__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Одеський Унiверситет Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. № 4-5 (2076-2077) квітень-травень 2010 р.

ÁÅÍÅÔ²Ñ ÒÐÀÂÍß

СІМ РОКІВ - ЗА ОДНУ ГОДИНУ

стор. 3

MAGNA CHARTA OBSERVATORY ОБИРАЄ ОНУ

стор. 4

ЗУСТРІЧІ НА ВИЩОМУ РІВНІ

стор. 5

ВОСПОМИНАНИЕ О СВЕТЛОМ ДНЕ

стор. 8-9

СМЕХ СПАСАЮЩИЙ

стор. 12

ЛАБОРАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

стор. 15

Пришвидшується пульс часу – зростає ритм життя університету. Два останні місяці, насичені ювілеями, численними конференціями, виставками, форумами, візитами закордонних делегацій, пролетіли, мов велика та яскрава комета. Проте, навіть у шаленому вирі подій знаходиться час, щоб замилуватися високим весняним небом, сповненим спогадами про зародження та розвиток університету, війну та перемогу, про долі, присвячені пошукам істини та любові. Травень – це час перетину світу минулого та світу мрій… З метою збереження кращих миттєвостей весни під обкладинкою нового випуску «Одеського університету» були зібрані зоряні відблиски та віддзеркалення калейдоскопу подій ОНУ імені І. І. Мечникова.


ОУ FM-новини 30 березня викладач хімічного факультету Наталя Валеріївна Кулалаєва з успіхом захистила дисертацію у Інституті коллоїдної хімії та хімії води (м. Київ). На початку квітня викладач кафедри аналітичної хімії Олена Михайлівна Гузенко також стала кандидатом хімічних наук. З успіхом відбувся попередній захист кандидатської дисертації Ірини Сергіївни Єфімової у Фізико-хімічному інститу ті імені О. В. Багрицького. Вітаємо студента хімічного факультету Олександра Бича, який посів III місце на Всеукраїнському конкурсі студентських досліджень у секції «Хімія».

24 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради в ОНУ ім. Мечникова пройшов захист кандидатських дисертацій викладачів історичного факультету Н. М. Кіндрачук за темою «Боротьба Народного Руху україни за незалежність України: 1989-1991 рр.» та О. О. Сечковського «Діяльність місцевих органів влади Причорноморського регіону України з розвитку міжнародного економічного співробітництва (19912006 рр.)» 26 березня відбувся Четвертий обласний конкурс «Традиційні обряди мого села», організаторами якого були історичний факультет ОНУ, Інститут удос-

6 квітня відбулося засідання наукового гурту кафедри права, процесу та криміналістики з доповіддю: «Кримінологічна характеристика жінок, що скоїли злочин проти статевої свободи і статевої недоторканості особистості в США». 18 березня відбулося міжкафедральне засідання наукового гурту економікоправового факультету з теми «Спортивне право в Україні: перспективи розвитку». Доповідачі мали можливість висвітлити теми з проблем конституційного, адміністративного, фінансового, громадсько-правового регулювання окремих аспектів спортивного права в Україні. Економіко-правовий факультет вітає студентів III курсу спеціальності «Правознавство» Катерину Янишевську, Катерину Попову, Марію Борозенко з перемогою в європейському регіональному раунді з міжнародного права на-

вколишнього середовища, що відбувався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. ЕПФ вітає професора Євгена Львовича Стрельцова з успішним захистом докторської дисертації та присудженням йому наукового ступеня доктора теології; старшого викладача Лідію Павлівну Никифорчук з присвоєнням їй почесного звання «Заслужений юрист України»; старшого викладача кафедри адміністративного та господарського права Валентина Володимировича Чайковського із успішним захистом кандидатської дисертації.

9 квітня на факультеті романо-германської філології відбулась відкрита лекція к. ф. н. Ю. В. Віт «Витоки англомовної медичної термінології». Побачило світ видання доктора філологічних наук професора О. О. Селіванової «Лінгвістична енциклопедія». Студентка РГФ Анна Маланюк посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з новогрецької мови та літератури у м. Маріуполі. Вийшов у світ щорічний збірник наукових статей студентів і викладачів кафедри «Теорія і практика перекладу», присвячений 50річчю факультету. Нагороджено дипломом студентку РГФ Марію Воєводіну як учасницю Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у напрямку «Переклад». У ході підготовки до Дня факультету оголошено конкурс на найкраще привітання факультету та викладача.

коналення вчителів управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації, Одеське регіональне відділення україністів, Інтелектуальний форум, а також учні та вчителі шкіл області. Переможці були визначені за номінаціями: за кращий обрядовий стрій, за майстерність виконання, за краще відтворення календарного обряду, за майстерність виконання обрядових пісень. На історичному факультеті 15 квітня був проведений круглий стіл на тему «Вічні повернення», метою якого була презентація часопису «Україна модерна».

За участю кафедри соціології ІСН відбулася інтернет-конференція, на якій обговорювались проблеми сучасної соціологічної освіти. Головна мета конференції – диагностування загальних та регіональних проблем, що виникають в процесі викладення соціології та підготовки фахівців-соціологів в сучасному ВНЗ. Студент V курсу кафедри політології Павло Колотвин став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень з політологічних наук. Вітаємо переможця та його наукового керівника – профессора Д. В. Яковлєва.

Студент 5 курсу фізичного факультету Віталій Бреус вийшов у півфінал Всеукраїнської соціальної програми з підтримки талановитої молоді «Мрії збуваються» серед 45 претендентів. Усього на сайті було зареєстровано майже 30 тисяч учасників. За результатами півфіналу визначатимуться переможці, які будуть запрошені до Києва на фінал, що відбудеться 19 травня 2010 року.

Кафедра журналістики філологічного факультету вітає переможців Всеукраїнської студентської олімпіади: Інгу Сирбу (ІІІ місце, журналістика), Оксану Мішину (ІІІ місце, реклама та PR). Студентка V курсу кафедри журналістики Ганна Костенко стала лауреаткою літературного конкурсу видавництва «Смолоскип». Вітаємо!

Почесні гості та давні друзі

Г

олова регіонального парламенту Микола Скорик та мер міста Теплодар Леонід Печерський 30 березня стали почесними гостями Вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова.

Микола Скорик пояснив, що напередодні ювілею університету потрібно говорити про досвід продуктивної співпраці, тому сучасне засідання стало для політика та науковців можливістю поспілкуватися у робочому порядку. Як підкреслив рек тор В. А. Сминтина, за останні роки між університетом та керівництвом Одеської обласної ради було впроваджене ак тивне співробітництво. Завдяки активному сприянню обласної ради, в ОНУ імені І. І. Мечникова була проведена сесія Зальцбургського семінару та низки важливих наукових проектів, етнографічних програм.

Альона ЧЕРНИШЕВА, Наталя ПАНАСЮК, Ніна МАКСИМОВА

2

«Одеський університет»

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ факти

Сім років – за одну годину…

П

редставники багатотисячного університетського загалу з усіх факультетів та інститутів ОНУ ім. І. І. Мечникова зібралися на традиційних щорічних зборах трудового колективу на Французькому бульварі. Рек тор університету В. А. Сминтина оголосив звіт про діяльність університету за 2003-2010 роки. Доповідь ректора супроводжувалася численними графічними матеріалами та медіа-презентаціями. За годину звіту ректора перед слухачами візуалізувалися сім років натхненної, творчої праці університетського колективу. Представники університетського загалу сприймали звіт ректора ОНУ з увагою: конструктивна доповідь містить статистичні відомості у динаміці, це дає можливість кожному учаснику зборів зробити самостійний аналіз, дійти висновків щодо діяльності університету та роботи ректора. ОНУ імені І. І. Мечникова задає тон у розвитку освіти та науки Півдня України та майже щодня потрапляє у центр уваги всеукраїнських та міжнародних ЗМІ. Матеріали з їх репортажів увійшли до інтерактивних відео-інсталяцій, які передували виступу ректора. Цьогорічний звіт традиційно

О

деський національний університет імені І. І. Мечникова отримав гран-прі Міжнародної виставки-презентації «Сучасні навчальні заклади-2010», яка проходила 17-19 березня 2010 року у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва. На виставці було представлено 460 кращих освітніх закладів та виробників продукції для освіти з 22 регіонів України, з Росії, Польщі, Прибалтики, Аргентини та

складався з нас т упних розділів: загальні відомості та навчальний процес, виховна робота, наукова робота, міжнародна діяльність, культурно-масова та спортивна робота, господарська діяльність, фінанси, інші відомості. Після заслуховування звіту відбулося продуктивне обговорювання. Виступили представники колективу, які навели приклади позитивних досягнень власних підрозділів. На сцені актової зали виступив почесний гість – начальник обласного управління освіти та науки Д. М. Демченко. Він відзначив вагому роль ректора В. А. Сминтини як кермани-

ча університету в останні роки та значення університету для вищої освіти у Одеській області. У своїй промові голова обласного комітету профспілок освітян Н. А. Дубовік підкреслила особливе, дбайливе ставлення ректора до своїх колег та студентів університету. Легітимна більшість представників ОНУ імені І. І. Мечникова, заслухавши доповідь ректора на зборах трудового колективу, ухвалила звіт та відзначила його як задовільний. Рекомендовано продовжити термін роботи професора В. А. Сминтини на посаді ректора Одеського національного університету. Георгій РЯБИЙ

