__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

http://news.onu.edu.ua/

Одеський Унiверситет

Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. № 6 (2079) червень 2010 р. РАБОТОДАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ВЫПУСКНИКОВ ОНУ

стор. 2

145 РОКІВ СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ

стор. 4-5

КОМУ НУЖНО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО?

стор. 9

ВЕЛИКА ХАРТІЯ: РОЗШИРЕННЯ КОРДОНІВ

стор. 10-11

УЧИТЕЛЬ БАХТИНА

стор. 12

БОКСЕРЫ ОНУ – СНОВА ЛУЧШИЕ

стор. 15

ÑÎËÍÖÅ! ÌÎÐÅ! ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ! Одесскому Одесскому университету университету все все времена времена покорны. покорны. Осенние Осенние лекции, лекции, зимние зимние лабораторные, лабораторные, весенние весенние конференции, конференции, летние летние плепленэрные нэрные практики: практики: живое живое стремление стремление кк знанию знанию подподчинило чинило себе себе все все стихии. стихии. Начало Начало лета лета вв этом этом крукру-

говороте, говороте, возможно, возможно, самое самое жаркое жаркое время время сессионных сессионных атак атак ии непробиваемых непробиваемых зазащит щит дипломов. дипломов. Но Но для для стустудентов дентов ии преподавателей преподавателей ОНУ ОНУ июнь июнь связан связан не не тольтолько ко сс ратными ратными подвигами. подвигами. Июнь Июнь вв университете университете –– увувлекательное лекательное путешествие, путешествие,

на на этапах этапах которого которого прохопроходят дят международные международные форуфорумы, мы, презентации, презентации, спортивспортивные ные праздники, праздники, интеллекинтеллектуальные туальные диспуты. диспуты. Приготовьтесь Приготовьтесь схватить схватить лето лето ладонями... ладонями... В В путь, путь, друзья! друзья!


ОУ факти

Автономія університетів – майбутнє освіти «Один з пунктів законопроекту, який знаходиться сьогодні на розгляді у Верховній раді – автономія вищих навчальних закладів», – зазначив заст упник Міністра освіти і науки України Євген Суліма під час міжнародної конференції «Велика Хартія університетів. Український контекст» в ОНУ імені І. І. Мечникова. «Сьогодні, під час спілкування з представ-

Работодатели выбирают выпускников ОНУ имени И. И. Мечникова

О

десский национальный университет вошел в десятку лучших высших учебных заведений по результатам рейтинга, составленным всеукраинским еженедельником «Комментарии». Рейтинг создан на основе опроса руководителей 100 ведущих бизнес-структур Украины, которым было предложено выбрать из перечня крупнейших ВУЗов III-IV уровня аккредитации тех выпускников, которых они предпочитают приглашать на работу. Во время презентации рейтинга в инф о рм аци о н н о м агентстве УНИАН главный редактор «Комментариев» Вадим Денисенко подчеркнул: « Главное отличие нашего рейтинга в том, что мы впервые в Украине сделали рейтинг не просто вузов, а рейтинг вузов по специальностям». Редакция сознательно ограничила выборку респондентов секторами экономики, предс тавители которых на протяжении нескольких лет активно создают рабочие места и играют ключевую роль в формировании рынка труда на региональном и всеукраинском уровнях. Георгий ВОЛОДИМИРОВ

2

«Одеський університет»

никами європейських університетів, мені було приємно підкреслити, що європейська спільнота підтримує рухи української влади. – Підкреслив Євген Суліма. – Французькі університети мають біля 15% резервів самостійного фінансування, у той час як наші вищі навчальні заклади мають право набирати до 50% студентів на контрактну форму навчання. Отже, вимірюється

здатність університетів до розвитку, до визначення тих чи інших наукових та освітніх програм, які перспективні у суспільстві. Університети України та Європи сьогодні об’єднуються під егідою Великої Хартії, та ми можемо сміливо казати про співставлення нашої освіти з освітою у європейських університетах». Роман ШЕНДІ

В. А. Сминтина став членом Клубу ректорів Європи

К

луб ректорів Європи, громадське недержавне об’єднання, зареєстроване у 2005 році у Оксфорді (Великобританія). На сьогодні його членами є більш ніж 100 ректорів провідних університетів.

Мантія, іменний диплом та нагрудний знак члена Клубу ректорів Європи були передані 17 травня ректору ОНУ імені І. І. Мечникова Валентину Сминтині. Нагородження провів уповноважений Клубом директор Асамблеї ділових кіл України Дмитро Євстаф’єв. Під час свого привітання Дмитро Євстаф’єв підкреслив: «Членство у Клубі ректорів Європи передбачає участь у щорічних науково-практичних конференціях, програмах обміну та співробітництва, а також проведення симпозіуму Клубу в Україні, у ОНУ імені І. І. Мечникова». Георгій РЯБИЙ

№6, червень 2010


ОУ з пошти Шановні друзі! Сердечно вітаю викладачів, студентів, усіх працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова із 145-річчям від дня його заснування. Ваш навчальний заклад має славні традиції. Імена багатьох його професорів та випускників золотими літерами вписані в історію вітчизняної та світової науки. Сьогодні ви примножуєте кращі починання, закладені славетними попередниками, утверджуєте в Україні освіту європейського зразка. Переконаний, що своєю високопрофесійною та натхненною працею ви і надалі робитимете вагомий внесок у примноження інтелектуального потенціалу нашої держави. Бажаю всім здоров’я, щастя, творчих успіхів та нових звершень в ім’я України. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

Урядові телеграми

З

нагоди 145-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова на адресу колективу університету надійшли привітання від представників влади та уряду.

серед студентства та молоді. Шановні студенти, бажаю вам не втрачати спраги до навчання, вірити у власні сили і таланти. Нехай у всьому вас спіткає успіх і визнання. Натхнення і творчої наснаги на нелегкому освітянському шляху! Засвідчую свою повагу і висловлюю найщиріші сподівання на плідну співпрацю. З повагою Міністр науки і освіти України Д. В. ТАБАЧНИК

Шановний Валентине Андрійовичу! Від Президії Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть щирі сердечні вітання з нагоди 145 річниці заснування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова! Від дня свого створення університет займає одне із провідних місць у формуванні системи освіти і розвитку наукових досліджень в нашій державі. Він є одним із найстаріших університетів України і разом з іншими університетами-патріархами національної освіти визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки та культури в нашій країні. Всесвітньо відомий університет має високий міжнародний авторитет! І сьогодні університет з успіхом здійснює підготовку кваліфікованих кадрів для забезпечення потреб різних галузей господарства та виробництва у фахівцях освіти, науки, мистецтва, економіки, права, підприємництва. Тож зичу Вам, шановний Валентине Андрійовичу, професорсько-викладацькому складу, студентам і всьому колективу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова міцного здоров’я, успіхів у Вашій діяльності в ім’я української освіти і науки! З повагою Президент НАПН України В. Г. КРЕМЕНЬ

Шановні друзі! Щиро вітаю професорськовикладацький склад, с т удентів, співробітників та випускників університету з нагоди славного ювілею 145-річчя від дня його заснування. УпроШановні друзі! Від щирого серця вітаю вас довж багатьох років своєю нез нагоди 145-річчя від дня зас- втомною кропіткою працею ви нування Одеського націо- сприяєте інтелектуальному й нального університету імені економічному зростанню дерІ. І. Мечникова. Якісна освіта жави та утвердженню націоє запорукою європейського нальної освіти і науки на світомайбутнього України, міцним вих теренах. За роки своєї підґрунтям її інтелектуальної діяльності ваш університет пета економічної могутності, ретворився в один з визнаних конкурентоспроможності та учбово-наукових центрів. Вітаючи з ювілеєм, хочеться міцного авторитету. Бажаю Вам професійного побажати, щоб ваш університет зростання, творчої наснаги, завжди залишався молодим і в т і л е н н я н а й с м і л и в і ш и х суголосним часові, щоб і далі проектів у галузі освіти та ніс з гордістю звання одного з науки. Зичу Вам добра і ща- кращих навчальних закладів стя, міцного здоров’я, твор- держави. Щиро зичу вам міцночих здобутків на благо Ук- го здоров’я, добра і щастя, плідного натхнення і високого раїни. З повагою злету до нових звершень в ім’я Шановні колеги! Віце-Прем’єр-міністр України. Президія та Відділення фізиЩиро Ваш, Володимир Володимир ЛИТВИН ки і астрономії Національної СЕМИНОЖЕНКО Шановні колеги! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 145-річниці заснування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця – це вагомий внесок у розвиток української освіти і науки. Колеги, прийміть мої слова вдячності за те, що з року в рік несете освітянську справу у маси, за те, що пропагуєте ідеї обізнаності та освіченості

№6, червень 2010

«Одеський університет»

академії наук України щиро вітають вчених, викладачів, студентів і всіх працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з 145-річчям від дня заснування. Свій ювілей колектив університету зустрічає вагомими здобутками в освітянській і науковій сферах, що забезпечили йому високий міжнародний авторитет серед університетів світу. Багато яскравих сторінок вписали в історію університету всесвітньо відомі вчені. У стінах університету працювали: лауреат Нобелівської премії І. І. Мечников, засновник вітчизняної фізіології І. М. Сєченов, президенти АН України, мікробіолог Д. К. Заболотний та ботанік В. І. Липський, академікихіміки – О. В. Богатський та Л. В. Писаржевський, член-кореспондент НАН України астроном В. П. Цесевич, математик О. І. Ляпунов і багато інших. Численні фахівці, яких підготував університет, на цей час плідно працюють не тільки в Південному регіоні Україні, але й у багатьох наукових і навчальних закладах країни, зарубіжних центрах. З почуттям глибокого задоволення відзначаємо, що багатотисячний колектив університету в нелегких умовах сьогодення зберігає високу професійність, велику працездатність та вміння долати труднощі. Віддаючи шану вашим незаперечним здобутками, щиро бажаємо всім співробітникам, викладачам і студентам Одеського національного університету імені І. І. Мечникова доброго здоров’я, щастя, творчих звершень на теренах освіти, науки і технічного прогресу. Президент Національної академії наук України Академік НАН України Б. Є. ПАТОН, Головний учений секретар Національної академії наук України Академік НАН України А. Г. ЗАГОРОДНИЙ, академік-секретар Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України Академік НАН України В. М. ЛОКТЄВ

3


ОУ події

145 років світового визнання С

офіти академічного театру осяяли золоті літери: «Одеському національному університету – 145 років!». У залі Одеського академічного музикально-драматичного театру імені Василя Василько зібралася майже вся дружня університетська родина – 3300 науковців та співробітників, колишні студенти, які з гордістю називають себе випускниками одного з провідних університетів України.

Під гучні оплески на сцену вийшли почесні гості: голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук, заступник міського голови Тетяна Федірко, перший заступник Одеської обласної державної адміністрації Микола Тіндюк, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, керівники обласного та міського управління освіти, Південного оперативного командування збройних сил України. Представив почесних гостей ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Валентин Сминтина.

Святкування розпочалося привітанням ректора, у якому керівник першого на Півдні України університету окреслив головні досягнення та віхи з сучасної історії ОНУ. Заснований 13 травня 1865 року Одеський (Новоросійський) університет протягом 145 років є колискою талантів та джерелом високоосвічених кадрів для українського суспільства. «Сьогодні ОНУ імені І. І. Мечникова зразка 2010 року за сумарними показниками дорівнює двом ОНУ імені І. І. Мечникова зразка 2003 рок у. – Підкреслив ректор. – За останні сім років ми

підготували 40 докторів наук і майже 300 кандидатів наук, в університеті було створено десять нових підрозділів, серед них дослідно-технічний центр МОН та НАН України, Центр інформаційних технологій, поліграфічно-видавничий комплекс, Центр екологічного моніторингу острова Зміїний, центр Італійської культури імені Джузеппе Гарібальді, Американський ресурсний центр... Ми вдячні за багатосторонню співпрацю Міністерству освіти і науки України та керівництву Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної

ОУ пряма мова Эдуард МАТВИЙЧУК, глава Одесской областной государственной администрации: Сегодня исполняется 145 лет ОНУ имени И. И. Мечникова. Это знаменательное событие, как для города, так и для всей Украины. ОНУ – один из старейших в Украине университетов. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию последних лет, университет смог сберечь свой преподавательский состав и наладить отношения с 42 странами мира. ОНУ имени И. И. Мечникова является гордостью Одессы и Украины. Хочу пожелать всем сотрудникам университета развиваться и держать марку Одессы в будущем! Помощь высшему образованию – приоритетная задача Одесской областной государственной администрации. Я неоднократно встречался с ректором ОНУ, и мы вместе наметили пути будущего сотрудничества.

4

«Одеський університет»

ОУ пряма мова Татьяна ФЕДИРКО, заместитель городского главы Одессы:

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова – визитная карточка нашего города. Мы гордимся его достижениями в области науки и высшего образования. Недавно ОНУ первым в Украине вступил в Ассоциацию европейских университетов. ОНУ достойно представляет Одессу на всех уровнях – от регионального до международного.

ради, Одеської міської ради». Представники владних структур у своїх привітаннях відзначили плідну та натхненну працю колективу Одеського національного університету – більше 100 співробітників отримали почесні знаки та грамоти від Кабінету Міністрів України, Національної Академії наук України, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Міської ради, Ради ректорів. Науковці університету знані у цілому світі завдяки своїм неординарним дослідженням та педагогічному талант у. Щорічно університет виконує близько 150 спільних наукових проектів. Результати цих досліджень використовуються під час виконання практичних держав-

них і регіональних завдань. Одеський національний університет – провідний науковий заклад з вивчення острова Зміїний – здійснює широкий спектр досліджень для аналізу та моделювання майбутнього розвитку цього унікального регіону Чорного моря. Особливе значення в ОНУ імені І. І. Мечникова надається поєднанню європейських інноваційних технологій та здобутків класичної університетської освіти, якими завжди пишалася Україна. Так в Одеському національному університеті вже десять років успішно функціонує навчальнонауковий комплекс «Коледж-Школа-Університет», який неодноразово ставав пере-

№6, червень 2010


ОУ події можцем на всеукраїнських виставках вищої освіти і в 2010 році відзначений Асоціацією коледжів США за впровадження інноваційних технологій у вищій освіті. «ОНУ імені І. І. Мечникова надає можливість отримувати освіту протягом усього життя. – Зазначив В. Сминтина. – У межах Одеської області ми створили освітню мережу, яка дає можливість більш раціонально розподілити трудові ресурси в області та сприяє економічному та інтелектуальному розвитку малих міст та населених пунктів Одеської області». Вагоме значення університету для інтелектуального становлення та розвитку області підкреслив голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук: «У ОНУ навчається велика армія студентів – 18000 чоловік отримують перепустку у велике життя

в стінах університету. Одеський університет відомий у світі, він є гордістю України. Навіть у складних умовах економічної кризи університет зміг зберегти могутній викладацький склад, налагодити зв’язки за 160 договорами з університетами 42 країн світу». Ювілейний травень університет відзначив рядом яскравих заходів, що викликали широкий резонанс серед української та світової громадськості. Унікальні видання були підготовлені Науковою бібліотекою ОНУ: три книги з серії «Розвиток науки в Одеському (Новоросійському) університеті» та видання «Одеський університет на шпальтах регіональної та центральної періодики», яке не має аналогів в Україні. Презентація видань відбудеться в середині червня. На честь ювілею на адресу університету надійшли привітання: з теплими побажаннями

ОУ пряма мова Микола ТІНДЮК, Перший заступник голови Одеської обласної ради:

Сьогодні в Одесі та в Україні визначний день. Одеський національний університет святкує свій ювілей. Університет є батьком багатьох вищих навчальних закладів Одеси. Університет дотримується своїх традицій, і в цьому його найважливіше надбання. Хочу побажати всім, хто причетний до ОНУ імені І. І. Мечникова, щастя, здоров’я, та успіхів у навчанні. А всім студентам – знайти своє місце у житті.

№6, червень 2010

ОУ пряма мова Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ: Духовность, образование и наука всегда шли рука об руку. ОНУ был основан на базе Ришельевского лицея, в котором трудились и преподаватели Одесской духовной семинарии, в том числе, епископ Порфирий Успенский с именем которым связано открытие Синайского кодекса Библии. В университете за всю его 145-летнюю историю трудились выдающиеся церковные деятели, которые внесли и духовный вклад в развитие современного общества. Здесь трудятся люди, которые отдают себя науке, которые делают все, чтобы вывести культуру и образование Украины на новый этап развития. Хочу пожелать Валентину Андреевичу Смынтыне здоровья, долголетия и неисчерпаемой энергии! добробуту та процвітання до колективу ОНУ звернулися Президент України Віктор Янукович, спікер Верховної Ради України Володимир Литвин, ВіцеПрем’єр-міністр Володимир Семиноженко, Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, президент НАН України Борис Патон, Президент НАПН України Василь Кремень. Українське суспільство цінує класичну освіту ОНУ імені І. І. Мечникова як ознаку високого інтелектуального рівня особистості. Серед «стовпів» науки Одеського університету протягом його 145-річної історії були і лауреат Нобелевської премії 1908 р. І. І. Мечников, академіки та професори В. І. Григорович, І. М. Сеченов, Ф. І. Успенський, О. О. Ковалевський... «У ХХІ столітті науковці ОНУ, – як зазначив у своїй телеграмі Президент України Віктор Янукович, примножують кращі починання, закладені славетними попередниками та утверджують в Україні освіту європейського зразка». Георгій РЯБИЙ

ОУ пряма мова Наталья САВЕЛЬЕВА, начальник Управления образования и науки Одесского городского совета: Классическое образование всегда играло выдающуюся роль в развитии общества, страны, региона. Одесский национальный университет – это классическое образование. Те традиции, которые были заложены 145 лет назад, развиваются и сегодня. Безусловно, это значительная дата в истории ОНУ. Мы желаем коллективу университета успехов и удачи, а выпускникам наших средних учебных заведений желаем поступить именно в ОНУ имени И. И. Мечникова, потому что разносторонний спектр знаний, которые получает студент ОНУ, дает возможность полностью реализовать себя в жизни, на профессиональной стезе.

«Одеський університет»

5


ОУ події

22 травня у актовій залі гуманітар-

ного корпусу Одеський національний університет відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів. Випускників шкіл та їх батьків вітали члени приймальної комісії на чолі з ректором В. А. Сминтиною. Ректор привітав всіх присутніх зі святом: «Впевнений, разом ми зустрінемо і 150-річний ювілей ОНУ імені І. І. Мечникова. Сьогодні у цьому залі зібралися майбутні переможці олімпіад, конкурсів,

ОНУ відкриває двері молоді дослідники – кращі представники студентства України. Бажаю всім успіхів та перемоги у вступній кампанії!». Доки зі сцени оголошувалися подробиці правил прийому-2010, а на великому екрані актової зали чергувалися кадри з історії та сучасного життя ОНУ імені І. І. Мечникова, гості свята могли ознайомитися з факуль-

тетами та їх керівниками на шпальтах ювілейного випуску «Одеського університету». Після урочистої частини Дня відкритих дверей відбулась традиційна зустріч з деканами факультетів та директорами інститутів ОНУ, на якій кожен присутній міг з перших вуст дізнатися про особливості вступу, навчання та працевлаштування на кожній з 39 спеціальностей Одеського національного університету. Роман ШЕНДІ

Інтернет-конференція в «Контексті» сятків питань. На питання щодо визнання диплома ОНУ за кордоном, ректор повідомив, що диплом університету визнається у всіх країнах світу, закордонні працедавці та університети тільки надсилають запити для підтвердження. Закордонні студенти прагнуть отримувати освіту в ОНУ: за програмами обміну ERASMUS MUNDUS минулого року університет відвідали більше 100 ст удентів з різних країн Європи та світу. «У нас навчаються студенти з усіх 15 колишніх радянських республік», – підкреслив Валентин нтернет-конференція ректора ОНУ імені І. І. МечникоСминтина. ва В. А. Сминтини була проведена 18 травня інформСтудентський обмін агентством «Контекст-Причорномор’я». Схожий форздійснюється практично з усіма мат – вже традиція для університету: у минулому році країнами Європи. дуже живо пройшла скайп-конференція ректора з поРектор повідомив, що було тенційними та дійсними студентами. створено план перспективного Серед учасників Інтернет- турієнтів, школярі, випускники розвитку студентського містечконференції, окрім представ- університету. Протягом години ка на Французькому бульварі. ників ЗМІ, були батьки абі- було задано більше двох де- Будуть побудовані нові на-

І

вчальні корпуси та гуртожитки для студентів. Саме там будуть розташовані кафедри і аудиторії нових спеціальностей і спеціалізацій ОНУ, однак всі існуючі корпуси університету та факультети в них залишаються на своїх місцях. Професор В. А. Сминтина підтвердив можливість створення університетського «кампусу» в Теплодарі. До основних напрямів діяльності цієї, традиційної для багатьох університетів світу структури, належать науково-виробничі завдання, зокрема, інтеграція наукових розробок дослідників і студентів університету. «Колектив університету постійно зростає: за останні 7 років ми підготували 55 докторів наук та 300 кандидатів наук. – Повідомив ректор. – Це укомплектований склад ще одного університету». Георгій ВОЛОДИМИРОВ

Праведники народів світу в Одеському університеті

П

ольська делегація міжнародної організації Праведників народів світу відвідала ОНУ імені І. І. Мечникова 26 травня. Гості Південної Пальміри на чолі з Держсекретарем республіки Польща Яцеком Сасін зустрілися з ректором ОНУ імені І. І. Мечникова академіком В. А. Сминтиною та студентами. Мета зустрічі – передати культурну та інформаційну спадщину ветеранів молодому поколінню.

Під прапорами Праведників світу збираються ветерани, які рятували євреїв під час Другої Світової війни від насилля фашистів. Сьогодні саме Україна та Польща знаходяться у лідерах за кількістю визнаних Праведників народів світу. ОНУ імені І. І. Мечникова було обрано польською делегацією як один з найбільших в Україні університетів, що активно підтримує зв’язки з

6

польськими університетами та учасниками освітнього простору. «Ми співпрацюємо з польськими університетами з 1965 року. З того часу більше десяти університетів Польщі заключили договори про співпрацю. Ми видаємо статті, проводимо спільні дослідження, організовуємо конференції. Студенти з Польщі приїжджають до нас, наші студенти – до них. Це дарує можливість не тільки урізноманітни-

ти студентське життя, але й привнести принципи інтернаціоналізму в ОНУ». – Підкреслив Валентин Сминтина. Праведники народів світу («хасидей умот ха-олам») — звання, яким нагороджуються громадяни різних держав, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи та ризикували при цьому своїми життями. Станом на 1 січня 2010 року національний меморіал

«Одеський університет»

Холокост у (Яд ва-Шем) у відповідності до ізраїльського Закону про Пам’ять Катастрофи (1951) визнав праведниками Миру 23226 ветеранів. З них найбільша кількість громадян Польщі – 6195. Роман ШЕНДІ

№6, червень 2010


ОУ події

Химфак спортивный …Самолет, сделав несколько кругов над головами, под аплодисменты студентов, приземлился на дорожку стадиона. Пятикурсник химфака Павел Дога с успехом продемонстрировал свои навыки в авиамоделировании. Не менее успешно прошли соревнования в различных дисциплинах: эстафета, троеборье, шахматы, настольный теннис, перетягивание каната. Также на празднике можно было

увидеть показательные выступления гимнастов и каратистов. Сам декан химфака принял участие в состязаниях по бадминтону. Так 29 мая на центральном стадионе ОНУ прошел юбилейный 10-ый спортивный праздник, посвященный Дню химика. В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники химического факультета ОНУ, а также гости из ФХИ имени Богатского НАН Украины. Организаторы праздника

— декан В. В. Минчук и замдекана С. В. Топоров, совет студенческого самоуправления в оргкомитете представляли Дмитрий Скакун, Дмитрий Голуб и Евгения Демченко. Организаторы выражают благодарность за активную помощь кафедре физвоспитания и лично О. Н. Казановой, профкому преподавателей и сотрудников ОНУ и лично О. И. Вавиловой, а также гендиректору ООО «Интерхим» А. С. Редеру. Денис ДАВЫДОВ

Концерт – особый ритуал 4 июня химический факультет Одесского Национального университета отметил свое 77-летие. Мероприятие уже который год традиционно проходило в «Большой Химической», которая по праву считается самой вместительной аудиторией Одесского Национального...

День Здоровья – спортивный праздник в ОНУ! «Движение – это жизнь» – утверждали мудрецы всех времен. Жизнь била ключом в субботу, 15 мая, на оздоровительно-спортивной базе «Черноморка». Именно здесь прошел Большой спортивный праздник при участии ветеранов, школьников, и, конечно, студентов и преподавателей ОНУ имени И. И. Мечникова. Организатором праздника стал профком сотрудников университета во главе с О. И. Вавиловой. Никому из присутствующих не довелось скучать. Соревнования по мини-футболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису и дартс держали зрителей в напряжении. Показательные выступления клубов и спортивных секций Одесского Национального Университета также заинтересовали гостей праздника. Техничный бокс продемонстрировали подопечные А. М. Мустафаева (мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины). Молодые боксеры неоднократно завоевывали призовые места в международных и украинских турнирах. Во время выступления секции фехтования воздух наполнился звоном металла. Оборона и наступление с мечом, ножом и палкой, а также техники рукопашного боя показали зрителям представители секции каратэ. Молниеносные удары и громкие, устрашающие крики – вот чем с первой секунды привлекли внимание зрителей студенты и преподаватели, изучающие Сериндзи Кэмпо. Как объяснил Д. И. Мигдальский, руководитель филиала и преподаватель японского языка в ИСН, «целью этого восточного искусства боя является воспитание личности, а желающие изучить его обязуются защищать добро и справедливость». В турнире по мини-футболу сражались за победу студенты и преподаватели в командах ГГФ, ЭПФ, истфака, химфака, кафедры физкультуры, а также сборная профкома. Команда ЭПФ в трудной борьбе одержала победу в финальном

№6, червень 2010

туре у команды ГГФ. Победителя определили по пенальти, и финальный матч по напряжению едва ли уступал любому поединку Лиги Чемпионов. После веселых соревнований участники праздника были приглашены отведать солдатской каши с тушенкой из настоящей полевой кухни. «Война войной, а обед по расписанию» - шутит подполковник запаса Жорж Алиевич Казанов, начальник операции «накормить всех участников праздника». День Здоровья, посвященный 145-летию ОНУ имени Мечникова, оставил множество незабываемых впечатлений. Наталья ПАНАСЮК

«Одеський університет»

Мероприятие посетили гости-химики из МГУ, а также делегация студентов и аспирантов из Харьковского университета, которая прибыла вместе с гостями из Москвы, чтобы поздравить коллег с символичной датой. Сами студенты говорят, что для них концерт ко дню факультета - ритуал особый: и процесс подготовки номеров; и сооружение сцены, которая появляется в аудитории только в день концерта; и радостное волнение перед выходом на публику. Концерты в химическом корпусе проходят дважды в год: к Новому году и Дню химика, который традиционно отмечается в конце мая. Зрителям была представлена тематическая программа, основу которой составило студенческое творчество. В рамках концерта прошел конк урс «Мисс-Химфак 2010», показательные выступления студентов химического и исторического факультета. Нам остается пожелать факультету процветания, научных открытий и воодушевленных студентов, потому как они — главное достояние университета и будущее мировой науки. Интересный факт: химический факультет — единственный факультет ОНУ, который проводит концерты к профессиональным праздникам не в актовом зале университета. Вот уже на протяжении 77 лет главным залом для химиков остается Большая Химическая аудитория. Екатерина АНТОНОВА

7


ОУ проблема

Е

жегодно миллионы долларов инвестируются в Украину для решения экологических проблем. Но все средства и усилия могут оказаться напрасными, если человечество не объединит усилия для предотвращения нависшей над нашей планетой катастрофы. Именно эту мысль стремились донести до многочисленной аудитории представители ЕС в Украине, ученые и экологи на встрече, которая состоялась в главном корпусе Одесского университета имени И. И. Мечникова. Тема встречи – «Экологическая и энергетическая политика ЕС: обращения к Украине» – заинтересовала всех без исключения: ученых, многочисленных представителей СМИ, молодежь. Причины повышенного интереса к данной теме очевидны, ведь до сих пор не существует единого решения проблемы резкого изменения климата.

8

Энергетическая политика ЕС: обращение к Украине

Алексей Кокорин, ключевой эксперт проекта ЕС «Поддержка имплементации Киотского протокола», целью своего выст упления объявил «донесение в сжатом виде всего того, что нам известно до сегодняшнего дня о смене климата», а также о тех последствиях, которые неизбежно настигнут человечество, если не начать дейс твовать: «Главная проблема, ко-

торую признало все мировое научное сообщество – изменение химического состава атмосферы как следствие активной антропогенной деятельности. Подобной концентрации СО2, которая во много раз превысила норму, не было за всю историю развития человечества. Метод, позволяющий ученым сделать подобный вывод, – бурение льда. Весь химический состав воздуха – в пузырьках, которые исследуют, снимая слои ледника». Наиболее активным деятелем в экологическом вопросе выступил Европейский Союз. За последние годы он стал инициатором двух важных событий, которые уже дали свои плоды: Киотского протокола (2008) и Копенгагенского соглашения (2009). Цель и того и другого – оказание помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата, повышение их информированности и стимуляция промышленников и энергетиков к рациональному использованию ресурсов. Однако, если Киотский протокол не вызвал большого резонанса со сто-

«Одеський університет»

роны стран-участников, то Копенгагенское соглашение у многих вызвало недоверие и даже скептицизм. В ряде стран, которые оказались не готовы полностью поддержать соглашение, выступили Китай и Индия, занимающие, однако, первые места в мире по выбросу парниковых газов. Руководитель отдела по вопросам энергетики Представительства ЕС в Украине Ханс Райн коротко рассказал об энергетической и климатической деятельности ЕС, о его целях на будущее, а также о тех обязательствах, которые возложила на себя Украина как страна-участник Киотского протокола и Копенгагенского соглашения: «Экологическая политика ЕС ставит перед собой ряд целей, которые необходимо достигнуть до 2020 года. Среди них: уменьшение выбросов парниковых газов на 20%; увеличение использования энергии из восстанавливающихся источников (энергия ветра, солнца, биомассы) на 20% от общего энергопроизводства». Если сравнить результаты, то мы видим, что

Украина занимает одно из худших мест по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу. К примеру, на 2005 год выбросы в разных странах составили: в Норвегии – 53 800 тонн, в Беларуссии – 75594 тонн, в Украине – 425 666 тонн. Ханс Райн отмечает, что «использование энергосберегающих технологий даже на бытовом уровне сможет улучшить отрицательный рейтинг Украины в этой сфере. Страна использует слишком много энергии, но при этом часто использует ее нерационально. И это несмотря на то, что по сравнению с 1990 годом Украина снизила выбросы в атмосферу на 60%. Но результат достигнут не благодаря энергосберегающим технологиям, а скорее из-за снижения уровня производства и экономического кризиса. Уменьшить уровень выбросов можно и при помощи населения. Так, в Украине слишком много энергии тратится на обеспечение теплом жилых домов. Если теплоизоляцию зданий улучшить, то можно будет экономить. Обязательства по программе энергосбережения должны брать на себя муниципальные власти». Не хочется думать о том, к каким последствиям может привести безответственность и пассивность человека в этом вопросе. Важно осознавать, что, несмотря на все катаклизмы и катастрофы, которыми полнятся новости, еще можно что-то изменить. Именно на нас лежит ответственность за тот облик земли, который мы оставим в наследство поколениям после нас. Алена ЧЕРНЫШЕВА

№6, червень 2010


ОУ проблема

Кому нужно экологически чистое топливо?

В

творчестве многих писателей-фантастов будущие города Земли выглядят устрашающе: серые улицы, по которым ходят люди в балахонах и противогазах, защищающих от вездесущего смога. С нынешним развитием промышленного использования нефтепродуктов такое будущее, вполне возможно, ждет нас в ближайшие полвека. Как с этим бороться? Один из аспектов решения проблемы рассматривал на своей научно-познавательной лекции Владимир Семенов. В. Г. Семенов – кандидат технических наук, доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ХПИ, по собственному признанию – «юный агроном, юный химик и профессиональный двигателист». 3 июня на физическом факультете он прочитал научно-познавательную лекцию «Научные и экологические аспекты производства и использования биотоплив в энергосиловых установках». Общение прошло тепло и продуктивно. В течение лекции господин Семенов наглядно продемонстрировал метод добычи биодизеля из рапсового масла. Сегодня в странах Евросоюза биотопливо используется активно: в частности, водители в принудительном порядке используют топливную смесь Б5 (5% биотоплива). Украина также производит биотоплив-

ные установки, но только на экспорт. По рассказам изобретателя, он оббивал пороги многих кабинетов, пытаясь доказать экономическую и экологическую выгоду использования биодизеля, но отовсюду ответ был один: «Це дуже розумно, але коштів нема. Творчої тобі наснаги!» Так что же такое биодизель, и с чем его едят? Биодизель – экологически чистое топливо, получаемое из растительных или животных жиров. Его можно получить из семян рапса, из водорослей, из сала, из фритюрного жира (который остается после жарки в многочисленных кафе и ресторанах). К маслу добавляется раствор гидроксида калия (KOH) в метаноле (метиловом спирте). После 45 минут вымешивания, смесь отстаивается примерно в течение суток. В результате она расслаивается: сверху остается

биотопливо, а снизу – глицерин и прочие отходы реакции. Эту технологию присутствующие смогли увидеть не только в учебном фильме, но и «вживую», на реактивах, которые привез с собой Владимир Семенов. Б и ол о г и ч е с ко е топливо выгодно по многим параметрам. Во-первых, оно гораздо экологичнее топлива, основанного на нефтепродуктах, что позволит отдалить мрачную перспективу, предрекаемую писателями и футурологами. Во-вторых, использование биотоплива фактически является включением безотходного производства, потому что в качестве основы для биотоплива могут использоваться отходы мясокомбинатов, фритюрный жир и многое другое. Но есть и свои минусы: биодизель разъедает резину, а потому в чистой форме его не используют – вместо этого применяют топливные смеси с 20или 30-процентным содержанием биологического топлива. И даже в этом случае автомобилистам придется чаще заглядывать под капот и с гораздо

большим интересом рассматривать, что же там творится. К сожалению, слова и идеи нашего отечественного изобретателя почти всегда остаются гласом вопиющего в пустыне. И сегодня, видимо, тем, кто лоббирует интересы нефтяников и газовщиков, выгодно доказывать, что биотопливная программа нерентабельна и требует чересчур больших средств. Остается лишь надеяться, что цены на противогазы не взлетят… Денис ДАВЫДОВ

ОУ конференція

Англійська — мова науки

У

квітні на біологічному факультеті пройшла під магічним числом VII англомовна наукова студентська конференція мікробіологів «English in touch with life». З самого ранку біля 27 аудиторії зібрались злегка схвильовані молоді хлопці та дівчата: хтось тримав ватман, на якому умістились дуже важливі для «науковця початкового рівня» речі, а хтось тримав цінну флешку, яка зберігала все те, чим хотілось вразити оточуючих.

№6, червень 2010

Головною ж особливістю конференції була англомовна атмосфера, бо робочою мовою подібних конференцій буває тільки англійська. Як казала Олена Іванівна Ржепишевська, випускниця нашого факультету, яка сьогодні працює у Швеції: «Зараз мова науки - це англійська мова. Якщо сучасні студенти та вчені хочуть бути у центрі нової інформації, вони мають знати іноземну мову. Тому проведення таких конференцій - дуже важлива справа». З цими словами важко не погодитись, тому треба сказати «дякуємо» усім огранізаторам цього наукового свята: проф. В. О.

Іваниці, доц. Т.В. Гладких, доц. Л. Б. Котляровій, доц. Т.В. Гудзенко, студ. Н. А. Фатиховій та багатьом іншим студентам та викладачам, які організували цю конференцію справжньою подією у житті біологічного факультету. Студентам-мікробіологам, активно допомагали студенти-біологи. Три незалежні комісії викладачів та аспірантів біологічного факультету оцінювали стендові доповіді. Повірте, дуже непросто було захищати свої роботи перед такими авторитетними комісіями! А всього на конференцію було представлено 37 усних та стендових доповідей. Квітень вже позаду,

«Одеський університет»

але скільки добрих спогадів він залишив... «Я сам приймав участь ще у перших наших англомовних конференціях сім років тому. І хоч позаду участь у багатьох наукових міжнародних конференціях, добре пам’ятаю, з яким захопленням готувався тоді до своєї презентації, чекав на питання аудиторії. Я вважаю ті конференції дуже важливими не тільки тому, що вони вчать англомовному фаховому спілкуванню, а і тому, що вони взагалі вчать молодого вченого умінням та навичкам поведінки публічного виступу», - поділився доц. В. В. Немерцалов. Надія КОРОТАЄВА IV курс, біофак

9


ОУ форум

Велика Хартія: розширення кордонів

В

елика Хартія згуртувала 660 провідних університетів світу. Стрімке поширення впливу організації за кордонами Італії та старої Європи свідчить: передумови та тенденції до взаємозбагачення багатовіковим досвідом здавна акумулювалися в університетських центрах – від Туманного Альбіону до Китаю.

Ун і в е р с а л ь н і с т ь принципів Великої Хартії підтверджує, що перед кожним з університетів на певному етапі розвитку постають одні й ті ж самі питання, розрізняється тільки контекст, у яких вони формуються. «Велика Хартія університетів. Український контекст» – саме так називався міжнародний форум, організований за підтримки Міністерства освіти та науки України Наглядо-

10

вою радою Великої Хартії університетів у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова 27 травня. В унікальному за масштабами та значенням для освітнього простору України форумі взяли участь заст упник Міністра освіти та науки України Євген Суліма, Президент Наглядової ради Великої Хартії університетів Європи Устюн Ергюдер, генеральний секретар Наглядової

ради Бастіан Бауманн, ректори університетів та учасники освітнього простору України, Туреччини, Чехії, Франції та інших держав. За словами генерального секретаря Великої Хартії Бастіана Бауманна: «Наглядова рада обрала саме Одеський університет завдяки чіткому збігу універсальних засад організації та напрямку розвитку ОНУ: університетської автономії та студентоцентризму реформ вищої освіти». На порядку денному форуму розглядалися питання автономії вищих навчальних закладів та їх академічної свободи, впровадження дворівневої системи підготовки фахівців в рамках акаде-

«Одеський університет»

мічної свободи та автономії ВНЗ України, створення консорціумів вищих навчальних закладів, європейського досвіду організації вступу до вищих навчальних закладів і проблем, пов'язаних із запровадженням незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання вступати до університетів. За словами заступника Міністра освіти і науки України Євгена Суліми, «ця конференція – важливий пункт вимірювання правильності нашого шляху освіти, співвідношення нашого бачення майбутнього освіти з баченням Наглядової ради Великої Хартії університетів. Без розвитку де-

мократичних освітніх цінностей, ми ніколи не дійдемо до розвитку демократичних цінностей у суспільстві. Коли я заходжу в університет, я заходжу до храму науки та освіти. Впевнений, університети завжди привертатимуть до себе допитливу молодь». Зміни, які впроваджуються Міністерством освіти і науки України та спрямовані на розширення університетської автономії, суголосні сучасному напрямку розвитку Одеського національного університету. ОНУ разом з університетами, які підписали Велику Хартію, є новатором, піонером перетворень науки та освіти доби

№6, червень 2010


ОУ форум глобалізації. Цю роль університету та, зокрема, ректора Валентина Сминтини підкреслив Президент Наглядової ради Великої Хартії університетів Європи Устюн Ергюдер: «Ректор Валентин Сминтина став першим з українських ректорів класичних університетів часів незалежної України, який 2003 року підписав Велику Хартію. Він відновив важливий етап для вищої освіти України». Цього року, за словами пана Ергюдера, до Великої Хартії приєднаються ще 11 українських та 7 італійських вищих навчальних закладів. Отже, Україна знаходиться у авангарді загальноєвропейських освітніх процесів. Розширення та консолідація зв’язків університетів під керівництвом Великої Хартії має за мету посилення ролі університетської співдружності у суспільних перетвореннях. Яскраво виражена євроцентричність Великої Хартії з розвитком глобалізації набуває нових рис: нещодав-

но до складу університетської співдружності приєдналися і Колумбійський університет Сполучених Штатів, і ряд вищих навчальних закладів Казахстану та держав Середньої Азії. Важливою вимогою для кожного з університетів-учасників Великої Хартії є динамічність розвитку та активна міжнародна політика. Гідний приклад міжнародної активності університету демонструє ОНУ імені І. І. Мечникова – співорганізатор форуму. «Щорічно більше 200 наших студентів виїжджають за численними програмами обміну до провідних європейських університетів. – Зауважив ректор ОНУ Валентин Сминтина. – Одеський національний університет підписав 156 договорів про широк у співпрацю з університетами 42 країн світу. На лавах університету навчається 535 іноземців з багатьох держав Європи та Азії. Ми постійно вдосконалюємося, і вдосконалюємося разом з нашими закордонними колегами». Георгій РЯБИЙ

ОУ фотофакт

Європа та Азія: об`єднання «Конференція в Одеському національному університеті – яскраве підтвердження того факту, що створена 22 роки потому Велика Хартія університетів, стала міжнародною організацією». – Підкреслив Президент Наглядової ради Великої Хартії Устюн Ергюдер під час міжнародного форуму «Велика хартія уні-

№6, червень 2010

верситетів. Український конекст» в ОНУ імені І. І. Мечникова. «Форуми такого формату раніше проводили с я в Туреччи н і , Єгипті, Ісландії». – Зазначив пан Ергюдер. Головним досягненням д і я ль н о с т і В ели ко ї Хартії Устюн Ергюдер н аз в ав ро з ши рен н я впливу організації за м еж ам и Є в ро п и . На

«Одеський університет»

сьогодні у числі 680 університетів Великої Хартії, підписаної ОНУ імені І. І. Мечникова у 2003 році, також вход я т ь п ро в і дн і є вр опейські університети, Колумбійський університет США, вищі навчальні заклади Єгипту, Казахстану та Середньої Азії. Роман ШЕНДІ

11


ОУ портрет вченого

Н

есмотря на довольно юный по историческим меркам возраст, Одесса всегда славилась учеными, которые жили и работали в нашем городе. В этом списке мы встречаем имена Д. И. Менделеева, С. П. Королева, И. И. Мечникова, Н. И. Пирогова и многих других. Однако далеко не всегда мы вспоминаем ученых, которые работали со словом, профессоров словесности.

Одессе кабинет экспериментальной фонетики. В период работы в Одесском университете Томсон обратился к изучению русского языка и сравнительной грамматики славянских языков. Особое место в его трудах отводилось вопросам исторического синтаксиса. Много времени ученый посвящал вопросам правописания. До сих пор известностью пользуется его учебник «Общее языковедение» (Одесса, 1909; Одесса, 1910, из-

учебника по истории античной литературы. Существует версия, что среди учеников Томсона был и выдающийся теоретик литературы М. М. Бахтин, который поступил в 1911 году в Новороссийский университет. Одно известно, что два выдающихся филолога были знакомы, а о Томсоне Бахтин сказал следующее: «Я помню, замечательный был лингвист Томсон. Мы учились и сдавали по его великолепному учебнику «Введение в языкознание»».

На терезах історії

Н

ещодавно на кафедрі стародавньо го світу та середніх віків історичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова відбулася визначна подія – побачила світ збірка «Libra», в якій, за словами її редактора Ірини Вікторівни Нємченко, об’єднано науковий доробок працівників кафедри.

Учитель Бахтина Среди них особенная слава принадлежит Александру Ивановичу Томсону, пионеру фонетических исследований в нашем городе. Александр Иванович родился 15 июня 1860 года в семье лютеранина Иоганна Томсона, который служил лесничим недалеко от Тарту (Эстония). Мать будущего ученого звали Эмилией. Она была эстонкой и порусски вообще не говорила. Окончив в Петербурге факультет восточных языков, курс по санскр и т с ко - п е р с и д с ко м у разряду, в 1887 году Томсон защитил при Санкт-Петербургском университете диссертацию на степень магистра: «Лингвистические исследования», а четырьмя годами позже, уже в Москве – диссертацию на степень доктора: «Историческая грамматика современного армянского языка города Тифлиса». После стажировки в Париже в 1897 году Томсон переехал в Одессу, где впоследствии стал ординарным профессором, а затем заведующим кафедрой сравнительного языковедения и санскрита Императорского университета. Он же создал при Новороссийском университете в

12

дание 2). Этот учебник оказал большое влияние на многих крупных лингвистов начала века. Он был настольной книгой для преподавателей высших учебных заведений дореволюционной России, был

основой различных работ по популяризации учения о языке среди населения. Научную деятельность Александр Иванович совмещал с практикой преподавания. На его лекциях аудитория была всегда заполнена, а среди его слушателей особое место впоследствии занял Иосиф Моисеевич Тронский, который слушал у А. И. Томсона курс сравнительной грамматики индоевропейских языков и санскрита. В дальнейшем Тронский стал одним из самых выдающихся историков античной литературы, переиздававшегося множество раз

Сын лифляндского лесника, давший начало армяноведению, посвятивший множество работ русскому и сравнительному языкознанию, Александр Иванович был разносторонним ученым. В круг его интересов входили вопросы преподавания языков, общего и сравнительного языкознания, исторической фонетики, экспериментальной фонетики. За свои заслуги перед Отечеством Томсону было присвоено звание действительного тайного советника, что соответствовало генеральскому званию в царской России. А 4 декабря 1910 года Александр Иванович становится членом-корреспондентом Академии Наук, что для лингвистов было и остается большой редкостью. Шли годы, десятилетия. Одесский университет обрел два факультета, на которых изучаются теория и практика языков по более десяти специальностям. Одесса славится своими профессорами. Однако Александр Иванович Томсон был одним из первых одесских профессоров-лингвистов и самым первым фонетистом. Виталий ОРЛОВ

«Одеський університет»

«Наші викладачі активно публікують матеріали своїх досліджень. Однак жодної спроби об’єднати результати цих наукових пошуків досі зроблено не було, - зазначає Ірина Вікторівна, - саме тому було вирішено створити таку збірку. Чому саме така назва? Libra – це Терези, знак Зодіаку, під яким відбувалась комплектація матеріалів». «Libra» включає в себе статті не лише викладачів, а й аспірантів та випускників кафедри. Це особливо приємно, адже участь молодого покоління науковців свідчить про невмирущість традицій кафедри. Як зауважує технічний редактор Олег Михайлович Луговий, всі автори подали до публікації свої найкращі матеріали. Необхідно зазначити, що кафедра вже має досвід видання подібних збірників статей, оскільки кожні два роки організовуються конференції, присвячені пам’яті засновника кафедри Петра Йосиповича Каришковського. Матеріали цих конференцій публікуються в збірці «Древнее Причерноморье». «Libra» вражає читача широким географічним та хронологічним спектром поданих статей. В ній присутні матеріали як з античної історії, так і з історії Середньовіччя. В збірці можна знайти відомості про християнського письменника II-III ст. Тертуліана, політичного мислителя XVII ст. Томаса Гоббса, про діяльність Нумізматичного відділення Російського археологічного товариства та ще багато чого іншого. Така різноплановість наукових досліджень дозволяє говорити про значний професійний потенціал кафедри. Тому можна бути абсолютно впевненим у тому, що кожний, хто так чи інакше цікавиться історією стародавнього світу та середніх віків, обов’язково знайде в збірці «Libra» щось цікаве для себе. Ольга ХОМИЧ, IV курс, істфак

№6, червень 2010


ОУ архівна практика

Порто-Франко в Одесі «Порто-Франко» слово грецького походження, що означає вільний порт. Царським маніфестом від 1817 року Одесі надавалося право порто-франко, тобто вільного ввозу товарів, їх зберігання та продажу. Одеса була єдиним містом в Російській імперії, якому надавалося право «вільної» торгівлі. Режим почав діяти з 1819 року, коли були побудовані митні пункти та застави. В Державному архіві Одеської області зберігаються документи, які свідчать про діяльність митниці за перші двадцять років її існування. З даних документів видно, що кожен працівник митниці давав клятвену обіцянку імператору на вірне служіння. Прикладом може бути клятва губернського регістратора Степана Рожнова: «Я, ниже именованный, обещаю и клянусь Всемогущим Богом, и перед святым Евангелием, и честным крестом с тем, что хочу и должен его Императорскому Величеству своему Всемилостевейшему государю и императору Николаю Павловичу самодержцу Всероссийскому и его Императорского Величества Всероссийского престола наследнику Александру Николаевичу верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови». Зона порто-франко була

обмеженою, вона проходила по вулиці, яка сьогодні має назву Старопортофранківська. Саме в цій зоні купці не сплачували митних зборів і вели «вільну» торгівлю. Дуже швидко в Одесу з усього світу ринули іноземні капітали, торгові судна та заможні купці, зокрема з Туреччини та портів Відня, Марселя, які також мали статус порто-франко. Звісно, що все це ускладнювало роботу митниці. Згодом і збільшується потік контрабандних товарів, поширюється торгівля опіумом та незаконний продаж асигнацій. Але була і позитивна сторона діючого режиму порто-франко: зростав економічний розвиток міста, зростання експорту створювало нові робочі місця для мешканців Одеси. За часів порто-франко в Одеському порту працювали такі відомі люди, як рідний брат Олександра Сергійовича Пушкіна, Лев Сергійович Пушкін, який, приїхавши до Одеси, влаштувався в одеський порт, згодом одружився і залишився в місті. Відміна режиму портофранко відбулася в 1859 році, коли система вже просто віджила свій час, коли державна казна зазнавала великих витрат на утримання митних застав, одним словом, митниця не могла сама себе окупити, оскільки податки в державну казну сплачувалися лише частково. Олеся ВЛАСЕНКО IV курс, істфак «Magistra Vitaе. Молоді історики з архівним репортажем», проект історичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, Державного архіву Одеської області та Інтелектуального форуму

№6, червень 2010

«Одеський університет»

13


ОУ студ-line

В авангарде литпроцесса

П

роект «White in Black» – это объеди нение молодых писателей, поэтов, художников и фотографов – студентов и сотрудников ОНУ.

Среди разработок проекта, помимо выпуска альманаха и журнала, – тематические выставки, съемки короткометражного кино, организация художественных мероприятий, музыкальных концертов и других культурных событий. Организаторы «White in Black» – студенты ОНУ Андрей Боровский, Екатерина Антонова и Елизавета Одинец (кафедра журналистики). 29 мая состоялась презентация пятого выпуска социальнопсихологического альманаха «White in Black». Представили гостям и первый выпуск одно-

именного журнала. Презентация прошла в конференц-зале отельного комплекса «Черное море». В качестве почетных гостей мероприятие посетили Л. Н. Федонова (теле- и кинокритик, поэтесса) и А. Т. Малиновский (преподаватель ОНУ имени И. И. Мечникова, критик). После выступлений почетных гостей Остап Кушнир и Марианна Грекова были награждены как постоянные авторы альманаха. Из авторов, кроме награжденных, присутствовали Сергей Долгов, Анастасия Петрук, Дмитрий Спода-

рец, Марина Чиянова и Сергей Остапенко. Специально для журнала Екатерина Антонова взяла развернутое интервью у Юрия Андруховича – не зря его портрет украшает обложку «White in Black». Также в журнале можно найти материалы о приезде Пьера Ришара в Харьков, о Вере Полозковой и о многом-многом другом. А так как «отцом» «White in Black» является одноименный литературный альманах, то в журнале можно найти и художественные произведения: стихи Веры Бондарь, публицистика Остапа Кушнира и Сергея Долгова. Денис ДАВЫДОВ

Виставка дизайнерських робіт

В

иставка під назвою «Портрети вчених ОНУ» відкрилась в галереї Наукової бібліотеки та зібрала широке коло зацікавленої громадськості. Свої творчі надбання 18 травня демонстрували студенти кафедри дизайну. Виставку із задоволенням відвідали професори, чиї портрети тут представлені. «Було досить важко передати не тільки схожість із реальною людиною, але й риси характеру. Деякі

Н а в и с т а в к у б ули запрошені гості-експерти: директор Архітектурного інституту Одеської Академії будівництва та архітектури В. Куреньов, Голова Од е с ь ко г о відділення Національної спілки художників України заслужений х уд ож н и к Ук р а ї н и А. Горбенко, начальник відділу головного художника Управління архітектури і містобуд і в н и ц т в а Од е с ь ко ї міської Ради Е. Михайленко. Наталія ПАНАСЮК

вчені, зображені на портретах, були не згодні із тими чи іншими рисами зображення, але загалом виставка сподобалася професорам, що стали її «обличчями»» - розповідає студентка V курсу, авторка багатьох продемонстрованих робіт Світлана Накцинська. Окрім портретів сучасних вчених ОНУ, на виставці були представлені різноманітні проекти студентів спеціальності «Графічний дизайн» та види прикладної графіки. Вражаюча кількість нестандартних і різноманітних робіт

14

ніби заворожує – важко відірвати очі від одної роботи, щоб подивитись на іншу. Кафедра дизайну є досить молодою частиною Інституту інноваційної та післядипломної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова. Вона була започаткована у 2004 році і вже сьогодні готує висококваліфікованих фахівців з поліграфії, мультимедійного дизайну, дизайну довкілля, комп’ютерного дизайну тощо. Завідувач кафедри доктор мистецтвознавства А. П. Овчинікова.

«Одеський університет»

№6, червень 2010


ОУ спорт «Главное – не победа, а участие» – так обычно говорят проигравшие. Сборная ОНУ по боксу в который раз доказала, что такое оправдание ей не нужно. 27 – 30 мая в спорткомплексе Юридической академии прошло первенство вузов Одесской области по боксу. Наши – первые! В соревновании приняло участие 137 боксеров из 14 вузов Одесщины. Первое место, по доброй традиции, заняла сборная ОНУ; второе – команда Политеха; третье – сборная Юракадемии. Наши ребята и девчонки завоевали в общей сложности 19 медалей. Из них 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Золотые медали принесли нашей команде Алексей Волков,

Боксеры ОНУ – снова лучшие КМС по боксу, спецприз как лучшему капитану команды (ЭПФ); Сергей Гетманец, КМС по боксу (ИМЭМ); Николай Романов, МС по боксу, спецприз за лучшую технику (филфак); Павел Артемчук (ЭПФ); Оксана Скиданчук (филфак). Серебро завоевали Юлия Довжик (истфак), Ирина Ястребова (ИМЭМ), Яна Прокуда (ЭПФ), Людмила Семко (ИМЭМ), Вероника Мединская (ГГФ), Юлия Грибкова (ИИПО), Александр Прудкий (ЭПФ) и Павел Корчик (ГГФ). Бронза досталась Татьяне Суворовой (филфак), Евгению Георгице (ИМЭМ), Станиславу Брицкому (ЭПФ), Татьяне Тофан (ЭПФ), Кристине Клычевой (РГФ) и

Павлу Черному (ЭПФ). Конечно же, бокс, как и любой вид спорта, требует не только таланта,

но и упорного труда, постоянных тренировок под руководством опытного тренера. И в этом

сборной ОНУ также повезло. Главный тренер сборной – Азер Махмудович Мустафаев, мас-

лодого поколения боксеров второй тренер Эльдар Мансурович Шайдулов. «Более 10 лет сборная ОНУ занимает призовые места на чемпионатах по боксу разного уровня, от областных до международных, – сказал господин Мустафаев. – И, как видно по списку призеров, не только у парней, но и у девушек хватает боевого духа и воли к победе. К нам приходят с разных факультетов, довольно много юристов – видимо, это профессиональное». Пожелаем же нашим боксерам и дальше тер спорта СССР, стар- продолжать эту славший тренер Одесской ную традицию. Так дероблас ти. А помогает жать! ему в деле обучения моДенис ДАВЫДОВ

ОУ молоді вчені

Золотые головы университета

Д

венадцать молодых исследователей возглавили общеуниверситетский рейтинг, составленный профкомом сотрудников ОНУ имени И. И. Мечникова к юбилею университета. 11 июня на Ученом совете председатель профкома Ольга Вавилова вручила лучшим из лучших почетные грамоты и денежные премии. Лидеры рейтинга Денис Яковлев (кафедра политологии), Юрий Ницук (кафедра экспериментальной физики) и Евгений Джиджора – кафедра журналистики. Среди дюжины сильнейших, три представителя биофака, два – филологического факультета. В число номинантов рейтинга вошли ученые – младшие научные сотрудники, преподаватели, кандидаты наук – под авторством которых в

№6, червень 2010

этом учебном году были опубликованы статьи в ВАКовских журналах, научные пособия и монографии. Диапазон тем исследований молодых ученых простирается от особенностей литературы Средних веков до особенностей функционирования политического дискурса в Интернете. Влиятельным фактором при составлении рейтинга стало присуждение претенденту степени кандидата наук в 2009-2010 годах.

По словам главы комиссии профкома сотрудников по работе с молодыми учеными Владимира Немерцалова, «данный проект будет продолжаться и развиваться. Профком студентов и аспирантов университета планирует проведение аналогичного рейтинга в сентябре». Профком сотрудников при поддержке руководства университета принимает активное участие в работе 3500 служащих и ученых ОНУ имени И. И. Мечникова. В сферу деятельности профкома входит защита прав сотрудников, помощь ветеранам университета, организация спортивных праздников и многое другое. О. СУФИ

Стипендия имени Леона Калустьяна

П

роект стипендии для молодых ученых имени Леона Калустьяна был принят на заседании президиума профкома ОНУ имени И. И. Мечникова университета. Об этом 11 июня сообщила председатель профкома университета Ольга Вавилова. Согласно проекту, претендовать на стипендию (700 грн) смогут ученые, защитившие кандидатскую диссертацию до 30 лет или докторскую диссертацию до 35 лет. Выплаты будут производиться из фондов профкома. Сейчас проект стипендии проходит процесс общественного обсуждения, после которого она будет утверждена. Предполагается, что стипендию начнут выплачивать уже с сентября. Стипендия носит имя Леона Хачиковича Калустьяна (1922-2006) – видного деятеля армянской диаспоры Одессы, заслуженного работника образования Украины, доцента кафедры экономической географии ОНУ имени И. И. Мечникова, легендарного председателя профкома, посвятившего университету 60 лет активной работы. Леон Калустьян оставил яркий след в истории университета и города. Борис Деревянко писал о Леоне: «Университет в его жизни – все. Отрада, горечь, боль, надежда, дума постоянная – вся жизнь, одним словом…» Роман ШЕНДИ

«Одеський університет»

15


ОУ студ-line «Нет ничего важнее точности» – думали художники-импрессионисты, щедро разбрасывая по полотнам красочные пятна. «Нет ничего важнее ясности» – думал Леонардо да Винчи, зашифровывая жизненно важные для человечества записи. «Нет ничего важнее свободы» – именно эта мысль, должно быть, посещала ум Оскара Уайльда, когда он пребывал в заключении. «Нет ничего важнее любви» – где-то в глубине души так думает каждый, как бы парадоксально это ни выглядело на фоне нашего поведения. На что бы вы потратили пленку, снимая фильм? Я бы потратила ее на поиски вечно ускользающей духовной субстанции – истины. Шум большого города, витрины, обложки журналов, пробки, громкая музыка – где она? Может, запряталась в луже, отражающей сонное зимнее небо? А что, если она скрывается в тубусе молодого архитектора, того самого, смешного, с сумкой через плечо? В тубусе, скорее всего, пышным цветом распустились идеи. А вот в ай-поде что? Интересно... Maybe we’re looking for the same thing? Maybe you’re the one who’ll complete me… (Bloc Party) И все понятно с первых аккордов. Если он слушает такую музыку, уже неважно, как его зовут. Ведь, в конечном счете, главное – что мы думаем и чувствуем. Впрочем, пусть история лирических героев развивается по всем законам жанра. Давайте обратим внимание на музыкальный фон. Группа «Bloc Party» стала самым настоящим музыкальным конденсатом того, что долгое время витало в воздухе Британии, и создавалась она постепенно и неумолимо, как образуется знаменитый английский туман. Судьбоносная встреча нигерийца Келе Окереке и англичанина Рассела Лиссака со-

Нестерпимая близость истины «Говорить о музыке – все равно, что танцевать об архитектуре» Фрэнк Заппа стоялась в 1999 г. на фестивале Reading and Leeds Festival. Именно тогда и было предложено создать музыкальную группу. Как только ее ни называли: «Superheroes of BMX», «The Angel Range», «Diet», «Union». Только в сентябре 2003 группа стала называться «Bloc Party», что означает «квартальная вечеринка» - вечеринка, на которую могут быть приглашены местные музыкальные группы. Позже к группе присоединился британец Гордон Моукс, а затем китаец Мэтт Тонг. Творчество «Bloc Party» отличает-

ся удивительным сочетанием гармонии и эклектики. Критики прежде всего отметили сильнейшую ритм-секцию и признали Мэтта Тонга лучшим барабанщиком в поколении инди-групп 2000-х. Рассел Лиссак и Гордон Моукс создают музыку, которая бывает то атмосферной и мистичной, то драйвовой и яростной. Что же касается фронтмена группы Келе Окереке, то он – один из лучших авторов песен в новом поколении альтернативы. В его текстах есть и политический протест (особенно на первом альбоме «Silent Alarm»), и не-

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

16

сказанно-воздушный лиризм (на всех альбомах), и интеллектуальность вкупе с интертекстуальностью. You used to take your watch off before we made love. You didn't want to share our time with anyone (Bloc Party). У лирических героев все замечательно. Кажется, Вселенная сосредоточилась в их маленьком мире. Каждое слово – поэзия, каждое прикосновение

– музыка, каждый взгляд живописен, каждое движение театрально. А где же истина? Где-то посередине, между сплетенными пальцами, между почти сросшимися душами, между полночью и рассветом. Фоном – все та же музыка, с ее мучительной недосказанностью и волнующими разночтениями. На мой взгляд, именно на альбоме «Intimacy», название которого переводится как «близость», Келе Окереке смог максимально раскрыться как сонграйтер. В текстах

личный опыт смешивается с акварельной, туманной фантазией, и все это слегка припорошено цитатами из Библии и классической английской поэзии. «Я спросил у тебя, который час, но я просил о настолько большем» так глубоко и тонко лидер группы подмечает и обрисовывает деталь очередной любовной истории. «Подумать только, я смеялся над тем, как ты видишь мир, над всеми твоими пробелами в знаниях» - сокрушается Келе, а в другой песне и вовсе общается с призраком: «Сейчас я постоянно вижу знаки, что ты не мертва, ты лишь спишь». “I could sleep forever these days “Cause in my dreams I see you again” (Bloc Party). Сейчас не имеет значения, чем закончится история, фоном к которой звучит эта проникновенная и искренняя музыка. Главное, что вокруг кипит жизнь, что молодые и счастливые люди не боятся ни расставания, ни смерти, и будто бы существуют во всех измерениях одновременно. На моей пленке – падающие осенние листья и весенняя капель, алый воздушный змей в летнем небе и заледеневшие окна маршруток, руна свободы в браслете на чьей-то руке. Если бы я могла запечатлеть вкус деликатесного французского сыра и дыхание моря, я бы сделала даже это. А как передать ощущение от прикосновения к стене старинного замка? Там, где бессильны бумага и камера, музыка жива и идеально заполняет пробелы. Вы спросите: где же истина, где смысл? Везде и нигде. В нас. Марина ЧИЯНОВА

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua

«Одеський університет»

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, С. Мукаєльянц, Д. Давидов Коректор: Н. Максимова Верстка: Н. Тімофеєва Фото: С. Мукаєльянц Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 17.06.2010. Наклад 2000 прим.

№6, червень 2010

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

№ 6 (2079) червень 2010 р.  

№ 6 (2079) червень 2010 р.

№ 6 (2079) червень 2010 р.  

№ 6 (2079) червень 2010 р.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded