__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KUNGL. MOTORBÅT KLUBBEN

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET BÅTMÄSSAN ALLT FÖR SJÖN KMK SÖKER TILLSYNINGSPAR VILL DU BLI EN MER AKTIV MEDLEM?

verksamhetsplaner 2019 MEDLEMSTIDNING 1-2019


Som KMK medlem är du delägare i Svenska Sjö. Det ger dig direkta fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering. Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb.


generator

Enkel matematik på sjön:

+

KMK

Bättre försäkring till lägre pris

Räkna ut din premie på svenskasjo. se


Nu finns möjlighet till båtplats på Pampas Marina – på bekvämt gångavstånd till T-banan

Båtplats i centrala Stockholm Pampas Marina är en av Stockholms mest centralt belägna fullservicemarinor. På sommarhalvåret har vi över 400 båtplatser till uthyrning; y-bomsplatser, längsmedplatser och skoterbryggor. Intresserad? Just nu har vi lediga platser för både större och mindre båtar. Besök oss, ring eller maila så berättar vi mer. Du hittar oss alldeles intill Kungsholmen, i den skyddade viken där Karlbergskanalen mynnar ut i Ulvsundasjön.


Husbåt till salu Idag finns lediga husbåtar i Pampas Marina till salu, maila oss för mer information! fastighet@pampas.se

Karlbergs Strand 4 K • SE-171 73 Solna Tel +46 (0)8 587 557 10 hamnkapten@pampas.se • Pampas.se


KMK NYTT INNEHÅLL

31

11 21

27 TREVLIG LÄSNING

önskar vi på Kungliga Motorbåt Klubben LEDAREN: PETER SANDSTEDT................................................................................. 9 ÅRSMÖTE: PÅ BÅTMÄSSAN ALLT FÖR SJÖN......................................................11 MEDLEMSSIDA: KMK:R...............................................................................................16 MEDLEMSSIDA: HAMNKOMMITTÉN......................................................................21 MEDLEMSSIDA: BÅTLIVSKOMMITTÉN.................................................................24 MEDLEMSSIDA: KMK:U..............................................................................................27

41 6

MEDLEMSSIDA: HÖGBÖTEKOMMITTÉN..............................................................31 PLATSANNONS: VILL DU BLI EN MER AKTIV KMK-MEDLEM........................35 GLÖGG OCH JULBORDSMINGLET: BÄTTRE ÄN NÅGONSIN........................41


KMK NYTT INNEHÃ…LL

24

7


FONDBOLAG

Magnus von Knorring +358 9 66 89 89 22

www.fondita.se Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondbestämmelser, faktablad mm finns att få på www.fondita.se


KMK NYTT LEDAREN

nr1 BESÖKSADRESS:

Villa Godthem, Rosendalsvägen 9, 1 tr Box 24122, 104 51 Stockholm Telefon 08 - 661 23 03 BANK NORDEA:

BG 5416-6814 KMK Swiftcode: NDEA SESS IBAN SE 3595 0000 9960 3400 5820 23 KONTAKT:

E-mail: kansli@kmk.se Hemsida: www.kmk.se ANSVARIG UTGIVARE & REDAKTÖR:

Pelle Larsson, 08 - 661 26 90 pelle.larsson@kmk.se ORDFÖRANDE:

KÄRA MEDLEMMAR,

Peter Sandstedt

Välkomna till ett nytt spännande år 2019!

OMSLAGSFOTO:

Tänk att tiden kan gå så fort, 2018 bara försvann, men det var ett fantastiskt båtår med en sommar vi aldrig glömmer.

istockphotoz

2018 har varit full av olika välbesökta KMK-aktiviteter: Hamnfesten, Asado, Midsommar, Kräftan, Piratfest, Höstfest på Operakällaren och avslutningsvis Glöggminglet som var dukat med smaker från Villa Godthems Julbord. Nu efter upptagning, täckning och service så är det bara sex veckor kvar till puts och polering inför sjösättning. En ny båtsäsong väntar oss och mitt i all snöskottning tror man på sommar igen.

ANNONSSÄLJARE

Pierre Åkerström, 073 - 628 29 20 pierre.akerstrom@newsfactory.se ART DIRECTOR:

Madeleine Nordberg, 08 - 505 738 15 madeleine.nordberg@newsfactory.se

Tom Bertling jobbar på för fullt för att få utökat serveringstillstånd i Djurgårdshamnen och KMK stöttar och förbereder lokalen. Inbjudan till Kungliga klubbars fest, i år arrangerad av Kungliga Automobil Klubben, har gått ut till alla så året startar med ett riktigt kalas.

TRAFFIC:

Närmast har vi vårt årsmöte torsdag den 7 mars på Älvsjömässan.

V-TAB Falkenberg

Newsfactory Production AB TRYCK & DISTRIBUTION

Hoppas vi ses där! PETER SANDSTEDT, ORDFÖRANDE KMK

BÅTKAPELLTVÄTT! Grindstuvägen 40, 167 33 bromma • 08-28 85 34

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING NYTILLVERKNING • LAGNING

www.rentvatt.com

9


SWE18148 /1218

Pantaenius allriskvillkor – vad som än händer!

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se


KMK NYTT ÅRSMÖTE

DAGORDNING Fastställd dagordning enligt stadgarna:

§1 Förhandlingarna öppnas samt

justeras av röstlängd.

§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.

§3 Val av två personer att jämte

ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.

§4 Årsberättelse §5 Revisionsberättelse §6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. §7 Styrelsen informerar om verksam

hetsplan, budget m m.

§8 Val av ledamöter i styrelsen enligt

§11 a.

§9 Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.

§10 Val av valberedning §11 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

KALLELSE TILL KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBENS ÅRSMÖTE 2019 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjömässan i Stockholm, sal K2.

TORSDAGEN DEN 7 MARS 2019 KL 17.30

senast den 1 mars till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på telefon 08-661 23 03. KMK bjuder på inträdet till Båtmässan den 7 mars, du får en kod för fribiljett vid anmälan.

SKICKA DIN ANMÄLAN

I DEN VALBEREDNING som valdes 2018 ingår Göran Egnell, Victor Widing, Benny Witz, Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

§12 Fastställande av medlemsavgifter 2020.

Under mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

§13 Övriga frågor och eventuella motioner.

Avslutningsvis bjuder klubben på dryck och lättare förtäring. 11


KMK NYTT ÅRSMÖTE

VALBEREDNINGENS

FÖRSLAG TILL

ÅRSMÖTE

1:E VICE ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE HAMNKOMMITTÉN

JOHAN MACÉUS (TILL ÅRSMÖTET 2022)

WALTHER ALMQVIST (TILL ÅRSMÖTE 2020)

Johan Macéus har varit KMK-medlem sedan 2012 och har under sin period i styrelsen varit mycket aktiv. Johan är även drivande i Båtlivskommittén med kommunikation som sin specialitet.

Walther har varit medlem i KMK sedan 1999. Bertramfantast med båt i Djurgårdshamnen sedan många år.

Han har ett mycket stort KMK-hjärta med många ovärderliga kontakter inom båtlivet. LEDAMOT ELISABETH GORTON (TILL ÅRSMÖTE 2022)

Elisabeth Gorton har med sin familj ett stort engagemang i KMK, maken Nils finns med i Båtlivskommittén och dottern Lovisa finns med i KMK:U. Elisabeth har varit medlem i KMK sedan 2005. LEDAMOT TILLIKA INTENDENT JAN-OLOF OHLANDER (FYLLNADSVAL TILL 2021)

Jan-Olof Ohlander har varit medlem i KMK sedan 2001. Han har tidigare varit med i KMK styrelse, då som ordförande i den tekniska kommittén som ansvarade för klubbens tillgångar i form av byggnader, bryggor m m. Där kommer Jan-Olofs kunnande återigen väl till pass då stadgarna numera kräver en intendent för detta uppdrag. Han är egen företagare inom just byggnadskonsultation och besiktning och en stor Högbötevän och syntes på ön senast i augusti i somras. Jan-Olof är dessutom väl insatt i båtlivet som f d ordförande i SBU. ORDFÖRANDE BÅTLIVSKOMMITTÉN PER SMEDFORS (TILL ÅRSMÖTE 2020)

Per Smedfors har varit medlem i KMK sedan 2006 och valdes redan 2017 till Båtlivskommitténs ordförande. Han har under dessa år gjort ett bra arbete med sina kommittémedlemmar. Per brinner mycket för kommunikation och utbildningar för våra medlemmar.

12

ORDFÖRANDE HÖGBÖTEKOMMITTÉN OLA SKÄRHAV (TILL ÅRSMÖTE 2020)

Ola Skärhav har varit medlem i KMK sedan 2007 och valdes redan 2016 till ordförande i Högbötekommittén. Olas starka sida är hans förmåga att skapa en bra atmosfär i sin kommitté och på Högböte där alla KMK-medlemmar trivs väldigt bra. ORDFÖRANDE KMK:U ISABELLA KULL (TILL ÅRSMÖTE 2021)

Isabella Kull har varit medlem i KMK:U sedan 2005 och har sedan dess varit aktiv i ungdomsavdelningen. Isabella är mycket engagerad i Sjösportlägren, allt från planering till genomförande och till att vara ledare på lägren. KMK:U är också delaktiga i midsommarfirandet på Högböte. ORDFÖRANDE KLUBBKOMMITTÉ CAMILLA SKÄRHAV (TILL ÅRSMÖTE 2020)

Camilla Skärhav har varit medlem i KMK sedan 2015 och är mycket engagerad i alla olika arrangemang på Högböte. Camilla kommer att bli en stor tillgång för Klubbkommittén. ORDFÖRANDE KMK:R JOHAN DE BOURG (TILL ÅRSMÖTE 2020)

Johan de Bourg har varit medlem i KMK:R sedan 2000 och valdes till ordförande i KMK:R 2018. Johan har bred erfarenhet från båtracing genom eget tävlande, som funktionär och som aktiv i Svenska Racerbåtförbundet. Att utveckla KMK:R förarskola och att ha en KMK:R-tävling per år är Johans fortsatta mål.


KMK NYTT ÅRSMÖTE

13


KMK NYTT PROMOTION

”Målet är att kunna erbjuda våra kunder att förtöja båten på distans på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.”

FORSHAKEN FRIHETEN AV ATT INTE VARA BEROENDE AV EN EXTRA HAND Vi vill stolt presentera ForsHaken som gör detta möjligt med ett enstaka ryck.

Produktinfo

Funktionen på den patenterade förtöjningskroken gör det möjligt att ersätta en besättningsman då du på helt egen hand kan förtöja och lossa båten på distans.

Förtöjningskroken i aluminium finns att beställa i färgerna blått och grått och står emot 1 ton i vikt och har en greppdiameter på 25mm.

Utvärdering av kustbevakningen Under 2010 utvärderade Kustbevakningen på Djurö en prototyp av ForsHaken och så här lyder deras omdöme: ”Kustbevakningen blir ofta kallade på sjöräddningar där båtar slitit sig eller av annan anledning inte är manöverdugliga. Att koppla fast en bogsertamp i svåra förhållanden och under dålig sikt i fören på en haverist är för oss ofta en stor utmaning. Här fyller Forshaken en fantastisk funktion. Vi kan, när förhållandena är de rätta, på ett snabbt sätt koppla en haverist för bogsering i dess stävögla. Så gott som alla båtar är utrustade med en stävöggla som sitter en bit ovan vattenlinjen, denna ögla är placerad på ett för båten gynnsamt dragläge i fören. Detta dragläge sitter ofta svåråtkomligt och är således svårt att nå. Här ger Forshaken oss möjlighet att snabbt koppla upp för bogsering. Det skall bli intressant att följa det vidare utvecklingsarbetet med Forshaken och vi hoppas att det kommer att utvecklas positivt så att vi får en bra och snabb möjlighet att koppla tampar. Kbi André af Forselles med besättning.” 14

När det kommer till skaften levererar vi dem i fyra olika utförande. Furu alternativet går att få i färgerna mahogny och ek och är 180 cm långt. Aluminiumskaftet går att beställa i standard mått 125 cm eller om man önskar lite extra längd så finns teleskop alternativet som sträcker sig till 300 cm.

ERBJUDANDE! Ange ”ForsHaken” vid er bokning och få 10% på hela köpet! forshaken.se


VACKRA GOLV Ett vackert nylagt rätt behandlat och väl underhållet golv blir både en fröjd för ögat, håller längre och ger rätt intryck mot kunder och personal. Enitor är specialister på bland annat: Trägolv / Stengolv / Betonggolv / Textilgolv / Lokalvård och underhåll

MEDLEMMAR OCH AUKTORISER ADE HOS ALMEGA.

Adress: Nytorpsvägen 4, 183 71 Täby Telefon: +46 (0)8-734 92 60 E-post: info@enitorab.se Webbadress: www.enitorab.se

Golv utfört hos Acne. Ekgolv slipat trärent, därefter målat med hårdoljevax i två färger och transparens.


2018 ÅRS TÄVLANDE SOM NÄRVARADE VID PREMIERINGEN Stående, från vänster: MICKE BENGTSSON, WILLIAM SJÖSTRÖM, HILMER WIBERG, ALEX CÉWE, MORGAN JERNFAST, MATHILDA WIBERG, JENS HOLMÉN, ANDERS STARK (SOM HÄMTADE ERIK STARKS UTMÄRKELSE). På golvet, från vänster: LINUS WALLIN, MÅNS OLOFSSON.

KMK:R Årsmöte, premiering och fest. FRÅN VÄNSTER: ORDFÖRANDE JOHAN DE BOURG OCH LEDAMÖTERNA MICKE BENGTSSON, ANDERS STARK, GUSTAF EK, VICE ORDFÖRANDE NIKLAS FRIBERG OCH LEDAMOT LENNART JERNFAST.

på Klubbarnas Klubb blev denna säsong av flera anledningar framskjuten till efter nyåret, vilket många välkomnade. Ingen har ju fullt upp i mitten på januari.

KMK:RS HÖSTMÖTE

STYRELSEVALET gav några förändringar: Josefin Forslund, Marcus Friberg och Linnéa Carlsson valde att tacka för sig. Tidigare generalsekreteraren Bo Ahlström går upp från suppleant till ledamot. Gustaf Ek valdes in som helt ny ledamot. Gustaf har varit mycket aktiv vid våra event och brinner för båtracing.

är nog ändå vår egentliga höjdpunkt. Våra medlemmar lyckas återigen på världsscenen. Erik Stark slogs om guldet i F1H2O men fick nöja sig med silvret efter att snöpligt råkat ut för motorhaveri i näst sista tävlingen. På plats vid finalen fanns bortåt 40 svenska supporters, inte bara från klubben. Bland annat fanns vår navigatör Johan Söderling på de flesta tävlingarna, en kämpe som helt riktigt förärades ”Årets KMK:Rare” vid en ceremoni med styrelsen och flera i klubbrummet på Villa Godthem. PREMIERINGEN

16

ÅRETS FÖRARINSATS gick till Morgan Jernfast som lyckades ta guld i både Europa- och Världsmästerskapen i F4. Många års dedikerad satsning gav till slut full utdelning. Årets förarinsats för ungdom gick till Alex Céwe. Han tog SM-guld i GT15 och en silvermedalj i EM i samma klass. EFTER PREMIERINGEN följde vår sedvanliga årsfest. Nu är vi laddade inför kommande säsong! Ett stort tack till familjen Jernfast för städning och återställande efter festen, världsmästare i både båtracing och klubbinsatser!


Personlig d r ö ig visning f Ksom KM ! medlem

Antal rum: 5-6 rum och kök

Pris: 11 695 000 – 17 995 000 kr

Område: Nacka

Boyta: 157, 194, 210 m²

Välkommen till Marinstadsvägen 32, Nacka

Med båten utanför dörren får båtlivet nytt liv Nu finns det ett helt unikt boende, direkt på vattnet, med närheten till både citypuls och skärgårdslugn. Sjövillorna skapade av Sveriges mest erfarna byggare av hus på vattnet – Aquavilla Produktion AB. Läget i Marinstaden, vid Svindersvikens södra strand är i de flesta avseenden oslagbart. Här är känslan av hav och sjö ständigt närvarande, sommar som vinter, vare

sig man stiger upp till frukost eller varvar ner framför brasan. Med den egna båten utanför dörren har du några få distans till Stockholms City och skärgården börjar runt udden! Besök sjovillorna.se eller kontakta Individa fastighetsmäkleri om du vill ha en personlig visning.

www.sjovillorna.se Individa fastighetsmäkleri, Iréne Hildebrandt Tel nr: 08-121 50 601 Mob nr: 070 -855 03 11 Mail: info@individafast.se www.individafast.se


Pengar direkt utan att sälja. – Östermalmarnas pantbank sedan 1866 –

FR I

V Ä R D E R ING

NU

LÅNAR

V I

ÄV EN

S T O R G ATA N 8 , M Å N D A G – F R E D A G 10 . 0 0 – 18 . 0 0 T E L 0 8 - 6 67 01 10

FORDON

WWW. PANTBANKEN.SE


KMK:R VERKSAMHETSPLAN 2019 KOMMITTÉN BESTOD 2018 AV: Ordförande Johan de Bourg, ledamöter Anders Stark, Emma Carlsson, Lennart Jernfast, Marcus Friberg, Micke Bengtsson, Niklas Friberg, Josefine Forslund, suppleant Bo Ahlström, GS Pelle Larsson TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT. Kommittén

planerade och genomförde den årliga förarkursen, vilket genererade fem nya aktiva ungdomsförare. Våra två lånebåtar lånades ut till dem. En tredje, från Högböte, lånades ut till en förare i annan klubb som debuterade i Nordiska Mästerskapen i GT30 som avgjordes på KMK-Racet. Vi arrangerade även en träningsdag i början av våren, där 10 förare från minsta klassen upp till F1 kunde testa sig själva och sina ekipage på riktig bana med full säkerhetsbevakning. Ungdomar fick startbidrag för genomförda tävlingar. Vidare sökte klubben med framgång dispens för två förare i offshore. På hösten arrangerade vi rundbanetävlingen KMK-Racet på Eriksö, Vaxholm, där NM i GT30 ingick. Många medlemmar ställde upp med stora ideella insatser och härligt engagemang, så tävlingen blev mycket lyckad. I samband med tävlingen återupptogs samarbetet med Waxholms Racing Club. Planen att aktivera fler medlemmar börjar ge resultat. Fyra möten hölls. Vårt höstmöte med premiering sköts av praktiska skäl upp till januari 2019.

Plan för kommande år: Planen för 2019 är att genomföra samma

arrangemang som 2018: Träningsdag, förarkurs, KMK-Racet och ca fyra möten. Att göra fler ansvariga för delområden. Att stärka ordningen av vårt material. Att fortsatt stödja ungdomar med startavgifter, dock begränsa till SM/RM-tävlingar.

Mål: Fler aktiva medlemmar, att fler hjälps åt. Att få fler med funktionärslicens. Att få fler vuxna på vår rundbanetävling. Eventuellt en offshoretävling tillsammans med någon annan klubb. Att fortsätta tillföra sporten nya förare genom vår kurs. Att verka för såväl sporten som vår klubb och dess medlemmar. Vision: Plantskola för nya förare och grogrund för deras utveckling. Producera en ström av internationella mästare. Arrangör av internationella mästerskap. En racerklubb med världsrykte. Regler: Verksamheten regleras av Riksidrottsförbundet samt nationella och internationella racingregler. Avgifter: Medlemsavgift oförändrad. När och var: Förarkurs och träningsdag 4-5 maj. Förarkursen har teori på kansliet och praktik på Eriksö i Vaxholm, träningsdagen är också på Eriksö. Tävling 7-8 september på Eriksö.

JOHAN DE BOURG ORDFÖRANDE KMK:R

19


Alltid rent och säkert vatten i sommarstugan, båten eller där rent vatten behövs! VÄLKOMNA Att besöka oss på Båtmässan Monter AG:16

SWEDISH GTC AB Hemsida: www.swedishgtc.se Mail: mattsson@swedishgtc.se Mobil: 070-529 05 97


KMK NYTT HAMNKOMMITTÉN

HAMNKOMMITTÉN Mål

Målsättningen för det kommande året är att fortsätta öka trivseln och kundnöjdheten på bryggan. Vi vill att hamnen skall uppfattas som trevlig och säker att besöka. Vision

Vi skall fortsätta att utveckla hamnen och vår anläggning i enlighet med medlemmarnas önskemål. Säkerhet, miljötänk och trivsel skall vara ledord för verksamheten i Djurgårdshamnen. Regler

Vid tecknande av båtplatsavtal förbinder sig medlem att följa fastslaget hamnreglemente. I hamnreglementet framgår tydligt vilka regler som gäller i hamnen. Avgifter

Samtliga avgifter som rör Djurgårdshamnen blir oförändrade mot föregående år. När och var

VERKSAMHETSPLAN 2019 HAMNKOMMITTÉN BESTOD UNDER 2018 AV:

Ordförande Jakob Johansson, ledamöter Björn Kaiser, Magnus Lindmark, Stefan Witz, Hamnchef Tom Bertling, GS Pelle Larsson, Lilian Stach (kansli)

Hamnfesten i slutet av maj är en mycket välbesökt och uppskattad tradition på bryggan. Den markerar det verkliga startskottet för säsongen!

verksamheten. Det är Hamnkommitténs inställning att vi skall försöka att äga så mycket som möjligt av våra anläggningar då vi har ett mycket långsiktigt perspektiv i verksamheten.

Tillbakablick på året som gått

Verksamheten under året har fortlöpt enligt plan och i linje med tidigare fastställd budget. Vi ser ett fortsatt stort intresse för hamnen generellt både vad avser gästhamnsplatser och fasta platser. Under året har klubben förvärvat de två yttersta pontonerna vilket förbättrar driftnettot för

Plan för kommande år

Det kommande året fortlöper arbetet med att få till ett större trädäck öster om klubbhuset samt en miljöstation. Ett annat prioriterat område blir att se över el, vatten och förtöjningspollare på Djurgårdskajen.

JAKOB JOHANSSON ORDFÖRANDE HAMNKOMMITTÉN

DJURGÅRDSHAMNEN Ärade medlem, Med ovan avrapporterade verksamhetsberättelse avseende 2018 och fastlagd verksamhetsplan för 2019 kan jag konstatera att Djurgårdshamnen återigen lämnat ett mycket värdefullt täckningsbidrag till klubbens verksamhet. Vi har under flera år nu sett att hamnen levererar ett stabilt resultat och det känns extra skönt mot bakgrund av att jag beslutat mig för att ej stå till förfogande för omval vid årsmötet den 7 mars. Efter snart 7 år i hamnkommittén är tiden nu rätt för nya krafter att ta vid! Jag vill passa på att tacka alla trevliga medlemmar för synpunkter och förslag avseende bryggan under dessa år.

Väl mött på bryggan! Jakob Johansson 21


träning tillsammans

VI HAR NÅGOT FÖR ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR

GYMKORT FR.

249:-

INGEN STID! BINDNING

/ MÅN


PROVTRÄNA Hos oss kan du provträna gratis en hel vecka. Kom in till klubben för att ta del av erbjudandet under bemannade tider.

GRUPPTRÄNING Crosscage, Yoga eller seniorträning – vi har något för alla människor.

GYM & KONDITION Våra gym är utrustade med de allra senaste redskapen och maskinerna för att hjälpa dig i din träning.

PERSONLIG TRÄNING Vill du öka balansen eller lära dig att träna rätt? Då vägleder våra personliga tränare dig!

HÄLSOANALYSER Mät din kroppssammansättning med den senaste tekniken hos oss.

VÄLKOMNA TILL OSS Vi har snart 200 klubbar i Sverige. Hitta din närmsta på vår hemsida: nordicwellness.se


KMK NYTT BÅTLIVSKOMMITTÉN

BÅTLIVSKOMMITTÉN VERKSAMHETSPLAN 2019 KOMMITTÉN BESTÅR AV SJU LEDAMÖTER OCH EN ORDFÖRANDE:

Ordförande Per Smedfors, ledamöter Kjell Tengmo (båtteknik), Johan Macéus (kommunikation), Hans Larsén (eskader), Nils Gorton (miljö), vakant (utbildning), GS Pelle Larsson, Lilian Stach (kansli Tillbakablick på året som gått

Båtlivskommittén skall främja medlemmarnas aktiva användning av sina båtar samt gemenskapen inom klubben. Därför har kommittén under 2018 fortsatt arrangerat två eskadrar, en på våren och en på hösten. Kommittén hade planerat ett antal utbildningar av Kustskeppare för KMK-medlemmar. Tyvärr uteblev intresset för dessa och utbildningarna ställdes in. Vidare har kommittén genom råd och informationsmaterial samt genom samarbeten med andra klubbar och deras verksamhet verkat för att på annat sätt underlätta medlemmarnas båtliv. Båtlivskommittén är ansvarig för klubbens medlemstidning KMK Nytt som kommer ut fyra gånger per år, men också ansvariga för löpande nyhetsbrev via e-post och vår hemsida. GS deltar aktivt i kommitténs arbete. Plan för kommande år

Vision

Båtlivskommittén skall fortsatt främja och verka för efterlevnad av klubbens ledord. ”KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande” Regler

Båtlivskommittén har enkla regler för sina medlemmar. För vidareutbildningar inom nautisk kompetens, som t ex Kustskeppare, krävs det ett Förarbevis. För att få delta i eskader med KMK så krävs det att båten är registrerad i KMKs båtregister. Standert ska därför sitta på båten.

Båtlivskommittén ska fortsatt satsa på de ansvarsområden som kommittén är tilldelad. Några av dess fokusområden för 2019 är Medlemsnytta på vår hemsida, KMK Nytt, KMK Klubbkläder och Utbildning.

Avgifter

Mål

När och var

Båtlivskommitténs mål under 2019 är att förbättra medlemsnyttan genom;

Utbildningar kommer att arrangeras löpande 2019 under såväl vinter, vår och höst, lite beroende på tillgång av lokal och efterfrågan från medlemmarna. Dessa tillfällen meddelas via e-post och på vår hemsida med instruktioner om anmälan, avgift, tid och plats o s v.

Att utveckla hemsidan med medlemsinloggning för säker informationsdelning.

Att utveckla innehållet på de kurser som KMK anordnar med samarbetspartners och erbjuda fler kurser.

Att kontinuerligt se över samarbetet med Pelle P med kollektionen av KMK-kläder.

Bjuda in medlemmar att själva anordna eskaders under KMK-flagg som har till syfte att öka gemenskapen i klubben.

24

Avgifter för kurser som KMK anordnar med samarbetspartners ska även i fortsättningen vara till självkostnadspris.

Eskader kommer att arrangeras under året. En på våren, troligtvis under Kristi himmelsfärd, och en under sensommar/ höst. Detta arrangemang kommer att meddelas via e-post och på vår hemsida med instruktioner om anmälan, tid och plats, o s v. Båtlivskommittén ansvarar för KMKs engagemang i ICCY (International Council of Cruise Yachts). Evenemanget 2019 kommer att genomföras av vår systerklubb i Helsingfors, Finland.


KMK NYTT BÅTLIVSKOMMITTÉN

KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT… …snart är det inte många månader bort från att båtarna ska vårrustas och sjösättas. Även om det just nu känns långt bort och jag själv är insnöad i alperna mellan Österrike och Italien med lavinfara 5 (den högsta). Listan med allt man vill göra blir längre och längre. Jag kan bara hålla tummarna för en varm vår, så chansen ges att starta alla projekt och avsluta med att polera och putsa pärlan. Båtlivskommittén kommer denna säsong att främst satsa på säkerhet ombord och praktiskt handhavande av båt. Mer detaljerad kursplan kommer under våren via mejl och på vår hemsida. Båtlivskommittén arbetar aktivt för att berika båtlivet med bl a information, teknik, miljö, utbildning och eskaders.

Snöiga hälsningar, Per Båtlivskommittén

PER SMEDFORS ORDFÖRANDE BÅTLIVSKOMMITTÉN

25


The pleasant light onboard

Novabb Styr från mobilen

Vi ses på Allt För Sjön! Monter C09:20 Båtsystem AB, 031 69 03 80, info@batsystem.se, www.batsystem.se

E N A S TÅ E N D E KO M FO R T

Nya interceptorer

Bättre säkerhet och köregenskaper

Traneredsvägen 112 426 53 Västra Frölunda Tel: 031 69 03 80 E-mail: info@batsystem.se

Zipwake interceptor 5-10 gånger snabbare än trimplan

www.batsystem.se

Full automatik i roll och pitch


KMK NYTT KMK:U

SJÖSPORTLÄGER med Kustskepparintyg UTE PÅ HÖGBÖTE, KMK:s egna klubbholme, har det årligen bedrivits sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-20 år. Därför är vi glada att berätta att om intresset finns kommer vi i KMK:U att bedriva ytterligare ett läger för deltagare som vill ta Kustskepparintyget. Alla läger leds av 8-10 instruktörer på ca 20 elever (med undantag för det tredje lägret) vilket innebär att eleverna får mycket uppmärksamhet och har möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Med detta arbetssätt har vi lyckats utbilda alla våra deltagare med strålande resultat samtliga år som vi haft förtroende att driva lägren.

är steg två i fritidsbåtsutbildningen och är obligatoriskt för att få föra fritidsbåt med en längd över 12 m och 4 m bredd. Vi på KMK:U vill informera KUSTSKEPPARINTYGET

er att endast dem som tagit förarintyget och är 15 år fyllda är behöriga att söka till Kustskepparlägret med planerad premiär sommaren 2019. Kustskepparintyget är en påbyggnad på förarintyget och samtliga kunskaper från tidigare intyg förväntas man kunna. Intyget måste även vara giltigt sedan minst en månad tillbaka. Kustskepparen utgör även navigationen för fartygsbefäl klass 8 vilket i huvudsak är en teoretisk utbildning men även praktisk som är nästa steg i utbildningen. Under Kustskepparlägret fördjupas de kunskaper man erhållit från förarbeviset och byggs på med nya kunskaper och erfarenheter om sjölivet. går vi djupare in på mörkernavigering utomskärs och båtpraktik med UNDER VECKAN

mörkerkörning ingår. Detta innebär att deltagarna får lära sig att navigera efter fyrar och läsa av lanternor och dagersignaler samt hur man tar hänsyn till missvisning, avdrift och deviation i sin kurs. I utbildningen ingår även såklart högfartsnavigering, bastubad, GT30 och annat kul. I SLUTET AV VECKAN genomförs en examination där deltagarna ska visa sig ha kunskaper som krävs för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

KONTAKT

Om något av lägren är av intresse kontakta Kansliet för mer information och anmälan på kansli@kmk.se eller 08-661 2303. 27


KMK NYTT KMK:U

KMK Ungdomsavdelning verksamhetsplan 2019 Inledning

Ungdomsavdelningen bildades 1927 och har till ändamål att samla och främja intresse för motorbåtsport bland unga och särskilt verka för deras utbildning i navigation, segling och sjömanskap. KMK:U arbetar aktivt med sociala umgängen båtintresserade ungdomar emellan. Kommittén arrangerar två sjösportläger varje sommar på Högböte för ungdomar i åldrarna 12–20 år. Utbildningen sammanfattar båthantering, navigation, knopslagning, släcka bränder, första hjälpen m m. Ungdomsavdelningens medlemmar är fullvärdiga medlemmar i KMK med de rättigheter och de skyldigheter som detta medför. Kommittén består av: Ordförande Carl Fredrik Aspegren, vice Ordförande Isabella Kull, ledamöter Destiny Lindgren, Isabelle Sandstedt, Lovisa Gorton

Fler kommittédeltagare kommer sannolikt diskuteras då fler engagerade medlemmar behövs för att KMK:U ska komma vidare i sin utveckling. Vi behöver fler som kan närvara vid evenemang och representera kommittén. Sammanfattning 2018

Under 2018 har två av fem kommittémedlemmar deltagit i lägerverksamheten. KMK:U ansvarade för den årliga fiskedammen som vanligt. Budgeterat för förra året var ett tredje läger med avsikt att utbilda medlemmar för Kustskepparen men projektet lades ner i brist på intresse. Detta projekt ska tas upp igen inför det kommande året.

KMKU sjösportläger

Utbildning Vi ser gärna att sjösportlägren kan fortsätta årligen som nu. Vi tror också att det är viktigt att säkerställa framtiden med uppdaterad och utvecklad utbildning och rekrytering av framtida ledare till dessa läger, gärna med KMK:U-medlemmar. Vi ska fortsätta vårt projekt med en utökning av lägerverksamheten i form av ett läger där även äldre medlemmar kan utbilda sig. Detta läger skulle då inrikta sig på fördjupande kunskaper och högre utbildningsnivå med bl a kustskepparen, höghastighetsmanövrering etc. Möjligen ett samarbete med Båtlivskommittén för att gemensamt tillgodose båda kommittéers önskan om utökad utbildning. Ledare 2018 års lägerledare var nästan desamma som tidigare år, med några seniorer tillsammans med ett nytt gäng förstaårsledare. Inför 2019 måste KMK:U undersöka och se om en ny rekrytering av ledare är i behov om föregående års ledare inte kan närvara. Vid rekrytering och anställning av nya ledare ska de erbjudas att gå en ledarutbildning. Om hen inte har gått någon tidigare är den obligatorisk, om hen redan har en kan det diskuteras. Information I samband med den förhoppningsvis förhöjda kommunikationen med lägerverksamheten har vi som ambition att stärka bandet med eleverna och förbättra sammanhållningen i KMK:U samt sprida information om klubben genom att arrangera event/aktiviteter på Högböte men även på fastlandet t ex vid Djurgårdshamnen eller annan lokal. Åtgärder Se över kostnaderna för lägren och se om det finns nya relevanta leverantörer för mat osv.

28


KMK NYTT KMK:U

Aktiviteter

KMK:Us ambitionsnivå är att öka intresset för klubben samt att öka engagemanget. För att nå detta mål är det viktigt att skapa ett intresse bland medlemmarna och anordna intressanta och meningsfulla aktiviteter. Därför valde KMK:U att 2016 införskaffa en GT-30 för lägerverksamheten samt att rusta upp ungdomshuset med nya möbler, AppleTV och högtalare. Inför 2019 bör verksamheten inrikta sig på sociala aktiviteter för KMK:Us medlemmar samt fortsätta rusta upp Högböte och lägret för barn och ungdomar.

Åtgärder för 2019

1. Komplettering av möbler: stolar, förvaringshyllor, dekorationer, kuddar, filtar, belysning. 2. Mer press på barn och målsman att städa ungdomshuset. Betona trivselreglerna. Om man som målsman vet att ens barn är för ung för att ansvara för städningen faller ansvaret på dem. Större åtgärder

Under 2019 har KMK:U som ambition att anordna:

Diskutera målning av väggarna i ungdomshuset samt ny skylt över ytterdörren.

Banracing ute på Högböte under vissa evenemang

Djurgårdshamnen

Sprida och bredda verksamheten

Satsa mer på lägerverksamheten

Årliga fiskedammen

Utöver nämnda event bearbetar KMK:U även möjligheter för att eventuellt anordna: •

En vattenaktivitet som t ex vattenskidor/wakeboardhelg, som skulle kunna infalla vid ett stort event på Högböte som Kräftan eller Midsommar.

I samband med midsommar ute på Högböte arrangerar vi: •

Fiskedamm

Provkörning av GT-30 & GT-15 för mindre barn, förutsatt att vi får låna en GT-15 från förslagsvis KMK:R.

Hjälphörna för kransar till barn

KMK:U har som mål att arrangera fler event som inriktar sig mot Djurgårdshamnens ungdomar.

KMK:U

Vi arbetar med att ta fram följande inför 2019 års båtsäsong •

Telefon med Swish-funktion inför event

KMK:U appliceringsflaggor och banderoller

KMK:U broschyr

Klubbsamarbeten

KMK:U har höga förhoppningar att utveckla ett starkt samarbete med andra ungdomsklubbar med gemensamma intressen. KMK:U vill påbörja samtal med KMK:R och KAK om olika samarbeten. Även jobba nära Högbötekommittén under sommarevenemang.

Utöver nämnda event sker även arrangemang i samarbete med Klubbkommittén. Ungdomshuset

Ordningsregler Unga barn - Det är viktigt att städa upp och återställa efter sig. Alla barn kan inte och vet inte att man skall städa och hålla rent. Därför ligger ett stort ansvar på föräldrarna. Det är viktigt att föräldrar förstår att ungdomshuset är för allas trevnad och tar ansvar för miljön. Vårt mål är att förtydliga och informera trivselreglerna för ungdomshuset till medlemmarna. Ungdomar - För tillfället följs inte alltid ordningsreglerna i ungdomshuset. Under våren kommer KMK:U att ta fram ett förtydligande och förnyande av ordningsreglerna då tidigare säsonger har varit fylld med trasiga möbler och kuddar/möbler/ skräp kastade runt i huset samt en del utfrysning.

CARL FREDRIK ASPEGREN ORDFÖRANDE KMK:U

29


Se våra nya flaggskepp! Yamarin 88 DC, Buster Magnum, Marex 360 och Husky R8.

Sveriges bredaste båtprogram! Vi har mer än 60 båtar i hallen med nya Yamarin 88 DC och Buster Magnum som toppnummer.

BUSTER MAGNUM

YAMARIN 88 DC

MAREX 360 CABRIOLET CRUISER

HUSKY R8

Europas största YamahaCenter! Hos oss är det båtmässa året runt, och vi har Stockholms största utbud av ”underhållsfria” aluminiumbåtar: Buster, Husky, Yamarin Cross och Linder. Dessutom kompletta program av Yamaha motorcyklar, mopeder och ATV. Det är vi som har kunskapen och resurserna. Välkommen till oss på YamahaCenter önskar Patrik med personal.

Albybergsringen 97, 137 69 Österhaninge, 08-556 523 00. www.yamahacenter.com/stockholm Butik, båt- och MC-försäljning: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, söndag stängt. Verkstad: måndag-fredag 08.00-17.00, lördag-söndag stängt.


KMK NYTT HÖGBÖTE

Högbötekommittén Gott nytt år alla härliga medlemmar och Högbötevänner! har vi full vinter i Stockholmsområdet och vår fina klubbholme ligger i dvala sedan några månader tillbaka. Jag kan meddela att ön klarat sig bra från stormen Alfrida vilket vi är glada över, vi har dock lite vindfällen att ta hand om men det hjälps vi åt med på vårfixardagen.

NÄR DETTA SKRIVS

har haft avstämningsmöte och lagt upp en plan inför 2019 med underhåll och investeringar som vi redovisar nedan. Nu ser vi fram emot en ny toppensommar och massor med trevliga medlemsaktiviteter på Högböte. Vi börjar som traditionen bjuder med Valborgsfirande den sista april.

HÖGBÖTEKOMMITTÉN

Högbötekommittén önskar alla medlemmar varmt välkomna!

31


KMK NYTT HÖGBÖTE KALENDARIUM 2019 27 april: Högböte öppnar. 30 april: Valborgsfirande med bubbel och sång

vid brasan.

11 maj:

Vårfixardagen. Klubben bjuder på lunch för de som hjälper till.

1 juni:

Asadon.

21 juni:

Midsommarfirande.

17 aug:

Kräftan och Högbötedagen med öppet forum.

21 sept: Säsongsavslutningsfest med 80-talstema. 5 okt:

Höstfixardagen. Klubben bjuder på lunch för de som hjälper till.

13 okt:

Högböte stänger för säsongen.

UNDERHÅLLSPLAN HÖGBÖTE 2019 Ungdomshus

Fönstren i behov av skrapning och målning.

Vedbastu

Bastulavar bytes. Diverse målningsjobb. Duschhus

Installera tryckvattenknappar där det saknas för att spara vatten. Punschverandan

Underlaget är ojämnt och behöver fixas. Räcke kompletteras med nät alt ribbor för att höja säkerheten.

Verktygsbod

Reparation av tak. Bryggor & Bojar

Förstärkning/reparation av östra bryggans fundament. Investera i nya räddningsstegar i östra hamnen. Vattensystem

Investera i ny avsaltningsanläggning för att säkerställa kapacitet och driftsäkerhet.

Båtar

På sikt behöver Högböte en ny tjänstebåt. Undersök intresse för sponsringsplatser på ny båt bland medlemmar. Fyrhjuling

Undersök intresse för sponsring bland medlemmar av ny fyrhjuling till Högböte.

Övrigt

Grusa gångar.

Investera i 2 st SUP till barn och ungdomar.

Ny informationstavla till hamnkontoret.

Beslutet att alla registrerade båtar i KMK erhåller 1 st övernattningsvoucher per säsong för gästbåt alt rum i klubbhuset var mycket positivt 2018 och kommer fortsätta 2019.

Glasåtervinning sker endast i samband med fester.

32


KMK NYTT HÖGBÖTE

HÖGBÖTEKOMMITTÉN VERKSAMHETSPLAN 2019 Stadgar

Högbötekommittén ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheten, verksamheten och hamnen på Högböte inom ramen för fastställda regler, godkänd verksamhetsplan och budget. Kommittén sätter regler och tillämpningsanvisningar för medlemmars besök på Högböte och för hur verksamhet får bedrivas på klubbholmen. Kommittén skall i samråd med styrelsen lämna uppdrags- och befattningsbeskrivning för tillsyningsmannen och övrig personal på Högböte. GS svarar tillsammans med ordföranden i kommittén att uppdrags- och befattningsbeskrivning följs av anställd personal. Kommittén skall bl a ansvara för de fyra festerna som årligen äger rum på Högböte.

Mål

Kungliga Motorbåt Klubben, KMK, är en sammanslutning av motorbåtsägare och för motorbåtsporten intresserade personer. KMK:s uppgift är att främja den svenska motorbåtsportens och dess båtlivs sunda utveckling. En särskilt viktig del av KMK:s verksamhet är ägandet, förvaltningen och utvecklingen av Högböte.

Vision

Bevarandet/förvaltandet av Högböte: ”Ett paradis för dem som älskar hafvets möjligheter, saltvatten och suset i tallkronorna. Högböte är en pärla, innefattad i Kanholmsfjärdensvatten”, citat från gästboken 1920. Summering av säsongen 2018

Lyckade fester

Många trevliga nya medlemmar som gärna hjälper till

Viktigt att placera stora båtar rätt och att medlemmar förstår och hjälper till

Organisation 2019

Ett grundläggande syfte är att ta tillvara de positiva insatser som gjorts på Högböte av KMK-medlemmar. Detta kan ske genom att bl a aktiva KMK-medlemmar på Högböte bereds plats i Högbötekommittén. Högbötekommittén består av: Ordförande Ola Skärhav, ledamöter Camilla Skärhav, Jonas och Frida Vikander, Jonny och Nina Ekengren, Daniel och Eva Mellin, Mikael Johansson, Helene Lindberg, GS Pelle Larsson, tillsyningspersonal: Marie Kjellin & Claes Ringström, ytterligare 1 TS-par sökes.

Högbötekommittén ska genom en aktiv verksamhet tillvarata medlemmarnas (på Högböte) intresse av att besöka, umgås och vistas på Högböte samt säkerställa och utveckla en god och avvägd service till medlemmarna. Högbötekommittén ska genom en aktiv förvaltning ta tillvara ön, dess miljöer/karaktär, fastigheter och lösöre på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt. Högbötekommittén skall främja och upprätthålla en säker och trygg miljö på Högböte. Vi har ”medlemsnytta” som en av de viktigaste aspekterna i vår verksamhet.

OLA SKÄRHAV ORDFÖRANDE HÖGBÖTEKOMMITTÉN 33


VIGGO – KOMPROMISSLÖS FRIHET Vår övertygelse är att förtroendet för båten och känslan av trygghet för alla ombord är fundamentet för att känna frihet på havet. Vi vet att våra kunder ställer hårda krav på sina båtar och vill kunna lämna bryggan oavsett väderlek – därför kompromissar vi aldrig med ergonomi, säkerhet eller prestanda! På varvet i Öregrund där Viggobåtarna byggs, har det utvecklats aluminiumbåtar i över 40 år. Vi bygger båtar som är gjorda för att hålla länge, i såväl formspråk som funktion. Vårt effektiva skrovkoncept är helt unikt och erbjuder en hög, torr och trygg gång. Det gör att du och dina passagerare kan färdas i högre marschfarter med mycket god bränsleekonomi. Vi och våra samarbetspartners jobbar hårt med servicen till dig som båtköpare före, under och efter leverans. Det ingår alltid en ordentlig utbildning när vi levererar din nya båt. Vi monterar bara kvalitetsutrustning med marknadens bästa garantier, allt för att du ska känna dig trygg med din investering i många år framöver.

VÄLKOMMEN OMBORD!

viggoboats.se


KMK NYTT EGEN ANNONS

Vill du bli en mer aktiv KMK-medlem? KMK SÖKER INFÖR SÄSONGEN 2019 Tillsyningspar Du har nu möjlighet att ansöka om ett av de absolut bästa och trevligaste arbeten som Stockholms skärgård har att erbjuda. KMK söker nu ett nytt tillsyningspar för säsongen 2019. Högböte har öppet från 1 maj till 15 oktober. De senaste två åren har Marie och Claes delat TS-sysslan med Ulla och Lennart som varit på vår klubbholme tre månader var. Nu har Ulla och Lennart valt att inte vara kvar som TS. Ni får de bästa kollegorna, en egen stuga på 60 kvm att bo i, den bästa utsikten och naturen, nära till vattnet och en fantastisk sammanhållning med KMK-medlemmar som kommer ut till Högböte för att semestra och må gott. Lön utgår enligt anställningsavtal. så kan vi berätta mycket mer om detta unika jobb. Mail: kansli@kmk.se, Tel: 08-661 23 03

KONTAKTA GÄRNA KANSLIET

35


VARFÖR KRÅNGLA TILL DET?

- CHECKA IN BÅTEN PÅ STRÄNGNÄS BÅTVARV

Att äga båt ska vara bekymmersfritt. Vi hjälper vi dig med allt från förvaring till service och reparationer. Med varvets hydrauliska vagn hanterar vi motor- och segelbåtar upp till 72 fot, 24 meter eller 50 ton. Vi har både varmhall samt utomhusförvarning inom inhängat och larmat område, 4 300 m2 varmhall och 3 200 m2 utomhus. I butiken kan du beställa reservdelar samt båttillbehör och tillsammans utarbetar vi en serviceplan som passar just dig. Välkommen!

info@strangnasbatvarv.se | 0702-99 75 80 | www.strangnasbatvarv.se


KMK NYTT STIPENDIUM

SVENSKA SJÖ OCH KMK sportmannapris 2019 Nominera innan den 30 april SYFTE ÄR ATT uppbringa

unga talanger som lyckats kombinera framgångsrikt eget tävlande och/eller bidragit med sina kunskaper som ledare/funktionär på lägsta nationella nivå med att vara en förebild och en bra kompis för andra. En lagspelare och en ödmjuk person som också hugger i när klubben behöver det. URVALSKRITERIER •

Fyller max 25 år det år som stipendium delas ut.

Kan få priset max en gång.

Att under ett år vara beredd att bidra med sina kunskaper i någon av KMKs ungdomskommittéer.

NOMINERING ALLA KAN NOMINERA: medlemmar i KMK, KMK:U, KMK:R. Nomineringsperioden är mellan 1 mars och 30 april 2019.

som ska användas till att förkovra sig mer inom båtsporten som förare eller genom t ex ledar-/ funktionärsutbildning, utbildning/uppleva internationell tävling. Stipendiet delas ut i samband med KMK Hamnfest i maj.

STIPENDIET ÄR PÅ 15.000 KR

Generalsekreterare från KMK samt VD och styrelseordförande från Svenska Sjö. Juryn eftersträvar en jämn könsfördelning mellan åren.

JURYN BESTÅR AV

37


Första klass

Det är stor skillnad på trestjärnigt och femstjärnigt. Inte minst när det gäller att ta hand om båtar, sommar som vinter. När du väljer Gåshaga Marina uppgraderar du till första klass och kan vara säker på att både du och båten får bästa tänkbara omsorg. Vi har även sommarplatser i ett skyddat läge med närhet till både stad och skärgård. Som fullservicekund är vi också i ständig standby för dig om något oförutsett händer. Så njut av ett bekymmersfritt båtägande - året runt. Anders Almén

Gåshaga Marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö Tel 08-446 28 48 Fax 08-446 28 49 Jour 070-757 77 87 anders@gashagamarina.se www.gashagamarina.se


KMK NYTT MEDLEMSSIDOR

Håll koll på de viktiga datumen MARS

MAJ

1-10 ALLT FÖR SJÖN

1 DJURGÅRDSHAMNEN ÖPPNAR

Missa inte Sveriges största båtmässa. Ladda ner Stockholmsmässans app för att förbereda besöket på bästa sätt.

Välkommen till klubbhuset och hamnen och fira in vårens ankomst.

Öppettider Fredag 1/3 kl 15-19 Lördag 2/3 – söndag 3/3 kl 10-18 Måndag 4/3 – fredag 8/3 kl 12-19 Torsdag 7/3 kl 12-21 Lördag 9/3 – söndag 10/3 kl 10-18

4-5 KMK:R FÖRARKURS

7 ÅRSMÖTE Torsdag den 7 mars har KMK Årsmöte på båtmässan Allt för Sjön. Medaljer och förtjänsttecken delas ut, dryck och lättare förtäring serveras. Kallelse skickas ut separat.

16 KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST Kungliga Klubbarnas Fest i Vinterträdgården, Grand Hôtel. Arrangör är KAK, inbjudan skickas ut per post.

med teori på lördagen på KMK Kansli och praktik på Eriksö, Vaxholm på söndagen.

11 VÅRFIXARDAGEN Vårfixardagen på Högböte. Klubben bjuder på lunch för de som hjälper till.

17 HAMNFEST Boka redan nu in fredag 17 maj för Hamnfesten i Djurgårdshamnen.

19 GÄRDESLOPPET OCH PRINS BERTIL MEMORIAL En programpunkt i KAKs Gärdesloppet är de Veteranbåtar som visar upp sig i Djurgårdsbrunnskanalen.

29 VÅRESKADER

27 HÖGBÖTE

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 29 maj – 2 juni kastar vi loss för Våreskadern. Destination och program publiceras under våren på hemsidan och i KMK Nytt.

Högböte smygöppnar för de som redan sjösatt båten.

JUNI

30 VALBORG

1 HÖGBÖTE

Valborgsfirande på Högböte med bubbel och sång vid majbrasan.

Asado på Högböte

APRIL

21 HÖGBÖTE Midsommarfirande på Högböte

39


Ladda för sommaren med nya båtbatterier från Batteriexpressen

vår k ö s Be bshop en we r butik ellefra City i In ds-Väsby

Optima 50-75 Ah -Totalt underhållsfritt -Hämtar sig helt från djupurladdningar -Tåliga mot förfrysning -Låg självurladdning -Inga oxiderande gaser

lan us) Upp l Bauha l i t n i (

med upp till 35% samt fri leverans •Samarbetspartnerrabatt Ange rabattkod KMK vid beställning av Maringel & AGM •Vid beställlning av övriga batterier, kontakta oss för att få rätt rabatt •

Batterier och laddare till bilar, truckar, liftar, båtar, städmaskiner, entreprenadmaskiner, lastbilar, bussar, solceller, vindkraftverk, verktyg

www.batteriexpressen.se

KONTAKTA OSS

AGM 70-250 Ah -Totalt underhållsfritt -Hämtar sig helt från djupurladdningar -Tåliga mot förfrysning -Låg självurladdning -Inga oxiderande gaser Bosch 40-260 Ah -Tyskt kvalitetsmärke -Finns i många klasser -Från start till förbrukning Maringel 75-245Ah -Helt underhållsfritt -Goda start- & förbrukningsegenskaper -Tål djupurladdningar -Tåliga mot förfrysning

Batteriexpressen AB Kranvägen 2 195 54 Upplands Väsby Tel 08-35 29 50 Fax 08-590 349 90 E-post kundservice@batteriexpressen.se


KMK NYTT MEDLEMSSIDOR

GLÖGG & JULBORDSMINGEL 2018 ÅRS KMK GLÖGG & JULBORDSMINGEL blev en enda stor framgång. Både KMK och Villa Godthem trodde inte att vi kunde göra det bättre än vad vi gjorde 2017, döm om allas förvåning, det blev ännu bättre. Villa Godthem hade som mål att överträffa sig själv, de bjöd upp till ett smakprov på julbord till oss som var otroligt bra. Trots det tråkiga vädret som inledde lördagen var det ändå närmare 65 glada, trevliga KMK-medlemmar som kom. Kom gärna in med lite idéer om vad ni tycker ska vara med på kommande Glöggmingel i december. Klubbarnas Klubb är en av de mest trivsamma lokaler som går alldeles utmärkt att hyra för egna fester eller konferens.

41


Y-Bommar för Generationer INNOVATION & KVALITET SOM GÖR SKILLNADEN

WE TRADE INTERNATIONAL Verkstadsgatan 9 Oxelösund | 0155-360 70 | www.wetrade.se | info@wetrade.se

Crom Marine

Crom Marine AB Båtmansvägen 16 181 41 LIDINGÖ

www.crommarine.com

Tel: 08 - 731 67 50 Fax: 08 - 731 67 59 E-post: crom@crommarine.com


KMK NYTT MEDLEMSSIDOR

KLUBBINSIGNIER

i Kungliga Motorbåt Klubben kan du beställa ett urval produkter med våra insignier. Så varför inte passa på att beställa ett komplett set till festen med slips, slipsnål och manschettknappar, eller varför inte vårt klassiska mössmärke. Du gör din beställning genom att kontakta oss på mailadressen kansli@kmk.se.

SOM MEDLEM

175 kr 175 kr PIN 50 kr SLIPS

SLIPSNÅL

Beställning av klubbinsignier och dekorationer Vill du beställa något från denna sida skicka ett mail till kansli@kmk.se

MANSCHETTKNAPPAR 375

kr 200 kr BLAZERKNAPPAR 35 kr / 45 kr BLAZERMÄRKE 200kr MÖSSMÄRKE

DEKORATIONER FÖR BÅTEN får du dessutom på din inregistrerade båt använda dig av våra dekorationer så som KMK standert, stävmärken/dekaler samt i hamn den kungliga gösen.

SOM MEDLEM

Du registrerar din båt på vår hemsida www.kmk.se under fliken Ansökningar. STANDERT

20 x 30 cm – 225 kr 25 x 35 cm – 250 kr 35 x 50 cm – 300 kr

GÖS

30 x 40 cm – 595 kr 45 x 60 cm – 845 kr

STÄVMÄRKE (PER PAR)

10 x 6,5 cm – 1.250 kr 15 x 9 cm – 1.475 kr

43


Snart kommer sommaren

1-10 mars 2019


KMK NYTT MEDLEMSSIDOR

MEDLEMSFÖRMÅNER INOM KMK 2019 KLUBBINSIGNIER

KMK ARRANGEMANG

Som medlem får du bära klubbnål, blazer- och mössmärke samt övriga klubbkläder som säljes genom KMK Försäljnings AB. På din inregistrerade båt får du ha KMK standert, stävmärken/ dekaler, samt i hamn den kungliga gösen.

Navigationsutbildning, sjösportläger för ungdomar, eskadrar, utställningar, internationellt samarbete samt social samvaro för fester. Försäkring via Svenska Sjö som främjar navigationsutbildningen.

ÅRSBOK

Varje år sedan 1922 (från 2019 på anmodan)

Som medlem i KMK är du med i en rikstäckande förening som sätter kompetens, stil och tradition högt såväl till lands som till sjöss.

KLUBBTIDNING

KMK BÅTFÖRSÄKRING

Kungliga Motorbåt Klubbens medlemstidning, 4 ggr/år

KMK är delägare i Svenska Sjö. Svenska Sjö erbjuder båtförsäkringar för klubbmedlemmar med omfattande villkor och fördelaktiga permier. Då vi äger Svenska Sjö går överskott alltid tillbaka till dig som medlem och kund och till oss som delägare. Kolla därför alltid med Svenska Sjö när en båtförsäkring ska tecknas.

KLUBBHOLMEN

Högböte med tillgång till alla faciliteter KLUBBHAMN

Med plats för 250 medlemsbåtar vid Djurgårdsbron KLUBBRUM

Läs mer på www.svenskasjo.se

Med sammanträdesrum på Villa Godthem KANSLI

Med medlemsservice mån - tors 9-12, 13-16 & fredag 9-13. Avdelning för KMK Ungdom, KMK Racing, Högböte, Djurgårdshamnen och Klubbmästeri.

ÅRSBOKEN KÄRA MEDLEMMAR, att KMK varje år ger ut en årsbok som innehåller medlemsmatrikel, båtregister, årsredovisning m m.

DET ÄR EN LÅNG TRADITION

VI VET att boken är mycket uppskattad av många medlemmar, men trenden

är tydlig att allt fler väljer att läsa tidningar och böcker på digitala enheter. En tryckt bok belastar miljön hårt och innebär också en stor kostnad för våra medlemmar i form av tryck och utskick. FRÅN OCH MED nästa år kommer vi av miljöskäl därför inte skicka ut den tryckta

årsboken till alla medlemmar. De som får boken med automatik är de som har en registrerad båt i KMK. Har du inte en registrerad båt men fortsatt vill ha den skickad till dig ska naturligtvis få det även nästa år. DET ENDA du behöver göra är att skicka ett mail till kansliet, kansli@kmk.se, och uppge att du fortsättningsvis vill ha årsboken skickad till dig. HAR DU FLYTTAT kan du samtidigt korrigera adressen. Du kan också ringa på telefon 08 - 661 23 03.

45


KMK NYTT KLUBBARNAS KLUBB

50 ÅR

25 ÅR

1.

Hans Asplund

1.

Marianne Wallberg

12. Jan Norrby

23. Marie-Louise Lindgren

2.

John Wadstein

2.

Karl-Adam Bonnier

13. Alessandro Catenacci

3.

Richard O A Hallén

3.

Claes-Henric Landrup

14. Jan West

24. Ann-Charlotte Wikström-Kardälv

4.

Ernst Ekroth

4.

Ulf R A Loeper

15. Mikael Andersson

25. Claes Vikbladh

5.

Bo A Bergström

5.

Anders Bjurman

16. Ole Maasing

26. Willy Werthmann

6.

Johnny Askervall

17. Victor Lengquist

27. Håkan Johnsson

7.

Torvid Hafström

18. Gunnar Malmström

28. Per Nordlander

8.

Per Jansson

19. Sebastian Wikström

9.

Jonas Kleberg

20. Björn Redestad

MEDLEM SEDAN 1968

MEDLEM SEDAN 1993

10. John Wattin

21. Mikael Crona

11. Johan Bohman

22. Erik Wikström

VÅRTIPS!

www.careofcarl.com

EXCLUSIVELY MADE FOR CARE OF CARL BOATSHOE DARK BROWN SUEDE Seglarskor i mocka från GANT. Exklusivt framtagna av Care of Carl i samarbete med GANT som ensam återförsäljare av denna modell.

KLUBBARNAS KLUBB Vår fest- och konferenslokal med drömläge på Djurgården.

med plats för 60 sittande gäster i nyrenoverat hus på Beckholmsvägen vid Nya Djurgårdsvarvet. Nära city men långt från buller och bång. Granne med lyxkrogen Oaxen. Unik miljö och avskildhet för både jobb och fest.

EN FEST- OCH KONFERENSLOKAL

Och 20 procent lägre hyra för medlemmarna i ’grundarklubbarna’. Därtill, ju mer vi utnyttjar lokalen för privata festligheter och/eller företagsarrangemang, desto lägre hyra för klubbarna. av de s k grundarklubbarna: Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS), Havsörnarna, Gamla Stans Yacht Sällskap (GSYS), Stockholm Yacht-Klubb (SYK) och Kungliga Motorbåt Klubben (KMK).

KLUBBARNAS KLUBB BILDADES 2012

WWW.KLUBBARNASKLUBB.SE BESÖK GÄRNA HEMSIDAN, DÄR NI ÄVEN KAN LÄGGA IN BOKNINGSFÖRFRÅGAN

46

Det uttryckliga syftet var primärt att tillhandahålla en samlingsplats för alla båtintresserade men också att kommersiellt kunna hyra ut lokalen till privatpersoner och företag. 100 kvm festyta för 60 sittande gäster eller max 90 minglande.

HÄR FINNS

Produktens artikelnummer: 15741811

Lokalen är bra för både dag- och kvällsaktiviteter. Miljön och läget är fantastiskt med Stockholms berömda sjöinfart och världens längsta ljugarbänk bokstavligen rakt utanför dörren. Vi hoppas verkligen att medlemmarna tar för sig och utnyttjar de förmåner vi kan erbjuda. Ett exempel är det gemensamma klubbmingel som är till för samtliga klubbars medlemmar och planeras 2-3 kvällar vår och höst. medvetet relativt enkel och med tydliga båt- och seglingsinslag. Lokalen är till för att umgås i, där finns bar och beredningskök samt porslin, bestick och glas m m för 60 personer.

KLUBBINREDNINGEN ÄR

VID STÖRRE måltider rekommenderas catering och ett antal leverantörer är nu bekanta med lokalen. Det finns även all form av teknisk utrustning såsom projektor, duk och ljudanläggning med mikrofoner likväl som whiteboard etc. På hemsidan finns alltid färska uppgifter om priser, bokningsvillkor, rabatter för medlemmar m m. Klubbarnas Klubb kan hyras året runt, privat eller till företag.


GBM MARIN

Lökholmsvägen 9 457 73 Havstensund Tel. +46 525 199 60 info@gbm.se www.gbm.se DESIGNED FOR PRESTIGIOUS MOMENTS AT SEA W W W.G RAN DEZZABOATS.SE

S

DE

in

KO K KO L A FINLAND Si

nce 1990

T

E LE GA N T C O MPAN I O N

D · & ·B

IL

CA

NE

U

37

IG


MED VATTEN SOM VAPEN I 30 ÅR (1989 –2019)

Välkomna till Stockholms vattenskärning Vi anpassar och bearbetar ert material helt efter era behov – stort som smått! Komplett mekaniskverkstad (vattenskärning, bockning, valsning, svetsning, fräsning, svarvning, slipning, polering samt även montering) Stockholms Vattenskärning AB | Kraftvägen 20, Kungsängen | Brunna Industriområde

Certifierad HardoxWearparts® partner i samarbete med SSAB

www.vattenskarning.se


REGISTRERAD & INTERNATIONELL

BÅTMÄKLARE

MÄKLARUPPDRAG SÖKES! min. storlek=30mm

RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE GÖTEBORG l MALMÖ l STOCKHOLM l VÄSTERÅS l NYKÖPING l KALMAR

www.knapemarin.se


R8

Dags att prova något nytt?

33 coupé

Marknadens mest moderna motorbåtar finns alltid hos Galärbryggan. Nu är vi stolta över att kunna presentera de senaste modellerna från Rupert och Delta Powerboats, två svenska tillverkare kända för sina innovativa lösningar och kompromisslösa kvalitet. Välkommen för provkörning hos Galärbryggan Båtförmedling

Galärvarvsvägen 4 (intill Djurgårdsbron). Telefon: 08-667 21 40. Öppettider: Vardagar 11-18, lördagar 11-16, söndagar 12-15.

www.galarbryggan.se


Estlandsvägen, Vaxholm 070 - 511 30 28 info@saxarensbrygg.se www.saxarensbrygg.se


Avs: Kungliga Motobåt Klubben Box 24122 104 51 Stockholm

Maria Aksberg Skadereglerare Båtförsäkring 08-790 03 19 maria.aksberg@svedea.se

Därför ger skador oss nöjdare kunder.

Jag kan inte tänka mig ett liv utan båt. Ända sedan barnsben har sjön varit mitt andra hem, de senaste tjugo åren ombord på familjens högsjöbåt från 60-talet. Jag vet av egen erfarenhet att båtlivet innehåller glädje men ibland också dramatik. Att ta väl hand om båtägare som drabbats av en skada är därför självklart för mig och de andra skadereglerarna på Svedea. Vi vill vara snabba, kunniga och personliga. Jämför oss gärna med andra.

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG

BT_KMK_nr1_annons_196x230_baksida_2019_Svedea_Final_tryck.indd 1

2019-02-13 08:22

Profile for Newsfactory Media Group

Kungliga Motorbåt Klubben 1901  

Kungliga Motorbåt Klubben 1901  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded