda lägereldsupplevelser inför Eldveckan, som pågår vecka 44. Välkommen tillbaka till friheten i vårt storslagna världsarvsområde!

+46(0)771 26 50 00 hogakusten.com

Profile for Newsfactory Media Group

Tid för konferens #2002  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded