Page 1

news.comm

13

Newsletter Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ

Όµιλος Εταιρειών

Summer fever

∆ράµα

Θάσος

Λιτόχωρο

Βόλος

Καρδίτσα

Ιούλιος 2013

Μυτιλήνη

Αττική

Φεστιβάλ, κατασκ δρια, πολιτιστικές εκηνώσεις, εκθέσεις, συνέδη στηριότητες και άλλα λώσεις, αθλητικές δραστον Ιούλιο, όχι µόνο πολλά δρώµενα µέσα την Ελλάδα. Ο ΟΤΕ στην Αττική αλλά σε όλη και τις τοπικές πρωτοβοη COSMOTE, στηρίζουν υλίε υπογραφή τους σε ς και βάζουν την ένα γιορ ελληνικό καλοκαίρι. τινό,

Καλή διασκέδαση !

Ζάκυνθος Λεωνίδιο Νάξος Σπάρτη

Χανιά

Ρέθυµνο

corporate.responsibility Ανακυκλώνουµε: Μικρή προσπάθεια, µεγάλο αποτέλεσµα Μείωση Χρήσης Υλικών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ανακύκλωση Υλικών

Επαναχρησιµοποίηση Υλικών

Ορθολογική Απόρριψη Υλικών

Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος

Το διευρυµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης για µπαταρίες, µελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές και κινητές µε τα αξεσουάρ τους) που υλοποιούν από κοινού ο ΟΤΕ και η COSMOTE, είναι γεγονός. Το πρόγραµµα αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα ανακύκλωσης που εφαρµόζουν οι δύο εταιρείες εδώ και 7 χρόνια, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Υλοποιείται στο δίκτυο καταστηµάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιλαµβάνει περισσότερα από 580 σηµεία σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγµένα κεντρικά κτίρια ΟΤΕ και COSMOTE. Με το µήνυµα «Ανακυκλώνουµε - Μικρή προσπάθεια, µεγάλο αποτέλεσµα» προτρέπουµε τον κόσµο να συµµετάσχει, επισηµαίνοντας ότι ακόµη και µια µικρή ενέργεια, όπως η ανακύκλωση µπαταριών, δρα αθροιστικά, συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. O ΟΤΕ και η COSMOTE θα δώσουν €1.000 στους περιβαλλοντικούς φορείς «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ», για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών που θα συγκεντρωθούν µέχρι 31/5/2014.

june.comm

Ο µήνας που πέρασε

Ελλάδα-Ιρλανδία «live» µέσω του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών! Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος LiveCity, το Μουσείο µας άνοιξε «παράθυρο στον κόσµο» µε video-to-video σύνδεση µεταξύ 30 παιδιών ηλικίας 9 ετών από τη µακρινή πόλη Skryne της Ιρλανδίας και 33 συνοµηλίκων τους από το 22ο δηµοτικό σχολείο Αχαρνών. Παράλληλα, οργανώσαµε και µια «πολυεθνική» ξενάγηση στα αγγλικά για τους 30 ξεχωριστούς επισκέπτες µας, εκπροσώπους του LiveCity από 7 χώρες της Ευρώπης, που συµµετείχαν στην εκδήλωση. Η προετοιµασία, η υποστήριξη και η υλοποίηση έγινε µε τη συνεργασία του Τµήµατος Ερευνητικών Προγραµµάτων (ΤΕΠ) του ΟΤΕ. Και έπεται συνέχεια!


news.comm 02 Newsletter Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ

corporate.responsibility

Κοινός Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ- COSMOTE 2012 Κοινό ετήσιο Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012 εξέδωσαν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για πρώτη φορά, ως αποτέλεσµα της ενοποίησης των λειτουργιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβάλλοντος, αποτυπώνοντας για άλλη µια χρονιά, τη συνεχή δέσµευσή των εταιρειών για έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη σηµαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Για πρώτη χρονιά, ο Απολογισµός παρουσιάζεται µόνο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο µιας πρωτοβουλίας µε περιβαλλοντική σηµασία, ενώ εκδόθηκε και µια σύντοµη 20σέλιδη σύνοψη των δράσεων ΕΥ, µε τίτλο «Εταιρική Υπευθυνότητα µε µία µατιά». Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Απολογισµός έλαβε διασφάλιση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο εφαρµογής του Global Reporting Initiative (GRI) στο επίπεδο Β+, όσο και για το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 Accountability Principles Standard). ∆είτε την ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισµού στην ιστοσελίδα: www.ote-cosmote-cr2012.gr. ∆είτε την 20σέλιδη σύνοψη του Απολογισµού.

extra.extra

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συµµετέχουν στο διαγωνισµό "The world you like with the climate you like" της Ε.Ε. µε το νέο κτήριο στην Παιανία. Στόχος του διαγωνισµού είναι η βράβευση υφιστάµενων πρωτοπόρων πρωτοβουλιών για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ε.Έ., οι οποίες συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Το σχέδιό µας «New leased OTE-COSMOTE office complex at Paiania, Attica-Greece» είναι µέρος του εικονικού "κόσµου που θα θέλατε" για 2 µήνες περίπου. Ενισχύουµε τη συµµετοχή µας στο διαγωνισµό, ψηφίζοντας µία φορά κάθε 24 ώρες στο http://world-you-like.europa.eu/el/epitychimena-paradeigmata (κλικ στο χάρτη πάνω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και µετά στον κύκλο µε την τελεία).

internal.comms Ανακύκλωση τώρα!

Έρευνα στιγµής

Από τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου ξεκίνησε το κοινό πιλοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης OTE-COSMOTE στο ∆ιοικητικό Μέγαρο και το κτήριο της Παιανίας. Οι κάδοι της ανακύκλωσης «ήρθαν» δίπλα µας, µπήκαν στα γραφεία µας. Τώρα είναι στο χέρι µας να δείξουµε υπευθυνότητα και να κάνουµε την ανακύκλωση καθηµερινή συνήθεια και τρόπο ζωής. Για την επικοινωνία του προγράµµατος ανακύκλωσης χρησιµοποιήσαµε όλα τα µέσα: digital υλικά (banner, screen saver, top frame), ασανσέρ (ντύσιµο εσωτερικά και εξωτερικά), προωθητική ενέργεια µέσα από την οποία προσκαλούσαµε τους εργαζόµενους να ανακυκλώσουν στους ειδικούς κάδους και να πάρουν µέρος στην κλήρωση για «πράσινα» δώρα. Η ανταπόκριση ήταν πολύ µεγάλη, καθώς περισσότεροι από 1.000 συνάδελφοι συµµετείχαν στη συγκεκριµένη ενέργεια. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί το motto µας πράξη: µικρή προσπάθεια-µεγάλο αποτέλεσµα!

Με ποσοστό συµµετοχής 52% στον ΟΤΕ και 70% στην COSMOTE, ολοκληρώθηκε η πρώτη Έρευνα Στιγµής για το 2013 που πραγµατοποιήθηκε από 5 έως 12 Ιουνίου. Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου DT, τις θυγατρικές µας Romtelecom, COSMOTE Romania και AMC, ενώ για πρώτη φορά έλαβαν µέρος και οι OTEplus & Hellascom. Για µια εβδοµάδα, είχαµε την ευκαιρία να εκφράσουµε τη γνώµη µας για διάφορα ζητήµατα, όπως η κατανόηση της στρατηγικής των εταιρειών µας, η συνεργασία µεταξύ σταθερής & κινητής, η προσωπική µας ανάπτυξη αλλά και η ισορροπία µεταξύ της προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Η έρευνα υποστηρίχθηκε επικοινωνιακά µε µίνι εσωτερική καµπάνια και κεντρικό εικαστικό ένα ρολογάκι που µετράει 10’, όσο περίπου χρειάζεται να συµπληρωθεί και η έρευνα. Η καµπάνια έτρεξε στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε χρήση digital εργαλείων (email, banner και wallpaper) και ενισχύθηκε µε αναφορές στα intranets των εταιρειών.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

61η Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και η φετινή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 26 Ιουνίου. Πρόκειται για µια εκδήλωση που τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο και χρόνους, έχει πολλά βήµατα, συνεννοήσεις και εµπλεκόµενους και είναι ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα – αν όχι το σηµαντικότερο – στο οικονοµικό ηµερολόγιο του ΟΤΕ. Η οµάδα της Εσωτερικής Επικοινωνίας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και το brief των συναδέλφων από τη ∆ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου ΟΤΕ, φροντίζοντας για την προετοιµασία, το συντονισµό και την υλοποίηση όλου το σκέλους της φιλοξενίας της εκδήλωσης (προσκλήσεις, αίθουσα, branding, φαγητό, προετοιµασία ενηµερωτικού πακέτου µετόχων, θέµατα τεχνικής υποστήριξης, κλπ). Μετά από προγραµµατισµό 3 εβδοµάδων, υποδεχτήκαµε για 3 ώρες στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ∆Μ περίπου 150 επισκέπτες (µετόχους, στελέχη, δηµοσιογράφους). Η συνέλευση είναι θετική έκβαση τόσο από πλευράς διοργάνωσης, όσο και από πλευράς παρουσίας Μετόχων, καθώς συµµετείχε το 66,76% του µετοχικού κεφαλαίου.


news.comm 03 Newsletter Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ

external.comms.and.media.strategy 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης ∆ήµου Αγ. Παρασκευής

ΟΤΕ και COSMOTE, Χρυσοί Χορηγοί του 65ου Βενιζέλειου ∆ρόµου Χανίων

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2013, πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης στην κεντρική πλατεία του ∆ήµου Αγ. Παρασκευής, µε την υποστήριξη του ΟΤΕ και της COSMOTE. Η πλατεία µετατράπηκε σε µια µεγάλη παι-

Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου ο 65ος ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ Χανίων στην κλασσική διαδροµή των 10.500 µέτρων. Στην αφετηρία βρέθηκαν πολλοί αθλητές και πολίτες που θέλησαν να πάρουν µέρος στο ιστορικό αυτό αγώνισµα.

χνιδούπολη, στην οποία περισσότεροι από 1.000 µαθητές σχολείων, νηπιαγωγείων & βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, είχαν την ευκαιρία να χορτάσουν παιχνίδι, δράση και γνώση µέσα από ένα πλούσιο ψυχαγωγικό-εκπαιδευτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης, που περιλάµβανε µουσικοκινητικά και διαδραστικά παιχνίδια, εµψυχωτές, παιδαγωγούς και ταχυδακτυλουργούς. Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, συµµετέχοντες, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το κοινό και διευρυµένο Πρόγραµµα Ανακύκλωσης που ξεκίνησε στα καταστήµατα ΟΤΕ – COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ενώ πλούσια δώρα µοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά, ως επιβράβευση τους στις επιδόσεις τους στα διάφορα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια του Φεστιβάλ.

∆ιοργανωτές ήταν ο Α.Ο.Κύδων Χανίων, ο ΣΕΓΑΣ, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, ο ∆ήµος Πλατανιά, η Π.Ε.∆. Κρήτης, το Ίδρυµα Μελετών και Ερευνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Στον αγώνα τερµάτισαν 185 δροµείς, ενώ οι εκπρόσωποι του ΟΤΕ και της COSMOTE είχαν τη χαρά να απονείµουν µετάλλια στους νικητές. Συµµετέχοντες και ∆ιοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού για την επόµενη χρονιά.

extra.extra

Ποδηλατοδράσεις

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΑΣΕΙΣ, O OTE και η COSMOTE στηρίζουν την ενέργεια bike sharing (µίσθωση κοινόχρηστων ποδηλάτων) του ∆ήµου Καρδίτσας. Με 60 ποδήλατα σε 6 σταθµούς τοποθετηµένους σε κεντρικά σηµεία, οι πολίτες µπορούν να δανείζονται ποδήλατα για τις µετακινήσεις τους στην πόλη.

Europa Nostra – µε τα µάτια στραµµένα στην Ελλάδα Συνεπείς στη δέσµευσή τους για την προώθηση του ελληνικού πολιτισµού και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE στήριξαν το έργο της Europa Nostra, συµµετέχοντας σε µία σειρά εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν από 12 έως 16 Ιουνίου στην Αθήνα. Στόχος των εκδηλώσεων ήταν να αναδείξουν και να βραβεύσουν τα σπουδαιότερα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έργα και προγράµµατα αναστήλωσης αρχαιολογικών χώρων και σηµαντικών µνηµείων καθώς και προστασίας περιβάλλοντος. Στη φετινή διοργάνωση, η Ελλάδα απέσπασε δύο βραβεία: 1. Βραβείο Κοινού (Public Choice Award) για το έργο της αποκατάστασης των Προπυλαίων, που επιλέχθηκε µε διαδικτυακή ψηφοφορία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 2. Ένα από τα 7 Grand Prix, για την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ)

media.relations Και δηµοσιογράφοι στην 61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ Σηµαντική και πολύ θετική δηµοσιότητα έλαβε η 61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου µε παρόντες µετόχους που εκπροσωπούσαν το 66,76% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, αλλά και δηµοσιογράφους. Τα Μέσα αναπαρήγαν τις δηλώσεις του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαµάζ, την οµιλία του οποίου επιµελήθηκε το γραφείο τύπου. Μεταξύ άλλων ο κ. Τσαµαζ τόνισε ότι «η στρατηγική που χαράσσει ο ΟΤΕ για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας «κερδίζει την ψήφο εµπιστοσύνης των αγορών», καθώς και οτι «ο Όµιλος ΟΤΕ συνεχίζει να σηµειώνει επιτυχίες παρέχοντας στους πελάτες καινοτόµα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εµπόδια που επιµένει να ορθώνει η Ρύθµιση». Απευθυνόµενος στους Μετόχους ο Πρόεδρος ανέφερε µεταξύ άλλων: «Εντατικοποιήσαµε τις προσπάθειές µας να περιορίσουµε το κόστος, ενισχύσαµε σηµαντικά τα οικονοµικά µας µεγέθη και γίναµε η πρώτη ελληνική εταιρεία από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού της».


news.comm 04 Newsletter Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ

media.relations “Αστέρες” του Hollywood και της Εταιρικής Επικοινωνίας στην ίδια σκηνή, για τη λαµπερή πρεµιέρα του “Sherlock” Με αφορµή την ειδική προβολή του 1ου επεισοδίου της κορυφαίας σειράς του BBC "Sherlock", που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για τους συνδροµητές του ο ΟΤΕ TV, ένα λαµπερό event στήθηκε παρουσία του πρωταγωνιστή Benedict Cumberbatch, στο Cine Φιλοθέη. Παρά τις αντιξοότητες των ηµερών λόγω απεργίας δηµοσιογράφων, έγινε ένα µοναδικό press briefing «χολυγουντιανού» ύφους µε τη συµµετοχή 60 δηµοσιογράφων και το συντονισµό αποκλειστικών συνεντεύξεων του πρωταγωνιστή και της παραγωγού της σειράς Sue Vertue. Σε λιγότερο από 5 µέρες, µετατρέψαµε την εκδήλωση σε “talk of the town” µονοπολώντας το ενδιαφέρον των Μέσων και πετυχαίνοντας δηµοσιότητα σε 4 Μέσα (print, online, TV), 3 τηλεοπτικά ρεπορτάζ και περισσότερα από 100 δηµοσιεύµατα. Ενδεικτικό είναι ότι το συνολικό media value για τις αναφορές σε έντυπα, online και τηλεοπτικά Μέσα των πρώτων µόνο ηµερών, ξεπέρασε τα 134.000 ευρώ!

july.comm

corporate.responsibility internal.comms external.comms.and.media.strategy media.relations

Ο µήνας που έρχεται

∆ΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

1

Όλο τον Ιούλιο: Κλήρωση εισιτηρίων για Astir Beach Όλο τον Ιούλιο:

- 2ο Summer Camp ∆.Πειραιά - Φεστιβάλ Θορικίας, Λαύριο - 100 Χρόνια από την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα (Xανιά) - Φεστιβάλ Νάξου - Πολιτιστικό Καλοκαίρι Σαϊνοπούλειου Ιδρύµατος, Σπάρτη

8

Kαµπάνια e-learning κατά της ∆ιαφοράς

2

ΠΕΜΠΤΗ

3

Ιούλιος-Οκτώβριος 2013: Χορηγία Έκθεσης Γλυπτών Α. Κοροβέση «Ο χρόνος, οι µορφές, οι έννοιες», Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

9

4

56o Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου (έως 31/8) Πολιτιστ. Εκδ. Λεωνίδιο Τεχνόπολις, Jumping Fish Festival – Young Guitars… Groups & Heroes Pharma & Health Conference (Divani Apollon)

Ιούλιος 2013-Ιούλιος 2014: Χορηγία Ινστιτούτου Οικονοµικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας ∆ιακυβέρνησης Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων (Intercontinental)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγαπάµε το καλοκαίρι και σαλπάρουµε για τα νησιά (έως 11/7)

5

Πρόγραµµα µουσικών εκδηλώσεων, Κήπος Μεγάρου Μουσικής (έως 27/7)

Η Οµάδα Επικοινωνίας DT στην Αθήνα

10

11

8ο Ελλ. συνέδριο κορυφής στην εξυπηρέτηση πελατών (Intercontinental)

12

Ελληνογερµανικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµ. ∆ικαίου, Λεγραινά

∆ηµοσιότητα COSMOTE DEALS for YOU

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

6

7

13

14

20

21

Ποδηλατοδράσεις: Ζάκυνθος (έως 7/7)

∆ηµοσιότητα για την ποικιλία περιεχοµένου για τον ΟΤΕ TV

Νέα επικοινωνία για νέα προγράµµατα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

Νέα επικοινωνία 4G

100 Χρόνια Βαλκανικοί Πόλεµοι - ∆ράµα (έως 28/7)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ιούλιος 2013 Ιούλιος 2014: Καρδίτσα, Χορηγία Bike sharing

legend

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και διαφορετικά αφιερώµατα είναι: www.oneman.gr/keimena/diaskedash/watchlist/o-serlok-xolms-milaei-sto-oneman.2303363.html www.fashionism.gr/19/london-2014-mens-collections/

30

Beach Street Festival, Μυτιλήνη (έως 28/7)

31

1

2

Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ανάβαση Ολύµπου 100 χρόνια, Λιτόχωρο Πιερίας (έως 21/7)

7η ∆ιεθνής Ολυµπιάδα Αστρονοµίας & Αστροφυσική, Βόλος (έως 5/8)

27

Στράτα Ψηλορείτη

28

5o Σκακιστικό Τουρνουά, Ρέθυµνο (έως 4/8)

3

4

∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο είναι εμπιστευτικές και προορίζονται αποκλειστικά προς χρήση του συγκεκριμένου παραλήπτη. Τα περιεχόμενα του εγγράφου δεν μπορούν να ανακοινωθούν, αποκαλυφθούν, αντιγραφούν ή διανεμηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

news.comm Issue 13  
news.comm Issue 13  

July 2013

Advertisement