Гран-прі ОНУ інших країн. За час роботи виставки експозицію у Київському палаці відвідали більше десяти тисяч гостей. Виставку супроводжували численні презентації, семінари, конференції, під час яких українські та закордонні учасники демонстрували сучасні розробки та технології у сфері освіти. Відвідувачі міжнародної виставки – представники влади, керівники вищих навчальних закладів, керівники та

№ 4-5, квітень-травень 2010

спеціалісти освітніх закладів з різних регіонів України, країн СНД – відзначили високий рівень та змістовність експозиції ОНУ імені І. І. Мечникова. Вперше для учасників вис тавки, які представляли вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, був проведений рейтинговий конкурс за 10 тематичними напрямками та 78 показниками діяльності вищого навчального закладу. За ре-

зультатами конкурсу, ОНУ імені І. І. Мечникова був нагороджений Кришталевою стелою – гран-прі «Лідер вищої освіти України». Ректор університету академік В. А. Сминтина підкреслив: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова в останні роки є лідером у сфері освіти, що неодноразово доводили перемоги у окремих номінаціях міжнародної виставки. Гранпрі є символом визначних досягнень ОНУ у сфері розвитку вищої освіти в Україні». Роман ШЕНДІ

«Одеський університет»

ОУ

З пошти ректора Шановний Валентине Андрійовичу! Від імені Міністерства економіки України висловлюю Вам подяку за участь с тудента ввіреного Вам вищого навчального закладу у Всеукраїнському круглому столі з питань інновацій «Студентські ініціативи». У межах заходу, що спільно провели Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний студентський союз» та Міністерство економіки України 28 січня 2010 року, делегати студентства усієї України разом із представниками з а ц і к а в л е н и х міністерств обговорили актуальні студентські проблеми, що можуть бути вирішені Кабінетом Міністрів України та Міністерством економіки України. Представники органів студентського самоврядування висловили своє бачення вирішення цих проблем, а також шляхів інноваційного розвитку держави. Відзначаю високу активність Михайла Рябенка – представника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що брав участь у круглому столі. Переконаний, що студентська молодь, яка цікавиться питаннями інновацій сьогодні – запорука майбутнього України та розвитку суспільства, зокрема, та держави, в цілому, вже завтра. Сподіваюся, що ввірений Вам навчальний заклад і надалі підтримуватиме спільні ініціативи Міністерства економіки України та Національного студентського союзу. З повагою Міністр Б. М. Данилишин

3


ОУ події

Magna Charta Observatory обирає ОНУ «Академічна свобода та автономія – два стовпи розвитку європейських університетів», – цим твердженням генеральний секретар Великої Хартії університетів Бастіан Бауманн розпочав свій виступ перед Вченою Радою ОНУ імені І. І. Мечникова 27 квітня. проводяться зустрічі наглядової ради Великої Хартії та сесії Зальцбургського семінару. Відкритість до міжнародного співробітництва та наукові досягнення визначили вибір одеського університету як центру проведення травневої міжнародної конференції за участю наглядової ради Magna Charta. «Ця конференція – крок у майбутнє всієї системи вищої освіти України», – підкреслив Бастіан Бауманн. До участі у форумі міжнародного рівня будуть запрошені лідери вищої освіти європейських країн та ректори провідних українських університетів. На порядку денному зустрічі – питання узгодження реформ навчальних програм та можливість впровадження систем незаПринципи свободи та автономії – це лежного зовнішнього оцінювання ступровідні засади Одеського національно- дентів. го університету. ОНУ співпрацює за проСтудентоцентризм реформ універсиграмами обміну з 140 університетами тетської освіти також став лейтмотивом світу та навчає на своїх лавах 235 іно- зустрічі пана Бауманна з ректором ОНУ земних студентів. У стінах університету імені І. І. Мечникова, академіком В. А. Смин-

тиною. «Щорічно більше 200 наших студентів виїжджають до європейських університетів за численними програмами обміну, а дипломи наших випускників визнаються та ціняться у Європі та США. – Зазначив В. А. Сминтина – Нещодавно студенти ОНУ посіли 7 місце на Міжнародній олімпіаді з програмування. Це досить непоганий результат. Ми постійно вдосконалюємося разом з нашими закордонними колегами, тож і наші досягнення можна сміливо порівнювати». ОНУ імені І. І. Мечникова та університети, що увійшли до Великої Хартії, функціонують у академічній співдружності, що долає політичні та соціальні бар’єри та формує принципи інтеграції Європи у суспільство, яке надаватиме кожній особистості рівні можливості у галузі науки, культури та освіти. Хартія проголошує цінність університетів як ключових соціоформуючих інститутів сучасності. Георгій РЯБИЙ

Взаимодействие университетов – связь наций «Сегодня многоплановое сотрудничество научно-исследовательских и образовательных центров – ключевой фактор для укрепления отношений США и Украины», – об этом в ходе визита в ОНУ имени И. И. Мечникова заявила атташе по вопросам культуры посольства США госпожа Сьюзан Клиари. В 2010 году одесский университет сделал еще один шаг к реализации совместных международных проектов – был подписан договор с Центром глобальных полевых исследований университета Вашингтона. Ученые Одесского национального университета планируют вместе с заокеанскими коллегами ряд совместных научных разработок в сфере микробиологии и вирусологии. Следующей ступенью может быть организация совместных экологических исследований. Ученые-биологи ОНУ имени И. И. Мечникова много лет изучают и проводят мони-

4

торинг экологической ситуации в районе Дунайских плавней, лиманов Днестра. К тому же одесский университет – как ведущее научное учреждение по исследованию острова Змеиный – обладает широкими возможностями для анализа и прогнозирования будущего хрупкой флоры и фауны в этом уникальном уголке Черного моря. По словам атташе посольства США, политика администрации Президента Обамы направлена на поддержку подобных экологических исследований: «Еще рано говорить о конкретных совместных проектах в данной сфере, но это возможно в буду-

щем», – отметила Сьюзан Клиари. Ректор ОНУ имени И. И. Мечникова, академик В. А. Смынтына суммировал: «Обмен опытом – важная страница в 20-летних отношениях университета с правительственными и неправительственными организациями США. Мы планируем проведение комплекса мероприятий, среди которых – круглые столы руководителей вузов и ученых, о соотношении систем внешнего тестирования и аккредитации университетов США и в Украине. Совместные усилия позволят нам достичь новых высот в образовательном пространстве». Евгений ВЛАДИМИРОВ

«Одеський університет»

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ події

Робочі зустрічі на вищому рівні ЗУСТРІЧ З ГУБЕРНАТОРОМ

Р

оль університету в розвитку регіону була розглянута під час зустрічі Голови Одеської державної адміністрації Е. Л. Матвійчука з ректором ОНУ імені І. І. Мечникова В. А. Сминтиною.

Пан губернатор підкреслив важливість університету та його обов’язків. «Ми повинні працювати над підготовкою спеціалістів для проведення науково-дослідних заходів та сприяти розвитку економічної ЗУСТРІЧ З МІНІСТРОМ заходів у ОНУ імені І. І. Мечни- бази Одеської області. Перед кова, у тому числі, обговорюва- нашим університетом були поКиєві відбулася робо- лась можливість залучення ставлені конкретні завдання – ча зустріч Міністра ос- відповідних сил та ресурсів продемонструвати, що стан міністерства у програмі кругло- ситуації у розвитку наукових віти і науки України го столу під керівництвом НаД. В. Табачника і ректора В. А. Сминтини з питання пер- глядової ради Болонської хартії спективного розвитку Одесь- в Одесі. Під час зустрічі було деталького національного універсино розглянуте питання про роль тету імені І. І. Мечникова. Під час звіту щодо підсумків студентського самоуправління, 2009 року ректор передав про діяльність котрого в нашоміністру два томи – результа- му університеті міністру добре ти наукової роботи та зведе- відомо. «Міністр достатньо добре ний звіт за результатами всієї роботи університету. Міністр знайомий з потребами наших Д. В. Табачник підкреслив, що студентів та станом вдоволення активність університету, як цих потреб. Багатьох молодих гранда української класичної науковців та викладачів універосвіти, у певних заходах ситету він знає особисто. Все це міністерства є надзвичайно надало нашій бесіді певний стимул, ми розмовляли на одній важливою. Була висловлена готовність мові та добре розуміли один одсприяти проведенню ювілей- ного», – повідомив у інтерв’ю них та присвячених до ювілею «ОУ» ректор В. А. Сминтина.

У

досліджень, виконання освітніх програм у галузі міжнародного співробітництва є позитивним. Обговорювалось питання щодо розвитк у наших спільних проектів для добробуту області та держави. Пан губернатор вказав на значимість університет у для освіти всіх вікових груп. Ми працюємо у режимі Західної європи та США, надаємо можливість отримувати вищу освіту протягом життя. В університеті є всі необхідні умови для цього. Ми, напевно, єдині, хто здатен реалізувати цю освітню політик у повністю», – прокоментував зміст зустрічі рек тор В. А. Сминтина. Олена РУСЛАНОВА

Євген Суліма: магістр — фаховий рівень науковця

З

аступник Міністра освіти і науки України Є. М. Суліма відвідав ОНУ імені І. І. Мечникова 8 квітня. До програми візиту пана Суліми увійшло відвідування виставки наукових досягнень лабораторій та наукових інститутів ОНУ імені І. І. Мечникова. Заступник Міністра високо оцінив досягнення університету в дослідженні астрономії, біотехнологій, кібернетики, фармацевтики, пошуку альтернативних джерел енергії та наголосив, що наукові відкриття та інновації університету – це до-

№ 4-5, квітень-травень 2010

сягнення колективної праці досвідчених вчених та молодих дослідників. Є. М. Суліма назвав освіту конк урентноспроможних фахівців першочерговим завданням університету: «Сьогодні Міністерство змінює пріоритети у підготовці бакалаврів та магістрів з усіх спеціальностей, відповідно до світових стандартів. Українські фахівці освітнього рівня «бакалавр» повинні бути конкурентноспроможними на українському та світовому ринках праці. Магістр – це перший рівень наукового співробітника, магістр має ста-

«Одеський університет»

ти фахівцем з ґрунтовними навичками наукової роботи. Всі випускники українських університетів мають відповідати європейським вимогам. Проте, ми повинні інтегруватися у світовий процес освіти та оцінки знань, зберігши наші власні досягнення у цій царині». Наприкінці зустрічі Є. М. Суліма закликав усіх студентів бути свідомими до своїх обов’язків і ролі у процесах націєтворення та інтелектуального розвитку України ХХІ століття. Георгій РЯБИЙ

5


ОУ події

Лидер по призванию 12 марта Нина Александровна Дубовик, председатель обкома профсоюза работников образования и науки Украины и выпускница геолого-географического факультета ОНУ им. И. И. Мечникова отметила свой 75-й юбилей.

Жизнь ярких профессионалов – всегда пример для окружающих. Отличительным качеством настоящего профессионала, такого, как Нина Александровна, является удивительная самоотверженность и полное посвящение себя делу. Тем более, если это дело – борьба за соблюдение прав работников образования. Именно этому делу посвящено 38 лет работы в профсоюзах (и более чем пол-

века рабочего стажа) Н. А. Дубовик. Сегодня она полна жизненных сил и энергии. Ведь каждый день к ней за помощью приходят люди – учителя и профессора, студенты и ученики. Активная жизненная позиция – качество, которое будущий профсоюзный лидер проявила еще в университете. Получив в 1958 г. в ОНУ специальность «Экономическая география», Нина Александровна, благодаря своим организаторским способностям, почти сразу была назначена директором школы. А спустя 10 лет пришла работать в профсоюз, чтобы все свои способности и энергию посвятить работникам сферы образования. Защита социальных, экономических, профессиональных прав каждого работника образования области – это главные приоритеты в работе председателя обкома профсоюзов. Своевременная выплата зарплат, социальное партнерство, работа с ветеранами ВОВ, создание соответствующих условий работы и отдыха для преподавателей и студентов – эти и многие другие направления работы Н. А. Дубовик целенаправленно развивает каж-

дый день, помогая педагогам. Кроме того, Нина Александровна – член совета ректоров Одесского региона по координации деятельности высших учебных заведений. Среди наград, которыми был отмечен труд выдающейся выпускницы ОНУ – нагрудный знак «Профспілкова відзнака», многочисленные дипломы и благодарности Профсоюза работников образования и науки Украины, знак «Отличник образования Украины», «Заслуженный работник профсоюзов Украины». Но все же главной наградой для Нины Александровны остаются теплые отзывы тех людей, для которых она работает. За почти полуторавековую историю Одесского университета им. И. И. Мечникова, выпускники этого вуза проявляли себя как личности, влияющие на судьбу целого поколения. Нина Александровна Дубовик стала достойным продолжателем традиций талантливых администраторов, которые начали свой профессиональный путь с дипломом ОНУ. Алена СЕРКЕЛИ

ОУ профкоми звітують

В студпрофкоме - перемены

Продолжение традиций

П

рофком студентов и аспирантов ОНУ провел собственную отчетно-выборную конференцию, на которой был заслушан отчет о работе сотрудников и избран новый председатель – Вадим Пенов, выпускник биологического факультета 2008 года. На 01.01.2010 в профкоме насчитывается 7800 членов. Исполняющий орган организации – профком – объединяет 24 представителя 12-ти профбюро факультетов, во главе с председателем профкома. Работа профкома за отчетный период была основана на соответствующих утвержденных планах работы профкома, областного ко митета профс оюза и включала в себя следующие направления деятельности: организационно-методическое, социально-бытовое, к ул ьт м а с с о в о е , спортивно-оздоровительное и представительское. Про активную работу

6

профкома студентов и аспирантов ОНУ имени И.И. Мечникова говорят следующие акции: закупка и выдача малообеспеченным студентам проездных билетов городского транспорта; сбор вещей в пользу детей из интернатов; проведение благотворительной акции «Від серця до серця»; участие в государственной программе «Оздоровление студетнов», в рамках которой было закуплено 18 бесплатных путевок в санатории и базы отдыха; проведение юбилейных университетских соревнований по мини-футболу и многие-многие другие проекты. Роман ШЕНДИ

В большой химической аудитории прошло отчетновыборное собрание профкома сотрудников ОНУ имени И. И. Мечникова. Докладчики отметили высокий уровень профессионализма О. И. Вавиловой на должности главы профкома, ее заботу и пристальное внимание к каждому, кто приходит в профком со своими вопросами и проблемами. За время работы О. И. Вавиловой профком расширил направления своей деятельности по многим векторам. Нина Алек-

«Одеський університет»

сандровна Дубовик, председатель обкома профсоюза работников образования и науки, подчеркнула, что О. И. Вавилова, воспитанная Л. Х. Калустьяном в лучших традициях работы профкома, дело его всесторонне развивает. Профессиональная конференция университета постановил: переизбрать О. И. Вавилову на должности главы профкома сотрудников Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Георгий РЯБОЙ

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ події

Н

акануне 65-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне праздничное настроение объединяет все поколения Одесского национального университа им. И.И. Мечникова: ветеранов, их детей и внуков, тех, кто войну не застал. Из университетских аудиторий на фронты Великой Отечественной уходили студенты и преподаватели; а сам Одесский университет в эвакуации в Байрам-Али (1941-1944) продолжал образовательно-научную работу, столь необходимую для победы и в военное, и в мирное время.

Мы помним героев!

Коллектив Одесского национального университета отметил День Победы рядом мероприятий, среди которых – запоминающийся праздничный концерт, проведенный при активном участии талантливых студентов и со-

трудников университета; фотовыставка и киномарафон, приуроченные ко Дню освобождения от фашистских захватчиков; встреча ветеранов и студентов, возложение цветов к памятнику воинам-преподавателям университета. Совет ветеранов ОНУ при поддержке профкома сотрудников и руководства университета собрал ветеранов войны и труда, студентов и сотрудников на торжественный митинг. Со словами благодарности за ратный подвиг обратился к собравшимся ректор ОНУ В. А. Смынтына. Студенты вручили ветеранам цветы, артисты филармонии поздравили праздничным концертом. Для тех, кто пережил войну, День Победы – самый счастливый, самый важный. Мы, потомки воинов Великой Отечественной войны, помним всех, кто завоевал для нас Победу. Роман ШЕНДИ

Конференція пам’яті Л. М. Стрельцова А

вторитет університету протягом 145 років його існування створювали ті особи, які працювали та навчались в стінах одеського університету. Визначне місце в історії ОНУ посідають ті знакові особистості, які своїми досягненнями, своєю працею, своїми особистісними якостями підвищували міжнародний імідж університету. До таких осіб, безперечно, належить доктор юридичних наук, професор Лев Михайлович Стрельцов. Лев Михайлович – бойовий офіцер, танкіс т, який став підполковником в 28 років, кавалер 12 державних нагород, серед них ордени Червоного Прапору та Червоної Зірки, медалі «За бойові заслуги», «За оборону Москви», «За участь в бойових діях в Монголії». У п’ятдесятих роках минулого століття на сороковому році життя Лев Михайлович Стрельцов розпочав нове життя, присвятивши його науці.

Кандидат юридичних наук, доцент, док тор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою державного і адміністративного права – такі етапи його науково-педагогічного життя. Наукова проблема, якою він займався, була дуже складною – правовий стан союзної республіки, співвідношення суверенітету і компетенції в державно-правових відносинах між СРСР та союзними республіками. Складність цієї проблеми додатково визначалась

№ 4-5, квітень-травень 2010

тим, що вона має не тільки правові аспекти. Взагалі, можна припустити, що продуктивний аналіз проблем політичної незалежності та правового суверенітету повинен проводити фахівець, який має особисту свободу і відповідальність. Професор Л. М. Стрельцов у повній мірі відповідав цим вимогам. Він народився в містечку Мари в Туркменії, жив у Ташкенті в Узбекистані, декілька років перед початком війни навчався у військовому училищі в Москві. А починаючи з кінця сорокових років минулого століття, постійно жив в Одесі. Це давало йому змогу розуміти особливості кожної нації та ознаки, які є в них загальними. Він добре знав основні положення віровчення багатьох релігій, що давало змогу додат-

ково розуміти особливості національно-державних утворень. Життя і наукова робота Л. М. Стрельцова обговорювались на Міжнародній науковій конференції «Проблема національної державності», присвяченій світлій пам’яті професора Л. М. Стрельцова, яка проводилась 26 березня в ОНУ. Основні напрямки, за якими відбувалось таке обговорення: проблеми національної державності та державного будівництва; федеральні та унітарні форми державного устрою; державний, народний суверенітет націй та їх співвідношення; конституційно-правові основи нашого незалежного розвитку; політична незалежність та компетенція держави; співвідношення політичних, економічних, соціально-пра-

«Одеський університет»

вових основ державності; функціонування державних інститутів та розвиток громадянського суспільства. В конференції брали участь викладачі та студенти економікоправового факультету. На думку усіх присутніх саме такі конференції підтримують наукові традиції Одеського національного університету. До початку роботи конференції був випущений спеціальний збірник. Також до відкриття конференції прийшла ще одна новина – рішенням Вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова аудиторія економіко-правового факультету була названа на честь доктора юридичних наук, професора Л. М. Стрельцова. І. С. ДОБРОХОД

7


ОУ до 65-річчя Перемоги

Воспоминание цах никого. Магазины стоят пустые, с разбитыми окнами и выбитыми дверьми. По дороге течет струя подсолнечного масла с взорванного завода. Пылает пожар… К вечеру в город вступили немцы. Так началась для меня,11-летней девочки, новый этап жизни под властью немецко-фашистских оккупантов. Первое тяжелое воспоминание. Я очень дружила с девочкой, живущей по соседству, Любочкой Шапошниковой, из больина Карловна Кондратьева – кандишой еврейской семьи. дат филологических наук, доцент ка- Запомнилось: с первых дней оккупации Любочка федры мировой литературы филои вся ее семья обязаны логического факультета – воспитала многие поколения выпускников. Ее студенты с были надеть на руку желблагодарностью вспоминают лекции Дины тую повязку со звездой Карловны, поселившие в их душах любовь Давида, и им воспрещалось ходить по тротуак миру литературы. Мы публикуем воспорам, только по мостовой. минания о военных годах, предоставленные Диной Карловной «Одесскому универ- В знак солидарности я поступала также. Мы, ситету». пионеры, не могли приВы предложили мне трудную задачу – расска- нять этот варварский зать о войне, боль памяти о которой постоянно «новый порядок» и остаживет в моем сердце. Война для меня самое ог- вались друзьями до того ромное, самое кровавое время моей жизни, вре- страшного часа, когда, мя потери самого дорогого – моих родных и дру- через месяца два после зей. Мою маму и 17-летнюю сестричку расстреляли фашисты, погибли от рук палачей и мои друзья детства, с которыми связано много светлых воспоминаний. Но как ни больно вспоминать, расскажу о некоторых эпизодах, отчетливо сохранившихся в памяти.

Д

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОККУПАЦИИ О том, что фашисты подошли к Кировограду, мы узнали слишком поздно, буквально перед самой оккупацией, когда уезжать уже было поздно, да и не на чем. Поговаривали, что бои идут еще на границе, многие партийные начальники покидали город, а нас, простых людей, бросили на произвол судьбы. Мы, захватив самое необходимое, пошли пешком. Успели пройти

8

оккупации, еврейские семьи стали выгонять из домов и собирать в колонну. Ходили слухи, что их будут переселять за черту оседлости. А, оказалось, их гнали на смерть. Мальчишки с нашей улицы, бегавшие за город, рассказывали с ужасом, что земля шевелилась несколько дней. Так я впервые столкнулась со странным фашистским «Neue Ordnung». И вместе с тем стала свидетелем растущего сопротивления украинского народа. ГЕСТАПОВСКАЯ ТЮРЬМА В нашем доме, в одном коридоре, жила семья А. М. Голуба. Глава семьи, Александр Маркович был раскулачен, вернулся из ссылки в 1940 году, а его дети приняли самое активное участие в борьбе с фашистами: Митя на фронте сгорел в танке; Юра, чемпион Украины по боксу, погиб в партизанском отряде, а младшие –

Ваня и Маша в фашистской тюрьме, незадолго до освобождения города. Больше всего я помню шестнадцатилетнего Ваню, первую мою полудетскую любовь. Он, конечно, ничего не знал о моей тайной любви, считал меня «маленькой», и дружески называл reiher-то «цаплей». Хорошо запомнился один эпизод. Ваня у нас в гостях, играет на гитаре на мотив очень популярной в советское время песни «Спят курганы темные», только новые слова: «Под немецкий куколок прическу ты сделала, Красками накрасилась, вертишься иглой Но вернутся в скорости парни наши Соколы, И пройдет с презрением парень молодой…» Напротив сидит квартировавший у нас немец. Мама моя пытается остановить Ваню, но

несколько километров, до ближайшего села, и там, переночевав, увидели наутро фашистский танк. Оставаться в чужой хате, где к нам, беженцам, отнеслись более чем прохладно, мне не позволила гордость, и я заявила маме, что ухожу назад. И ушла одна. В неизвестность. Трудно забыть, что я увидела в родном городе. Поразила необыкновенная тишина, какая бывает, когда одна власть ушла, а другая еще не пришла. На ули-

«Одеський університет»

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ до 65-річчя Перемоги

о светлом дне он отвечает, что «фриц ничего по-нашему не кумекает» и продолжает петь. А, уходя, сказал, что «фрицам» скоро конец, и произнес слово «Сталинград». Немец вздрогнул. Слово это наводило на них ужас. О том, что Ваня и его друзья были членами Кировоградской подпольной диверсионной организации, я узнала позднее, когда все мы, все жильцы нашего двора, оказались в гестаповской тюрьме. Случилось это 5 ноября 1943 года. Ночью к нашему дому подъехали немецкие автомашины и стали всех выгонять во двор. Мне запомнилось, что немецкий офицер, походя стащил с туалетного столика мамины золотые часы и спрятал в карман. Еще не осознавая нависшей над нами смертельной опасности, я почему-то думала о часиках как о великой потере, не предполагая, что наутро от нашего дома останутся одни развалины. В момент ареста, в соседней с нами комнате Голубов, началась стрельба: ребята оказали фашистам вооруженное сопротивление. Завязался бой. Во время боя, который вели Юра, Ваня и его друг Голенев. Были убиты трое немцев и один ранен. В суматохе отцу и Юрию удалось убежать через огороды, а Ваню, его сестру и мать схватили. Ночь эту я не забуду никогда. Было очень светло: в небе горела «рама». Нас посадили в грузовик и под прицелами автоматов повезли в тюрьму. Последний раз живым я видела Ваню в

тюрьме. До сих пор стоит перед глазами страшная картина. Иду по подвальному коридору, по краям которого расположены железные клеткиодиночки, как в зверинце, с заключенными в них людьми, обреченными на смерть. И вдруг вижу Ваню. Его окровавленного, избитого кудато ведет конвоир. Столкнувшись со мной, он успел сказать: «Дина, отсюда живыми мы не выйдем. В городе развешаны листовки, что мы все уже расстреляны». Мне, к счастью, одной из всех удалось чудом вырваться из этого ада… Когда немцы дважды спрашивали, есть ли дети, я не выходила. А на третий раз я даже не поняла, что произошло – это было делом одной секунды. Вот зашел он, и тут какая-то бабушка, совершенно мне не знакомая, схватила меня за плечи и вытолкнула. Я на

№ 4-5, квітень-травень 2010

всю жизнь запомнила ее слова: «Господь хочет, чтобы это дитё жило» - и я уже в коридоре. Позднее, будучи студенткой нашего университета, я часто приходила в Кировоградский исторический музей, где могла увидеть фотографии моих погибших друзей. Где теперь этот музей? В 90-е годы его закрыли. Почему?! Как мы позволили убить нашу память?! Недавно, уже в нынешнем 2010 году, в одной из передач «20 хвилин з Володимиром Яворівським» я услышала, как он пренебрежительно отозвался о молодогвардейцах: «так, діти гралися...». Гралися?! Хороша игра, цена которой мученическая смерть. И таких молодых гвардий было много в Украине, в том числе в Кировограде. В. А. Яворивскому, как писателю, стоило бы лучше заняться изучением

подвигов настоящих патриотов Украины, а не возвеличивать тех, кто в его книге «Вічні Картеліси» названы бандитами. Тем более, что он выдвинут депутатом как раз от Кировоградского округа. СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ Последнее мое воспоминание о светлом дне. Я на свободе. Иду по улицам города, пока еще занятого немцами. Но настроение совсем не то, какое было перед оккупацией. В городе людно. Люди улыбаются: Советская Армия уже совсем близко, осталось чуть-чуть… Фашисты в панике пакуют награбленное. Их пособники спешат бежать вслед за ними. И тут, подходя к своему дому, еще не зная, что его уже нет, сталкиваюсь с полицаем, который был кем-то вроде участковых в советское время, знал всех своих жителей в

«Одеський університет»

лицо. Увидев меня, он остановился в растерянности: «Как, ты жива?! Вас ведь всех расстреляли»… Трудно поверить, но было именно так. Я, 13летняя девчонка, исхудавшая, измученная тюрьмой, «прочла ему лекцию», в которой было, возможно, много книжных слов о той расплате, которая всех их, предателей, ожидает за совершенные ими преступления. Много лет я думаю над тем, почему он не застрелил меня. Ведь он был вооружен. Да и власть еще была их, хоть и доживала последние часы. До сих пор не могу найти ответа. Может, права была та старушка, которая вытолкнула меня из камеры со словами: «Господь хочет, чтоб это дитя жило»… Д. К. КОНДРАТЬЕВА

9


ОУ моніторінг misto.odessa.ua Н. Скорик стал почетным гостем на заседании Ученого совета ОНУ им. Мечникова Как пояснил глава регионального парламента, его уже неоднократно приглашали на подобную встречу. Однако на некоторый период общение откладывалось («Потому что волей-неволей можно было перейти на предвыборную риторику, а хотелось бы поговорить с членами ученого совета и ведущими специалистами о тех проблемах, которые стоят сегодня перед нашей наукой»). Что касается предстоящего юбилея ОНУ (в мае он отметит 145-ю годовщину со дня основания), то в День рождения также принято говорить только приятные вещи. Поэтому нынешнее заседание стало для политика и ученых возможностью пообщаться просто в рабочем порядке. Наверное, излишне перечислять все заслуги университета перед регионом и государством за почти полуторавековую историю. Упомянем только наиболее свежие достижения. ОНУ им. Мечникова был первым из украинских вузов, включенным в состав Европейской Ассоциации университетов и Всемирную Ассоциацию университетов при ЮНЕСКО. Первым среди учреждений украинской высшей школы его пригласили подписать Болонскую декларацию (что и было сделано в 2003-м году). В ходе общения на ученом совете были подняты самые разнообразные темы, вплоть до судьбы золотоносного месторождения в Савранском районе (к сожалению, себестоимость этого золота не позволяет ему быть конкурентоспособным на мировом рынке). Значительный интерес вызвало и выступление мэра Теплодара Леонида Печерского, посвященное перспективам развития университетского технополиса на прилегающей к городу территории. Ведь что ни говорите, а развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и инновационные технологии можно назвать теми тремя

10

Мониторинг СМИ Н есмотря на то, что в интернете многие из нас «живут», учиться и работать большинство продолжают в университете. И, наверное, именно благодаря тому, что каждый день 20000 человек занимаются наукой и творчеством; именно потому, что нас объединяет Университет, интересных событий у нас становится все больше, а достижения наши – все значимей.

отцы и деды, - рассказывает руководитель организации «Инициатива» Руслан Спасов. Аспирант кафедры новой и новейшей истории Одесского национального университета имени Мечникова Виталий Залевский во вступительном слове рассказал об обороне и освобождении нашего города во время Великой Отечественной войны. Затем молодые люди с большим интересом посмотрели фильм Владимира Стрелкова «Подвиг Одессы». После этого с небольшим концертом выступили Анастасия Аскольская и Максим Спасов. Всем зрителям кинолектория были вручены георгиевские ленточки, символизирующие подвиг наших дедов и прадедов. odessa.ua Профессор университета им. Мечникова отмечена Почетной наградой Одесского городского головы

китами, на которых держится будущее развитие региона. И без содействия фундаментальной науки тут никак не обойтись. odessa-daily.com.ua Наших физиков спрашивают «за бугром» Физическому факультету Одесского национального университета - 145 лет. В связи с этой датой декан Юрий Ваксман озвучил некоторые цифры. В год открытия факультета работало лишь 2 кафедры, сегодня их уже 6. Здесь обучаются более 300 студентов и аспирантов под руководством 18 докторов наук и профессоров, а также 34 кандидата наук и доцентов. Высокая квалификация университетских физиков имеет спрос в 10 странах Европы, а также США и Канаде. Регулярными стали научные конферен-

Почетным знаком отличия городского головы отмечена Тамара Бланковская - доктор биологических наук, профессор кафедры генетики и молекулярной биологии Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. ции, факультет сотрудничает с Профессор получила эту награду за многолетний плодогруппой европейских НИИ. Профессоры факультета от- творный труд, значительный мечены Государственной пре- личный вклад в развитие отечественной науки и по слумией Украины. чаю юбилея со дня рождения. od-news.com eho-ua.com Кинолекторий 200 преподавателей «Подвиг Одессы» и студентов ОНУ имени Молодежи рассказали о том, Мечникова ежегодно как освобождали Одессу. Во посещают ВУЗы Западной Всеукраинском центре болгар- Европы ской культуры в День 66-й гоЕжегодно около 200 преподовщины освобождения Одессы от немецко-фашистких зах- давателей, аспирантов и стуватчиков был проведен кино- дентов Одесского национальлекторий. «Подвиг Одессы», ного университета (ОНУ) имеорганизованный Одесской об- ни Мечникова посещают ведуластной общественной органи- щие университеты и научнозацией «Инициатива» при под- исследовательские институты держке Ассоциации болгар и стран Западной Европы. ТаВсеукраинского центра болгар- кая информация была обнародована сегодня в ходе виской культуры. - Мы хотим привить молодо- зита Посла Италии в Украине му поколению те морально-пат- Пьетро Джованни Донничи в риотические, духовные каче- ОНУ имени Мечникова. В университете сообщили, ства, которыми обладают наши

«Одеський університет»

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ факти что представители ВУЗа посещают Европу «с целью обучения, стажировки и повышения квалификации». Так, в течение двух учебных лет (20072008 и 2008-2009) в рамках программы обмена между университетом Ка Фоскари (Венеция, Италия) и Одесским национальным университетом состоялись 14 визитов. В нынешнем учебном году соответствующая программа продолжает реализацию. od-news.com Уникальный одесский учебный комплекс отпраздновал первое десятилетие 16 апреля в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова в разгаре торжества по случаю 15летия Института инновационного и последипломного образования и 10-летия образовательно - научного комплекса «Школа-Коледж-Университет». В апреле ИИПО был награжден золотой медалью выставки учебных заведений «Сучасна освіта в Україні2010» в номинации «Шаг в будущее - последипломное образование». Состоялось заседание круглого стола по итогам и перспективам развития экспериментальной модели обучения «Школа-Коледж-Университет» в городе Теплодаре. Прошли две Всеукраинские научно-практические конференции: студенческая, а также «Подготовка специалистов в условиях трансформационных процессов в Украине». Сегодня состоялись расширенное праздничное заседание Ученого совета и концерт. А в субботу пройдут Дни открытых дверей в Одессе и Ильичевске. Научным руководителем образовательно - научного комплекса «Школа - коледж университет» является профессор Л. Дунаева, а руководит координационным советом ректор ОНУ. Ректор ОНУ академик Валентин Смынтына рассказал: - Две структуры, юбилеи которых мы отмечаем, являются оригинальными и не похожими ни на что в Украине. Мы создали первый в Украине комплекс

№ 4-5, квітень-травень 2010

«Школа-Коледж-Университет«. Мы берем школьника после 9-го класса и он становится студентом университета. Потому что коледж, в который он вступает с переходом в 10-й класс, является структурным подразделением нашего университета. Два года - 10-й и 11-й классы - он учится, одновременно осваивая дисциплины из учебного плана младшего специалиста и параллельно продолжает изучать все дисциплины, которые ему дает школа. И таким образом он за 10-й класс овладевает первым семестром первого курса коледжа, а за 11-й класс овладевает вторым семестром первого курса колледжа. И когда он заканчивает школу, идет на второй курс нашего колледжа и на год опережает своих сверстников. Далее он занимается еще год или два и получает диплом младшего специалиста. И может продолжить обучение по программе бакалавра, а далее уже обычный путь до магистра либо специалиста. Для сельских ребят появилась уникальная возможность продолжать свое обучение под руководством лучших преподавателей университетского уровня. Профессор обучает учеников 10-го класса! После первого обучения некоторые профессора, которых немного коробило, что они преподают школьникам, заявили: «Мы глубоко заблуждались. Это самая благодарная аудитория, с которой мы когда-либо работали. Так быстро, как они схватывают, ни схватывают студенты ни четвертого, ни пятого курсов«. Эта система пять лет боролась за существование, и мы убедили министерство в том, что нужно провести этот эксперимент. На базе экспериментальной школы в Южном, которую возглавляет академик Академии педагогических наук Гузик, мы показали дееспособность и результативность этой схемы. И теперь высшие учебные заведения Украины подхватили эту модель и благодарят нас за это начинание. od-news.com Посол Италии открыл в Одессе выставку редкой итальянской книги из фондов ОНУ Посол Италии в Украине Пьетро Джованни Донничи и ректор Одесского националь-

ного университета имени И. Мечникова Валентин Смынтына открыли выставку итальянских инкунабул и раритетных изданий из фондов Научной библиотеки ОНУ. Среди ценнейших старинных книг, которые хранятся в фондах научной библиотеки ОНУ, значительное место занимает очень разнообразная по тематике коллекция итальянских книг. Инкунабулы (издания второй половины XV века) представлены произведениями по математике, изданными в Венеции и Падуе. Виднейшее место в коллекции итальянских изданий XVI века занимают книги по правовой тематике: официальные тексты - городские уставы также труды по юриспруденции. Представлены также издания XVI-XVII веков по разным отраслям знаний: истории, художественной литературе, филологии, философии, теологии, искусствознанию, географии и др. Рассказывая о своих впечатлениях о выставке, Посол Италии отметил: - Блестяще! Тут настолько замечательные, настолько редкие книги, что подобная выставка, наверное, вряд ли была бы возможна даже в Италии. Я восхищен богатством культурного наследия университета Мечникова, любовью, с которой это наследие сохраняется всем персоналом университета, ректором и тем, что значительная часть этой коллекции состоит из итальянских книг. Одесса и Италия на самом деле очень близки - похожи на двух соседей по комнате. Благодарю за те великолепные книги, которые мне показали, и за ту заботу, с которой сохраняются эти духовные ценности. Безусловно, это исключительная коллекция. Ректор ОНУ Валентин Смынтына в свою очередь отметил, что выставка, на которой представлено чуть более сотни экземпляров редких книг, могла бы состоять из нескольких сотен итальянских изданий. Открытый показ этих книг происходит впервые. Эта выставка в Музее редкой книги ОНУ на ул. Преображенской продлилась несколько дней. Алена СЕРКЕЛИ

«Одеський університет»

Олимпиада на ПВИ 11 мая на Подготовительном отделении для иностранцев был проведен второй этап Олимпиады по географии и истории Украины. Приуроченные к празднованию 145-летия Одесского университета соревнования проходили среди лучших студентов отделения – граждан Китая, Туркменистана, Турции, Финляндии. Жюри конкурса возглавили заведующий кафедры истории Украины В.М.Хмарский и доцент кафедры географии Украины Т.Д.Борисевич, а увлекательные и изобретательные конкурсные задания были составлены доцентами В. А. Сизовым и В. Н. Полтораком. Все десять «олимпийцев» справились с заданиями неплохо. По результатам соревнований победителями стали студенты Ю.Тимонен (Финляндия, 1 место), Д.Саваш (Турция, 2 место), Цзуан Лю и Ван Дань Дань (Китай, 3 место).

ГУРТ: походи та пригоди за будьякої погоди Студентський г урток історії України продовжує дослідження Одеської області. 3 квітня мандрівники оглянули руїни найбільшої в Одеській області католицької кірхи (а можливо і в Україні), побудованої німцями-колоністами в с.Лиманському (Зельц) понад сто років тому. 25 квітня гуртяни мандрували маршрутом легендарного «Зеленого фургону» до Северинівки, а 2-3 травня потрапили в дельту Дунаю – найновіші землі Європи, нанесені Дунаєм протягом минулих 300 років. Наступна запланована акція г уртку – «Потьомкінські читання» до 105-річчя від всесвітньо відомого повстання. Владислав ПОДОЛИНСЬКИЙ

11


ОУ интерв`ю

Смех спасающий

Ч

увство юмора, дар легкой улыбки – спасательный круг в водовороте серьезностей эпохи... Смех не чужд и философам. Это доказали участники IX Международной научно-теоретической конференции «О природе смеха», собравшей в Одессе 6-8 апреля ученых Украины, России, Белоруссии, Германии. О вмещении комического в космический контекст и о воззрениях на проблему смеха ученых разных стран рассказывает представитель правления городской организации «Одесская гуманитарная традиция», старший преподаватель кафедры философии и основ общегуманитарного знания ОНУ имени И. И. Мечникова, а также один из организаторов конференции Нелли Адольфовна Иванова-Георгиевская. – Нелли Адольфовна, какие отличительные черты у конференции этого года? – В этом году конференция «О природе смеха», которую уже в девятый раз организовала «Одесская гуманитарная традиция» совместно с Одесским национальным университетом имени И. И. Мечникова, Одесским национальным политехническим университетом, Одесским филиалом Центра гуманитарного образования Национальной Академии наук Украины, была включена в обширную программу, под-

вать сложившемуся среди ученых разных стран мнению о ней, как об одном из самых серьезных и интересных научных мероприятий. Я особенно благодарна за сотрудничество в течение всех этих лет Председателю правления «Одесской гуманитарной традиции» Виктору Леонидовичу Левченко. – Природа смеха – проблема философская, психологическая, культурологическая? – Да, смех многомерен, его изучают разные науки. В философии может быть множество направлений в изучении смеха.

нии смех – это то, что способно и уничтожить человека, осмеяв, и дать ему силы к возрождению. На конференции философы анализировали разные проявления смеха: женская улыбка, гомерический хохот, циничный смех... Смех – многоуровневое явление, которое удивительным образом характеризует человечность. Нельзя смех объяснить вне человеческого бытия и человека вне смеха. – В конференции участвуют представители разных государств, этносов, менталите-

готовленную при участии «Баварского дома. Одесса». Эта программа включала, кроме теоретического заседания, в частности, выставку видеонале и презентацию международного научного проекта «Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей». Такой обширной программы прежде не было. Стоит упомянуть и те черты, что удержались в нашей работе за прошедшие 9 лет. Сохранилось серьезное отношение участников к проблеме смеха и очень высокий теоретический уровень докладов, среди авторов которых – известные в мире философы и филологи. Организаторы конференции стараются соответство-

Можно проследить, что в философии смех исследуется как компонент мышления. Рассматривают логические особенности юмора, парадоксы и т. п. В целом, проблема конституирования философской установки связана с иронией. Ирония – начало мышления, которое стимулирует развитие самой философии. А участник наших научных встреч, профессор В. Г. Табачковский из Института философии рассматривал смех как «антропорятівний чинник», как то, что фиксирует не самодостаточность человеческого бытия, а с другой стороны - помогает достичь целостности, преодолеть эту не самодостаточность. В психологическом измере-

тов. Чувствуются ли различия в восприятии смешного? – На одном из прошлых собраний арткритик из Германии подкрепил свое выступление показом эпизодов из немецкой киноклассики. Он был уверен, что они, на уровне сюжета, являются очень смешными, но зал молчал, так как никто ничего не понял. Когда-то в нашей первой конференции принимало участие всего 8 ученых из Одессы. Теперь у нас есть постоянные гости из разных городов Украины, Германии, России. – Проведение видеонале, презентаций свидетельствует о расширении тематики научных встреч? – Конечно. В этом году профессор Олег Хома из Винницы,

12

«Одеський університет»

сотрудник киевской лаборатории научного перевода, привез на презентацию в Одессу «Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей». В каждой философской традиции есть термины, которые невозможно перевести на другой язык. Такие ситуации складывались на протяжении всей истории. Французские ученые, в свое время, создали словарь непереводимых терминов. Издание, представленное одесситам, – перевод того французского тома с добавлениями терминологии из русской философии. Сейчас готовится новый украинский словарь терминологии философского языка. Эта парадоксальность бытия философских терминов оказалась еще одним измерением нашей конференции. – Какие новые презентации, форумы и конференции о природе комического ожидают одесситов в будущем? – Во время конференции стало известно, что в Киеве заключен договор между Одесской гуманитарной традицией и Центром гуманитарного образования Академии наук Украины о создании в Одессе Центра научных исследований смеха и смеховой культуры. У нас появился организационный форпост. В будущем мы планируем новые конференции, через несколько месяцев будет напечатан сборник «Докса» – собрание материалов наших докладчиков. Ежегодно мы издаем два сборника – один из них посвящен вопросам природы смеха, второй – различным философским и гуманитарным проблемам. Так, вскоре увидит свет сборник по феноменологии. Мы не забываем, что живем в Одессе, помним ее историю: на заре ее возникновения – свободная экономическая зона, свободное общение разных культурных и религиозных традиций, свободная безграничность Черного моря, усмиряющего свое могущество у ног уверенной в себе ироничной красавицы-Одессы, – все это формировало особенный характер ее жителей. Свободолюбивых, незлобных, гостеприимных, больше всего любящих свой город и способных выживать в любых условиях, благодаря мудрости, надежде и непреодолимому чувству юмора. Георгий РЯБОЙ

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ интерв`ю

С

пительных мероприятий. При условии проведения таких работ, оползней в Одессе ожидать не стоит. – Каково состояние дренажной системы Одессы? Распространены слухи о том, что постройки в прибрежной зоне – Апрель был богат на реносить празднование в ауди- нарушили ее работу. – Дренажная галерея, постропраздники – День геолога, тории. Это, по моему мнению, День геолого-географичес- утрата – ведь День ГГФ прово- енная вдоль берега, в диаметре кого факультета. Какие дится весной, как раз во время размером 2,2 метра, великолеппраздничные мероприятия начала полевых работ как гео- но работает по сей день. Штольлогов, так и географов, геодези- ни, которые мы видим на побепроходили на факультете? – День геолого-географи- стов и других исследователей режье – это сбросные сооружеческого факультета – один из природных систем. Мы собира- ния для перехваченной воды. самых любимых наших празд- емся восстановить эту тради- Они до сих пор исправно выполников. Традиционно он прохо- цию, если позволят погодные няют свои функции. Безусловно, строительство дит в преддверии Дня геоло- условия. – Какие сюрпризы одесси- необходимо выводить из зоны га. Обычно праздник состоит из торжественной и художе- там может преподнести зем- действия любых сооружений, которые направлены на защиту ственной частей. Студенты го- ля нашего города? – Проблемы существовали в территорий. Постройки в таких товятся к празднику заблаговременно, они выступают с кон- этой области еще до основания местах могут стать причиной тоит ли одесситам опасаться землетрясения и оползней, будет ли в Одессе метро, в каком состоянии находится дренажная система города, а также о том, как прошел День ГГФ и какие новейшие разработки ведутся в области геологии и географии рассказывает доктор геолого-минералогических наук Евгений Анатольевич Черкез.

верняка вам, как и всем одесситам, приходится мириться с пробками. Есть ли возможность создания в Одессе метро? – Эта тема сейчас активно обсуждается – да, такая возможность существует. В первую очередь метро необходимо для того, чтобы связать жилые массивы – в частности поселок Котовского и город. Сейчас рассматривается наземный вариант метро по району Пересыпи, хотя, по сути, говоря, это не метро, а скоростной трамвай, который в районе центра города может «нырять» под землю. Геологические условия позволяют несколько вариантов подземной части такого транспорта. Я считаю, что наиболее оптимально поместить метро на средней глуби-

Почувствовать землю… цертом художественной самодеятельности. Неоценимую работу по организации Дня ГГФ выполнила наша студентка Яна Когут, глава студенческого самоуправления ГГФ. Праздник посетили множество преподавателей и студентов. Все они были в восторге, было чрезвычайно интересно и весело. – Евгений Анатольевич, какие традиции установлены при праздновании Дня геолого-географического факультета? – В этот праздник факультет посещают выпускники разных лет. Они всегда с удовольствием и интересом собираются на площадке перед факультетом: делятся воспоминаниями, общаются со студентами и преподавателями. Приходят даже выпускники 70х и 80х годов. Нам всегда приятно принимать таких гостей. Мой кабинет напоминает небольшой музей или геологическую выставку. Все камни на полках – сувениры, которые выпускники привозят из различных экспедиций. Приятно получать такие подарки! Жаль, что не всегда удается провести праздник традиционно – на свежем воздухе. Раньше торжественная и художественная части проходили под открытым небом, а начинался праздник с «парадной» линейки. Все чаще из-за погодных условий приходится пе-

№ 4-5, квітень-травень 2010

города, в природных условиях. Позже появился город, и хозяйствование человека создало новые проблемы. Например, подземные выработки – катакомбы, образовавшиеся при строительстве города, в природных условиях. Позже, в силу не совсем правильной хозяйственной деятельности, одесситы создали целый водоносный горизонт прямо у себя под ногами. Это, безусловно, влияет на такие вещи, как сейсмичность территории. – Стоит ли одесситам бояться оползней? – Существует опасная зона в районе городских пляжей – от Ланжерона до мыса Большой Фонтан, где был выполнен комплекс берегоукрепительных мероприятий, разработанный силами одесских ученых – известных специалистов, занимавшихся разработкой комплексов противооползневых и берегозащитных мероприятий по всей Украине. Комплекс, созданный в Одессе, уникален в мировой практике по реализации и подходам. Однако все в конечном итоге определяется уровнем хозяйствования, ведь любые разработки рассчитываются для конкретных задач. В конце 60х годов постановление Кабинета Министров запрещало постройки ближе определенного расстояния к бровке склона, в последнее десятилетие о нем забыли. Естественно, освоение территории береговой зоны требует изменения концепции берегоукре-

разных неожиданностей. – Недавно в Одессе объявили о возможности землетрясения. Прошла ли угроза сейсмичности? – Землетрясения как таковые невозможно прогнозировать. Мы знаем лишь место, где оно вероятнее произойдет, но когда это случится – мировая наука на сегодняшний день ответить не может. Одесса может ощутить землетрясение, исходящее из сейсмически активного района Вранча в Румынии. Однако в Одессе оно вероятнее всего не превысит (в самом крайнем случае) 7ми баллов. Даже в условиях ослабления геологической среды города, такое землетрясение не создаст серьезных проблем. Одесса уже переживала такие катаклизмы. – Как охарактеризовать землетрясение в 7 баллов? – Если ощущения схожи с теми, когда поблизости проходит трамвай – это 3 балла. Если во время землетрясения трескается штукатурка – 6 баллов. Семибальное землетрясение может создать видимые трещины в зданиях, а ветхие строения могут даже обрушиться, однако для обрушения строения должны быть в очень плохом состоянии, буквально рушиться даже без всякого землетрясения. Катастрофической опасности, как, к примеру, на Гаити или в Чили, нет. – Евгений Анатольевич, на-

«Одеський університет»

не - в известняковом слое. Именно там находятся катакомбы, однако, существующие выработки метро не помешают. Слухи о том, что это не возможно из-за катакомб – всего лишь распространенный миф. Ведь в Одессе существует дренажная система, ширина которой превышает 2 метра, но она не вредит городу. Конечно, метро – более сложное сооружение, но и его постройка в Одессе возможна. При решении финансовых и экономических вопросов, создание метро в Одессе – реальный и осуществимый проект. Наталья ПАНАСЮК

13


ОУ студ-line

Ігор Михайлин про українську журналістику

К

оли і де виникла українська журналістика, зокрема, та журналістика в цілому? Відповідей на це питання існує багато. У кожного дослідника свої теорії, дати, історичні факти. І всі вони, так чи інакше, розходяться. Саме про такі версії та причини їх виникнення розповів 17 березня в університеті ім. І. І. Мечникова знайомий студентам за своїми численними науковими роботами та підручниками з журналістики професор Ігор Леонідович Михайлин.

Це відомий український журналістикознавець, літературний критик, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики, академік Академії наук вищої шко-

Н

аучная конференция, посвящeнная 130-летию со дня рождения Л. В. Щербы, объединила страны дальнего и ближнего зарубежья для решения важных и интересных вопросов в области языкознания. Принять участие в IV Международной научно-практической конференции «Проблемы прикладной лингвистики» изъявили желание учeные из многочисленных городов Украины, стран ближнего (Беларуссия, Молдова, Россия) и дальнего зарубежья (США). Открытие конференции, посвящeнной великому русскому лингвисту, состоялось 22 апреля в Доме отдыха «Мирный». Л. В. Щерба (1880 – 1944) сделал большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии.

14

ли України, член Національної спілки письменників України. Він давно та активно практикує читання лекцій в багатьох містах України та за її межами. І. Л. Михайлин займається вивчен-

ням історії української журналістики, історії української літературної та медіа- критики. «З історії починається мислення людини, історія допомагає розуміти механізм творення сучасності. – Розпочав лекцію Ігор Леонідович на тему загальноєвропейської парадигми виникнення журналістики. – Взагалі, журналістика – галузь молода та дуже широка, через що важко домогтися спеціалізацій. Це тому, що жур-

налістика – це все життя. До сьогодні ще немає ус талених понять, суджень, тому я поділюся лише власними думками...». Цікаво, що українська журналістика зародилася в двох місцях – Росії та Австрії (1776 року у Львові та 1812 року у Харкові). У 1774 році відбувся перший розподіл Польщі, після чого Галич відійшла до Авс трії. Польська спільніс ть, щоб порозумітися із населенням, друк увала

газету французькою. У Львові виходить «Львівська газета», за рік існування якої вийшло 52 номери французькою мовою. Зустріч була скоріше схожа на динамічне спілкування, ніж на лекцію. Бажаючі мали можливість подискутувати, задати питання вченому та отримати безцінну інформацію, яка допомагатиме їм у подальшому професійному розвитку. Ніна МАКСИМОВА

Изучавший грамматику и ряд других дисциплин в Лейпциге, Париже и Праге, Щерба был также специалистом по общему языкознанию, русскому, славянским и французскому языкам. Именно Щерба ввeл понятия

«великого учeного, наследие которого имеет неоценимое значение, в Украине знают и помнят». И всe же, цель конференции – попытаться разобраться в тех задачах, которые ставит перед

вых тенденций в лингвистике. Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, глубоко заинтересовали не только опытных учeных, занимающихся проблемами лингвистики, но и юных филологов. На

ка» (проф. Н. В. Бардина) – затрагивают современные проблемы общества, коммуникации, отголоски и противоречия истории, которые способны пробудить интерес в каждом. Так, из доклада К. Я. Авербуха зрители узнали о том, что такое профессиональные языки и когда они возникли, так ли просто обучить человека языку, об экономизации языков, о том, как стать профессиональным терминологом. Профессор признался, что в Одесу всегда приезжает с радостью: «Одесса – единственный город в мире, где поставлен памятник отцу современного эсперанто Людвику Заменгофу». По итогам конференции будут опубликованы сборники материалов и специализированные научные издания. Алена ЧЕРНЫШЕВА

Вначале было Слово... отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. Сфера научных исследований учeного поражает: он исследовал тосканские и лужицкие диалекты, читал курсы по латыни и древнегреческому, преподавал произношение французского, английского и немецкого языков. В своeм приветственном слове Евгений Степанов, доцент кафедры русского языка и литературы подчеркнул, что

собой современная лингвистика и решить некоторые проблемы украинского и мирового языкознания. Наталья Васильевна Бардина, профессор, доктор филологических наук, отметила, что многочисленные доклады, которые прислали учeные из ряда стран – это не просто огромный вклад в развитие науки, но и попытка объединить общие усилия для того, чтобы Украина могла находиться в русле миро-

«Одеський університет»

это, в частности, обратил внимание присутствующий гость из Москвы, профессор Константин Яковлевич Авербух. Темы докладов – «О специфике изучения и преподавания языков профессионального общения», «О переводческой деятельности Киевской Руси как проявлении славяно-византийской межкулькурной коммуникации» (проф. Д. С. Ищенко), «Об экспериментальных методах исследования язы-

№ 4-5, квітень-травень 2010


ОУ студ-line

С юбилеем, Николай Трофимович!

В

честь 75-летнего юбилея Почетным знаком отличия одесского городского головы отмечен Николай Трофимович Щербань. Николай Трофимович – многолетний редактор университетской газеты (19841996 гг.), успешный журналист, горячо любимый студентами преподаватель, поэт – поистине многогранная, ренессансная личность. Президент Одесской Гильдии собкоров Вячеслав Владимирович Воронков, вручая почётную награду юбиляру на праздновании дня кафедры

журналистики, отметил: «Награда за активную общественную деятельность, значительный личный вклад в освещение в средствах массовой информации общественно-политической жизни Одессы, работы органов образования и местного самоуправления по праву принадлежит Николаю Трофимовичу». Дисциплины «журналистская этика», «информационная политика и безопасность», «журналистское мастерство», которые преподаёт Н. Т. Щербань – неотъемлемая составляющая высшего журналистского образования. Кроме бесконечных премудростей журналистского мастерства, Николай Трофимович учит своих студентов обращать внимание на окружающий мир и видеть в нём необычные, уникальные явления. Ещё одна грань личности юбиляра – поэтическое творчество. Полные эмоций и лирики, стихи на первый взгляд, были бы не

свойственны серьёзному журналисту и преподавателю. Однако именно это и отличает Николая Трофимовича Щербаня – способность совмещать такие противоречивые качества, как логичность и эмоциональность, серьёзность и чувственность – эти качества сплетаются, создавая гармоничный симбиоз. Словно отчёт о жизненном пути звучат его строки: Благословят меня березы За то, что верен был в разлуке,

Что перед сильными не ползал, Не лобызал вельможам руки. Что был в ладу с любовью горькой И жил, как все, ничуть не хуже, Что не гнушался хлебной коркой И перваком из пыльных кружек. Не предавал друзей по свету И сторонился грязных сплетен. Судьба по совести за это Мне отвалила семь отметин. Наталья ПАНАСЮК

ОТ РЕДАКЦИИ: Николай Трофимович возглавил университетскую газету в трудные годы смены авторитетов и приоритетов. Именно редакторский опыт, талант и высочайший профессионализм Н. Т. Щербаня превратили традиционную «многотиражку» в одно из лучших изданий города (напомним: в те года от недостатка средств и умений закрывались «большие» газеты). За импульс, за вдохновение, которыми дышат страницы подшивок «Одесского Университета» — спасибо, Николай Трофимович!

ОУ фотофакт

Лаборант международного уровня 14 мая состоялось открытие мемориальной доски Николаю Григорьевичу Чеботареву на фасаде главного корпуса ОНУ. Выдающийся алгебраист работал в Одесском университете с 1921 по 1927 гг. Именно здесь, работая на должности лаборанта, он доказал теорему Фробениуса про законы распределения простых чисел, над которой пол-века бились ведущие ученые умы всего мира. Развивая основополагающие законы физико-математических наук, Н. Г. Чеботарев совер-

№ 4-5, квітень-травень 2010

шенно не признавался тогдашней администрацией и не мог получить должность профессора в соответствии со своим званием. В 1925 году на конгресс в Данциге, где собирались ведущие математики со всего мира, из Советского Союза было приглашено двое ученых, и один из них Н. Г. Чеботарев! А в повседневной жизни Николай Григорьевич был простым одесситом: ходил порыбачить на Ланжерон, где в спокойной обстановке разрешал фундаментальные законы алгебраистики, и возвращался к себе домой на Княжескую 2. Н. Г. Че-

«Одеський університет»

ботарев был человеком «утонченного ума и простоты общения», как его характеризует последователь-математик доктор физ.-мат. наук Н. П. Маломуж. Несмотря на незначительный статус в университете, Н. Г. Чеботарев сумел раскрыть талант нескольких, в последствии выдающихся, ученых. Среди его учеников был и Марк Григорьевич Крейн, создавший одесскую математическую школу, мемориальная доска которому располагается по-соседству на главном корпусе ОНУ. Сергей МУКАЕЛЬЯНЦ

15


ОУ студ-line

СтудСМИ: to be or not to be?

С

туденческая газета - явление далеко не маргинальное. По крайней мере, так казалось авторам материала до прошедшего недавно круглого стола в стенах горсовета. Выяснилось, что выходит подобная пресса почти во всех ВУЗах нашего города, кроме Академии связи. Однако опросы показывают, что лишь 9-10% учащихся знают о существовании этих изданий. В чем же дело? Неужели подобные СМИ предназначены лишь для привилегированных студентов или эти издания попросту не пользуются успехом? Это мы и решили выяснить, побывав на слете еще не журналистов, но уже... В общем, это нам тоже предстояло выяснить.

Следует сразу отметить, что ваши покорные слуги шли на мероприятие в весьма приподнятом настроении, не будучи заведомо готовыми к дебатам. Все начиналось повзрослому. Атмосфера обязывала. Первому слово предоставили

Теодору Оробцу, заместителю начальника управления молодежной и семейной политики Одесского горсовета. По его мнению, малое количество читательской аудитории студгазет связано с увлеченностью молодежью интернет-ресурсами. Но «городские власти

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

16

глубоко заинтересованы в развитии молодежных изданий, а подобные круглые столы позволят редакторам и журналистам обменяться опытом практики, перспективами развития, потенциалом и творческими возможностями». Однако в процессе беседы «неземной» вопрос творчества несколько потеснили вопросом довольно «приземленным» – финансовым. Почти все представители изданий сошлись на том, что «ни одно студСМИ не приносит доход, и отсутствие минимальных средств на типографию является причиной столь короткой жизни студенческих газет». Как оказалось, решение финансового вопроса существует. Алексей Черный, председатель комиссии по организационным вопросам молодежного совета, предложил редакторам обратиться в студенческие профкомы своих вузов: «У них есть деньги, и не нужно стесняться просить. Одним из пунктов работы профкомов является сотрудничество со студентами. Если председатели не выделяют студентам деньги на подобные нужды, то надо задуматься, на своем ли месте они находятся? Но ведь погоня за спонсорами и их привлечение улучшит разве что «политуру» изданий, которая повысит тираж и, возможно, увеличит читательскую аудиторию. Но уж никак не улучшит качество материалов, авторский состав и не повысит читательскую мотивацию. Как уже было косвенно заявлено

в начале материала: нынешняя молодежь читает мало. Теоретически студСМИ призваны исправить подобную ситуацию. Однако никто из присутствующих не ответил на важные вопросы: «Как издания могут привить любовь к чтению, если многие из них основное внимание уделяют верстке и фотографии, содержат Интернетинформацию и прямые ссылки на Википедию, печатают небольшие заметки в основном информационного характера, местами напоминающие школьные сочинения, уже на первых полосах содержат грамматические ошибки?» По словам депутата молодежного совета Анны Саприко, при создании студенческих газет молодые журналисты в первую очередь борются с самими собой и с пассивностью других. На втором плане – борьба с закрытыми дверями организаций и заведений, которые не идут на контакт со студентами. Стоит отметить, что вопрос о борьбе за выживание студенческих газет вызывает реакцию довольно неоднозначную. Дело не только в громком и будоражащем воображение слове «борьба», но и в тех выводах, к которым пришли господа заседатели. Возможно, организаторам следующего круглого стола следует радикализировать тему и направить вектор в сторону вопроса, заявленного в названии этого материала? По словам Андрея Федотова, студента ОНУ им. И. И. Мечникова, главного редактора изда-

ния «RE:», существует две объективных причины создания студенческой газеты: «Во-первых, это необходимость активности в ВУЗе, которую поощряет администрация. Издание в таком случае финансируют. Поэтому, если во взрослом мире газеты описывают активность, то в студенческом мире – газеты сами по себе являются активностью. Во-вторых, это внутренние причины: желание самореализации, в том числе творческой». Однако слова Андрея Федотова можно прочесть иначе. Все и вправду начинается с блеска в студенческих глазах и идеалистической фразы «А давайте делать классную газету?» Сперва ребята готовы сами платить за издание тысячного тиража, писать местами феноменальные материалы, практиковать свой гений. А потом, по закону жанра, скидывают с себя оковы собственной инициативы и идут искать спонсоров. Они меряются уже не талантом, а тиражами, численностью аудитории, «прикольными и цветными фоточками». Вскоре активисты выпускаются из университета и... «финита ля газета». Александра ЯКОВЫХ, Анастасия ЯКОВЫХ, Борис ГУРТОВОЙ От редакции: в 2009 году представители газеты «Одесский университет» участвовали в работе аналогичного круглого стола. Вопросы ставились те же, мнения прозвучали идентичные…

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua

«Одеський університет»

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, О. Серкелі, С. Мукаєльянц Коректор: Н. Максимова Верстка: Н. Тімофеєва Фото: С. Мукаєльянц Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 9.02.2010. Наклад 2000 прим.

№ 4-5, квітень-травень 2010

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

№ 4-5 (2076-2077) квітень-травень 2010 р.  

№ 4-5 (2076-2077) квітень-травень 2010 р.

№ 4-5 (2076-2077) квітень-травень 2010 р.  

№ 4-5 (2076-2077) квітень-травень 2010 р.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded